Văn K12_Đề cương giữa kì I – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:08

- Phương thức biểu đạt của văn bản, thể thơ - Hiểu được nội dung cơ bản của văn bản - Giải thích được từ ngữ, chi tiết quan trọng - Giá trị, tác dụng của các biện pháp tu từ.. - Tạo lập [r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020-2021 MÔN : NGỮ VĂN LỚP 12 I KIẾN THỨC CHUNG 1 Phần đọc-hiểu : - Phương thức biểu đạt văn bản, thể thơ - Hiểu nội dung văn - Giải thích từ ngữ, chi tiết quan trọng - Giá trị, tác dụng biện pháp tu từ - Tạo lập đoạn văn nghị luận ngắn theo yêu cầu 2 Phần văn học: Tác phẩm “Tây Tiến”: - Kiến thức tác giả Quang Dũng - Hồn cảnh sáng tác, vị trí xuất xứ thơ - Hình tượng người lính Tây Tiến - Hình ảnh thiên nhiên miền Tây Tổ quốc thơ “Tây Tiến” - Cảm hứng lãng mạn thơ “Tây Tiến” II CẤU TRÚC ĐỀ Đề thi gồm phần: - Phần I: Đọc-hiểu nghị luận xã hội (4,0 điểm): + Câu Phương thức biểu đạt, thể thơ, (0,5 điểm) + Câu Nhận biết, thông hiểu nội dung văn (0,5-0,75 điểm) + Câu Lý giải, đánh giá khía cạnh nội dung, nghệ thuật văn (0,75-1,0 điểm) + Câu Viết đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ vấn đề văn (2,0 điểm) - Phần II: Làm văn (6,0 điểm): Dạng đề: Phân tích từ đến câu thơ liên tiếp để làm sáng rõ vấn đề thơ “Tây Tiến”: + Phân tích cảm hứng lãng mạn đoạn thơ (2)+ Phân tích vẻ đẹp tranh thiên nhiên miền Tây Tổ quốc thơ “Tây Tiến”
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn K12_Đề cương giữa kì I – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi), Văn K12_Đề cương giữa kì I – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)