đề cương ôn tập khối 8

1 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:42

Câu 3: Luyện tập: Viết một bài văn thuyết minh về cách làm lồng đèn ngôi sao hay một món đồ chơi đơn giản khác mà em biết..[r] (1)TRƯỜNG THCS HƯNG THÀNH TỔ VĂN – SỬ- GDCD CÂU HỎI HƯỚNG DẪN HS ÔN TẬP TUẦN 20 ĐẾN TUẦN 23 MÔN: NGỮ VĂN VĂN - HK II NĂM HỌC 2019 – 2020 I.Phần tiếng việt: Câu hỏi: Câu 1: Nêu đặc điểm hình thức chức câu nghi vấn. Cho ví dụ Câu 2: Nêu đặc điểm hình thức chức câu cầu khiến Cho ví dụ Câu 3: So sánh hình thức ý nghĩa hai câu sau: a Hãy cố ngồi dậy húp cháo cho đỡ xót ruột ! b Thầy em cố ngồi dậy húp cháo cho đỡ xót ruột Câu 4: Đặt hai câu nghi vấn có chức dùng để hỏi. II.Phần văn bản: Câu hỏi: Câu 1: Nêu ý nghĩa thơ Quê hương Cho biết thơ đời hoàn cảnh nào? Câu 2: Nêu nội dung nghệ thuật thơ Tức cảnh Pác bó và hoàn cảnh đời thơ? Câu 3: Nêu nội dung ý nghĩa thơ Khi tu hú ? Câu 4: Qua thơ Ngắm trăng, em thấy hình ảnh Bác Hồ ra nào? III.Phần tập làm văn: Câu 1: Khi làm văn thuyết minh, cần ý điều gì? Câu 2: Khi cần thuyết minh cách làm đồ vật (hay cách nấu ăn) người ta thường nêu nội dung ? Câu 3: Luyện tập: Viết văn thuyết minh cách làm lồng đèn ngơi hay đồ chơi đơn giản khác mà em biết
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn tập khối 8, đề cương ôn tập khối 8