Đề cương ôn tập môn Sinh Khối 10 – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:58

Đặc điểm chung của vi sinh vật (vsv); Các loại môi trường nuôi cấy cơ bản; các kiểu dinh dưỡng của vsv.. Khái niệm sinh trưởng, thời gian thế hệ, công thức tính số lượng tế bào trong quầ[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017- 2018 Môn: Sinh học lớp 10 Cơ bản Nội dung ôn tập gồm bài: 22,25,2729,30 1 Đặc điểm chung vi sinh vật (vsv); Các loại môi trường nuôi cấy bản; kiểu dinh dưỡng vsv 2 Khái niệm sinh trưởng, thời gian hệ, công thức tính số lượng tế bào quần thể 3 Sự sinh trưởng quần thể vi khuẩn nuôi cấy không liên tục nuôi cấy liên tục 4 Nhân tố sinh trưởng ứng dụng; Các chất ức chế sinh trưởng vsv Ảnh hưởng yếu tố lí học đến sinh trưởng vsv 6 Cấu tạo, hình thái virut 7 Chu trình nhân lên virut tế bào chủ 8 HIV/AIDS ( khái niệm, đường lây truyền, giai đoạn phát triển, biện pháp phòng ngừa) 9 Các hình 25; 29.1; 29.2 SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn Sinh Khối 10 – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi), Đề cương ôn tập môn Sinh Khối 10 – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)