RỒNG TRÊN NÓC NHÀ MỒ - PHÙ ĐIÊU RỒNG PHỤNG - Lê Hoàng Khải - Lê Hoàng Khải - GV Trường THCS Đông Thạnh - Thư Pháp - Tranh mỹ thuật trực tuyến

40 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:47

- HS hiểu được công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà. - HS biết cách sử dụng các thiết bị đó an toàn và đúng kỹ thuật[r] (1)TUẦN 20 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 37 NGÀY DẠY: / / BÀI 40 THỰC HÀNH ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG I MỤC TIÊU Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS biết cấu tạo đèn ống huỳnh quang, chấn lưu tắc te - HS hiểu nguyên lý làm việc cách sử dụng đèn ống huỳnh quang - HS có ý thức thực quy định an toàn điện II CHUẨN BỊ Nội dung Nghiên cứu 38 , 39 , 40 SGK đèn sợi đốt đèn huỳnh quang Tìm hiểu cấu tạo ống huỳnh quang chấn lưu , tắc te Đồ dùng dạy học Chuẩn bị thiết bị , dụng cụ vật liệu cần thiết SGK Chuẩn bị mẫu ống huỳnh quang , chấn lưu , tắc te tốt hỏng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1 On định lớp Kiểm tra cũ - Phát biểu nguyên lý làm việc đèn huỳnh quang - Nêu đặc điểm đèn huỳnh quang 3 Bài Giới thiệu mới: Như trước tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt đông đèn ống huỳnh quang Hôm tìm hiểu phận sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang qua thực hành “Đèn ống huỳnh quang “ Hoạt động thầy – trò Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu đèn ống huỳnh quang Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cấu tạo đèn ống huỳnh quang Hỏi : Hãy đọc giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật ghi ống huỳnh quang GV rút kết luận GV yêu cầu học sinh ghi loại đèn vào mục – Báo cáo thực hành * GV cung cấp thông tin cấu tạo chức chấn lưu * Cấu tạo : Dây quấn HS ghi vào mục báo cáo thực hành HS thảo luận thông qua sơ đồ mạch điện Họs sinh thảo luận ghi báo cáo thực hành theo mẫu BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG Họ tên: ……… ……… Lớp: ……… 1 số liệu kĩ thuật đọc đèn ống huỳnh quang 2 tìm hiểu cấu tạo chức phận 3 tìm hiểu sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang (2)đèn ống huỳnh quang HS ghi vào mục Báo cáo thực hành HS quan sát tượng Chấn lưu mắc nối tiếp với ống huỳnh quang Tắc te mắc // với ống huỳnh quang Phóng điện tắc te , quan sát thấy sáng đỏ tắc te HS ghi vào mục báo cáo thực hành Lõi thép * Chức : tạo tăng ban đầu để đèn làm việc GV cho HS ghi vào mục : Báo cáo thực hành * GV cung cấp thông tin cấu tạo chức tắc te đèn ống huỳnh quang Cấu tạo : có điện cực 1 điện cực đông lưỡng kim Chức mồi đèn sáng lúc ban đầu bộ đèn sau đóng điện Chia làm nhóm thực hành Hoạt động : Quan sát tìm hiểu sơ đồ hoạt động đèn ống huỳnh quang GV mắc sẵn mạch điện yêu cầu HS quan sát Hỏi cách nối phần tử mạch điện ? GV cho HS trả lời câu hỏi số (tr 141) Qua cho HS nắm rõ mạch * Quan sát mồi phóng điện đèn phát sáng GV đóng điện dẫn HS quan sát tượng sau Học sinh tự thực hành theo hướng dẫn sách giáo khoa 4 Tổng kết học - Gv nhận xét chuẫn bị tình thần thái độ HS thực hành - GV hướng dẫn HS tự đánh giá kết thực hành Thu báo cáo thực hành chấm Dặn dò : Yêu cầu HS đọc trước 41 SGK TUẦN 21 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 38 NGÀY DẠY: / / BÀI 41 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN-NHIỆT BÀN LÀ ĐIỆN (3)Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS hiểu nguyên lý làm việc đồ dùng loại điện - nhiệt - HS hiểu cấu tạo , nguyên lý làm việc cách sử dụng bàn điện II CHUẨN BỊ Nội dung : Nghiên cứu 41 SGK Tìm hiệu cấu tạo bàn điện Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ mô hình đồ dùng loại điện - nhiệt ( bàn điện ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC On định lớp Kiểm tra cũ : Củng cố kiến thức loại điện nhiệt Bài : Ở trước tìm hiểu loại điện - quang Như đồ dùng điện nhiệt có cơng dụng nguyên lý làm việc đồ dùng loại điện – quang hay không ? Vậy đồ dùng điện - nhiệt gồm loại dụng cụ ( HS kể tên )GV vào Nội dung Hoạt động cũa giáoviên học sinh I Đồ dùng loại điện nhiệt Nguyên lý làm việc Nguyên lý biến đổi lượng đồ dùng điện – nhiệt Dựa vào tác dụng nhiệt dòng điện Dòng điện chạy dây đốt (nung) nóng biến đổ điện thành nhiệt Dây đốt nóng Điện trở dây đốt nóng Điện trở R dây đốt nóng phụ thuộc vào điện trở suất đ dây dẫn điện , tỉ lệ thuận với chiều dài l tỉ lệ nghịch với tiết diện S Các yêu cầu kĩ thuật dây đốt nóng Dây đốt nóng phải làm vật liệu dẫn điện có điện trở suất lớn Vd: Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên lý biến lý biến đổi lượng đồ dùng điện- nhiệt: GV cho HS quan sát tranh vẽ HS cho số ví dụ loại đồ dùng điện -nhiệt Hỏi nêu tác dụng nhiệt dòng điện ? HS phát biểu Hỏi : Năng lượng đầu vào đầu đồ dùng điện nhiệt ? HS: Trả lời Hoạt động : Tìm hiểu yâu cầu kĩ thuật của dây đốt nóng Hỏi “ dây đốt nóng phải làm vật liệu có điện trở suất lớn phải chịu nhiệt độ cao ? GV cung cấp thông tin công thức l R=ρ S : điện trở suất l: chiều dài (4)Dây đốt nóng có chịu nhiệt độ cao Vd: II Bàn điện: 1/ Cấu tạo: Gồm phận chính: Dây đốt nóng Vỏ a/ Dây đốt nóng: Làm hợp kim niken-crôm chịu nhiệt độ cao Dây đốt nóng đặt rãnh bàn điện cách điện với vỏ .b/ Vỏ bàn là:SGK 2/ Nguyên lý làm việc: Khi đóng điện, dịng điện chạy dây đốt nóng toả nhiệt, nhiệt tích vào đế bàn làm nóng bàn 3/ Số liệu kỹ thuật: 4/ Sử dụng: HS: suy nghĩ, GV rút kết luận Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo nguyên lý làm việc, số liệu kỹ thuật cách sử dụng bàn là điện: GV cho HS quan sát tranh vẽ cấu tạo bàn điện Hỏi: Như quan sát bàn có phận Vậy chức dây đốt nóng đế bàn điện gì? HS thảo luận nhóm trả lời Hỏi: Nguyên lý làm việc bàn điện gì? HS: thảo luận trả lời Hỏi Khi sử dụng bàn điện cần ý điều gì? HS thảo luận nhóm trả lời 4/ Tổng kết học: GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK 5/ Dặn dò: Đọc trước chuẩn bị 42 SGK TUẦN 22 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 39 NGÀY DẠY: / / BÀI 42 BẾP ĐIỆN-NỒI CƠM ĐIỆN BÀN LÀ ĐIỆN I MỤC TIÊU Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS hiểu cấu tạo, nguyên ly làm việc cách sử dụng bếp điện - HS hiểu cấu tạo , nguyên lý làm việc cách sử dụng nồi cơm điện II CHUẨN BỊ * Nội dung Nghiên cứu 42 SGK Tìm hiểu cấu tạo , nguyên lý , số liệu kỹ thuật cách sử dụng bếp điện, nồi cơm điện * ĐDDH: (5)III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1/ On định lớp 2/ Kiểm tra cũ Nêu nguyên lý làm việc đồ dùng điện – nhiệt Cấu tạo bàn điện gồm phận nào? Nêu chức chúng? Khi sử dụng bàn điện cần ý điều gì? 3/ Bài Trên thị trường có nhiều loại đồ dùng điện đại Vậy đồ điện đại chúng có cấu tạo , chức nguyên lý làm việc nào? Để hiểu rõ điều tìm hiểu loại đồ dùng điện “ Bếp điện, nồi cơm điện” Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh I Bếp điện: 1/ Cấu tạo: Gồm phận chính: Dây đốt nóng Thân bếp a/ Bếp điện kiểu hở: Dây đốt nóng thường quấn thành lò xo để hở .b/ Bếp điện kiểu kín: Dây đốt nóng đác kín ống 2/ Các số liệu kỹ thuật Điện áp định mức: 127V; 220V Công suất định mức: 500W 2000W 3/ Sử dụng: Sử dụng với điện áp định mức Không để thức ăn, nước rơi vào dây đốt nóng thường xun lau chìu bếp Đảm bảo an toàn điện nhiệt, đặc biệt bếp kiểu hở (kiểm tra thường xuyên dây đốt bị xô lệch, thân bếp, dàn nóng có điện tuyệt đối khơng sử dụng) II Nồi cơm điện: 1/ Cấu tạo: Gồm phận chính: Võ nồi Soong Dây đốt nóng Vỏ nồi có lớp, lớp có bơng thuỷ tinh cách nhiệt Soong nồi làm hợp kim nhơm, phía phủ lớp men đặc biệt để Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo, số liệu kĩ thuật, cộng dụng bếp điện GV sử dụng tranh vẽ, mơ hình bếp điện cịn tốt, cho HS quan sát Hỏi Dây đốt nóng thường làm hợp kim gì? Bếp điện có loại? HS: quan sát tranh vẽ trả lời Hỏi: So sánh loại bếp trên, theo em nên sử dụng loại bếp an toàn hơn? HS: trả lời Hỏi: (cho hs nghiên cứu số liệu kỹ thuật, sau yêu cầu hs đọc giải thích số liệu kỹ thuật đó?) Hỏi: Như để đảm bảo an toàn điện đun nấu cần phải làm gì? HS: thảo luận GV: rút kết luận HS ghi vào Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo, số liệu kỹ thuật, cộng dụng nồi cơm điện GV sử dụng tranh vẽ, mơ hình nồi cơm điện cịn tốt Hỏi: Nồi cơm điện có phận chính? (6)cơm khơng bị dính Dây đốt nóng làm hợp kim niken-crôm gồm loại: Dây đốt nóng có cơng suất lớn đặt sát đáy nồi dùng chế độ nấu cơm Dây đốt nóng có cơng suất nhỏ , gắn vào thành nồi dùng chế độ ủ (hâm) 2/ Các số liệu kỹ thuật: Điện áp định mức: 220V Cơng suất định mức: 400 1000W Dung tích soong: 0.75l; 1l; 1.8l ; 2.5l 3/ Sử dụng: Sử dụng với điện áp định mức Không để thức ăn, nước rơi vãi vào dây đốt nóng thường xun lau chùi bếp có chức gì? HS: thảo luận, GV kết luận (để cách nhiệt bên để giữ nhiêt bên soong làm cơm nhanh chín) Vì nồi cơm điện có dây đốt nóng?( dùng chế độ khác nhau) Hỏi: Hãy đọc giải thích ý nghĩa số liệu kỹ thuật nồi cơm điện? Hỏi: Theo em sử dụng nồi cơm điện cho hợp lý? 4/ Tổng kết học: GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ Trả lời câu hỏi SGK 5/ Dặn dò: GV dặn dò HS đọc trước 43 SGK Đọc trước chuẩn bị 42 SGK TUẦN 22 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 39 NGÀY DẠY: / / BÀI 43 THỰC HÀNH-BÀN LÀ ĐIỆN BẾP ĐIỆN, NỒI CƠM ĐIỆN I MỤC TIÊU Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS biết cấu tạo chức phận bàn điện, bếp điện, nồi cơm điện - HS hiểu số liệu kỹ thuật bàn điện, bếp điện, nồi cơm điện - HS biết cách sử dụng đồ dùng điện – nhiệt yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn II CHUẨN BỊ * Nội dung Nghiên cứu 44 SGK (7)* ĐDDH Tranh vẽ , mơ hình động điện, quạt điện, máy bơm nước… Các mẫu vật thép , lõi thép, dây quấn, cánh quạt… Động điện, quạt điện tháo rời Quạt điện,máy bơm nước tốt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1/ On định lớp 2/ Kiểm tra cũ Hãy nêu nguyên lý làm việc bếp điện nồi cơm điện, dựa vào nguyên lý chung đồ dùng điện- nhiệt? Hãy so sánh công suất dây đốt nóng dây đốt nóng phụ nồi cơm điện? 3/ Bài Bàn là, bếp điện, nồi cơm điện đồ dùng điện- nhiệt thiếu sống hàng ngày, giúp chung ta có sống thoải mái, Vậy để vận dụng đồ dùng vào sống hiệu tìm hiểu qua 43 Nội dung Họat động giáo viên học sinh HS: ổn định, tiến hành soạn yêu cầu GV HS: quan sát trả lời HS: ghi vào mục báo cáo thực hành Hs: trả lời Dây đốt nóng: làm nóng bàn Vỏ bàn là: che kín dây đốt nóng Đế: để tích nhiệt Nắp: lắp đèn tín hiệu, rơle nhiệt, công tắc điều chỉnh nhiêt độ HS: ghi vào mục (2) báo cáo thực hành HS: trả lời HS: ghi vào mục(2) báo cáo thực hành Hoạt động 1: On định lớp, giới thiệu nội dung GV: tiến hành chia nhóm, khoảng nhóm GV kiểm tra việc chuẩn bị thực hành nhóm thành viên Mẫu báo cáo Các công việc mà GV dặn từ tiết trước Hoạt động 2: Tìm hiểu bàn điện Hỏi: Em đọc giải thích ý nghĩa số liệu kỹ thuật ghi bàn điện? GV: hướng dẫn HS ghi vào mục (1) báo cáo thực hành Hỏi: Em quan sát, tìm hiểu cấu tạo chức phận bàn điện? GV: cho HS ghi vào mục (2) báo cáo thực hành Hoạt động 3: Tìm hiểu bếp điện Hỏi: Hãy đọc giải thích ý nghĩa số liệu kỹ thuật bếp điện? Hỏi: Hãy quan sát, tìm hiểu cấu tạo chức phận bếp điện? (8)HS: trả lời HS: ghi vào mục – báo cáo thực hành HS: trả lời: Vỏ: cách nhiệt Dây đốt nóng: Soong: đựng gạo HS: ghi vào mục báo cáo thực hành HS thông báo kết ghi vào mục(4) báo cáo thực hành Dây đốt nóng: điện biến đổi thành nhiệt Thân bếp: đỡ dây đốt nóng, cơng tắc điều chỉnh nhiệt độ Hoạt động 4: Tìm hiểu nồi cơm điện Hỏi: Hãy đọc giải thích ý nghĩa số liệu kỉ thuật nồi cơm điện? GV: kết luận Hỏi: Hãy quan sát , tìm hiểu cấu tạo, chức phận nồi cơm điện? GV: kết luận Hoạt động 5: Tìm hiểu cách sử dụng Hỏi: Khi sử dụng bàn điện cần ý điều gì.? Để đảm bảo an toàn điện đun nấu bếp điện cần ý điều gì? GV: hướng dẫn HS kiểm tra bên đồ dùng điện 4/ Tổng kết đánh giá thực hành: Nhận xét chuẩn bị HS GV hướng dẫn HS tự đánh giá kết thực hành Thu báo cáo nhà chấm 5/ Dặn dò: Chuẩn bị 44 SGK TUẦN 23 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 40 NGÀY DẠY: / / BÀI 44 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN-CƠ QUẠT ĐIỆN-MÁY BƠM NƯỚC I MỤC TIÊU Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS hiểu cấu tạo Nguyên lý làm việc công dụng động điện pha - HS hiểu nguyên lý làm việc cách sử dụng quạt điện, máy bơm nước II CHUẨN BỊ * Nội dung Nghiên cứu 44 SGK (9)* ĐDDH Tranh vẽ mơ hình, động điện, quạt điện, máy bơm nước Các mẫu vật thép, lõi thép, dây quấn, cánh quạt….động điện, quạt điện tháo rời Quạt điện, máy bơm nước tốt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1/ On định lớp 2/ Kiểm tra cũ GV phát thự hành 43 nhận xét ưu nhược điểm 3/ Bài Động điện thiết bị điện dùng để biến đổi điện thành Động điện sử dụng rộng rãi lĩnh vực Vậy để hiểu khả ứng dụng cấu tạo, nguyên lý làm việc động điện Sau vào 44 Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh I Động điện pha: 1/ Cấu tạo: Gồm phận chính: Stato Roto a/ Stato: Cấu tạo: Lõi thép làm thép kỹ thuật điện Dây quấn làm dây điện từ Chức năng: tạo từ trường quay Vị trí: nằm sát vỏ máy quấn xung quanh cực từ .b/ Rôto Cấu tạo: Lõi thép làm thép kỹ thuật điện Dây quấn: gồm dẫn( Al, Cu) vòng ngắn mạch Chức năng: làm quay máy cơng tác Vị trí: gồm dẫn đặt rãnh lõi thép 2/ Nguyên lý làm việc: Khi đóng điện, có dịng điện chạy dây quấn stato dịng điện cảm ứng dây quấn rơto, tác dụng từ dịng điện làm cho rơto động quay với tốc độ n 3/ Các số liệu kỹ thuật: Điện áp định mức: 127V; 220V Công suất định mức: từ 20W 300W 4/ Sử dụng: SGK II Quạt điện: 1/ Cấu tạo: gồm phận chính: Động điện Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo động điện 1 pha Dựa vào tranh vẽ, mơ hình động điện pha tốt GV hai phận động điện: Stato( đứng yên) Rôto( phần quay) Hỏi: Hãy nêu cấu tạo, vật liệu chức stato? Hỏi; Hãy nêu vị trí dây quấn stato? Hỏi: Hãy nêu cấu tạo, vật liệu chức stato? Hỏi: Hãy nêu vị trí dây quấn rơto kiểu lồng sốc? Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên lý làm việc của động điện pha Hỏi: Em cho biết tác dụng từ dòng điện biểu động điện pha? Hỏi: Năng lượng đầu vào đầu động điện gì? (10) Cánh quạt Chúc động là: làm quay cánh quạt Chức cánh quạt là: tạo gió quay 2/ Nguyên lý làm việc: Khi đóng điện vào quạt , động điện quạt quay, kéo cánh quạt quay theo, tạo gió làm mát 3/ Sử dụng: Ngoài yêu cầu nêu cần ý:cánh quạt quay nhẹ nhàng, không bị rung, không làm vướng cánh III Máy bơm nước: 1/ Cấu tạo: gồm phần Phần động Phần bơm Trong phần bơm gồm: Động điện Trục Buồng bơm Cửa hút nước Cửa xả nước 2/ Nguyên lý làm việc; Khi đóng điện, động điện quay cánh bơm lắp trục động quay, hút nước vào buồng bơm đồng thời đẩy nước đến ống thoát đưa đến nơi sử dụng 3/ Sử dụng: Nối đất với máy bơm nước Điểm đặt máy phải hợp lý , tránh làm đường ống gấp khúc nhiều GV cho HS quan sát tranh vẽ, mơ hình để giải thích cấu tạo Hỏi: Cấu tạo quạt điện gồm phận gì? Hỏi: Chức động gì? Chức cánh quạt gì? Hỏi: Quạt điện ứng dụng động điện pha Vậy em thử phát biểu nguyên lý làm việc? Hỏi: Để quạt điện sử dụng tốt, bền lâu cần làm gì? Hoạt động 5: Tìm hiểu máy bơm nước GV cho HS quan sát tranh vẽ mơ hình để giải thích cấu tạo Hỏi: Máy bơm nước thực chất động điện phần bơm Vậy vai trò động điện gì? Vai trị phần bơm gì? HS: thảo luận GV kết luận 4/ Tổng kết học: GV cho vài HS đọc phần ghi nhớ GV yêu cầu gợi ý cho HS trả lới câu hỏi cuối tập 5/ Dặn dò:HS đọc trước 47 SGK (11)BÀI 45 THỰC HÀNH-QUẠT ĐIỆN I Mục tiêu Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc công dụng động điện pha - HS hiểu nguyên lý làm việc cách sử dụng quạt điện, máy bơm nước II Chuẩn bị * Nội dung Tìm hiểu quạt điện ( nghiên cứu 44, 45 sgk) Tìm hiểu cấu tạo quạt bàn, số liệu kĩ thuật cách sử dụng * ĐDDH Tranh vẽ, mơ hình, mẫu vật, thép , lõi thép, dây quấn Chuẩn bị thiết bị , dụng cụ vật liệu cần thiết SGK nêu III Các hoạt động dạy học 1/ On định lớp 2/ Kiểm tra cũ 3/ Bài Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh Hs ghi vào mục báo cáo thực hành - Cấu tạo stato gồm: Lõi thép dây quấn, Chức tạo từ trường quay Rôto: lõi thép .dây quấn Chức năng: làm quay máy công tác Trục: để lắp cánh quạt Cánh quạt: để tạo gió Các thiết bị điều khiển Hoạt động 1: On định lớp giới thiệu bài học GV chia nhóm GV cho nhóm kiểm tra chéo chuẩn bị thành viên như: báo cáo thực hành, công việc dặn tiết trước Hoạt động 2: Tìm hiểu quạt điện GV hướng dẫn để HS đọc, giải thích ý nghĩa số liệu kỹ thuật quạt điện cho HS ghi vào mục báo cáo thực hành GV dẫn cách quan sát đề xuất câu hỏi Hỏi: Hãy nêu cấu tạo chức phận động cơ? GV cho HS ghi vào mục báo cáo thực hành (12)HS: suy nghĩ trả lời Điện áp đưa vào quạt không lớn điện áp định mức không thấp Không để động làm việc công suất Đặt động nơi chắn, nơi Trước sử dụng cần kiểm tra điện trước sử dụng HS: ghi vào mục báo cáo thực hành Hỏi: Muốn sử dụng an toàn quạt điện cần ý điều gì? GV kết luận cho HS ghi vào mục báo cáo thực hành Hoạt động 4: Cho quạt điện làm việc Sau kiểm tra tốt, GV đóng điện cho quạt làm việc, hướng dẫn em quan sát ghi vào mục báo cáo thực hành 4/ Tổng kết học: GV hướng dẫn HS tự đánh giá kết thực hành Nhận xét chuẩn bị , tinh thần Thu báo cáo thực hành chấm 5/ Dặn dò: HS đọc trước chuẩn bị 46 SGK TUẦN 25 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 42 NGÀY DẠY: / / BÀI 46 MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA I Mục tiêu Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc máy biến áp pha - HS hiểu chức cáh sử dụng máy biến áp pha II Chuẩn bị * Nội dung Nghiên cứu 46 SGK Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, số liệu kỹ thuật, cách sử dụng máy biến áp gia đình * ĐDDH Tranh vẽ, mơ hình máy biến áp Các mẫu vật thép kỹ thuật điện , lõi thép , dây quấn máy biến áp Máy biến áp tốt (13)1/ On định lớp 2/Kiểm tra cũ Cần phải làm để quạt điện làm việc bền lâu? 3/ Bài Trong sống sinh hoạt sản xuất, đâu cần điện Đặc biệt nhu cầu điện cung cấp 220V trở lên Vậy để sử dụng thiết bị 220V làm sao? Để biết điều đ1o vào 46 “ Máy biến áp pha” để hiểu máy biến áp giải vấn đề mà giữ nguyên tần số dựa nguyên lý cảm ứng điện từ Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh I/ Cấu tạo: Máy biến áp gồm phận chính: Lõi thép Dây quấn .a/ Lõi thép: Lõi thép làm thép kỹ thuật điện dày từ 0.35 0.5 có lớp cách điện bên ngồi ghép lại thành khối Chức năng: Dùng để dẫn từ nhằm giảm tổn hao lượng *Hđ1: Tìm hiểu cấu tạo máy biến áp GV ; treo mô hình tranh vẽ máy biến áp cho hs quan sát Hỏi: Theo em máy biến áp có phận chính? Hs: thảo luận, gv kết luận Có phận chính: lõi thép Dây quấn GV thơng báo thêm ngồi cịn có vỏ gắn: đồng hồ đo điện, đèn tìn hiệu , núm điều chỉnh Gv: Cho hs quan sát mơ hình thật máy biến áp, để hs nhận thấy rõ cấu tạo lõi thép dây quấn Hỏi: Lõi thép làm vật liệu gì? Vì sao? Hs: trả lời, gv kết luận Gv: em quan sát kỹ lõi thép Vậy tãi lõi thép lại gồm nhiều thép ghép lại, mà không khối rắn thép? Hs; quan sát , thảo luận Gv: thông báo kết quả: ghép khối để hạn chế dịng xốy(Foucoult) cảm ứng lõi thép, giảm bớt tổn hao công suất điện lõi thép Hỏi: Như người ta sử dụng lõi thép dùng để làm máy biến áp? Hs: trả lời: dùng để dẫn từ cho máy biến áp Gv: Đúng vậy, dùng để dẫn từ nên lõi thép gồm nhiều thép kt điện, dẫn từ tốt (14).b/ Dây quấn: Cấu tạo: làm dây điện tư Chức năng: dùng để dẫn điện Phân loại: Dây quấn sơ cấp: nối với nguồn có N1 vịng dây Dây quấn thứ cấp: nối với phụ tải có N2 vịng dây 2/ Ngun lý làm việc: Dựa tượng cảm ứng điện từ Tỉ số điện áp sơ cấp thứ cấp tỉ số số vòng dây chúng: CÂU DẪN: GV; Trong phận máy biến áp tìm hiểu lõi thép Vậy dây quấn dùng để làm gì? Và làm vật liệu gì? Gv: Cung cấp thơng tin dây quấn dây mềm, có độ bền học cao, khó đứt, dẫn điện tốt Hỏi; Để phân biệt dây quấn sơ cấp dây quấn thứ cấp Ta làm cách nào?( cho hs xem sơ đồ cấu tạo máy biến áp pha) Gv: rút kết luận( cho hs ghi vào vở) *Hđ3: Tìm hiểu nguyên lý làm việc mày biến áp: Gv: dựa vào tranh vẽ , em cho biết dây quấn có nối trực tiếp với không? Hs: trả lời: không Hỏi: Vậy dây quấn lại có điện khơng nối với nhau? Gv: thông báo Điện truyền từ dây quấn sơ cấp sang cuộn thứ cấp không trực tiếp điện mà nhờ điện từ trường Gv: xuất điện áp dây quấn thứ cấp tượng gì? Gv: thơng báo Nếu điện áp đưa vào dây quấn sơ cấp U1, dây quấn thứ cấp hai đầu U2 người ta chứng minh được: Điện áp lấy U2: Hỏi: Từ công thức nêu mối liên hệ N1và N2? Hs; thảo luận, rút kết luận Hỏi: (15)3/ Số liệu kỹ thuật: Công suất định mức, đơn vị VA, KVA Điện áp định mức(V) Dòng điện định mức(A) Hs: trả lời N2 > N1: GIẢM ÁP N2 < N1: TĂNG ÁP GV: kết luận Điện áp tăng hay giảm điều phụ thuộc vào số vòng dây U2, không đổi, U1 N1giảm U2 tăng, U1 tăngN1tăng *Hđ4: Tìm hiểu số liệu kỹ thuật cơng dụng: Hỏi; Hãy giải thích ý nghĩa đại lượng điện định mức.? Hs; trả lời 4/ Tổng kết học: GV cho vài hs đọc phần ghi nhớ Gv yêu cầu gợi ý cho hs trả lời câu hỏi sgk 5/ Dặn dò; Chuẩn bị dụng cụ thực hành 47 TUẦN 26 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 45 NGÀY DẠY: / / BÀI 47 THỰC HÀNH-MÁY BIẾN ÁP I Mục tiêu Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS biết cấu tạo máy biến áp - HS hiểu số liệu kĩ thuật - HS sử dụng máy biến áp yêu cầu kĩ thuật đảm bảo an toàn II Chuẩn bị - Nguồn điện 220V lấy từ ổ điện - Dụng cụ, thiết bị + Kìm, tua vít (16) + máy biến áp tháo rời vỏ số dạng lõi thép + ampe kế, công tắc, đồng hồ vạn - Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu mục III III Cách hoạt động dạy học 1/ On định lớp 2/ Kiểm tra 15 phút lần (có đề kèm theo) 3/ Bài Hoạt động thầy – trò Nội dung Hoạt động 1: ổn định lớp, giới thiệu thực hành - chia nhóm: chia lớp thành nhóm - nhóm kiểm tra việc chuẩn bị - GV kiểm tra nhóm, nhắc lại nội quy, an tồn hướng dẫn trình tự thực hành cho nhóm học sinh Các nhóm kiểm tra lại dụng cụ thiết bị cần cho thực hành Hoạt động 2: tìm hiểu máy biến áp - GV hướng dẫn đặt câu hỏi để HS đọc, giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật máy biến áp ghi vào mục báo cáo thực hành - GV dẫn cách quan sát đặt câu hỏi, giúp HS tìm hiểu cấu tạo chức phận máy biến áp ghi vào mục báo cáo thực hành - Đọc số liệu kĩ thuật: số vịng dây, điện áp, cơng suất (nếu có)… - Giải thích số liệu - Tìm hiểu chức của: cuộn dây sơ cấp, cuộn dây thứ cấp, lõi thép Hoạt động 3: chuẩn bị cho máy biến áp làm việc GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi an toàn sử dụng máy biến áp Hướng dẫn HS kiểm tra toàn bên ngoài, kiểm tra điện (như SGK) Các kết ghi vào mục báo cáo thực hành GV theo dõi HS vận hành máy biến áp, nhắc lại an toàn sử dụng máy biến áp Hoạt động 4: vận hành máy biến áp - GV mắc mạch điện hình 47.1 SGK đặt câu hỏi chức cách mắc đồng hồ, công tắc K bóng đèn - GV đóng khóa K, chế độ có tải máy biến áp, yêu cầu HS quan sát trạng thái đồng hồ, bóng đèn ghi nhận xét vào mục báo cáo thực hành - Sau cắt khóa K, thứ cấp hở mạch, chế độ không tải, máy biến áp không cung cấp điện cho đèn HS quan sát trạng thái bóng đèn, đồng hồ nhận xét vào mục báo cáo thực hành HS vận hành, nhận xét Hoạt động 5: tổng kết đánh giá thực hành (17)- Nhận xét chuẩn bị, tinh thần, thái độ kết thực hành - GV hướng dẫn HS tự đánh giá kết thực hành nhóm dựa theo mục tiêu - Thu báo cáo thực hành chấm - GV dặn dò HS đọc trước chuẩn bị 49 Kí duyệt của CM HỌ VÀ TÊN: ……… KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN LỚP: 8A2 MÔN CÔNG NGHỆ NGÀY KIỂM TRA: 05/3/2010 ĐỀ I Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy chọn đáp án Câu Máy biến áp dùng để làm gì? A biến đổi điện áp B điện áp C đo điện D biến đổi dòng điện Câu Máy biến áp có cấu tạo gồm: A lõi thép, dây điện B lõi thép, dây dẫn C lõi thép, dây quấn D lõi thép, dây đồng Câu Để biến áp từ 220V xuống 12V, người ta sử dụng máy: A tăng áp B giảm áp C ổn áp D biến đổi dòng điện II Vẽ sơ đồ cấu tạo máy biến áp pha (4 điểm) III Một máy biến áp pha có U1 = 220V, U2 = 12V, số vòng dây N2 = 75 vòng Vậy số vòng dây N1 bao nhiêu? (2 ñieåm) (18)Sau học xong học này, học sinh có thể: Tính tốn tiêu thụ điện gia đình II Chuẩn bị - Nghiên cứu 49 SGK - Tìm hiểu nhu cầu điện gia đình - Biểu mẫu cụ thể tính tốn điện mục III III Cách hoạt động dạy học 1/ On định lớp 2/ Bài Hoạt động thầy – trò Nội dung Hoạt động 1: ổn định lớp, giới thiệu thực hành - chia nhóm: chia lớp thành nhóm - GV đặt câu hỏi: gia đình em có sử dụng loại đồ dùng điện gì? Để tính tiêu thụ điện ngày cần biết đại lượng gì? Từ GV cho HS kết luận số liệu cần thiết tính tiêu thụ điện HS kiểm tra lại dụng cụ thiết bị điện cần thiết khác Hoạt động 2: tìm hiểu điện tiêu thụ đồ dùng điện - Điện công dịng điện, điện tính là: A = P.t - Đơn vị điện (Wh), (kWh) Tính điện tiêu thụ bóng đèn huỳnh quang 40W tháng (30 ngày), ngày sử dụng Tính điện tiêu thụ TV 70W sử dụng tháng ngày sử dụng Hoạt động 3: thực hành tính tốn tiêu thụ điện năng gia đình Hướng dẫn HS làm tập tính tốn tiêu thụ điện gia đình - GV đặt câu hỏi công suất điện thời gian sử dụng ngày số đồ dùng điện thông dụng để HS trả lời, sau GV bổ sung thêm - GV hướng dẫn em thống kê đồ dùng điện gia đình ghi vào mục báo cáo thực hành Nếu gia đình em tiêu thụ q GV lập bảng chung cho HS u cầu HS tính tốn - Hướng dẫn HS tính điện A cho đồ dùng điện ghi kết vào mục báo cáo thực hành, sau tính tổng tiêu thụ điện tháng GV cho HS tính tốn dự vào bảng trang 169 SGK công nghệ (19)hành - Nhận xét chuẩn bị, tinh thần, thái độ làm thực hành - GV hướng dẫn HS tự đánh giá làm dựa theo mục tiêu - Thu tập thực hành chấm - GV dặn dò HS đọc trước chuẩn bị kiểm tra tiết chương đó GV cho điểm nhóm TUẦN 28 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 47 NGÀY DẠY: / / KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG 7 Trường THCS Định Hiệp KIỂM TRA TIẾT CÔNG NGHỆ THỜI GIAN: 45’ A TRẮC NGHIỆM I Em chọn câu (3đ) 1 Đèn ống huỳnh quang gồm có phận nào? A đèn ống huỳnh quang, chấn lưu, tắc te, máng đèn B ống đèn, chấn lưu, tắc te, máng đèn C đèn ống, chuột, chấn lưu, máng đèn D đèn ống huỳnh quang, chấn lưu, tắc te 2.Nguyên lí đồ dùng loại điện – nhiệt gì? A tác dụng nhiệt dịng điện lên dây đốt nóng B tác dụng nhiệt dịng điện lên phận đốt nóng C tác dụng nhiệt dòng điện chạy dây dẫn điện D tác dụng nhiệt dòng điện chạy dây đốt nóng Số liệu kĩ thuật bếp điện nồi cơm điện gì? A điện áp, cơng suất định mức, dung tích soong B điện áp định mức, cơng suất, dung tích soong C điện áp, cơng suất, dung tích D điện áp định mức, cơng suất định mức, dung tích II So sánh cấu tạo, nguyên lý làm việc đặc điểm đèn sợi đốt đèn huỳnh quang? (4đ) III Nêu cấu tạo, nguyên lý làm việc máy biến áp pha? (3đ) Ap dụng: máy biến áp pha có U1 = 220V, U2 = 12V, số vòng dây N2 = 75 vòng Vậy số vòng dây N1 bao nhiêu? ĐÁP ÁN I Em chọn câu (3đ) A đèn ống huỳnh quang, chấn lưu, tắc te, máng đèn D tác dụng nhiệt dòng điện chạy dây đốt nóng D điện áp định mức, cơng suất định mức, dung tích II So sánh cấu tạo đèn sợi đốt đèn huỳnh quang Giống: - Bóng thuỷ tinh - Sợi đốt (20)Đèn sợi đốt có bóng thủy tinh hình lê cịn đèn huỳnh quang có hình ống dài So sánh ngun lý làm việc đèn sợi đốt đèn huỳnh quang: Giống: dịng điện chạy dây đốt nóng Khác: - Đối với đèn sợi đốt: đóng điện dịng điện chạy dây đốt nóng, dây đốt nóng lên phát sáng - Đối với đèn huỳnh quang: Khi đóng điện, tượng phóng điện hai điện cực đèn đèn tạo tia tử ngoại, tia tử ngoại tác dụng với lớp bột huỳng quang bên phát ánh sáng Màu ánh sáng phụ thuộc vào chất huỳnh quang So sánh đặc điểm đèn sợi đốt đèn huỳnh quang: * Giống: phát ánh sáng * Khác: - Đối với đèn sợi đốt: phát ánh sáng liên tục, hiệu suất phát quang thấp, tuổi thọ thấp - Đối với đèn huỳnh quang: phát ánh sáng không liên tục, hiệu suất phát quang cao đèn sợi đốt (5 lần), tuổi thọ cao hơn, phải mồi phóng điện III Nêu cấu tạo, nguyên lý làm việc máy biến áp pha? (3đ) * Cấu tạo: Máy biến áp gồm phận chính: Lõi thép Dây quấn a/ Lõi thép: Lõi thép làm thép kỹ thuật điện dày từ 0.35 0.5 có lớp cách điện bên ghép lại thành khối Chức năng: Dùng để dẫn từ nhằm giảm tổn hao lượng b/ Dây quấn: Cấu tạo: làm dây điện tư Chức năng: dùng để dẫn điện Phân loại: Dây quấn sơ cấp: nối với nguồn có N1 vịng dây Dây quấn thứ cấp: nối với phụ tải có N2 vịng dây * Ngun lý làm việc: Dựa tượng cảm ứng điện từ Ap dụng: máy biến áp pha có U1 = 220V, U2 = 12V, số vòng dây N2 = 75 vòng Vậy số vòng dây N1 bao nhiêu? * Số vòng dây N1 1375 vòng TUẦN 29 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 48 NGÀY DẠY: / / BÀI 50 ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I Mục tiêu Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS hiểu đặc điểm mạng điện nhà (21)* Nội dung Nghiên cứu nội dung 50 SGK Đọc thêm tài liệu kham thảo Lập kế hoạch dạy học * Đồ dùng dạy học Tranh vẽ cấu tạo mạng điện nhà Tranh vẽ hệ thống điện Gv cho HS sưu tầm thêm số tranh ảnh sử dụng điện sinh hoạt mạng điện nhà III Cách hoạt động dạy học 1/ On định lớp 2/ Kiểm tra cũ 3/ Bài Mạng điện sinh hoạt hộ tiêu thụ điện mạng điện pha , nhận điện từ mạng điện phân phối pha điện áp thấp để cung cấp điện cho thiết bị đồ dùng chiếu sáng Vậy mạng điện nhà ( hay mạng điện sinh hoạt) có cấu tạo đặc điểm nào? Để hiểu đặc điểm cấu tạo nghiên cứu 50 sgk Nội dung Hoạt động GV HS 1/ Điện áp mạng điện nhà: Mạng điện nhà loại mạng điện có điện áp thấp Ở VN mạng điện nhà có cấp điện áp 220V 2/ Đồ dùng điện mạng điện nhà: Đồ dùng điện đa dạngvd: quạt điện, máy bơm nước, tủ lạnh… Công suất điện đồ dùng điện khác *HĐ1:Tìm hiểu đặc điểm yêu cầu mạng điện: a/ Điện áp mạng điện nhà: Gv hỏi: Theo em mạng điện nhà có cấp điện áp bao nhiêu? Hs: trả lời Gv: kết luận Cấp điện áp mạng điện nhà 220V giá trị định mức mạng điện sinh hoạt nước ta Hỏi: Những đồ dùng điện nhà em có điện áp định mức bao nhiêu? Và tất đồ dùng điện có chung cấp điện áp? Hs: trả lời Hỏi: Có đồ dùng điện mà em thấy có cấp điện áp thấp 220V không? Hs: trả lời Gv: kết luận cung cấp thêm thông tin cấp điện áp định mức số nước như: Nhật(110V) Mỹ(127V ;220 V) .b/ Đồ dùng điện mạng điện nhà: Gv hỏi: (22)3/ Sự phù hợp điện áp thiết bị, đồ dùng điện với điện áp mạng điện.: Các đồ dùng điện nhà dù có cơng suất khác có điện áp định mức điện áp định mức mạng điện *Chú ý: quan trọng mua, chọn sử dụng đồ dùng điện phải tương thích với mạng điện nhà 4/ Yêu cầu mạng điện nhà: Đảm bảo cung cấp đủ điện Đảm bảoan tồn cho người ngơi nhà Sử dụng thuận tiện , bền chắc, đẹp Dễ dàng kiểm tra sữa chữa II Cấu tạo mạng điện nhà: Mạng điện nhà gồm: Công tơ điện Dây dẫn điện Các thiết bị đóng –cắt, bảo vệ lấy điện Đồ dùng điện đình có giống số lượng khơng? Hs: trả lời , gv hướng hs tới trả lời Hỏi: Như khác số lượng đồ dùng điện công suất đồ dùng điện có giống khơng sao? Hs: trả lời Gv: yêu cầu hs cho vài vd chênh lệch công suất đồ dùng điện .c/ Sự phù hợp điện áp thiết bị đồ dùng điện với điện áp định mức mạng điện: Hỏi: Khi đồ dùng điện có cơng suất lớn có u cầu điện áp phải lớn không? Hs: trả lời Gv cho hs lấy vài vd trường hợp *HĐ2:Tìm hiểu cấu tạo mạng điện nhà: Gv vẽ hình, mạch đệin đơn giản gồm: cầu chì, cơng tắc điều khiển, bóng đèn Hỏi: Sơ đồ mạch điện cấu tạo từ phần tử? Chức nhiệm vụ phần tử? Hs: trả lời, gv kết luận cho HS kẻ sơ đồ vào tập Hỏi: Như sơ đồ mạch điện nhà có cấu tạo nào? Hs: quan sát trả lời Gv: kết luận 4/ Tổng kết học: Gv cho hs kẻ khung ghi nhớ vào tập Yêu cầu vài hs đọc phần ghi nhớ Gv hướng dẫn hs trả lời câu hỏi sgk 5/ Dặn dò: HS chuẩn bị 51 (23)TUẦN 30 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 49 NGÀY DẠY: / / BÀI 51 THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I Mục tiêu Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS hiểu công dụng, cấu tạo nguyên lý làm việc số thiết bị đóng cắt lấy điện mạng điện nhà - HS biết cách sử dụng thiết bị an tồn kỹ thuật II Chuẩn bị *Nội dung Nghiên cứu nội dung 51 SGK , SGV tài liệu kham thảo * ĐDDH Tranh vẽ cấu tạo số thiết bị đóng –cắt lấy điện Một sồ thiết bị cầu dao, loại cơng tắc điện, ổ điện, phích cắm điện tháo lắp III Các hoạt động dạy học 1 /On định lớp 2/ Kiểm tra cũ Mạng điện nhà có đặc điểm gì? Mạng điện nhà gồm phần tử nào? 3/ Bài Như biết thiết bị đóng – cắt bảo vệ lấy điện dụng cụ điện nào? Vậy lại cần phải dùng thiết bị đóng – cắt, bảo vệ la71y điện mạng điện nhà Để hiểu điều nghiên cứu 51 SGK Nội dung Hoạt động GV HS I Thiết bị đóng cắt mạch điện 1/ Cộng tắc điện: a/ Khái niệm: Là thiết bị đóng cắt mạch điện .b/ Cấu tạo: Gồm phần chính: Vỏ: làm nhựa sứ để cách điện *HĐ1:Tìm hiểu thiết bị đóng- cắt mạch điện: a/ Công tắc điện: Hỏi: Quan sát h51.1 em cho biết trường hợp bóng đèn tắt? Tại sao? Hs: trả lời Gv: kết luận, gv dẫn dắt hs đưa đến khái niệm công tắc điện Gv: cho hs quan sát h51.2 SGK Hỏi; Vỏ công tắc làm vật liệu gì? Nhằm mục đích gì? (24)và bảo vệ phần dẫn điện Cực động cực tĩnh: làm đồng dùng để đóng–cắt mạch điện .c/ Phân loại: Dựa vào số cực người ta chia ra: công tắc cực, công tắc cực… Dưạ vào thao tác đóng –cắt phân loại: công tắc bật, công tắc bấm, công tắc xoay, công tắc giật… .d/ Nguyên lý làm việc: Khi đóng cơng tắc, cực động cực tĩnh tiếp xúc làm kín mạch Khi ngắt cơng tắc, cực tách rời xa làm hở mạch Công tắc thường lắp dây pha, nối tiếp với tải sau cầu chì 2/Cầu dao: a/ Khái niệm: Cầu dao thiết bị đóng cắt tay đơn giản nhất, dùng để đóng cắt đồng thời dây pha dây trung tính .b/ Cấu tạo: Gồm phần: Vỏ Cực động Cực tĩnh c/ Phân loại: Căn vào số cực cầu dao, người ta chia ra: cầu dao cực, cực, cực Căn vào sử dụng: chia loại: pha, ba pha II Thíêt bị lấy điện : 1/ Ổ điện: Ổ điện thiết bị lấy điện cho đồ dùng điện như: bàn , bếp điện…… *Cấu tạo: Gồm phần; Vỏ: thường đựơc làm sứ, nhựa… Cực tiếp điện: làm đồng *Công dụng: Dùng để nối với nguồn điện để từ đưa điện vào dụng cụ dùng điện 2/ Phích cắm điện: Phích cắm điện dùng cắm vào điện , lấy điện cung cấp cho đồ dùng điện Nêu chức phận cơng tắc điện, vật liệu làm nên chúng? Hs: trả lời Gv: cho hs quan sát sát h51.3 tiến hành làm bt điền vào bảng 51.1 sgk để phân loại Gv : kết luận Gv cho hs làm bt điền vào chỗ trống để nêu: nguyên lý làm việc vị trí lắp đặt cơng tắc mạch .b/ Cầu dao Hỏi: Quan sát h51.4 sgk cấu tạo thật cầu dao Hãy nêu cấu tạo cầu dao? Hs: trả lời Hỏi: Người ta chia cầu dao làm loại? Tại tay nắm cầu dao lại bọc gỗ, nhựa , sứ? Hs: trả lời Hỏi: Trên vỏ cầu dao có ghi số 250V-15A Hãy giải thích ý nghĩa số đó? Vỏ cầu dao thường làm vật liệu gì? Tại sao? GV cho hs liên hệ thự ct6é để mạng điện nhà xem có cầu dao khơng? Nếu có lắp đặt vị trí mạng điện nhà? *HĐ2: Tìm hiểu vể thiết bị điện: 1/ ổ điện: Hỏi: Hãy nêu cấu tạo công dụng ổ điện? Hỏi: phận ổ điện làm vật liệu gì? Hs: trả lời (25)Phích cắm điện có nhiều loại; tháo , khơng tháo *Cấu tạo: Thân: làm chốt cách điện tổng hợp Chốt tiếp điện: làm đồng *Công dụng: lấy điện từ ổ cắm điện đến phụ tải Hãy nêu cấu tạo, công dụng vật liệu làm nên phích cắm điện? 4/ Tổng kết học: Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK 5/ Dặn dò Dặn dò HS đọc trước chuẩn bị 52 SGK TUẦN 31 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 50 NGÀY DẠY: / / BÀI 53 THIẾT BỊ BẢO VỆ CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I Mục tiêu Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS hiểu công dụng , cấu tạo cầu chì aptơmát - HS hiểu ngun lý làm việc, vị trí lắp đặt thiết bị mạch điện II Chuẩn bị - nội dung: tham thảo SGK - đồ dùng dạy học Tranh vẽ cấu tạo nguyên lý làm việc aptômát Tranh vẽ cấu tạo mạng điện nhà Mơ hình cầu chì aptơmat cực III Các hoạt động dạy học 1/ On định lớp 2/ Kiểm tra cũ GV gọi vài HS nhắc lại đặc điểm cấu tạo số thiết bị đóng cắt lấy điện 3/ Bài Chúng ta làm quen với thiết bị đóng – cắt lấy điện Như thiết bị bảo vệ mạch điện nào? Cơng dụng chúng mạch điện nhà sao? Sau tìm hiểu 52 Nội dung Hoạt động GV HS I Cầu chì: 1/ Cơng dụng : Cầu chì thiết bị điện dùng để bảo vệ an toàn cho đồ dùng điện mạch điện xảy cố ngắn mạch hay tải *HĐ1: Tìm hiểu cầu chì: Cầu chì thơng dụng: (26)2/ Cấu tạo phân loại: a/ Cấu tạo: Gồm phần: Vỏ: thường làm nhựa, sứ hay thuỷ tinh Hia cực dây chảy: Thường làm đồng Dây chảy: làm chì .b/Phân loại: Dựa vào hình dáng bên ngồi người ta chia cầu chì làm loại cầu chì ống, cầu chì hộp… 3/ Nguyên lý làm việc: Trong cầu chì , phận quan trọng dây chảy dây chảy mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ Khi dòng điện tăng lên giá trị định mức ( ngắn mạch hay tải) dây chảy nóng chảy bị đứt làm mạch điện bị hở lúc mạch điện bảo vệ, đồ dùng thiết bị điện không bị hỏng II Aptômát: 1/ Công dụng: Aptômát thiết bị tự động cắt mạch điện bị nắn mạch hay tải Aptômát phối hợp chức cầu dao cầu chì 2/ Nguyên lý làm việc: Khi mạch điện bị ngắn mạch hay tải, dòng điện mạch điện tăng lên vượt định mức, tiếp điểm phận khác aptômát tự động cắt mạch điện( vị trí OFF) , bảo vệ mạch điện, thiết bị đồ dùng điện khỏi bị hỏng Hỏi: Công dụng cầu chì làm gì? Cầu chì thường mắc đâu bảng điện? Hs: trả lời Hỏi: Cầu chì có cấu tạo gồm phần? Dựa vào đâu người ta phân loại cầu chì? HS: thảo luận GV: kết luận( GV nhấn mạnh: cầu chì có nhiều loại khác chúng có cấu tạo giống Trong mạng điện nhà người ta thường dùng cầu chì hộp) Hỏi: Tại nói, dây chảy phận quan trọng cầu chì? HS thảo luận, GV kết luận Hỏi: Em giải thích dây chảy cầu chì bị “ nổ” ta không phép thay dây chảy đồng có đường kính? HS: thảo luận( nhiệt độ nóng chảy cùa dây chì dây đồng khác nhau) *HĐ2: Tìm hiểu aptơmat: Hỏi: Aptơmat có nhiệm vụ mạng điện nhà? HS: thảo luận Hỏi: Hãy nêu nguyên lý làm việc aptômát? HS: thảo luận GV: kết luận *GV nhấn mạnh: Như aptơmát đóng vai trị cầu chì, sữa chữa cố xong ta đóng mạch điện vị trí ON, mạch điện có có điện trở lại( vai trị cầu dao) 4/ Tổng kết học: GV đặt câu hỏi để củng cố học: Sau cố điện xảy đứt cầu chì, aptơmát cắt mạch điện em phải làm trước đóng điện trở lại? Bộ phận quan trọng cầu chì? (27)GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi cuối 5/ Dặn dò: HS đọc trước chuẩn bị 54 SGK TUẦN 31 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 50 NGÀY DẠY: / / BÀI 52 THỰC HÀNH-THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN I Mục tiêu Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS hiểu cấu tạo công dụng thiết bị thiết bị đóng – cắt lấy điện - HS hiểu đựơc nguyên lý làm việc, số liệu kỹ thuật, vị trí lắp đặt thiết bị điện mạch điện - Làm việc nghiêm túc, kiên trì, xác khoa học - Rèn luyện kỹ tháo lắp thiết bị điện II Chuẩn bị * Nội dung GV nghiên cứu 52 SGK tài liêu kham thảo * ĐDDH Chuẩn bị: thiết bị dụng cụ cần thiết HS chuẩn bị trước mẫu báo cáo thực hành III Các hoạt động dạy học 1/ On định lớp 2/ Kiểm tra cũ Quan sát mạng điện nhà ,em thấy có thiết bị đóng–cắt lấy điện nào? Hãy mơ tả cấu tạo thiết bị đó? 3/ Bài Để hiểu kỹ cấu tạo, công dụng nguyên lý làm việc, số liệu kỹ thuật… Chúng ta làm thực hành “ thiết bị đóng cắt lấy điện” Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên *HĐ1: Tìm hiểu số liệu kỹ thuật thiết bị điện: GV chia nhóm thực hành GV chia thiết bị điện cho nhóm thực hành GV cho HS giải thích ghi ý nghĩa số liệu kỹ thuật đ1o vào báo cáo thực hành *HĐ2: Tìm hiểu , mơ tả cấu tạo thiết bị điện: (28)cáo thực hành GV hướng dẫn hs tháo rời vài chi tiết thiết bị… HS quan sát cấu tạo bên ghi vào mẫu báo cáo GV hướng dẫn hs lắp lại hoàn chỉnh 4/ Tổng kết học: GV yêu cầu HS dừng thựchành, thu dọn vệ sinh GV nhận xét chuẩn bị cho thực hành HS GV hướng HS tự đánh gia kết thực hành nhóm Thu báo cáo nhà chấm 5/ Dặn dò: Dặn dò HS đọc trước chuẩn bị 53 SGK HS đọc trước chuẩn bị 54 SGK TUẦN 31 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 50 NGÀY DẠY: / / BÀI 54 THỰC HÀNH-CẦU CHÌ I Mục tiêu Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS mơ tả ngun lý làm việc vị trí lắp đặt cầu chì mạch điện - Làm việc khoa học, an toàn II Chuẩn bị * Nội dung GV nghiên cứu nội dung 53, 54 SGK * ĐDDH Nguồn điện xoay chiếu 6-12V 4 đoạn dây chì dài 5cm loại dịng điện định mức 1A đui đèn bóng đèn 6V-3W 1 cơng tắc điện, cầu chì hộp 3m dây điện HS chuẩn bị:- Mẫu báo cáo thực hành mục III, HS nến Một số lượng dây chì dây đồng có đường kính loại đoạn 8-10cm Nguồn điện xoay chiều 220V III Các hoạt động dạy học 1/ On định lớp 2/ Kiểm tra cũ Hãy nêu ưu điểm aptômát so với cầu chì? Hãy kể tên thiết bị bảo vệ mạng điện có mạng điện nhà em ? 3/ Bài (29) Vậy để hiểu rõ công dụng , nguyên lý làm việc vị trí lắp đặt cầu chì mạch điện làm thực hành “ cầu chì” Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên *HĐ1: Chuẩn bị nêu mục tiêu học: GV nêu rõ mục tiêu yêu cầu thực hành Chia nhóm thực hành: nhóm khoảng 3-5 HS GV cho nhóm nhận thiết bị dụng cụ thực hành *HĐ2: Thực hành so sánh “ dây chì dây đồng” GV chia dây chì , dây đồng nến cho nhóm HS GV hướng dẫn hs thực thao tác so sánh xem dây có độ cứng lớm B1: chia em làm cặp em đốt dây chì em đốt dây đồng Hỏi: Đoạn dây dễ nóng chảy hơn? Hãy giải thích người ta dùng dây chì để bảo vệ ngắn mạch? *HĐ3: Thực hành trường hợp mạch điện làm việc bình thường: GV cho HS vẽ sơ đồ h54.1 vào báo cáo thực hành GV: - nối mạch điện theo h54.1 sgk Đóng cơng tắc, GV hỏi: Hỏi: Em quan sát tượng xảy với bóng đèn? Nếu tắt bóng đèn làm đứt cầu chì bóng đèn có sáng khơng đóng khố K? sao? GV: nhấn mạnh: Trong trường hợp mạch điện làm việc bình thường , dây chì đóng vai trị đoạn dây dẫn điện (30)GV nhấn mạch cho HS vẽ sơ đồ h54.2 Hỏi: Hãy nhận xét sơ đồ h54.2 có khác so với sơ đồ h54.1 HS: trả lời Hỏi: đóng khố K tượng xảy ra? GV làm lại thí nghiệm lần nữa, GV rút kết luận HS: ghi vào báo cáo thực hành *GV lưu ý HS: ứng dụng lắp Thay dây chì bị đứt mạng điện nhà 4/ Tổng kết học: GV nhận xét cho chuẩn bị HS, rút kinh nghiệm cho học sau GV hướng dẫn HS tự đánh giá kết thực hành Thu báo cáo thực hành nhà chấm 5/ Dặn dò: HS đọc kỹ chuẩn bị 55 SGK TUẦN 32 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 51 NGÀY DẠY: / / BÀI 55 SƠ ĐỒ ĐIỆN I Mục tiêu Sau học xong học này, học sinh có thể: - HS hiểu khái niệm, sơ đồ nguyên lý sơ đồ lắp đặt mạch điện - HS đọc số sơ đồ mạch mạng điện nhà II Chuẩn bị * Nội dung GV nghiên cứu nội dung “ Sơ đồ điện” SGK, SGV tài liệu kham thảo khác * ĐDDH Bảng ký hiệu sơ đồ điện (31)1/ On định lớp 2/ Kiểm tra cũ GV kiểm tra báo cáo thực hành 54 3/ Bài Một mạch điện hay mạng điện bao gồm nhiều phần tử nối với theo quy luật định Để thực mạch điện đơn giản người hiểu mạch điện đó, người ta dùng sơ đồ điện Trong phần tử mạch điện biểu diễn ký hiệu nội dung hôm nay, “ sơ đồ điện” Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh 1/ Sơ đồ điện gì? Sơ đồ điện hình biểu diễn quy ước mạch điện, mạng điện hệ thống điện 2/ Một số ký hiệu quy ước sơ đồ điện: GV cho HS kẻ bảng 55.1 vào tập 3/ Phân loại sơ đồ điện: Sơ đồ điện phân thành hai loại: A/ Sơ đồ nguyên lý: Là sơ đồ nêu lên mối liên hệ điện phần tử mạch điện *Công dụng: Sơ đồ nguyên lý dùng để nghiên cứu nguyên lý làm việc( vận hành) mạch điện B/ Sơ đồ lắp đặt: Là sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt phần tử( thiết bị điện, đồ dùng điện, dây dẫn…) mạch điện *Công dụng: Sơ đồ lắp đặt sử dụng để dự trù vật liệu , lắp đặt , sữa chữa mạch điện *HĐ1: Tìm hiểu khái niệm sơ đồ điện: GV giới thiệu H55.1 SGK GV giới thiệu mạch phức tạp vẽ lại ký hiệu GV: rút kết luận HS: ghi vào tập Hỏi: Hãy quan sát H55.1SGK , phần tử mạch điện thể sơ đồ điện? HS: trả lời *HĐ2: Tìm hiểu số ký hiệu quy ước sơ đồ điện: GV cho HS nghiên cứu bảng55.1 SGK Sau làm việc theo nhóm phân loại Nhóm vẽ ký hiệu nguồn điện Nhóm ký hiệu dây dẫn điện Nhóm ký hiệu thiết bị điện Nhóm đồ dùng điện *HĐ3: Phân loại sơ đồ điện: GV giới thiệu tranh vẽ h55.2 ; 55.3SGK cho HS nắm rõ GV giải thích rõ khác đặc điểm, chức loại sơ đồ Hỏi; Như mối liên hệ điện phần tử H55.2 như: cầu chì, bóng đèn, khốK? Hs: trả lời Các phần tử nối với Hỏi: Qua quan sát sơ đồ h55.2 h55.3 em cho biết sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt phần tử mạch điện? Tại em biết ? (32)HS: trả lời Sơ đồ nglý: biểu thị gồm cầu chì, khố K, bóng đèn nối dây với Sơ đồ lắp đặt: thể rõ vị trí lắp đặt cầu chì, ổ điện nằm bảng điện GV:cần mở rộng cho hs nắm Có thể có sơ đồ nguyên lý , ngưới ta có nhiều sơ đồ lắp đặt thể vị trí lắp đặt khác phần tử mạng điện Hỏi: Dựa vào phân tích trên, em cho biết h55.4(SGK) sơ đồ sơ đồ nguyên lý? Sơ đồ sơ đồ lắp đặt? HS: trả lời 4/ Tổng kết học: GV cho HS so sánh đặc điểm chức loại sơ đồ( nhằm cho HS nắm rõ) 5/ Dặn dò: giao tập nhà cho HS dặn dò HSchuẩn bị cho thực hành TUẦN 33 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 52 NGÀY DẠY: / / BÀI 56, 57 THỰC HÀNH VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ - SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN I Mục tiêu Sau học xong học này, học sinh có thể: - Hiểu cách vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện - Vẽ sơ đồ nguyên lý số mạch điện đơn giản - Hiểu cách vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện sơ đồ nguyên lý 56 II Chuẩn bị * Nội dung GV HS coi trước nội dung 56, 57, tham khảo tài liệu có liên quan khác * ĐDDH Dụng cụ: thước kẻ, bút chì Vật liệu: giấy A4 (33)1/ On định lớp 2/ Chia nhóm thực hành (4 nhóm) 3/ Bài Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh I VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 1 Phân tích mạch điện 2 Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện B1: phân tích phần tử mạch điện B2: tìm mối liên hệ B3: Vẽ sơ đồ nguyên lý Bài tập 1: HS vẽ sơ đồ ngun lý gồm cầu chì, cơng tắc hai cực điều khiển đèn Bài tập 2: HS vẽ sơ đồ nguyên lý gồm cầu chì, công tắc hai cực điều khiển đèn mắc song song Bài tập 3: HS vẽ sơ đồ ngun lý gồm cầu chì, cơng tắc ba cực điều khiển đèn II VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT 1 Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện HS tự phân tích sơ đồ nguyên lý 2 Vẽ sơ đồ lắp đặt - Vẽ mạch nguồn - Xác định vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt, bảo vệ, lấy điện vị trí đồ dùng điện… - Vẽ đường day dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý - Kiểm tra theo sơ đồ nguyên lý III VIẾT BÁO CÁO THỰC HÀNH Học sinh viết báo cáo thực hành theo mẫu HS tìm chỗ sai sửa chữa lại HS thảo luận nhóm làm HS tự vẽ Các nhóm nhận xét đánh giá lẫn GV kết luận chung nhóm GV cho HS phân tích sơ đồ ngun lý, sau cho HS vẽ sơ đồ lắp đặt HS vẽ theo trình tự bước HS tự nhận xét, đánh giá GV kết luận HS viết báo cáo 4/ Tổng kết học: Học sinh viết báo cáo thực hành theo mẫu 5/ Dặn dò: dặn dò HS chuẩn bị 58 (34)TIẾT PPCT 53 NGÀY DẠY: / / BÀI 58 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN I Mục tiêu Sau học xong học này, học sinh có thể: HS hiểu bước thiết kế mạch điện HS thiết kế mạch điện chiếu sáng đơn giản II Chuẩn bị Nội dung: Gv nghiên cứu kỹ nội dung 58 SGK, SGV có liên quan hcương đồ dùng điện gia đình ĐDDH: Tranh vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện Phiếu học tập bước thiết kế mạch điện III, Các hoạt động dạy học 1/ On định lớp 2/ Kiểm tra cũ GV nhắc lại bước vẽ sơ đồ nguyên lý sơ đồ lằp đặt 3/ Bài GV hỏi; theo em thiết kế mạch điện gì? HS: thảo luận, GV: rút kết luận Thiết kế mạch điện công việc cần làm trước lắp đặt mạch điện như: Xác định nhu cầu sử dụng mạch điện Đưa phương án mạch điện lựa chọn phương án thích hợp Lắp thử kiểm tra mạch điện có làm việc theo yêu cầu thiết kế không? Và nội dung học hơm “ thiết kế mạch điện” Nội dung Hoạt động GV HS 1/ Thiết kế mạch điện gì? Thiết kế mạch điện xác định được: Xác định nhu cầu sử dụng mạch điện Đưa phương án thích hợp lựa chọn phương án *hđ1: Tìm hiểu trình tự thiết kế mạch điện phần GV hướng dẫn HS tìm hiểu trình tự thiết kế mạch điện theo bước sau: B1:Xác định mạch điện dùng để làm gì: HS: tìm hiểu GV: rút kết luận Xác định nhu cầu thiết kế mạch điện xác định nhu cầu sử dụng mạch điện B2: Đưa phương án thiết kế lựa chọn phương án thích hợp (35)Xác định phần tử cần thiết kế để lắp đặt mạch điện Lắp thử kiểm tra mạch điện có làm việc theo u cầu thiết khơng 2/ Trình tự thiết kế mạch điện: Gv lựa chọn phương án HS Hỏi: Từ vd mạch điện bạn A cần lắp đặt có đặc điểm gì? HS: trả lời B3: Chọn thiết bị đồ dùng điện theo thiết kế? GV: hướng dẫn HS dựa vào mạch điện thiết kế để HS tự dự trù thiết bị: HS: đưa phương án dự trù GV: hỏi Em chọn bóng đèn để phù hợp với điện áp yêu cầu bạn HS: trả lời Để phù hợp điện áp chọn bóng đèn có điện áp định mức 220V Để dùng cho đèn bàn chọn bóng có cơng suất 25W vừa phải Để chiếu sáng cho phịng, nên dùng bóng từ 60W100W B4: Lắp thử kiểm tra mạch điện theo mục đích thiết kế: GV yêu cầu HS tiến hành bước theo SGK Vẽ sơ đồ lắp đặt Dự trù vật liệu , thiết bị dụng cụ thiết kế Lắp mạch điện kiểm tra mạch điện có làm việc theo mục đích thiết kế khơng? GV: cho HS làm việc theo nhóm 4/ Tổng kết học: GV yêu cầu HS đọc kỹ phần ghi nhớ SGK GV tổng kết nhận xét học 5/ Dặn dò: GVdặn dò, giao tập để chuẩn bị 59 SGK TUẦN 34 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 53 NGÀY DẠY: / / BÀI 59 THỰC HÀNH-THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN I Mục tiêu Sau học xong học này, học sinh có thể: - Thiết kế mạch điện chiếu sáng đơn giản (36)Nội dung: GV HS coi kỉ 59 Đồ dùng: - Máy biến áp 220V/6-12V - cầu chì, cơng tắc cực, công tắc cực, đèn 6V-15W, day dẫn - Kìm điện, dao nhỏ, tua vít, băng keo, Bảng điện - HS chuẩn bị mẫu báo cáo III, Các hoạt động dạy học 1/ On định lớp 2/ Chia nhóm 3/ Bài Nội dung Hoạt động GV HS 1 Mỗi nhóm chọn mạch điện chiếu sáng đơn giản 2 Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện 3 Chọn thiết bị, dụng cụ vật liệu cần thiết cho mạch điện 4 Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện Lắp mạch điện thực tế Kiểm tra mạch điện Các nhóm nhận xét đánh giá lẫn HS thảo luận để đưa phương án lựa chọn HS vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện dựa phương án lựa chọn thích hợp HS tính tốn vật liệu, thiết bị, dụng cụ… Thể rõ vị trí cơng tắc, cầu chì, đèn, dây dẫn… HS lắp mạch điện thực tế dựa sơ đồ lắp đặt HS kiểm tra mạch điện lắp theo sơ đồ lắp đặt chưa Vận hành thử 4/ Tổng kết học: HS viết báo cáo thực hành theo mẫu SGK trang 201 công nghệ 5/ Dặn dò: Tiết học sau tiết tổng kết tồn chương trình học ơn tập TUẦN 35 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 54 NGÀY DẠY: / / BÀI TỔNG KẾT VÀ ÔN TẬP I Mục tiêu (37)II Chuẩn bị GV HS chuẩn bị học chương VIII III, Các hoạt động dạy học 1/ On định lớp 2/ Chia nhóm 3/ Bài Nội dung Hoạt động GV HS I Tóm tắt nội dung chương VIII Đặc điểm mạng điện - Điện áp 220V - Đồ dùng điện đa dạng - Công suất đa dạng - Điện áp mạng điện thiết bị điện phù hợp Thiết bị mạng điện - Thiết bị đóng – cắt - Thiết bị lấy điện - Thiết bị bảo vệ Sơ đồ điện - Sơ đồ nguyên lý - Sơ đồ lắp đặt Quy trình thiết kế mạch điện - Mục đích thiết kế - Phương án thiết kế - Chọn thiết bị đồ dùng điện cho mạch điện - Lắp thử kiểm tra mạch điện theo yêu cầu thiết kế II Ôn tập để thi 1 Nguyên lý hoạt động đồ dùng điện – nhiệt? 2 Bếp điện có loại nào? 3 Cấu tạo nồi cơm điện gồm phần nào? 4 Cấu tạo máy biến áp pha gồm phận nào? 5 Nêu cách sử dụng bàn điện, bếp điện nồi cơm điện? GV tóm tắt nội dung chương VIII GV gọi HS nhắc lại kiến thức học GV: cho biết nguyên lý hoạt động đồ dùng điện – nhiệt? HS: tác dụng nhiệt dòng điện chạy dây đốt nóng GV: bếp điện có loại nào? HS: bếp điện kiểu hở, bếp điện kiểu kín GV: cấu tạo nồi cơm điện gồm phần nào? HS: vỏ nồi, soong, dây đốt nóng GV: cấu tạo máy biến áp pha gồm phận nào? (38)6 Nêu đặc điểm yêu cầu mạng điện nhà Cho thí dụ minh hoạ (nếu có) Vẽ sơ đồ ngun lý gồm cơng tắc điều khiển đèn huỳnh quang, cầu chì, ổ điện? Một máy biến áp pha có U1 = 220V, U2 = 12V, số vịng dây N2 = 75 vòng Vậy số vòng dây N1 bao nhiêu? GV kết luận chung 4/ Tổng kết học: GV dặn dò HS học tốt thi nghiêm túc TUẦN 36 NGÀY SOẠN: / / TIẾT PPCT 55 NGÀY DẠY: / / KIỂM TRA HỌC KỲ II Đồ dùng điện – nhiệt hoạt động dựa nguyên lí sau đây: A tác dụng nhiệt dây đốt nóng B tác dụng nhiệt dịng điện C tác dụng nhiệt dòng điện chạy dây dẫn D tác dụng nhiệt dòng điện chạy dây đốt nóng Bếp điện có loại sau đây: A bếp điện kiểu hở, bếp điện kiểu kín, kiểu từ B bếp điện kiểu kín, bếp điện kiểu từ C bếp điện kiểu từ, bếp điện kiểu hở D bếp điện kiểu hở, bếp điện kiểu kín, 3 Nồi cơm điện có cấu tạo gồm phần sau đây: A Vỏ, nồi, soong, dây đốt B Vỏ nồi, soong, dây đốt nóng C Vỏ nồi, soong, dây đốt D Vỏ, nồi soong, dây đốt nóng 4 Cấu tạo máy biến áp pha gồm phận nào: A lõi thép B dây quấn C lõi thép, dây quấn D lõi thép, dây quấn, mạch điện, dây dẫn B.TỰ LUẬN (7 điểm) 5 Nêu cách sử dụng bàn điện, bếp điện nồi cơm điện? (2 điểm) 6 Nêu đặc điểm yêu cầu mạng điện nhà Cho thí dụ minh hoạ (nếu có)?(2 điểm) Vẽ sơ đồ nguyên lý gồm công tắc điều khiển đèn huỳnh quang, cầu chì, ổ điện? (2 điểm) 8 Một máy biến áp pha có U1 = 220V, U2 = 12V, số vòng dây N2 = 75 vòng Vậy số vòng dây N1 bao nhiêu? (1 điểm) ĐÁP ÁN A TRẮC NGHIỆM (3 điểm) (39)3 B 0,75 điểm C 0,75 điểm B.TỰ LUẬN (7 điểm) (2 điểm) * Sử dụng bàn điện: 0,75 điểm - Dùng để quần áo, hàng may mặc, vải Khi sử dụng cần ý: - Sử dụng điện áp định mức bàn - Điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với loại vải, lụa - Giữ gìn mặt đế * Sử dụng bếp điện: 0,75 điểm Dùng để nấu thực phẩm Khi sử dụng cần ý: - Sử dụng điện áp định mức bếp điện - Không để thức ăn, nước rơi vào dây đốt nóng, lau chùi thường xuyên - Đảm bảo an toàn điện nhiệt * Sử dụng nồi cơm điện: 0,5 điểm - Dùng để nấu cơm Khi sử dụng cần ý: - Sử dụng điện áp định mức nồi cơm điện - Bảo quản nơi khô ráo, 6 (2 điểm) * đặc điểm mạng điện nhà: điểm a Điện áp mạng điện nhà: Mạng điện nhà loại mạng điện có điện áp thấp Ở VN mạng điện nhà có cấp điện áp 220V b Đồ dùng điện mạng điện nhà: Đồ dùng điện đa dạngvd: quạt điện, máy bơm nước, tủ lạnh… Công suất điện đồ dùng điện khác c Sự phù hợp điện áp thiết bị, đồ dùng điện với điện áp mạng điện.: Các đồ dùng điện nhà dù có cơng suất khác có điện áp định mức điện áp định mức mạng điện Chú ý: quan trọng mua, chọn sử dụng đồ dùng điện phải tương thích với mạng điện nhà Nếu học sinh cho thí dụ: 0,25 điểm * yêu cầu mạng điện nhà: 0,5 điểm Đảm bảo cung cấp đủ điện Đảm bảoan toàn cho người nhà Sử dụng thuận tiện , bền chắc, đẹp Dễ dàng kiểm tra sữa chữa Nếu học sinh cho thí dụ: 0,25 điểm (40)X X X X 8 Một máy biến áp pha có U1 = 220V, U2 = 12V, số vòng dây N2 = 75 vòng Vậy số vòng dây N1 bao nhiêu? (1 điểm) Ap dụng cơng thức: U1.N2 220.75 N1= = =1375vịng
- Xem thêm -

Xem thêm: RỒNG TRÊN NÓC NHÀ MỒ - PHÙ ĐIÊU RỒNG PHỤNG - Lê Hoàng Khải - Lê Hoàng Khải - GV Trường THCS Đông Thạnh - Thư Pháp - Tranh mỹ thuật trực tuyến, RỒNG TRÊN NÓC NHÀ MỒ - PHÙ ĐIÊU RỒNG PHỤNG - Lê Hoàng Khải - Lê Hoàng Khải - GV Trường THCS Đông Thạnh - Thư Pháp - Tranh mỹ thuật trực tuyến