Giáo án tuần 13 lớp 5 năm học 2018 - 2019

20 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:43

+ Biết kể được một việc làm tốt hoặc hành động dũng cảm của bản thân hoặc những người xung quanh để bảo vệ môi trường.. Qua câu chuyện thể hiện được ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần n[r] (1)TUẦN 13 (03/12 – 07/12/2018) NS: 26/11/2018 NG: Thứ hai ngày 03 tháng 12 năm 2018 BUỔI SÁNG TOÁN Tiết 61 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Giúp HS thực phép cộng, phép trừ phép nhân số thập phân Nhân số thập phân với tổng hai số thập phân 2 Kĩ năng: Rèn kĩ cộng, trừ, nhân số thập phân Thái độ: HS có ý thức tự giác học làm II ĐỒ DÙNG DH: MTB, máy chiếu, máy tính, phơng chiếu. III CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ (5’) - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét, tuyên dương B Bài mới 1-GTB (1’) GV nêu MĐYC tiết học. 2-Luyện tập (30’) *Bài (VBT) - Mời HS nêu yêu cầu - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng làm - Nhận xét, chữa *Bài (VBT) - Mời HS nêu yêu cầu - Cho HS làm vào vở, sau nêu kết làm nêu cách làm - N.xét, chữa *Bài (VBT) a) Tính so sánh giá trị của: (a + b) x c a x c + b x c - Mời HS nêu yêu cầu Gọi 1HS lên bảng làm vào bảng phụ -Nhận xét, chữa Y/c HS rút nh.xét - Cho HS nối tiếp nêu phần nhận xét - Dùng chức khảo sát Hs làm BT: Cách tính nhanh biểu thức sau là: 96,28 x 3,527 + 3,527 x 3,72 A 339,57956 + 13,12044 B (96,527 + 3,72) x 3,527 C (96,28 + 3.527) x 3,72 C Củng cố, dặn dò (4’) - GV nhận xét học - Dặn HS ôn lại kiến thức vừa luyện tập chuẩn bị cho sau Tính cách thuận tiện nhất: 0,25 x 400 x 6,7 2,5 x 12,5 x 40 x 80 Luyện tập chung *Bài tập 1: a) 750,30; 20,834 b) 332,64; 84,035 *Bài tập 2: a) 83,7 ; 3,94 b) 13805; 4,201 c) 2,9; 0,098 *Bài tập 4: a) (a + b) x c = 44,1; 1,625; 6,12 a x c + b x c = 44,1; 1,625; 6,12 - HS nhận xét: (a + b) x c = a x c + b x c hay a x c + b x c = (a + b) x c (2)TẬP ĐỌC Tiết 25 NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn Đọc diễn cảm văn với giọng kể chậm rãi, phù hợp với diễn biến việc - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, thông minh dũng cảm công dân nhỏ tuổi 2 Kĩ năng: Rèn cho HS kĩ đọc diễn cảm 3.Thái độ: HS có ý thức bảo vệ rừng bảo vệ mơi trường *GDQTE: Hiểu em có quyền tham gia giữ gìn, bảo vệ mơi trường tài sản cơng Có bổn phận bảo vệ tài sản công. * GD QP&AN:Nêu gương học sinh có tinh thần cảnh giác, kịp thời báo cơng an bắt tội phạm. II CÁC KNSCB - Ứng phó với tình căng thẳng, linh hoạt, thơng minh tình bất ngờ - Đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng III ĐỒ DÙNG DH: MTB, máy chiếu, phông chiếu,MT IV CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra (3’) - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi Hành trình bầy ong. - Nhận xét - đánh giá B Bài mới 1- GTB (1') Đưa tranh giới thiệu học. 2- Luyện đọc tìm hiểu bài a) Luyện đọc (10’) - Gọi 1H đọc - lớp đọc thầm - y/c Hs chia đoạn (3 đoạn) - T/c cho HS đọc nối tiếp đoạn lần GV ghi từ khó - y/c HS đọc - Y/c HS đọc nối tiếp đoạn lần Gọi HS đọc giải GV đưa câu văn dài (slide 1) - Nêu cách ngắt nghỉ, từ cần nhấn giọng - T/c cho Hs đọc theo nhóm đơi - Gọi nhóm đọc trước lớp- NX tuyên dương - G đọc mẫu b) Tìm hiểu (12’) - Gọi 1Hs đọc đoạn - lớp đọc thầm Đọc thuộc lịng Hành trình của bầy ong Người gác rừng tí hon - Hs thực + Đ1: Từ đầu đến bìa rừng chưa? + Đ2: Tiếp thu lại gỗ + Đ3: Phần lại - Hs thực +loanh quanh, chạy, loay hoay - Hs thực + Ba gã trộm đứng khựng lại/ như rô bốt hết pin Tiếng còng tay vang lên lách cách - hs đọc câu (3)- T/c gửi tập tin cho Hs, sau Hs gửi lại bài, Gv nhận xét, chốt KT Câu Thoạt tiên phát thấy dấu chân người lớn hằn mặt đất, bạn nhỏ thắc mắc nào? A Chắc người lấy nấm B Chắc đồng nghiệp bố tuần C Hai ngày khơng có khách tham quan cơ mà ! Câu Lần theo dấu chân, bạn nhỏ thấy gì, nghe thấy gì? A Nhiều gỗ bị chặt B Khoảng chục to cộ bị chặt thành từng khúc dài, có tiếng bàn bạc bọn trộm gỗ. C Nhìn thấy bọn trộm gỗ bàn cách chuyển gỗ +) Rút ý 1: - Cho HS đọc đoạn 2: + Kể việc làm bạn nhỏ cho thấy bạn nhỏ người thông minh, dũng cảm? +) Rút ý 2: - Cho HS đọc đoạn cịn lại TL nhóm theo câu hỏi: + Vì bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt trộm gỗ? + Em học tập bạn nhỏ điều gì? +) Rút ý 3: - Nội dung gì? (slide 2) - GV chốt ý đúng, ghi bảng c) Đọc diễn cảm: (10’) - Gọi Hs đọc nối tiếp đoạn - GV đưa đoạn lên (slide 3), y/c Hs nêu giọng đọc, cách ngắt nhịp, nhấn giọng đọc - T/c cho Hs luyện đọc cá nhân - T/c thi đọc diễn cảm - GV nhận xét, tuyên dương C Củng cố, dặn dò (2’) - Gọi Hs đọc lại ND - G hệ thống nội dung - liên hệ + Em học điều bạn nhỏ? + Chúng ta cần làm để bảo vệ rừng? 1 Sự nghi vấn, thắc mắc của bạn nhỏ: + Hai ngày không có khách tham quan mà ! + Khoảng chục to cộ đã bị chặt thành khúc dài, có tiếng bàn bạc bọn trộm gỗ. 2 Sự thông minh, dũng cảm của bạn nhỏ: + Thông minh: thắc mắc…, lần theo dấu chân,…gọi điện báo công an + Dũng cảm: gọi điện báo, phối hợp với công an bắt bọn trộm gỗ 3 Tình yêu rừng bạn nhỏ: + Vì bạn yêu rừng, sợ rừng bị phá… + Tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản… *Ca ngợi ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh, dũng cảm của công dân nhỏ tuổi. - Hs thực - Hs nêu ý kiến - hs thực - Đại diện tổ tham gia - HS đọc - HS nêu (4)- GDQP&AN: Em nêu gương học sinh có tinh thần cảnh giác, kịp thời báo công an bắt tội phạm? - Nhận xét tiết học cơng.Có BP BVt.sản của cơng. - Nguyễn Thanh Lộc, lớp 7A6 (13 tuổi) học sinh Ông Như Bảo Thạch, lớp 6A1 (12 tuổi) Trường THCS Phú Cường, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), có hành động mưu trí, dũng cảm theo dõi, bắt nghi can trộm tài sản CHÍNH TẢ (nhớ - viết) Tiết 13 HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: HS ôn lại cách viết từ ngữ chứa tiếng có âm đầu s/x 2 Kĩ năng: Rèn kĩ nghe - viết tả hai khổ thơ cuối thơ Hành trình bầy ong trình bày đẹp 3 Thái độ: Gd lịng u thích môn học II ĐỒ DÙNG DH - Một số phiếu nhỏ viết cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc tập 2a 2b - Phiếu, bút III CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra (5’) - Gọi HS lên bảng viết - lớp viết vào nháp - Nhận xét - đánh giá B Bài 1- Giới thiệu (1’) Trực tiếp. 2- Nội dung (20') a HS nhớ viết : - Gọi HS đọc khổ thơ cuối + Qua hai dịng thơ cuối, tác giả muốn nói điều cơng việc bầy ong ? - Gọi 2H viết tiếng khó lên bảng lớp - Hs khác viết BC - Y/c HS nhớ viết - GV chấm (7 em) n.xét,tuyên dương viết đẹp b Bài tập: (12') - Gọi HS nêu yêu cầu 2a - Y/c HS thi tìm viết nhanh từ ngữ có chứa s/ x nối tổ (mỗi tổ Hs) - Hs thực viết từ ngữ chứa âm đầu s/x - Hs thực + Bài thơ ca ngợi phẩm chất đáng quý bầy ong: cần cù làm việc, tìm hoa gây mật, giữ hộ cho người mùa hoa tàn phai, để lại hương thơm vị cho đời *Từ khó: đẫm, rù rì, rong ruổi. * Viết bài: Bài tập 2a: Tìm từ chứa tiếng: - HS thực củ sâm, canh sâm, sương gió, sương mù, sung sướng say sưa, sửa chữa (5)- GV nhận xét - Gọi HS nêu yêu cầu - Gọi HS làm bảng lớp - NX- ĐG - Gọi HS đọc hoàn chỉnh khổ thơ điền - 1H nêu cách viết s/x C Củng cố, dặn dò (2') - G hệ thống nội dung - Về nhà viết nhiều cho đẹp xâm nhập, xâm lược xương tay, xương xương, công xưởng ngày xưa, xưa xiêu vẹo, liêu xiêu Bài tập 3: Điền vào chỗ trống s hay x: Đàn bò vàng đồng cỏ xanh xanh Gặm hồng hơn, gặm buổi chiều sót lại. - Lớp làm BUỔI CHIỀU TH TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU - Đọc trơi chảy tồn bài, đọc từ khó Cây bàng - Hiểu từ ngữ - Làm tập II CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS 1 Giới thiệu (2 phút) 2 Luyện đọc (30 phút) - Gọi HS đọc thơ Cây bàng - T/c cho HS đọc theo nhóm, cá nhân nối tiếp - GV đọc mẫu - GV nêu câu hỏi nội dung tập đọc Đ/án: a-3 ; b-2 ; c-1 ; d-2 ; e-3 ; g-2 ; h-3 ; i-2 - GV nhận xét - Y/c HS nhắc lại KT từ QHT, so sánh, nhân hóa 3 Lập dàn ý chi tiết cho văn tả thầy (cô) giáo hoặc bạn học em - HD cho Hs làm cá nhân, sau gọi số Hs đọc làm 4 Củng cố - dặn dò (2 phút) Nhận xét tiết học. - HS đọc nối tiếp - Nhận xét - Hs lắng nghe - HS TLCH theo thực hành - Lớp nhận xét - HS nêu - Hs thực -THỰC HÀNH TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU - Củng cố nhân số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; nhân STP với STP II CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS 1 Giới thiệu (2 phút) 2 Luyện tập (30 phút) Bài 1: Tính nhẩm. 17,4 x 0,1 = 1,74 2,18 x 0,01 = 0,0218 207 x 0,001 = 0,207 (6)- T/c cho Hs làm cá nhân sau nêu miệng kết - Nx, củng cố Bài 2: Không th c hi n phép tính, tìm x.ự ệ a) 4,6 x x = 3,8 x 4,6 x = 3,8 b) x x 1,25 = 1,25 x 9,2 x = 9,2 - Gọi HS nêu y/c, t/c cho HS làm cá nhân, chữa - GV Nx y/c Hs giải thích cách làm, tuyên dương Bài 3: Tính cách thuận tiện. a) 7,38 x 0,5 x 20 = 7,38 x (0,5 x 20) = 7,38 x = 7.38 c) 9,18 x 80 x 1,25 = 9,18 x (80 x 1,25) = 9,18 x 100 = 918 b) 2,5 x 4,69 x 40 = (2,5 x 40) x 4,69 = 10 x 4,69 = 46,9 d) 0,25 x 1,25 x x 800 = (0,25 x 4) x (1,25 x 800) = x 1000 = 1000 - GV t/c cho Hs làm bài, chữa - GV chữa bài, nx, tuyên dương Bài 4: Giải toán. - Gọi Hs đọc tốn, nêu tóm tắt - Hs làm cá nhân, chữa 3 Củng cố - dặn dò (2 phút) - Nhận xét tiết học. - HS làm cá nhân - Hs khác nhận xét - Hs nêu y/c - Hs nêu miệng, giải thích cách tìm - HS làm cá nhân - Hs lên bảng làm - lớp nh.xét - 1HS nêu - Hs lên bảng làm -NS:26/11/2018 NG: Thứ ba ngày 04 tháng 12 năm 2018 TOÁN Tiết 62 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Biết thực phép cộng, phép trừ phép nhân số thập phân Kĩ năng: Vận dụng tính chất nhân STP với tổng, hiệu hai STP thực hành tính 3 Thái độ: HS có ý thức tự giác học làm bài, biết áp dụng vào thực tế sống II ĐỒ DÙNG DH: III CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ (5’) - Gọi 2HS lên bảng làm - Nhận xét, tuyên dương B Bài mới 1- GTB (1’): Nêu MĐYC tiết học. 2- Luyện tập (30’): *Bài tập 1: (VBT) - Mời HS đọc yêu cầu - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng làm - Gọi HS nhận xét làm bạn bảng - Nhận xét, chữa Tính cách thuận tiện nhất: 12,3 x 3,12 + 12,3 x 6,88 2,23 x 8,56 + 8,56 x 7,77 Luyện tập chung (7)*Bài tập 2:(VBT) - Mời HS nêu yêu cầu - Cho HS nêu cách làm - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng làm - Nhận xét, chữa *Bài tập 3: (VBT) - Mời HS đọc yêu cầu - Cho HS trao đổi nhóm để tìm cách giải - Cho HS làm vào vở, sau đổi kiểm tra chữa chéo cho - Gọi HS lên bảng chữa - Nhận xét *Bài tập 4: (VBT) - Mời HS đọc đề - GV hướng dẫn HS tìm hiểu toán - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng làm - Nhận xét, chữa C Củng cố, dặn dò (4’) - GV nhận xét học - Dặn HS ôn lại kiến thức vừa luyện tập chuẩn bị cho sau *Bài 2: a)C1:(22,6 + 7,4) x 30,5 = 30 x 30,5 = 915 C2: (22,6 + 7,4) x 30,5 = 22,6 x 30,5 + 7,4 x 30,5 = 689 + 225,7 = 915 *Bài 3. 8,32 x x 25 = 8,32 x (4 x 25) = 8,32 x 100 = 832 *Bài 4. Bài giải Mua lít mật ong hết số tiền là: 160 000 : = 80 000 (đồng) Mua 4,5 lít mật ong hết số tiền là: 80 000 x 4,5 = 360 000 (đồng) Số tiền phải trả nhiều là: 360 000 - 160 000 = 200 000 (đồng) Đáp số: 200 000 đồng. - Hs lắng nghe -LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 25 MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I MỤC TIÊU 1 Kĩ năng: Mở rộng vốn từ môi trường bảo vệ môi trường 2 Kiến thức: Viết đoạn văn có đề tài gắn với nội dung BVMT Thái độ: Giáo dục HS có ý thức việc bảo vệ môi trường *GDQTE: Hiểu có quyền sống mơi trường lành phải có bổn phận giữ gìn, bảo vệ mơi trường. II ĐỒ DÙNG DH: MTB, máy chiếu, phông chiếu, MT III CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra (5’) - Gọi HS làm BT - Lớp nhận xét - đánh giá B Bài mới 1 Giới thiệu (1') - Trực tiếp. 2 Hướng dẫn HS làm tập (32') Bài 1: - G nêu yêu cầu tập - lớp đọc thầm - Gọi 2H đọc đoạn văn - lớp đọc thầm - Gọi 1H đọc từ khó hiểu - Làm lại BT4 MRVT: Bảo vệ môi trường Bài 1: Giải nghĩa từ: (8)- Gọi H trình bày kết - Y/c Hs dùng MTB tìm hình ảnh khu bảo tồn sinh học mà em biết - Gv nhận xét - KL cho Hs xem số h/ảnh khu bảo tồn sinh học (slide 1) Bài 3: - GV nêu yêu cầu tập - lớp đọc thầm - GV giải thích yêu cầu tập: chọn cụm từ tập - Gọi HS nói tên đề tài chọn - Y/c HS viết - G giúp đỡ H lúng túng - Gọi HS đọc viết (5H) - Lớp GV nhận xét, khen viết hay C Củng cố, dặn dò (2’) - G hệ thống nội dung + Em phải làm để mơi trường ln xanh-sạch - đẹp? *LH: Chúng ta có quyền sống MT trong lành phải có bổn phận giữ gìn, BVMT. - GVNX tiết học, dặn dị nhà học chuẩn bị sau sinh Nam Cát Tiên khu bảo tồn đa dạng sinh học rừng có động vật, có thảm thực vật phong phú Bài 3: (15’) Viết đoạn văn khoảng câu đề tài: chọn cụm từ BT2: - 5-7 Hs nêu - Hs thực - hs nêu -NS: 27/11/2018 NG: Thứ tư ngày 05 tháng 12 năm 2018 TOÁN Tiết 63 CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU Giúp HS: 1 Kiến thức: Biết thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên Kĩ năng: Biết vận dụng thực hành tính 3 Thái độ: HS ý thức tự giác học cẩn thận thực phép chia II ĐỒ DÙNG DH: BC, VBT. III CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ (5’) Gọi Hs lên bảng đặt tính tính 42,5 x 94,3 x 0,4 - Gọi Hs lớp trả lời: ? Muốn nhân STP với STN ta làm tn? ? Muốn nhân STP với STP ta làm tn? - Nhận xét, củng cố, tuyên dương B Bài mới 1 GTB (1’): Nêu MĐYC tiết học. 2 HD chia STP cho STN (12’) a) Ví dụ 1: (9)- GV nêu ví dụ, vẽ hình, cho HS nêu cách làm: Phải thực phép chia: 8,4 : = ? (m) - GV đưa đầu - Cho HS đổi đơn vị dm sau thực phép chia - GV HD HS thực phép chia STP cho số tự nhiên: *Đặt tính tính: 8,4 2,1 (m) - Cho HS nêu lại cách chia STP : 8,4 cho số tự nhiên b) Ví dụ 2: - GV nêu VD : 72,58 : 19 = ? - GV HD HS làm vào BC 1HS lên bảng làm - Nhận xét, chữa - Cho HS nêu lại cách làm c) Quy tắc: ?Muốn chia STP cho STN ta làm ntn? - Cho HS nối tiếp đọc quy tắc - Y/c Hs vận dụng đặt tính tính 5,28 : 3- Luyện tập (18’) *Bài (VBT) - Mời HS nêu yêu cầu - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng làm (3 phép tính đầu) - Gọi HS nhận xét làm bạn - Nhận xét, chữa *Bài 2:(VBT) - Mời HS nêu yêu cầu, nêu cách làm - Cho HS làm vào vở, đọc kết làm, đổi đối chiếu bảng - Nhận xét, chữa C Củng cố, dặn dò (4’) ? Muốn chia STP cho STN ta làm tn? - GV chốt lại kiến thức - Dặn HS học chuẩn bị cho sau - Hs đọc lại VD - HS đổi đơn vị dm sau thực phép chia BC - HS theo dõi, ghi nhớ - HS nêu - Hs đọc lại phép tính, so sánh với VD1 - HS thực đặt tính tính: 72,58 19 15 3,82 38 - HS nêu - HS đọc quy tắc SGK - Hs làm BC *Bài tập 1,24; 1,9; 0,0238; 0,08; 0,59; 0,357 *Bài tập a) x = 1,9 b) x = 0,36 - HS nêu -KỂ CHUYỆN Tiết 13 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA Chọn hai đề sau: 1 Kể việc làm tốt em người xung quanh để BVMT. 2 Kể hành động dũng cảm bảo vệ môi trường. (10)1 Kiến thức: Hiểu biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện biết đặt câu hỏi cho bạn trả lời câu hỏi bạn 2 Kĩ năng: Rèn kĩ nói nghe: + Biết kể việc làm tốt hành động dũng cảm thân người xung quanh để bảo vệ môi trường Qua câu chuyện thể ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần noi theo gương dũng cảm + Chăm theo dõi bạn kể; nhận xét đánh giá lời kể bạn 3 Thái độ: GDHS học tập gương dũng cảm biết bảo vệ mơi trường, góp phần làm mơi trường xanh - - đẹp * GDQTE: Hiểu có quyền tham gia chia sẻ với người trong cộng đồng Có bổn phận quan tâm, giữ gìn bảo vệ mơi trường. *GDQP&AN: Nêu gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp địa phương, nhà trường II CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ (5’) - Gọi HS kể lại đoạn (một câu) chuyện nghe, đọc bảo vệ môi trường B Bài mới 1- GTB (2’) GV nêu MĐYC tiết học. 2-HD HS hiểu yêu cầu đề (8’) - Cho 1-2 HS đọc đề - GV nhắc HS: Câu chuyện em kể phải truyện việc làm tốt hành động dũng cảm bảo vệ môi trường em người xung quanh - Mời HS đọc gợi ý 1-2 SGK Cả lớp theo dõi SGK - Y/c HS lập dàn ý truyện định kể - GV kiểm tra khen ngợi HS có dàn ý tốt - Mời số HS giới thiệu câu chuyện kể 3 Thực hành kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện (20’) a) Kể chuyện theo cặp - Cho HS kể chuyện theo cặp, trao đổi ý nghĩa câu chuyện - GV đến nhóm giúp đỡ, hướng dẫn b) Thi kể chuyện trước lớp: - Các nhóm cử đại diện lên thi kể Mỗi HS kể xong, GV HS khác đặt câu hỏi cho người kể để tìm hiểu nội dung, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện - Cả lớp GV nhận xét sau HS kể: + Nội dung câu chuyện có hay khơng? + Cách kể: giọng điệu, cử chỉ, - HS nối tiếp kể chuyện - HS đọc đề - HS đọc gợi ý - HS lập dàn ý - HS GT câu chuyện kể - HS kể chuyện nhóm trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Đại diện nhóm lên thi kể, kể xong trả lời câu hỏi GV bạn (11)+ Cách dùng từ, đặt câu - Cả lớp GV bình chọn: + Bạn có câu chuyện thú vị + Bạn đặt câu hỏi hay tiết học C Củng cố - dặn dò (5’) *Liên hệ: Chúng ta có quyền tham gia chia sẻ với người cộng đồng Có bổn phận quan tâm, giữ gìn bảo vệ mơi trường. -GDQP&AN: Nêu gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường? - GV nhận xét tiết học Khuyến khích HS kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Dặn HS CB trước cho tiết kể chuyện tuần sau - HS kể tên - Hs lắng nghe -TẬP ĐỌC Tiết 26 TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN I MỤC TIÊU 1 Kĩ năng: Đọc lưu lốt tồn bài, giọng thơng báo rõ ràng, rành mạch phù hợp với nội dung văn khoa học 2 Kiến thức: HS hiểu nội dung bài: Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá; thành tích khơi phục rừng ngập mặn năm qua; tác dụng rừng ngập mặn khơi phục 3 Thái độ: GDHS có ý thức trồng rừng bảo vệ rừng, cần phải cải tạo, gìn giữ mơi trường sống * GDBVMT: Hiểu cần phải cải tạo, gìn giữ mơi trường sống II ĐỒ DÙNG DH: Máy tính, máy chiếu, phơng chiếu. III CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra (5’) - Gọi HS đọc nối tiếp TLCH 2, - Lớp GV nhận xét, tuyên dương B Bài 1 GTB (1') Dùng tranh minh hoạ. (slide 1) 2 Luyện đọc, tìm hiểu bài a) Luyện đọc: (10’) - Gọi HS đọc - Y/c Hs chia đoạn (3 đoạn) - T/c cho HS đọc nối tiếp đoạn lần GV ghi từ khó đọc - T/c cho HS đọc nối tiếp đoạn lần Gọi hs đọc phần giải GV đưa câu văn dài hs nêu cách ngắt Đọc bài: Người gác rừng tí hon - Hs thực + Đ1: Từ đầu đến sóng lớn + Đ2: Tiếp Cồn Mờ (N.Định) + Đ3: Đoạn lại - Hs thực (12)nghỉ, từ cần nhấn giọng (slide 2) Gọi HS nêu cách đọc đọc - Y/c Hs luyện đọc nhóm đơi, sau gọi nhóm đọc, nhận xét - G đọc mẫu b) Tìm hiểu bài: (12’) - Gọi 1Hs đọc đoạn - Lớp đọc thầm + Nêu nguyên nhân hậu việc phá rừng ngập mặn ? * G tiểu kết - H nêu ý đoạn - Gọi Hs đọc đoạn - Lớp đọc thầm + Vì tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn ? + Em nêu tên tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn ? * G tiểu kết - H nêu ý đoạn - Gọi 1Hs đọc đoạn - Lớp đọc thầm + Tác dụng rừng ngập mặn phục hồi ? *G tiểu kết - H nêu ý đoạn - Gọi H nêu ND - G chốt lại.(slide 2) - Gọi 2H đọc lại - Cho Hs xem h/ảnh hậu việc phá rừng ngập mặn, phong trào trồng rừng, t/d rừng ngập mặn (slide 3) c Đọc diễn cảm (10') - Gọi HS đọc nối tiếp - Đưa đoạn 3, y/c Hs nêu giọng đọc, cách nhấn giọng (slide 4) - Gọi đọc - Y/c Hs luyện đọc cá nhân - T/c thi đọc diễn cảm - Gv nhận xét - đánh giá C Củng cố, dặn dò (2') G hệ thống nội dung - liên hệ +B.văn cung cấp cho em thơng tin ? * Liên hệ: Mỗi cần phải cải tạo, gìn giữ môi trường sống - Về nhà chuẩn bị sau phần đáng kể tăng thêm thu nhập / và bảo vệ vững đê điều. - Hs thực - Hs lắng nghe 1 Nguyên nhân hậu việc phá rừng ngập mặn: + Ng.nhân: chiến tranh, quai đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm + Hậu quả: đê điều bị xói lở, bị vỡ có gió, bão, sóng lớn 2 Phong trào trồng rừng ngập mặn: - Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền… - Các tỉnh có phong trào trồng rừng ngập mặn 3 Tác dụng rừng ngập mặn: - Bảo vệ vững đê điều - Tăng thu nhập cho người dân - Loài chim phong phú * Trồng rừng biện pháp quan trọng đẻ bảo vệ đê điều, cải tạo mơi trường và góp phần tăng thu nhập cho nhân dân - Hs thực - Hs đọc nối tiếp - Hs quan sát, nêu ý kiến - Hs thực - Đại diện tổ tham gia Lắng nghe (13) -NS: 27/12/2018 NG: Thứ năm ngày 06 tháng 12 năm 2018 TOÁN Tiết 64. LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Giúp HS: 1 Kiến thức: Biết chia số thập phân cho số tự nhiên 2 Kĩ năng: Rèn kĩ thực chia số thập phân cho số tự nhiên Thái độ: HS có ý thức tự giác học làm II ĐỒ DÙNG DH: BC, VBT. III CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ (5’) - Gọi Hs lên bảng đặt tính tính: 45,5 : 12 394,2 : 73 - Hỏi Hs lớp: Nêu cách chia STP cho STN? - Nhận xét, tuyên dương B Bài mới 1 GTB (1’) GVnêu MĐYC tiết học. 2 Luyện tập (30’) *Bài tập 1: (VBT) - Mời HS nêu yêu cầu - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng làm - Nhận xét, chữa *Bài tập 3:(VBT) - Mời HS đọc đề - Cho HS trao đổi nhóm để tìm cách giải - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng làm - Nhận xét, chữa C Củng cố, dặn dò (4’) - GV nhận xét học - Dặn HS học chuẩn bị cho sau - Hs thực - HS lên bảng làm Luyện tập *Bài tập 1: 17,9 ; 1,41 ; 0,36 *Bài tập 3: Bài giải Số chè hộp hộp là: 1,2 x = 2,4 (kg) Hộp lúc đầu có số kg chè là: (13,6 + 2,4) : = (kg) Hộp lúc đầu có số kg chè là: 13,6 – = 5,6 (kg) Đáp số: Hộp 1: 8kg Hộp 2: 5,6 kg. Lắng nghe -TẬP LÀM VĂN Tiết 25 LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Tả ngoại hình) I MỤC TIÊU (14)2 Kĩ năng: HS biết viết đoạn văn tả ngoại hình người em thường gặp dựa vào dàn ý kết quan sát có 3 Thái độ: HS biết thể thái độ, tình cảm chân thật người tả II ĐỒ DÙNG DH - Bảng phụ ghi dàn ý khái quát văn tả người - Bảng nhóm, bút III CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra (5’) - Gọi 3HS đọc- lớp nh.xét - đánh giá B Bài 1- Giới thiệu bài(1'). - GV nêu MĐYC học 2- Hướng dẫn luyện tập (34'). - Y/c HS tiếp nối đọc YC ND Bà Chú bé vùng biển - lớp đọc thầm - GV phân cơng nhiệm vụ: + Nhóm: + : (1a) + Nhóm: + : (1b) * Lưu ý: phần 1b dùng bút chì mờ gạch chân đặc điểm ngoại hình Thắng - Y/c HS trao đổi theo cặp - Gọi HS trình bày trước lớp - GV nhận xét - chốt lại - Gọi 1H nêu y/c - Gọi HS tiếp thu tốt đọc kết quan sát ghi chép - Cả lớp làm - 1H làm bảng lớp - G nhận xét - đánh giá - Gọi 5H đọc lại *Gv: Đánh giá cao có sáng tạo quan sát miêu tả - GV treo bảng phụ dàn ý khái quát - 2H đọc lại C Củng cố - Dặn dò (2') - Gv hệ thống nội dung - Nhận xét học Đọc kết quan sát người mà em thường gặp Bài 1: Chọn làm bài: "Bà tôi", "Chú bé vùng biển": * Kết quả: a Bài Bà tôi: * Đoạn 1: Tả mái tóc bà gồm câu - chi tiết có quan hệ chặt chẽ, chi tiết sau làm rõ cho tiết trước * Đoạn 2: Tả giọng nói… (câu + 2) đơi mắt… (câu 3) Khuôn mặt… (câu 4)  Thể rõ bên ngồi tính cách, tính tình bà dịu hiền, u đời, lạc quan b Đọc đoạn văn, nêu đặc điểm ngoại hình bạn Thắng, đặc điểm cho biết điều tính tình Thắng? Bài 2: Lập dàn ý văn tả người mà em thường gặp (thầy giáo, cô giáo, công an, người hàng xóm…) 1 MB: giới thiệu người định tả TB: - Tả hình dáng (tầm vóc, ăn mặc, khn mặt, mái tóc, cặp mắt, hàm …) - Tả tính tình, hành động (lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác…) 3 KB: nêu cảm nghĩ người tả (15) -LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 26 LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: HS nhận biết cặp QHT câu tác dụng chúng Kĩ năng: HS biết sử dụng số căp quan hệ từ thường gặp 3 Thái độ: Có ý thức việc sử dụng QHT lúc, chỗ đặt câu viết văn II ĐỒ DÙNG DH: MCVT, VBT. III CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra (3’) - Gọi HS đọc tập - GV nh.xét, củng cố kiến thức B Bài 1 Giới thiệu (1') - GV nêu mục đích, yêu cầu học 2 Hướng dẫn làm tập (34'). - Gọi HS đọc YC, ND - Gọi HS trình bày kết - GV nhận xét - đánh giá - Gọi HS đọc YC, ND tập - Y/c H suy nghĩ, trình bày kết - G nhận xét - đánh giá *G: Cần lựa chọn cặp QHT thích hợp - Gọi HS tiếp nối đọc YC - T/c cho HS làm việc cá nhân - Chiếu số lên bảng - Nhận xét - Gọi HS nêu tác dụng quan hệ từ + Sử dụng QHT câu có tác dụng gì? C Củng cố, dặn dò (5’) + Khi sử dụng QHT cặp QHT, ta cần ý điều gì? - G hệ thống nội dung - Về nhà chuẩn bị sau Đọc tập (T.99) Bài 1: Các QHT từ câu văn: a Nhờ…….mà… b Khơng những….mà cịn Bài 2: Chuyển cặp câu đoạn a đoạn b thành câu sử dụng cặp QHT: "Vì… nên", “Chẳng …mà cịn…” *KQ: a Vì…nên… b Chẳng …mà cịn… Bài 3: So sánh điểm khác hai đoạn văn.Vì sao? *KQ: - So với đoạn a, đoạn b có thêm số QHT cặp QHT câu: - Câu 6: Vì vậy, Mai…… - Câu 7: Cũng vậy, bé…… - Câu 8: Vì chẳng kịp, nên bé…… Đoạn a hay đoạn b Vì quan hệ từ cặp quan hệ từ thêm vào câu 6, 7, đoạn b làm cho câu văn nặng nề + Cần sử dụng QHT lúc, chỗ (16)2 Các bước tiến hành HĐ GV HĐ HS *HĐ 1: Khởi động (5 phút) + T/c cho hs chơi Trị chơi: Tìm tên danh nhân/ nhân vật lịch sử - Nhận xét, tuyên dương *HĐ 2: Đọc hiểu (35 phút) - Gọi Hs đọc mục tiêu - GV yêu cầu HS đọc to đọc “Thư Bác Hồ gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng” - GV yêu cầu HS đọc trả lời câu hỏi 1, 2, 3, (tr.19, 20) - GV gọi HS chia sẻ trước lớp (mỗi HS trả lời câu hỏi) - Y/c Hs thảo luận trả lời câu hỏi 5, (tr.20) theo nhóm - Nhận xét, tuyên dương - Y/c nhóm chia sẻ câu chuyện gương anh hùng hi sinh Tổ quốc *HĐ3: Thực hành – ứng dụng (35 phút) - GV y/c HS hoàn thành câu hỏi 1, (tr.20, 21) - GV gọi HS chia sẻ trước lớp *HĐ 4: Tổng kết đánh giá (5 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung học nêu cảm nhận thân sau học - Nxét trình làm việc HS nhóm - Hs thực theo nhóm - Hs thực - HS lớp nghe đọc thầm đọc - Hs làm cá nhân, báo cáo - Các HS khác GV đánh giá, nhận xét, bổ sung - Hs thực - Hs chia sẻ trước lớp - Hs thực - Hs nhắc lại -NS:28/11/2018 NG: Thứ sáu ngày 07 tháng 12 năm 2018 BUỔI SÁNG TOÁN Tiết 65 CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10 ; 100 ; 1000 ; … I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Giúp HS hiểu bước đầu thực hành quy tắc chia số thập phân cho 10, 100, 1000,… 2 Kĩ năng: Bước đầu biết thực phép chia số thập phân cho 10; 100; 1000; …, vận dụng để giải tốn có lời văn 3 Thái độ: HS ý thức tự giác học biết vận dụng kiến thức vào thực hành II ĐỒ DÙNG DH: III CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra cũ (5’) - Gọi Hs lên bảng đặt tính tính: 29,4 : 12 653,8 : 25 - Gọi Hs lớp nêu cách chia STP cho số tự nhiên - Nhận xét, củng cố, tuyên dương (17)B Bài mới 1 GTB (1’) Nêu MĐYC tiết học. 2 HD thực chia STP cho 10; 100; 100; (10’) a) Ví dụ 1: - GV nêu ví dụ: 213 : 10 = ? - GV hướng dẫn HS đặt tính tính: 213,8 10 13 21,38 38 80 + Nêu cách chia số thập phân cho 10? b) Ví dụ 2: - GV nêu ví dụ: Đặt tính tính 89,13 : 100 = ? - Cho HS làm vào bảng con, HS lên bảng làm - Gọi HS nhận xét làm bạn - GV nhận xét, chốt lại - Cho 2-3 HS nêu lại cách làm + Muốn chia số thập phân cho 100 ta làm nào? c) Quy tắc: + Muốn chia số thập phân cho 10, 100, 1000,…ta làm nào? - Cho HS nối tiếp đọc phần quy tắc 3 Luyện tập (20’) *Bài tập 1:(VBT) - Gọi HS đọc YC YC HS làm bài, chữa - Gọi HS NX nhắc lại cách làm *Bài tập 2: (VBT) - Mời HS nêu y/c, HS làm vào vở, gọi HS lên bảng làm - Nhận xét, chữa *Bài tập 3:(VBT) - Mời HS đọc đề - Hướng dẫn HS làm - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng làm - Nhận xét, chữa C Củng cố, dặn dò (4’) + Muốn chia số thập phân cho 10, 100, - HS thực phép chia nháp - HS nêu phần nh.xét SGK - HS thực đặt tính tính nháp 89,13 100 13 0,8913 130 300 - HS nêu phần nhận xét SGK - HS nêu - HS đọc phần quy tắc SGK *Bài 1: a) 0,49 b) 2,468 c) 0,675 *Bài 2: a) 320,08 b) 25,67 c) 630,06 d) 66,94 *Bài 3: Bài giải Số gạo chuyển đến là: 246,7 : 10 = 24,67 (tấn) Trong kho có tất số gạo là: (18)1000 ta làm ? - GV chốt lại kiến thức - Dặn HS nhà học bài, chuẩn bị cho sau -TẬP LÀM VĂN Tiết 26 LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Tả ngoại hình) I MỤC TIÊU 1 Kĩ năng: HS viết đoạn văn tả ngoại hình người em thường gặp dựa vào dàn ý kết quan sát có trước 2 Kiến thức: Củng cố lại cách viết đoạn văn tả ngoại hình Thái độ: Tỏ thái độ thân mật, yêu mến người tả II ĐỒ DÙNG DH - Bảng phụ ghi yêu cầu tập 1, gợi ý - Dàn ý văn tả người em thường gặp III CÁC HĐ DH HĐ GV HĐ HS A Kiểm tra (3’) - Gọi HS trình bày- GV nhận xét B Bài 1 Giới thiệu (1’) - GV nêu MĐ, yêu cầu học 2 HDHS làm tập (30’) - Gọi H đọc đề - G chép bảng lớp - Gọi 2H đọc lại - Y/c HS đọc nối tiếp gợi ý SGK - Gọi 2H học tốt làm mẫu - H khác lắng nghe - Cả lớp làm - Gọi 5H đọc nối tiếp viết - G nhận xét - đánh giá C Củng cố - dặn dò (2') - G hệ thống nội dung - Gọi 1H nhắc lại cấu tạo văn tả người Trình bày dàn ý văn tả người mà em thường gặp (đã sửa) Đề bài: Dựa vào dàn ý lập (tiết trước), viết đoạn văn tả ngoại hình người mà em thương găp *VD: Hoàng nhỏ bé, loắt choắt nhanh nhẹn Là học sinh lớp bạn nhỉnh em lớp thơi Bạn ăn mặc gọn gàng, Chiếc khăn quàng đỏ thắm ngắn cổ Đôi mắt to, đen, sáng long lanh ẩn giấu vẻ tinh nghịch -BUỔI CHIỀU THỰC HÀNH TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - KT: Củng cố cộng, trừ, nhân số thập phân với STP -KN: Rèn cho HS kĩ tính tốn thành thạo - TĐ: GD HS u thích mơn học biết áp dụng vào thực tế sống II CÁC H DH:Đ (19)1 Giới thiệu (2 phút) 2 Luyện tập (30 phút) Bài 1: Đặt tính tính. a) 427,08 + 181,53 b) 76,275 – 27,038 c) 25,18 x 5,2 - Gọi HS nêu y/c, nêu lại cách nhân - T/c cho HS làm cá nhân, chữa - GV Nx tuyên dương Bài 2: Tính nhẩm. a) 65,78 x 10 = 657,8 c) 635,84 x 100 = 63584 b) 65,78 x 0,1 = 6,578 d) 635,84 x 0,01 = 6,3584 - GV t/c cho Hs làm bài, chữa - Yêu cầu HS nhắc lại cách nhân nhẩm STP với 10; 100; 0,1; 0,01; - GV chữa bài, nx, tuyên dương Bài 3: Giải toán. - Gọi Hs đọc tốn, nêu tóm tắt - Hs làm cá nhân, chữa 3 Củng cố - dặn dò (2 phút) - Nhận xét tiết học - HS làm cá nhân - 3Hs lên bảng làm - Hs khác nhận xét - Hs nêu y/c - Hs nêu miệng kết - lớp nx - 1HS nêu - Hs lên bảng giải toán -SINH HOẠT LỚP TUẦN 13 – PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 14 1 Nhận xét tuần 13 * Ưu điểm: *Tồn tại:….……… *Tuyên dương: ………. ……… *Nhắc nhở: .……… 2 Phương hướng tuần 14 - Cả lớp phải thực tốt việc đeo khăn quàng - Phải học đầy đủ, giờ, không học muộn nghỉ học vơ lí - Phải thực nghiêm túc quy định học tập, thực nghiêm túc có hiệu 15 phút truy đầu - Thực nghiêm túc ATGT: phải đội mũ BH đầy đủ ngồi xe máy, xe đạp điện - Duy trì làm làm tốt Tiếng trống trường (20)- Không dép giẫm lên bồn cỏ xung quanh gốc cây, trước cửa phòng học - Chăm sóc chậu hoa, cảnh trước cửa lớp học - Ln có ý thức giữ gìn bảo vệ công, tài sản lớp học không vẽ vẩy mực bôi bẩn lên tường - Phải thực nghiêm túc hoạt động - Thực nghiêm túc nề nếp ăn ngủ bán trú
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 13 lớp 5 năm học 2018 - 2019, Giáo án tuần 13 lớp 5 năm học 2018 - 2019