Bài kiểm tra ôn tập trực tuyến Địa lý 10 - Trường THPT Duy Tân - Kon Tum

3 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:53

dệt may, da giày, nhựa, sành- sứ- thủy tinh Câu 10: Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động [r] (1)TRƯỜNG THPT DUY TÂN PHIẾU BÀI TẬP HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH Tổ : ĐỊA LÍ Mơn : Địa LíLớp 10 Số -Thứ , ngày 26 tháng 03 năm 2020 HỌ VÀ TÊN:……… LỚP……… Hãy khoanh vào đáp án nhất Câu 1: Phát biểu sau không với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? A Gồm nhiều ngành khác B Quy trình sản xuất phức tạp C Sản phẩm đa dạng, phong phú D Trình độ kĩ thuật phức tạp Câu 2: Ngành công nghiệp sau thường đuợc phát triển nơi có dân cư đơng? A Cơ khí B Hóa chất C Năng lượng D Sản xuất hàng tiêu dùng Câu 3: Công nghiệp dệt may thường phát triển mạnh nước phát triển vì: A Có nguồn nguyên liệu chỗ phong phú B Có lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu lớn nhân cơng C Có thị trường tiêu thụ rộng lớn có dân số đơng D Cả ba lí Câu 4: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ngành không chịu ảnh hưởng lớn nhân tố nào? A Vận tải B Lao động C Thị trường tiêu thụ D Nguồn ngun liệu Câu 5: Ngành cơng nghiệp thực phẩm có vai trò A cung cấp nguồn nguyên nhiên liệu cho ngành kinh tế B cung cấp thực phẩm đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày C có vai trò chủ đạo kinh tế D thúc đẩy phát triển ngành kinh tế khác Câu 6: Sản phẩm sau sản phẩm ngành công nghiệp thực phẩm? A Cá hộp, thịt hộp… B Rượu,bia, sữa, nước giải khát… C Rau sấy đóng hộp… D Chế biến nguyên liệu giấy… Câu 7: Các nước có ngành dệt may phát triển A.Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Nhật Bản… B Hoa Kì, Pháp, Nga, Đức… C Nga, Trung Quốc, Pháp, Hoa Kì… D Ôxtrâylia, Nga, Đức, Trung Quốc… Câu 8: Các nước phát triển, ngành công nghiệp thực phẩm đóng vai trị chủ đạo cấu giá trị sản xuất cơng nghiệp do: A Đây ngành chiếm tỉ trọng cao giá trị sản xuất tồn ngành cơng nghiệp B Giá trị sản xuất tăng liên tục qua năm C Phân bố rộng khắp vùng, tập trung thành phố lớn D Cả ba lí Câu 9: Cơ cấu ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm: A Thịt ,cá hộp đông lạnh, rau sấy B dệt may, chế biến sữa, sành- sứ- thủy tinh B nhựa, sành- sứ- thủy tinh, nước giải khát D dệt may, da giày, nhựa, sành- sứ- thủy tinh Câu 10: Ý sau khơng phải vai trị ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? A Giải công ăn việc làm cho nhiều lao động B Nâng cao chất lượng sống cho người C Khơng có khả xuất D Phục vụ cho nhu cầu người Câu 11: Ngành công nghiệp sau phân ngành chủ đạo quan trọng ngànhcông nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? A Nhựa B Dệt may C Da giày D Sành- sứ- thủy tinh Câu 12: Nguyên liệu chủ yếu công nghiệp thực phẩm sản phẩm ngành A khai thác gỗ, khai thác khoáng sản B khai thác khoáng sản, thủy sản B trồng trọt, chăn nuôi thủy sản D khai thác gỗ, chăn nuôi thủy sản (2)C Có khả quay vịng vốn chậm D Cần nhiều nhân công lao động Câu 14: Ngành cơng nghiệp sau có mặt quốc gia giới? A Dệt may B Sản xuất hàng tiêu dùng C Thực phẩm D Nhựa, thủy tinh Câu 15: Điểm giống ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp thực phẩm là: (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài kiểm tra ôn tập trực tuyến Địa lý 10 - Trường THPT Duy Tân - Kon Tum, Bài kiểm tra ôn tập trực tuyến Địa lý 10 - Trường THPT Duy Tân - Kon Tum