Tuần 24_Mĩ thuật

4 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:42

- Gợi ý HS nêu ý tưởng về cách nặn, tạo dáng và trang trí một đồ vật yêu thích để HS chủ động hình thành kiến thức mới.. - Yêu cầu HS quan sát hình 10.2 hoặc nặn minh họa trực tiếp ch[r] (1)TUẦN 24 Thứ hai ngày tháng 03 năm 2021 Mĩ thuật CHỦ ĐỀ 10: CỬA HÀNG GỐM SỨ I MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nêu đặc điểm hình dáng, cách trang trí số đồ gốm, sứ lọ hoa, chậu cảnh, ấm, chén, bát đĩa - Kĩ năng: HS nặn tạo dáng sản phẩm lọ hoa, chậu cảnh, ấm chén, bát đĩa II CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp - Một số hình ảnh lọ hoa, chậu cảnh, bát đĩa đồ vật thật có - Bài nặn chủ đề HS có * Học sinh: - Sách học MT lớp 3, số tranh ảnh lọ hoa, chậu cảnh làm gốm sứ có - Đất nặn, bảng con, dao cắt đất, giấy vẽ, màu vẽ, hồ dán 2 Quy trình thực hiện: - Sử dụng quy trình: Tiếp cận theo chủ đề 3 Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HO T Ạ ĐỘNG D Y H C:Ạ Ọ Hoạt động GV Hoạt động HS 1 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV đối thoại với HS tạo khơng khí gần gũi, cởi mở thầy trò qua số câu hỏi - Giới thiệu chủ đề 2 HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU * Mục tiêu: + HS thảo luận, tìm hiểu nhận biết đặc điểm hình dáng, màu sắc, phận, cách trang trí đồ gốm sứ + HS nắm đồ vật gốm, sứ có kiểu dáng đa dạng, họa tiết trang trí gốm sứ có màu sắc, đường nét đẹp phong phú + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Tổ chức HS hoạt động theo nhóm ? Em thăm làng gốm chưa? Ở đâu ? Em biết đồ gốm sứ - L¾ng nghe, mở học - Thảo luận, tìm hiểu nhận biết đặc điểm hình dáng, màu sắc, phận, cách trang trí đồ gốm sứ - Nắm đồ vật gốm, sứ có kiểu dáng đa dạng, họa tiết trang trí gốm sứ có màu sắc, đường nét đẹp phong phú - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động (2)- GV yêu cầu HS quan sát hình 10.1 số đồ gốm sứ GV chuẩn bị nêu câu hỏi gợi mở để HS thảo luận tìm hiểu đặc điểm hình dáng, màu sắc, phận, cách trang trí đồ gốm sứ - GV tóm tắt: + Các đồ vật gốm, sứ có kiểu dáng đa dạng, thường có hình dáng đối xứng + Các họa tiết trang trí gốm sứ có màu sắc, đường nét đẹp phong phú Chúng bố trí thành mảng lớn hay thường đặt nhắc lại để tạo thành họa tiết đường diềm 3 HOẠT ĐỘNG 2: CÁCH THỰC HIỆN * Mục tiêu: + HS trải nghiệm, tìm hiểu nhận biết cách tạo hình đồ vật + HS nắm cách vẽ, cách nặn tạo dáng trang trí đồ vật + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Gợi ý HS nêu ý tưởng cách nặn, tạo dáng trang trí đồ vật yêu thích để HS chủ động hình thành kiến thức - Yêu cầu HS quan sát hình 10.2 nặn minh họa trực tiếp cho HS quan sát bước thực để nhận biết rõ cách tạo hình đồ vật - GV tóm tắt cách vẽ, nặn tạo dáng, trang trí đồ vật: + Cách vẽ: Vẽ tạo dáng đồ gốm sứ, trang trí họa tiết vẽ màu + Cách nặn: Chọn màu đất, tạo dáng chi tiết phận ghép lại, tạo họa tiết trang trí vị trí phù hợp - Yêu cầu HS tham khảo thêm hình 10.3 để có thêm ý tưởng sáng tạo riêng cho sản phẩm 4 HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH * Mục tiêu: + HS hiểu nắm cơng việc phải làm + HS hồn thành tập + HS tập trung, nắm bắt kiến thức - Quan sát, thảo luận tìm hiểu hình dáng, màu sắc, phận, cách trang trí đồ gốm sứ cử đại diện báo cáo kết - Lắng nghe, ghi nhớ - Cao, thấp, to, nhỏ, vng, trịn, chữ nhật thường cân đối - Như hình hoa, lá, vật, cảnh vật có màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã bật bắt mắt - Trải nghiệm, tìm hiểu nhận biết cách tạo hình đồ vật - Nắm cách vẽ, cách nặn tạo dáng trang trí đồ vật - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - HS nêu ý tưởng cách nặn, tạo dáng trang trí đồ vật theo cảm nhận riêng - Quan sát, nhận biết tiếp thu cách tạo hình đồ vật - Lắng nghe, tiếp thu - Vẽ hình cân khổ giấy vẽ, trang trí tơ màu theo ý thích, có đậm nhạt - Hoặc tạo dáng từ khối đất nguyên - Quan sát, học tập (3)cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Hoạt động cá nhân: + Yêu cầu HS nặn tạo dáng trang trí đồ vật lọ hoa, chậu cảnh, bát, ấm chén theo ý thích  GV tiến hành cho HS tạo hình sản phẩm. 5 HOẠT ĐỘNG 4: TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM * Mục tiêu: + HS trưng bày, giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn HS thuyết trình sản phẩm Gợi ý HS khác tham gia đặt câu hỏi chia sẻ, học tập lẫn - Đặt câu hỏi gợi mở giúp HS khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình: + Em sắm vai người người bán hàng để thuyết phục khách mua sản phẩm thơng qua việc giới thiệu cách làm ý tưởng trang trí sản phẩm mình? + Em sắm vai người giới thiệu sản phẩm mĩ nghệ với du khách để quảng bá hình ảnh q hương mình? + Em chơi trò mua bán để biết cách sử dụng tiền? - Nhận định kết học tập HS, tuyên dương, rút kinh nghiệm * ĐÁNH GIÁ: - Hướng dẫn HS đánh dấu tích vào sau nghe nhận xét GV - GV đánh dấu tích vào HS - Đánh giá học, động viên HS * VẬN DỤNG SÁNG TẠO: - Gợi ý HS tạo dáng trang trí số đồ vật theo ý thích từ vật liệu tìm để phát triển óc sáng tạo Sắm vai nhân vật khác với nhân vật vừa thể - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Làm việc cá nhân - Thực - HĐ cá nhân - Trưng bày, giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Trưng bày tập - Tự giới thiệu - HS khác đặt câu hỏi chia sẻ, học tập - Trả lời, khắc sâu kiến thức - 1, HS sắm vai - 1, HS sắm vai - HS chơi - Học tập, rút kinh nghiệm - Đánh dấu tích vào - Ghi lời nhận xét GV - Phát huy (4)* Dặn dò: - Nhắc nhở HS bảo quản sản phẩm làm Tiết để tiết sau hoàn thiện thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 24_Mĩ thuật, Tuần 24_Mĩ thuật