Giáo án kĩ năng sống

22 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:51

7. NÓI LỜI THÔNG CẢM, CHIA SẺ a.Chia lớp thành 6 nhóm. Thảo luận tìm những người hỗ trợ và câu nói để xin được hỗ trợ trong các tình huống sau: Nhóm 1: Bạn em đạt được danh hiệu học [r] (1)Giáo án kĩ sống lớp trọn bộ CHỦ ĐỀ 1: LẮNG NGHE TÍCH CỰC I MỤC TIÊU: - HS biết lắng nghe ý kiến người khác - Hiểu thông tin tình cảm mà người khác muốn truyền đạt Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, thầy cô người xung quanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sách tập thực hành KNS lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A Ổn định: - HS hát tập thể B Bài mới: Giới thiệu 1 TRÒ CHƠI TRUYỀN TIN - Giáo viên chia lớp thành đội GV hướng dẫn luật chơi HS chơi lần GV nhận xét 2.ĐÓNG VAI Gọi HS đọc kịch 2HS lên đóng vai GV nhận xét Bài tập HS lắng nghe HS thực (2)HS đọc yêu cầu HS làm vào sách HS trình bày GV nhận xét 3 Ý KIẾN CỦA EM HS đọc yêu cầu GV đọc câu Câu HS đánh dấu vào sách giải thích GV nhận xét Gọi Hs đọc lại câu 4 THẢO LUẬN NHÓM HS đọc yêu cầu GV chia lớp thành nhóm Mỗi nhóm thảo luận tình Gọi HS trình bày GV nhận xét kết luận 5 THỰC HÀNH HS đọc yêu cầu GV yêu cầu HS thực tình GV nhận xét GV gọi HS đọc lời khuyên C CỦNG CỐ- DẶN DỊ: HS đọc HS làm HS trình bày HS thực HS thực Hs thảo luận HS thực (3)************************************************************** CHỦ ĐỀ 2: TỰ PHỤC VỤ, VỆ SINH CÁ NHÂN I MỤC TIÊU: - Biết giữ gìn đôi tay -Biết đánh rửa mặt, tắm gội ngày II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sách thực hành KNS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1 ỔN ĐỊNH BÀI MỚI Giới thiệu A ĐÔI TAY SẠCH SẼ Hồi tưởng Em thường rửa tay nào? Em có dùng xà phịng rửa tay khơng? Em có cảm giác đơi tay sẽ? GV nhận xét 2.Thực hành GV tổ chức cho Hs thực hành rửa tay theo bước GV nhận xét khuyến khích HS trả lời (4)3 Ý kiến em HS đọc yêu cầu GV hướng dẫn Hs làm vào sách Hs trình bày Gv nhận xét B GƯƠNG MẶT RẠNG RỠ Hồi tưởng Em thường rửa mặt nào? Nêu dụng cụ em dùng để rửa mặt? Em có cảm giác sau rửa mặt sẽ? GV nhận xét 2 Nối tranh thích hợp Hs dùng bút nối chữ vào tranh cho thích hợp Gv nhận xét Thực hành GV hướng dẫn Hs thực hành rửa mặt theo bước Gv nhận xét C HÀM RĂNG CHẮC KHỎE Hồi tưởng: Em thường đánh nào? Em bắt đầu dùng bàn chải từ nào? HS thực Hs trả lời Hs thực Hs thực (5)Nêu cảm giác em có hàm sẽ, không sẽ? GV nhận xét thực hành Hs thực hành đánh theo hướng dẫn GV nhận xét HD HS chải cách HD HS cách chọn bàn chải bảo quản bàn chải 3 Ý kiến em Hs dùng bút chì ghi ý kiến vào sách Hs trình bày GV nhận xét D THÂN THỂ SẠCH SẼ Hồi tưởng Hằng ngày em thường làm để giữ gìn thân thể sẽ? Đã thân thể em không chưa? Hãy cho biết cảm giác em thân thể sẽ? GV nhận xét ý kiến em HS ghi vào sách Gv nhận xét Hs thực Hs thực (6)E TỰ ĐÁNH GIÁ HS tự điền vào bảng Gv nhận xét Gọi HS đọc lời khuyên 3 CỦNG CỐ - DẶN DÒ Hs thực Hs thực **************************************************************** CHỦ ĐỀ 3: TỰ BẢO VỆ MÌNH I MỤC TIÊU: - HS biết cách phòng tránh tai nạn vật cắn, điện giật sét đánh, tai nạn té ngã - Biết cách sơ cứu bị tai nạn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sách KNS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Ổn định: 2 Bài mới: Giới thiệu A PHÒNG TRÁNH BỊ THƯƠNG DO CÁC CON VẬT (7)a) Hs dùng bút chì đánh dấu vào sách HS trình bày GV nhận xét b) GV gọi HS kể tên nơi gặp vật GV nhận xét 2 Cách phòng tránh bị thương vật HS thảo luận nhóm đơi làm vào sách HS trình bày GV nhận xét 3 Phòng tránh rắn cắn HS dùng bút chì làm vào sách Hs trình bày GV nhận xét 4 Làm em / bạn em bị thương vật Gọi Hs đọc ghi nhớ GV chia lớp thành nhóm Nhóm 1,2 sơ cứu bị súc vật cắn Nhóm 3,4 sơ cứu bị rắn cắn Các nhóm đóng vai thực hành sơ cứu người bị nạn vật cắn, cào GV nhận xét B PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐIỆN Hs thực HS kể tên HS thảo luận HS trình bày HS thảo luận (8)GIẬT 1 Những điều nguy hiểm Theo em điều xảy với nhân vật Hs quan sát tranh trả lời GV nhận xét 2 Các phòng tránh tai nạn điện Những việc nên không nên làm để phịng tránh điện HS thảo luận nhóm đơi HS trình bày GV nhận xét 3 Cứu người bị điện giật HS đọc ghi nhớ Quan sát tranh Chia lớp thành nhóm Đóng vai thực hành cứu người bị điện giật Hs thực hành GV nhận xét tuyên dương C PHỊNG CHỐNG TAI NẠN TÉ NGÃ, HĨC DỊ VẬT 1 Nguy bị thương té ngã Quan sát tranh cho biết nguy co xảy với bạn tranh Hs trả lời HS thảo luận nhóm HS đọc HS thảo luận (9)2 Cách phòng tránh té ngã HS thảo luận nhóm đơi xác định việc nên làm khơng nên làm để phịng tránh tai nạn, té ngã HS trình bày GV nhận xét 3 Phịng tránh hóc dị vật Thảo luận nhóm đơi Vì khơng nên ngậm chơi đồ vật nhỏ Hs trình bày GV nhận xét C PHÒNG CHỐNG SÉT Hs dùng bút chì nối tranh với ý GV nhận xét Gọi HS đọc lời khuyên 3 CỦNG CỐ, DẶN DÒ: HS trả lời Hs thảo luận HS trình bày HS thảo luận HS thực HS đọc **************************************************************** (10)- HS biết tìm hỗ trợ, giúp đỡ từ người đáng tin cậy - Biết trình bày ngắn gọn em cần nhờ giúp đỡ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sách KNS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * ỔN ĐỊNH 1 HỒI TƯỞNG Trong sống ngày, em có thường nhờ người khác giúp đỡ khơng? - Khi em gặp khó khăn gì? - Em nhờ giúp đỡ? - Em nói nào? - Người có giúp đỡ em khơng? - Sự giúp đỡ người có giúp em vượt qua khó khăn không? GV nhận xét 2 CÁCH XIN HỖ TRỢ a) Nối tranh với ô chữ ghi cách xin hỗ trợ phù hợp HS dùng bút chì nối GV nhận xét b) HS thảo luận nhóm đơi ghi lại tình xin hỗ trợ HS trình bày Hs trả lời HS thực (11)GV nhận xét c) Nêu cách tìm kiếm hỗ trợ khác mà em biết Hs trình bày GV nhận xét 3 NÊN HAY KHÔNG NÊN - Thảo luận nhóm Chia lớp nhóm - Tán thành hay không tán thành cách xử lý bạn tình HS trình bày GV nhận xét 4 ĐIỆN THOẠI CẦN KHẨN CẤP Em ghi số điện thoại khẩn cấp VN GV nhận xét b) Thực hành gọi điện khẩn cấp HS đóng vai tổng đài cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát động GV nhận xét 5 DANH BẠ QUAN TRỌNG CỦA EM a) Hoàn thành danh bạ HS dùng bút chì làm vào sách Gọi Hs trình bày GV nhận xét HS tự suy nghĩ viết vào sách HS thảo luận Hs trình bày Hs ghi vào sách Chia lớp thành nhóm thực hành đóng vai (12)b) HS đổi danh bạ cho hỏi đáp thông tin quan trọng danh bạ 6 CÁCH NÓI KHI CẦN GIÚP ĐỠ HỖ TRỢ - Hs viết vào sách -Hs trình bày GV nhận xét 7 NÊN CHỌN AI VÀ NĨI GÌ? Chia lớp thành nhóm Thảo luận tìm người hỗ trợ câu nói để xin hỗ trợ tình sau: Nhóm 1: Em học lớp bị đau bụng Em bị đau bụng nhà Nhóm 2: Em bị kẹt tay vào cửa, bố mẹ vắng Em đói bụng nhà Nhóm 3: Em chơi bị lạc đường HS làm Hs thực HS làm Nên nói ngắn gọn đầy đủ thơng tin, nói lịch Khơng nên: Khóc lóc, gào thét; Nói dài dịng; Nói khơng đủ thơng tin cần thiết (13)Em bị đau bụng nhà Nhóm 4: Em quên bút màu nhà mĩ thuật Em đói bụng nhà mìn Nhóm 5: Điện nhà em bị tắt đột ngột Em bị anh lớn bắt nạt Nhóm 6: Quần áo em bị tuột Vòi nước bị vỡ khơng có người lớn nhà Nhóm 7: Em khơng hiểu cách làm tốn Vịi nước bị vỡ khơng có người lớn nhà Nhóm 8: Em để quên sách giáo khoa nhà Em bị anh lớn bắt nạt Hs trình bày GV nhận xét ĐĨNG VAI HS Thảo luận đống vai tình (14)HS trình bày GV nhận xét Gọi HS đọc lời khuyên * Củng cố - dặn dị: HS thảo luận HS trình bày &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CHỦ ĐỀ 5: CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ I MỤC TIÊU: (15)- Sách KNS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * ỔN ĐỊNH 1 TRẢI NGHIỆM a.Hãy nhớ lại tình khó khăn mà thân em nhận cảm thơng đó: - Em gặp khó khăn gì? - Em nhận quan tâm, cảm thông, chia sẻ ai? Họ thể cảm thông, chia sẻ với em nào? - Khi nhận quan tâm, cảm thơng, chia sẻ người đó, em cảm thấy nào? - Sự cảm thông, chia sẻ có giúp em vượt qua khó khăn không? GV nhận xét b Kể lại với người bạn em chuyện xảy cảm xúc em ĐỌC VÀ SUY NGẪM a) Đọc truyện: Tình bạn b)Thảo luận nhóm theo câu hỏi: - Bạn Huỳnh Duy Tài gặp khó khăn nào? - Tài nhận cảm thông, chia sẻ Hs trả lời HS thực HS kể lại (16)của nào? - Sự cảm thông chia sẻ Na giúp cho Tài? - Em có suy nghĩ đọc câu chuyện này? - Trong thực tế sống, em biết câu chuyện khác cảm thông, chia sẻ người với người? Hãy kể câu chuyện với bạn em GV nhận xét 3 NHỮNG NGƯỜI CẦN CẢM THÔNG, CHIA SẺ Em viết vào trái tim để danh sách người thường xuyên cần quan tâm, chia sẻ người GV nhận xét 4 Ý KIẾN CỦA EM Em có nhận xét cách ứng xử bạn nhỏ tình đây? Vẽ khn mặt cười cạnh tình em tán thành, khn mặt mếu cạnh tình em khơng tán thành GV nhận xét 5 XỬ LÍ TÌNH HUỐNG Em nói chữ diễn tả tình cột A với cách ứng xử phù hợp cột B HS thảo luận Hs trình bày HS viết vào sách (17)Gọi Hs trình bày GV nhận xét 6 YÊU CẦU KHI CẢM THÔNG, CHIA SẺ 1 Khoanh tròn vào chữ trước yêu cầu cần thực thể cảm thông, chia sẻ với người: 2 Viết thêm yêu cầu khác mà em thấy cần thiết -Hs trình bày GV nhận xét 7 NĨI LỜI THƠNG CẢM, CHIA SẺ a.Chia lớp thành nhóm Thảo luận tìm người hỗ trợ câu nói để xin hỗ trợ tình sau: Nhóm 1: Bạn em đạt danh hiệu học sinh giỏi Nhóm 2: Bạn em vừa lớp bầu làm lớp trưởng Nhóm 3: Hôm sinh nhật bạn em Nhóm 4: Giờ chơi, em thấy bạn bị vấp ngã đau Nhóm 5: Bạn em bị ốm phải nghỉ học Nhóm 6: Giờ chơi, em thấy bạn ngồi lớp, vẻ mặt buồn b.Thảo luận với bạn bên cạnh câu HS thảo luận nhóm – ghi vào sách (18)nói em đánh giá cách tơ màu vào ngơi c.Em bạn đóng vai thể tình GV nhận xét 8 NHẬN BIẾT NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN/ CÓ CHUYỆN BUỒN Em đánh dấu+ vào ô trống trước biểu bên cho thấy người gặp khó khăn/ có chuyện buồn cần cảm thông, chia sẻ: GV nhận xét 9.TỰ LIÊN HỆ Em biết cảm thông, chia sẻ với bạn bè, người thân gia đình người xung quanh chưa? Hãy kể cho bạn nhóm nghe trường hợp cụ thể, có GV nhận xét 9.THỰC HÀNH THEO NHÓM Em bạn nhóm bàn cách để giúp đỡ bạn có hịan cảnh khó khăn lớp, trường gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình khó khăn mà em biết *Gọi HS đọc lời khuyên HS thảo luận (19) Chúng ta cần biết cảm thông, chia sẻ với người thân gia đình, bạn bè và người xung quanh, đặc biệt những lúc khó khăn, hoạn nạn Niềm vui sẻ nhân đôi, nỗi buồn sẻ vơi nữa cảm thơng, chia sẻ. * Củng cố - dặn dị: HS đọc tìm ý HS tự liên hệ CHỦ ĐỀ 6: BIẾT TỪ CHỐI I MỤC TIÊU: - HS biết trường hợp cần từ chối - Lợi ích việc biết từ chối II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sách KNS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * ỔN ĐỊNH 1 HỒI TƯỞNG Trong sống, em thường từ chối tình cụ thể nào? - Những lời từ chối mà em thường sử dụng? (20)- Em có thành cơng từ chối không? GV nhận xét 2 CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN TỪ CHỐI Khi có người khác rủ em làm, gạch chéo vào ô chữ ghi việc làm em cho cần từ chối: GV nhận xét 3 CÁC TÌNH HUỐNG CẦN TỪ CHỐI Theo em, cách từ chối nhân vật tình sau có phù hợp khơng? Vì sao? - Thảo luận nhóm Chia lớp nhóm Nhóm 1: Tình Nhóm 2: Tình Nhóm 3: Tình Nhóm 4: Tình Gọi nhóm trình bày GV nhận xét 4 VIẾT LỜI TỪ CHỐI Hãy viết lời từ chối phù hợp tình sau: a) Bạn rủ em bỏ học chơi điện tử b)Trong kiểm tra, bạn đề nghị em cho bạn chép c) Bạn rủ em tham gia vào đội văn nghệ HS thảo luận nhóm đơi HS dùng bút chì gạch chéo HS thảo luận nhóm (21)nhưng em lại thích chơi thể thao d) Bạn rủ em trêu chọc, bắt nạt bạn khác e) Mấy anh lớn rủ em hái trộm vườn nhà người khác g) Bạn rủ em lấy gậy chọc vào tổ ong h) Em bé đòi em cho mượn sách để vẽ nghịch i) Bạn rủ em sang nhà bạn chơi em chưa làm xong GV nhận xét 5 THỰC HÀNH ĐÓNG VAI TỪ CHỐI a Mỗi nhóm chọn hai tình tập 3,4 đóng vai trước lớp b Thảo luận, nhận xét GV nhận xét 6.YÊU CẦU KHI TỪ CHỐI Theo em, cần thực yêu cầu nảo từ chối? Hãy khoanh tròn vào chữ trước yêu cầu cần thực hiện: Câu a,b,c,d,e,j,g,h GV nhận xét 7 LỢI ÍCH CỦA VIỆC BIẾT TỪ CHỐI Theo em, người biết từ chối có lợi nào? GV nhận xét HS ghi vào sách HS đóng vai Thảo luận – Nhận xét (22)Gọi HS đọc lời khuyên Trong sống, cần biết từ chối bị rủ rê làm việc không tốt, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, học tập tương lai thân Khi từ chối nên nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, tránh làm tổn thương đến người khác. * Củng cố - dặn dị: -HS trình bày HS đọc câu sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án kĩ năng sống, Giáo án kĩ năng sống