Đề xuất biện pháp quản lý cung dịch vụ fast food trên địa bàn hà nội hiện nay

15 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2021, 09:34

Lời mở đầu Ngày nay, đồ ăn nhanh dần xu hướng trở nên quen thuộc phổ biến với giới trẻ nói riêng người dân Việt Nam nói chung Chúng ta khơng cịn xa lạ với thương hiệu đồ ăn nhanh KFC, BBQ, Lotteria…nó nhanh chóng xâm nhập vào thị trường Việt Nam kinh doanh thành công Đồ ăn nhanh nước giới phát triển mạnh mẽ phổ biến Do đó, điều kiện Việt Nam ký kết hiệp định TPP có nhiều thương hiệu đồ ăn nhanh nước vào Việt Nam thời gian tới Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nhanh chóng nắm bắt hội thị trường, xây dựng thương hiệu để giữ thị phần lĩnh vực đồ ăn nhanh trước thâm nhập hàng loạt tập đoàn kinh doanh nước Để hiểu rõ lĩnh vực đồ ăn nhanh (fast-food) nhóm xin tìm hiểu đề tài : “ Đề xuất biện pháp quản lý cung dịch vụ fast-food địa bàn Hà Nội ” Phần Cơ sở lý luận 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Dịch vụ Dịch vụ sản phẩm doanh nghiệp, khơng tồn hình thái vật thể, không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu nhằm thỏa mãn nhu cầu sản xuất sinh hoạt khách hàng cách kịp thời, thuận lợi có hiệu 1.1.2 Cung dịch vụ Cung dịch vụ sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp có khả sẵn sàng bán mức giá khác cho khách hàng thời gian không gian định 1.2 Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến cung dịch vụ 1.2.1 Đặc điểm cung dịch vụ Cung ứng dịch vụ thường thực nhà sản xuất sản phẩm dịch vụ độc lập mang tính cạnh tranh cao.Tính đồng thời dịch vụ: sản xuất tiêu dùng đồng thời nên nhà sản xuất sản phẩm dịch vụ độc lập với Ví dụ: dịch vụ cắt tóc thợ cắt tóc làm; dịch vụ khám chữa bệnh y, bác sĩ làm…Dịch vụ mang tính cạnh tranh cao: tính vơ hình dịch vụ dịch vụ không cấp phát minh sáng chế nên dễ bị chép, bắt chước Q trình cung ứng gồm nhiều cơng đoạn, việc khám phá nhu cầu dịch vụ thị trường đến khách hàng kết thúc tiêu dùng sản phẩm dịch vụ Quá trình cung ứng dịch vụ bao gồm bước: Phát nhu cầu Chuẩn bị nguồn lực Thiết kế sản phẩm Quảng cáo bán Tiến trình dịch vụ Chăm sóc khách hàng sau bán Đặc điểm đòi hỏi nhà quản trị phải có định nhanh chóng, xác để chớp lấy hội Cung dịch vụ thường có khả hữu hạn tương đối Khả cung dịch vụ có giới hạn mức độ tương đối, cung dịch vụ khó thay đổi quy mơ, vị trí Vì cung ứng dịch vụ thường phụ thuộc vào nguồn lực tài chính, xã hội mà nguồn lực có tính hữu hạn Ví dụ sức chứa điểm đến du lịch có hạn Cung ứng dịch vụ khía cạnh cịn coi tài sản cố định thường dùng dịch vụ giáo dục( lớp học, văn phòng, thư viện…) hay dịch vụ chữa bệnh(phòng khám, bệnh viện ) Cung ứng dịch vụ tổ chức theo nhiều phương thức khác Đối với doanh nghiệp nước có ba phương thức cung ứng dịch vụ là: khách hàng doanh nghiệp, doanh nghiệp khách hàng, theo thỏa thuận Đối với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ xuất có bốn phương thức: Cung cấp dịch vụ qua biên giới, tiêu dùng nước ngoài, diện thương mại, diện thể nhân Các trạng thái cung cấp dịch vụ Nếu cung hoàn toàn đáp ứng cầu: lợi thuộc khách hàng, doanh nghiệp khơng có lợi nhu cầu mức cao doanh nghiệp phải đầu tư sở vật chất, điều khó thực dễ gây lãng phí Cung khơng đáp ứng cầu: lợi thuộc doanh nghiệp, bất lợi thuộc khách hàng Bởi khả đáp ứng doanh nghiệp sử dụng cách tối đa, doanh nghiệp đáp ứng tồn khơng đáp ứng khách hàng Nếu áp dụng trường hợp quy mơ doanh nghiệp có xu hướng thu nhỏ lại Do doanh nghiệp khơng thể sử dụng khơng có hiệu quả, khơng hợp lý Cung đáp ứng cầu: Vì nhu cầu có tính thời vụ, thời điểm Ở giai đoạn nhu cầu tăng cung khơng đáp ứng cầu, dẫn đến hình thành hàng chờ dịch vụ(chính vụ) Khi trái vụ có dư thừa, lãng phí nguồn lực với số lượng nhỏ không trường hợp cung hoàn toàn đáp ứng cầu 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cung dịch vụ Các nhân tố vi mô: Giá dịch vụ cung ứng Giá dịch vụ có liên quan với dịch vụ cung ứng Chi phí sản xuất kinh doanh Sự kỳ vọng Tình trạng cơng nghệ Các nhân tố vĩ mơ: Cạnh tranh thị trường Quy hoạch phát triển dịch vụ Các sách phủ Sự phát triển khoa học – công nghệ 1.3 Nội dung quản lý cung dịch vụ 1.3.1 Quản lý khả cung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cung 1.3.1.1 Quản lý khả cung Thiết kế công suất tối ưu cơng suất có khả điều chỉnh Cơng suất đạt tối ưu cung cầu: Tuổi thọ trung bình khách hàng 1/tỷ lệ khách hàng bỏ Cơng suất có khả điều chỉnh: Doanh nghiệp chủ động điều chỉnh cơng suất cho phù hợp với nhu cầu khách hàng 1.3.1.2 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cung Tác động vi mô (Cung doanh nghiệp): Giá dịch vụ cung ứng: Nhà cung ứng cố gắng sản xuất nhiều tùy thuộc vào giá cao hay thấp Giá hàng hóa dịch vụ liên quan (như dịch vụ thay hay dịch vụ bổ sung): Nhà cung ứng xem xét giá hàng hóa dịch vụ khác để giải lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng Chi phí sản xuất kinh doanh: Đây nhân tố quan trọng chi phí ảnh hưởng khác đến thay đổi doanh thu Khi doanh thu tăng giá tăng chưa làm cho lợi nhuận tăng chi phí tăng nhanh doanh thu Và doanh thu tăng doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tăng chi phí để tái sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mơ, cung ứng thêm nhiều dịch vụ cho khách hàng với mức giá mềm Kỳ vọng nhà cung ứng: Nhân tố quan trọng chi phí sản xuất kinh doanh đó, cơng ty phải dự đoán cầu, mức giá hoạt động đối thủ cạnh tranh trước bắt đầu sản xuất Ví dụ người kinh doanh lữ hành kỳ vọng cầu chương trình du lịch định, chí kỳ vọng vào khách hàng đăng ký mua chương trình du lịch trước nhiều tuần Áp dụng khoa học công nghệ doanh nghiệp dịch vụ: Nhân tố ảnh hưởng đến suất sản lượng lao động ảnh hưởng đến cấu chi phí sản xuất kinh doanh Tác động vĩ mô (Cung ngành, khu vực): Cạnh tranh thị trường: Sự cạnh tranh thị trường thúc đẩy cung làm kìm hãm cung Các sách nhà nước: Ví dụ sách thuế với nhiều loại thuế trực thu gián thu khác tùy theo quốc gia Khi phủ thay đổi sách thuế làm ảnh hưởng đến cung hàng hóa dịch vụ Sự phát triển khoa học – công nghệ: Khi khoa học công nghệ phát triển làm tăng nhu cầu dịch vụ người tiêu dùng , ví dụ dịch vụ fast-food, internet…nếu doanh nghiệp nắm bắt điều tạo sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng dịch vụ café-wifi… Các yếu tố khác như: thời tiết, tình hình an ninh, trị…cũng tác động định đến cung dịch vụ 1.3.2 Quản lý chất lượng dịch vụ 1.3.2.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ Theo ISO 8402:1986 chất lượng dịch vụ tập hợp đặc trưng sản phẩm dịch vụ làm cho có khả thỏa mãn nhu cầu nêu chưa nêu Theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000 “Chất lượng dịch vụ mức phù hợp sản phẩm dịch vụ thỏa mãn yêu cầu đề định trước người mua” 1.3.2.2 Nội dung quản trị chất lượng dịch vụ Quản trị chất lượng dịch vụ tập hợp hoạt động chức quản trị nhằm xác định ý tưởng định hướng chung chất lượng phân công trách nhiệm, đề biện pháp cấu tổ chức, nguồn lực cụ thể mà doanh nghiệp thực hiện, thường xuyên kiểm soát, cải tiến ý tưởng định hướng chất lượng Chiến lược quản trị chất lượng dịch vụ Chiến lược tập trung đáp ứng nhu cầu khách hàng: Duy trì giữ khách hàng, chủ động quan tâm đến khách hàng, xử lý khiếu nại khách hàng, đặt chương trình đảm bảo chất lượng dịch vụ Chiến lược đáp ứng vượt mong đợi khách hàng Biện pháp quản trị chất lượng dịch vụ Phân cấp quản trị: xác định rõ ràng vai trò trách nhiệm người Kiểm tra giám sát chặt chẽ, thường xuyên Khuyến khích vật chất tinh thần Phần Thực trạng quản lý cung dịch vụ fast-food địa bàn Hà Nội 2.1 Giới thiệu khái quát dịch vụ fast-food Fast-food nước ngồi ăn cơng nghiệp, song Việt Nam, fast-food mang tính chất nhà hàng phục vụ nhanh Xu hướng thức ăn nhanh xuất Việt Nam từ năm 1990, với thương hiệu Mc Donald, đến năm 1994 cò khủng hoảng kinh tế đời sống chưa cao nên Mc Donald khơng tìm khách hàng rút khỏi thị trường Việt Nam Đến năm 1997, thức ăn nhanh quay trở lại Việt Nam với người tiên phong Kentucky Fried Chicken (KFC), thương hiệu thức ăn nhanh Mỹ Thời điểm KFC vào Việt Nam thức ăn nhanh cịn “định nghĩa” chưa ủng hộ nhiệt tình khách hàng Việt Nam Sau năm chịu lỗ từ năm 2005, KFC dần trở thành thương hiệu thức ăn nhanh yêu thích xuất nhiều Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội Thời điểm KFC trở thành phổ biến lúc “cuộc đổ bộ” thương hiệu thức ăn nhanh vào Việt Nam Hai thương hiệu lớn khác Lotteria (Hàn Quốc) Jollibee (Philipines) có mặt trở nên mạnh khoảng thời gian 2008 2009 Ba thương hiệu chiếm lĩnh gần 60% thị trường thức ăn nhanh Việt Nam năm 2011, bên cạnh thương hiệu lớn khác Pizza Hut, Burger King, Poppey’s Năm 2009 ngành kinh doanh thức ăn Việt Nam đạt doanh thu 500 tỷ đồng tăng 30-40% so với năm 2008 (nguồn: tuoitre.vn/kinhte) Nhưng thời điểm này, fast-food sân chơi thương hiệu ngoại, tiếng giới, thương hiệu nước tương đối mờ nhạt Tại Hà Nội mọc lên san sát cửa hàng KFC, Lotteria, BBQ, PIZZA Dịch vụ fast-food không xa lạ với người Việt, giới trẻ Nó quen thuộc qn tị mị đồ ăn nhanh lại nhanh chóng xâm nhập vào sống người đến Về số lượng: So với năm trước (2015), chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh KFC Lotteria có mật độ bao phủ trung bình cửa hàng cho 600.000 dân (2016) nâng lên 450.000-500.000 dân/cửa hàng Burger King vào thị trường Việt Nam xác định mục tiêu nâng độ bao phủ cửa hàng lên mức 160.000 dân/cửa hàng (Nguồn: vnmoney.nld.com - CUỘC ĐUA ĐẦU TƯ NHƯỢNG QUYỀN THỨC ĂN NHANH) Hiện địa bàn Hà Nội có 34 cửa hàng KFC, 34 cửa hàng lottelia, 14 hàng BBQ chicken, 14 hàng Pizza Hut, ngồi cịn nhiều hàng fastfood thương hiệu khác Chất lượng: Nhìn chung chất lượng fast-food đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế Giá từ 20.000 Đ vài trăm nghìn, khách hàng tùy chọn để sử dụng Về phân bố: Hầu hết quận địa bàn Hà Nội có sở thương hiệu fast-food khác Và thường tập chung nơi có đơng dân cư Địa điểm hàng mặt đường, ngã tư sầm uất, trung tâm siêu thị Dịch vụ cung cấp chính: Chủ yếu combo phần ăn, đồ ăn nhẹ, nước uống tráng miệng Ví dụ gà rán giòn, gà rán cay, loại bơ-gơ, khoai tây chiên, cá thanh, loại rau trộn…Tập khách hàng: Theo khảo sát năm 2012 tập khách hàng fast-food giới chiếm cao 56,8% nam giới chiếm 43,2% khơng có chênh lệch nhiều Và tập chung nhiều độ tuổi từ 24–29, họ ăn khoảng 1–2 lần/tuần Nhóm 30 tuổi trở lên khoảng 2-3 lần/tháng, nhóm từ 16-23 có mức trải từ 1-2 lần/tuần đến 2-3 lần/tháng 2.2 Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng tới cung dịch vụ fast-food 2.2.1 Đặc điểm cung dịch vụ fast-food Cung ứng dịch vụ thường thực nhà sản xuất sản phẩm dịch vụ độc lập mang tính cạnh tranh cao Chính nhà sản xuất dịch vụ cung ứng sản phẩm Sự cạnh tranh nhà cung ứng dịch vụ ngày gay gắt thị trường Hiện địa bàn Hà Nội cạnh tranh nhà cung cấp dịch vụ ăn nhanh KFC, Lotteria, BBQ, PIZZA diễn gay gắt việc đưa chương trình giảm giá khuyến mại nhà cung ứng cịn ý đến khơng gian, màu sắc, vị trí nơi cung cấp dịch vụ để thu hút khách hàng để cạnh tranh với hãng lại Quá trình cung ứng dịch vụ việc khám phá nhu cầu dịch vụ thị trường đến khách hàng kết thúc việc tiêu dùng sản phẩm dịch vụ Dịch vụ fastfood cung cấp đồ ăn nhanh mà thời gian bạn thưởng thức sản phẩm dịch vụ Cung dịch vụ fast-food thường có khả hữu hạn Tính cố định dịch vụ fast-food thể cố định vị trí khả cung ứng KFC, Lotteria, BBQ, hay PIZZA đặt vị trí cố định thơng thường đặt mặt đường nơi có view đẹp, người qua lại dễ thấy dễ vào Bên cạnh hữu hạn nguồn lực tự nhiên, cơng nghệ, nhân lực làm hạn chế khả cung dịch vụ, từ tạo tính thời vụ dịch vụ Vào cao điểm lượng khách hàng đến q đơng dẫn đến khả cung cấp dịch vụ fast-food không đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng Cung dịch vụ fast-food tổ chức hình thức khác Cung dịch vụ fast-food hình thức khách hàng đến với nhà cung ứng, khách hàng tự động tìm đến địa điểm cung cấp dịch vụ ăn nhanh để thưởng thức dịch vụ mang Bên cạnh khách hàng đặt hàng trước với nhà cung cấp nhà cung cấp mang đồ ăn đến tận nơi cho khách hàng ngồi phí đồ ăn phải trả khách hàng cần phải chịu thêm khoản phí khác phí ship đồ ăn đến cho họ Cung dịch vụ fast-food thường thể trạng thái đáp ứng yêu cầu Nhà cung ứng đáp ứng đầy đủ tốt nhu cầu khách hàng trái vụ cịn vụ nhu cầu khách hàng khơng đáp ứng cách đầy đủ, khách hàng phải chờ đợi lâu có khách hàng khơng phục vụ vào thời điểm cao điểm tạo hàng chờ dịch vụ 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cung dịch vụ fast-food Giá dịch vụ cung ứng Nguyên liệu đầu vào việc chế biến thức ăn nhanh là: Thịt gà, thịt lợn, thịt bị, khoai tây….đây hồn tồn sản phẩm nông nghiệp, nguồn cung nguyên liệu đầu vào dồi dào, giá rẻ có mặt nhiều nơi Đây điều kiện quan trọng để tập đoàn chuyên cung ứng dịch vụ thức ăn nhanh mở rộng địa bàn hoạt động nhiều quốc gia giới.Tuy nhiên nguyên liệu có số hạn chế như: khó bảo quản,phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên,dịch bệnh cho gia súc…Do giá dịch vụ cung ứng bị chi phối giá nguyên liệu đầu vào giá nguyên liệu đầu vào đắt giá dịch vụ cưng ứng phải tăng lên để đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp làm giảm khả cung ứng odnah nghiệp Còn giá nguyên liệu đầu vào rẻ giá cung ứng dịch vụ giảm xuống làm tăng khả cung ứng dịch vụ doanh nghiệp Vậy tùy thuộc vào giá dịch vụ cung ứng tăng hay giảm mà nhà cung ứng dịch vụ fast-food sản xuất nhiều Giá nguyên liệu đầu vào tăng cung ứng dịch vụ fast- food sản xuất hơn, cịn giá ngun vật liệu đầu vào giảm cung ứng dịch vụ fast-food sản xuất nhiều hơn.Ví dụ: KFC thương hiệu tiếng gà rán Và nguồn nguyên liệu chủ yếu gà Nhưng loại gia cầm năm gần bị ảnh hưởng dịch bệnh cúm gia cầm H5N1 Thế nên ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp Vì thách thức KFC việc ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào với số lượng đầy đủ đáp ứng cho người tiêu dùng đảm bảo chất lượng gà không nhiễm bệnh mà giá phải Vì nguyên nhân mà có thời gian KFC khơng thể cung cấp sản phẩm gà cho khách hàng nguyên nhân dịch bệnh, gia cầm, KFC bị cấm không sử dụng cộng thêm, lúc nhập gà từ Bắc Mỹ khó khăn giá tăng cao khiến giá thành phẩm tăng đáng kể, KFC lấy cá thay gà, chế biến cá đặc biệt fish burger để phục vụ khách hàng Giá dịch vụ có liên quan ( thay bổ sung) Những dịch vụ thay bổ sung cho dịch vụ fast- food quán cơm truyền thống, phở, bún Nhà cung ứng dịch vụ fast-food xem xét giá dịch vụ để định lượng dịch vụ cung ứng Ngồi ra, họ nghiên cứu nhu cầu cứu khách hàng để đưa chiến lược cạnh tranh lành mạnh với dịch vụ định lượng dịch vụ cung ứng để phục vụ khách hàng Chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ fast- food có ảnh hưởng khác đến thay đổi doanh thu Nếu chi phí sản xuất tăng lên như: giá nguyên vật liệu đầu vào ( gà, rau củ, khoai tây ) để chế biến đồ ăn nhanh tăng lên buộc nhà cung ứng dịch vụ fast- food phải đẩy giá tăng lên, doanh thu dịch vụ tăng lên chưa lợi nhận thu tăng Vì vậy, tùy thuộc vào tình hình biến động giá nguyên vật liệu, mà nhà cung ứng dịch vụ fast- food có sách điều chỉnh để cung dịch vụ fast- food đáp ứng cách tốt cầu dịch vụ khách hàng Cạnh tranh thị trường Tại Hà Nội mọc lên san sát cửa hàng KFC, Lotteria, BBQ, PIZZA Dịch vụ fast-food khơng xa lạ với người Việt, giới trẻ Chính vậy, cạnh tranh hãng kinh doanh mặt hàng fast-food thị trường lớn Vì vậy, để tiếp tục đứng vững phát triển, thương hiệu cần phải tạo dựng niềm tin mắt khách hàng phải hiểu biết đối thủ cạch tranh Nếu hãng cạnh tranh lành mạnh làm thúc đẩy cung dịch vụ, nhà cung ứng cung dịch vụ tốt nhất, tạo nên hương vị riêng biệt cho thứ ăn để thu hút giữ chân khách hàng Cịn cạnh tranh thị trường không lành mạnh kìm hãm cung dịch vụ Sự phát triển KH-CN Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, sống diễn q nhanh chóng khiến cho người khơng có thời gian để chuẩn bị bữa ăn tự nấu nhà, cộng thêm phát triển dịch vụ Internet toàn cầu, việc ngồi nhà search ăn ngon, nhanh, tiện chí giao hàng tận nhà phát triển Vì ngành cơng nghiệp thức ăn nhanh với tiện lợi, nhanh chóng, ngon miệng, không gian đẹp…đã khiến cho nhiều người chọn ăn loại thức ăn Vì nhu cầu tiêu dùng ngày tăng hội cho tình hình cung ứng dịch vụ fast- food ln giữ vững ngưỡng tương đối Ngoài doanh nghiệp thường sử dụng kỹ thuật, khoa học công nghệ dây chuyền sản xuất, khâu bảo quản thức ăn nhanh Khi mà áp dụng công nghệ cao, dây chuyền sản xuất nhanh hơn, hiệu hơn, nguyên liệu tích trữ bảo quản dẫn đến tăng cung đảm bảo nguồn cung ổn định Ngược lại, giảm cung không đảm bảo nguồn nguyên liệu Các sách nhà nước Thuế suất yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chủ yếu doanh thu Hiện mức thuế suất mà Nhà nước áp dụng cho ngành ăn uống tăng nên thuế suất tăng khiến cho giá thành sản phẩm tăng, ảnh hưởng tới sức cầu người tiêu dùng Đây yếu tố khách quan thuộc tầm kiểm sốt phủ Vì thách thức doanh nghiệp việc chấp hành mức thuế suất lẫn trì phát triển doanh số Ngồi nhân tố tác động , cung dịch vụ fast-food chịu tác động nhân tố khác Các nhà cung ứng cần cân nhắc nhân tố thời tiết, tình hình an ninh, trị…vì chúng tác động đến cung dịch vụ 2.3 Nôi dung quản lý cung dịch vụ fast-food 2.3.1 Khả cung dịch vụ fast-food Hệ thống sở vật chất Mấu chốt chuỗi cửa hàng fast-food phải có độ phủ bao lớn muốn làm điều nhà đầu tư phải đổ thật nhiều tiền thuê mặt nhượng quyền thương mại để nhanh chóng mở rộng chuỗi Vào cuối tháng 11/2015, Jollibee công bố sách nhượng quyền với mức đầu tư khủng cho cửa hàng hệ thống tỷ đồng Đây mức đầu tư thấp nhiều so với vài đối thủ cạnh tranh, thông thường mức đầu tư – tỷ đồng (Nguồn: vnmoney.nld.com – Cuộc đua nhượng quyền thức ăn nhanh) Có thể thấy hệ thống sở vật chất chủ thương hiệu fast-food lên kế hoạch đầu tư với số tiền không nhỏ, chắn sở vật chất cửa hàng fast-food khang trang đại Tùy thuộc vào thương hiệu mà doanh nghiệp tự tạo cho thân màu sắc riêng Nếu cửa hàng KFC trí theo phong cách truyền thống với màu đỏ màu chủ đạo, không gian cửa hàng thiết kế với mục đích tạo cho khách hàng thoải mái để vừa thưởng thức bữa ăn vừa chuyện trị, bàn bạc cơng việc BBQ không gian nhà hàng với xếp, trí độc đáo mang đến cho bạn cảm giác thể ghé thăm góc nhỏ xứ sở Kim Chi Điểm chung cửa hàng ăn gian trọng đầu tư cho không gian nhằm mang lại cho khách hàng thư giãn, ăn uống Mỗi thương hiệu cố gắng đưa chất lượng dịch vụ hướng đến mục tiêu hàng đầu ngành Với khách hàng mục tiêu người trẻ nên cửa hàng ăn nhanh ln trang trí theo phong cách đại, mẻ, trẻ trung nhằm thu hút ý khách hàng Các công ty mở cửa hàng trọng đến sở vật chất từ bên ngồi đến bên trong, có nơi giữ xe cho khách hàng, không gian bên đầu tư kĩ lưỡng để mang lại hài lòng cao cho khách hàng đến với cửa hàng Khách hàng đến với cửa hàng ăn nhanh không quan tâm đến giá cả, chất lượng sản phẩm mà cịn khơng gian Giới trẻ thường thích đến khơng gian động, đại Khách hàng lớn tuổi lại thích đến nơi khơng gian trang trọng, ấm cúng Do yếu tố ảnh hưởng lớn tới lựa chọn khách hàng Các sản phẩm fast-food chế biến theo tiêu chuẩn chung toàn giới Tuy nhiên thương hiệu có Nếu KFC thiên gà truyền thống, Lotteria lại có nhiều loại bánh mỳ Burger Riêng Burger bị, Lotteria có loại Ngồi cịn có Burger tơm, ham cá, ham gà, ham lợn Menu sản phẩm ăn uống nhà hàng vô đa dạng phong phú, phục vụ tất đối tượng khách hàng gia đình, trẻ em, học sinh, sinh viên, nhân viên công sở Tuy nhiên, ngành Fastfood nghiên cứu để thay đổi kích thước, mẫu mã, vị cho phù hợp với ẩm thực người tiêu dùng Việt Nam Công nghệ chế biến Các sản phẩm truyền thống cửa hàng fast-food cung cấp Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, khơng có khác biệt chất lượng sản phẩm bán Việt Nam hay bán nước khác Tuy nhiên để phù hợp với thói quen hay thị hiếu tiêu dùng người Việt Nam hàng fast-food Việt Nam bán thêm cơm phối hợp gà/heo/bị, gần lại trở thành chủ đạo với thực khách Do để đáp ứng nhu cầu khách hàng mỗ nhà cung ứng thường chọn cho công nghệ chế biến riêng để tạo nên khác biệt cho sản phẩm họ Đội ngũ nhân viên Đến với cửa hàng chuỗi dịch vụ fast-food, người tiếp xúc với khách hàng nhân viên Chính vậy, thương hiệu trọng đầu tư tối đa đến chất lượng nhân lực Tại BBQ, đội ngũ nhân viên đào tạo từ kiến thức sản phẩm tới tác phong phục vụ khách hàng Nụ cười tươi ân cần với khách hàng điều mà bạn thường xuyên thấy gương mặt BBQ Chicken Độ tuổi lao động thường người trẻ, dao động từ 18 tuổi đến 30 tuổi Các nhân viên chủ yếu sinh viên đại học, cao đẳng làm thêm Mỗi cá nhân, tập thể, 2000 nhân viên KFC Việt Nam sống làm việc với phương châm "Work hard - Play hard" Công thức thành công KFC tập trung vào việc nâng cao lực nhân viên nằm thoả mãn nhu cầu khách hàng tăng lợi nhuận Bên cạnh đó, KFC ln cam kết tính đa dạng tạo mơi trường làm việc tốt cho người lao động KFC thể phong cách chuyên nghiệp không đội ngũ nhân viên mà việc điều hành chuỗi hệ thống cửa hàng mang lại tiện lợi cho khách hàng Do để đảm bảo khả cung dịch vụ fast-food nhà cung ứng cần đảm bảo chất lượng nguồn lực nguồn lực không tốt số lượng chất lượng làm giảm khả cung ứng dich vụ fast-food ngược lại nguồn lực đảm bảo số lượng chất lượng nhà cung ứng đảm bảo khả cung ứng cách tốt làm hài lòng khách hàng cách tốt Nguồn lực tài Những thương hiệu nước ngồi đầu tư vào Việt Nam có nguồn lực tài hùng hậu để đứng vững trước đối thủ cạnh tranh khác ngành Đối với KFC, toàn KFC thuộc sở hữu tập đoàn Yum hoạt động với 33.000 nhà hàng 100 quốc gia giới Bốn công ty KFC, Pizza Hut, Taco Bell Long Jonh Siver thương hiệu hàng đầu tập đoàn Yum toàn cầu Lotteria chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh trực thuộc tập đoàn Lotte – năm tập đoàn lớn Hàn Quốc Suốt năm liền đứng vị trí số “Brand Power”, cấp “ Korea Management Association”, chọn vị trí số lực cạnh tranh thương hiệu với danh hiệu “Brand Stock” quan đánh giá giá trị thương hiệu Bởi nói nguồn lực tài vững mạnh khả cung ứng dịch vụ doanh nghiệp đảm bảo cách tốt đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt Cịn nguồn lực tài khơng đảm bảo kéo theo ảnh hưởng yếu tố kahcs nhân lực giá nguyên liệu đầu vào…do làm giảm khả cung ứng doanh nghiệp Hệ thống phân phối Cửa hàng fast-food thường mở góc đường có mật độ người qua lại cao, trung tâm thương mại Hà Nội, đến với dịch vụ ăn nhanh khách hàng cịn mong muốn phục vụ chỗ Sự cần thiết có vị trí kinh doanh đẹp khiến Lotteria KFC có đội ngũ chun tìm mặt mà thời hạn hợp đồng thuê mặt trung bình 10 năm Ông lớn KFC (hãng gà rán Kentucky) đặt chân vào thị trường ăn nhanh Việt Nam, địa điểm lý tưởng số 35 Tràng Tiền, Hà Nội Chỉ vòng chục năm, tính đến thời điểm này, nước có 46 cửa hàng KFC, nhiều TP Hồ Chí Minh với 30 cửa hàng, Hà Nội với cửa hàng, bao gồm dịch vụ phục vụ quầy dịch vụ giao hàng tận nơi Đây lợi không nhỏ mà hệ thống bán đồ ăn nhanh nước ngồi có Nhờ có nguồn lực tài dồi mà họ mạnh tay đầu tư chấp nhận chịu lỗ nhiều năm nhằm quảng bá thương hiệu chiếm lĩnh thị phần thị trường, thông qua nhiều hình thức Hiện có hai mơ hình phục vụ đồ ăn nhanh chính: Mơ hình thứ cửa hàng ăn nhanh đường phố, thường ngã ba, ngã tư sầm uất Mô hình thường thương hiệu nước ngồi áp dụng có tiềm lực tài mạnh thân thương hiệu có sức hút khổng lồ với giới trẻ Loại hình trung tâm thương mại cho thuê hẳn gian hàng tương đối rộng chủ cửa hàng tự ý trang trí, bố trí gian hàng theo “gu” riêng Mơ hình thơng dụng xuất hầu hết trung tâm mua sắm lớn Vincom, Intimex, Big C Mơ hình thứ hai dịch vụ ăn nhanh gắn với khu thương mại, khu vui chơi giải trí, phù hợp với thương hiệu mới, trình gây dựng tên tuổi Tại trung tâm mua sắm có hai loại hình phục vụ, mà theo giới kinh doanh fast-food, chưa thể nói loại hình tốt Loại hình chưa phát triển mạnh (mới xuất khu ẩm thực, trung tâm thương mại Parkson phố Thái Hà) xem “đậm chất” fast-food Trong diện tích chung lớn, chủ cửa hàng thuê gian hàng nhỏ, khoảng 30m 2, đủ cho bếp quầy bán hàng, bán ăn định Diện tích cịn lại dành cho khách hàng với đội ngũ nhân viên phục vụ chung Loại hình có nhiều ưu điểm: Chủ cửa hàng không nhiều tiền thuê mặt bằng, quảng bá thương hiệu, thu hút lượng khách lớn Phong cách phục vụ nhiều bạn “teen” gia đình trẻ u thích khách hàng lựa chọn nhiều ăn hợp với vị riêng người, từ nhiều quầy hàng khách Khả cung nguyên liệu đầu vào Chất lượng sản phẩm thương hiệu trọng hàng đầu KFC Việt Nam chọn nhà cung cấp nguyên liệu uy tín bảo đảm chất lượng, khẳng định chất lượng sản phẩm chứng nhận kiểm dịch BBQ đặt nguyên tắc chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu nguyên tắc chế biến ăn: Sử dụng 100% nguyên liệu gà tươi, Kiên nói khơng với gà đơng lạnh Chính BBQ Việt Nam hợp tác với CP Việt Nam, đơn vị uy tín có tên tuổi việc cung cấp gà tươi Việt Nam Đảm bảo nguyên liệu gà BBQ tiêu chuẩn, an toàn, vệ sinh tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.Các gia vị kết hợp nhập Hàn Quốc, Malaysia, ln có chứng nhận an tồn thực phẩm Những đòi hỏi cao đầu vào nguyên liệu cách thức chế biến mang lại cho ăn BBQ hương vị thơm giịn đặc trưng Burger cho biết 100% thịt bò họ phải nhập từ Úc Sở dĩ nguồn nguyên liệu nước hạn chế việc quản lý chất lượng sản phẩm Việt Nam chưa tốt, khơng có nhiều nhà cung ứng lớn, đủ lực số lượng chất lượng Việc nhập nguyên liệu từ nước đẩy giá thành lên cao nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng tác dụng đến hành vi khách hàng Họ không ngại bỏ khoản tiền tiền để có bữa ăn ngon, an tồn cho sức khỏe Điều kích thích nhu cầu tiêu dùng khách hàng Cơ sở sản xuất chế biến Nguyên liệu cung cấp cho chế biến thức ăn dịch vụ fast-food sản phẩm nơng nghiệp thịt, khoai tây, rau….Do việc chế biến khơng khó khăn Cụ thể là: xây dụng lị mổ, nhà máy sấy dành cho nông sản, kho lạnh…Tuy nhiên hãng thức ăn nhanh tiếng McDonal’s, KFC hay Lotteria cơng đoạn để dành thị phần, tập đồn lại có bí sản xuất riêng biệt Và quan trọng sở sản suất chế biến kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo an toàn vệ sinh Các dịch vụ bổ sung kèm Nhu cầu người tiêu dùng ngày nâng cao Vì thế, để đáp ứng nhu cầu đa dạng đó, thương hiệu ngàng dịch vụ fast-food không ngừng thay đổi bổ sung hồn thiện thêm cho thương hiệu dịch vụ Các dịch vụ kèm : khu vui chơi cho trẻ em, tổ chức tiệc,… không ngừng mở rộng phổ biến Giao hàng Do hầu hết thức ăn nhanh gọn, nhẹ thời hạn sử dụng khoảng thời gian tương đối, khơng q ngắn….Phương tiện giao hàng khơng cồng kềnh ví dụ như: xe máy…mà không cần ô tô Tuy nhiên, đặc điểm thức ăn nanh nói việc giao hàng bị gặp trở ngại vị trí địa lý, phạm vi hoạt động bị bó hẹp Do cần mở rộng nhiều chi nhánh hoạt động 2.3.2 Chất lượng dịch vụ Bước vào cửa hàng đồ ăn nhanh, khách hàng cảm nhận không gian mát rượi, nội thất trang trí vui nhộn, ấm cúng, nhân viên thân thiện, nhiệt tình đào tạo tác phong công nghiệp Đặc biệt, thời gian gần ăn Việt hóa theo vị người Việt Trước không bán cơm fast-food, cơm trở thành ăn chiếm doanh số cao với 90% khách hàng người Việt Nắm bắt tâm lý khách hàng vào nơi sang trọng phận dân cư người Việt có mức thu nhập ổn định không cao nhu cầu ưa thích ăn truyền thống Việt Nam như: bún, phở, bánh cuốn,chả, nem…các nhà kinh doanh Việt nhanh nhạy nắm bắt hội để tạo dựng thương hiệu đồ ăn nhanh kiểu Việt Nam vừa đảm bảo yếu tố vệ sinh, mỹ quan, an tồn thực phẩm với mức chi phí hợp lý So với phần salad trộn, đĩa khoai tây sốt, gà chiên có giá trung bình từ 35-50.000đ/suất ăn nhanh kiểu Tây khoảng 20-35.000đ/phần ăn nhanh kiểu ta hấp dẫn mặt giá Để cạnh tranh giữ chân khách hàng, thương hiệu tung nhiều chiêu khuyến giữ chân khách hàng Tại KFC có thêm dịch vụ tổ chức sinh nhật trọn gói với thực đơn từ 400.00-500.000 đồng cho 10 trẻ em, bao gồm dẫn chương trình, trang trí, bong bóng, thiệp mời, mũ sinh nhật, giải thưởng cho trò chơi… Khơng ngoại thuộc, Lotteria có chương trình giảm giá đặc biệt từ 20-30% cho 10 BBQ Chicken nhận vận chuyển miễn phí cho hóa đơn từ 100.000 đồng Chất lượng sản phẩm đồ ăn nhanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bên cạnh nhân viên phục vụ niềm nở nhiệt tình mà chất lượng cung dịch vụ fast-food đem đến hài lòng cho khách hàng 2.4 Đánh giá, nhận xét quản lý cung dịch vụ fast-food 2.4.1.Ưu điểm quản lý cung dịch vụ fast-food địa bàn Hà Nội Phong cách phục vụ Khác với quán ăn Việt có nhân viên phục vụ bưng bê tận nơi, đặc điểm chung quán ăn nhanh tự phục vụ Khách đến quầy đặt hàng, tự lấy đồ ăn, tự chọn chỗ ngồi Cứ tưởng rằng, cảnh tượng xếp hàng thời tem phiếu xuất quán phở Bát Đàn, lại tái diễn KFC Lúc họ quản lý lượng hàng chờ lớn, tạo cho khách hàng tham gia vào trình phục vụ Tránh nhàm chán phải ngồi bàn ăn mà chưa có thức ăn Với lúc khách đơng khách hàng phải đứng xếp hàng để gọi món, bê phần thức ăn tìm chỗ ngồi tạo cho khách hàng cảm giác vừa tham gia Phần thưởng mà họ nhận bắt đầu thưởng thức nói chuyện vui vẻ bạn bè người thân Đa phần cửa hàng ăn nhanh có dịch vụ giao hàng tận nơi, đáp ứng cho khách hàng thời gian hay ngại xa Đơn giản, tiện lợi tiết kiệm thời gian ln tiêu chí hàng đầu loại thức ăn dạng Thậm chí cần cú điện thoại, bạn thưởng thức bữa ăn ngon đảm bảo dinh dưỡng Quản lý sở vật chất kỹ thuật dịch vụ Bước vào cửa hàng thức ăn nhanh, khách hàng cảm nhận không gian mát rượi, nội thất trang trí vui nhộn, ấm cúng, nhân viên thân thiện, nhiệt tình đào tạo tác phong cơng nghiệp Đặc biệt, thời gian gần đây, ăn Việt hóa theo vị người Việt Có thể thấy cửa hàng fast-food trang bị trang thiết bị đại có tính cao, cách chế biến thực phẩm khác so với vài ăn quen thuộc Việt Nam Tạo tính hấp dẫn cao, lạ cho khách hàng Hấp dẫn lạ cho giới trẻ nhân viên công sở Hiện chủ yếu chuỗi cửa hàng ăn nhanh Việt Nam hãng fast-food tiếng nước nắm giữ, với phong cách trang trí, bày biện sang trọng tạo cho khách hàng cảm giác tầng lớp khác Họ đánh tâm lý khách hàng Việt Nam thích đồ ngoại làm giống Tây Với vốn đầu tư lớn nhiều so với quán fast-food Việt, cửa hàng ăn nhanh ơng chủ lớn như: KFC, Lotteria, BBQ chiken họ có vị trí, địa đẹp 2.4.2 Hạn chế quản lý cung dịch vụ fast-food Hà Nội Hà Nội thiếu trung tâm thương mại “xứng tầm”, đa chức vừa trung tâm mua sắm, vừa khu vui chơi, giải trí để phát triển dịch vụ ăn nhanh chuyên nghiệp Thực đơn fast-food thường quanh quẩn lại làm từ gà, hamburger, khoai tây chiên… Nếu vào quán thường xun, khách hàng khơng thể gọi để thay đổi vị Vì thế, người trung thành với thức ăn nhanh kiểu Tây ăn nhiều vài ba lần tuần Thức ăn nhanh chứa nhiều lượng chất đạm lại ít, thiếu chất khống vitamin, khơng cân xứng thành phần gây tác hại: bệnh béo phì, cân, đái tháo đường bệnh tim mạch, đặc biệt trình chế biến vừa dùng nhiều chất béo vừa sản sinh độc chất nguy hại gây ung thư Ở nước fast-food phát triển mạnh, phần nhờ thói quen tiêu dùng người dân gắn liền với việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng (xe bus, tàu điện ngầm) hay ô tô cá nhân Người ta mang theo để ăn đường Còn Việt Nam, Hà Nôi người dân chủ yếu di chuyển xe gắn máy nên khó thưởng thức theo cách Thêm nữa, người Việt làm quen với fastfood chưa lâu, họ trung thành với ăn truyền thống xơi, bún, phở… Nói ăn nhanh thực tồn cảnh xếp hàng chờ vào cao điểm, ngày lễ Tết Tuy ăn nhanh ngon, chứa lượng chất béo lớn, dẫn đến khả béo phì cao Đây mối nghi ngại giới trẻ khách hàng đông đảo cửa hàng ăn nhanh Lượng dinh dưỡng cân đối thực phẩm chuỗi cửa hàng ăn nhanh ngoại chưa thực phong phú đa dạng Người dân Việt Nam đa số người lao động vất vả với mức lương hạn chế Vì cửa hàng ăn nhanh với họ với mức chi tiêu mà họ bỏ Phần Đề xuất giải pháp quản lý cung dịch vụ fast-food địa bàn Hà Nội 3.1 Xu hướng phát triển dịch vụ fast-food Với thị trường tiêu thụ nay, vấn đề đặt là: “Liệu thị trường fast- food Việt Nam đến hồi thoái trào?” Vào năm 2014, nghiên cứu Euromonitor International thị trường fastfood Việt Nam cho thấy, lĩnh vực dịch vụ ăn uống, tốc độ tăng trưởng bình quân năm (CARG) mảng kinh doanh thức ăn nhanh cao, giai đoạn 2008 - 2012 đạt 17,1% (hơn cà phê, bar, nhà hàng tổng hợp ) dự báo mức 18,2% thuộc giai đoạn 2013 - 2017 Ngoài ra, vào năm 2017, giá trị thị trường đạt tỷ USD so với 253,8 triệu USD năm 2008 Theo nhà kinh doanh dịch vụ này, “fast- food” hay "thức ăn nhanh" tên gọi mang hàm ý kiểu "thức ăn lạ”, mà lạ thời điểm đầu xuất thị trường, có tâm lý muốn thử Hơn nữa, nhanh phải kèm với rẻ, nên yêu cầu không thỏa mãn, cộng với việc xuất nhiều tên tuổi lĩnh vực dễ khiến thị trường bị chững lại Về vấn đề này, nghiên cứu mang tính chất so sánh thị trường fast- food Việt Nam, Thái Lan Indonesia Công ty W&S Market Research cho thấy, giá yếu tố để khách hàng Việt Nam xem xét chọn thương hiệu thức ăn nhanh (trên vị trí thuận tiện cửa hàng), người tiêu dùng Thái, Indonesia lại ưu tiên cho vị, giá yếu tố xếp thứ hai ba.Thời gian qua, hầu hết thương hiệu fast- food tiếng quốc tế có mặt Việt Nam chưa hãng đạt thành cơng mong đợi Điều chứng tỏ, thương hiệu tiếng, thành công thị trường khác đồng nghĩa với việc thành công Việt Nam 3.2 Một số giải pháp quản lý cung dịch vụ fast- food Việt Nam Xuất phát từ doanh nghiệp dịch vụ, việc cạnh tranh thị trường mạnh Cạnh tranh lành mạnh làm gia tăng cung, ngược lại làm giảm cung cạnh tranh khơng lành mạnh Vì vậy, để đảm bảo quản lý cung hiệu quả, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ fast food cần đưa biện pháp phù hợp với doanh nghiệp Dưới đây, số giải pháp mà nhóm đề xuất đứng vị trí doanh nghệp kinh doanh dịch vụ fast food: Hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực nhà hàng Việc đánh giá dịch vụ fast food, nhân lực yếu tố mà khách hàng tiếp xúc đến với dịch vụ Nhân lực, đặc biệt nhóm nhân viên tiếp xúc nhân tố ảnh hưởng lớn tới chất lượng dịch vụ Vì vậy, việc nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ doanh nghiệp yếu tố nhân lực biện pháp hữu ích Do cần nâng cao chất lượng lao động dịch vụ thơng qua đào tạo, phát triển,… để họ hồn thành tốt công việc mang đến dịch vụ tốt tới khách hàng hài lòng tuyệt đối cho khách hàng Đầu tư sở vật chất kỹ thuật Cơ sở vất chất kỹ thuật yếu tố cấu thành nên sản phẩm dịch vụ Việc nâng cao sở vật chất kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Mặt khác, nay, tính cạnh tranh doanh nghiệp cung ứng dịch vụ fast food lớn, nên việc đầu tư sở vật chất kỹ thuật yếu tố góp phần nâng cao tính cạnh tranh doanh nghiệp.Do nhà cung ứng dịch vụ fast-food cần đầu tư sở vật chất kỹ thuật, mang lại cho khách hàng bầu khơng khí thoải mái sử dụng dịch vụ thông qua việc cải thiện trang trí, bố trí khơng gian cung ứng dịch vụ, Ổn định nguồn cung ứng nguyên vật liệu đầu vào Nguyên vật liệu đầu vào yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ fast food nguồn cung ứng dịch vụ Việc ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào góp phần ổn định nguồn cung Hơn nữa, việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá rẻ chất lượng giúp tăng nguồn cung nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp.Cần sử dụng kênh phân phối nguyên liệu đầu vào riêng biệt, doanh nghiệp liên kết với doanh nghiệp cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào tự tổ chức việc tạo nguồn nguyên liệu để nhằm kiểm soát nguồn nguyên liệu giá ổn định, chủ động Từ ổn định nguồn cung ứng dịch vụ doanh nghiệp nâng cao vị cạnh tranh thị trường Nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển tập khách hàng Cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ fast food góp phần nâng cao lượng khách hàng bao gồm khách hàng cũ doanh nghiệp Từ đó, nguồn cung gia tăng Mặt khác, xuất phát từ tình hình cạnh tranh thực tế doanh nghiệp cung ứng dịch vụ fast food nay, nâng cao chất lượng dịch vụ giải pháp vô cần thiết Một số giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ phát triển tập khách hàng: Thứ đa dạng hóa thực đơn nhà hàng: để tạo phong phú, đa dạng khác biệt, thỏa mãn nhu cầu khách hàng hiệ thu hút khách hàng tương lai Thứ hai nâng cao chất lượng dịch vụ: Mang tới cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, đảm bảo “Vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi”.Thứ ba tăng cường phát triển tập khách hàng cũ khách hàng mới: cách sử dụng combo khuyến mại, chương trình tri ân khách hàng để nâng cao mối quan hệ, kéo ngắn khoảng cách khách hàng với doanh nghiệp Kết luận Tuy xâm nhập vào thị trường Việt Nam fast-food khơng cịn q xa lạ với ẩm thực người Việt ngày đa dạng mặt hàng phong cách phục vụ.Tiềm thị trường fast-food Việt Nam lớn, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn danh tiếng giới Thị trường fast-food Việt Nam nói chung khu vực Hà Nội nói riêng hoạt động sơi nổi.Và bên cạnh đóng góp phần khơng nhỏ vào phát triển kinh tế nước Nhà nước ta quan tâm đến việc thu hút đầu tư nhà đầu tư nước ngoài,cũng thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ fast-food nước phát triển.Đây lúc giải pháp cung dịch vụ đặt cho quan chức ,các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ,cũng tất chúng ta!!! ... vụ niềm nở nhiệt tình mà chất lượng cung dịch vụ fast- food đem đến hài lòng cho khách hàng 2.4 Đánh giá, nhận xét quản lý cung dịch vụ fast- food 2.4.1.Ưu điểm quản lý cung dịch vụ fast- food địa. .. hưởng tới cung dịch vụ fast- food 2.2.1 Đặc điểm cung dịch vụ fast- food Cung ứng dịch vụ thường thực nhà sản xuất sản phẩm dịch vụ độc lập mang tính cạnh tranh cao Chính nhà sản xuất dịch vụ cung ứng... đến cung dịch vụ 2.3 Nôi dung quản lý cung dịch vụ fast- food 2.3.1 Khả cung dịch vụ fast- food Hệ thống sở vật chất Mấu chốt chuỗi cửa hàng fast- food phải có độ phủ bao lớn muốn làm điều nhà đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất biện pháp quản lý cung dịch vụ fast food trên địa bàn hà nội hiện nay , Đề xuất biện pháp quản lý cung dịch vụ fast food trên địa bàn hà nội hiện nay