tin học căn bản pcworldhtb

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:50

Một tập tin văn bản (Document) được tạo ra từ tập tin Template nào đó (mặc nhiên là Normal.dot). Có thể xem Template như là “cái sườn”, là một “văn bản mẫu” dùng để tạo tập tin văn bản m[r] (1)- Tập tin mẫu định dạng (Template and Style) Bài thực hành số 1: 1 Tạo tập tin Template: - Chọn File / New - Trong mục Create New chọn Template Click chọn OK (Templates / On my computer) - Nhập vào định dạng văn sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN Số: /…/ - Căn vào Luật thương mại nước CHXHCN Việt nam; - Căn nhu cầu khả hai Bên Hôm ngày … /……/2006 Hà nội Các bên gồm : Bên A : Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Thời Đại Mới Siêu thị điện tử www.megabuy.com.vn Địa : Phòng trưng bày số 3, ngõ 35 cát linh, hà nội Điện thoại : 04 2750550 Fax : 04 7366570 Người đại diện : Ông Đỗ Duy Đức Chức vụ : Giám đốc Bên B : Cộng tác viên Họ tên : ……… Địa chỉ: ……… HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH (2) Điện thoại : ……… Email : ……… CMT số : ……… Hai bên thảo luận, bàn bạc thống ký kết hợp đồng với nội dung sau: Điều Thoả thuận hợp tác 1.1 Bên A đồng ý cho bên B làm cộng tác viên phát triển sản phẩm dịch vụ bên A 1.2 Bên B đồng ý trở thành cộng tác viên kinh doanh sản phẩm dịch vụ bên A Điều : Hiệu lực hợp đồng Bên B thức nhận cộng tác viên kinh doanh bên A kể từ ngày /tháng …./năm 2006 Điều Trách nhiệm Bên A 3.1 Đảm bảo cung cấp hàng hóa chủng loại chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì bảo hành nhà cung cấp/nhà sản xuất 3.2 Giao hàng số lượng,chất lượng, thời gian, địa điểm theo yêu cầu mà bên B cung cấp 3.3 Định kỳ cung cấp cho Bên mua thông tin sản phẩm như: Danh mục Catalogue sản phẩm có, giá sản phẩm, dịch vụ khách hàng…vv 3.4 Tư vấn cho Bên B sản phẩm dịch vụ Nhà cung cấp/Nhà sản xuất 3.5 Đào tạo, giới thiệu sản phẩm (nếu có) 3.6 Hỗ trợ Bên B cơng tác tìm kiếm khách hàng tư vấn bán hàng 3.7 Thực cam kết ghi Hợp đồng Điều Trách nhiệm bên B 4.1 Tư vấn bán hàng giới thiệu cung cấp thông tin khách hàng cho bên A 4.2 Đảm bảo cung cấp xác thơng tin khách hàng Tên tuổi, địa chỉ, tên sản phẩm , số lượng cần mua, địa giao hàng 4.3 Tham dự đầy đủ buổi đào, giới thiệu sản phẩm bên A tổ chức Điều Hoa hồng Phương thức toán cho bên B 5.1 Bên A có trách nhiện chi trả hoa hồng cho bên B bên B hoàn thành giao dịch tư vấn bán hàng cung cấp thông tin khách hàng cho bên A 5.2 Mỗi sản phẩm có bảng tính hoa hồng riêng bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B theo kế hoạch bán hàng tháng 5.3 Bên A có trách nhiệm chi trả hoa hồng cho bên B vào ngày 30 hàng tháng thông qua chuyển khoản ATM Section I.1Điều : Gia hạn hợp đồng (3) từ ngày hợp đồng thông qua, hợp lệ với ký kết hai bên Điều Điều khoản chung 7.1 Hai bên cam kết thực điều ghi hợp đồng này.Trong trình thực hợp đồng ,nếu có mâu thuẫn xảy hai bên bàn bạc tìm biện pháp giải tinh thần hịa giải , có thiện chí hợp tác.Trường hợp giải không thành ,tranh chấp đưa giải Tòa án kinh tế thành phố Hà Nội 7.2 Hợp đồng làm thành 02 có giá trị ngang nhau, bên giữ 01 có trách nhiệm thực (a) Bên B Bên A (Ký ghi rõ họ tên) 2 Lưu lại tài liệu sau định dạng vào đĩa với tên Mau_CTV.dot Đóng lại cửa sổ tài liệu mở 4 Sử dụng tập tin Template để tạo văn - Chọn File / New - Trong lớp General New chọn Mau_CTV - Trong mục Create New chọn Document Click chọn OK (Hoặc windows explore bạn nhấp đúp vào file Mau_CTV.dot mở file có khn mẫu sẳn cho bạn) - Nhập bổ sung cho văn sau: Bên B : Cộng tác viên Họ tên : Trần Nguyễn Văn A…… Địa chỉ: … Số 22/33/44/55 Nguyễn Văn B Điện thoại :0123456789……… Email : ……info@123doc.org………… CMT số : …0123456789……… 5 Lưu lại tài liệu sau định dạng vào ổ đĩa D: với tên Buoi6_1.doc Bài thực hành số 2: Mở trang Word 1 Chọn Style sau điều chỉnh lại theo yêu cầu: click vào nút AA (4)Article III. Style Format Shortcut Key Font Size Paragraph Heading Palatino Linotype, Bold, Allcaps 14 Before, After: pt,Centered Ctrl + Num Heading Arial, Bold, All caps 13 Before, After: pt,Justified, First line: cm Ctrl + Num Heading Times New Roman, BoldItatic 12 Before, After: pt,Justified Ctrl + Num Heading Times New Roman,Regular 12 Before, After: pt,Justified, First line: cm (5)Bao khối chữ cần định dạng Style chọn kiển Style 2 Nhập định dạng cho văn sử dụng định dạng Style sau: Heading 1: cho tiêu đề chương Heading 2: cho mục lớn (12.1, 12.2) Heading 3: cho tiểu mục (12.1.1, 12.1.2) Heading 4: cho mục chữ a, b, c, … Click chọn Customize… Nội dung văn cần nhập vào trang mới: CHƯƠNG 12: TẬP TIN MẪU VÀ BỘ ĐỊNH DẠNG 12.1 TẬP TIN MẪU (TEMPLATE): .2.1Khái niệm: (6)Khi chọn lệnh File / New, hộp thoại xuất hiện, liệt kê tập tin Template cho phép bạn chọn để làm mẫu cho văn .2.1Tạo tập tin mẫu mới: a) Chọn lệnh File / New, hộp thoại New xuất b) Trong mục Create New, Click chọn Template c) Nhập nội dung thiết lập định dạng cần dùng cho Template văn thường d) Chọn lệnh File / Save để lưu lại với phần mở rộng dot 12.2 BỘ ĐỊNH DẠNG (STYLE): 12.2.1 Khái niệm: Style tập hợp định dạng có sẵn Worl người dùng tạo gán cho tên riêng Trong Style chứa định dạng ký tự, đoạn văn bản, điểm dừng Tab, đường viền tô màu,… 12.2.2 Thao tác Style: a) Hộp thoại Style (Format / Style) b) Tạo Style c) Gán phím gõ tắt cho Style 3. Chọn cách hiển thị theo dàn (View / Outline) Click số 1, 2, 3, … All của Outline để xem cách dàn bài: 4. Chọn lại cách hiển thị chi tiết View / Print Layout, sau tạo bảng mục lục cho văn sau: MỤC LỤC CHƯƠNG 12: TẬP TIN MẪU VÀ BỘ ĐỊNH DẠNG 22 12.1 TẬP TIN MẪU (TEMPLATE) 22 12.1.1 Khái niệm 22 12.1.2 Tạo tập mẫu 22 12.2 BỘ ĐỊNH DẠNG (STYLE) 22 12.1.1 Khái niệm 22 12.2.2 Thao tác Style 23 Bài thực hành thêm 3: Nhập vào nội dung văn bản: Chức Autotext: B1: Chuẩn bị liệu (có thể dùng hình ảnh), sau qt khối chọn B2: Chọn menu insert / autotext / autotext B3: Nhập ký tự đại diện vào ô enter autotext entries here  add  ok Sử dụng: Di chuyển trỏ đến vị trí cần chèn  gõ ký tự đại diện  nhấn phím F3 Nhận xét: AutoCorrect AutoText  Khơng hình ảnh  Giới hạn 255 ký tự  Sử dụng: nhấn phím khoảng trắng  Có hình ảnh (7) Muốn gỡ bỏ danh mục tạo Autotext, AutoCorrect:  B1: quay lại hộp thoại chức www.megabuy.com.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: tin học căn bản pcworldhtb, tin học căn bản pcworldhtb