Giáo án Âm nhạc lớp 5 - Tuần 3

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:47

Tập hát có lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca và hát kết hợp vận động phụ hoạ2. Thái độ:.[r] (1)TUẦN 3 Ngày soạn: 12/9/2017 Ngày giảng: Thứ ngày 19/9/2017 TIẾT 3 - ÔN TẬP BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH - TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1 I: Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Hs hát thuộc lời ca, giai điệu sắc thái hát Tập hát có lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca hát kết hợp vận động phụ hoạ 2 Kĩ năng: - Hs thể cao độ , trường độ TĐN số Tập đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách 3 Thái độ: - Biết yêu thiên nhiên, cỏ cây, hoa II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Đàn phím điện tử -Nhạc cụ gõ đệm -Đài, đĩa nhạc -Bảng phụ TĐN số -Tranh minh hoạ III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 ổn định tổ chức: 1p 2 Kiểm tra cũ: 4p - Gọi hs lên bảng biểu diễn +Mời Hs nhận xét +Gv nhận xét 3 Bài mới: 25 p *)Giới thiệu bài: Trực tiếp a) Hoạt động 1: Ôn tập hát Reo vang bình minh ?Trước vào học hát phải làm gì? - Gv cho hs luyện - Gv đàn cho hs hát hát - Gv cho nhóm, bàn hát - Gv cho hs hát có lĩnh xướng: + hs hát: Reo vang reo ca vang … hoa + Cả lớp hát hoà giọng: Líu líu…mn năm Cả lớp hát - hs biểu diễn +Hs nhận xét +Lắng nghe -Hs trả lời : Luyện - Hs luyện - Hs hát - Nhóm, bàn hát (2)- Gv hướng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu - Gv cho tổ hát, tổ gõ đệm theo tiết tấu ngược lại +Gv sửa sai cho hs ( có ) - Gv cho nhóm, bàn hát gõ đệm theo tiết tấu - Gv cho hs hát kết hợp vận động phụ hoạ - Gv cho hs lên bảng biểu diễn +Mời HS nhận xét +Gv nhận xét b) Hoạt động : TĐN số -Gv giới thiệu cấu trúc TĐN ? Em cho biết TĐN số có tên nốt nhạc nào? - Gv cho hs luyện cao độ TĐN số : ? Bài TĐN số có hình nốt ? - Gv cho hs luyện tập tiết tấu TĐN số - Gv cho hs đọc nhạc câu - Gv cho hs đọc nhạc toàn - Gv cho hs ghép lời - Gv cho hs đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách +Gv sửa sai cho hs ( có ) - Gv cho tổ đọc nhạc, tổ ghép lời ngược lại ->Gv nhận xét 4 Củng cố-Dặn dò: ?Em nêu nội dung học hôm nay? -Gv củng cố lại nội dung học -Gv đàn cho hs hát lại hát -Gv nhận xét học -Nhắc hs học +Lắng nghe - Nhóm, bàn hát gõ đệm theo tiết tấu - Hs hát vận động - Hs biểu diễn +Hs thực +Lắng nghe -Lắng nghe - Nốt Đô-Rê-Mi-Pha-Son - Hs luyện tập cao độ - Hình nốt đen, nốt trắng nốt móc đơn - Hs luyện tập tiết tấu - Hs đọc nhạc câu - Hs đọc nhạc toàn - Hs ghép lời - Hs đọc nhạc, ghép lời gõ đệm theo phách +Lắng nghe - Tổ đọc nhạc ghép lời +Lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 5 - Tuần 3, Giáo án Âm nhạc lớp 5 - Tuần 3