GA Đạo Đức 3 tuần 15

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:36

a) Kiến thức: Nêu được một số việc làm thể hiện quan tâm, giúp đỡ hàng tháng xóm giềng. b) Kĩ năng: Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng.[r] (1)Tuần 15 Ngày soạn: 10/12/2020 Đạo đức Bài 7: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG (Tiết 2) I MỤC TIÊU a) Kiến thức: Nêu số việc làm thể quan tâm, giúp đỡ hàng tháng xóm giềng b) Kĩ năng: Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng việc làm phù hợp với khả c) Thái độ: Biết ý nghĩa việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng. II CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI - Kĩ lắng nghe tích cực ý kiến hàng xóm, thể cảm thơng với hàng xóm - Kĩ đảm nhận trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ hàng xóm việc vừa sức III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Vở BT đạo đức IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Khởi động (ổn định tổ chức) (2’) Lớp Ngày giảng HS vắng 3C 17/12/2020 ……… Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Kiểm tra cũ (3’) - Vì phải quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng? -Dân cư nơi em quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng chưa? -GV nhận xét 2.Bài mới: a.Giới thiệu bài -GV giới thiệu trực tiếp b.Các hoạt động: * Hoạt động 1: (10’) Kể chuyện - GV cho HS kể số câu chuyện, việc sưu tầm tình làng, nghĩa xóm - GV cho HS thảo luận nhóm đơi - GV nhận xét - bổ sung + GV kết luận: khen nhóm làm tốt * Hoạt động 2: (10’) Đánh giá hành vi. -HS trả lời -HS lắng nghe - Ngồi theo nhóm (2)-Em nhận xét hành vi, việc làm sau đây: a Chào hỏi lễ phép gặp hàng xóm b Đánh với trẻ hàng xóm c Ném gà nhà hàng xóm d Hỏi thăm hàng xóm có chuyện buồn đ Hái trộm vườn nhà hàng xóm e Khơng làm ồn nghỉ trưa g Không vứt rác sang nhà hàng xóm -Y/c hs thảo luận - Gọi nhóm trình bày -GV nhận xét -GV KL: Các việc a, d, e, g việc làm tốt thể quan tâm, giúp đỡ hàng xóm Các việc b, c, đ việc không nên làm *Hoạt động 3: (10’) Xử lí tình đóng vai - GV giao phiếu học tập để HS làm việc cá nhân - GV ghi tình chọn HS có tình nhóm nhóm tìm cách giải - GV HS nhận xét - GV kết luận lại - Em làm để việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng? 3 Củng cố, dặn dò (2') - Nêu số việc làm thể quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng?( Thăm hỏi,, giúp đỡ, chia sẻ ) - Nx chung học - Về nhà thực quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng cơng việc vừa sức Chuẩn bị sau -HS thảo luận -HS trả lời - HS đọc yêu cầu - HS đọc phiếu trả lời - HS đại diện trình bày - HS đọc lại -HSTL
- Xem thêm -

Xem thêm: GA Đạo Đức 3 tuần 15, GA Đạo Đức 3 tuần 15