KIEM TRA VAN 9 HKII, PTNLHS

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:05

[r] (1)MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 9, HKII ; NĂM HỌC : 2016 - 2017 Cấp độ Bài thơ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Thấp Cao Mùa xuân nho nhỏ Nhận biết nghiệp sáng tác tác giả Hiểu ý nghĩa, hình ảnh thơ Nêu vẻ đẹp hình ảnh thơ, phân tích nghệ thuật đặc sắc Số câu Số điểm 0.25 0.5 2.0 2.75 Viếng lăng Bác Nhận biết nghiệp sáng tác tác giả Hiểu trình tự xếp, bố cục thơ, biện pháp nghệ thuật thơ Giải thích ý nghĩa hình ảnh hàng tre Số câu: Số điểm: 1 0.25 0.75 1.0 5 2.0 Sang thu Nhận biết nội dung hình ảnh thơ, nghiệp sáng tác tác giả Hiểu giá trị nghệ thuật thơ (khổ cuối), hình ảnh thơ Số câu: Số điểm: 2 1.25 0.5 4 1.75 Nói với Sự nghiệp sáng tác tác giả Hiểu nội dung thơ Viết đoạn văn, bày tỏ quan điểm, thái độ Số câu: Số điểm 1 0.25 0.25 1 3.0 3.5 Tổng số Số câu: Số điểm: 5 2.0 2.0 3.0 3.0 16
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA VAN 9 HKII, PTNLHS, KIEM TRA VAN 9 HKII, PTNLHS