BỆNH cầu TRÙNG TRÊN gà (BỆNH TRUYỀN NHIỄM GIA cầm SLIDE)

92 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:25

BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN GÀ Coccidiosis Giới thiệu - Coccidiosis Bệnh Cầu trùng bệnh đường ruột, loại ký sinh trùng đơn bào gây Loại cầu trùng gây bệnh gia cầm thuộc giống Eimeria Có loại cầu trùng gà Trong có loại gây thiệt hại đáng kể + E tenella E brunetti: k/sinh manh tràng + E necatrix, E acervulina, E.maxima: ký sinh ruột non Cầu trùng có sức đề kháng cao với thuốc sát trùng thông thường điều kiện ngoại cảnh Do đó, khó để tiêu diệt cầu trùng  Cầu trùng làm yếu đàn gà, dễ làm mẫn cảm nhiễm với bệnh khác (IBD, ND) Đời sống dài Đời sống ngắn (gà trống, gà giống gà đẻ) (gà thịt) Gà Lồi Eimeria Gà Tây Ở gà, có lồi khác nhau, lồi có đoạn ruột thích hợp để ký sinh gây bệnh tích khác Các loài quan trọng gà thịt E acervulina, E maxima, E.tenella.  Trên gà có đời sống dài gà đẻ gà giống, nhiễm thêm  E necatrix và E brunetti Giới thiệu - Coccidiosis • • Gà tất lứa tuổi mắc bệnh, tuổi nhạy cảm – tuần tuổi Cầu trùng nhận biết: Dạng tiềm ẩn  Phá hủy lớp tế bào biểu mô đường ruột  Năng suất thấp  Giảm hấp thu dinh dưỡng Tiêu tốn TA tăng -10%  Giảm độ đồng  Tăng trưởng chậm – 10%  Tiền yếu tố gây Clostridium perfrengens  Gây ảnh hưởng chất độn chuồng Dạng biểu Tăng tỷ lệ chết 25 – 40% Lây lan nhanh Bệnh cấp tính: chết , máu, phân máu Ảnh hưởng Cầu Trùng • Tác động đến hiệu kinh tế Cầu trùng o Là bệnh quan trọng bật gà thịt o Biểu lâm sàng thấy phần nhỏ vấn đề lớn Cầu trùng lâm sàng: tỷ lệ chết; manh tràng chứa máu, phân máu… Cầu trùng cận lâm sàng: giảm tăng trọng, suất thấp, FCR cao, thiếu sắc tố da chân… Cầu trùng Ảnh hưởng Cầu trùng Phương thức truyền lây Cầu trùng •Bệnh lây lan chủ yếu qua đường tiêu hóa gà ăn phải nang cầu trùng có thức ăn, nước uống, đất chất độn chuồng nhiễm mầm bệnh •Mầm bệnh thường thải phân gà bệnh gà hết triệu chứng giai đoạn trùng Hình phương thức truyền lây Sinh bệnh Cầu trùng • Cầu trùng bạn đồng hành ẩm độ Vòng đời cầu trùng ngày nên thơng thường phịng từ ngày thứ • Và phòng điều trị bệnh nên dung theo phác đồ – 3- • Lồi Eimeria có vịng đời trực tiếp, khơng cần có ký chủ trung gian để hồn thành vịng đời • Vịng đời của Eimeria khoảng từ 4-7 ngày Gà ăn phải noãn nang gây nhiễm chất độn chuồng bị nhiễm bệnh Vòng đời Cầu trùng • Tùy thuộc vào lồi Eimeria , vịng đời Cầu trùng hoàn thành xấp xỉ từ – ngày Điều trị cầu trùng • • • Sulpha + diaveridine Sulpha + pyrimethamine Sulfaquinoxaline 77ppm+ diaverdin 19 ppm, uống theo liệu trình 3-2-3 • Sulfaquinoxaline 45ppm +pyrimethamin 15 ppm, uống liên tục ngày uống theo liệu trình 3-3-3 • Toltrazuril 7mg/kg (baycox 2,5%, Shotcox: 1ml/1lit) liên tục ngày Điều trị: lưu ý đến khả kháng thuốc nhanh Trong điều trị tuyệt đối không trộn chế phẩm có chứa chất Acid Folic Nên áp dụng qui trình điều trị 3-2-3: tức uống ngày, nghỉ ngày, uống ngày với loại thuốc Nếu sau ngày điều trị không bớt phải đổi thuốc nhóm khác, lặp lại quy trình Nên kết hợp bổ sung Vitamin A, Vitamin K, Điện giải suốt qúa trình điều trị Lịch phịng ngừa cầu trùng Các loại thuốc phòng & trị cầu trùng » Các gốc Sulfa: Anticoc, Novacoc,… » Amprolium » Toltrazuril » Diclarzuril Thời điểm Phịng: • • • • • 10 - 12 ngày tuổi 20 - 22 ngày tuổi 35 – 37 ngày tuổi 50 – 52 ngày tuổi 75 – 77 ngày tuổi Liệu trình điều trị: – – ngày liên tục Thuốc trị cầu trùng gà Tên thuốc Amprolium Nước/ Thức ăn Nước Liều, liệu trình 0,012% - 0,024%, 3-5 ngày 0,006% , 1-2 tuần Chlotetracycline Thức ăn 0,022% ± 0,8% canxi , không tuần Oxytetracycline Thức ăn 0,022% ± 0,18 – 0,55% canxi, không ngày Sodium sulfachloropyrazine, Nước 0,03%, ngày Sulfadimethoxin Nước 0,05%, ngày Sulfamethazin Nước 0,1%, ngày; 0,05%, ngày Nước mg/kg thể trọng, ngày monohydrate (sulfadimidin) Toltrazuril Thuốc trộn thức ăn phòng cầu trùng Tên thuốc Liều (% thức ăn) Amprolium 0,0125- 0,025 Amprolium + ethopabate 0,0125- 0,025 + 0,0004 – 0,004 Chlotetracycline 0,022 Clopidol meticlorpindol 0,0125 -0,025 Oxyteyracycline 0,022 Sufadimethoxim + ormetoprim 0,0125 + 0,0075 Luôn ln phiên thuốc phịng Cầu trùng nhóm Ionophores Phịng bệnh cầu trùng • Vệ sinh sát trùng chuồng trại theo định kỳ, lựa chọn thuốc sát trùng uy tín ngồi thị trường • Khay ăn, máng uống cần rửa ngày, đặt chuồng • Giữ cho thức ăn nước uống không bị vấy bẩn để tránh nhiễm từ chuồng • Khơng để chuồng ẩm ướt, dọn phân • Nên ghi chép cẩn thận sản phẩm cầu trùng dùng NGUYÊN TẮC PHÒNG TRỊ BỆNH - Chỉ sử dụng lọai thuốc cho lần dùng, không phối hợp nhiều lọai thuốc - Thay đổi thuốc theo lứa gà hay theo quý - Không dùng nhiều thuốc chế tác động - Dùng thuốc theo liệu trình 3-3-3 hay 5-5-5 liên tục ngày Vaccination Vaccines  Gà: vaccine sống bất hoạt hoạc không bất hoạt Dắt tiền Rắc rối với N.E, vi khuẩn đường ruột Vấn đề có thể: lồi cầu trùng diện mơi trường không giống vaccine  Hai loại vaccine gia tăng phục hồi hiệu cuat cá chất kháng cầu trùng (thực tế hồi phục hiệu thời gian nghỉ ngơi nhóm thuốc kháng cầu trùng) Các loại vaccine hiên hành Vaccine sống độc lực.(coccivac B,D_Immunocox) Vaccine nhược độc.( livacox , paracox) Vaccine tái tổ hợp AN TOÀN SINH HỌC VÀ QUẢN LÝ LÀ YẾU TỐ SỐ QUẢN LÝ CHẤT ĐỘN CHUỒNG - Độ thơng thống - Hệ thống nước uống - SÁT TRÙNG CHUỒNG TRẠI Chất sát trùng cố điển không cịn tác dụng nhiều Nang nỗn cầu trùng Mật độ đàn Vệ sinh sát trùng chuồng trại Một số nguyên tắc vệ sinh chuồng trại có hiệu quả: Thời gian trống chuồng tối thiểu: 14 ngày Riêng sân chơi 21 ngày Sát trùng lại chuồng trại, trang thiết bị, vật tư trước nhập gà ngày Định kỳ (2 lần/tuần) vệ sinh, sát trùng chuồng trại với Nồng độ thuốc sát trùng phù hợp trang thiết bị, vật tư trình chăn nuôi Vệ sinh, sát trùng chuồng trại, trang thiết bị, vật tư sau xuất chuồng Thực tất nguyên tắc vệ sinh trước sau nhập-xuất trại Thành phần số loại thuốc sát trùng  Chlorhexidine  Hợp chất amoni bậc  Phenolics  Peroxygens  Iodophors  Glutaraldehyde Một số thuốc sát trùng phổ biến thị trường ... Biểu Cầu trùng Gà ủ rủ , sệ cánh, tụ thành đám Biểu lâm sàn bệnh cầu trùng suy yếu, ủ rũ, đứng rụt cổ xù lông Triệu chứng bệnh Cầu trùng Triệu chứng bệnh Cầu trùng Bệnh tích cầu trùng gà • Mào,... nang cầu trùng có thức ăn, nước uống, đất chất độn chuồng nhiễm mầm bệnh •Mầm bệnh thường thải phân gà bệnh gà hết triệu chứng giai đoạn trùng Hình phương thức truyền lây Sinh bệnh Cầu trùng • Cầu. .. Tỷ lệ chết cao Triệu chứng bệnh Cầu trùng Gà ngày tuổi bị nhiễm, tỷ lệ nhiễm cao 20 – 50 ngày tuổi, lớn giảm dần Gà -6 tuần tuổi thường bị cầu trùng manh tràng Cầu trùng ruột non tỷ lệ mắc thường
- Xem thêm -

Xem thêm: BỆNH cầu TRÙNG TRÊN gà (BỆNH TRUYỀN NHIỄM GIA cầm SLIDE) , BỆNH cầu TRÙNG TRÊN gà (BỆNH TRUYỀN NHIỄM GIA cầm SLIDE)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm