05

20 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:46

- Giáo dục trẻ phải chăm ngoan học giỏi, biết yêu quê hương giữ gìn những hạt lúa chín mà các bác nông dân đã vất vả trồng được. 5.[r] (1) Tuần thứ: 33 TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: Thời gian thực hiện: tuần Tên chủ đề nhánh: Thời gian thực hiện: A TỔ CHỨC CÁC Hoạt động Nội dung Mục đích - Yêu cầu Chuẩn bị Đ ón t rẻ C h ơ i T h dụ c n g 1.Đón trẻ - Cơ đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân 2.Trò chuyện chủ đề - Trò chuyện với trẻ chủ đề cánh đồng lúa - Cô giáo dục trẻ số kĩ sử dụng tiết kiệm nguồn lượng nước , điện, gió, lớp 3.Thể dục buổi sáng 4.Điểm danh - Trẻ yêu thích đến lớp, biết xếp đồ dùng cá nhân vào nơi quy định - Trẻ biết cách bảo vệ môi trường xanh - Trẻ biết sử dụng tiết kiệm nguồn lượng, nước, điện, gió - Phát triển phối hợp vận động thể tay chân nhịp nhàng - Biết lợi ích việc luyện tập thể dục - Trẻ biết tập động tác theo nhạc cô - Trẻ nhận biết đầy đủ họ tên mình,biết quan tâm đến bạn lớp -Biết cô - Trường lớp - Trang phục cô gọn gàng - Tủ đựng đồ dùng cá nhân - Hình ảnh mơi trường - Sân tập phẳng, xắc xô (2)QUÊ HƯƠNG EM Từ ngày 16/ 04 /2018 đến ngày 11 /5 /2018 Đồng lúa em Từ ngày 30 /4 /2018 đến ngày / /2018 HOẠT ĐỘNG Hướng dân giáo viên Hoạt động trẻ 1: Đón trẻ -Cơ đến sớm thơng thống phịng học đón trẻ vào lớp - Trang phục gọn gàng - Tủ đựng đồ dùng cá nhân - Tranh ảnh cánh đồng lúa nơi mà bé - Câu hỏi đàm thoại chủ đề 2: Trị chuyện chủ đề - Cơ hỏi trẻ tuần học chủ đề gì? - Cho trẻ quan sát tranh cánh đồng lúa vùng quê nơi bé - Câc có biết người dân trồng loại hoa màu cánh đồng họ không? - À cánh đồng người dân cấy lúa, trồng ngơ, khoai để có thêm thu nhập cho sống - Cơ vào cánh đồng hỏi trẻ để có đồng lúa chín đệp bác nơng dân phải làm gì? - Trước tiên bác làm đây? ( Cơ vào tranh ngâm, gieo, cấy ) * Giáo dục trẻ để làm hạt lúa chín vàng mùa bác nông dân vất vả gieo cấy chăm bón cho lúa phải biết ơn bác Thể dục sáng - cô kiểm tra sức khỏe trẻ có bạn ốm bị đau chân đau tay * Khởi động: Cho trẻ thành vòng tròn kết hợp gót chân mũi chân chay nhanh chậm xoay cổ tay xoay khớp gối * Trọng động: -ĐT Hơ hấp: Hít vào thật sâu thở từ từ - ĐT Tay: Đưa hai tay trước phía sau - ĐT Lưng-Bụng- Lườn: Ngồi cúi người trước ngửa sau - ĐT Chân: ngồi xổm đứng lên - ĐT Bật: Bật chỗ - Cho trẻ tập lần x 8nhip - Cô quan sát bao quát nhận xét tuyên dương trẻ tập * Hồi tĩnh: Cho trẻ lại nhẹ nhàng thả lỏng thể - Làm động tác chim bay tổ - Cho trẻ vòng sân 4 Điểm danh - Cô gọi tên trẻ theo sổ - Báo ăn cho cô nuôi - Trẻ chào cô, chào bố mẹ - Trẻ cất đồ dùng - Quan sát tranh – - Đồng lúa em - Quan sát tranh - Trẻ kể - Lắng nghe - Trả lời theo gợi ý cô - Ngâm, gieo mạ - Lắng nghe - Khởi động - Trẻ tập - 3L x 8N - Thả lỏng người - Đi lại nhẹ nhàng (3) A TỔ CHỨC CÁC Hoạt động Nội dung Mục đích - Yêu cầu Chuẩn bị H oạ t đ ộn g n go ài t rờ i 1 Hoạt động có chủ đích. - Quan sát thời tiết - Trò chuyện với trẻ đồng lúa quê hương em 2.Trò chơi vận động - Chơi số trò chơi tập thể: + Nu Na Nu Nống + Bắt chước tạo dáng + Kéo co 3.Chơi tự do - Chơi tự với đu quay - Nhặt rụng sân - Phát triển khả quan sát khám phá giới xung quanh -Trẻ biết góc chơi lớp - Biết đặc điểm đồng lúa vùng quê nơi trẻ sinh sống - Trẻ biết yêu quý bác nơng dân - Chơi đồn kết với bạn bè lớp - Trẻ biết cách chơi, luật chơi hứng thú chơi trò chơi - Trẻ phối hợp nhịp nhàng với bạn chơi Trẻ vui vẻ sau hoạt động , biết giữ an tồn chơi - Giữ gìn vệ sinh - Địa điểm quan sát - Tranh đồng lúa - Sân chơi, trò chơi - Trang phục gọn gàng - Địa điểm (4)HOẠT ĐỘNG Hướng dân giáo viên Hoạt động trẻ 1.Hoạt động có mục đích - Cơ kiểm tra sức khỏe trẻ - Cho trẻ theo tổ địa điểm quan sát - Các thấy thời tiết hôm nào? - À trời mùa thu thời tiết có se lạnh bổi sáng học nhớ măc ấm - Cho trẻ quan sát tranh cánh đồng lúa vùng quê nơi bé - Câc có biết người dân trồng loại hoa màu cánh đồng họ không? - À cánh đồng người dân cấy lúa, trồng ngơ, khoai để có thêm thu nhập cho sống - Cô vào cánh đồng hỏi trẻ để có đồng lúa chín đẹp bác nơng dân phải làm gì? - Trươc tiên bác làm đây? * Giáo dục trẻ để làm hạt lúa chín vàng mùa bác nông dân vất vả gieo cấy chăm bón cho lúa phải ln biết ơn bác 2 Trị chơi vận động - Cơ giới thiệu tên trị chơi bắt chước tạo dáng - Cách chơi: Cô nói đặc diểm hình dạng tiếng kêu vật kỳ trẻ nhanh chóng tạo dáng cho giống với vật - Luật chơi: Bạn tạo dáng khơng giống phạt nhảy lị cị - Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần - Cô quan sát động viên cổ vũ trẻ chơi - Cô nhận xét tuyên dương trẻ - Tương tự giới thiệu trị chơi kéo co - Cách chơi Cô chia lớp thành đội chơi thành viên đội cầm dây thừng đội kéo nơ đỏ vạch chuẩn đội đội chiến thắng - Luật chơi đội thua phạt đội hát - Cô tổ chức bao quát trẻ chơi, chơi trẻ - Nhận xét tuyên dương khen ngợi trẻ chơi - Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn 3 Hoạt động tự do - Cô cho trẻ chơi tựt ngồi trời nhắc trẻ chơi khơng xơ đẩy nhau, nhường nhịn bạn bè đoàn kết với bạn - Đảm bảo an tồn tính mạng cho trẻ * Củng cố: Các vừa cô tham gia vào hoạt động trời đấy! cô làm vệ sinh rửa tay rửa mặt trước vào lớp nào! - Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh - Đi theo tổ - Mát - Vâng - Quan sát - Trẻ kể tên - Lắng nghe - Trả lời - Gieo mạ - Lắng nghe - Lắng nghe - Trẻ chơi - Trẻ chơi - Trẻ chơi (5) A TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG GĨC 1.Góc phân vai - Chơi làm bác nông dân nấu ăn cho gia đình 2.Góc xây dựng - Xây dựng trang trại chăn ni 3.Góc nghệ thuật - Vẽ tơ màu tranh cánh đồng lúa 4.Góc học tập sách - Làm sách tranh truyện việc làm bác nơng dân 5.Góc khám phá-KH - Chăm sóc tưới cảnh hoa - Trẻ biết lớp học bé có đồ chơi - Đồ dùng của hàng thực phẩm - Sắp xếp đồ dùng gọn gàng - Trẻ biết cách xắp xếp hình khối tìm quy luật chúng để tạo sản phẩm có ý nghĩa - Trẻ thuộc lời nhạc hát - Phát triển khiếu tính sáng tạo - Linh hoạt cách vẽ - Biết tên gọi đặc điểm nét đẹp văn hóa q - Phối màu hài hòa đẹp mắt - Yêu thiên nhiên cảnh - Chăm sóc - Biết tưới nước cho hoa - Các loại hoa - Đồ chơi góc phân vai - Bộ lắp ghép, khối - Nhạc hát - Giấy màu keo dán (6)(7) A TỔ CHỨC CÁC Hoạt động Nội dung Mục đích - Yêu cầu Chuẩn bị H oạ t đ ộn g ăn 1.Trước ăn 2.Trong ăn 3 Sau ăn - Trẻ biết rửa tay, rửa mặt sẽ,đúng cách - Biết tiết kiệm nước rửa tay.Nhận khăn mặt -Ăn hết xuất mình.khơng làm rơi vãi thức ăn - Khơng nói chuyện ăn - Trẻ biết giữ vệ sinh - Trẻ biết vệ sinh cá nhân sau ăn - Trẻ biết thu dọn phịng ăn -Nước,xà phịng, khăn mặt -Bát,thìa, đĩa đựng cơm.khăn lau tay - Khăn lau miệng H oạ t đ ộn g n gủ 1.Trước ngủ 2.Trong ngủ 3.Sau ngủ -Trẻ có giấc ngủ ngon, ngủ sâu giấc - Rèn cho trẻ có thói quen vệ sinh trước ngủ Nằm ngủ tư thế, khơng nói chuyện ngủ - Trẻ có tư ngủ thoải mái - Trẻ biết vệ sinh sau ngủ dậy - Trẻ biết tập động tác vận động chiều cô - Trẻ biết để bát vào nơi quy định - Trẻ biết vệ sinh cá nhân sau ăn -Xà phòng, Nước, Khăn lau - Khăn rửa mặt - Sập ngủ, chăn - Nước, khăn lau tay, khăn lau miệng (8) HOẠT ĐỘNG Hướng dân giáo viên Hoạt động trẻ 1.Trước ăn - Cô giới thiệu thao tác rửa tay , rửa mặt cho trẻ nghe - Cô cho trẻ thực thao tác rửa tay, rửa mặt 2.Trong ăn - Cơ giới thiệu ăn chất dinh dưỡng có ăn - Nhắc trẻ mời cô mời bạn ăn - Bao quát trẻ ăn, ăn hết xuất - Cơ động viên khích lệ trẻ ăn, cô bao quát giúp đỡ trẻ chưa biết cầm thìa, trẻ ăn chậm - Nhắc trẻ ăn gọn gàng sẽ, không rơi vơi cơm bàn 3.Sau ăn - Trẻ ăn xong nhắc trẻ lau miệng, cất gọn ghế - Cho trẻ vệ sinh, rửa tay - Trẻ nghe - Trẻ thực - Trẻ mời - Trẻ thực - Trẻ vệ sinh 1.Trước ngủ - Cơ cho trẻ vào phịng ngủ,Cơ kê phản dải chiếu, lấy gối cho trẻ - Cô điều chỉnh ánh sáng nhiệt độ phòng ngủ - Cho trẻ ngủ nằm tư - Cho trẻ đọc thơ ngủ 2.Trong ngủ - Cô bao quát trẻ ngủ ý tình xảy - Khi trẻ ngủ cô sửa tư ngủ cho trẻ 3.Sau ngủ - Sau trẻ ngủ dậy nhắc trẻ cất gối vệ sinh - Tổ chức cho trẻ vận động nhẹ nhàng bài: “Ồ bé không lắc” - Tổ chức cho trẻ ăn quà chiều - Cô cho trẻ lấy ghế ngồi vào bàn ăn - Cơ giới thiệu ăn chất dinh dưỡng có ăn - Nhắc trẻ mời cô mời bạn ăn - Bao quát trẻ ăn, ăn hết xuất - Cô động viên khích lệ trẻ ăn, bao qt giúp đỡ trẻ chưa biết cầm thìa, trẻ ăn chậm - Nhắc trẻ ăn gọn gàng sẽ, không rơi vơi cơm bàn - Cô thu dọn vệ sinh phòng ăn gọn gàng - Trẻ thực - Trẻ đọc thơ - Trẻ ngủ - Trẻ thực - Trẻ ăn - Trẻ mời cô, mời bạn - Trẻ thực (9) A TỔ CHỨC CÁC Hoạt động Nội dung Mục đích - Yêu cầu Chuẩn bị C h ơ i h oạ t đ ộn g th eo ý t h íc h 1 Ơn lại hoạt động buổi sáng 2 Chơi theo ý thích góc 3.Nêu gương - Biểu diễn văn nghệ chủ đề - Trẻ biết trị chuyện hành động bảo vệ môi trường - Trẻ nhớ lại hoạt động buổi sáng - Trẻ nhớ lại hát giai điệu hát - Trẻ nhớ tên thơ trẻ thuộc thơ - Biết góc chơi trẻ thích - Trẻ biết xếp đồ chơi gọn gàng sau chơi - Hứng thú tham gia biểu diễn văn nghệ - Trẻ biết xếp đồ chơi gọn gàng sau chơi - Biết nhận xét mình, nhận xét bạn - Hứng thú tham gia biểu diễn văn nghệ - Trẻ biết xếp đồ chơi gọn gàng sau chơi - Biết nhận xét mình, nhận xét - Câu hỏi đàm thoại - Đồ chơi góc - Bảng bé ngoan, cờ - Các hát chủ đề T rả t rẻ 1.Trả trẻ - Trẻ biết chào cô bạn về, biết chào bông, bà, bố mẹ - Trẻ biết tự lấy đồ dùng nhân (10)HOẠT ĐỘNG Hướng dân giáo viên Hoạt động trẻ 1 Ôn lại hoạt động buổi sáng + Hỏi trẻ sáng học gì? + Nếu trẻ khơng nhớ gợi ý để trẻ nhớ lại + Tổ chức cho trẻ ơn Cơ động viên khuyến khích trẻ 2.Chơi theo ý thích - Cơ cho trẻ góc chơi trẻ thích giáo dục trẻ chơi đồn kết - Cất gọn đồ chơi sau chơi 1 Nêu gương : - Biểu diễn văn nghệ: - Cô cho trẻ hát, biểu diễn chủ đề Đồng lúa em - Thơ Cánh đồng lúa vàng - Cơ động viên khuyến khích trẻ - Cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan - Nhận xét – nêu gương cuối ngày- cuối tuần + Cô nhận xét trẻ + Tổ chức cho trẻ cắm cờ cuối ngày + Phát bé ngoan cuối tuần - Trẻ trả lời - Trẻ chơi - Hát múa theo chủ đề Quê hương em _ trẻ nhận xét 2.Trả trẻ + Vệ sinh – trả trẻ - Trao đổi với phụ huynh tình hình học tập trẻ ngày trường - Cô giáo dục trẻ biết chào cô, chào bố mẹ - Trả trẻ với phụ huynh - Trẻ vệ sinh - Chào hỏi lễ phép trước (11) Thứ ngày 30 tháng năm 2018 Tên hoạt động: VĐCB: Đi kiễng gót gót bàn chân Trị Chơi: Chuyền bóng qua chân Hoạt động bổ trợ: Nghe hát quê hương em I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1 Kiến thức - Trẻ biết cách gót bàn chân - Biết tập BTPTC đẹp - Biết chơi trò chơi hứng thú chơi trò chơi 2 Kỹ năng - Rèn luyện kỹ khéo léo khả tập trung ý - Rèn cho trẻ nhanh nhẹn động 3 Giáo dục thái độ - Giáo dục trẻ có tinh thần tập thể, biết lắng nghe ý học - Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng cho giáo viên - Sân tập, bóng, xắc xô 2 Đồ dùng cho trẻ - Quần áo gọn gàng 3 Địa điểm: - Sân tập III Tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định - Nghe hát : Quê hương tươi đẹp - Đàm thoại nội dung hát - Bài hát nói điều gì? - Trẻ kể q hương có gì? - Ngồi đồng lúa xanh cịn có lời ca hay ý nghĩa quê hương tươi đẹp không nào? *giáo dục trẻ yêu quý quê hương chăm học tập sau góp phần sức lục nhỏ bé giúp ích cho quê hương thêm tươi đẹp 2 Giới thiệu bài - Dẫn dắt: Đến lớp đến trường khơng học mà cịn phải tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ hôm dạy tập Đi kiễng gót gót bàn chân - Cơ kiểm tra sức khỏe trẻ 3 Hướng dẫn a.Hoạt động 1: Khởi động - Cho trẻ kiểu chân, nhanh chậm, khom, kiễng gót, vẫy tay, - Trẻ nghe hát - Hát quê hương ! - Đồng lúa… - Vâng - Lắng nghe - Vâng (12)- Xếp đội hình hàng ngang quay mặt lên phía b.Hoạt động 2: Trọng động * Tập tập phát triển chung Cô tập trẻ : - ĐT Tay: Đưa hai tay trước phía sau - ĐT Lưng-Bụng- Lườn: Ngồi cúi người trước ngửa sau - ĐT Chân: ngồi xổm đứng lên - ĐT Bật: Bật chỗ - Mỗi động tác tập 2x nhịp.ĐTNM tập 3x nhịp * Vận động bản: Đi kiễng gót gót bàn chân + Tập mẫu lần 1: + Tập mẫu lần 2: Giải thích: + Tư chuẩn bị: Cô đứng vạch chuẩn hai tay chống hông có hiệu lệnh kiễng gót lên mũi bàn chân sau đổi gót chân đến đích sau thực xong cuối hàng đứng - Mời trẻ lên thực vận động mẫu cho trẻ quan sát - Các có nhận xét cách tập bạn - Cho trẻ hàng bật + Cho tổ thi đua + Cho nhóm trẻ nam nữ thi đua - Cơ khuyến khích trẻ kịp thời - Trị chơi vận động: Chuyền bóng qua chân + Cách chơi: cô cho trẻ xếp hàng đứng cách sải tay cúi người xuống bạn đằng trước chuyền bóng qua chân cho bạn đằng sau + Tổ chức cho trẻ chơi - Nhận xét kết chơi c Hoạt động 3: Hồi tĩnh - Cho trẻ nhẹ nhàng 1-2 vòng 4 Củng cố giáo dục - Hỏi trẻ hơm thực vận động gì? - Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục 5 Kết thúc - Cho trẻ sân chơi - Xếp đội hình hàng - Tập tập PTC - Chú ý nghe cô - Quan sát cô hướng dẫn - Xung phong lên tập - Lần lượt trẻ thực -Trẻ thi đua - Nghe cô phổ biến cách chơi luật chơi - Chơi trò chơi - Đi lại nhẹ nhàng - Đi kiễng gót gót bàn chân - Ra chơi (13) ……… ……… Thứ ngày tháng năm 2018 Tên hoạt động: KPKH Trò chuyện đồng lúa quê em Hoạt động bổ trợ: Trẻ hát Quê hương tươi đẹp I Mục đích- Yêu cầu 1 Kiến thức -Trẻ biết số đặc điểm bật nét đặc trưng đồng lúa quê hương nơi trẻ sống - Yêu quý tự hào nét đẹp quê hương 2 Kỹ năng - Rèn kỹ quan sát ghi nhớ có chủ định - Phát triển khả nhanh nhạy giác quan 3 Giáo dục thái độ - Giáo dục trẻ yêu quý quê hương, bảo vệ di tích lịch sử quê hương II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng đồ chơi cô, trẻ - Tranh ảnh đồng lúa - hình ảnh bác nơng dân cày cấy, chăm sóc lúa 2.Địa điểm tổ chức - Trong lớp III Tổ chức hoạt động HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định - Trẻ hát : Quê hương tươi đẹp - Bài hát nói điều gì? - Trê q hương có gì? - Ngồi đồng lúa xanh cịn có lời ca hay ý nghĩa quê hương tươi đẹp không nào? *Giáo dục trẻ yêu quý quê hương chăm học tập sau góp phần sức lực nhỏ bé giúp ích cho quê hương thêm tươi đẹp 2 Giới thiệu bài - Hơm cháu trị chuyện đồng lúa quê hương bé nhé! 3 Hướng dẫn a.Hoạt động 1: Quan sát tranh cánh đồng lúa - Tr ước mặt có đây? - Bạn có nhận xét cánh đồng lúa? - Cánh đồng lúa chín có màu sắc nào? - Trẻ hát - Quê hương - Có đồng lúa, núi rừng - Vâng - Lắng nghe - Vâng - Quan sát tranh - Tranh cánh đòng lúa (14)- Cánh đồng lúa xanh có màu sắc nào? - Để có ruộng lúa chín bác nơng dân phải làm cơng việc gì? - Cơ cho trẻ quan sát tranh bác nông dân cày, gieo mạ, cấy lúa, phun thuốc trừ sâu - Để có bơng lúa chín vàng thư nhờ có cơng chăm sóc bác nơng dân, lúa cho hạt gạo trắng tinh mà ăn bữa cơm hàng ngày - Ngồi cánh đồng lúa bác nơng dân cịn trồng loại hoa màu cánh đồng nữa? - Cô cho trẻ quan sát ngô - Cây ngô cho thứ gì? - À ngơ cho ta bắp hạt mẩ * So sánh điểm giống khác lúa ngô - Giống lương thực cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết - Khác nhau: Cây lúa thấp cho hạt gạo nhỏ Cây ngô cao cho bắp ngô to b Hoạt động : Luyện tập Trò chơi gieo hạt - Cac giúp bác nông dân gieo trông hạt giống lúa để đến mùa thu hoạch hạt lúa chín vàng - Cách chơi Cơ nói gieo hạt trẻ ngồi xuống giả động tác gieo hạt, nảy mầm dơ hai tay lên cao, cây nụ nụ quả gó thổi nghiêng rụng - Cô tổ chức cho tẻ chơi 2-3 lần - Cô bao quát nhận xét tuyên dương trẻ chơi 4 Củng cố giáo dục - Hôm tìm hiểu gì? - Giáo dục trẻ phải chăm ngoan học giỏi, biết yêu q hương giữ gìn hạt lúa chín mà bác nông dân vất vả trồng 5 Kết thúc - Cho trẻ sân chơi - Màu xanh - Trẻ kể - Quan sát - Lắng nghe - Ngô, khoai, sắn… -Quan sát - Trả lời - So sánh - Vâng Lắng nghe - Trẻ chơi - Cánh đồng lúa chín - Lắng nghe - Ra chơi (15) ……… ……… Thứ ngày tháng năm 2018 Tên hoạt động: VĂN HỌC Thơ: Cánh đồng lúa vàng Hoạt động bổ trợ: Nghe hát: Em yêu biển đảo quê em I Mục đích- Yêu cầu 1.Kiến thức -Trẻ hiểu nội dung thơ, thuộc thơ - Trẻ biết vẻ đẹp cuqr biển đảo quê hương, biết nguồn tài nguyên biển 2 Kỹ năng -Kỹ lắng nghe có chủ đích -Phát triển ngơn ngữ rõ ràng mạch lạc -Rèn kỹ đọc thơ diễn cảm, 3 Thái độ - Giáo dục trẻ yêu quý vẻ đẹp biển đảo quê hương bảo vệ danh lam thắng cảnh địa phương đất nước II Chuẩn bị 1.Đồ đồ dùng cho giáo viên trẻ -Tranh minh họa nội dung thơ - Que 2.Địa điểm tổ chức -Trong lớp III Tổ chức hoạt động HƯỚNG DẪN CUẢ GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định - Nghe hát Quê hương em tươi đẹp - Chúng vừa nghe hát gì? - Trên q hương em có điều tốt đẹp? - Mỗi người có q hương q hương nơi ta sinh lớn nên nơi tuổi thơ có nhiều niềm vui dù sau lớn nên đâu phải ln nhớ q hương 2 Giới thiệu bài Cơ có thơ nói cánh đồng lúa vàng - Chúng lắng nghe cô đọc nhé! 3 Hưướng dẫn a Hoạt động 1: Cô đọc thơ diễn cảm - Cô đọc diễn cảm lần - Bài thơ Cánh đồng lúa vàng - Của tác giả Phạm Văn Đệ - Nghe hát - Quê hương em tươi đẹp - Trẻ trả lời cô - Lắng nghe - Vâng (16)- Cơ đọc lần có tranh minh họa thơ - Giảng nội dung: nói cánh đồng lúa chín thảm nhung có hương thơm,đến mùa nặng trĩu hạt lúa vàng đàn trâu giúp người dân đưa lúa làng - Lần cho trẻ nghe lại thơ hình ảnh động qua đĩa b.Hoạt động 2: Trò chuyện mội dung thơ - Bạn nhắc lại tên thơ giúp cơ! - Khi cánh đồng lúa chín có màu gì? - Nàn hương thơm nào? - Đến mùa lúa chín vàng người làm cơng việc gì? - Con vật giúp người dân đưa lúa làng? - Đúng trâu - Các bác nông dân vất vả để gieo trồng gặt hái bơng lúa chín phải biết giữ gìn hạt lúa c Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ - Cô dạy cho trẻ đọc theo cô câu dến hết (trẻ thuộc thơ) - Cơ cho trẻ đọc theo nhiều hình thức truyền khẩu, đọc theo tay cô - Thi đua tổ nhóm cá nhân trẻ -Trẻ ý sửa sai sửa ngọng cho trẻ giúp trẻ phát âm chuẩn - Nhận xét tuyên dương trẻ đọc to rõ ràng 4 Củng cố giáo dục + Hơm học thơ gì? + Giáo dục trẻ phải chăm ngoan học giỏi, biết yêu quê hương đất nước, biết giữ gìn vệ sinh môi trường 5 Kết thúc - chuyển hoạt động bài thơ - Cánh đồng lúa vàng - Màu vàng - Theo gió đưa - Thu hoạch lúa - Con trâu - Lắng nghe - Trẻ đọc - Trẻ thi đua bạn - Cánh đồng lúa vàng - Lắng nghe - Ra chơi * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): ……… ……… ……… ……… ……… (17)Tên hoạt động: TOÁN Phân biệt phía trái vật chuẩn Hoạt động bổ trợ: Hát bài: '' Quê hương tươi đẹp I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ xác định phía trái thân mình, phía trái đối tượng khác - Trẻ ôn luyện phía trái ,phải đối tượng 2 Kỹ Năng - Rèn luyện kỹ quan sát khả định hướng không gian, khả phân biệt - Rèn luyện nhanh nhẹn khả ghi nhớ có chủ định 3 Giáo dục thái độ - Trẻ u thích mơn học II Chuẩn bị 1 Đồ dùng cho cô trẻ - Nhạc tập thể dục - Mũ thỏ, Ngôi nhà 3 Địa điểm tổ chức - Trong lớp học III Tổ chức hoạt động HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦATRẺ -1.Ổn định - Hát '' Quê hương tươi đẹp '' - Hỏi trẻ hát điều ? - Q hương có ? - Hỏi trẻ có u q q hương khơng ? - u quy q hương phải làm ? - Giáo dục trẻ: yêu quý quê hương chăm học tập sau góp phần sức lực nhỏ bé giúp ích cho quê hương thêm tươi đẹp 2 Giới thiệu bài - Hôm cô Phân biệt phía trái vật chuẩn 3 Hướng dẫn a Hoạt động 1:Ôn bên phải bên trái thân-Cô cho trẻ vận động “Nào tập thể dục” kết hợp nghiêng đầu sang phải; lắc tay trái-phải; nghiêng người sang trái – phải - Cô quan sát trẻ tập nhậ xét tuyên dương trẻ - Kết thúc cô đứng phía bên phải trẻ - Cơ đứng phía bên ?( Cơ đứng chều với trẻ) - Vì biết điều đó? - Trẻ hát - Quê hương ! - Đồng lúa , núi - Có ! - Chăm ngoan, học giỏi - Vâng - Trẻ quan sát vận động với cô (18)- Cô dơ tay phải lên - Cô dơ tiếp tay trái - Tay trái đâu dơ lên xem ? - Cô quan sát sửa sai cho trẻ - Nhận xét tuyên dương trẻ dơ tay b Hoạt động 2: Phân biệt phía trái vật chuẩn - Cô mời bạn lên xếp thành hàng ngang - Các muốn nhìn thấy bạn phải làm gì? ( Cô đứng ngược chiều với trẻ) - Cô dơ tay cô đây? ( tay phải) - Các dơ tay chiều với cô nào? ( Trẻ dơ tay trái lên) - Như phía phải phía nhỉ? - Cịn phía trái phía con? - Cơ khái qt Khi đứng ngượi chiều với phía phải phía trái con, c Hoạt động 2: Trò chơi “Thỏ nhanh trí” - Cách chơi: Các làm thỏ tắm nắng vủa vừ hát kết thúc hát bạn nam chạy ngơi nhà phía bên phải bạn nữ chạy ngơi nhà phía bên trái - Luật chơi: Ai sai nhà phải nhảy lò cị - Cơ tổ chức cho trẻ chơi đổi phía ngơi nhà cho lượt chơi - Cô cho trẻ chơi 2-3 lần - Cô bao quát nhận xét tuyên dương trẻ sau lượt chơi 4 Củng cố. - Các vừa học phía vật chuẩn - Cô giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi 5 Kết thúc - Cô nhận xét tuyên dương trẻ giáo dục trẻ - Tay phải - Tay trái - Trẻ dơ tay - Xếp hàng ngang - Đứng ngược chiều - Tay phải - Trẻ dơ tay - Phía tay trái - Phía tay phải - Trẻ nhận xét - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi - Phía trái vật - Lắng nghe - Trẻ chơi (19) Thứ ngày tháng năm 2018 Tên hoạt động: Âm Nhạc Dạy hát: Quê hương em tươi đẹp Hoạt động bổ trợ Nghe hát: Em biển vàng Trị chơi: Thi Nhanh I Mục đích - yêu cầu 1 Kiến thức: - Trẻ biết tên hát, hiểu nội dung ý nghĩa hát - Thể tình cảm qua hát 2 Kỹ năng: - Phát triển kỹ vận động, tai nghe âm nhạc trẻ 3 Giáo dục thái độ: - Yêu quý quê hương đất nước niệt nam II CHUẨN BỊ: 1.Đồ dùng cô trẻ Nhạc hát quê hương tươi đẹp, em biển vàng - Vòng thể dục 2 Địa điểm tổ chức: -Tổ chức lớp học III Tổ chức hoạt động HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦATRẺ 1 Ổn định tổ chức - Trò chuyện trẻ chủ đề quê hương đất nước - Con có biết nhà đâu khơng? - Đó nơi sinh lớn nên người ta gọi quê hương - Con có u mến q huong khơng? - Các có biết nước ta có tên khơng? - Việt Nam tên tổ quốc ta, tổ quốc với bao chiến công hiển hách để dành độc lập tự cho nhân dân 2 Giới thiệu bài -“ Quê hương ta tươi đẹp….” câu hát quê hương tươi đẹp mà hôm cô học 3 Hướng dẫn. * Hoạt động 1:Dạy trẻ hát - Cô hát lần cử nhẹ nhàng - Bài hát quê hương tươi đẹp tác giả Anh Hoàng - nội dung: Quê hương thật tươi đẹp có đồng lúa xanh,núi rừng, mùa xuân có ngàn lời ca chào đón - Cô hát lần kết hợp nhạc hát - Bạn nhắc lại tên hát nào? - Bài hát nói điều gì? - Chúng học hát nhé! - Trị chuyện - Trả lời - Lắng nghe - Vâng - Lắng nghe - quê hương tươi đẹp (20)- Cô dạy trẻ hát câu hết ( Trẻ thuộc hát) - Khi trẻ hát cô ý sủa sai cho trẻ hát lời nhạc hát - Cơ cho trẻ hát thi đua theo tổ, nhóm bạn trai, bạn gái, cá nhân trẻ - Cô tuyên dương trẻ khuyến khích trẻ hát cho gia đình nghe * Hoạt động * Hoạt động 2: Nghe hát :Em biển vàng Cô hát lần - Cô hát lần hát Em biển vàng - Của tác giả Bùi Đình Thảo - Nội dung: Em biển vàng nghe mênh mang đồng lúa thoảng, cánh đòng lúa trĩu đựng đầy gió mưa nặng giọt mồ người nơng dân vất vả chăm bón ni trồng - Cơ hát lần kết hợp với nhạc hát * Hoạt động : Trò chơi : Thi Nhanh - Cách chơi Cơ chuẩn bị số vịng số trẻ bạn thành vòng tròn vừa vừa hát có hiệu lệnh kết thúc hát bạn nhanh chân nhảy vào vòng - Luật chơi : vòng bạn vào bạn chậm khơng tìm vịng phạt hát - Cơ tổ chức bao quát trẻ chơi - Nhận xét tuyên dương trẻ chơi 4 Củng cố - Hôm học hát gì - Nghe hát ? - Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước chăm học hành sau giúp ích cho nước nhà 5 Kết thúc - Cô cho trẻ hát « Quê hương tươi đẹp - Thi đua theo tổ - Lắng nghe - Lắng nghe - Trẻ chơi - Quê hương tươi đẹp - Lắng nghe - Trẻ hát * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): ……… ……… ……… ……… Hồng Thái Đông, ngày tháng 04 năm2018 Người duyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: 05, 05