Giáo án Tuần 14 - Lớp 5

20 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:09

Giới thiệu bài * Hoạt động 3: Thực hành - Yêu cầu học sinh lấy sản phẩm làm dở ở tiết trước để tiếp tục hoàn thành - Quan sát, hướng dẫn thêm cho học sinh * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh g[r] (1)Tuần 14 Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 GV khối soạn giảng Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 GV khối soạn giảng Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Thể dục GV môn dạy Tiếng anh GV môn dạy Tập đọc Tiết 28: Hạt gạo làng ta I Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu ý nghĩa bài thơ: Hạt gạo làm nên từ mồ hôi công sức nhiều người, là lòng hậu phương với tiền tuyển năm chiến tranh Kĩ năng: Đọc lưu loát bài thơ Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, tha thiết Thái độ: Yêu lao động và sản phẩm làm từ lao động II Đồ dùng dạy- học: -Tranh, ảnh minh hoạ bài đọc SGK III Hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn định tổ chức: - Hát Kiểm tra bài cũ: - HS đọc trả lời các câu hỏi bài - Kiểm tra HS Chuỗi ngọc lam Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu mục đích tiết học 3.2 Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài: *) Luyện đọc: - Mời HS khá đọc - HS khá đọc - Chia đoạn - Đoạn 1: Từ đầu đến đắng cay… - Cho HS đọc nối tiếp đoạn, GV kết hợp - Đoạn 2: Tiếp xuống cấy… 38 Lop4.com (2) sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó - Đoạn 3: Tiếp giao thông… - Đoạn 4: Tiếp quết đất - Đoạn 5: Đoạn còn lại - Cho HS đọc đoạn nhóm - Mời 1-2 HS đọc toàn bài - GV đọc diễn cảm toàn bài *)Tìm hiểu bài: - Cho HS đọc khổ thơ 1: +Em hiểu hạt gạo làm nên từ gì? - HS luyện đọc đoạn nhóm - 1-2 HS đọc toàn bài - Hạt gạo làm nên từ tinh tuý đất… - Cho HS đọc khổ thơ 2: +Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả - “Giọt mồ hôi sa…Mẹ em xuống người nông dân? cấy” - Cho HS đọc khổ thơ 3: +Hạt gạo làm hoàn cảnh nào? - Hoàn cảnh chiến tranh chống Mĩ cứu nước… - Cho HS đọc khổ thơ 4,5: +Tuổi nhỏ đã góp gì để làm hạt gạo? +Vì tác giả gọi hạt gạo là “hạt vàng”? - Nội dung chính bài là gì? - GV chốt ý đúng, ghi bảng - Cho 1-2 HS đọc lại 3.3 Hướng dẫn đọc diễn cảm: - Mời HS nối tiếp đọc bài - Cho lớp tìm giọng đọc cho đoạn - Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn nhóm và luyện đọc thuộc lòng - Thi đọc diễn cảm và thuộc lòng 4- Củng cố: - Bài thơ cho em biết điều gì? - GV nhận xét học 5- Dặn dò: - Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau 39 Lop4.com - Thiếu nhi đã thay cha anh chiến trường… - Vì hạt gạo quý Hạt gạo làm nên nhờ … - HS nêu - HS đọc - HS tìm giọng đọc diễn cảm cho đoạn - HS luyện đọc - HS thi đọc - HS lắng nghe và ghi nhớ - HS nêu lại nội dung bài (3) Toán Tiết 68: Chia số tự nhiên cho số thập phân I Mục tiêu: Kiến thức: Biết chia số tự nhiên cho số thập phân Vận dụng giải các bài toán có lời văn Kĩ năng: Vận dụng giải các bài toán có liên quan đến chia số tự nhiên cho số thập phân Thái độ:Yêu thích môn học II Đồ dùng dạy-học: - Bảng phụ III.Hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Họat động HS Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm vào nháp: HS làm vào nháp: 35,04 : = 35,04 : = ? Bài mới: *) Tính so sánh kết tính: - GV chia lớp thành nhóm nhóm thực - HS theo dõi và thực phép tính vế các phép tính, so sánh kết nháp - Yêu cầu HS rút nhận xét +) Ví dụ 1: - GV nêu ví dụ: 57 : 9,5 = ? (m) - Hướng dẫn HS: Đặt tính tính 570 9,5 (m) - Cho HS nêu lại cách chia +) Ví dụ 2: - GV nêu ví dụ, hướng dẫn HS làm vào nháp - Mời HS thực hiện, GV ghi bảng - HS rút nhận xét SGK-Tr 69 - HS theo dõi và thực phép chia nháp - HS nêu - HS thực hiện: 9900 8,25 1650 12 - HS nêu - HS đọc phần quy tắc SGK-Tr.69 - Cho 2-3 HS nêu lại cách làm *) Quy tắc: - Muốn chia số tự nhiên cho số thập phân ta làm nào? - GV chốt ý, ghi bảng, cho HS đọc * Luyện tập: Bài tập (70): Đặt tính tính - Mời HS nêu yêu cầu - Cho HS làm vào nháp - GV nhận xét - 1-2 HS đọc - HS làm vào nháp *Kết quả: a) : 3,5 = b) 702 : 7,2 = 97,5 40 Lop4.com (4) c) : 4,5 = Bài tập (70): Tính nhẩm - Mời HS nêu yêu cầu - Cho HS nêu cách làm c) : 12,5 = 0,16 - HS nêu cách làm - HS làm vào nháp, sau đó chữa bài *Kết quả: a) 320 3,2 b) 1680 16,8 c) 93400 9,34 - HS nêu: Ta việc thêm vào bên phải số đó một, hai, ba,…chữ số - Muốn chia số tự nhiên cho 0,1 ; 0,01… ta làm nào? Bài tập (70): - Mời HS đọc đề bài - Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán - Mời HS lên bảng chữa bài - Cả lớp và giáo viên nhận xét - HS làm vào - HS lên bảng chữa bài *Bài giải: 1m sắt đó cân nặng là: 16 : 0,8 = 20 (kg) Thanh sắt cùng loại dài 0,18 m cân nặng là: 20 x 0,18 = 3,6 (kg) Đáp số: 3,6 kg Củng cố: - Muốn chia số tự nhiên cho số thập phân ta làm nào? - GV nhận xét họ Dặn dò: - Nhắc HS ôn lại các kiến thức vừa học, và làm bài tập VBT - HS trả lời - HS lắng nghe và ghi nhớ Lịch sử Tiết 14: Thu- đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc pháp” I Mục tiêu: Kiến thức:HS biết diễn biến sơ lược chiến dich Việt Bắc thu-đông 1947 - Biết ý nghĩa chiến thắng Việt Bắc kháng chiến dân tộc ta Kĩ năng: Kể sơ lược chiến dịch Việt Bắc thu đông 1974 Thái độ: Yêu lịch sử Việt Nam 41 Lop4.com (5) II Đồ dùng dạy- học: - Bản đồ Hành chính Việt Nam - Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 III Hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Họat động HS Kiểm tra bài cũ: - Cho HS nêu phần ghi nhớ và trả lời các - HS nêu phần ghi nhớ và trả lời các câu hỏi bài 13 câu hỏi bài 13 2.Bài mới: 2.1.-Hoạt động 1( làm việc lớp ) - GV giới thiệu bài - Nêu nhiệm vụ học tập 2.2.- Hoạt động (làm việc theo nhóm) - GV hướng dẫn HS tìm hiểu *) nguyên nhân chiến dich thunguyên nhân địch âm mưu mở công quy mô lên Việt Bắc: đông: +Muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh, - TDP muốn tiêu diệt quan đầu não thực dân Pháp phải làm gì? và đội chủ lực ta để kết thúc chiến tranh +Tại Căn địa Việt Bắc trở thành mục - Chủ tịch HCM và Trung ương Đảng tiêu công quân Pháp? đã họp và định phải phá tan công giặc - Mời số HS trình bày - Một số HS trình bày - Các HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, chốt ý đúng ghi bảng 2.3.- Hoạt động (làm việc lớp và theo nhóm) - GV hướng dẫn HS hình thành biểu - HS thảo luận theo nhóm bàn, suy nghĩ tượng chiến dịch VB thu-đông và trả lời câu hỏi - GV sử dụng lược đồ để thuật lại diễn *) Diễn biến: biến +Lực lượng địch bắt đầu công - Tháng 10-1947 TDP công lên lên Việt Bắc nào? Việt Bắc +Sau tháng, quân đich - Quân ta chặn đánh địch ba mũi nào? công +Sau 75 ngày đêm, ta thu KQ - Sau tháng địch phải rút lui sao? +Chiến thắng có tác động gì đến *) Kết quả: Ta đánh bại công quy mô lớn kháng chiến nhân dân ta? - GV hướng dẫn giúp đỡ các nhóm quân Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ - Mời đại diện các nhóm trình bày quan đầu não kháng - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung chiến - GV chốt lại ý đúng, ghi bảng *) Y nghĩa: Chiến thắng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu quân và dân ta 42 Lop4.com (6) 3.- Củng cố: - Tại nói Việt Bắc- mồ chôn giặc Pháp? - GV cho HS đọc phần ghi nhớ, nhắc lại nội dung chính bài Dặn dò: - GV nhận xét học - HS trả lời - HS lắng nghe và ghi nhớ Thứ năm ngày tháng 12 năm 2010 Luyện từ và câu Tiết 28: Ôn tập từ loại I Mục tiêu: Kiến thức: Xếp đúng các từ in đậm đoạn văn vào bảng phân loại Dựa vào ý khổ thơ hai bài hạt gạo làng ta, viết đoạn văn Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã có để viết đoạn văn ngắn Thái độ: Có ý thức học II Đồ dùng dạy- học: - Bảng phụ viết định nghĩa động từ, tính từ, quan hệ từ III Các hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Họat động HS Kiểm tra bài cũ: - HS tìm DT chung, DT riêng câu sau: Bé Mai dẫn Tâm vườn chim Mai khoe:… (Danh từ chung: bé, vườn, chim; danh từ riêng: Mai, Tâm ) Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: Lớp và lớp 5, các em đã học từ loại Chúng ta đã ôn tập danh từ, đại từ Trong tiết này, ôn tập từ loại là động từ, tính từ, quan hệ từ 2.2 Hướng dẫn HS làm bài tập Bài tập 1: - Mời HS nêu yêu cầu - HS đọc - Cho HS trình bày kiến thức đã học động từ, tính từ, quan hệ từ - HS làm vào bài tập - GV treo bảng phụ ghi định nghĩa động - Một số HS trình bày từ, tính từ, quan hệ từ, mời HS đọc - Cho HS làm vào bài tập - Cả lớp và GV nhận xét GV cho điểm 43 Lop4.com (7) *Lời giải : Động từ Bài tập 2: - Mời HS nêu yêu cầu - Mời vài HS đọc thành tiếng khổ thơ bài Hạt gạo làng ta - Cho HS làm việc cá nhân vào - GV nhắc HS: dựa vào ý khổ thơ, viết đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa trưa tháng sáu nóng nực Sau đó, động từ, tính từ, quan hệ từ (Khuyến khích HS tìm nhiều hơn) - Mời HS nối tiếp đọc kết bài làm - GV nhận xét, chấm điểm - Cả lớp bình chọn người viết đoạn văn hay nhất, đúng tên các từ loại đoạn văn Củng cố: - Thế nào là động từ? cho ví dụ? - GV nhận xét học Dặn dò: - Dặn HS ôn lại kĩ các kiến thức vừa ôn tập Trả lơi, vịn, nhìn, hắt, thấy, lăn, trào, đón, bỏ Tính từ xa, vời vợi, lớn Quan hệ từ qua, ở, với - HS đọc yêu cầu - HS đọc khổ thơ - HS suy nghĩ và làm vào - HS đọc phần bài làm mình - HS bình chọn - HS trả lời - HS lắng nghe và ghi nhớ Toán Tiết 69: Luyện tập I Mục tiêu: Kiến thức:Biét chia số tự nhiên cho số thập phân Vận dụng để tìm x và giải các bài toán có lời văn Kĩ năng: Vận dụng làm các bài tập Thái độ: HS yêu thích môn học II.Đồ dùng dạy-học: - Bảng phụ III Hoạt động dạy- học: 44 Lop4.com (8) Hoạt động GV Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra HS Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2.2 Luyện tập: Bài tập (70): Tính so sánh kết tính - Mời HS đọc đề bài - Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán Họat động HS - Nêu quy tắc chia số tự nhiên cho số thập phân - HS làm vào nháp - Mời HS lên chữa bài, sau đó rút quy tắc nhẩm chia cho 0,5 ; 0,2 ; 0,25 - HS khác nhận xét *Kết quả: a) 5: 0,5 = 10 x = 10 52 : 0,5 = 104 52 x = 104 b) : 0,2 = 15 x = 15 18 : 0,25 = 72 18 x = 72 +)Quy tắc: Khi chia số cho 0,5 ; 0,2 ; 0,25 ta có thể nhân số đó với 2, ,4 - GV nhận xét, cho điểm Bài tập (70): Tìm x - Mời HS nêu yêu cầu - Cho HS nêu cách làm - Cho HS làm vào - GV nhận xét - HS làm vào *Lời giải: a) x x 8,6 = 387 x = 387 : 8,6 x = 45 Bài tập (70) - Mời HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán và tìm cách giải - GVHD bài tập - GV giao nhiệm vụ - Mời HS lên bảng chữa bài - Cả lớp và GV nhận xét 45 Lop4.com b) 9,5 x x = 399 x = 399: 9,5 x = 42 - HS làm vào - HS lớp làm bài vào nháp, HS khá làm xong bài làm tiếp bài - Một HS lên bảng chữa bài *Bài giải: Số dầu hai thùng là: 21 + 15 = 36 (l) Số chai dầu là: 36 : 0,75 = 48 (chai) Đáp số: 48 chai dầu (9) Bài tập 4(70): (Dành cho HS khá- giỏi) - Gọi HS khá nêu bài giải - GV chốt lại bài giải đúng *Bài giải: Diện tích hình vuông ( là diện tích ruộng hình chữ nhật) là: 25 x 25 = 625 (m2) Chiều dài ruộng hình chữ nhật là: 625 : 12,5 = 50 (m) Chu vi ruộng hình chữ nhật là: (50 + 12,5) x = 125 (m) Đáp số: 125m - HS trả lời Củng cố: - Bài học hôm các em củng cố kiến thức nào? - GV nhận xét học Dăn dò: - Nhắc HS học kĩ lại cách so sánh hai phân số - HS lắng nghe và ghi nhớ Tập làm văn Tiết 27: Làm biên họp I Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu nào là biên họp, thể thức, nội dung biên Kĩ năng: Xác định trường hợp cần ghi biên Thái độ: Có ý thức học II Đồ dùng dạy- học: - Bảng phụ ghi vắn tắt nội dung cần ghi nhớ bài học: phần chính biên họp III Hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Kiểm tra bài cũ: Họat động HS - HS đọc đoạn văn tả ngoại hình người em thường gặp - Gv nhận xét 2.Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu tiết học 2.2 Phần nhận xét: - Một HS đọc nội dung bài tập - Một HS đọc yêu cầu bài tập - Cho HS đọc lướt biên họp chi đội, trao đổi cùng bạn bên cạnh theo các câu hỏi: +Chi đội lớp 5A ghi biên để làm gì? +Cách mở đầu và kết thúc biên có - HS đọc - Để nhớ việc đã xảy ra, ý kiến người, điều đã thống nhất… - Cách mở đầu: 46 Lop4.com (10) điểm gì giống, khác cách mở đầu và kết thúc đơn? +Giống: Có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn +Khác: Biên không có tên nơi nhận, thời gian, địa điểm làm biên ghi phần ND - Cách kết thúc: +Giống: Có tên, chữ kí người có trách nhiệm +Khác: Biên họp có hai chữ kí, không có lời cảm ơn +Nêu tóm tắt điều cần ghi vào biên - Thời gian, địa điểm, thành phần tham bản? dự, nội dung, chữ kí chủ tịch và thư kí 2.3 Phần ghi nhớ: Cho HS đọc sau đó nói lại nội dung cần - HS đọc sau đó nói lại nội dung cần ghi nhớ ghi nhớ 2.4 Phần luyện tập: Bài tập 1(142): Theo em,những trường hợp nào đay cần ghi biên bản? Vì - Mời HS đọc yêu cầu bài tập - Cho HS trao đổi nhóm - HS trao đổi nhóm - Mời HS phát biểu ý kiến, trao đổi, - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải tranh luận *Lời giải: đúng - Trường hợp cần ghi biên bản: (a, c, e, g) a) Đại hội chi đội Vì cần ghi lại các ý kiến, chương trình công tác năm học và kết bầu cử để làm chứng và thực … - Trường hợp không cần ghi biên bản: (b, d) Bài tập 2(142): Hãy đặt tên cho các biên cần lập bài tập 1: - Mời HS đọc yêu cầu - Cho HS làm vào bài tập - HS làm vào bài tập - Một số HS phát biểu ý kiến - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải *Lời giải: - Biên đại hội chi đội đúng - Biên bàn giao tài sản - Biên xử lí vi phạm pháp luật GT - Biên xử lí việc xây dựng nhà trái 48 Lop4.com (11) phép - HS lắng nghe và ghi nhớ Củng cố - Em hãy nêu cách viết biên bản? - GV nhận xét học Dặn dò: - Nhắc HS học bài và chuẩn bị bài sau - HS nêu Thể dục GV môn dạy Kể chuyện Tiết 14: Pa- xtơ và em bé I Mục tiêu Kiến thức: Dựa vào lời kể cô và tranh minh hoạ kể lại đoạn và toàn câu truyện Pa-xtơ và em bé lời kể mình Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện Kĩ năng: HS kể câu chuyện Thái độ: HS có lòng yêu thương người II Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh hoạ bài III Hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1- HS kể Họat động HS - HS kể việc làm tốt (hoặc hành động dũng cảm) bảo vệ môi trường em đã làm đã chứng kiến - GV nhận xét 2.Dạy bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích yêu cầu tiết học 2.2 GV kể chuyện: - GV kể lần 1, giọng kể hồi hộp Kể xong viết lên bảng tên riêng, từ mượn nước ngoài, ngày tháng đáng nhớ - GV kể lần 2, Kết hợp tranh minh hoạ 2.3 Hướng dẫn HS kể chuyện và trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Mời HS nối tiếp đọc yêu cầu SGK - HS quan sát tranh minh hoạ, đọc thầm các yêu cầu bài KC SGK - HS nghe và theo dõi 49 Lop4.com (12) - HS nghe kết hợp quan sát tranh - Cho HS nêu nội dung chính tranh +) KC theo nhóm: - Cho HS kể chuyện nhóm ( HS thay đổi em kể tranh, sau đó đổi lại ) - HS kể toàn câu chuyện, cùng trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện +) Thi KC trước lớp: - Cho HS thi kể đoạn chuyện theo tranh trước lớp - HS nối tiếp đọc yêu cầu SGK - HS nêu nội dung chính tranh: - HS kể chuyện nhóm theo tranh - HS kể toàn câu chuyện sau đó trao đổi với bạn nhóm ý nghĩa câu chuyện - HS thi kể đoạn theo tranh trước lớp - Các HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, đánh giá - Cho HS thi kể toàn câu chuyện và trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện: - HS thi kể chuyện và trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện +Vì Pa-xtơ phải suy nghĩ, day dứt nhiều trước tiêm vắc-xin cho Giôdép? +Câu chuyện muốn nói điều gì ? - Cả lớp và GV bình chon bạn kể chuyện hay nhất, bạn hiểu câu chuyện Củng cố - Chi tiết nào truyện làm em nhớ nhất? - GV nhận xét học, nhắc nhở HS phải biết yêu quí thiên nhiên, bảo vệ các loài vật quý Dặn dò: - Dặn HS chuẩn bị bài sau 50 Lop4.com - Vì Vắc-xin chữa bệnh dại đã thí nghiệm có kết trên loài vật, chưa lần nào… - Câu chuyện ca ngợi tài và lòng… - HS trả lời - HS lắng nghe và ghi nhớ (13) Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2010 Toán Tiết 70: Chia số thập phân cho số thập phân I Mục tiêu: Kiến thức: Biết chia số thập phân cho số thập phân Kĩ năng: Vận dụng giải các bài toán có liên quan đến chia số thập phân cho số thập phân Thái độ: HS yêu thích môn học II Đồ dùng day-học: - Bảng nhóm III Hoạt động dạy- học: Hoạt động GV Họat động HS Ôn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số: Kiểm tra bài cũ: - HS làm vào nháp: 864 : 2,4 = Cho HS làm vào nháp: 864 : 2,4 = ? Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2.Ví dụ 1: - GV nêu ví dụ: Ta phải thực : 23,56 : 6,2 = ? (kg) Hướng dẫn HS: Đặt tính tính 23,56 6,2 - HS theo dõi và thực phép tính 496 3,8 (kg) nháp - Cho HS nêu lại cách chia - HS nêu lại cách chia 3.3 Ví dụ 2: - GV nêu ví dụ, hướng dẫn HS làm vào nháp - Mời HS thực hiện, GV ghi bảng - HS thực hiện: 82,55 1,27 635 65 - Cho 2-3 HS nêu lại cách làm - HS tự nêu 3.4 Quy tắc: - Muốn chia số thập phân cho số - HS đọc phần quy tắc SGK-Tr.71 thập phân ta làm nào? - GV chốt ý, ghi bảng, cho HS đọc - HS đọc 3.5 Luyện tập: Bài tập (71): Đặt tính tính - HS làm vào nháp - Mời HS nêu yêu cầu - HS lên bảng làm - Em nào làm xong ý a, b, c làm tiếp ý d *Kết quả: a) 3,4 b) 1,58 c ) 51,52 - Gọi HS khá nêu kết ý d 51 Lop4.com (14) - GV nhận xét Bài tập (71): - Mời HS nêu yêu cầu - GV tóm tắt và HD giải bài toán *Tóm tắt: 4,5l : 3,42 kg 8l : …kg? - GVHD bài tập - GV giao nhiệm vụ - HS nêu cách làm - HS lớp làm bài vào vở, em nào làm xong bài làm tiếp bài vào nháp - HS làm vào *Bài giải: Một lít dầu hoả cân nặng là: 3,42 : 4,5 = 0,76 (kg) Tám lít dầu hoả cân nặng là: 0,76 x = 6,08 (kg) Đáp số: 6,08 kg - Gọi 1HS lên bảng chữa bài - Cả lớp và giáo viên nhận xét Bài tập (71):(Dành cho HS khá- giỏi) - Gọi HS khá nêu bài giải - GV nhận xét, chốt bài giải đúng *Bài giải: 429,5m vải may nhiều số quần áo là: 429,5 : 2,8 = 153 (bộ, dư 1,1 m vải) Đáp số: 153 quần áo ; thừa 1,1 m Củng cố: Gọi HS nêu lại quy tắc - GV nhận xét học 5.Dặn dò: - Nhắc HS ôn lại các kiến thức vừa học Và làm bài tập VBT - HS nêu - HS lắng nghe và ghi nhớ Tập làm văn Tiết 28: Luyện tập làm biên họp I Mục tiêu: Kiến thức: Ghi lại biên họp tổ, lớp chi đội đúng thể thức, nội dung Kĩ năng: Vận dụng để viết biên họp Thái độ: HS có ý thức học II Đồ dùng dạy- học: 52 Lop4.com (15) - Bảng phụ ghi dàn ý phần biên họp - Bảng lớp ghi đề bài và gợi ý III Hoạt động dạy- học: Hoạt động GV 1.Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra HS Họat động HS - HS nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ tiết tập làm văn trước Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2.2 Hướng dẫn HS làm bài tập: - Một HS đọc đề bài và gợi ý 1,2,3 SGK - GV kiểm tra việc HS chuẩn bị làm bài tập - Mời HS nối tiếp nói trước lớp: +Các em chọn viết biên họp nào? +Cuộc họp bàn vấn đề gì và diễn vào thời điển nào? - Cả lớp và GV trao đổi xem họp có cần ghi biên không - GV nhắc HS chú ý trình bày biên đúng theo thể thức biên ( Mẫu là biên đại hội chiđội) - GV treo bảng phụ ghi nội dung dàn ý ba phần biên họp, mời HS đọc lại - Cho HS làm bài theo nhóm (lưu ý: GV nên cho HS cùng muốn viết biên cho họp cụ thể nào đó vào nhóm) - Đại diện cá nhóm thi đọc biên - Cả lớp và GV nhận xét GV chấm điểm biên viết tốt ( Đúng thể thức, viết rõ ràng, mạch lạc, đủ thông tin, viết nhanh) Củng cố: - Bài học hôm các em củng cố nội dung gì? - GV nhận xét học Dặn dò: - Nhắc HS sửa lại biên vừa lập - HS đọc - HS nói tên biên bản, nội dung chính,… - HS phát biểu ý kiến - HS chú ý lắng nghe - HS đọc lại - HS viết biên theo nhóm - Đại diện nhóm đọc biên - HS khác nhận xét - HS trả lời - HS lắng nghe và ghi nhớ 53 Lop4.com (16) lớp ; nhà quan sát và ghi lại kết quan sát hoạt động người mà em yêu mến để chuẩn bị cho tiết TLV lần sau Âm nhạc GV môn dạy Khoa học Tiết 28: Xi măng I Mục tiêu: Kiến thức: Nhận biết số tính chất xi măng Nêu số cách bảo quản xi măng Kĩ năng: HS kể tên các vật liệu dùng để sản xuất xi măng Thái độ: II Đồ dùng dạy- học: - Hình và thông tin trang 58, 59 SGK III Hoạt động dạy- học: Hoạt động GV 1.Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra HS 2.Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2.2 Hoạt động 1: Thảo luận *Cách tiến hành: Họat động HS - HS nêu phần Bạn cần biết (SGKTr.57) - GV chia lớp làm nhóm để thảo luận: - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn nhóm mình trả lời các câu hỏi: +Xi măng dùng để làm gì? +Kể tên số nhà máy xi măng nước ta? - Mời đại diện các nhóm trình bày - GV kết luận: SGV-Tr, 105 2.3 Hoạt động 2: Thực hành xử lý thông tin Giúp HS: *Cách tiến hành - Cho HS thảo luận nhóm theo nội dung: 54 Lop4.com - HS kể tên số nhà máy xi măng nước ta - HS thảo luận nhóm theo yêu cầu GV - Đổ bê tông, dùng xây nhà… - Tuyên Quang, La Hiên… - HS trình bày - Kể tên các vật liệu dùng để sản xuất xi măng - Nêu tính chất, công dụng (17) - Mời đại diện các nhóm trình bày, nhóm trình bày câu xi măng - HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn giáo viên - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình: + Đọc thông tin và thảo luận các câu hỏi SGK-Tr.59 Thư kí ghi lại kết thảo luận - Đại diện nhóm trình bày - Các HS nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS nêu - HS lắng nghe và ghi nhớ - GV kết luận: SGV-Tr.109 Củng cố: - Em hãy nêu cách bảo quản xi măng? - GV nhận xét học Dặn dò: - Nhắc HS học bài, chuẩn bị bài sau kỹ thuật Tiết 14: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (tiết 3) I Mục tiêu Kiến thức: Vận dụng kiến thức, kĩ đã học để thực hành làm sản phẩm yêu thích Kĩ năng: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn Thái độ: Yêu quý sản phẩm làm II Chuẩn bị: - Học sinh: Sản phẩm chưa hoàn thiện tiết trước III Hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Kiểm tra bài cũ: Sự chuẩn bị học sinh Bài 2.1 Giới thiệu bài * Hoạt động 3: Thực hành - Yêu cầu học sinh lấy sản phẩm làm dở tiết trước để tiếp tục hoàn thành - Quan sát, hướng dẫn thêm cho học sinh * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - Tổ chức cho học sinh đánh giá sản phẩm theo gợi ý SGK - Nhận xét, đánh giá kết thực hành nhóm, cá nhân Củng cố: - GV nhận xét ý thức và kết thực hành 55 Lop4.com Hoạt động HS - Chuẩn bị - Thực hành - Đánh giá chéo sản phẩm thực hành - Lắng nghe Lắng nghe (18) học sinh Dặn dò: - Dặn học sinh chuẩn bị bài sau - Về chuẩn bị bài Sinh hoạt Nhận xét tuần 14 I- Mục tiêu : - Nhận xét , đánh giá tình hình học tập lớp tuần 14 56 Lop4.com (19) - Lên kế hoạch tuần 15 II- Nội dung : 1/ Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 14 - Các tổ trưởng báo cáo việc theo dõi tuần - Nội dung báo cáo : Việc thực nề nếp, việc học tập , việc thực các hoạt động lớp , tổ … - Các HS có ý kiến bổ sung - GV nhận xét chung 2/ Kế hoạch tuần 15: - Duy trì tốt nề nếp chung nhà trường - Tích cực phát huy ưu điểm, khắc phục và sửa chữa khuyết điểm - Thực tốt nề nếp học tập, nâng cao chất lượng học HS - Rèn chữ viết cho HS viết chưa đạt yêu cầu - Tăng cường phụ đạo cho HS yếu, HS giỏi 57 Lop4.com (20) 55 Lop4.com (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tuần 14 - Lớp 5, Giáo án Tuần 14 - Lớp 5