tap doc lop 4 Văn hay chữ tốt - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Lê Văn Thắng - Website của Lê Văn Thắng

11 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:17

Cao Bá Quát thường bị điểm kém vì chữ viết rất xấu dù bài văn của ông viết rất hay.?. Tìm hiểu bài:.[r] (1)KÍNH CHÀO CÁC THẦY CƠ! KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ! CHÀO CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN! (2)Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 1/ Xi- ôn - cốp- xki mơ ước điều gì?2/ Ngun nhân giúp Xi-ơn-cốp-xki thành cơng gì?3/ Nêu ý nghĩa bài? Tập đọc: KIỂM TRA BÀI CŨ (3)* Các em quan sát tranh sau: Bức tranh vẽ cảnh gì? Vẽ cảnh Cao Bá Quát luyện tập viết chữ đêm. Tập đọc: Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 (4) Truyện đọc (1995) Bài: Văn hay chữ tốt Luyện đọc: Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: Tìm hiểu bài khẩn khoản vạch (5)Tìm hiểu bài: 1/ Vì thuở học, Cao Bá Quát thường bị điểm kém? Cao Bá Quát thường bị điểm chữ viết xấu dù bài văn ông viết hay 2/ Bà cụ hàng xóm nhờ ông việc gì? Bà cụ nhờ ông viết cho đơn kêu quan bà thấy bị oan uổng. 3/ Thái độ Cao Bá Quát nhận lời giúp bà cụ hàng xóm? Cao Bá Quát vui vẻ nói: '' Tưởng việc khó, chứ việc cháu xin sẵn lòng”. Bài: Văn hay chữ tốt Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: (6)Tìm hiểu bài: 4/ Sự việc làm Cao Bá Quát phải ân hận? Bà cụ bị đuổi khỏi huyện đường không giải oan chữ viết đơn xấu quan đọc khơng ra. 5/ Cao Bá Qt chí luyện chữ viết nào? Sáng ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ, tối ông viết mười trang sách ngủ, ơng cịn mượn sách viết chữ đẹp để làm mẫu. Bài: Văn hay chữ tốt Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: (7)Tìm hiểu bài: 6/ Tìm đoạn mở bài, thân bài, kết truyện? Mở bài: “ Thuở học …… điểm kém” Bài: Văn hay chữ tốt Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: Thân bài: “ Một hôm … Khác nhau” Kết bài: “Kiên trì …… chữ tốt” (8)Câu chuyện nói lên điều gì? Câu chuyện ca ngợi tính kiên trì, tâm sữa chữ viết xấu Cao Bá Quát. Nội dung bài: Ca ngợi tính kiên trì, tâm luyện chữ viết Cao Bá Quát danh người văn hay chữ tốt. Bài: Văn hay chữ tốt Tập đọc: Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 (9) Truyện đọc (1995) Luyện đọc diễn cảm: Đoạn 1 Thuở học, Cao Bá Quát viết chữ xấu nên nhiều văn dù hay / bị thầy cho điểm kém. Một hơm, có bà cụ hàng xóm sang khẩn khoản: - Gia đình già có việc oan uổng muốn kêu quan, nhờ cậu viết giúp cho đơn, có không? Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: (10)Về nhà xem trước sau: Chú Đất Nung (Trang 134) Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: Bài: Văn hay chữ tốtBài tập đọc khuyên em điều gì?Bài tập đọc khun em điều gì? (11)Chân thành cảm ơn quý Chân thành cảm ơn quý thầy cô em học sinh thầy cô em học sinh đã giúp tơi hồn thành tiết đã giúp tơi hồn thành tiết dạy. dạy. Chúc quý thầy cô em Chúc quý thầy cô em sức khoẻ – hành đạt ! sức khoẻ – hành đạt ! Chân thành cảm ơn quý Chân thành cảm ơn quý thầy cô em học sinh thầy cô em học sinh đã giúp tơi hồn thành tiết đã giúp tơi hồn thành tiết dạy. dạy. Chúc quý thầy cô em Chúc quý thầy cô em
- Xem thêm -

Xem thêm: tap doc lop 4 Văn hay chữ tốt - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Lê Văn Thắng - Website của Lê Văn Thắng, tap doc lop 4 Văn hay chữ tốt - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Lê Văn Thắng - Website của Lê Văn Thắng