Đồ Chơi của bé tuần 6

26 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:40

- Lần lượt cho tổ trưởng từng tổ nhận xét các bạn trong tổ- Cho trẻ tự nhận xét mình và nhận xét bạn theo tiêu chuẩn bé ngoan với sự giúp đỡ của cô. - Cô cho trẻ cắm cờ[r] (1) CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CỦA BÉ CHỦ ĐẾ NHÁNH 3: NHƯNG ĐỒ CHƠI CÓ THỂ CHUYỂN ĐỘNG ĐƯƠC Thời gian thực hiện: Từ 12/10 đến 16/10/2020 (2) Tuần Thời gian thực tuần; Tên chủ đề nhánh 3: ( Thời gian thực hiện: A TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU CHUẨN BỊ Đ Ó N T R C H O I - T H D C S Á N G * Đón trẻ- chơi tự chọn - Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ * Cất đồ dùng cá nhân cho trẻ * Hướng trẻ vào góc chơi - Cơ nắm tình hình sức khỏe trẻ, yêu cầu, nguyện vọng phụ huynh đưa em đến lớp - Nhằm phát đồ vật, đồ chơi không an tồn ba lơ, túi áo trẻ - Rèn cho trẻ thói quen ngăn nắp, gọn gang - Giúp trẻ biết hòa nhập với ban, hứng thú tham gia vào hoạt động chơi đoàn kết chơi - Thơng thống lớp học, khăn mặt, ca,cốc… - Đồ chơi * Thể dục sáng Thứ 2.4,6 tập theo nhạc Thứ 3,5 tập theo nhịp đếm với động tác phát triển chung: hô hấp, tay, chân, bụng, bật - Tạo cảm giác thoải mái trước vào học - Phát triển thể lực rèn luyện sức khoẻ cho trẻ - Trẻ biết tập động tác thể dục theo cô - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động đoàn kết - Sân trường sạch, sẽ, mũ cho trẻ đội trời nắng * Điểm danh- Trò chuyện buổi sáng * Trò chuyện những, đồ chơi bé thích - Trẻ cô gọi đến tên, - Trẻ gọi tên đồ chơi bé thích - Bút, Sổ điểm danh - Nội dung trò chuyện đồ chơi bé thích ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ (3)Những đồ chơi chuyển động Số tuần thực hiện: 01 Từ 12/10 đến 16/10/2020 CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ - Cô vệ sinh lớp sẽ, đón trẻ niềm nở., Vui vẻ - Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ cất đồ dùng cho trẻ nơi quy định - Trao đổi phụ huynh sức khỏe trẻ, trò chuyện với phụ huynh - Cô cho trẻ góc chơi, nhắc trẻ chơi đồn kết Cơ bao quát chơi với trẻ nhút nhát để trẻ bạo dạn hào hứng đến lớp - Hướng trẻ ý đến chủ lớp học bé số tranh ảnh đồ chơi lớp học - Nhắc trẻ chơi đồn kết, khơng tranh giành đồ chơi, chơi xong cất đồ chơi nơi quy định - Trẻ lễ phép chào hỏi - Trẻ chơi góc Ổn định: Cô kiểm tra sức khỏe trẻ. a Khởi động: Cơ cho trẻ tập đội hình đội ngũ dóng hàng, quay trái quay phải, dãn hàng b.Trọng động: *Bài tập phát triển chung: Cô tập mẫu +ĐTHH:- Tập hít vào, thở +ĐTTay:Hai tay giơ lên cao lắc bàn tay +ĐTBụng: Cúi gập người phía trước +ĐTChân: Ngồi xuống đứng lên * Trị chơi vận động: Cơ nói tên trị chơi, cách chơi Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần Nhận xét trẻ chơi c Hồi tĩnh: Trẻ nhẹ nhàng dồn hàng vàolớp. - Trẻ xếp hàng theo tổ - Trẻ tập theo yêu cầu - Cô điểm danh trẻ theo sổ yêu cầu trẻ cô gọi đến tên đứng dậy - Cơ trẻ trị chuyện đồ chơi bé thích + Các biết đến lớp học chơi đồ chơi gì? Chúng thấy lớp hoc có nhiều đồ chơi khơng? Khi chơi đồ chơi phải nào? Có phá hỏng đồ chơi khơng? - GD trẻ giữ gìn đồ chơi, lời chơi - Trẻ cô gọi đến tên - Trị chuyện bạn A TỔ CHỨC CÁC (4)H O T Đ N G G Ó C H O T Đ N G C H Ơ I T P *Chơi thao tác vai Chơi bắt chước thể số hành động đơn giản chơi “Tôi làm người lái xe”/ “tàu hỏa chạy” Vận động bắt chước tiếng cịi, âm máy bay, tơ *Chơi với hình màu Di màu tranh, dán thêm đèn, bánh xe cho ô tô, máy bay *Xem sách truyện Xem sách, truyện tranh, xem ảnh đồ chơi chuyển động *Hoạt động với đồ vật: Xếp đồn tàu, tơ, máy bay *Ban nhạc tí hon: Sử dụng dụng cụ âm nhạc hát múa hát chủ đề *Thực hành trải nghiệm: Tập buộc dây * Góc thiên nhiên: chăm sóc - Trẻ nhập vai chơi thao tác với vai chơi thể số hành động đơn giản bắt chước làm tài xế - Trẻ phối hợp với theo nhóm chơi cách chơi từ thỏa thuận đến nội dung chơi theo gợi ý - Trẻ biết liên kết nhóm chơi thể vai chơi tuần tự, chi tiết - Biết sử dụng đồ dùng, đồ chơi để thực nhiệm vụ chơi - Trẻ biết cách giở sách tranh giữ gìn xem sách - Trẻ biết tạo sản phẩm theo chủ đề theo yêu cầu cô nhờ giúp đỡ cô - Trẻ mạnh dạn tự tin hát múa Phát triển khả quan sát ghi nhớ trẻ - Trẻ biết chăm sóc góc thiên nhiên - Đồ chơi thao tác vai Bộ lắp ghép, hình hột hạt - Bút màu, giấy, dụng cụ âm nhạc - Dụng cụ tưới chăm sóc cây HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ (5)- Cơ trẻ trị chuyện chủ đề “những đồ chơi chuyển động được” Cơ dẫn dắt Hơm hoạt động góc chơi theo chủ đề 2 Giới thiệu góc chơi - Cơ giới thiệu nội dung góc chơi ngày hơm Ai thích chơi góc chơi nào? (Trẻ trả lời câu hỏi theo gợi ý cơ) - Ví dụ: Hoạt động với đồ vật: Xếp ô tô, máy bay, cần nguyên vật liệu gì? Cách xếp, lắp ghép thiết bị đồ chơi nào? Cô giới thiệu vài nguyên vật liệu quan trọng để trẻ biết 3 Cho trẻ chọn góc chơi - Cho trẻ lên lấy kí hiệu góc chơi 4 Cơ trẻ phân vai chơi Góc chơi thao tác vai Chơi bắt chước thể số hành động đơn giản chơi “Tôi làm người lái xe”/ “tàu hỏa chạy” Vận động bắt chước tiếng cịi, âm máy bay, tơ Ai đóng vai bác tài xế 5 Giáo viên quan sát hướng dẫn trẻ chơi - Cô hướng dẫn trẻ chơi Đối với trị chơi khó đóng vai chơi trẻ, gợi mở để trẻ hoạt động tích cực Cơ cho trẻ liên kết góc chơi 6 Nhận xét góc chơi - Cơ nhận xét nhóm: Cơ xuống nhóm nhận xét trẻ trình chơi, gợi ý để trẻ tự nhận xét vai chơi nhóm thao tác vai chơi, sản phẩm tạo được nhóm Cơ nhận xét ưu điểm, tồn cá nhân Nhận xét chung lớp: Cơ động viên khuyến khích trẻ chơi, 7 Củng cố tuyên dương - Động viên lớp mở rộng nội dung chơi cho buổi sau - Trị chuyện - Trẻ lắng nghe - Thoả thuận chơi cô - Trẻ giải tình đưa - Trẻ tham quan - Lắng nghe - Trẻ cất đồ chơi A.TỔ CHỨC CÁC (6)H O T Đ N G N G O À I T R I H O T Đ Ô N G C H Ơ I T P 1 Hoạt động có mục đích: Quan sát bàng Quan sát vườn hoa Quan sát đồ chơi chuyển động Quan sát thời tiết mùathu - Tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, giúp trẻ cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên - Trẻ quan sát, dạo chơi sân trường, biết tên gọi đồ chơi trời - Trau dồi óc quan sát, khả dự đoán trẻ - Giáo dục trẻ ý thức tổ chức kỉ luật tinh thần tập thể - Sân trường - Đồ chơi ngồi trời 2 Trị chơi vận động Thi xem nhanh, nu na nu nống Trò chơi nhà - Trẻ biết tên trò chơi, luật chơi cách chơi - Trẻ biết chơi trị chơi - Phát triển thị giác thính giác cho trẻ - Vận động nhẹ nhàng nhanh nhẹn qua trò chơi 3 Chơi tự do - Chơi với vịng, phấn, - Chơi với đồ chơi ngồi trời - Giúp trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh chung , biết làm đồ chơi, giữ gìn vệ sinh môi trường - Trẻ chơi đồ chơi sân trường Thỏa mãn nhu cầu vui chơi - Rèn khéo léo đôi bàn tay - Vòng, phấn, cây, đồ chơi HOẠT ĐỘNG (7)1 Hoạt động có chủ đích: Quan sát bàng Quan sát vườn hoa Quan sát đồ chơi chuyển động Quan sát thời tiết mùathu - Cô cho trẻ quan sát trò chuyện trẻ - Giáo dục trẻ tham gia hoạt động phai đoàn kết, lành mạnh an toàn - Trẻ quan sát trả lời câu hỏi - Trẻ quan sát quang cảnh - Trẻ trò chuyện 2.Trị chơi vận động * Cơ giới thiệu tên trị chơi,cách chơi, luật chơi - TC: Về nhà: Trẻ vòng tròn hát hát chủ đề có hiệu lệnh nhà Ai sai - TC: Chi chi chành chành: Ngửa bàn tay ngón trỏ vào lòng bàn tay đọc đồng dao đến câu cuối chụp tay vào - TC: Nu na nu nống: Duỗi chân đọc đồng dao đến câu chân thị thụt thụt chân vào - Tổ chức cho trẻ chơi.Cô quan sát, động viên khích lệ trẻ chơi Cơ nhận xét trẻ chơi - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi trò chơi - Cô cho trẻ sân, cô giới thiệu đồ chơi trò chơi : Nhặt tre làm thuyền, vẽ phấn sân bạn thích chơi trị tìm cho trị chơi – Cho trẻ chơi tự vẽ phấn theo ý thích - Trong q trình trẻ chơi cô quan sát, ý bao quát trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ - Cuối buổi chơi cô nhận xét trẻ chơi - Lắng nghe - Trẻ chơi TỔ CHỨC CÁC (8)O T Đ N G Ă N Trước trẻ ăn - Đảm bảo vệ sinh cho trẻ trước ăn - Nước cho trẻ rửa tay, khăn lau tay, bàn ghế, bát thìa Trong ăn - Tạo khơng khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ, giúp trẻ ăn hết suất, đảm bảo an toàn cho trẻ ăn - Đĩa đựng cơm rơi, khăn lau tay Sau ăn - Hình thành thói quen cho trẻ sau ăn biết để bát, thìa, bàn ghế nơi qui định Trẻ biết lau miệng, vệ sinh sau ăn xong - Rổ đựng bát, thìa H O T Đ N G N G Trước trẻ ngủ - Nhắc trẻ vệ sinh, hình thành thói quen tự phục vụ - Kê phản ngủ, chiếu, Trong trẻ ngủ - Giúp trẻ có giấc ngủ ngon, an tồn Phát xử lí kịp thời tình xảy trẻ ngủ - phịng ngủ thống mát Sau trẻ ngủ - Tạo cho trẻ thoải mái sau giấc ngủ trưa, hình thành cho trẻ thói quen tự phục vụ (9)HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ - Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, - Cô giới thiệu cách rửa tay gồm bước rủa tay Cô làm mẫu vừa làm cô vừa giảng giải vừa phân tích Cơ giúp trẻ làm vệ sinh cô động viên khich lệ trẻ làm, cô giúp trẻ không làm Khi trẻ rửa tay xong cho trẻ phịng ăn, ngồi vào bàn ăn - Trẻ rửa tay ngồi vào bàn ăn cô kê, xếp bàn ghế cho trẻ ngồi vào bàn ăn - Giáo viên vệ sinh tay sẽ, chia cơm cho trẻ, giới thiệu ăn, vệ sinh dinh dưỡng cho trẻ - Nhắc nhở trẻ khơng nói chuyện cười đùa ăn, động viên trẻ ăn hết suất, cô quan tâm đến trẻ ăn chậm, trẻ biếng ăn để động viên giúp đỡ trẻ ăn hết suất - Trẻ ăn cơm giữ trật tự ăn - Nhắc trẻ ăn xong mang bát thìa xếp vào rổ, xếp ghế vào nơi qui định - Cho trẻ vệ sinh, lau miệng, uống nước - Cô bao quát trẻ - Trẻ xếp bát thìa vào rổ, xếp ghế nơi qui định - Cô nhắc trẻ vệ sinh, xếp dép lên giá, cho trẻ vào chỗ ngủ mình, nhắc trẻ khơng nói chuyện cười đùa - Trẻ vệ sinh - Quan sát, sửa tư ngủ cho trẻ, cô thức để bao quát trẻ ngủ để phát kịp thời xử lí tình xảy trẻ ngủ - Trẻ ngủ - Đánh thức trẻ dậy nhẹ nhàng để trẻ tỉnh ngủ, nhắc trẻ tự cất gối vào nơi qui định, cho trẻ vệ sinh sau vận động nhẹ nhàng theo hát: Đu quay - Trẻ cất gối vào nơi qui định, trẻ vệ sinh (10)A TỔ CHỨC CÁC C H Ơ I, H O T Đ N G T H E O Ý T H ÍC H H O T Đ N G C H Ơ I T P NỘI DUNG MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU CHUẨN BỊ 1 Vận động nhẹ ăn quà chiều 2 Hoạt động học - Cơ trẻ trị chuyện nội dung hoạt động buổi sáng * Làm quen kiến thức * Chơi trò chơi tự 3 Biểu diễn văn nghệ, nêu gương 4 Vệ sinh trả trẻ - Trẻ thấy thoải mái sau ngủ dậy - Củng cố kiến thức kĩ học qua loại ôn luyện - Trẻ làm quen trước với mới, làm quen với giúp trẻ học dễ dàng học - Trẻ chơi vui vẻ sau ngày học tập - Trẻ biểu diễn hat chủ đề - Trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan - Nhận xét bạn lớp - Trẻ biết tiến bạn để cố gắng phấn đấu Quà chiều - Sách học trẻ, sáp màu - Đất nặn, bảng, phấn, bút màu… - Tranh truyện, thơ - Dụng cụ âm nhac - Bảng bé ngoan Cờ (11)HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIAO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ - Cô cho trẻ vệ sinh vận động nhẹ nhàng *Cô cho trẻ ôn luyện kiến thức học buổi sáng * Cho trẻ thực hành vào buổi chiều: “ Bé tập tạo hình ”( Thứ 2),”( Thứ 4), “ Làm quen với Tốn qua hình vẽ” ( Thứ 3)( Thứ ), - Cô tổ chức cho trẻ làm quen với kiến thức với trò chơi mới, thơ, hát, truyện kể chủ đề… - Cô nói tên trị chơi đồ chơi mà trẻ chơi Cô cho trẻ tự chọn đồ chơi trò chơi để chơi theo nhu cầu khả trẻ Cô quan sát chơi trẻ Khi hết chơi cô cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng - Cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan theo gợi ý cô - Lần lượt cho tổ trưởng tổ nhận xét bạn tổ- Cho trẻ tự nhận xét nhận xét bạn theo tiêu chuẩn bé ngoan với giúp đỡ cô - Cô cho trẻ cắm cờ - Cơ nhận xét chung Khuyến khích động viên trẻ tạo hứng thú cho buổi học ngày hôm sau Cô vệ sinh cho trẻ, chỉnh sửa trang phục cho trẻ gọn gàng trước - Cô nhắc trẻ chào cô chào người thân trước - Trẻ vận động - Trẻ thực với sách Trẻ chơi - Trẻ nhận xét bạn - Trẻ chào cô chào bố mẹ (12) Thứ ngày 12 tháng 10 năm 2020 TÊN HOẠT ĐỘNG: THÊ DỤC VĐCB: Đi đường hẹp nhà Trò chơi : “ Rùa mẹ rùa con” Hoạt động bổ trợ: + Bài hát: “Bé khỏe bé ngoan” I.Mục đích yêu cầu: 1 Kiến thức: - Trẻ biết đường hẹp nhà theo hướng dẫn cô - Trẻ biết cách chơi rùa mẹ rùa cô 2 Kĩ năng: - Rèn kĩ quan sát ghi nhớ có chủ định - Rèn khéo léo nhanh nhẹn cho trẻ 3 Giáo dục: - Trẻ có ý thức kỷ luật tốt, chăm tập thể thao, ăn uống đầy đủ chất, vệ sinh thể hàng ngày II Chuẩn bị 1 Đồ dùng: - Sân tập đồ dùng đường hẹp - Sân tập - Rùa mẹ, rùa 2 Địa điểm: sân trường thoáng mát sẽ III Tổ chức hoạt động Hướng dẫn cô Hoạt động trẻ Ổn định tổ chức - Cơ cho trẻ đứng xúm xít xung quanh trị truyện + Hơm đưa học? + Đường từ nhà đến trương thê nào? - Các có biết không đường từ nhà bạn búp bê đên trương hẹp khó khăn học hơm cô tập qua đường hẹp mà bạn búp bê thường => Giáo dục trẻ: Biết chăm tập thể dục ăn thức ăn giàu dinh dưỡng để thể khỏe mạnh - Hôm xin giới thiệu với lớp vận đơng vận động “Đi đường hẹp” Trước vào vân đông ngây hôm tháy người nhỉ! Hướng dẫn a Hoạt động 1: Khởi động: - Cô bật nhạc, hướng trẻ vòng tròn kết hợp kiểu: Đi thường -> Đi nhanh -> Chạy chậm -> Chạy - Trẻ đứng quanh cô - Bố - Đường thẳng - Lắng nghe - Trẻ lắng nghe - Trẻ khởi động theo (13)nhanh -> Chạy chậm -> Đi chạy, chạy chậm dần Trẻ thường thường -> đứng lại (Trẻ tập nhạc) b Hoạt động 2: Trọng động: * Tập tập phát triển chung: + ĐT tay: hai tay dang ngang + ĐT Chân: Ngồi khuỵu gối + ĐT Bụng: Cúi gập người phái trước - Cô giới thiệu động tác tập mẫu cho trẻ tập theo cô động tác lần nhịp * Vận động bản: “Đi đường hẹp” - Cô giới thiệu vận động: + Cô làm mẫu lần : cho trẻ quan sát: Khơng phân tích + Làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa phân tích TTCB: Hai chân đứng sát vạch xuất phát hai tay chống hông TH: Khi cô có hiệu lệnh “Đi” bước vào đường hẹp mắt nhìn thẳng, chân khơng dẫm vào đường, hết đường đứng cuối hàng + Cô tập mẫu lần 3: Tập lại tồn động tác - Cơ gọi - trẻ lên thực mẫu, cô quan sát sửa sai cho trẻ - Trẻ thực hiện: - Cô tổ chức cho trẻ đầu hàng thực hiện thực xong nhắc trẻ cuối hàng đứng - Trẻ thực theo hình thức thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân - Cô bao quát trẻ, ý sửa sai cho trẻ, động viên khuyến khích trẻ - Cơ gọi -2 trẻ lên nhắc lại tên học cho trẻ tập để củng cố * Chơi trò chơi vận động: “Rùa mẹ rùa con”. - Cơ giới thiệu tên trị chơi Phổ biến luật chơi, cách chơi - Cách chơi: Cho trẻ làm rùa, cô làm rùa mẹ vừa vừa đọc thơ “Rì rà rì rà úp nhà ngủ” trẻ người xuống giả làm rùa ngủ - Cô cho trẻ chơi 3- lần - Cô củng cố giáo dục trẻ hiệu lệnh cô - Trẻ tập theo cô - Trẻ lắng nghe - Trẻ quan sát cô làm mẫu - Trẻ lên tập mẫu - Trẻ thực theo cá nhân, theo tổ, nhóm (14) c Hoạt động 3: Hồi tĩnh: - Cho trẻ nhẹ nhàng - vòng sân *Củng cố: - Cô hỏi lại trẻ tên vận động - Giáo dục trẻ chăm tập thể dục thể thao để có sức khỏe tốt Kết thúc - Cô nhận xét trẻ, tuyên dương trẻ - Động viên khích lệ trẻ tham gia hoạt động nhút nhát - Trẻ hổi tĩnh nhẹ nhàng - Trả lời Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá vấn đề bật về: Tình hình sức khỏe trạng thái cảm súc, thái độ hành vi trẻ Kiến thức, kỹ trẻ): (15) TÊN HOẠT ĐỘNG: VĂN HỌC Thơ: Đi dép Hoạt động bổ trợ: Âm nhạc: Đường chân I Mục đích - Yêu cầu: 1 Kiến thức: - Trẻ lắng nghe cô đọc thơ cảm nhận vần điệu thơ - Trẻ đọc thơ cô 2 Kỹ năng: - Phát triển kĩ ý ghi nhớ có chủ đích - Phát triển ngơn ngữ cho trẻ 3 Giáo dục: - Trẻ yêu thích hứng thú tham gia hoạt động II Chuẩn bị: 1 Đồ dùng - Tập tranh thơ cô - Đàn, nhạc đồng dao, ca dao, thơ có liên quan đến học 2 Địa điểm: Tại lớp học. III. Tổ chức hoạt động Hướng dãn cô Họt động trẻ Ổn định tổ chức - Cho trẻ quan sát đôi dép - Đây gi? - Đơi dép có mầu gì? - Đơi dép dùng để làm gì? - Vậy hôm cô ùng học thơ “Đôi dép”, tác giả “Phạm Hổ” Hướng dẫn a Đọc mẫu thơ - Cô đọc thơ diễn cảm lần 1: diễn cảm với điệu cử + Các vừa nghe đọc thơ gì? + Bài thơ nhà thơ nào? * Cô đọc thơ lần 2: (Kết hợp tranh) * Giảng nội dung: Bài thơ nói đơi bàn tay khéo léo bạn nhỏ làm đồ chơi xinh đấy! b Đàm thoại nội dung thơ: + Cô vừa đọc cho nghe thỏ gì? + Trong thơ nói gì? + Đúng thơ nói đơi dép - Qua thơ nhắc nhở điều gì? - Trẻ quan sát - Đôi dép - Màu xanh - Đi - Trẻ lắng nghe - Đi Dép - Phạm Hổ - Trẻ lắng nghe (16) => Giáo dục trẻ biết bảo vệ gữi gìn cho đơi chân ln c Dạy trẻ đọc thơ - Cô dạy trẻ đọc câu - Cô cho lớp đọc 3-4 lần - Cô cho tổ thi đua - Cô cho cá nhân trẻ đọc - Trong q trình trẻ đọc sửa sai, sửa ngọng có - Động viên khích lệ trẻ đọc to, rõ ràng giọng điệu thơ * Củng cố: + Hôm học thơ gì? Do sáng tác? => Giáo dục trẻ biết lời ông bà, bố mẹ, giáo, chơi đồn kết biết bào vệ đồ chơi, biết cất đồ chơi nơi quy định Kết thúc - Cô nhận xét trẻ, tuyên dương trẻ - Động viên khích lệ trẻ tham gia hoạt động nhút nhát - Cả lớp đọc thơ - Tổ trẻ đọc thơ - Cá nhân trẻ đọc thơ - Trẻ lắng nghe - Bài thơ: dép - Trẻ lắng nghe Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá vấn đề bật về: Tình hình sức khỏe trạng thái cảm súc, thái độ hành vi trẻ Kiến thức, kỹ trẻ): Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2020 (17)Nhận biết một, nhiều đồ chơi biết chuyển động Trò chơi: Ai gì? (tìm đồ chơi gọi tên) Hoạt động bổ trợ: Âm nhạc, Bé làm quen với văn học I Mục đích yêu cầu 1 Kiến thức: - Trẻ nhận biết phân biệt nhiều đồ chơi biết đồ chơi chuyển động nhờ có pin 2 Kỹ năng - Rèn cho trẻ kỹ nhận biết, phân biệt nhóm đồ chơi chuyển động - Rèn cho trẻ nói rõ ràng,đủ câu 3.Giáo dục - Giáo dục trẻ học ngoan, chơi đoàn kết, biết chia sẻ đồ dùng đồ chơi, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, chơi xong biết cất vào nơi quy định II Chuẩn bị 1 Đồ dùng: - Ơ tơ, máy bay Hộp q - Mỗi trẻ rổ nhựa đựng: ô tô, máy bay, xe máy 2 Địa điểm: Trong lớp học III Tổ chức hoạt động Hướng dẫn cô Hoạt động trẻ Ôn định lớp Tạo hứng thú cho trẻ - Cho trẻ đọc thơ: “Bạn mới” Hỏi trẻ: - Bài thơ nhắc đên ai? - Bạn học nào? - Cơ dạy bạn gì? - Các chúng minh học dây hát đọc thơ chung có thấy vui khơng - Vậy hôm cô nhận biết nhiêu đô dung đồ chơi chuyển động nhé! Hướng dẫn: * Cung cấp biểu tượng. a Quan sát- đàm thoại. *Hoạt động 1: Dạy trẻ nhận biết, phân biệt nhiều nhóm đồ chơi chuyển động - Để biết hộp q có mở cô - Cô đếm 3, 2, mở - Cơ đưa nhóm đồ chơi hỏi trẻ: + Đây gì? ( máy bay ) - Trẻ đọc - Trẻ trị chuyện - Dạy bạn hát - Trẻ lắng nghe - Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời (18) + Có máy bay? ( máy bay ạ) + Cho trẻ đếm – máy bay + Cơ nói từ “ máy bay” 2-3 lần + Cô cho nhóm nói: “1 máy bay” khơng? - Cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ nói từ ( máy bay) * Cô bật công tắc cho máy bay chuyển động - Các nhìn xem bật cơng tắc máy bay nhỉ? - Vì máy bay chuyển động được? - Cơ giải thích: Vì máy bay chạy pin nên máy bay chuyển động - Cho trẻ bắt tiếng kêu máy bay ù ù… + Cô đưa tiếp nhóm chơi thứ số lượng hỏi trẻ: - Đây gì? - Có tơ? - Cho trẻ đếm 1, - Cơ nói: “2 tơ” cịn gọi “ nhiều Ơ tơ” - Cơ nói từ “ nhiều ô tô” 2-3 lần - Cho lớp nói “nhiều tơ” - Cơ cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ nói từ “ nhiều ô tô” - Tương tự cô ch trẻ quan sát ô tô chuyển động * Bây nhìn xem rổ có nào? (Với nhóm đồ chơi, đồ chơi có số lượng nhiều cô hướng dẫn tương tự => Cô cho trẻ lấy làm theo cô cho trẻ chơi máy bay ô tô chuyển động) * Cô khái quát lại: Tất nhóm đồ chơi có số lượng máy bay, gọi - Còn nhóm đồ chơi, đồ chơi có số lượng từ trở lên ô tô, xe máy gọi nhiều loại đồ chơi phát âm khác b Luyện Tập - Trò chơi: Về nhà + Cơ có ngơi nhà có bạn búp bê có ngơi nhà có nhiều bạn búp bê + Cách chơi: trẻ hát xung quanh có hiệu lệnh nhà có bạn búp bê( nhiều bạn búp bê) - Trẻ quan sát -Trẻ kêu ù ù - Ơ tơ - Có tơ - Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời (19)thì trẻ phải chạy nhà có bạn búp bê (nhiều bạn búp bê) - Trị chơi: Ai bắt gì? + Cách chơi: Cho trẻ hát đoạn hát (bóng trịn) Khi hiệu lệnh trẻ sờ vào rổ giơ tơ lên, cô trẻ quan sát hỏi trẻ bắt gì? trẻ hỏi trả lời + Ví dụ: mời bạn A bắt gì? Thưa bắt tơ - Trẻ chơi cô - Cô tổ chức cho trẻ chơi - Cô quan sát hướng dẫn trẻ chơi chơi trẻ - Nhận xét trẻ chơi Củng cố - Hỏi trẻ Hôm chúng minh học gì? - Chơi trị chơi gi? - Giáo dục: Trẻ biết giữu gìn đồ chơi, chơi với bạn phải đoàn kết phải ngoan, biết nghe lời người lớn Kết thúc - Cô nhận xét trẻ, tuyên dương trẻ - Động viên khích lệ trẻ tham gia hoạt động nhút nhát - Trẻ chơi trò chơi cô - Trẻ trả lời Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá vấn đề bật về: Tình hình sức khỏe trạng thái cảm súc, thái độ hành vi trẻ Kiến thức, kỹ trẻ): Thứ ngày 15 tháng 10 năm 2020 (20) “Di màu bóng” Hoạt động bổ trợ: Bài hát: Qủa bóng, bóng trịn to I Mục đích u cầu 1 Kiến thức: - Trẻ biết di màu bóng thật khéo léo, khơng chờm màu ngồi theo hướng dẫn cô - Trẻ biết cầm bút tay phải, ba đầu ngón tay 2 Kỹ năng - Rèn kỹ khéo léo đôi tay - Phát triển óc quan sát ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ 3 Giáo dục - Trẻ kiên trì tạo sản phẩm - Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động II Chuẩn bị Đồ dùng - Tranh mẫu bóng - Sáp màu giấy A4 2 Địa điểm: Tổ chức lớp III Tổ chức hoạt động Hướng dẫn giáo viên Hoạt động trẻ Ổn định tổ chức - Cô cho trẻ chơi trò chơi “Trời tối, trời sáng” + Trên tay có đây? + Qủa bóng có màu gì? + Qủa bóng dùng để làm gì? - Đúng bây giời cô chơi với bón tung bóng lên để chúng không rơi xuống đất => Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ chơi không tranh dành đồ chơi - Vừa rơi lớp chơi trị chơi gì? - Vây hôm cô tơ màu cho bóng nhé! Hướng dẫn a Hoạt động :Quan sát đàm thoại - Cô đưa tranh mẫu cho trẻ quan sát hỏi trẻ + Các xem có nào? + Con có nhận xét tranh này? + Các thấy bóng ? - Trẻ chơi - Qủa bóng - Màu đỏ - Trẻ chơi - Trẻ lắng nghe - Tung bóng (21) + Qủa bóng có dạng hình gì? + Con có nhận xét màu sắc bóng ? + Qủa bóng cô di màu nào? + Qủa bóng dùng để làm ? + Vậy có muốn di màu thật đẹp cho bóng giống bóng không nào? - Cô mời quan sát thật tinh lên xem cô hướng dẫn nhé! b Hoạt động 2: Cô thực mẫu - Muôn di màu cho bóng thật đẹp phải cầm bút tay phải cầm đầu ngón tay Sau cô di từ xuống dưới, từ trái sang phải, Từ - Cơ dùng màu vàng u thích để di cho hình trịn nhỏ phía bóng, di màu tay tranh thật đẹp Tiếp theo dùng màu đỏ để di phía ngồi bóng phải di màu thật khéo để màu khơng chờm ngồi - Cơ cho thực động tác di màu c Hoạt động 3: Trẻ thực hiện + Các muốn di màu bóng mình màu gì? + Di ? - Cô cho trẻ thực quan sát trẻ - Cô hướng dẫn giúp trẻ yếu, - Cơ gợi khích lệ động viên để trẻ nặn đẹp d Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm - Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày + Các quan sát thật tinh xem thích ? + Vì thích? + Qủa bóng bạn nhỉ? - Cô nhận xét chung trẻ tuyên dương nặn đẹp *Củng cố: + Hơm học ? - Giáo dục: trẻ biết giữ gìn sản phẩm tạo khơng phá hỏng đồ chơi vệ sinh nặn xong Kết thúc - Hình trịn - Làm đồ chơi, để đá - Trẻ lắng nghe - Trẻ thực - Trẻ trưng bày sản phẩm (22) - Cô cho trẻ cất dọn đồ dùng Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá vấn đề bật về: Tình hình sức khỏe trạng thái cảm súc, thái độ hành vi trẻ Kiến thức, kỹ trẻ): Thứ ngày 16 thảng 10 năm 2020 TÊN HOẠT ĐỘNG: ÂM NHẠC (23) Hoạt động bổ trợ: Trị chơi: Ơ cửa bí mật I Mục đích - Yêu cầu: 1 Kiến thức: - Trẻ nhớ tên hát chủ đề “Đồ dùng, đồ chơi bé” - Trẻ hát nhạc, giai điệu hát 2 Kĩ năng: - Rèn cho trẻ tự tin mạnh dạn trước người - Rèn kỹ ghi nhớ có chủ định 3 Giáo dục: - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động - Giáo dục trẻ biết bảo vệ giữ gìn đồ chơi, cất đồ chơi nơi quy định II Chuẩn bị 1 Đồ dùng đồ chơi - Bài hát, trò chơi, dụng cụ âm nhạc - Đàn, đài, đĩa 2 Địa điểm tổ chức: Trong lớp học III Tổ chức hoạt động Hướng dẫn giáo viên Hoạt động trẻ Ổn định tổ chức - Xin chào tất quý vị đại biểu, chào đến với chương trình văn nghệ tổng kết chủ đề âm nhạc ngày hôm nay! - Để biết chủ đề văn nghệ ngày hôm xin mời lắng nghe đoạn nhạc sau đặt tên cho chủ đề nhé! - Các vừa nghe đoạn nhạc hát nào? Do sáng tác? - Bài hát chủ đề mà lớp học? - Hôm biểu diễn văn nghệ dể tổng kết chủ đề "Đồ chơi bé" đấy! - Chương trình văn nghệ “Đồ chơi bé” lớp D1 xin phép bắt đầu! Hướng dẫn a Hoạt động 1: Hát vận động hát trong chủ đề * VĐMH hát: Đi nhà trẻ - Mỗi nhà trẻ bạn nhỏ vui chơi tơ tàu hỏa, tìm gỗ tìm gạch xếp xếp nhà đấy! Chúng xem bạn nhỏ lớp - Trẻ lắng nghe - Bài hát nhà trẻ nhạc sĩ Ngọc Dung sáng tác - Đồ chơi bé - Trẻ lắng nghe (24)D1 nhà trẻ qua hát “Đi nhà trẻ” nhạc sĩ Ngọc Dung nhé! * VĐTN hát “Bóng trịn” - Quả bóng trịn trịn, bóng xinh xinh, bóng chưa ngoan nên phải đứng đấy! Và thể nhóm “Đơ chơi u thích” với hát: “Bóng trịn” nhạc lời: Vũ Thanh Xin mời bạn lắng nghe * Đọc thơ: Bập bênh - Sau tiết mục đọc thơ bạn Quỳnh Anh với thơ nói bập bênh, trị chơi ngồi trời hay bạn nhỏ thích Nào xin mời quý vị lắng nghe! * Hát: “Chiếc khăn tay” - Chiếc khăn tay mẹ may cho em cành hoa mẹ thêu chim, em sướng vui có khăn xinh đẹp lau bàn tay e giữ hàng ngày Vâng nội dung hát “ Chiếc khăn tay” qua thể tập thể lớp D1 * Nghe hát: Bé học Đường bé tới trường qua dịng suối nhỏ Vui reo gió có tiếng chim ngân bao lời thơ niềm vui bé học Xin mời bạn nhỏ lắng nghe hát “Bé học” qua thể cô Thu Loan - Chúng vừa lắng nghe hát gì? - Qua thể ai? - Các thấy hát nói gì? - Cô hát lần kết hợp múa minh họa * Hoạt động * Trị chơi âm nhạc: Ơ bí mật - Cơ giới thiệu tên trị chơi Cô giới thiệu luật chơi cách chơi + Cách chơi: Cô chia lớp thành đội, hình có cửa, đội có nhiệm vụ chọn cửa mở lắng nghe đoạn nhạc + Cách chơi: Cơ gọi trẻ lên đội mũ chóp kín Cơ định trẻ khác lên hát Cô đố trẻ đội mũ bạn hát? Bạn hát gì? - Cơ cho trẻ chơi.Cơ quan sát trẻ chơi Cô nhận - Trẻ hát theo nhóm - Trẻ đọc thơ - Trẻ hát - Trẻ nghe hát - Bé học - Cô giáo (25)xét trẻ chơi *Củng cố: - Hôm dạy làm gì? => Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, biết nhường nhịn, đoàn kết chơi Khi chơi xong cất đồ chơi nơi quy định Kết thúc - Cô nhận xét khen ngợi trẻ tích cực tham gia hoạt động - Động viên khích lệ trẻ tham gia hoạt động nhút nhát - Trẻ chơi trò chơi - Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá vấn đề bật về: Tình hình sức
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ Chơi của bé tuần 6, Đồ Chơi của bé tuần 6