Ứng dụng tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân trên địa bàn xã bảo cường huyện định hóa tỉnh thái nguyên

64 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2021, 09:10

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯỜNG VĂN HỒ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TẬP HUẤN VÀ MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BẢO CƯỜNG HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên nghành : Khuyến nông Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa : 2013-2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯỜNG VĂN HỒ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TẬP HUẤN VÀ MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BẢO CƯỜNG HUYỆN ĐỊNH HĨA TỈNH THÁI NGUN Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : Khuyến nông Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa : 2013-2017 Giảng viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Mạnh Thắng Cán sở hướng dẫn : Cán KN Triệu Thị Vị Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cá nhân, tập thể nhà trường tận tình bảo giúp đỡ em q trình tìm hiểu, nghiên cứu hồn thành khố luận Trước hết, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, quý thầy cô Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt trình học tập, rèn luyện trường Đặc biệt, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo ThS Nguyễn Mạnh Thắng tạo điều kiện thuận lợi, dành nhiều thời gian, công sức để hướng dẫn, bảo, giúp đỡ động viên đưa ý kiến quý báu cho em thực hoàn thành khóa luận Đồng thời em xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND xã Bảo Cường người trực tiếp hướng dẫn em chị Triệu thị Vị cán bộ, phòng ban UBND xã Bảo Cường Huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, bảo em suốt trình thực tập Cuối em xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ em thời gian qua Vì kiến thức thân cịn hạn chế, q trình thực tập, hồn thiện khóa luận em khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy cô giáo bạn để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2017 Sinh viên Lường văn Hồ ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục đích thực đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ 1.2.3 Yêu cầu kỹ sống, kỹ làm việc 1.2.4 Yêu cầu thái độ 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dụng thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập PHẦN 2: TỔNG QUAN 2.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.1 Khái nệm đào tạo hình thức tập huấn khuyến nơng 2.2 Vai trị khuyến nơng số khái niệm khuyến nơng 2.2.1 Vai trị khuyến nông 2.2.2 Khái niệm PHẦN 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP 11 3.1 Khái quát sở thực tập 11 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Bảo Cường 11 3.1.2 Thành tự đạt xã Bảo Cường 12 iii 3.1.3 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập… 16 3.2 Kết thực tâp 17 3.2.1 Mô tả nội dung thực tập công việc cụ thể 17 3.3.Đánh giá nội dung tập huấn 30 3.3 Đánh giá nội dung tập huấn 31 3.4 Đánh giá mức độ tham gia người dân 33 3.4.1 Mức độ tham gia người dân 33 3.5 Nhu cầu tập huấn người dân 37 3.5.1 Đánh giá nhu cầu người dân địa bàn xóm xã Bảo Cường 37 3.5.2.Nguyên nhân việc thiếu nhu cầu tập huấn 37 3.6 Tóm tắt kết thực tập 38 3.6.1 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 39 3.7 Đề xuất giải pháp 41 3.7.1 Giải pháp cho thân 41 3.7.2 Giải pháp mức độ tham gia người dân 41 3.7.3 Giải pháp nhu cầu tham gia 42 3.7.4 Giải pháp chế sách 43 PHẦN 4: KẾT LUẬN 44 4.1.Kết luận 44 4.2 Kiến nghị 45 4.2.1 Đối với cấp huyện cấp xã 45 4.2.2 Đối với Nhà trường Khoa 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bản 3.1: Kế hoạch cho buổi tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc nấm sò, dưa lê Làng Chùa 1, Làng Chùa 2, Bãi Hội 21 Bảng 3.2: Kế hoạch thời gian cụ thể cho buổi tập huấn 22 Bảng 3.3: Kết tập huấn Làng Chùa 23 Bảng 3.4: Bảng số lượng hộ mời tham dự tập huấn 23 Bảng 3.5: Kết tập huấn Làng Chùa 25 Bảng 3.6: Bảng số lượng hộ mời tham dự tập huấn 25 Bảng 3.7: Kết tập huấn Bãi Hội 28 Bảng 3.8: Bảng số lượng hộ mời tham dự tập huấn 28 Bảng 3.9: Mức độ đồng tình người dân buổi buổi tập huấn 31 Bảng 3.10: So sánh mức độ khác hình thức tập huấn lớp tập huấn sinh viên với lớp tập huấn trước cán KN 32 Bảng 3.11: So sánh thái độ tập huấn sinh viên thực tập với cán tập huấn khuyến nông năm trước 32 Bảng 3.12: Bảng so sánh phương pháp tập huấn sinh viên thực tập với cán tập huấn khuyến nông năm trước 33 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Biểu đồ số lượng hộ tham gia tập huấn ba xóm Làng Chùa 1, Lang Chùa Bãi Hội 34 Hình 3.2: Biểu đồ so sánh mức độ tham gia tập huấn khyến nơng nhóm hộ 35 Hình 3.3: So sánh nhu cầu tập huấn người dân hai xóm Làng Chùa2 Bãi Hội 38 vi DANH MỤC VIẾT TẮT Kỹ hiệu viết tắt Nghĩa đầy đủ BVTV Bảo vệ thực vật CBKN Cán khuyến nông GDP Gross Domestic Product KHKT Khoa học kỹ thuật KT-XH Kinh tế - xã hội NN Nông nghiệp NS Năng suất TTKNKLQG UBND Trung tâm khuyến nông khuyến lâm Quốc gia Ủy ban nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu - Nông nghiệp (NN) ngành quan trọng, sản xuất sản phẩm thiết yếu để nuôi sống người mà khơng ngành sản xuất thay Hiện ngành nông nghiệp tạo gần 20% GDP cho nước với 50% lao động hoạt động lĩnh vực Phát triển nông nghiệp điều kiện cho phát triển nông thôn lẽ nơng nghiệp ln đóng vai trị quan trọng đời sống Quốc gia kinh tế nông thôn - Nhằm nâng cao đóng góp ngành nơng nghiệp phát triển KT-XH xã Bảo Cường nói riêng tồn tỉnh Định Hóa nói chung tăng thu nhập cho nông dân, giảm nghèo bền vững kinh tế, xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh trị trật tự an tồn xã hội tiến tới phát triển ổn định hội nhập Để thực điều cần thiết phải có chung tay góp sức từ cấp, ngành tồn dân địa bàn xã đặc biệt cơng tác khuyến nơng Ngành khuyến nơng có vai trị quan trọng phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn Bởi khuyến nông tổ chức kết nối Nhà nước với người dân thông qua thực sách, khuyến nơng yếu tố, phận hợp thành toàn hoạt động phát triển nơng thơn Vì vai trị khuyến nơng mô tả từ sau đây: Người đào tạo, người điều khiển, người tổ chức, người cung cấp thông tin, người trọng tài, người bạn, người hành động Qua vai trị em nhận thấy cần phải học hỏi thêm cơng tác khuyến nơng Vì em định thực đề tài: Ứng dụng tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn mức độ tham gia người dân địa bàn xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích thực đề tài - Để đánh giá nhu cầu mức độ tham gia tập huấn khuyến nông người dân địa bàn xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ đưa đề xuất nhằm nâng cao hiệu kinh tế cho người dân nâng cao hiệu cho chương trình đào tạo, tập huấn khuyến nơng địa phương 1.2.1 Mục tiêu đề tài - Thực lớp tập huấn khuyến nông - Từ đưa đánh giá nhu cầu mức độ tham gia tập huấn người dân địa bàn - Đưa đề xuất giải pháp cho chương trình đào tạo tập huấn khuyến nơng 1.2.2 Yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ - Nắm vững chủ trương, sách Đảng, Nhà nước ngành - Tham khảo kỹ quản lý, tổ chức buổi tập huấn - Có kiến thức phương pháp phân tích, tổng hợp, báo cáo - Có khả tổ chức lớp tập huấn, thực việc khảo sát, điều tra xã hội 1.2.3 Yêu cầu kỹ sống, kỹ làm việc - Thơng qua việc thực tập bên ngồi trường khơng giúp học tập chun mơn mà cịn dịp tốt để tập làm việc môi trường tập thể, giúp cho khả giao tiếp ứng xử tốt - Luôn giữ thái độ khiêm nhường, tạo mối quan hệ tốt đẹp thân thiện với người, hòa nhã với cán nơi thục tập người dân xã - Năng động, tự chủ, sáng tạo việc thực nhiệm vụ - Thực công việc giao với tinh thần trách nhiệm cao 42 đạt hiệu so với buổi chiều trời nắng nóng Vì việc lựa chọn thời điểm cho việc tổ chức tập huấn khâu quan trọng thời điểm tập huấn cần xem xét kỹ lưỡng + Nội dung tập huấn chưa phù hợp: Nội dung tập huấn thời vụ không phù hợp nguyên nhân Ví dụ tháng thời kỳ lúa giai đoạn phát triển kèm theo loại bệnh hại lúa nhiên cán KN lại tập huấn nội dung gieo mạ, không phù hợp Người tập huấn cần phải xem xét nôi dung phù hợp hay chưa tổ chức tập huấn cho người dân vấn đề cụ thể 3.7.3 Giải pháp nhu cầu tham gia + Theo trưởng thôn Bãi Hội cho biết hầu hết hộ nghèo xóm hộ có điều kiện kinh tế khó khăn thiếu đất canh tác Vì phải tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ có điều kiện kinh tế khó khăn thiếu đất canh tác tham gia vây vốn với mức lãi suất thấp để họ giải khó khăn tham gia vào chương trình dự án + Thị trường đầu cho sản phẩm nông nghiệp không ổn định giá thấp nguyên nhân dẫn đên việc thiếu nhu cầu người dân Giả pháp đưa lựa chọ số trồng vật nơi khác có giá trị cao mà thị trường có nhu cầu để đưa vào sử dụng hộ địa bàn xã tham gia thành lập hợp tác xã trồng đại trà vài sản phẩm định đảm bảo đầu ổn định cho sản phẩm nông nghiệp + Các hộ địa bàn xã có nhu cầu tập huấn nội dung cụ thể đó, nhiên cịn thiếu kinh phí ngun nhân.Vậy để giải vấn đề lớp tập huấn dự án chiển khai địa bàn 43 cần phải có phần hỗ trợ từ quan, cá nhân Nhà nước hỗ trợ giống, phân bón hỗ trợ đầu cho sản phẩm nơng nghiệp 3.7.4 Giải pháp chế sách + Bổ sung hồn thiện chế sách hoạt động khuyến nơng, sách chế độ Nhà nước người dân thuộc huyên vùng cao, khó khăn từ hoạt động khuyến nông đạt hiệu cao, người dân tích cực tham gia vào hoạt động khuyến nơng hoạt động kinh tế địa phương góp phần nâng cao hiệu kinh tế đời sống + Nhà nước cần đưa sách hỗ trợ để góp phần nâng cao vai trị trách nhiệm cán KN, giúp họ yên tâm công tác từ cơng tác khuyến nơng đạt hiệu 44 PHẦN KẾT LUẬN 4.1 Kết luận - Qua thời gian thực đề tài: “Ứng dụng tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn mức độ tham gia người dân địa bàn xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên” - Nhờ có giúp đỡ UBND xã người dân địa bàn xã Bảo Cường em hoàn thành nhiệm vụ mà nhà trường giao đạt kết nội dung công việc sau: - Trong thời gian thực tập em mở lớp tập huấn Làng Chùa 1, Làng Chùa Bãi hội + Tại Làng Chùa mở hai lớp tập huấn vào sáng ngày 03/04/2017 sáng 05/04/2017 nội dung kỹ thuật trồng nấm sò kỹ thuật trồng dưa lê, với số lượng hộ mời tham gia tập huấn 25 hộ, nhiên số lượng tham gia tập huấn hai lớp khơng có hộ tham gia hai lớp tập huấn đánh giá thất bại + Tại Làng Chùa mở lớp tập huấn nội dung kỹ thuật trồng nấm sò vào buổi chiều ngày 06/04/2017 thành công với số lượng hộ mời 19 hộ: Có 16 hộ tham gia tập huấn Có hộ có danh sách mời Có hộ tham gia tập huấn khơng có danh sách mời Có 10 hộ danh sách mời không tham gia Tại Bãi Hội mở hai lớp tập huấn vào sáng chiều ngày 27/04/2017 với số lượng mời tham gia 20 hộ lớp thứ kỹ thuật trồng nấm sò vào buổi sáng thành công với số lượng hộ tham gia 20 hộ: Có 12 hộ tham gia tập huấn 45 Có 11 hộ có danh sách mời Có hộ tham gia tập huấn khơng có danh sách mời Có 10 hộ danh sách mời không tham gia - Tuy nhiên qua đợt thực tập vừa qua em thấy mức độ tham gia vào khóa tập huấn kỹ thuật người dân hạn chế nhiều nguyên nhân khác nên chưa thể phát huy điều kiện tự nhiên thuận lợi - Ngành khuyến nơng có vai trị quan trọng nghiệp phát triển nơng nghiệp nơng thơn cần phải tích cực xây dựng hoạt động khuyến nơng địa bàn, cập nhật chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân để từ dó phát triển kinh tế địa phương giúp nâng cao đời sống người dân địa bàn 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với cấp huyện cấp xã - Lắng nghe ý kiến đóng góp nhân dân, cung cấp đưa thơng tin, cơng trình kĩ thuật phù hợp với nhu cầu nguyện vọng người dân Trạm khuyến nông huyện thường xuyên mở lớp tập huấn kiến thức nơng nghiệp, chuyển giao KHKT, mơ hình sản xuất hiệu cho nông dân Các cán nông nghiệp cần tiếp xúc thường xuyên với nhân dân, khảo sát địa bàn thường xuyên để nắm rõ tình hình địa bàn mong muốn người dân 4.2.2 Đối với Nhà trường Khoa - Thực tập hội cho sinh tiên làm việc tiếp xúc thực tế, nhà trường cần tạo điều kiện cho sinh viên thực tế nhiều để nâng cao lực, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn Khoa KT&PTNT nên tiếp tục cho sinh viên thực tập theo hướng ứng dụng TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tài liệu tiếng việt Chính phủ (1993): Nghị định 13 Chính phủ ban hành ngày 02/3/1993 cơng tác khuyến nông Lành Ngọc Tú (2015), Bài giảng phương pháp khuyến nông, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đỗ Tuấn Khiêm, Nguyễn Hữu Hồng (2004), Giáo trình khuyến nông, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Long (2006), Giáo trình Khuyến nơng, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam, Hà Nội Đặng Minh Tuấn, Trần Quang Minh, Hà Thị Minh Thu (2010): Giáo trình mơ đun kiến thức khuyến nông lâm, Bộ Nông nghiệp phát triên nông thôn Đàm Thị Hoa (2016) khóa luận tốt nghiệp “tìm hiểu vai trị, chức nhiệm vụ cán khuyến nông địa bàn xã Đức Long, huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng” Nguyễn Mạnh Thắng (2016), Phương pháp khuyến nông, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên UBND xã Bảo Cường (2016) chương trình dự án nơng thơn II Tài liệu từ internet http://www.khuyennongqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=109&NewsVie ws=664 http://www.baoquangngai.vn/channel/2025/201607/nang-cao-nang-luckhuyen-nong-2715888/ http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/44/44870/nu-hoi-viennong-dan-lam-kinh-te-gioi http://123doc.org/document/1385749-quy-hoach-xay-dung-nong-thonmoi-xa-bao-cuong-huyen-dinh-hoa-tinh-thai-nguyen.htm http://www.thongtincongty.com/tinh-thai-nguyen/huyen-dinh-hoa/xa-baocuong/ http://123doc.org/document/3044238-phuong-phap-va-ky-nang-tap-huankhuyen-nong.htm http://giamngheo.mpi.gov.vn/Portals/0/Filedinhkem/CacHuongDanCuaC PO/Hdan%20danh%20gia%20nhu%20cau%20dao%20tao%2021Jun2011 %20v1.pdf PHỤ LỤC Bảng danh sách phát phiếu điều tra buổi tập huấn cán lâm nghiệp huyện Định Hóa ngày 25/02/2017 STT Họ tên Địa Ngày điều tra Ma thị Kiên LC1 25/02/2017 Ma thị Điền LC1 25/02/2017 Lê văn Nguyên LC1 25/02/2017 Hoàng kim Sao LC1 25/02/2017 Lý thị Lương LC1 25/02/2017 Lý văn Đông LC1 25/02/2017 Ma thị Tơ LC1 25/02/2017 Hoàng văn Son LC1 25/02/2017 Tống thị Huê LC1 25/02/2017 10 Ma chu Chín LC1 25/02/2017 11 Đinh thị Nhất LC1 25/02/2017 12 Đào văn Ánh LC1 25/02/2017 13 Đỗ Thành Tô LC1 25/02/2017 Bảng danh sách mời tham dự lớp tập huấn Làng Chùa sáng ngày 03/04/2017 sáng ngày 05/04/2017 STT Họ tên Địa Tống thị Huê Lc1 Phạm thị Hoa Lc1 Lương thị Duyên Lc1 Lý thị Lương Lc1 Ma thị Điền Lc1 Ma thị Kiên Lc1 Ma thi Vân Lc1 Ma chung Chỉnh Lc1 Ma chung Huân Lc1 10 Ma chung thủy Lc1 11 Lý thị Linh Lc1 12 Ma thị Đương Lc1 13 Lê thị Long Lc1 14 Phạm thị Lc1 15 Lý văn Thụ Lc1 16 Trần thị Đội Lc1 17 Liu thị Út Lc1 18 Lê văn Nguyên Lc1 19 Tả quan Huyên Lc1 20 Nguyễn thị Nhiêm Lc1 Đến họp Không đến họp Bảng danh sách mời tham dự lớp tập huấn chiều ngày 06/04/2017 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Họ tên Bào tiến Bình Triệu thị Lợi Lê văn Vĩnh Hoàng thị thu Hoài Ma Trung Lai Trần thị Đơ Đỗ văn Quanh Lê hồng Tn Ngô thị Mai Nông thị Nương Nguyễn văn Yêu Lê thị Lạc Đào xuân Thủy Đào thị Nga Lac thị Phương Đào văn Hùng Hoàng thị Thắm Đỗ thị Thái Ma thị Oanh Cù thị Đông Đế thị Xoan Đỗ thị Tín Lương văn Chiến Lê văn Thanh Lương thị Hạnh Trần thị Ninh Địa Đến họp Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Lc2 Không đến họp Không mời đến họp Bảng danh sách mời tham dự lớp tập huấn sáng chiều ngày 27/04/2017 STT Họ tên Địa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hồng đình Thái Hồn văn Cầm Ma văn Du Nguyễn văn Lập Phan văn Thái Hoàng văn Sửu Phan văn Hậu Vũ thị Nhâm Hoàng Văn Chiến Nguyễn Thị Hiền Vũ Thị Chay Nguyễn văn khanh Hạc xong Thập Vũ văn Hè Hoàng văn Vương Hoàng văn Trường Vũ văn Tuân Vũ văn Dũng Lộc văn Lợi Vũ văn Hè Hoàng Văn Cầu Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hôi Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hôi Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hội Bãi Hội Đến họp Không đến họp Không mời đến họp PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TẬP HUẤN Phiếu điều tra số:……………………………………………………………………… Ngày điều tra:………………………………………………………………………… Người điều tra:……………………………………………………………………… I.Thông tin Họ tên: 2.Tuổi:………………… 3.Dân tộc: Giới tính…………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Trình độ học vấn:…………………………………………………………… Vai trị gia đình: Chủ hộ Khác Thuộc hộ: Nông nghiệp Nông lâm nghiệp Nông – lâm - ngư nghiệp Nghề thủ công Dịch vụ, buôn bán Làm thuê Nghề khác……………………………………………………………………… Loại hộ: Nghèo Trung bình Khá Giàu II Đánh giá buổi tập huấn: Các bác đưa ý kiến thông qua câu hỏi sau: Nội dung buổi tập huấn phù hợp không? Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp Bác có dự định áp dụng nội dung tập huấn vào thực tế khơng? Có Khơng Phương pháp tập huấn buổi tập huấn đạt mức nào? Rất tốt Tốt Khá Trung bình Phương pháp truyền đạt hiểu, dễ nhớ khơng? Có Khơng Yếu Khơng khí buổi tập huấn nào? Sơi Trầm lắng Vui vẻ Thoải mái Buồn ngủ Khác ………………………………………………………………………………… Tài liệu phát tay dễ đọc, dễ hiểu không? Có Khơng Tài liệu sử dụng sản xuất khơng? Có Khơng Vật liệu buổi tập huấn có sử dụng hiệu khơng? Có Không Thái độ người tập huấn nào? Cởi mở Hòa nhã Dễ gần 10 Đánh giá trình trao đổi, thảo luận ? ……………………………………………………… 11 Thời gian tập huấn có phù hợp khơng? Có Khơng 12 Địa điểm tập huấn có phù hợp khơng? Có Khơng 13 Bác có hài lịng với buổi tập huấn hay khơng? Rất hài lịng Hài lịng Bình thường Khơng hài lịng 14 Buổi tập huấn có đáp ứng nhu cầu bác khơng? Có khơng 15 Mức độ khác buổi tập huấn với buổi tập huấn trước đây? Rất khác Khác III Đánh giá buổi tập huấn trước Không khác 1.Trong năm gần bác có tham gia buổi tập huấn khuyến nơng chưa? Có Chưa Đã tham gia vào lớp tập huấn ? Những lớp lớp lớp nào? …………………………………………………………………………… … 4.Hiệu lớp tập huấn tham gia đạt mức độ ? Rất tốt Tốt Khá Trung bình Khơng quan tâm Nội dung buổi tập huấn áp dụng vào thực tiễn mức độ ? Rất tốt Tốt Khá Trung bình Khơng áp dụng 6.Nội dung tập huấn năm trước có đáp ứng nhu cầu tập huấn khơng? Có Khơng Phương pháp tập huấn cán khuyên nông đạt mức độ nào? Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu Hiểu biết chun mơn cán tập huấn nào? Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu 9.Thái độ tập huấn cán khuyến nông nào? Cởi mở Dễ gần Nóng nảy 10 Trong buổi tập huấn, cán khuyến nơng có sử dụng vật liệu, giáo cụ trực quan khơng? Có Khơng 11 Thời gian địa điểm buổi tập huấn có phù hợp hay khơng? Có Khơng 12 Buổi tập huấn tiến hành bao lâu? Một buổi Một ngày Lâu 13 Theo bác buổi tập huấn diễn vào thời gian hiệu nhất? Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối 14 Trong buổi tập huấn trước bác có phát tài liệu phát tay hay khơng? Có Khơng 15.Những tài liệu bác có sử dụng vào sản xuất khơng? Có Khơng 16 Đối với bác tài liệu đọc dễ hiểu khơng? Có Khơng 17.Mức độ quan tâm bác tới khóa tập huấn nào? Rất quan tâm Quan tâm Không quan tâm 18.Số lượng người đươc mời đến tập huấn có đến đủ khơng? Có Khơng 19 Trong buổi tập huấn ơng, bà hỗ trợ kinh phí khơng? Có Khơng 20 Theo bác đánh giá mức hỗ trợ kinh phí nào? Ít Trung bình Nhiều 21 Bác mong muốn nội dung tập huấn cho buổi tập huấn tiếp theo? ………………………………………………………………………………… 22 Bác mong muốn buổi tập huấn đâu? Ngoài thực địa : Tại nhà họp xóm: 23 Bác mong muốn buổi tập huấn vào thời gian nào? Buổi sáng : Buổi chiều: Buổi tối: 24 Bác mong muốn buổi tập huấn có tài liệu nội dung gì? ………………………………………………………………………………… 25 Bác mong muốn phương pháp tập huấn cho buổi tập huấn tiếp theo? Thuyết trình : Thảo luận nhóm: Có sựu tham gia người dân: ... em định thực đề tài: Ứng dụng tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn mức độ tham gia người dân địa bàn xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 2 1.2 Mục đích thực đề tài - Để. .. đề tài - Để đánh giá nhu cầu mức độ tham gia tập huấn khuyến nông người dân địa bàn xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ đưa đề xuất nhằm nâng cao hiệu kinh tế cho người dân nâng cao... thực 1.3.1 Nội dụng thực tập - Xây dựng lớp tập huấn khuyến nông kỹ thuật cho người dân địa bàn xã Bảo Cường từ thu thập thơng tin để đánh giá mức độ tham gia nhu cầu tập huấn người dân Bên cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân trên địa bàn xã bảo cường huyện định hóa tỉnh thái nguyên , Ứng dụng tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân trên địa bàn xã bảo cường huyện định hóa tỉnh thái nguyên