GIÁO ÁN LỚP 4B. TUẦN 3

31 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:46

Kiến thức:- Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn nhau giữa người với ngườiA. -[r] (1)TUẦN 3 NS: 21 / / 2018 NG: 24 / / 2018 Thứ hai ngày 24 tháng năm 2018 TOÁN TIẾT 11: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU ( TT) I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Biết đọc viết số đến lớp triệu, Củng cố thêm hàng và lớp, Củng cố cách dùng bảng thống kê số liệu 2 Kỹ năng: - Đọc, viết số đến lớp triệu 3 Thái độ : - Giáo dục HS lịng say mê học tốn. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ kẻ sẵn hàng lớp máy chiếu - SGK, III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ: (5’) Gv ghi số: 370856; 1653; 87506 ? Nêu số thuộc lớp nào? B Bài mới: 1 Giới thiệu bài:(2’) 2 Hướng dẫn học sinh đọc viết số:(13’) - Gv ghi bảng phụ: 342157413. - GV hướng dẫn cách đọc cụ thể + Tách số lớp: lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu + Tại lớp ta dựa vào cách đọc số có ba chữ số để học đọc thêm tên lớp + Đọc từ trái sáng phải - HS nêu lại cách đọc số 3 Luyện tập:(17’) * Bài 1: - HS đọc yêu cầu - GV phân tích mẫu: 28432204 ? Nêu chữ số tương ứng với hàng? - Chữa bài: + Nhận xét sai * Bài 2: - Học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên hướng dẫn mẫu - Học sinh làm cá nhân, hai học sinh làm bảng - Chữa - HS trả lời Hs tự viết số SGK bảng: - HS đọc số vừa viết - HS viết đọc số -VD : 768 957 421, 312 452 609 - Cách đọc: + Ta tách thành lớp + Tại lớp, dựa vào cách đọc số có chữ số để đọc thêm tên lớp 1 Viết theo mẫu: Số 2: hàng chục triệu Số 8: hàng triệu… - HS làm cá nhân, HS làm bảng + HS đổi chéo kiểm tra 2 Viết vào chỗ chấm (Theo mẫu): a/ Trong số 8325714: (2)* Bài 3: - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm cá nhân, hai học sinh làm bảng - Chữa ? Giải thích cách làm? + Học sinh đọc số + Nhận xét sai + So sánh đối chiếu C Củng cố- dặn dò:(3’) - Nêu qui tắc đọc số? - Gọi vài em lên bảng thi đua đọc viết số có chữ số - Nhận xét tiết học - BTVN: Làm tập SGK - Chuẩn bị sau Chữ số hàng đơn vị, lớp đơn vị. 3 Viết tiếp vào chỗ chấm: a/ - Số 6231874 đọc là: sáu triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn tám trăm bảy mươi tư - Số 25352206 đọc là: Hai mươi năm triệu ba trăm năm mươi hai nghìn hai trăm linh sáu - Số 476180230 đọc là: Bốn trăm bảy mươi sáu triệu trăm tám mươi nghìn hai trăm ba mươi - Hs nêu TẬP ĐỌC TIẾT 5: THƯ THĂM BẠN I MỤC TIÊU: 1 Kĩ năng: Biết đọc thư lưu loát, giọng dọc thể thông cảm với người bạn bất hạnh bị trận lũ lụt cướp ba 2 Kiến thức: Hiểu tình cảm người viết thư: thương bạn muốn chia sẻ đau buồn bạn Nắm tác dụng phần mở đầu kết thúc thư 3 Thái độ: Biết thông cảm chia sẻ buồn vui bạn Liên hệ ý thức BVMT: Để hạn chế lũ lụt, người cần tích cực trồng gây rừng, tránh phá hoại môi trường thiên nhiên II CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GD TRONG BÀI - Xác định giá trị -Thể hiên cảm thông -Tư sáng tạo III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Máy chiếu( Tranh minh họa), Các ảnh cảnh cứu đồng bào lũ lụt IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ:(5’) Truyện cổ nước mình. ? Em hiểu ý nghĩa hai dòng cuối tn? - Nhận xét B Bài mới: 1 Giới thiệu bài: (2’) Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài: a) Luyện đọc (10’) - Hai HS đọc thuộc bài: Truyện cổ nước mình. - Là lời dăn dạy cha ông: Hãy sống nhân hậu, độ lượng, công bằng, chăm (3)- Gv chia đoạn:3 đoạn - 3HS đọc nối tiếp lần + Sửa lỗi cho HS: lũ lụt, nước lũ… + Hướng dẫn đọc đoạn, câu dài - 3HS đọc nối tiếp lần 2, kết hợp giải nghĩa - Hs luyện đọc nối nhóm bàn - Gv đọc mẫu b) Tìm hiểu bài: (12’) ? Bạn Lương có biết bạn Hồng từ trước không? ? Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? - Bạn Hồng bị mát, đau thương gì? - Em hiểu “Hi sinh” có nghĩa gì? - Nêu ý đoạn 1? * Đoạn 2: ? Tìm câu cho thấy bạn Lương thông cảm với bạn Hồng? ? Tìm câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng? - Nêu ý đoạn 2? * Đoạn 3: - Ở nơi bạn L người làm để động viên, giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt? - Riêng Lương làm để giúp đỡ Hồng? - “Bỏ ống” có nghĩa gì? - Ý tồn gì? c) Hướng dẫn đọc diễn cảm:(10’) - GV nêu giọng đọc toàn - HD luyện đọc: “ Từ đầu đến chia buồn với bạn” + GV đọc mẫu HS luyện đọc diễn cảm theo cặp + Hai HS thi đọc diễn cảm trước lớp + Nxét HS đọc hay theo tiêu trí sau: 3 Củng cố- dặn dị: (3’) ? Bức thư cho em biết điều tình cảm Lương với Hồng? + Đ2: Tiếp đến Những người bạn + Đoạn 3: Còn lại - Câu dài: - Hai HS đọc * Đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: + Không mà biết đọc báo + Lương viết thư để chia buồn với Hồng + Ba Hồng hi sinh trận lũ … + “Hi sinh”: chết nghĩa vụ, lí tưởng … 1 Nơi bạn Lương viết thư lí viết thư cho Hồng. - Hôm nay, đọc báo…… mãi - Khơi gợi lòng tự hào người cha dũng cảm: “ Chắc Hồng… nước lũ” + Lương khuyến khính Hồng noi gương cha vượt qua nỗi đau:“ Mình tin rằng… nỗi đau này” + Lương làm cho Hồng yên tâm: “ Bên cạnh Hồng… mình” Những lời động viên, an ủi của Lương với Hồng. + Mọi người quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt khắc phục thiên tai Trường Lương góp đồ dùng học tập + Riêng Lương gửi giúp Hồng toàn số tiền Lương bỏ ống từ máy năm + “ Bỏ ống”: dành dụm, tiết kiệm 3 Tấm lòng người đối với đồng bào bị lũ lụt. + Dòng mở đầu: nêu rõ địa điểm, thời gian viết thư, chào hỏi + Dòng cuối: Ghi lời chúc, lời nhắn nhủ, ký họ tên người viết (4)KỂ CHUYỆN TIẾT 3: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC Đề bài: Kể câu chuyện mà em nghe, đọc lòng nhân hậu. I MỤC TIÊU 1 Kiến thức:- Biết kể tự nhiên, lời câu chuyện nghe đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói lịng nhân hậu, tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn người với người - Hiểu truyện trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu truyện 2 Kĩ :- HS chăm nghe lời bạn kể, nhận xét lời kể bạn 3 Thái độ:- Gdục HS lịng nhân hậu, tình cảm thương yêu đùm bọc lẫn * GDQTE: Quyền có riêng tư tơn trọng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - HS: Một số truyện sưu tầm nói lịng nhân hậu - GV: Truyện cổ tích: Thạch Sanh, Sọ Dừa, ngụ ngơn Viết sẵn đề III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ: 3’ GV nhận xét B Dạy mới: 1 Giới thiệu bài: 2’ - GV mời số HS giới thiệu truyện em mang đến lớp 2 Hướng dẫn HS kể chuyện: a Hdẫn HS hiểu yêu cầu đề 10’ - GV gạch chữ sau đề giúp HS xác định yêu cầu, tránh kể chuyện lạc đề: Kể lại chuyện em nghe (nghe qua ông bà, cha mẹ, hay kể lại) đọc (tự em tìm đọc được) lịng nhân hậu - GV nhắc HS: thơ, truyện đọc nêu làm ví dụ (Mẹ ốm, Các em nhỏ cụ già, Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ) SGK, giúp em biết biểu lòng nhân hậu Em nên kể câu chuyện ngồi SGK tính điểm cao GV yêu cầu HS đọc gợi ý GV đưa bảng phụ viết sẵn dàn kể chuyện, nhắc HS: -Trước kể em cần giới thiệu với bạn - HS kể lại c/c Nàng Tiên Ốc Cả lớp lắng nghe, nhận xét - HS nhắc lại tựa viết vào - HS đọc đề Cả lớp đọc thầm - Bốn HS tiếp nối đọc gợi ý – – 3- SGK - Cả lớp theo dõi sách giáo khoa HS đọc thầm lại gợi ý Một vài HS tiếp nối giới thiệu với bạn câu chuyện Cả lớp đọc thầm lại gợi ý - HS kể chuyện theo nhóm đơi – trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS thi kể chuyện trước lớp (5)câu chuyện (tên truyện, em nghe câu chuyện từ đọc câu chuyện đâu?) - Kể chuyện phải có đầu, có cuối, có mở đầu, diễn biến, kết thúc b HS thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện: 24’ GV đưa bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện,viết lên bảng tên HS tham gia thi kể tên truyện em để HS nhớ nhận xét, bình chọn GV nhận xét, khen ngợi HS GV nhận xét – khen ngợi 3 Củng cố, dặn dò: 3’ - Những chuyện kể hôm theo đề tài ? - Nhận xét tiết học Biểu dương em chăm nghe bạn kể nên nhận xét xác, biết đặc câu hỏi thú vị - Yêu cầu HS nhà kể lại câu chuyện cho người thân, xem trước tranh minh hoạ tập tiết KC tuần chuyện, ý nghĩa câu chuyện Cả lớp GV nhận xét, tính điểm theo tiêu chuẩn sau: + Nội dung câu chuyện có hay, có khơng? + Cách kể (giọng điệu, cử chỉ) + Khả hiểu truyện người kể - Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, hấp dẫn - Các em ý nghiêm túc tiếp thu học NS: 21/ / 2018 NG: 25 / / 2018 Thứ ba ngày 25 tháng năm 2018 TOÁN TIẾT 12: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Củng cố cách đọc, số viết số đến lớp triệu. 2 Kỹ năng: - Nhận biết giá trị chữ số số 3 Thái độ : - Giáo dục HS lòng say mê học toán. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng phụ. III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ:(5’) - Gv đọc số – HS viết: ? Nêu giá trị chữ số? ? nêu lại hàng thuộc lớp học? - Nhận xét B Bài mới: 1 Giới thiệu bài:(2’) Thực hành:(32’) * Hoạt động1: Ôn lại kiến thức các hàng lớp Nêu lại hàng lớp theo thứ tự từ nhỏ - (6)lớn ? Các số đến lớp triệu có thảy chữ số? Nêu số có đến hàng triệu? (có chữ số) Nêu số có đến hàng chục triệu?… GV chọn số bất kì, hỏi giá trị chữ số số * Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Viết theo mẫu - GV treo bảng phụ ? Giải thích cách làm? ? Nêu hàng thuộc lớp học? - Nhận xét sai - Đổi chéo kiểm tra Bài 2: Đọc số sau 32 640 507; 500 658; 830 402 960 * GV chốt: Củng cố cách đọc viết số có nhiều chữ số Bài 3: Viết số ? Giải thích cách làm - HS nối tiếp đọc số - Nhận xét tuyên dương đội thắng GV viết số 64973213, yêu cầu HS vào chữ số số 64973213, sau nêu : chữ số thuộc hàng trăm nghìn nên giá trị chín trăm nghìn * GV chốt: Củng cố giá trị chữ số số Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: ? Giải thích cách làm ? Muốn điền số liền sau ta làm nào? - HS nối tiếp đọc số - Nhận xét sai * Giáo viên chốt: HS tự nhận biết quy luật dãy số, từ biết cách điền số thiếu 3 Củng cố-dặn dò:(3’) - Em đọc viết số có chữ số cho biết chữ số hàng ? - Cho HS nhắc lại hàng lớp số có đến hàng triệu - Chuẩn bị bài: Luyện tập - HS nêu - , chữ số 1 Viết số thích hợp vào chỗ trống: - HS làm cá nhân, Hs làm bảng phụ + Lớp đvị gồm hàng: Trăm, chục, đơn vị + Lớp nghìn gồm: hàng nghìn, chục nghìn, trăn nghìn + Lớp triệu gồm: hàng triệu, chục triệu, trăm triệu Nối tiếp đọc số ( em) Nhận xét, bổ sung, đánh giá 3.Viết số thích hợp vào trống ( theo mẫu Số 64973213 765432900 768654193 GT chữ số 4000000 400000 4000 GT chữ số 70000 700000000 700000000 GT ch 900000 số 900 90 4 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a/ 35000; 36000; 37000; 38000 ; 39000 ; 40000 ; 41000. b/169700;169800; 169900 ; 170000 ; 170100 ; 170200 ; 170300. c/83260; 83270; 83280; 83290; 83300; 83310; 83320. (7)CHÍNH TẢ (Nghe viết) TIẾT 3: CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nghe – Viết lại tả thơ cháu nghe câu chuyện của bà Luyện viết tiếng có âm đầu dễ lẫn( tr/ch; dấu hỏ/ dấu ngã) 2 Kỹ năng: Trình bày đẹp dịng thơ lục bát khổ thơ. 3 Thái độ: Cảm thơng, thương, kính trọng ông bà II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Phiếu khổ to - HS: Bút dạ, bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra 5’ - Viết lại số từ trước: khúc khuỷu, gập ghềnh, Tuyên Quang - GV n/x, đánh giá: tả & chữ viết cho HS B Dạy mới 1 Giới thiệu bài: 2’ 2 Hướng dẫn học sinh nghe-viết a.Hướng dẫn tả (8-10’) - GV đọc mẫu viết + Bạn nhỏ thấy bà có điều khác ngày? + Cháu nghe xong cảm thấy nào? - Bài thơ nói tình thương ai?  Viết số từ dễ lẫn: - GV đọc số từ ngữ: (làm đau lưng bà, lối về, nước mắt, nhoà rưng rưng) - GV đánh giá chữ viết & tả HS b.Học sinh viết (13-15’)  Lưu ý cách trình bày thơ: - GV đọc câu cụm từ để HS viết? c.Chấm chữa tả: (4-5’) - Sốt : GV đọc soát lần GV đọc soát lần - Chấm, chữa: GV chấm chữa – 3 Hướng dẫn HS làm tập tả: (6-8’) * làm tập 2a + Đọc yêu cầu 2a - GV chép sẵn bảng phụ ND BT 2a để HS làm - em lên viết bảng lớp HS viết nháp - HS theo dõi sách - Một học sinh đọc lại + Bạn nhỏ thấy bà vừa vừa chống gậy * Bài thơ nói tình thương hai bà cháu dành cho cụ già bị lẫn đến mức đường nhà - Cả lớp đọc thầm lại thơ - HS viết nháp, em lên bảng lớp + Dòng chữ viế lùi vào ơ, dịng chữ viết sát lề, hai khổ thơ để cách dòng - HS TLCH để định hình cách trình bày - HS viết vào - HS soát lỗi - HS đổi chéo để soát lỗi Bài 2(a): Điền vào chỗ trống tr/ch? - HS đọc thầm đoạn văn - Làm vào vở, em lên bảng làm (8)+ Trúc cháy, đố thẳng em hiểu nghĩa gì? - ND đoạn văn tập 2a nói lên điều gì? 4 Củng cố - dặn dị 3’ - VN tìm ghi từ tên vật bắt đầu tr/ch - Nhận xét tiết học + Cây trúc, tre thân có nhiều đốt dù bị đốt có dáng thẳng * Y nghĩa: Đoạn văn ca ngợi tre thẳng thắn, bất khuất bạn người LUYỆN TỪ - CÂU TIẾT 5: TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Hiểu khác tiếng từ: tiếng dùng dể tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu; tiếng có nghĩa khơng có nghĩa, cịn từ phải có nghĩa - Nhận biết từ đơn, từ phức đoạn thơ - Bước đầu làm quen với từ điển 2 Kỹ năng: - Phân biệt từ đơn, từ phức Biết dùng từ điển để tim hiểu từ. 3 Thái độ: - Có ý thức sử dụng từ xác. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ kẻ sẵn nội dung cần ghi nhớ phần luyện tập BT - 4,5 tờ giấy khổ rộng để làm phần nhận xét, Từ điển, SGK, VBT III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ:(5’) ? Dấu hai chấm có tác dụng gì? Nêu ví dụ? - Nhận xét B Bài mới: 1 Giới thiệu bài: (2’) Nêu mục đích yêu cầu 2 Phần nhận xét:(5-7’) ? Phần yêu cầu gì? ? Lấy ví dụ từ gồm tiếng, từ gồm nhiều tiếng? - HS làm tập, hai HS làm bảng - Nhận xét, chữa ? Qua ví dụ nhận xét từ đơn? từ phức? ? Lấy ví dụ từ có 3, tiếng tạo thành? ? Tiếng dùng để làm gì? ? Từ dùng để làm gì? - 3,4 HS trả lời nêu ví dụ - HS nêu yêu cầu phần nhận xét Từ có một tiếng (Từ đơn) Từ gồm nhiều tiếng (Từ phức) Nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, ăm, liền, Hanh, Giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến - Vơ tuyến truyền hình, hợp tác xã, liên hợp quốc - Dùng để cấu tạo nên từ: Từ có tiếng từ có hai tiếng (9)3 Phần ghi nhớ:(3’) - Từ phần chốt hoạt động GV hướng dẫn HS đến phần ghi nhớ - GV giải thích rõ phần ghi nhớ (nếu HS cịn chưa hiểu) 4 Phần luyện tập:(17’) * Bài 1: - HS nêu yêu cầu - HS trao đổi theo nhóm bàn làm tập - Đại diện nhóm trình bầy - Nhận xét sai * Kết luận: Củng cố từ đơn từ phức * Bài 2: - HS đọc yêu cầu. - HS làm cá nhân, ? Thế từ đơn? Thế từ phức? - HS giải nghĩa từ + Từ điển: sách tập hợp từ Tiếng Việt giải thích nghĩa từ * Bài 3: - HS nêu yêu cầu. - Tổ chức cho Hs chơi trò chơi thi tiếp sức: Tổ chức đội chơi - Nhận xét đội thắng 5 Củng cố- dặn dò:(3’) - Thế gọi từ đơn ? Cho ví dụ - Thế từ phức ? Cho ví dụ - Nhận xét tiết học Chuẩn bị bài: MRVT: Nhân hậu – đoàn kết + Biểu thị vật hoạt động, đặc điểm… + Cấu tạo câu - HS nhắc lại ghi nhớ 1 Dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ hai câu thơ sau: “Rất /công bằng/, rất/ thông minh/ Vừa /độ lượng/ lại/ đa tình/, đa mang/” + Từ đơn: rất, vừa lại + Từ phức: công bằng, thơng minh, độ lượng, đa tình, đa 2.Tìm từ điển ghi lại: - 3 từ đơn: nhà, cốc, bút - 3 từ phức : sách vở, hoa hồng, xe đạp Cho HS làm quen với từ điển 3 Đặt câu với từ đơn từ phức vừa tìm tập 2. - HS làm - Hs trả lời KHOA HỌC TIẾT 5: VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO I MỤC TIÊU Giúp HS: 1.Kiến thức: Kể tên có chứa nhiều chất đạm chất béo. Kĩ năng: Nêu vai trị thức ăn có chứa nhiều chất đạm chất béo - Xác định nguồn gốc nhóm thức ăn chứa chất đạm chất béo Thái độ: Hs u thích mơn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các hình minh hoạ trang 12, 13 / SGK (phóng to có điều kiện) - Các chữ viết hình trịn: Thịt bò, Trứng, Đậu Hà Lan, Đậu phụ, Thịt lợn, Pho-mát, Thịt gà, Cá, Đậu tương, Tôm, Dầu thực vật, Bơ, Mỡ lợn, Lạc, Vừng, Dừa - tờ giấy A3 tờ có hình trịn ghi: Chất đạm, Chất béo - HS chuẩn bị bút màu III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: (10)A Kiểm tra cũ:5’ - Gọi HS lên kiểm tra cũ 1) Người ta thường có cách để phân loại thức ăn? Đó cách nào? 2) Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường có vai trị ? - Nhận xét B Dạy mới: 1.Giới thiệu bài: 2’ Vai trò chất đạm chất béo 2 Bài mới -Yêu cầu HS kể tên thức ăn ngày em ăn * Hoạt động 1: Những thức ăn có chứa nhiều chất đạm chất béo ? 12’ - Yêu cầu HS ngồi bàn quan sát hình minh hoạ trang 12, 13 / SGK thảo luận trả lời câu hỏi: Những thức ăn chứa nhiều chất đạm, thức ăn chứa nhiều chất béo ? - Gọi HS trả lời câu hỏi: GV nhận xét, bổ sung HS nói sai thiếu ghi câu trả lời lên bảng - Em kể tên thức ăn chứa nhiều chất đạm mà em ăn ngày? -Những thức ăn có chứa nhiều chất béo mà em thường ăn ngày * GV chuyển hoạt động: Hằng ngày phải ăn thức ăn chứa chất đạm chất béo Vậy ta phải ăn ? Các em hiểu điều biết vai trò chúng * Hoạt động 2: Vai trò nhóm thức ăn có chứa nhiều chất đạm và chất béo 8’ - Khi ăn cơm với thịt, cá, thịt gà, em cảm thấy ? - Khi ăn rau xào em cảm thấy ? * Những thức ăn chứa nhiều chất đạm chất béo giúp ăn ngon miệng mà chúng tham gia vào việc giúp thể người phát triển - HS trả lời. - HS lắng nghe. - HS nối tiếp trả lời: cá, thịt lợn, trứng, tôm, đậu, dầu ăn, bơ, lạc, cua, thịt gà, rau, thịt bò, … - Làm việc theo yêu cầu GV - HS nối tiếp trả lời: Câu trả lời là: +Các thức ăn có chứa nhiều chất đạm là: trứng, cua, đậu phụ, thịt lợn, cá, pho-mát, gà +Các thức ăn có chứa nhiều chất béo là: dầu ăn, mỡ, đậu tương, lạc -HS nối tiếp trả lời -Thức ăn chứa nhiều chất đạm là: cá, thịt lợn, thịt bị, tơm, cua, thịt gà, đậu phụ, ếch, … -Thức ăn chứa nhiều chất béo là: dầu ăn, mỡ lợn, lạc rang, đỗ tương, … -Trả lời -HS lắng nghe (11) -Yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết SGK trang 13 * Kết luận: +Chất đạm giúp xây dựng đổi mới cơ thể: tạo tế bào làm cho cơ thể lớn lên, thay tế bào già bị huỷ hoại hoạt động sống của con người. +Chất béo giàu lượng giúp cơ thể hấp thụ vi-ta-min: A, D, E, K. * Hoạt động 3 : Trò chơi “Đi tìm nguồn gốc loại thức ăn” 10’ +Thịt gà có nguồn gốc từ đâu ? +Đậu đũa có nguồn gốc từ đâu ? -Để biết loại thức ăn thuộc nhóm có nguồn gốc từ đâu lớp thi xem nhóm biết xác điều ! GV tiến hành trò chơi lớp theo định hướng sau: -Chia nhóm HS tiết trước phát đồ dùng cho HS -GV vừa nói vừa giơ tờ giấy A3 chữ hình trịn: Các em dán tên loại thức ăn vào giấy, sau loại thức ăn có nguồn gốc động vật tơ màu vàng, loại thức ăn có nguồn gốc thực vật tơ màu xanh, nhóm làm nhanh, trang trí đẹp nhóm chiến thắng -Thời gian cho nhóm phút -GV giúp đỡ nhóm gặp khó khăn gợi ý cách trình bày theo hình cánh hoa hình bóng bay Tổng kết thi -Yêu cầu nhóm cầm trước lớp -GV HS lớp làm trọng tài tìm nhóm có câu trả lời trình bày đẹp -Tuyên dương nhóm thắng * Như thức ăn có chứa nhiều chất -HS lắng nghe -HS trả lời +Thịt gà có nguồn gốc từ động vật +Đậu đũa có nguồn gốc từ thực vật -HS lắng nghe -Chia nhóm, nhận đồ dùng học tập, chuẩn bị bút màu -HS lắng nghe -Tiến hành hoạt động nhóm -4 đại diện nhóm cầm quay xuống lớp -Câu trả lời là: +Thức ăn chứa nhiều chất đạm có nguồn gốc từ thực vật: đậu cô-ve, đậu phụ, đậu đũa +Thức ăn chứa nhiều chất đạm có nguồn gốc động vật: thịt bò, tương, thịt lợn, pho-mát, thịt gà, cá, tơm +Thức ăn chứa nhiều chất béo có nguồn gốc từ thực vật: dầu ăn, lạc, vừng (12)đạm chất béo có nguồn gốc từ đâu ? 3.Củng cố- dặn dò:3’ -GV nhận xét, tun dương HS, nhóm HS tham gia tích cực vào bài, nhắc nhỏ HS chưa ý -Dặn HS nhà học thuộc mục Bạn cần biết -Dặn HS nhà tìm hiểu xem loại thức ăn có chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng chất xơ -Từ động vật thực vật - Hs lắng nghe NS: 21 / / 2018 NG: 26 / / 2018 Thứ tư ngày 26 tháng năm 2018 TOÁN TIẾT 13: LUYỆN TẬP( tt) I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Củng cố đọc số viết số đến lớp triệu Thứ tự số. 2 Kỹ năng: Nhận biết giá trị chữ số theo hàng lớp. 3 Thái độ: Giáo dục HS say mê học toán. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ - Lược đồ BT5. III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ:(5’) - HS đọc số nêu giá trị chữ số: 345 800; 50 900 865 ; 789 320 134 ? Kể hàng , lớp học từ nhỏ đến lớn? ? Các số đến lớp triệu có đến chữ số? B Bài mới: 1 Giới thiệu bài:(2’) 2 Thực hành:(30’) Bài 1: Đọc số nêu giá trị chữ số 3 số: - GV phân tích mẫu ? Giải thích cách làm? ? Kể lại tên hàng thuộc lớp học? ? nêu giá trị chữ số 3, chữ số số Bài 2: Viết số biết a) triệu, trăm nghìn, chục nghìn, trăm, chục đơn vị b) triệu, trăm nghìn, nghìn, trăm - HS đọc số, nêu hàng, lớp giá trị vài số theo câu hỏi GV - chữ số - HS đọc yêu cầu - HS làm cá nhân HS làm bảng Số 35.627.499 123.456.789 82.175.263 GT của chữ số 3 30.000.00 0 3.000.000 GT của chữ số 5.000.0005 50.000 5.000 - Nhận xét sai - Đổi chéo kiểm tra (13)chục ĐV c) chục triệu, chục nghìn, nghìn, trăm, chục ĐV c) chục triệu, triệu, trăm nghìn, chục nghìn, nghìn ĐV - Chữa bài: Bài 3: Số liệu điều tra dân số nước vào tháng 12 năm 1999 viết ở bảng bên - GV treo bảng số liệu BT lên bảng ? Bảng số liệu thống kê nội dung gì? Tên nước Số dân Việt Nam 77.263.000 Lào 5.300.000 Cam – pu - chia 10.900.0 Liên Bang Nga0 147.200.000 Hoa Kì 273.300.000 Ấn Độ 989.200.000 Bài 4: Viết vào chỗ chấm theo mẫu - Nếu đến số 900 triệu số nào? - GV: Bạn viết số nghìn triệu? + Số 1000 triệu gọi tỉ + tỉ viết 000 000 000 - Nếu nói tỉ đồng , tức nói triệu đồng ? ? Số tỉ có chữ số, chữ số nào? - GV cho HS viết từ tỉ đến 10 tỉ Lấy vài VD để HS đọc viết Bài 5: Đọc số dân lược đồ - GV treo bảng lược đồ yêu cầu HS quan sát - GV yêu cầu HS tên tỉnh đọc số dân 3 Củng cố – Dặn dò:(3’) - Nhận xét tiết học - Về nhà hoàn thành - Làm SGK - Chuẩn bị sau 5706342 50076342 57634002 - HS đọc yêu cầu - HS làm bảng + Thống kê dân số số nước vào tháng 12 năm 1999 - HS tiếp nối đọc số dân nước a Nước có số dân nhiều nhất: ấn Độ Nước có số dân nhất: Lào b Thứ tự: Lào, Cămpuchia, VN, Liên Bang Nga, Hoa kì, ấn độ - HS đếm thêm 100 triệu từ 100 triệu đến 900 triệu - 3- HS lên bảng viết - Số tỉ có 10 chữ số chữ số chữ số đứng bên phải số - Nêu số dân số tỉnh, thành phố ghi lược đồ TẬP LÀM VĂN (14)I MỤC TIÊU 1 Kĩ năng: Nắm tác dụng việc dùng lời nói ý nghĩcủa nhân vật để khắc hoạ tính cách nhân vật, nói lên ý nghĩa câu chuyện 2 Kiến thức: Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật văn kể chuyện theo hai cách: Trực tiếp gián tiếp 3 Thái độ : GD học sinh có ý thức viết văn. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ ghi sẵn nội dung tập phần nhận xét - Bài tập phần nhận xét viết sẵn bảng lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ:(5’) 1) Khi tả ngoại hình nhân vật, cần ý tả gì? 2) Tại cần phải tả ngoại hình nvật? - Gọi HS tả đặc điểm ngoại hình ơng lão truyện Người ăn xin? B Bài mới: 1 Giới thiệu bài:(2’) Những yếu tố tạo nên nhân vật truyện? 2 Phần nhận xét:(7’) * Bài 1, (VBT) - HS nêu yêu cầu - HS làm cá nhân vào VBT, hai HS làm bảng - Chữa bài: * Bài 3: - HS đọc yêu cầu - Hai HS đọc hai cách kể ? Lời nói, ý nghĩ ơng lão ăn xin hai cách kể cho có khác nhau? - Gv chốt nội dung 3 Ghi nhớ: SGK (3 – 5’) - HS đọc ghi nhớ - HS trả lời - Những yếu tố: hình dáng, tính tình, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ, hành động tạo nên nhân vật 1 Viết câu ghi lại ý nghĩ cậu bé truyện” Người ăn xin”. - Câu ghi lại ý nghĩ cậu bé: + Chao ôi! Cảnh nghèo đói……nào! + Cả tơi nữa,…….ơng lão - Câu ghi lại lời nói cậu bé: + Ơng đừng giận cháu… cho ơng 2.Lời nói ý nghĩ cậu bé nói lên điều cậu? - Cho thấy cậu người nhân hậu, giầu lịng trắc ẩn, thương người 3 Lời nói ý nghĩ ông lão ăn xin trong hai cách kể sau có khác nhau? - C1: Tác giả dẫn trực tiếp, nguyên văn lời ông lão Do từ xưng hô từ xưng hơ ơng lão với cậu bé (cháu – lão) - C2: Tác giả (Nhân vật xưng tôi) thuật lại gián tiếp lời ông lão Người kể xưng gọi người ăn xin ông lão (15)- Cho Hs lấy ví dụ 4 Luyện tập:(15’-17’) * Bài 1: - HS nêu yêu cầu ? Dựa vào dấu hiệu em nhận lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp? - HS đọc thầm đoạn văn trình bày kquả - Kết luận: * Bài 2 - HS nêu yêu cầu - Giáo viên hưỡng dẫn học sinh làm + Xác định rõ lời nói ai? Ai nói với ai? + Cách thay đổi từ xưng hô, dấu ngoặc kép… *Bài 3:- HS nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn Hs nắm yêu cầu + HS làm mẫu - Nhận xét, chữa 5 Củng cố – dặn dò:(5’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS học thuộc lòng ghi nhớ - Chuẩn bị sau - HS tìm đoạn văn có lời dẫn trực tiếp lời dẫn gián tiếp 1 Gạch lời dẫn trực tiếp ( dùng bút chì), lời dẫn gián tiếp ( dùng bút mực) trong đoạn văn sau: - Lời nói gián tiếp: “Cậu bé thứ định nói dối bị chó sói đuổi.” - Lời nói trực tiếp: +“Cịn tớ,tớ nói gặp ơng ngoại.” +“Theo tớ, tốt nhận lỗi với bố mẹ.” 2 Chuyển lời dẫn gián tiếp đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp: -> Vua nhìn thấy miếng trầu têm khéo léo, hỏi bà bán hàng nước: - Xin cụ cho biết têm trầu này? -> Bà lão tâu: - Tâu bệ hạ, trầu bà têm ạ! ->Vua khơng tin, gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật: - Thưa, trầu gái già têm 3 Chuyển lời dẫn trực tiếp đoạn văn sau thành lời dẫn gián tiếp: “Bác thợ hỏi H cậu có thích làm thợ xây khơng Hoè đáp Hoè thích lắm.” NS: 21 / / 2018 NG: 27 / / 2018 Thứ năm ngày 27 tháng năm 2018 TẬP ĐỌC TIẾT 6: NGƯỜI ĂN XIN I MỤC TIÊU 1 Kĩ năng: Đọc lưu lốt tồn bài, giọng đọc nhẹ nhàng, thương cảm, thể được cảm xúc, tâm trạng nhân vật qua cử lời nói 2 Kiến thức: Hiểu nội dung ý nghĩa câu truyện: Ca ngợi cậu bé có lịng nhân hậu biết đồng cảm, thương xót trước nỗi bất hạnh ơng lão ăn xin nghèo khổ 3 Thái độ: cần thông cảm chia sẻ nỗi bất hạnh với người. II CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GD TRONG BÀI (16)- Thể cảm thông chia sẻ giúp đỡ người gặp bất hạnh - Xác định giá trị Nhận biết vẻ đẹp lòng nhân hậu sống III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:- Tranh minh hoạ học SGK. IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ:(5’) - Thư thăm bạn trả lời câu hỏi 1, - Nhận xét B Bài mới: 1 Giới thiệu bài:(2’) - Qs tranh minh hoạ: “Người ăn xin” 2 Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài: a) Luyện đọc (10’) - Gv chia đoạn:3 đoạn - 3HS đọc nối tiếp lần + Sửa lỗi cho HS: + Hướng dẫn đọc đoạn, câu dài: Chao ơi! Cảnh nghèo đói… nhường nào! Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như … - 3HS đọc nối tiếp lần + giải nghĩa từ: + Gv giải nghĩa từ: tài sản; lẩy bẩy; khản đặc. - HS đọc nối tiếp lần 3, cho điểm HS đọc yếu - Hs luyện đọc nối nhóm bàn - Gv đọc mẫu b) Tìm hiểu bài:(12’) *Đoạn 1: ? Hình ảnh ơng lão ăn xin đánh thương nào? - Nêu ý đoạn 1? * Đoạn 2: ? Hành động lời nói ân cần cậu bé chứng tỏ cậu bé ông lão ăn xin nào? - Nêu ý đoạn 2? * Đoạn 3: ? Cậu bé khơng có cho ơng lão, ơng lão lại nói: “ Như cháu cho lão rồi” Em hiểu cậu bé cho ông lão - Hai HS đọc + Đoạn 1: Từ đầu đến cầu xin cứu người” + Đoạn 2: Tiếp đến …khơng có ơng cả” + Đoạn 3: Cịn lại - tài sản: (của cải , tiền bạc) - lẩy bẩy: (run rẩy , yếu đuối, không tự chủ được) - khản đặc: (bị mật giọng, nói gần không tiếng) - HS đọc * HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: - Ơng lão già lọm khọm, đơi mắt đỏ dọc, giàn giụa nước mắt, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi, hình dáng xấu xí, bàn tay sưng húp bẩn thỉu, giọng rên rỉ cầu xin 1 H/ảnh đáng thương ông lão ăn xin * HS đọc đoạn trả lời câu hỏi: - Hành động: muốn cho ông lão thứ nên cố gắng lục tìm hết túi đến túi Nắm chặt lấy tay ông lão - Lời nói: Xin ông đừng giận => Chứng tỏ cậu chân thành thương xót ơng lão, tơn trọng ơng, muốn giúp đỡ ơng 2 Tình cảm chân thành cậu bé đối với ông lão ăn xin. (17)cái gì? ? Theo em cậu bé nhận từ ơng lão ăn xin? - Nêu ý đoạn 3? Nội dung: Ca ngợi cậu bé có lịng nhân hậu biết đồng cảm, thương xót trước nỗi bất hạnh ông lão ăn xin nghèo khổ. c) Hướng dẫn đọc diễn cảm:(10’) - Gv nêu cách đọc khái quát toàn bài: Toàn đọc với giọng nhẹ nhàng, thương cảm, ngậm ngùi, xót xa - Hdẫn HS luyện đọc diễn cảm đoạn: + GV đọc mẫu + HS luyện đọc diễn cảm theo cặp + Hai HS thi đọc diễn cảm trước lớp 3 Củng cố – dặn dò: (3’) ? Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - Về luyện đọc diễn cảm, Học thuộc ý - Kể cho người thân nghe câu chuyện người ăn xin Chuẩn bị sau chân thành, qau nắm tay chặt - Cậu bé nhận từ ơng lão lịng biết ơn, đồng cảm ông lão hiểu lòng cậu 3 Sự đồng cảm cậu bé ông lão ăn xin. - Như phần Mục tiêu - HS đọc nối tiếp - Con người phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn sống - Phải biết thông cảm, chia sẻ với người nghèo LUYỆN TỪ - CÂU TIẾT 6: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU, ĐOÀN KẾT I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Mở rộng vốn từ theo chủ điểm: Nhân hậu - Đoàn kết 2 Kỹ năng: Rèn luyện để sử dụng tốt vốn từ ngữ trên 3 Thái độ: - Biết sống nhân hậu đoàn kết với người. * BVMT: Giáo dục tính hướng thiện cho học sinh (biết sống nhân hậu biết đoàn kết với người) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  Từ điển Tiếng Việt, Một số tờ phiếu khổ to viết sẵn bảng từ tập III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ:(5’) - Gọi HS lên bảng xác định từ đơn, từ phức câu - HS nhận xét làm bảng - GV nhận xét B Bài mới: 1 Giới thiệu bài: (2’) 2 Hướng dẫn làm tập: (25’) “ Mẹ em / / giáo viên./” (18)* Bài 1: - Bài tập yêu cầu rõ ràng tìm từ chứa tiếng cho (Cụ thể : hiền,ác) - Cho HS thi tìm từ tổ: - Nhận xét, công bố kết giải nghĩa số từ - GV hướng dẫn HS cách tra từ điển để HS nhà tìm thêm * GDQTE: Con người cần thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, sống nhân hậu, đoàn kết *Bài 2: - HS nêu yêu cầu, HS đọc từ cho sẵn - Trong từ cho sẵn này, có từ khơng hiểu ko?( GV giải thích ) - Gv treo bảng phụ ( tờ giấy tô-ky to, kẻ bảng sẵn nội dung tập) giải thích u cầu bài.( Có cột,dịng, ghi gì) - Chia lớp thành nhóm, phát phiếu học tập cho nhóm làm, cịn nhóm khác thảo luận làm VBT *Bài 3: - GV hướng dẫn - HS trao đổi theo nhóm bàn - HS làm miệng, giải thích cách lựa chọn, nhận xét *Bài 4 - Yêu cầu HS nêu tình sử dụng thành ngữ, tục ngữ * GV chốt: Đây truyền thống tốt đẹp người VN ta Chúng ta cần phải giữ gìn phát huy truyền thống cao đẹp 3 Củng cố- dặn dò:(3’) - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS Học thuộc lòng câu tục ngữ, thành ngữ - Chuẩn bị sau 1 Tìm từ: a, Chứa tiếng “hiền”. b, Chứa tiếng “ ác”. + Từ chứa tiếng hiền: hiền từ, dịu hiền, hiền dịu, hiền đức, hiền hậu… + Từ chứa tiếng ác: ác, ác nghiệt, ác độc, ác ôn, ác khẩu… + Tìm từ bắt đầu tiếng: “hiền” -> tìm chữ h vần iên + Tiếng ác -> Mở trang bắt đầu chữ a vần ác 2 Xếp vào bảng từ cho sẵn theo cột + -Nhận hậu nhân ái, hiền hậu, phúc hậu, đôn hậu, trung hậu, nhân từ độc ác, tàn ác, ác, tàn bạo Đoàn kết cưu mang, che chở, đùm bọc Chia rẽ, bất hoà, lục đục - Hs nêu yêu cầu 3 Chọn từ ngữ ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh thành ngữ sau: a) Hiền bụt (hoặc đất) b) Lành đất (hoặc bụt) c) Dữ cọp. d) Thương chị em gái. - Hs đọc yêu cầu - Hs phát biểu ý kiến 4 Em hiểu nghĩa thành ngữ, tục ngữ nào? - Môi hở lạnh: Khuyên người phải che chở, đùm bọc lẫn - Máu chảy ruột mềm: Người thân gặp nạn, người đau đớn - Nhường cơm sẻ áo: Giúp đỡ, san sẻ với gặp khó khăn, hoạn nạn - Lá lành đùm rách: Ngưịi có điều kiện giúp đỡ người khó khăn (19)TOÁN TIẾT 14: DÃY SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU 1 Kiến thức:- HS nhận biết số tự nhiên dãy số tự nhiên. 2 Kỹ năng: - Tự nêu số đặc điểm dãy số tự nhiên. 3 Thái độ: - Giáo dục HS lịng say mê học tốn. II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: -Vẽ sẵn tia số vào bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ:(5’) - Đọc số: - Nhận xét B Bài mới: 1 Giới thiệu bài:(2’) 2 Gt số tự nhiên dãy số TN:(12) a Số tự nhiên - Cho HS nêu vài số tự nhiên có chữ số, chữ số, chữ số… giới thiệu số tự nhiên b Dãy số tự nhiên: - Y/c HS lên viết số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn số - HS nêu đặc điểm dãy vừa viết - Gv đưa loạt dãy số hỏi: ? Đây có phải dãy số TN khơng? Vì sao? + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … + 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … + 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Gv cho HS quan sát tia số nhận xét - Đây tia số - Trên tia số số dãy số tự nhiên ứng với điểm tia số - Số ứng với điểm gốc tia số - Ta biểu diễn dãy số tự nhiên tia số c Gthiệu số đđiểm dãy số TN + Nếu thêm vào số tự nhiên gì? + Nếu thêm vào số tự nhiên số tự nhiên liền sau số đó, dãy số tự nhiên kéo 176432800820; 78908865400 - Gọi HS viết + 1, 5, 7, …14, 18, 15….368, ….1998 ,0 -> số tự nhiên - số HS nêu số tự nhiên học + 0, 1, 2, 3, 4, 5… - Khơng phải dãy số tự nhiên thiếu số 0; phận dãy số tự nhiên - Là dãy số tự nhiên, ba dấu chấm để số tự nhiên lớn 10 - Không phải dãy số tự nhiên thiếu dấu ba chấm biểu thị số tự nhiên lớn 10; phận dãy số tự nhiên 0 10 11 12 -> số dãy số tự nhiên ứng với điểm tia số, số ứng với điểm gốc tia số + Nếu thêm vào số tự nhiên số tự nhiên liền sau số - Cho HS nêu ví dụ. (20)dài mãi, điều chứng tỏ khơng có số TN lớn - GV: Bớt số số tự nhiên liền trước số + Có thể bớt số để số tự nhiên khác khơng? + Như có số tự nhiên liền trước số không? Số tự nhiên bé số nào? + Số đơn vị? Số 120 & 121 đơn vị? 3 Thực hành:(18’) Bài 1+2: Viết số TN liền sau liền trước số… ? Giải thích cách làm? ? Muốn tìm số liền sau ta làm ntnào? ? Muốn tìm số liền trước ta làm ntnào? * Gv chốt: Mối quan hệ hai số tự nhiên liên tiếp: đơn vị Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có số TN liên tiếp a) 4,5,… b) …, 87, 88 c) 896,…, 898 d) 9,10,… e) 99.100… g) 9998,9999,… ? Giải thích cách làm? ? Hai số tự nhiên liên tiếp đơn vị? Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 909, 910, 911, …, …, …, …, … b) 0, 2, 4, 6, …, …, …, … c) 1, 3, 5, 7, …, …, …, …, ? Giải thích cách làm? ? Nêu qui luật dãy số? ? Trong ba phần a, b, c đâu dãy số TN? 4 Củng cố- dặn dò: (3’) - Thế dãy số tự nhiên? - Em nêu đặc điểm dãy số TN - Nhận xét tiết học Cb bài: Viết số TN hệ thập phân bé + Khơng có số tự nhiên liền trước số số tự nhiên bé số + Hai số đơn vị - Hs nêu ycầu làm cá nhân, hai HS làm bảng BT1: Viết số tự nhiên liền sau vào ô trống: 6 ; 29 30 ; 99 100 ; 100 101 BT2: Viết số tự nhiên liền trước vào ô trống: 11 12 ; 99 100 ; 999 1000 1001 1002 ; 9999 10000 - Hs nêu yêu cầu - HS làm VBT, hai HS làm bảng - Chữa bài: - Hs nêu yc HS làm bài, 1HS lên bảng làm - HS lớp đọc làm mình, nxét - Chữa bảng, thống kết a) Dãy số tự nhiên liên tiếp 909 b) Dãy số chẵn c) Dãy số lẻ - Hs nêu LỊCH SỬ TIẾT 3: NƯỚC VĂN LANG (21) Kiến thức: - Nắm số kiện nhà nước Văn Lang : thời gian đời, nét đời sống vật chất tinh thần người Việt cổ 2 Kỹ năng: Xđịnh lược đồ khu vực mà người Lạc Việt sinh sống 3 Thái độ: - Giữ gìn truyền thống dân tộc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Hình SGK phóng to - Phóng to lược đồ Bắc Bộ Bắc Trung Bộ - Phiếu học tập - Bảng thống kê ( chưa điền ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A- Kiểm tra cũ: 5’ B- Bài mới: 2’ 1.Giới thiệu: Hôm em học Lịch sử Nườc Văn Lang 2.Tìm hiểu : Hoạt động 1: Thời gian hình thành địa phận nước Văn Lang 10’ - Treo lược đồ Bắc Bộ phần Bắc Trung Bộ vẽ trục thời gian lên bảng - Giới thiệu trục thời gian : Người ta quy ước năm năm Công nguyên (CN) ; phía bên trái phía năm CN năm trước CN; phía bên phải phía năm CN năm sau CN - Yêu cầu HS đọc SGK trả lời : +Nhà nước người Lạc Việt có tên ? +Nước Văn Lang đời vào khoảng thời gian nào? +Xđịnh thời điểm đời trục thời gian? +Nước Văn Lang hình thành khu vực ? HS xác định LĐ? Hoạt động : Các tầng lớp XH 10’ - GV đưa khung sơ đồ (chưa điền nội dung ) Hùng Vương Lạc hầu , Lạc tướng , Lạc dân, tì - Yêu cầu HS đọc SGK , điền tên vào sơ đồ: Các tầng lớp XH Văn Lang + XH Văn Lang có tầng lớp, tầng lớp ? + Người đứng đầu nhà nước ai? +Tầng lớp sau vua ai? Họ có nhiệm vụ gì? +Người dân thường gọi ? - HS nhắc lại tựa viết vào HS dựa vào kênh hình kênh chữ SGK để xác định địa phận nước Văn Lang & kinh đô Văn Lang bảng đồ; xác định thời điểm đời trục thời gian + Là nước Văn Lang + Nước Văn Lang đời vào khoảng 700 năm trước CN -HS lên bảng xác định +Được hình thành khu vực sơng Hồng, sơng Mã, sơng Cả HS có nhiệm vụ đọc SGK & điền vào sơ đồ giai tầng cho phù hợp +Có tầng lớp , Vua Hùng , lạc tướng lạc hầu , lạc dân nơ tì +Vua gọi vua Hùng +Sau vua lạc hầu , lạc tướng , họ giúp vua Hùng cai quản đất nước +Dân thường gọi lạc dân (22)+Tầng lớp thấp tầng lớp ? Họ làm ? Hoạt động 3: Đời sống vật chất tinh thần người Lạc Việt 7’ - GV đưa khung bảng thống kê phản ánh đời sống vật chất tinh thần người Lạc Việt - GV yêu cầu HS mô tả lại ngơn ngữ đời sống người dân Lạc Việt Hoạt động 4: Phong tục người Lạc Việt.5’ +Hãy kể tên số c/chuyện cổ tích nói phong tục người Lạc Việt mà em biết ? - Địa phương em lưu giữ tục lệ người Lạc Việt? 3 Củng cố – dặn dò: 3’ - Nước Văn Lang đời vào thời gian khu vực đất nước ta? - Dựa vào học, em mô tả số nét sống người Lạc Việt ( lời nói, đoạn văn ngắn, hình vẽ) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : “Nước Âu Lạc” gia đình người giàu phong kiến - HS đọc kênh chữ xem kênh hình để điền nội dung vào cột cho hợp lí bảng thống kê +HS trình bày nội dung (phần chuẩn bị đồ dùng) +Sự tích bánh chưng bánh dày +Sự tích Mai AN Tiêm +Sự tích Sơn Tinh Thuỷ Tinh -Tục ăn trầu, trồng lúa, tổ chức lễ hội mùa xuân - HS trả lời , HS khác bổ sung + Thời gian đời: …. + Những nét đời sống vật chất tinh thần người Việt cổ: - Cả lớp nhận xét - Hs trả lời ĐỊA LÍ TIẾT 3: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Trình bày đặc điểm tiêu biểu dân cư, sinh hoạt, trang phục lễ hội số dân tộc Hoàng Liên Sơn Dựa vào tranh ảnh, bảng số liệu để tìm kiến thức 2 Kỹ năng: Xác lập mối quan hệ địa lí thiên nhiên sinh hoạt người ở Hồng Liên Sơn 3 Thái độ: Tơn trọng truyền thống văn hoá dân tộc Hoàng Liên Sơn *Giáo dục BVMT: Người dân miền núi sống gần gũi thiên nhiên cải tạo thiên nhiên để sống cần phải bảo vệ mơi trường thiên nhiên nơi xanh tốt II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Bài cũ: 5’ Dãy núi Hoàng Liên Sơn - Hãy vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn đồ tự nhiên Việt Nam & cho biết có đặc điểm gì? - GV nhận xét B Bài mới: - HS trả lời - HS nhận xét (23)1.Giới thiệu bài: 2’ 2 HD tìm hiểu bài HĐ1: Hoàng Liên Sơn - nơi cư trú dân tộc người 10’ ? Dân cư vùng núi Hồng Liên Sơn đơng đúc hay thưa thớt so với vùng đồng bằng? ? Kể tên dân tộc người vùng núi Hoàng Liên Sơn - Xếp thứ tự dân tộc (Dao, Thái, Mông) theo địa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao ? Người dân khu vực núi cao thường lại phương tiện gì? Vì sao? - GV chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. Hoạt động 2: Bản làng với nhà sàn: 10’ - dựa vào mục SGK, tranh ảnh làng , nhà sàn vốn hiểu biết để trả lời câu hỏi: ? Bản làng thường nằm đâu? ? Bản có nhiều nhà hay nhà? ? Vì số dân tộc Hoàng Liên Sơn sống nhà sàn? ? Nhà sàn làm vật liệu gì? ? Hiện nhà sàn vùng núi có thay đổi so với trước đây? (nhiều nơi có nhà sàn mái lợp ngói,…) - GV chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. Hđộng 3: Chợ phiên, lễ hội, trang phục 10’ ? Nêu hoạt động chợ phiên? ? Kể tên số hàng hoá bán chợ? Tại chợ lại bán nhiều hàng hoá này? (dựa vào H3) ? Kể tên số lễ hội dtộc Hoàng Liên Sơn? ? Lễ hội dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn tổ chức vào mùa nào? Trong lễ hội có hoạt động gì? - Nhận xét trang phục truyền thống các dân tộc hình 3, 4, - GV chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. *Giáo dục BVMT: Người dân miền núi sống gần gũi thiên nhiên cải tạo thiên nhiên để sống cần phải b/vệ m/trường thiên nhiên nơi xanh tốt 3 Củng cố - Dặn dị 3’ - GV u cầu HS trình bày lại: - HS dựa vào mục SGK trả lời kết trước lớp + Thái, mong, Mông, Dao,… - Thái – Dao –Mông - Người dân thường , ngựa - HS hđộng nhóm - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc trước lớp + Ở sườn núi thung lũng - Có nhà + Làm nhà sàn để tránh ẩm thấp, tránh thú + Nhà sàn : làm vật liệu tự nhiên gỗ, tre, nứa + Hiện nhiều nơi có nhà sàn lợp ngói - HS hoạt động nhóm + Mua bán , trao đổi hàng hố + Hàng thổ cẩm, măng, mộc nhĩ Vì hàng hố người dân tự làm tự kiếm + Hội chơi núi mùa xuân , hội xuống đồng … + Được tổ chức vào mùa xuân,thi hát, múa sạp, múa … + Mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng, thiêu trang trí cơng phu có màu sắc rực rỡ Đại diện nhóm trình bày kết làm việc trước lớp (24)+ Những đặc điểm tiêu biểu số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn: ? Người dân nơi sống ntn để thích nghi với mơi trường miền núi trung du? - Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn NS: 21 / / 2018 NG: 28 / / 2018 Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2018 TẬP LÀM VĂN TIẾT 6: VIẾT THƯ I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: HS nắm mục đích việc viết thư, nội dung và kết cấu thông thường thư 2 Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức để viết thư thăm hỏi, trao đổi thông tin 3 Thái độ: Giáo dục tình bạn thân ái, đồn kết, chân tình. II CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GD TRONG BÀI - Giao tiếp: ứng xử lịch giao tiếp Tìm kiếm xử dụng thơng tin Tư sáng tạo III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ viết sẵn phần ghi nhớ - Bảng phụ viết sẵn đề phần luyện tập IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ:(4’) - Cần kể lại lời nói,ý nghĩ nhân vật để làm gì? Có cách ghi lời nói, ý nghĩ nhân vật? - Nhận xét B Bài mới: 1 Giới thiệu bài: (1’) 2 Phần nhận xét:(7’) - Gọi HS đọc phần nhận xét - Một HS đọc bài: “Thư thăm bạn” - Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? - Người ta thường viết thư để làm gì? - Để thực mục đích trên, thư cần có nội dung gì? - Có cách : trực tiếp, gián tiếp - Cả lớp trả lới câu hỏi + để chia buồn Hồng gia đình Hồng vừa bị trận lũ lụt gây đau thương mát lớn + Để thăm hỏi, thông báo tin tức cho nhau, trao đổi ý kiến, chia vui, chia buồn, bày tỏ tình cảm với - Một thư cần có nội dung sau: + Nêu lí do, mục đích viết thư (25)- Qua thư em đọc em thấy thư thường mở đầu kết thúc nào? 3 Phần ghi nhớ:(5’) - Một người ta viết thư để thăm hỏi, thông báo tin tức, trao đổi ý kiến, tỏ tình cảm 4 Phần luyện tập:(20’) a, Tìm hiểu đề: Đề bài: Em viết thư gửi một bạn trường khác để thăm hỏi kể cho bạn nghe tình hình lớp trường em hiện nay. - Gv gạch chân từ quan trọng ? Đề yêu cầu em viết thư cho ai? ? Mục đích viết thư để làm gì? ? Thư cho bạn tuổi cần xưng hô tnào? ? Cần hỏi thăm bạn gì? ? Cần kể cho bạn nghe tình hình lớp, trường nay? ? Nên chúc bạn, hứa hẹn với bạn điều gì? b, HS thực hành viết thư. - Nhiều HS đọc viết - Nhận xét, chữa 2,3 3 Củng cố - Dặn dò: (2’) - Một thư gồm phần nào? - Cần ứng xử lịch giao tiếp - Nhận xét tiết học.- Về hoàn thành + Thơng báo tình hình người viết thư + Nêu ý kiến cần trao đổi bày tỏ tình cảm với người nhận thư - Đầu thư: Ghi địa chỉ, thời gian viết thư, lời thưa gửi + Cuối thư: Ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn người viết thư - 2, Hs đọc ghi nhớ SGK, lớp đọc thầm - HS đọc đề - HS xác định yêu cầu đề + Một bạn trường khác. + Hỏi thăm kể cho bạn nghe tình hình lớp trường em + Bạn, cậu, tớ, mình… + Sức khoẻ, học hành trường mới, tình hình gia đình, sở thích bạn + Tình hình học tập trường, sinh hoạt, vui chơi, cô giáo, bạn bè… + Chúc bạn khoẻ, học giỏi, hẹn gặp lại - Hs trả lời TOÁN Tiết 15: VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU. 1 Kiến thức: - Giúp HS hệ thống hoá số hiểu biết ban đầu về: đặc điểm hệ thập phân; sử dụng mười kí hiệu (chữ số) để viết số hệ thập phân; giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí chữ số số cụ thể 2 Kỹ năng: - Viết số hệ thập phân 3 Thái độ: - GD HS lịng say mê học tốn. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thước, phấn màu. III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ:(5’) -Nêu đặc điểm dãy số tự nhiên? - Cho ví dụ? (26)- Nhận xét B Bài mới: 1 Giới thiệu bài:(2’) 2 HD HS nhận biết đặc điểm hệ thập phân:(7’) a Nhận biết đđiẻm hệ thập phân: * Viết số thích hợp vào chỗ trống: 10 đơn vị = …… Chục 10 chục = …… trăm … trăm = …… nghìn b Giới thiệu số đặc điểm dãy số tự nhiên: - Ở hàng viết số? GV: Trong hệ thập phân, 10 đơn vị hàng hợp thành đvị hàng tiếp liền nó.Ta gọi hệ thập phân ? Để viết số tự nhiên ta dùng chữ số? KL : Giá trị c/số phụ thuộc vào vị trí số - GV: Viết số TN với đặc điểm gọi viết số TN hệ t/phân 3 Luyện tập:(23’) Bài 1: Viết theo mẫu: - Gv hướng dẫn mẫu ? Giải thích cách làm? - Nhận xét sai.- Thống kết * Gv chốt: Bài 2: Viết số sau thành tổng ? Giải thích cách làm? ? Em dựa vào đâu để phân tích? - Lưu ý: Trường hợp số có chứa chữ số 0 viết sau: 10837 = 10000 + 800 + 30 + 8 - GV nhận xét, thống kết * Gv chốt: Giá trị c/số 1 số cách phân tích số thành tổng Bài 3: Ghi giá trị chữ số trong mỗi số bảng sau: - Gv hướng dẫn mẫu ? Giải thích cách làm? ? Em có n/xét giá trị chữ số số so với vị trí hàng nó? - GV nhận xét, thống kết Bảng phụ: 10 đơn vị = chục 10 chục = trăm 10 trăm = nghìn. - Ở hàng viết chữ số - Với mười chữ số: 0; 1;; 2; 3; 4; 5; 6;7 ; ;9 viết số tự nhiên 1 Viết theo mẫu: - Hs nêu yêu cầu - HS làm VBT, Hs làm bảng - HS đọc làm lớp, nhận xét - Chữa bài: 5864; 2020; 55500; 9500009. 2 Viết thành tổng (theo mẫu): - Hs nêu yêu cầu - HS làm VBT 387 = 300 + 80 + 873 = 800 + 70 + 4738 = 4000 + 700 + 309 + 10837 = 10000 + 800 + 30 + - HS đọc làm lớp, nhận xét - Nhận xét bảng 3 Viết số thích hợp vào trống (theo mẫu) - Hs nêu yêu cầu - HS làm VBT, Hs làm bảng - Đọc làm lớp, nhận xét (27)4 Củng cố – Dặn dò: (3’) ? Thế hệ thập phân? ? Để viết số tự nhiên hệ thập phân, ta sử dụng chữ số để ghi? - Gọi vài em nêu lại nhận xét cách viết số tự nhiên hệ thập phân - Chuẩn bị bài: So sánh xếp thứ tự các số tự nhiên - HS lắng nghe ghi nhớ KHOA HỌC TIẾT 6:VAI TRỊ CỦA VI-TA-MIN,CHẤT KHỐNG VÀ CHẤT XƠ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Kể tên thức ăn có chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ Kĩ năng:- Biết vai trị thức ăn có chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng chất xơ Thái độ: - Xác định nguồn gốc nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng chất xơ II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Các hình minh họa trang 14, 15 / SGK (phóng to có điều kiện) - Có thể mang số thức ăn thật như: Chuối, trứng, cà chua, đỗ, rau cải - tờ giấy khổ A0 Phiếu học tập theo nhóm III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ:5’ 1) Em cho biết loại thức ăn có chứa nhiều chất đạm vai trị chúng ? 2) Chất béo có vai trị ? Kể tên số loại thức ăn có chứa nhiều chất béo ? 3) Thức ăn chứa chất đạm chất béo có nguồn gốc từ đâu ? -GV nhận xét B Dạy mới: Giới thiệu bài:2’ -Yêu cầu tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị đồ dùng học tập mà GV yêu cầu từ tiết trước -GV đưa loại rau, thật mà chuẩn bị cho HS quan sát hỏi: Tên của loại thức ăn ? 2.HD tìm hiểu bài * Hoạt động 1: Những loại thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và -HS trả lời -Các tổ trưởng báo cáo -Quan sát loại rau, mà GV đưa (28)chất xơ. Bước 1: GV tiến hành hoạt động cặp đôi theo định hướng sau: -Yêu cầu HS ngồi bàn quan sát hình minh hoạ trang 14, 15 / SGK nói với biết tên thức ăn có chứa nhiều vi-ta-min, chất khống, chất xơ -Gợi ý HS hỏi: Bạn thích ăn ăn chế biến từ thức ăn ? -Yêu cầu HS đổi vai để hoạt động -Gọi đến cặp HS thực hỏi trước lớp -GV nhận xét, tuyên dương nhóm nói tốt Bước 2: GV tiến hành hoạt động lớp -Em kể tên thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ ? -GV ghi nhanh loại thức ăn lên bảng -GV giảng thêm: Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường như: sắn, khoai lang, khoai tây, … chứa nhiều chất xơ * GV chuyển hoạt động: Để biết vai trò loại thức ăn tìm hiểu tiếp ! * Hoạt động 2: Vai trò vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ. Bước 1: GV tiến hành thảo luận nhóm theo định hướng -GV chia lớp thành nhóm Đặt tên cho nhóm nhóm vi-ta-min, nhóm chất khống, nhóm chất xơ nước, sau phát giấy cho HS -Yêu cầu nhóm đọc phần Bạn cần biết trả lời câu hỏi sau: Ví dụ nhóm vi-ta-min +Kể tên số vi-ta-min mà em biết +Nêu vai trò loại vi-ta-min -Hoạt động cặp đơi -2 HS thảo luận trả lời -2 đến cặp HS thực -HS nối tiếp trả lời, HS kể đến loại thức ăn -Câu trả lời là: +Sữa, pho-mát, giăm bông, trứng, xúc xích, chuối, cam, gạo, ngơ, ốc, cua, cà chua, đu đủ, thịt gà, cà rốt, cá, tôm, chanh, dầu ăn, dưa hấu, … +Các thức ăn có nhiều chất xơ là: Bắp cải, rau diếp, hành, cà rốt, súp lơ, đỗ quả, rau ngót, rau cải, mướp, đậu đũa, rau muống, … -HS chia nhóm nhận tên thảo luận nhóm ghi kết thảo luận giấy (29) +Thức ăn chứa nhiều vi-ta-min có vai trị thể ? +Nếu thiếu vi-ta-min thể ? Ví dụ nhóm chất khống +Kể tên số chất khoáng mà em biết ? +Nêu vai trò loại chất khống ? +Nếu thiếu chất khoáng thể ? Ví dụ nhóm chất xơ nước +Những thức ăn có chứa chất xơ ? +Chất xơ có vai trị thể ? -Sau phút gọi nhóm dán lên bảng nhóm tên bổ sung để có phiếu xác Bước 2: GV kết luận: -Vi-ta-min chất tham gia trực tiếp vào việc xây dựng thể hay cung cấp lượng Tuy nhiên, cần cho hoạt động sống thể Nếu thiếu vi-ta-min, thể bị bệnh * Hoạt động : Nguồn gốc nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng chất xơ. Bước 1: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm theo bước: -Chia lớp thành nhóm, nhóm có từ đến HS, phát phiếu học tập cho nhóm -Yêu cầu em thảo luận để hoàn thành phiếu học tập -Sau đến phút gọi HS dán phiếu học tập lên bảng đọc Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung Bước 2: GV hỏi: Các thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khống, chất xơ có nguồn gốc từ đâu ? 3.Củng cố- dặn dò:3’ -Nhận xét tiết học +Vi-ta-min: A, B, C, D +Vi-ta-min A giúp sáng mắt, Vi-ta-min D giúp xương cứng thể phát triển, Vi-ta-min C chống chảy máu chân răng, Vi-ta-min B kích thích tiêu hố, … +Cần cho hoạt động sống thể +Bị bệnh -Trả lời: +Chất khoáng can-xi, sắt, phốt pho, … +Can xi chống bệnh cịi xương trẻ em lỗng xương người lớn Sắt tạo máu cho thể Phốt tạo xương cho thể +Chất khoáng tham gia vào việc xây dựng thể, tạo men tiêu hoá, thức đẩy hoạt động sống +Bị bệnh -Trả lời: +Các loại rau, loại đỗ, loại khoai +Chất xơ đảm bảo hoạt động bình thường máy tiêu hoá -HS đọc phiếu bổ sung cho nhóm bạn -HS lắng nghe -HS chia nhóm nhận phiếu học tập -HS thảo luận theo nội dung phiếu học tập -Đại diện nhóm lên bảng trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung (30) -Dặn HS nhà học thuộc mục Bạn cần biết -HS xem trước SINH HOẠT + KNS KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN CHỦ ĐỀ 1: KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ (TIẾT 1) I MỤC TIÊU. - Nhận ưu, khuyết điểm thân tuần qua - Đề phương hướng phấn đấu cho tuần tới *)KNS - Giúp HS hiểu: KN việc cần thực ngày sống - Rèn cho HS có kỹ tự lập sinh hoạt ngày để thích nghi tốt sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Ghi chép tuần, biển báo hiệu, phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A ổn định tổ chức: 1’ GV yêu cầu HS hát B KNS 20’ CHỦ ĐỀ 1: KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ (TIẾT 1) *Bài tập Xử lí tình - HS thảo luận nhóm đơi để chọn đáp án ? Nếu em chọn ( c ) nghĩ nơi đánh áo, em làm tiếp? - GV nhận xét, chốt ý *Bài tập 2: Giải tình huống Buổi học sáng mai em có kiểm tra Tiếng Việt Tối em cần khoảng để ôn Có số hoạt động sau diễn nhà em vào tối đó: a Xem phim em ưa thích ti vi từ 21h – 23h b Sinh nhật bạn thân từ 19h30 – 20h30 c Ăn tối từ 18h – 19h d Bà ngoại đến chơi từ 20h – 22h e Đi ngủ từ 10h ? Em chọn hoạt động nào? Vi sao? - GV nhận xét chốt ý C SINH HOẠT TUẦN: 15’ 1.Các tổ trưởng nhận xét tổ: - GV theo dõi, nhắc HS lắng nghe - HS đọc thầm tình Một HS đọc to lớp theo dõi - HS Tluận nhóm đơi để chọn đáp án - HS nêu ý kiến cách xử lí thân - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến - HS nêu tình cần giải - HS nêu ý kiến hướng giải tình - HS khác nhận xét bổ sung - HS lắng nghe (31)2 Lớp trưởng nhận xét - GV ycầu HS lắng nghe, cho ý kiến bổ sung 3 GV nhận xét, đánh giá - GV nhận xét tình hình lớp mặt * Ưu điểm: * Nhược điểm: 4 Phương hướng: - GV yêu cầu HS thảo luận phương hướng cho tuần tới - GV chốt lại: + Thực chương trình + Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm nêu + Tích cực học tập, tham gia có hiệu hoạt động nhà trường + Tiếp tục củng cố nề nếp học tập + Kiểm tra đồ dùng học tập + Trang trí phịng học 5 Tổng kết sinh hoạt - GV lớp sinh hoạt văn nghệ - GV nhận xét học - Lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LỚP 4B. TUẦN 3, GIÁO ÁN LỚP 4B. TUẦN 3