Văn CƠ BẢN K11_Đề cương giữa kì I – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:08

+ Phân tích để làm rõ vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyến (yêu thiên nhiên, yêu quê hương, làng cảnh; nỗi niềm u uẩn kín đáo về thời thế) qua bài thơ “Câu cá mùa thu”. Chúc các em ôn thi thật t[r] (1)TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020 - 2021 MÔN : NGỮ VĂN LỚP 11 I KIẾN THỨC CHUNG 1.Phần đọc – hiểu nghị luận xã hội: - Phương thức biểu đạt văn bản, thể thơ - Hiểu nội dung văn - Giải thích từ ngữ, chi tiết quan trọng - Giá trị, tác dụng biện pháp tu từ - Tạo lập đoạn văn nghị luận ngắn theo yêu cầu 2.Phần văn học: 2.1.Tự tình (Hồ Xuân Hương) - Kiến thức tác giả Hồ Xuân Hương - Ý nghĩa nhan đề, xuất xứ, thể thơ - Tâm trạng nhân vật trữ tình thơ - Thân phận người phụ nữ xã hội xưa 2.2 Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) - Kiến thức tác giả Nguyễn Khuyến - Xuất xứ, thể thơ - Cảm nhận vẻ đẹp tranh làng cảnh Bắc Bộ - Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyến II CẤU TRÚC ĐỀ: Đề thi gồm phần : - Phần I Đọc – hiểu văn (4 điểm) + Phương thức biểu đạt, thể thơ (0.5 điểm) + Nhận biết, thông hiểu nội dung văn (0.5 – 0.75 điểm) + Học sinh lý giải, đánh giá khía cạnh, vấn đề đặt văn (0,75 – 1.0 điểm) + Viết đoạn văn nghị luận xã hội vấn đề đặt văn (2 điểm) - Phần II Làm văn (6 điểm) (2)+ Phân tích bi kịch số phận người phụ nữ thơ “Tự tình” + Phân tích tâm trạng đơn nỗi niềm khát khao hạnh phúc người phụ nữ thơ “Tự tình” + Phân tích vẻ đẹp tranh làng cảnh Bắc Bộ thơ “Câu cá mùa thu” + Phân tích để làm rõ vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyến (yêu thiên nhiên, yêu quê hương, làng cảnh; nỗi niềm u uẩn kín đáo thời thế) qua thơ “Câu cá mùa thu”
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn CƠ BẢN K11_Đề cương giữa kì I – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi), Văn CƠ BẢN K11_Đề cương giữa kì I – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)