GA Đạo Đức 3 tuần 8

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:37

Hoạt động 3: (7’) Giới thiệu tranh - Yêu cầu HS lần lượt giới thiệu tranh với bạn ngồi bên cạnh tranh của mình về món quà sinh nhật ông bà, cha mẹ, anh chị em.. - Lớp trao đổi nhận xét.[r] (1)Tuần Ngày soạn: 22/10/2020 Bài 4 QUAN TÂM, CHĂM SĨC ƠNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM (Tiết 2) I.MỤC TIÊU a) Kiến thức: - Trẻ em có quyền sống với gia đình, có quyền cha mẹ quan tâm, chăm sóc; trẻ em khơng nơi nương tựa có quyền Nhà nước người hỗ trợ, giúp đỡ b)Kỹ năng: - Trẻ em có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em gia đình c)Thái độ: - Hs biết yêu quý, quan tâm, chăm sóc người thân gia đình II CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI - Kĩ lắng nghe ý kiến người thân - Kĩ thể cảm thông trước suy nghĩ, cảm xúc người thân - Kĩ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc người thân việc vừa sức III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Các thơ, hát, câu chuyện chủ đề gia đình - HS: SGK, đồ dùng học tập cá nhân. IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động (ổn định tổ chức) (2’) Lớp Ngày giảng HS vắng 3A 30/10/2020 ……… Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 Kiểm tra cũ: (5’) - Vì người gia đình cần quan tâm, chăm sóc lẫn - Cho em kể việc làm phù hợp để chăm sóc người thân gia đình - Nhận xét 2 Bài : a Giới thiệu bài: b Hướng dẫn tìm hiểu bài: Hoạt động 1: (10’) Xử lí tình - Chia lớp thành nhóm ( nhóm em) - hs trả lời Dưới nhân xét bổ xung - HS nghe (2)- Giao nhiệm vụ: số nhóm thảo luận đóng vai tình 1(SGK), số nhóm cịn lại thảo luận đóng vai tình (SGK) - u cầu nhóm tiến hành thảo luận chuẩn bị đóng vai - Mời nhóm lên đóng vai trước lớp, lớp nhận xét, góp ý * Kết luận Hoạt động 2:( 8’) Bày tỏ ý kiến - Lần lượt đọc lên ý kiến (BT5-VBT) - Yêu cầu lớp suy nghĩ bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành lưỡng lự giơ tay (tấm bìa) Nêu lý sao? * Kết luận : Các ý kiến a, c ; b sai Hoạt động 3: (7’) Giới thiệu tranh - Yêu cầu HS giới thiệu tranh với bạn ngồi bên cạnh tranh q sinh nhật ơng bà, cha mẹ, anh chị em - Mời số học sinh lên giới thiệu với lớp - Nêu việc phải làm em để chăm sóc người thân gia đình.? * Kết luận : Đây quà quý Hoạt động 4: Múa hát, kể chuyện, đọc thơ. - Hướng dẫn tự điều khiển chương trình tự giới thiệu tiết mục - Mời học sinh biểu diễn tiết mục - Yêu cầu lớp thảo luận ý nghĩa hát, thơ * Kết luận chung: Ông bà, cha mẹ, anh chị em người thân yêu - Các nhóm lên đóng vai trước lớp - Lớp trao đổi nhận xét - Cả lớp lắng nghe bày tỏ ý kiến -Thảo luận đóng góp ý kiến định ý kiến bạn - Lớp tiến hành giới thiệu tranh vẽ quà tặng ông bà , cha mẹ nhân ngày sinh nhật hai em quay lại giới thiệu cho - Một em lên giới thiệu trước lớp - HS nêu - Các nhóm lên biểu diễn tiết mục Kể chuyện , hát , múa , đọc thơ có chủ đề nói học (3)em,luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc em ngược lại, em phải có bổn phận quan tâm, chăm sóc ơng bà 3 Củng cố – dặn dò: (5’) - Nhận xét, đánh giá tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: GA Đạo Đức 3 tuần 8, GA Đạo Đức 3 tuần 8