Giáo án Đạo đức lớp 2

1 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 21:01

- Học sinh hiểu khi có lỗi phải nhận lỗi để mau tiến bộ, và được mọi người yêu quý.. Như thế mới là người dũng cảm, trung thực.[r] (1)TUẦN 3 Ngày soạn: 20/9/2018 Ngày giảng: 2A: 24/9/2018 2B: 27/9/2018 2C: 28/9/2018 BÀI 2: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI ( Tiết 1) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Học sinh hiểu có lỗi phải nhận lỗi để mau tiến bộ, người yêu quý Như người dũng cảm, trung thực - Học sinh cần sửa lỗi chữa lỗi có lỗi, biết nhắc bạn sửa nhận lỗi 2 Kĩ năng: Tự nhận lỗi sửa lỗi sai 3 Thái độ: u thích mơn học II CÁC KNS ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: - Kĩ định giải vấn đề tình mắc lỗi - Kĩ đảm nhận trách nhiệm việc làm thân III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu học tập - VBT đạo đức IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Gv Tiết 1: Hoạt động 1: Phân tích truyện bình hoa.( Kĩ năng giải vấn đề, thảo luận nhóm)(10’) ? Nếu Vơ va khơng nhận lỗi điều xảy ra? ? Các thử đốn xem Vơ va nghĩ làm sau đó? - Gọi học sinh kể đoạn cuối câu chuyện ? Qua câu chuyện thấy cần làm sau mắc lỗi *)TH: Khi mắc lỗi cần phải sửa lỗi để phát triển tốt ? Nhận lỗi sửa lỗi có tác dụng gì? *)TH: Biết nhận lỗi sửa lỗi thể tính trung thực dũng cảm Đó thực theo điều Bác Hồ dạy KL : (SGV trang 24) Hoạt động 2: bày tỏ ý kiến thái độ mình.(10’) - Lần lượt đọc ý kiến bày tỏ ý kiến KL: biết nhận lỗi sửa lỗi giúp em mau tiến người yêu quý Hoạt động thực hành: Con kể trường hợp có lỗi nhận lỗi (15’) Hoạt động Hs - Thảo luận nhóm đại diện nhóm lên trình bày - Cần nhận lỗi sửa lỗi - Các nhóm thảo luận - Hs trả lời - Hs kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 2, Giáo án Đạo đức lớp 2