SEMINAR (CHUYÊN đề nội KHOA NGÀNH THÚ y) acidosis dạ cỏ trên loài nhai lại (nội KHOA 2 THÚ y)

9 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 22:12

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y MÔN: NỘI KHOA Acidosis cỏ loài nhai lại Nội dung  Khái niệm  Nguyên nhân gây bệnh  Triệu chứng  Chẩn đốn  Điều trị  Phịng bệnh Khái niệm Rumen Acidosis rối loạn biến dưỡng gia súc Xảy khi, pH cỏ giảm xuống 5,5 (bình thường pH cỏ: 6,5 – 7,0) Ảnh hưởng: • Dạ cỏ ngừng nhu động => Thú giảm ăn, giảm suất • Thay đổi hệ vi sinh vật cỏ, vi sinh vật sinh axít phát triển => Tình trạng trở nên trầm trọng Sự nhiễm axít vào máu, số trường hợp làm thú bị shock chết Nguyên nhân gây bệnh • Khẩu phần cân đối, thức ăn tinh nhiều làm tăng trình biến dưỡng carbohydrate, sản xuất nhiều axít béo bay (VFA) làm giảm pH cỏ, vi khuẩn lên men lactic phát triển tiếp tục làm giảm pH cỏ, dẫn tới tình trạng nhiễm toan (acidosis) • Rối loạn cân hệ đệm Các yếu tố liên quan • • • • Tỉ lệ thức ăn thơ/tinh Kích thước thức ăn Stress nhiệt Thay đổi phần thời kỳ cạn sữa Triệu chứng Cấp tính: • Diễn biến nhanh (24-72 giờ), gia súc yếu dần, tiêu chảy, số chảy máu cam, thường bị chết Bán cấp tính: • • • • • Giảm lượng thức ăn Giảm sản xuất sữa, giảm mỡ sữa Giảm trọng, suy yếu Tiêu chảy không rõ nguyên nhân Nhịp tim tăng, nhịp thở, thân nhiệt tăng nhẹ Chẩn đốn • Lâm sàng:  Quan sát: Ngay sau ăn lượng lớn thức ăn tinh, thú uống nhiều nước Khoảng vài sau, thú có biểu bồn chồn, cảnh giác, cỏ phình to, đau vùng bụng (thú đá vào bụng, chân sau không đứng yên) Thú thở nhanh, thở nông, tần số hô hấp tăng 60-90 nhịp/phút, nhịp tim tăng Thể nhẹ thú tiêu chảy, phân mùi chua, màu vàng – nâu Thể nặng thú cịn có biểu thần kinh, loạng choạng máu nhiễm toan  Sờ nắn: kiểm tra biểu đau vùng bụng  Gõ: Vùng âm trống mở rộng phía  Nghe: Nghe âm sơi khí dù nhu động cỏ ngừng • Cận lân sàng: lấy dịch cỏ đo pH, kiểm tra số lượng vi sinh vật • Kết hợp phân tích phẩn, rà soát vấn đề quản lý Điều trị phịng ngừa • Phát sớm, sau gia súc ăn lượng lớn thức ăn tinh, cần cho uống nhiều nước 1824 đầu • Kích thích nhu động cỏ: Pilocarpine, Strychnin • Truyền dịch sodium bicarbonate, potassium bicarbonate • Phẫu thuật mở cỏ (Rumenotomy) để lấy chất chứa trường hợp nghiêm trọng Phòng ngừa: • Khẩu phần ăn cân đối thức ăn thô/ thức ăn tinh • Kích thước thức ăn phù hợp (3-5 cm) • Lựa chọn thức ăn cân hệ đệm bổ sung sodium bicarbonate, potassium bicarbonate vào nước uống • Bổ sung vi sinh vật ức chế nhóm vi sinh vật lên men lactic Tài liệu tham khảo • https://www.ava.com.au/sites/default/files/documents/Other/RAGFAR_doc.pdf • http:// www.merckmanuals.com/vet/digestive_system/diseases_of_the_ruminant_forest omach/grain_overload_in_ruminants.html • https://extension.usu.edu/files/publications/newsletter/pub 5621800.html ... Xảy khi, pH cỏ giảm xuống 5,5 (bình thường pH cỏ: 6,5 – 7,0) Ảnh hưởng: • Dạ cỏ ngừng nhu động => Thú giảm ăn, giảm suất • Thay đổi hệ vi sinh vật cỏ, vi sinh vật sinh axít phát triển => Tình... ăn lượng lớn thức ăn tinh, thú uống nhiều nước Khoảng vài sau, thú có biểu bồn chồn, cảnh giác, cỏ phình to, đau vùng bụng (thú đá vào bụng, chân sau không đứng yên) Thú thở nhanh, thở nông, tần... cần cho uống nhiều nước 1 824 đầu • Kích thích nhu động cỏ: Pilocarpine, Strychnin • Truyền dịch sodium bicarbonate, potassium bicarbonate • Phẫu thuật mở cỏ (Rumenotomy) để lấy chất chứa trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SEMINAR (CHUYÊN đề nội KHOA NGÀNH THÚ y) acidosis dạ cỏ trên loài nhai lại (nội KHOA 2 THÚ y) , SEMINAR (CHUYÊN đề nội KHOA NGÀNH THÚ y) acidosis dạ cỏ trên loài nhai lại (nội KHOA 2 THÚ y)