LÝ THUYẾT dễ THI CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG

2 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2021, 06:21

10 CÂU LÝ THUYẾT DỄ THI CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG TÀI LIỆU CỦA KHĨA VIP VỀ ĐÍCH 8+ ĐĂNG KÍ HỌC IB: https://www.facebook.com/vatlylacuocsong/ Câu 1: Quang phổ liên tục vật rắn bị nung nóng phát A phụ thuộc vào chất vật B khơng phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật C phụ thuộc vào nhiệt độ vật D phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật Câu 2: Khi nói tia X, phát biều sau đúng? A Tia X dịng hạt mang điện B Tia X khơng có khả đâm xuyên, C Tia Xcó chất sóng điện từ D Tia X khơng truyền chân không Câu 3: Lần lượt chiếu ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, vàng cam vào chất huỳnh quang có trường hợp chất huỳnh quang phát quang Biết ánh sáng phát quang có màu chàm Ánh sáng kích thích gây tượng phát quang ánh sáng A vàng B đỏ C tím D cam 14 Câu 4: Một xạ đơn sắc có tần số 3.10 Hz Lấy c = 3.10 m/s Đây A xạ tử ngoại B xạ hồng ngoại C ánh sáng đỏ D ánh sáng tím Câu 5: Quang phổ vạch phát xạ A nguyên tố có màu sắc vạch sáng riêng biệt B chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát C dùng để xác định nhiệt độ vật nóng phát sáng D quang phổ gồm hệ thống vạch màu riêng biệt tối Câu 6: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác Đó tượng A nhiễu xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C giao thoa ánh sáng D khúc xạ ánh sáng Câu 7: Tia tử ngoại dùng A để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh B để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại C y tế dùng để chụp điện, chiếu điện D dùng để tìm vết nứt bền mặt sản phẩm kim loại Câu 8: Chọn phương án Quang phổ liên tục vật nóng sáng A phụ thuộc vào chất vật B phụ thuộc nhiệt độ chất vật C phụ thuộc vào nhiệt độ vật D không phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật Câu 9: Gọi λch, λc, λl, λv bước sóng tia chàm, cam, lục, vàng Sắp xếp thứ tự đúng? A λl > λv > λc > λch B λc > λl > λv > λch C λch > λv > λl > λc D λc > λv > λl > λch Câu 10: Tia tử ngoại ứng dụng để: A tìm khuyết tật bên vật đúc B chụp điện, chuẩn đoán gãy xương C kiểm tra hành lý khách máy bay D tìm vết nứt bề mặt vật ĐĂNG KÍ HỌC ĐỂ VỀ ĐÍCH NHANH GỌN NHÉ LẤY 8+NHÉ 10 CÂU LÝ THUYẾT DỄ THI CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG TÀI LIỆU CỦA KHÓA VIP VỀ ĐÍCH 8+ ĐĂNG KÍ HỌC IB: https://www.facebook.com/vatlylacuocsong/ Câu Chọn đáp án C  Lời giải: + Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiêt độ vật Câu Chọn đáp án C  Lời giải: + Tia X có chất sóng điện từ Câu Chọn đáp án C  Lời giải: + Ánh sáng kích thích phải có bước sóng ngắn bước sóng ánh sang phát quang Câu Chọn đáp án B  Lời giải: c 3.108 = 10−6 m → xạ thuộc vùng hồng ngoại + Bước sóng xạ  = = f 3.1014 Câu Chọn đáp án D  Lời giải: + Quang phổ vạch phát xạ quang phổ gồm hệ thống vạch màu riêng biệt tối Câu Chọn đáp án B  Lời giải: + Hiện tượng chùm ánh sáng trắng bị phân tách thành nhiều ánh sáng đơn sắc qua lăng kính gọi tượng tán sắc ánh sáng Câu Chọn đáp án A  Lời giải: + Pin quang điện hoạt động dựa vào tượng quang điện Câu Chọn đáp án C  Lời giải: + Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát Câu Chọn đáp án D  Lời giải: + Thứ tự λc > λv > λl > λch Bổ trợ 1, Tần số tăng dần từ đỏ tới tím (tần số khơng đổi mơi trường kể sóng ánh sáng sóng 2, chiết suất (với nước thủy tinh) tăng dần từ đỏ tới tím Câu 10 Chọn đáp án D  Lời giải: + Tia tử ngoại ứng dụng để tìm vết nứt bề mặt vật ĐĂNG KÍ HỌC ĐỂ VỀ ĐÍCH NHANH GỌN NHÉ LẤY 8+NHÉ ...10 CÂU LÝ THUYẾT DỄ THI CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG TÀI LIỆU CỦA KHĨA VIP VỀ ĐÍCH 8+ ĐĂNG KÍ HỌC IB: https://www.facebook.com/vatlylacuocsong/... Câu Chọn đáp án C  Lời giải: + Tia X có chất sóng điện từ Câu Chọn đáp án C  Lời giải: + Ánh sáng kích thích phải có bước sóng ngắn bước sóng ánh sang phát quang Câu Chọn đáp án B  Lời giải:...  Lời giải: + Hiện tượng chùm ánh sáng trắng bị phân tách thành nhiều ánh sáng đơn sắc qua lăng kính gọi tượng tán sắc ánh sáng Câu Chọn đáp án A  Lời giải: + Pin quang điện hoạt động dựa vào
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT dễ THI CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG , LÝ THUYẾT dễ THI CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG