NHU CẦU SỬ DỤNG NHÂN LỰC VÀ XU HƯỚNG TUYỂN DỤNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

31 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:02

Công nghệ thông tin (Information technology hay là IT) là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin.Ở Việt Nam, khái niệm Công nghệ Thông tin được hiểu và định nghĩa trong Nghị quyết Chính phủ 49/CP ký ngày 4 tháng 8 năm 1993: "Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội". Công nghệ thông tin cung cấp cho các doanh nghiệp bốn nhóm dịch vụ lõi để giúp thực thi các chiến lược kinh doanh đó là: quá trình tự động kinh doanh, cung cấp thông tin, kết nối với khách hàng và các công cụ sản xuất. Và nhân lực là một trong những nhân tố chủ chốt quyết định sự thành bại của cả một doanh nghiệp.Chính vì vậy sự thiếu hụt nhân lực ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và chất lượng công việc đặc biệt trong ngành có lượng lớn công việc như ngành công nghệ thông thì nhu cầu về nhân lực càng được biểu hiện rõ ràng.Để nắm bắt tốt nhất tình hình cũng như cơ hội của sinh viên khi theo học ngành công nghệ thông tin thì việc tìm hiểu nhu cầu sử dụng trong ngành IT càng trở nên bức thiết và đây cũng chính là cơ sở để nhóm 7 chọn đề tài này. Cấu trúc bài báo cáo gồm 3 phần,phần đầu tiên là cơ sở lý thuyết trình bày tóm tắt cơ sở lý thuyết liên quan đến nhu cầu nhân lực nhân lực và xu hướng tuyển dụng ngành công nghệ thông tin.Phần tiếp theo là nội dung và kết quả thực tập,nhóm sẽ trình bày chi tiết nội dung mà nhóm đã nghiên cứu được và đưa ra những bài học kinh nghiệm thu được trong quá trình thực tập.Phần 3 cũng là phần cuối cùng là kết luận và kiến nghị,nhóm sẽ đưa ra kết luận chung về kết quả đạt được so với mục đích, yêu cầu đặt ra; các kiến thức,kỹ năng, kinh nghiệm tiếp thu được sau đợt thực tập và nêu các kiến nghị nếu có. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH KĨ THUẬT PHẦN MỀM ĐỀ TÀI: NHU CẦU SỬ DỤNG NHÂN LỰC VÀ XU HƯỚNG TUYỂN DỤNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giáo viên: Ts Vũ Đình Minh Nhóm: Khóa: DHK14 Hà Nội, 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH KĨ THUẬT PHẦN MỀM Giáo viên: Ts Vũ Đình Minh Nhóm Thành viên nhóm: Trần Thái Quyền(Nhóm Trưởng) Phạm Thảo Vân Lê Văn Thăng Phan Thúy Nga Đoàn Đức Khải Phạm Thị Lan Anh Hà Nội, 2020 MỤC LỤC Danh sách hình ảnh Hình 1.1 1.2 Tên hình Khảo sát ngành nghề học tập Đào tạo nhân lục nước Trang 1.3 Vị trí mức lương ngành công nghệ thông tin 10 1.4 Lập trình AI hot thời điểm 11 1.5 Hãy chọn công nghệ thông tin 13 2.1 2.2 Số trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo CNTT-TT Tỉ lệ tuyển sinh ngành CNYY-TT(%) MỞ ĐẦU 19 19 Công nghệ thông tin (Information technology IT) nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải thu thập thông tin.Ở Việt Nam, khái niệm Công nghệ Thông tin hiểu định nghĩa Nghị Chính phủ 49/CP ký ngày tháng năm 1993: "Công nghệ thông tin tập hợp phương pháp khoa học, phương tiện công cụ kĩ thuật đại - chủ yếu kĩ thuật máy tính viễn thơng - nhằm tổ chức khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thông tin phong phú tiềm lĩnh vực hoạt động người xã hội" Công nghệ thông tin cung cấp cho doanh nghiệp bốn nhóm dịch vụ lõi để giúp thực thi chiến lược kinh doanh là: q trình tự động kinh doanh, cung cấp thông tin, kết nối với khách hàng công cụ sản xuất Và nhân lực nhân tố chủ chốt định thành bại doanh nghiệp.Chính thiếu hụt nhân lực ảnh hưởng lớn đến tiến độ chất lượng cơng việc đặc biệt ngành có lượng lớn cơng việc ngành cơng nghệ thơng nhu cầu nhân lực biểu rõ ràng.Để nắm bắt tốt tình hội sinh viên theo học ngành công nghệ thông tin việc tìm hiểu nhu cầu sử dụng ngành IT trở nên thiết sở để nhóm chọn đề tài Cấu trúc báo cáo gồm phần,phần sở lý thuyết trình bày tóm tắt sở lý thuyết liên quan đến nhu cầu nhân lực nhân lực xu hướng tuyển dụng ngành công nghệ thông tin.Phần nội dung kết thực tập,nhóm trình bày chi tiết nội dung mà nhóm nghiên cứu đưa học kinh nghiệm thu trình thực tập.Phần phần cuối kết luận kiến nghị,nhóm đưa kết luận chung kết đạt so với mục đích, yêu cầu đặt ra; kiến thức,kỹ năng, kinh nghiệm tiếp thu sau đợt thực tập nêu kiến nghị có LỜI NĨI ĐẦU Anh Dương Trọng Tấn - Chủ tịch Agile Golbal, Founder hệ thống đạo tạo lập trình CodeGym chia sẻ rằng:” Để tuyển lập trình viên biết nghề Việt Nam khó, phải biết doanh nghiệp giành giật nhân lực một, bên trả triệu khơng làm sẵn sàng tăng lên 10 triệu, 10 triệu không làm lên 20 triệu, mà thiếu người, thiếu trầm trọng” Thực theo báo cáo VietnamWorks, trang tuyển dụng nhân trung cao cấp, 10 năm (từ năm 2010 đến nay) nhu cầu tuyển dụng ngành công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam tăng gấp lần, đó, nhóm ngành thuộc lĩnh vực CNTT có cầu tuyển dụng phổ biến gồm: Phát triển phần mềm; Hỗ trợ kỹ thuật; Quản lý dự án/Sản phẩm; Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) Giao diện (UI); Kỹ sư kiểm định chất lượng sản phẩm QA/QC; Khoa học liệu Ngiên cứu vấn đề Nhu cầu sử dụng nhân lực xu hướng tuyển dụng ngành công nghệ thông tin (IT) chủ đề khơng cịn với nhiều báo.Tuy nhiên ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều ngành nghề bị tác động dẫn đến lao động bị cắt giảm vừa nêu có cịn hay khơng? Nhờ tìm hiểu tài liệu chúng tơi lần muốn đưa nhìn tổng quát Về vấn đề ,cụ thể mời thầy cô bạn tìm hiểu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Ngành công nghệ thông tin 1.1.1.Tổng quan công nghệ thông tin Công nghệ thông tin, viết tắt CNTT, (tiếng Anh: Information technology IT) ngành học đào tạo để sử dụng máy tính phần mềm máy tính để phân phối xử lý liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ chuyển đổi liệu thơng tin nhiều hình thức khác 1.1.2.Các lĩnh vực cơng nghệ thơng tin Bao gồm trình tiếp thu, xử lý, lưu trữ phổ biến hóa âm thanh, phim ảnh, văn thơng tin số vi điện tử dựa kết hợp máy tính truyền thơng Một vài lĩnh vực đại bật công nghệ thông tin như: tiêu chuẩn Web hệ tiếp theo, sinh tin học, điện toán đám mây, hệ thống thơng tin tồn cầu, tri thức quy mơ lớn nhiều lĩnh vực khác Các nghiên cứu phát triển chủ yếu ngành khoa học máy tính 1.1.3 Cơng nghệ thông tin lĩnh vực liên quan Công nghệ thông tin ngành quản lý công nghệ mở nhiều lĩnh vực khác phần mềm máy tính, hệ thống thơng tin, phần cứng máy tính, ngơn ngữ lập trình lại khơng giới hạn số thứ quy trình cấu trúc liệu Tóm lại, thứ mà biểu diễn liệu, thông tin hay tri thức định dạng nhìn thấy được, thơng qua chế phân phối đa phương tiện xem phần lĩnh vực công nghệ thông tin Công nghệ thông tin cung cấp cho doanh nghiệp bốn nhóm dịch vụ lõi để giúp thực thi chiến lược kinh doanh là: q trình tự động kinh doanh, cung cấp thông tin, kết nối với khách hàng công cụ sản xuất 1.1.4 Nhu cầu sử dụng nhân lực ngành cơng nghệ thơng tin Vì ngành công nghệ thông tin xu hướng hàng đầu nhân loại thời kì đổi thời kì cơng nghệ 4.0 bùng nổ nên nhu cầu nhân lực xu hưỡng tuyển dụng ngành công nghệ thông tin ngày tăng cao , ngành đầu tuyển dụng 10 năm trở lại Hình 1.1 Khảo sát ngành nghề học tập Có thể nói CNTT đánh giá ngành khát nhân lực Việt Nam, doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng Theo TopDev, năm 2019 Việt Nam thiếu đến 90.000 nhân sự, năm 2020 số tăng đến 400.000 nhân ước tính 500.000 vào năm 2021 Sự thiếu hụt đến từ nhiều phương diện, chủ yếu nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, đội ngũ nhân lại thiếu kỹ cần thiết chương trình đào tạo trường Đại học thiếu định hướng, chưa trọng tâm doanh nghiệp tìm kiếm Hình 1.2 Đào tạo nhân lục nước Bên cạnh đó, việc đưa nhân CNTT đào tạo chuyên môn nước ngồi gặp nhiều khó khăn trình độ sử dụng tiếng anh cịn nhiều hạn chế có 59% nhân lực CNTT có trình độ ngoại ngữ trở lên thống kê công ty TNHH MTV Hỗ trợ kinh doanh toàn diện Ngoài ra, thiếu hụt sách đào tạo nhằm nâng cao trình độ chun mơn lý khiến cho toán tuyển dụng giữ chân nhân tài IT doanh nghiệp trở nên khó khăn 1.1.5 Xu hướng tuyển dụng ngành công nghệ thơng tin Hình 1.3 Vị trí mức lương ngành cơng nghệ thơng tin Điện tốn đám mây – Điện toán đám mây mạng lưới tài ngun mà cơng ty truy cập phương pháp sử dụng ổ đĩa kỹ thuật số làm tăng hiệu tổ chức Theo Forbes, 83% khối lượng công việc doanh nghiệp đám mây vào năm 2020, có nghĩa năm 2021 xu hướng ngày gia tăng Ứng dụng di động máy tính – Điện thoại di động, máy tính bảng thiết bị khác biến giới kinh doanh lĩnh vực cá nhân trở thành bão Việc sử dụng thiết bị di động số lượng ứng dụng tạo tăng vọt năm gần Hiện nay, 77% người Mỹ sở hữu điện thoại thông minh – tăng 35% kể từ năm 2011 Phân tích liệu lớn – Dữ liệu lớn xu hướng cho phép doanh nghiệp phân tích tập hợp thơng tin mở rộng để đạt đa dạng khối lượng tốc độ tăng trưởng Việc kiểm tra liệu để hiểu thị trường chiến lược trở nên dễ quản lý với tiến chương trình phân tích liệu Tự động hóa – Một xu hướng khác ngành CNTT quy trình tự động Các quy trình tự động thu thập thông tin từ nhà cung cấp, khách hàng tài liệu khác Học máy nâng cao quy trình tự động cho hệ thống liên tục phát triển Các quy trình tự động tương lai mở rộng sang cửa hàng tạp hóa phương thức tốn tự động khác để hợp lý hóa tăng cường trải nghiệm người tiêu dùng Hình 1.4 Lập trình AI hot thời điểm *Các xu hướng ngành CNTT Trí tuệ nhân tạo Máy thơng minh – Trí tuệ nhân tạo khai thác thuật toán máy học để dự đoán mẫu hữu ích mà người thường nhận dạng Máy thông minh đưa người định khỏi phương trình để máy thơng minh thúc đẩy thay đổi đưa giải pháp cho vấn đề Các công ty tập hợp lại trí tuệ nhân tạo nơi làm việc cho phép 10 Về việc tuyển sinh ngành công nghệ thông tin để chuẩn bị nhân lực ngành tương lai, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị với cho phép tuyển sinh theo ba môn thi: tốn, lý ngoại ngữ (thơng thường tiếng Anh, thay mơn hóa) để phù hợp với thực tế Khối thi gọi khối A1, nhận nhiều quan tâm dư luận Theo thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bùi Văn Ga, khối A1 áp dụng cho năm 2013 Hình 2.2 Tỉ lệ tuyển sinh ngành CNYY-TT(%) Việc đào tạo nhân lực công nghệ thông tin vấp phải nhiều vấn đề khó khăn, tóm gọn cụm từ "nhu cầu cao, chất lượng thấp" Theo PGS Bùi Thế Duy, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết: "Mặc dù tồn tình trạng nhà nhà đào tạo CNTT nguồn nhân lực không đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng." Ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục Đào tạo) nhận định việc đào tạo nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng số lượng, chất lượng nhiều hạn chế.Điều dẫn tới hệ lụy công ty làm công nghệ thơng tin đau đầu việc tìm nhân lực nhiều công ty buộc phải đào tạo nhân lực cơng nghệ thơng tin đáp ứng u cầu cơng việc Vì vậy, sinh viên sau trường phải tham gia khoá bồi dưỡng nghiệp vụ 17 doanh nghiệp phải lấy chứng chuyên môn sâu công nghệ thông tin truyền thơng tập đồn Microsoft, Oracle, Cisco, làm tốt cơng việc" Theo số liệu thống kê Vinasa vào ngày 25/08/2009, tổng nhân lực làm công nghệ thông tin Việt Nam khoảng 250.000 người, khoảng 50.000 người số làm lĩnh vực phần mềm nội dung số Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trần Đức Lai cho biết mục tiêu đầu cho triệu lao động công nghệ thông tin đảm bảo vào năm 2015.Tuy nhiên, mục tiêu chưa đạt thực tế từ năm 2004 có khoảng 10.000 tiêu ngành công nghệ thông tin năm Theo dự báo nhà nước, đến năm 2015, doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin cần khoảng 554.000 lao động, khoảng 50% có trình độ cao đẳng đại học trở lên Năm 2020, mục tiêu đặt có 90% giảng viên đại học 70% giảng viên cao đẳng cơng nghệ thơng tin có trình độ thạc sĩ trở lên, số có 30% có trình độ tiến sĩ Theo khảo sát với 500 lượt vòng tuần PCWorld Việt Nam cho thấy tạm thời, ngành công nghệ thông tin xếp vị trí cao (40.89%) so với Tài – Ngân hàng (18.75%) Quản trị kinh doanh (16.25%) ngành nghề làm việc, học tập có hội chọn lại Điều chứng tỏ nhân lực phục vụ cho ngành cơng nghệ thơng tin có nhiều tiềm Việc kham nguồn lực nhân lực công nghệ thông tin thị trường lao động nóng bỏng khó giải quyết, ơng Trần Mạnh Huy, Giám đốc FPT IS Đà Nẵng cho biết tượng chủ yếu người giỏi chun mơn ngoại ngữ ngược lại 2.1.4 Một số công ty, doanh nghiệp công nghệ thông tin, truyền thông Việt Nam • Danh sách số cơng ty, doanh nghiệp cơng nghệ thơng tin Việt Nam 18 • • sau: Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam Tập đồn Viễn thơng Qn đội (Viettel) Cơng ty thơng tin di động (VMS, MobiPhone) Công ty cổ phần FPT tập đoàn kinh tế Việt Nam với lĩnh vực • kinh doanh cung cấp dịch vụ liên quan công nghệ thông tin Công ty Thơng tin Viễn thơng Điện lực (EVN) • • 2.1.5 Ngành công nghệ thông tin tiếp tục 'khát' nhân lực Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, năm 2021 chuyên gia dự báo nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin tăng cao, việc tuyển dụng khó khăn 2.1.5.1.Cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp Trong tháng 2, Cơng ty cổ phần Tập đồn cơng nghệ Thăng Long (trụ sở Q.Hà Đơng, Hà Nội) có nhu cầu tuyển 100 kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT), việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn Ông Lê Duy Thứ, Trưởng ban CNTT công ty này, cho biết nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành tăng cao Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ 4.0, doanh nghiệp (DN) lĩnh vực CNTT đời ngày nhiều, dẫn đến cạnh tranh khốc liệt, nhu cầu nhân lực không đáp ứng đủ.“Chúng tơi khơng tìm người nhiều cơng ty có tiềm lực tài đưa mức lương cao để thu hút nhân lực Điều ảnh hưởng lớn đến việc tuyển dụng cơng ty vừa nhỏ”, ơng Thứ bày tỏ Ơng Phạm Văn Hưng, Trưởng phịng Giải pháp phần mềm Cơng ty đầu tư phát triển công nghệ Soft Việt, cho biết đơn vị cần tuyển vị trí lập trình viên, kiểm tra chất lượng phần mềm, nhân viên thiết kế giao diện… với mức lương 15 - 28 triệu đồng/tháng; yêu cầu có kinh nghiệm chịu áp lực Trước đây, công ty thường đăng tin tuyển dụng mạng xã hội, tuyển dụng khó khăn trước nên phải thơng qua kênh sàn giao dịch việc làm để 19 có thêm hội tuyển nguồn từ người lao động sinh viên trường đại học, cao đẳng trường Khảo sát Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội nhu cầu tuyển dụng lao động cuối tháng cho thấy ngành CNTT - viễn thông dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng với 1.000 tiêu Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc trung tâm này, cho hay: “Các vị trí thiếu hụt lập trình viên, kỹ sư CNTT, nhân viên thiết kế, nhân viên kỹ thuật Nếu trước đây, DN CNTT thường tuyển dụng nam nhiều gần đây, nhu cầu tuyển dụng lao động nam giới nữ giới tương đương Điều cho thấy thiếu hụt nhân lực, canh tranh nhân sự, tiêu chí tuyển dụng, giới tính khơng cịn quan trọng u cầu ứng viên đáp ứng cấp đặc biệt khả thích ứng cơng việc cụ thể” 2.1.5.2.Nhiều tập đồn lớn phải tuyển nguồn từ nước ngồi Theo khảo sát Cơng ty Navigos Search công bố cuối tháng 1, nhu cầu tuyển dụng lĩnh vực CNTT hồi phục nhanh sau Covid-19 lần Các DN tiếp tục tuyển dụng, nhiên tập trung vào nhân chất lượng cao với công nghệ cập nhật nhất, nhằm gia tăng tính cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Mặc dù dịch bệnh Covid-19, có cơng ty mảng có nhu cầu phát triển lớn với kế hoạch tuyển dụng 1.000 kỹ sư CNTT năm 2021 Thống kê từ TopDev, trang tuyển dụng công nghệ phần mềm, cho thấy nhu cầu nhân lực CNTT tăng thị trường lao động lĩnh vực Việt Nam 20 ln tình trạng thiếu hụt số lượng chất lượng Năm 2021, số lượng nhân lực CNTT cần 500.000 người thiếu hụt 190.000 người Dự báo lĩnh vực thu hút nhân lực năm 2021, ông Lê Duy Thứ cho hay: “Phân tích liệu (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), an tồn thơng tin, lập trình công nghệ mà nhiều công ty bắt đầu nghiên cứu thiếu nhân lực chất lượng cao Đặc biệt lĩnh vực an tồn thơng tin, trường đại học Việt Nam gần đào tạo không đáp ứng yêu cầu kỹ chun mơn, nên nhiều tập đồn lớn phải tuyển nguồn từ nước ngoài” 2.1.5.3.Thiếu hụt nhân lực chất lượng Theo báo cáo VietnamWorks, trang tuyển dụng nhân trung cao cấp, 10 năm (từ năm 2010 đến nay) nhu cầu tuyển dụng ngành công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam tăng gấp lần, đó, nhóm ngành thuộc lĩnh vực CNTT có cầu tuyển dụng phổ biến gồm: Phát triển phần mềm; Hỗ trợ kỹ thuật; Quản lý dự án/Sản phẩm; Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) Giao diện (UI); Kỹ sư kiểm định chất lượng sản phẩm QA/QC; Khoa học liệu Đối với nhóm ngành phát triển phần mềm đạt mức tăng trưởng gần gấp đôi, chiếm 50% nhu cầu tuyển dụng tồn ngành CNTT Đây nhóm ngành có nguồn nhân lực trí tuệ chất lượng cao, gồm tập hợp kỹ sư giải pháp phần mềm quản lý đa chức (Mobile, Web, ERP), kỹ lập trình ngơn ngữ (JAVA, PHP, NET) Mức thu nhập tăng tỷ lệ thuận với cơng sức, chất xám, trí tuệ bỏ Thống kê 10 năm qua cho thấy mức lương vị trí việc làm kỹ sư công nghệ tăng cao Nhất năm gần đây, nhu cầu thị trường công nghệ 21 ngày phát triển, công ty, doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ vào hệ thống quản lý, sản xuất kinh doanh, ngành CNTT thực trở thành ngành "hot" Điều thể qua mức lương: kỹ sư lập trình vạn vật kết nối" (IoT Developer) 1,800 USD/tháng, kỹ sư lập trình trí tuệ nhân tạo 1.958 USD/tháng, kỹ sư lập trình công nghệ chuỗi khối (blockchain developer) 2.033 USD/tháng… Cũng theo thống kê từ TopDev, chuyên trang tuyển dụng công nghệ phần mềm, CNTT số nghề phát triển 10 năm tới Tuy nhiên, nhu cầu nhân lực CNTT tăng thị trường lao động lĩnh vực Việt Nam ln tình trạng thiếu hụt số lượng chất lượng Cụ thể, năm 2019, số lượng nhân lực CNTT cần có 350.000 người, thiếu khoảng 90.000 người Năm 2020, số nhân lực ngành CNTT cần có ước tính khoảng 400.000 người ước tính thiếu hụt 100.000 nhân năm 2021 cần 500.000 người thiếu hút 190.000 người Đại diện VietnamWorks chia sẻ: “Nhu cầu tuyển dụng nhân ngành CNTT tăng tới 3,8 lần, riêng ngành công nghệ phần mềm 4,1 lần Tuy nhiên, nhân lực ngành CNTT gặp nhiều rào cản việc tìm cơng việc thiếu kỹ công việc thực tế doanh nghiệp” Trong ngành CNTT thiếu số lượng chất lượng chưa đạt yêu cầu doanh nghiệp Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, Việt Nam có khoảng 50 trường đào tạo ngành CNTT Hàng năm có khoảng 50.000 sinh viên CNTT trường có khoảng 30% lao động đáp ứng yêu cầu, số lại cần phải đào tạo bổ sung, đào tạo lại 2.1.5.4.Mở rộng đào tạo với doanh nghiệp Trước cách mạng công nghiệp 4.0 công chuyển đổi số, nhiều 22 doanh nghiệp công nghệ Việt Nam Bkav, beGroup, CMC Global… lập kế hoạch tuyển dụng thêm nhiều nhân Bà Ngô Thị Ngọc Lan, Giám đốc Khu vực miền Bắc Navigos Group, giai đoạn doanh nghiệp CNTT nên xúc tiến hoạt động tuyển dụng, đào tạo lại nguồn cung lao động dồi chuẩn bị cho kế hoạch phát triển sau dịch bệnh Nếu doanh nghiệp chọn cách tạm hoãn hoạt động tuyển dụng, phải đối mặt với cạnh tranh thu hút nhân tài nhu cầu bùng nổ trở lại Hiện nay, số doanh nghiệp công nghệ thông tin thúc đẩy việc đào tạo nhân lực CNTT dài hạn Đơn cử để phát hiện, bồi dưỡng đồng hành tài lập trình trẻ tồn quốc, FPT Software thành lập FSoft Computer Talents Club, hỗ trợ 100% chi phí học tập trực tuyến cho 50 học viên khóa Chương trình đào tạo FSoft Computer Talents Club (FCT Club) xây dựng chuyên gia giàu kinh nghiệm lĩnh vực giáo dục công nghệ, hệ thống kiến thức phù hợp, tập trung vào việc giúp học viênhọc thực hành tảng lập trình, trau dồi khả ngoại ngữ Để giải toán khát nhân lực CNTT chất lượng cao gắn với thực tế doanh nghiệp, FPT Software mở học viện đào tạo nhân lực CNTT với mục tiêu cung cấp 2.500 nhân đáp ứng nhu cầu thị trường nhân lực giai đoạn 2020 - 2021 Ông Đỗ Ngọc Hoàng, Giám đốc Học viện FPT Software Academy chia sẻ, 100% học viên sau tốt nghiệp nhận làm việc trực tiếp dự án phần mềm tồn cầu FPT Software Với chương trình học kéo dài – tháng, học viên tiếp thu kiến thức, kỹ đáp ứng yêu cầu khắt khe tuyển dụng công ty IT Học viện thiết kế chương trình học phù hợp với đối tượng cụ thể, từ nhóm sinh viên đào tạo từ 23 trường công nghệ thông tin sinh viên học chuyên ngành khác, nhân làm việc lĩnh vực khác muốn chuyển nghề…, nhằm mở rộng hội đến với ngành công nghệ thông tin cho cá nhân thật tâm theo đuổi Trong đó, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội tăng cường tổ chức buổi giới thiệu chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp tới hội viên Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội cho biết: Lĩnh vực CNTT có tiềm phát triển mạnh mẽ sau dịch COVID-19 khống chế Hiệp hội phối hợp với CLB startup CNTT tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn để hỗ trợ nhân lực cho ứng dụng triển khai CNTT doanh nghiệp Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: Quan sát nhu cầu tuyển dụng sàn giao dịch việc làm Hà Nội cho thấy, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi liên quan đến cơng nghệ Samsung, LG… đăng ký tuyển nhiều kỹ sư công nghệ thông tin cho thấy chuyển dịch cấu lao động Đây giai đoạn doanh nghiệp giữ nhân đào tạo lại để hồi phục dịch COVID-19 dân khống chế 2.1.6 Xu hướng tuyển dụng ngành công nghệ thông tin Thống kê cho thấy, chuyên ngành phát triển mạnh có nhu cầu Career Mywork.v Vietnamworks Link n Vieclam24h Vieclam.vnexpress 562 1535 13283 123 1535 87 598 IT Phần mềm IT 24 Phần cứng 252 598 6809 nguồn lực lớn ngành CNTT Việt Nam ngành phần mềm để nhắm vào thị trường nước Theo nhận định chuyên gia, xu hướng tiếp diến it 10 năm Thực tế cho thấy, công nghiệp phần mềm công nghiệp tăng trưởng nhanh hai mươi năm qua Nó ngành cơng nghiệp trẻ so với ngành công nghiệp khác Tỉ lệ tin tuyển dụng ngành Phần cứng Phần mềm trang tuyển dụng online tháng 4/2013 Tuy nhiên, trước xu hội nhập phát triển, nhiều doanh nghiệp cũ có nhu cầu tuyển dụng nhân quản trị mạng, hệ thống mạng Chính nhu cầu tuyển dụng chun viên quản trị mạng, hệ thống mạng VN lớn Như vậy, sinh viên CNTT nên theo học phần cứng hay phần mềm để dễ kiếm việc làm hơn? Để có việc làm tốt hơn? Khơng thể đưa lời khun thích đáng cho câu hỏi thị trường hệ thống (mạng, phần cứng…) hay phần mềm thị trường tiềm tương lai Phần lớn người làm việc công nghiệp phần mềm niên, độ tuổi 35, sẵn lòng nhận rủi ro để phát kiến tạo sản phẩm Về mức lương, nhìn chung nghề lập trình vào nghề thường có mức khởi điểm cao hơn, thực giỏi trội thu nhập nghề phần mềm đáng mơ ước Ngược lại, nghề quản trị mạng thường có mức lương khởi điểm thấp “tuổi thọ nghề” lại đánh giá dài Tuy nhu cầu tuyển dụng lập trình viên thường nhiều hơn, nghề quản trị mạng lại đánh giá dễ xin việc hơn, phạm vi tìm kiếm cơng việc rộng hơn, cơng ty có ứng dụng mạng máy tính có nhu cầu nhân viên quản trị Lựa chọn nghề nghiệp nào, định hướng câu hỏi lớn mà 25 sinh viên ngành CNTT phải đối mặt Mỗi giai đoạn, nhu cầu thị trường việc làm ngành khác nhau, nhìn chung CNTT nói chung ngành cơng nghiệp có nhu cầu nhân lực lớn Lựa chọn nghề nghiệp nào, thế, ngồi việc phân tích xu hướng cơng nghệ, thị trường…thì cần dựa vào đam mê, khả thực người Dù chọn nghề nào, bạn có khả thành cơng, bạn thực chứng minh “giỏi” lĩnh vực 2.1.7 Các ngành nghề địi hỏi nguồn nhân lực Cơng nghệ Thơng tin • • • • • • • • • • • Lập trình viên Thiết kế web hay lập trình web Huấn luyện đào tạo công nghệ Phát triển phần mềm Hỗ trợ khách hàng Quản lý hệ thống thông tin điện tử Tiếp thị Viết sách kỹ thuật Kiểm tra, kiểm thử chỉnh sửa phần mềm (tester) Giao dịch - đàm phán điện tử Giao dịch thương mại - toán điện tử 2.1.8 Các kỹ cần có nhân lực ngành IT 2.1.8.1 Kỹ giao tiếp ngoại ngữ Kỹ ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh kỹ buộc phải có nhân lực cơng nghệ thông tin đa số tài liệu, văn hướng dẫn, kỹ thuật, công nghệ nội dung môn học, phần mềm công nghệ thông tin truyền thông công việc thực tế đa số dùng tiếng Anh Hơn tiếng Anh cịn thơng dụng trao đổi với khách hàng, đối tác quốc tế ngành công nghệ thông tin, truyền thông Theo nhiều doanh nghiệp tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp làm việc lĩnh vực cơng nghệ thơng tin cịn hạn chế kỹ giao tiếp ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh Một thực tế đáng lo ngại trình hội nhập công nghệ 26 thông tin Việt Nam với giới 90% nhân có trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế Hơn nữa, theo ơng Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Vinasa cho biết với nguồn nhân lực có với chất lượng đào tạo chuyên môn công nghệ thông tin trang bị cịn phần mềm ngoại ngữ 2.1.8.2.Kỹ mềm • Kỹ trình bày bao gồm kỹ trình bày văn bản, kỹ thảo • luận, kỹ seminar, kỹ giao tiếp Kỹ làm việc nhóm Kỹ cập nhật cơng nghệ • 2.1.8.3.Kỹ tư làm việc độc lập Nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam thật cần "tư mở" Thạc sĩ Hà Hoàng Huy, Giám đốc Trung tâm Cơng nghệ Phần mềm Sài Gịn SSP chia sẻ kỹ sư công nghệ thông tin thường giỏi tư logic, làm việc độc lập, lại giao tiếp, kỹ trình bày thuyết phục hiệu Bên cạnh tư logic làm việc độc lập, yêu cầu xã hội cần nhân lực công nghệ thơng tin phải có tư tổng thể, tư kinh doanh tư dịch vụ khách hàng Chất lượng nhân hình thành từ ba yếu tố: giáo dục, tự học đào tạo công ty Tuy nhiên Việt Nam, chất lượng hệ thống giáo dục chưa tốt, ví dụ việc đào tạo phát triển kỹ mềm Do đó, chất lượng nhân phụ thuộc vào hai yếu tố: tự học việc đào tạo huấn luyện công ty 2.2 KẾT QUẢ THỰC TẬP Việt Nam đánh giá nước có tốc độ phát triển nhanh khu vực, hội nhập với giới nhiều lĩnh vực Dù vậy, cịn nhiều thách thức q trình phát triển kinh tế Đặc biệt, nhóm ngành 27 cơng nghệ thông tin phải đối mặt thiếu hụt nhân lực số lượng chất lượng Trong năm gần đây, vai trị cơng nghệ thơng tin (CNTT) phát triển kinh tế tương đối đậm nét Bản thân CNTT ngành sản xuất tạo giá trị cao, ước tính đóng góp 15% GDP nước CNTT cịn đóng vai trị xây dựng hạ tầng cho ngành khác phát triển Đây xem số tích cực báo hiệu thị trường IT sôi động Thế nhưng, lại thiếu nghiêm trọng nhân lực làm việc lĩnh vực Ông An cho biết, ngành IT Việt Nam phát triển dựa tảng chất lượng băng thông tốt song mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trường cao đẳng, đại học, sở giáo dục nói chung có cải thiện lại thấp Như thấy, dù đánh giá nằm giai đoạn dân số vàng, song không tận dụng thời điểm, Việt Nam bỏ lỡ giai đoạn phát triển Kết luận kiến nghị Kế hoạch đạt Trong trình thực thực tập sở ngành, nhóm chúng em có thêm hội củng cố, tích lũy thêm kinh nghiệm giao tiếp làm việc nhóm,cải thiện thêm khả năng lực đọc hiểu tài liệu, thu thập xử lý thông tin.Nắm rõ nhu cầu sử dụng nhân lực xu hướng tuyển dụng ngành công nghệ thông tin,biết thêm kỹ cần trau dồi thêm cho năm tới Để sau trường đáp ứng tốt cho nhu cầu nhân lực ngành IT Sau khoảng thời gian tìm tịi, vận dụng học với giúp đỡ từ thầy Ts.Vũ Đình Minh, sản phẩm em làm chức sau: • • • • Đưa nhìn tổng quát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành IT Dự đoán xu hướng tuyển dụng ngành IT tương lai Phân tích yếu tố phát triển ngành đào tạo nhân lực IT Nắm bắt kỹ cần có ngành IT 28 Ngồi nhóm chúng em cịn củng cố thêm kiến thức • • • • Khĩ viết nhật ký báo cáo Kỹ làm việc nhóm Khả tìm tài liệu tổng hợp kiến thức Khả phân tích đánh giá số liệu Hướng phát triển Dù nắm bắt hết nhu cầu sử dụng xu hướng tuyển dụng ngành công nghệ thông tin thời gian có hạn báo cáo chung em cịn nhiều thiếu sót.Trong tương lai chung em cố gắng khắc phục tiếp thu ý kiến đong góp thầy để hoàn thành tốt kỹ cho năm học tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Tham khảo thông tin số trang web: • • https://nhandan.com.vn https://nctu.edu.vn/nhu-cau-nguon-nhan-luc-nganh-cong-nghe-thong- • tin.html https://codelearn.io/sharing/xu-huong-nghe-tuong-lai-nganh-cntt https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_th • %C3%B4ng_tin#Th%C3%B4ng_tin 29 30 31 ... nghiệp công nghệ thông tin; nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin; nhân lực cho đào tạo công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông người dân sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin Nguồn nhân lực yếu... công cụ sản xu? ??t 1.1.4 Nhu cầu sử dụng nhân lực ngành cơng nghệ thơng tin Vì ngành cơng nghệ thông tin xu hướng hàng đầu nhân loại thời kì đổi thời kì công nghệ 4.0 bùng nổ nên nhu cầu nhân lực. .. DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC TẬP 2.1 NỘI DUNG 2.1.1 Nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam Nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam nguồn nhân lực làm việc doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghiệp công
- Xem thêm -

Xem thêm: NHU CẦU SỬ DỤNG NHÂN LỰC VÀ XU HƯỚNG TUYỂN DỤNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NHU CẦU SỬ DỤNG NHÂN LỰC VÀ XU HƯỚNG TUYỂN DỤNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm