Hoạt động trải nghiệm_Tuần 23

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:41

- HS nhận thấy được những ưu điểm và nhược điểm trong tuần vừa qua, duy trì những việc tốt đã đạt được và có biện pháp khắc phục những tồn tại của cá nhân và tập thể.. Nắm được những v[r] (1) KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 23 MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO VIÊN Nguyễn Thị Tâm KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 23 MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BÀI : CHUẨN BỊ HỘI DIỄN BÁC HỒ TỰ HỌC TIẾNG PHÁP Ngày: 26 - 02 - 2021 I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - Biết chia sẻ với bạn việc chuẩn bị tham gia hội diễn lớp - Tích cực tham gia tiết mục hội diễn lớp - Học học đức tính chăm chỉ, tinh thần tâm tự học Bác - Học sinh có ý thức tự học , tự giác - HS nhận thấy ưu điểm nhược điểm tuần vừa qua, trì việc tốt đạt có biện pháp khắc phục tồn cá nhân tập thể Nắm việc làm tuần tới lớp II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bài hát, Trò chơi III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ổn định - GV thông báo kế hoạch tổ chức hội diễn nhà trường, hướng dẫn HS trao đổi, chia sẻ theo tổ nhóm nhỏ nội dung: HS hát vui (2)+ Đội văn nghệ lớp luyện tập nào? Thời gian, đại điểm luyện tập? + việc cần GV hỗ trợ - GV công bố danh sách HS tham gia đội văn nghệ lớp Hoạt động 2: Đọc hiểu GV đọc đoạn văn “Bác Hồ tự học tiếng Pháp.” ( Tài liệu Bác Hồ học đạo đức, lối sống lớp 1/ tr.20) -GV hỏi: + Khi đến Pháp Bác tâm làm gì? + Bác học tiếng Pháp nào? + Khi đưa Bác đề nghị với tịa soạn? + Bác trở thành chủ bút báo gì? + Sau đăng báo tiếng Pháp em thử đốn xem Bác làm gì? a/ Nhận báo đem cất b/ Nhận báo đọc lướt qua viết c/ Xem lại câu, chữ để biết viết sửa câu chữ Hoạt động 3: Sơ kết tuần 23: - GV nhận xét chung tình hình lớp tuần + Về học tập: Nhắc nhở HS tiếp tục thực tốt tập nhà mà GV giao cho Khen ngợi HS có tiến học tập Khen ngợi HS viết chữ đẹp, tập + Về chuyên cần: Nhắc nhở HS học trễ + Về nề nếp, trật tự: Nhắc HS không xả rác, không vẽ bậy lên tường, lên bàn gia Giới thiệu bạn tham gia đội văn nghệ lớp - HS lắng nghe - HS trả lời cá nhân - HS trả lời cá nhân - HS trả lời cá nhân - HS trả lời cá nhân - HS chia nhóm, thảo luận câu hỏi, ghi vào bảng nhóm -Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung -Lớp trưởng báo cáo tình hình lớp mặt sau: chuyên cần, học tập, tác phong đạo đức, thể dục, vệ sinh, truy bài, việc khác… -HS lớp bổ sung để thống ý kiến chung -HS đề xuất ý kiến nêu nguyện vọng đáng (3)+ Nhắc HS viết mực phải chuẩn bị giấy nháp, khăn lau, không giũ xuống sàn, lên tường GV rút điểm làm điểm chưa làm tuần qua Tuyên dương HS thực tốt nhiệm vụ học tập, nhắc nhở HS chưa thực tốt 3 Kế hoạch tuần 24: -GV nêu cơng việc tuần tới: -GV giải thích nhiệm vụ , phân công cụ thể cá nhân , tổ, ban cán lớp… để giao trách nhiệm nhác nhở em cố gắng hoàn nhiệm vụ giao, thời gian Duy trì nếp nhà trường đề Thực tốt nề nếp lớp đề Thực LĐ-VS cho – đẹp phân công đội trực làm vệ sinh hàng ngày Ôn tập học ngày chuẩn bị làm , học cho ngày sau trước đến lớp Lắng nghe giáo viên nhận xét chung Góp ý biểu dương HS tốt thực nội quy HS ý nghe nói, bổ sung đề xuất ý kiến, nêu thắc mắc có Các tổ thực theo kế hoạch GVCN Lớp đề NHẬN XÉT BGH Phó Hiệu trưởng Lê Huỳnh Kim Dung NHẬN XÉT TỔ TRƯỞNG Kế hoạch ghi đầy đủ, thể rõ mục tiêu, lực, phẩm chất cần đạt Ngày 16 tháng 01 năm 2021 TTTCM Phan Kim Huệ GIÁO VIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động trải nghiệm_Tuần 23, Hoạt động trải nghiệm_Tuần 23