chu de: que huong- dat nuoc - Bác Ho

21 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:35

- Các con hãy quan sát xem xung quanh lớp còn có những đồ chơi nào có hình chữ nhật và hình vuông nào. *Hoạt động 2 : Dạy trẻ nhận biết khối vuông, khối chữ nhật[r] (1)Tuần 34: TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: (Thời gian thực hiện: tuân Tên chủ đề nhánh : Bác Hồ kính yêu Thời gian thực hiện: Từ ngày 7/05 TỔ CHỨC CÁC Đ Ó N T R -T H D C S Á N G NỘI DUNG HOAT ĐỘNG MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CHUẨN BỊ 1 Đón trẻ. 2.Trị chuyện - Trị chuyện với trẻ Bác Hồ kính yêu 3.Thể dục sáng: 4 Điểm danh trẻ tới lớp - Tạo cho trẻ thích đến lớp, đến trường - Giáo dục trẻ lễ phép chào hỏi - Trẻ biết Bác Hồ ngày sinh nhật Bác - Biết kính trọng biết ơn bác Hồ - Trẻ hứng thú tập theo cô động tác nhịp nhàng động tác thể dục, phát triển bắp thể lực cho trẻ - Trẻ biết tên tên bạn - Biết gọi đến tên - Trường lớp - Trang phục cô gọn gàng - Tranh, ảnh Bác Hồ - Sân tập, đài đĩa có hát trường lớp - Sổ điểm danh (2)từ ngày 16/04 đến ngày 11 tháng 05 năm 2018) Số tuần thực tuần đến ngày 11/05/2018 HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Đón trẻ - Cơ đến sớm mở cửa, vệ sinh thơng thống phịng học, qt dọn lớp - Cơ niềm nở với trẻ với phụ huynh trẻ đón trẻ vào lớp - Cô hướng đẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân nơi quy định 2 Trò chuyện * Trò chuyện với trẻ “ Bác Hồ kính u” - Cơ cho trẻ quan sát tranh, ảnh Bác Hồ với cháu thiếu nhi - Bức tranh vẽ gì? - Bác Hồ làm gì? - Cơ nhắc lại giới thiệu ngày sinh nhật Bác - Cho trẻ hoạt động theo ý thích 3 Thể dục sáng Kiểm tra sức khỏe.- Hơm có bạn bị ốm, hay đau tay, đau chân khơng? - Chúng chuẩn bị trang phục giầy dép gọn gàng để sân tập - Cho trẻ Khởi động:Đoàn tàu nhỏ xíu theo đội hình vịng trịn kiểu gót chân, mũi chân khom, chạy nhanh…, dồn hàng xếp đội hình hàng ngang dãn cách sải tay * Trọng động: - ĐT Hơ hấp: Hít vào thật sâu thở từ từ - ĐTTay: Đánh xoay tròn bả vai - ĐT Bụng: Ngồi quay người sang bên - ĐT Chân: Đứng chân đưa lên trước khuỵu gối - ĐT Bật: Bật chỗ 4 Điểm danh: - Cô lấy sổ điểm danh trẻ tới lớp - Cô báo xuất ăn cho cô nuôi - Trẻ chào cô giáo bố mẹ, bạn - Trẻ cất đồ dùng Trị chuyện - Trẻ quan sát +Vẽ Bác Hồ +Làm việc - Trẻ nghe - Trẻ chơi - Trẻ khởi động - Trẻ tập theo cô lần x nhịp - Dạ cô (3)H O T Đ N G N G O À I T R I ND HOAT ĐỘNG MỤC ĐÍCH U CẦU CHUẨN BỊ 1 Hoạt động có chủ đích: - Dạo chơi quan sát vườn rau xung quanh trường - Quan sát trò chuyện xem tranh ảnh Bác Hồ kính yêu 2 Trò chơi vận động - Rồng rắn lên mây, Kéo co, Chi chi chành chành 3.Hoạt động tự do - Chơi với đồ chơi thiết bị trời: Bệp bênh, đu quay, cầu trượt - Thư giãn sau học, phát triển khả quan sát trẻ - Biết lịch sử Bác Hồ kính yêu - Trẻ thoải mái chơi - Giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết - Trẻ đoàn kết chơi - Địa điểm quan sát - Mũ cho trẻ - Tranh Bác Hồ - Đồ chơi trời (4)HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ * Ổn định: Cho trẻ xếp hàng đến địa điểm quan sát - Cho trẻ dạo chơi vừa vừa hát “Nhớ ơn Bác” đến địa điểm quan sát * Hướng dẫn: 1 Hoạt động 1: Quan sát vườn rau - Các thấy vườn rau có rau gì? - Để cho vườn rau ln tươi tốt phải làm gì? -> Giáo dục trẻ tưới nước nhổ cỏ hàng ngày cho vườn rau tốt tươi * Quan sát tranh ảnh Bác Hồ - Cơ có tranh vẽ ai? - Bác Hồ làm gì? -> Giáo dục trẻ yêu quý giữ gìn q hương đất nước, u , kính trọng Bác Hồ 2 Hoạt động 2: Trò chơi vận động: * Trò chơi 1: Rồng rắn lên mây Cách chơi: Cô cho trẻ nối đuôi vừa vừa đọc lời “Rồng rắn lên mây ” - Cho trẻ chơi (2-3 lần) - Trị chơi 2: Kéo co. - Cơ giới thiệu tên trị chơi, Cách chơi Cô chia lớp thành đội chơi thành viên đội cầm dây thừng đội kéo nơ đỏ vạch chuẩn đội đội chiến thắng - Luật chơi đội thua phạt đội hát - Cô tổ chức bao quát trẻ chơi, chơi trẻ - Cơ động viên khuyến khích trẻ chơi - Trị chơi 3: Chi chi chành chành - Cơ mời nhóm 4-5 trẻ lên chơi, bạn xịe tay bạn khac dơ ngón trỏ đạt vào lịng bàn tay bạn đọc “ chi chi chành chành ù ù ập người đọc thật nhanh tay lại,bạn bị tay lại phải nhảy lò cò - Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần 3 Hoạt động 3: Chơi tự - Cho trẻ chơi đồ chơi ngồi trời xích đu ,cầu trượt - Cô bao quat trẻ bảo vệ an toàn trẻ chơi Ra sân - Rau mồng tơi, rau đay, rau dền - Tưới hàng ngày - Bác Hồ - Trồng -Trẻ nghe -Trẻ nghe - Trẻ chơi -Lắng nghe -Trẻ chơi -Lắng nghe - Trẻ chơi (5)H O T Đ N G G Ó C NỘI DUNG HỌAT ĐỘNG MỤC ĐÍCH U CẦU CHUẨN BỊ 1.Góc đóng vai: - Đóng vai người bán hàng bán đồ lưu liệm 2 Góc xây dựng : - Xây Lăng Bác Hồ, làm Xây ao cá Bác Hồ 3 Góc nghệ thuật: - Hát biểu diễn hát Bác Hồ 4 Góc học tập : - Tơ màu tranh Bác Hồ - Xem sách tranh truyện Bác Hồ 5 Góc thiên nhiên - Chăm sóc cảnh - Biết thể vai chơi, hành động vai chơi - Rèn tính kiên trì cho trẻ - Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo cho trẻ - Phát triển khiếu âm nhạc cho trẻ - Trẻ biết tô màu tranh - Trẻ biết cách giở sách xem tranh ảnh Bác Hồ - Trẻ biết chăm sóc cảnh -> Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ loại - Đồ chơi - Các hình khối - Nhạc lời hát - Tranh tô màu, sáp màu - Tranh,ảnh Bác Hồ - Xô tưới nước HOẠT ĐỘNG (6)TRẺ * Ổn định tổ chức - Hát “Em mơ gặp Bác Hồ” - Cơ vừa hát hát gì? - Trong hát nói nên điều gì? - Các Bố mẹ đưa thăm lăng Bác chưa? - Các thấy nào? B1: Thỏa thuận chơi Hỏi trẻ: Lớp gồm có góc chơi nào? - Cơ giới thiệu góc chơi phân vai,góc xây dựng,góc nghệ thuật,góc học tập ,góc thiên nhiên,cơ chuẩn bị đồ dùng góc chơi… Cơ cho trẻ nêu ý tưởng - Ở góc phân vai + Đóng vai người bán hàng bán đồ lưu liệm - Góc Nghệ thuật bạn thích múa hát,đọc thơ, biểu diễn văn nghệ hát Bác Hồ + Xây Lăng Bác Hồ, làm Xây ao cá Bác Hồ +Góc học tập:Khi xem tranh ảnh Bác Hồ phải làm nào? B2: Qúa trình chơi - Cô bao quát trẻ chơi, nắm bắt khả chơi trẻ - Góc trẻ chưa biết chơi hay cịn lúng túng Cơ chơi trẻ, giúp trẻ - Cô hướng dẫn trẻ gợi mở, hướng trẻ chơi góc, bổ xung xếp đồ dùng đồ chơi cho trẻ - Giúp trẻ liên kết góc chơi, vai chơi + Con làm vậy? - Chăm sóc tưới B3: Kết thúc chơi - Cô cho trẻ tự nhận xét bạn nhóm - Hơm chơi góc chơi gì? - Nhiệm vụ chơi góc - Cơ nhận xét chung - Cô cho trẻ cất đồ chơi vào nơi quy định - Trẻ hát - Em mơ gặp Bác Hồ - Trẻ trả lời - Rồi -Rất đẹp - Trẻ nêu ý tưởng chơi +Hát ,múa,đọc thơ + Xây dựng Lăng Bác +Phải mở trang để xem - Xô gáo tưới - Trẻ nhận xét (7)Hoạt động Nội dung Mục đích - Yêu cầu Chuẩn bị H oạ t đ ộn n 1.Trước ăn 2.Trong ăn 3 Sau ăn - Trẻ biết rửa tay, rửa mặt sẽ,đúng cách - Biết tiết kiệm nước rửa tay.Nhận khăn mặt -Ăn hết xuất mình.khơng làm rơi vãi thức ăn - Khơng nói chuyện ăn - Trẻ biết giữ vệ sinh - Trẻ biết vệ sinh cá nhân sau ăn - Trẻ biết thu dọn phòng ăn -Nước,xà phịng, khăn mặ -Bát,thìa, đĩa đựng cơm.khăn lau tay - Khăn lau miệng H oạ t đ ộn g n gủ 1.Trước ngủ 2.Trong ngủ 3.Sau ngủ -Trẻ có giấc ngủ ngon, ngủ sâu giấc - Rèn cho trẻ có thói quen vệ sinh trước ngủ - Nằm ngủ tư thế, khơng nói chuyện ngủ - Trẻ có tư ngủ thoải mái - Trẻ biết vệ sinh sau ngủ dậy - Trẻ biết tập động tác vận động chiều cô - Trẻ biết để bát vào nơi quy định - Trẻ biết vệ sinh cá nhân sau ăn -Xà phòng, Nước, Khăn lau - Khăn rửa mặt - Sập ngủ, chăn - Nước, khăn lau tay, khăn lau miệng - Bàn ăn, thức ăn, khăn lau tay (8)Hướng dân giáo viên HĐ trẻ 1.Trước ăn - Cô giới thiệu thao tác rửa tay , rửa mặt cho trẻ nghe - Cô cho trẻ thực thao tác rửa tay, rửa mặt 2.Trong ăn - Cô giới thiệu ăn chất dinh dưỡng - Nhắc trẻ mời cô mời bạn ăn - Bao quát trẻ ăn, ăn hết xuất - Cơ động viên khích lệ trẻ ăn, bao quát giúp đỡ trẻ chưa biết cầm thìa, trẻ ăn chậm - Nhắc trẻ ăn gọn gàng sẽ, không rơi vơi cơm bàn 3.Sau ăn - Trẻ ăn xong nhắc trẻ lau miệng - Cho trẻ vệ sinh, rửa tay - Trẻ nghe - Trẻ thực - Trẻ mời - Trẻ thực - Trẻ đivệ sinh 1.Trước ngủ - Cơ cho trẻ vào phịng ngủ Cô kê phản trải chiếu, lấy gối cho trẻ - Cơ điều chỉnh ánh sáng nhiệt độ phịng ngủ - Cho trẻ ngủ nằm tư - Cho trẻ đọc thơ ngủ 2.Trong ngủ - Cô bao quát trẻ ngủ ý tình xảy - Khi trẻ ngủ cô sửa tư ngủ cho trẻ 3.Sau ngủ - Sau trẻ ngủ dậy nhắc trẻ cất gối vệ sinh - Tổ chức cho trẻ vận động nhẹ nhàng bài: “Đu quay” - Tổ chức cho trẻ ăn quà chiều - Cô cho trẻ lấy ghế ngồi vào bàn ăn - Cơ giới thiệu ăn chất dinh dưỡng ăn - Nhắc trẻ mời cô mời bạn ăn - Bao quát trẻ ăn, ăn hết xuất - Cơ động viên khích lệ trẻ ăn, cô bao quát giúp đỡ trẻ chưa biết cầm thìa, trẻ ăn chậm - Nhắc trẻ ăn gọn gàng sẽ, không rơi vơi cơm bàn.Cơ thu dọn vệ sinh phịng ăn gọn gàng - Trẻ thực - Trẻ đọc thơ - Trẻ ngủ - Trẻ thực - Trẻ mời cô, mời bạn - Trẻ ăn - Trẻ thực - Trẻ thực T CH C CÁCỔ Ứ (9)động C i h oạ t độ n g th eo ý t h íc h 1 Ơn tập: - Ôn thơ: “Bác Hồ em” 2 Chơi theo ý thích ở góc. - Xếp đồ chơi gọn gàng 3.Nêu gương - Biểu diễn văn nghệ chủ đề “Bác Hồ kính yêu” - Nhận xét, nêu gương, thưởng cờ cuối ngày, bé ngoan cuối tuần -Trẻ nhớ tên thơ, hát - Trẻ biết quan sát tranh - Biết góc chơi trẻ thích - Trẻ biết xếp đồ chơi gọn gàng sau chơi - Trẻ biết xếp đồ chơi gọn gàng sau chơi - Hứng thú tham gia biểu diễn văn nghệ - Biết nhận xét mình, nhận xét bạn - Tranh thơ Nội dung hát - Đồ chơi góc - Các hát chủ đề -Bảng bé ngoan, cờ T rả t rẻ 4.Trả trẻ - Trẻ biết chào cô bạn về, biết chào bông, bà, bố mẹ - Trẻ biết tự lấy đồ dùng nhân - Đồ dùng cá nhân chủa trẻ HO T Ạ ĐỘNG (10)1 Ôn lại hoạt động buổi sáng - Cho trẻ đọc lại thơ “Bác Hồ em” - Cô động viên khuyến khích trẻ 2 Cơ cho trẻ chơi theo ý thích + Cơ cho trẻ góc chơi trẻ thích + Cơ giáo dục trẻ chơi đồn kết, khơng tranh giành đồ chơi, chơi đồn kết với bạn bè - Cho trẻ xếp đò chơi gọn gàng nơi quy định 3 Nêu gương : - Biểu diễn văn nghệ: + Cô cho trẻ hát, biểu diễn hát chủ đề : “ Bác Hồ kính u ” + Cơ động viên khuyến khích trẻ - Cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan - Nhận xét - nêu gương cuối ngày- cuối tuần +Cơ cho trẻ nhận xét mình, bạn + Cô nhận xét trẻ + Tổ chức cho trẻ cắm cờ cuối ngày + Phát bé ngoan cuối tuần -Trẻ đọc - Lắng nghe - Trẻ chơi -Trẻ biểu diễn văn nghệ -Trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan - Trẻ nhận xét - Lắng nghe - Trẻ cắm cờ 4.Trả trẻ + Vệ sinh cá nhân trẻ - Trẻ lấy đồ dùng cá nhân nơi quy định. - Trả trẻ phụ hunh - Cô giáo dục trẻ biết chào cô, chào bố mẹ - Trẻ chào cô B HOẠT ĐỘNG HỌC (11) -TCVĐ: Thi nhanh Hoạt động bổ trợ: Hát: Em yêu thủ đơ I MỤC ĐÍCH U CẦU 1 Kiến thức - Trẻ biết cách bước lùi - Biết tập BTPTC đẹp - Biết chơi trò chơi hứng thú chơi trò chơi 2 Kỹ năng - Rèn luyện kỹ khéo léo khả tập trung ý - Rèn cho trẻ nhanh nhẹn động 3 Giáo dục thái độ - Giáo dục trẻ có tinh thần tập thể, biết lắng nghe ý học - Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng cho giáo viên - Sân tập, xắc xô 2 Đồ dùng cho trẻ - Quần áo gọn gàng 3 Địa điểm: - Sân tập III Tổ chức hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định - Cho trẻ hát : Em yêu thủ đô - Đàm thoại nội dung hát - Bài hát nói gì? - Thủ Hà Nội có gì? => Giáo dục trẻ biết ơn, u q, kính trọng Bác Hồ - Để có sức khoẻ hàng ngày cịn phải làm nữa? 2 Giới thiệu bài - Dẫn dắt: Đến lớp đến trường khơng học mà phải tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ hôm cô dạy tập “Đi kiễng gót gót bàn chân” 3 Hướng dẫn: - Cô kiểm tra sức khỏe trẻ. a.Hoạt động 1: Khởi động - Cho trẻ kiểu chân, nhanh chậm, khom, - Trẻ hát - Bài hát nói Hà Nội - Có Lăng bác, Hồ Gươm, tháp rùa - Tập thể dục - Vâng (12)đi kiễng gót, vẫy tay, - Xếp đội hình hàng ngang quay mặt lên phía b.Hoạt động 2: Trọng động * Tập tập phát triển chung Cô tập trẻ : - ĐTTay: Đánh xoay tròn bả vai - ĐT Bụng: Ngồi quay người sang bên - ĐT Chân: Đứng chân đưa lên trước khuỵu gối - ĐT Bật: Bật chỗ *Vận động bản: Đi bước lùi + Tập mẫu lần 1: + Tập mẫu lần 2: Giải thích: + Tư chuẩn bị: Cô đứng trước vạch chuẩn quay người lại để lùi, hai tay chống hông có hiệu lệnh lùi phía sau đến đích sau thực xong cuối hàng đứng - Mời trẻ lên thực vận động mẫu cho trẻ quan sát - Các có nhận xét cách tập bạn - Cho trẻ hàng bật + Cho tổ thi đua + Cho nhóm trẻ nam nữ thi đua - Cơ khuyến khích trẻ kịp thời - Trị chơi vận động:Thi nhanh + Cách chơi: Cô chia lớp làm đội cho trẻ chạy theo hiệu lệnh xem chạy nhanh đến đích trước bạn thắng + Luật chơi: bạn chạy đích sau thua phải nhảy lò cò + Tổ chức cho trẻ chơi - Nhận xét kết chơi c Hoạt động 3: Hồi tĩnh - Cho trẻ nhẹ nhàng 1-2 vòng 4 Củng cố giáo dục - Hỏi trẻ hơm học vận động gì? - Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục 5 Kết thúc: - Cho trẻ sân chơi hiệu lệnh - Xếp đội hình hàng - Trẻ tập theo cô lần x nhịp lần x nhịp lần x nhịp lần x nhịp - Quan sát cô hướng dẫn - Xung phong lên tập - Lần lượt trẻ thực -Trẻ thi đua - Nghe cô phổ biến cách chơi luật chơi - Trẻ chơi - Đi lại nhẹ nhàng - Đi bước lùi (13)* Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): Thứ ngày tháng năm 2018 Tên hoạt động :KPKH Trò chuyện xem tranh ảnh Bác Hồ Hoạt động bổ trợ: - Hát bài: Em mơ gặp Bác Hồ I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1- Kiến thức: - Trẻ biết Bác Hồ vị lãnh tụ cao nước Việt Nam Khi sống Bác yêu thương, chăm sóc cháu thiếu nhi nhi đồng 2- Kỹ năng: - Rèn kỹ quan sát, ghi nhớ, so sánh - Phát triển ngơn ngữ tính ham hiểu biết 3- Giáo dục: - Tuy Bác xa trẻ tỏ lịng biết ơn kính trọng Bác II- CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng cho giáo viên trẻ: - Tranh ảnh Bác Hồ cháu thiếu nhi - Bài hát : Em mơ gặp bác Hồ - Trang trí lớp tranh ảnh Bác Hồ 2 Địa điểm: - Trong lớp III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức - Cho trẻ hát bài: Em mơ gặp Bác Hồ - Cô vừa bắt nhịp cho hát gì? - Trong hát nhắc đến ai? - Bác Hồ người nào? - Các có u q Bác Hồ khơng? =>Giáo dục: Trẻ biết ơn, yêu quý, kính trọng Bác Hồ 2 Giới thiệu bài - Hôm cô tìm hiểu Bác Hồ sinh nhật Bác Hồ nhé! 3 Hướng dẫn a Hoạt động 1: Quan sát chân dung Bác Hồ. * Quan sát hình ảnh Bác - Hát - Em mơ gặp Bác Hồ - Bác Hồ - Trả lời - Có - Lắng nghe (14)- Các nhìn xem, bảng có ảnh đây? - Các thấy Bác Hồ làm gì? - Bác Hồ ngồi làm việc đâu? ( Bác Hồ ngồi làm việc bàn làm mây) - Các thấy hình ảnh Bác nào? * Quan sát hình ảnh Bác với cụ già. - Các nhìn xem Bác Hồ đến thăm đây? - Khi gặp Bác Hồ cụ già nào? * Quan sát hình ảnh Bác với cháu thiếu niên nhi đồng - Bạn nhỏ Bác Hồ đeo vai ? - Vì bạn nhỏ Bác Hồ đeo khăn quàng đỏ vai? - Bác Hồ làm đây? - Vì bạn nhỏ lại Bác chia kẹo? - Muốn chia kẹo phải nào? Cô khái quát lại: Các bạn nhỏ ngoan biết lời nên Bác đeo cho khăn quàng đỏ chia kẹo * Quan sát hình ảnh Bác Hồ với đội. - Các nhìn xem Bác Hồ đến thăm đây? ( Khi đến thăm đội Bác dặn " Các vua Hùng có cơng dựng nước Bác cháu ta phải giữ nước") * Quan sát hình ảnh Bác Hồ với bác nông dân. - Các nhìn xem Bác Hồ đến thăm ? - Khi gặp Bác bác nơng dân nào? - Bác Hồ làm cánh đồng ? - Cô khái quát lại - Ảnh Bác Hồ - Bác Hồ làm việc - Bác làm việc bàn làm việc - Bác Hồ đẹp - Trẻ quan sát - Bác thăm cụ già - Các cụ tươi cười đón Bác - Trẻ quan sát - Bạn nhỏ Bác đeo khăn quàng đỏ - Vì bạn nhỏ chăm ngoan học giỏi - Bác chia kẹo cho bạn nhỏ - Chăm ngoan học giỏi - Chăm ngoan học giỏi - Bác Hồ đến thăm đội - Bác đến thăm bác nơng dân - Các bác tươi cười đón Bác - Bác cấy lúa bác nông dân (15)b Hoạt động 2: Mở rộng * Cho trẻ quan sát hình ảnh Bác Hồ trồng tưới nước cho cây.( Cô trẻ quan sát đàm thoại ) * Quan sát Lăng Bác Hồ ( Cô trẻ quan sát đàm thoại ) * Tích hợp : Bác Hồ kính yêu => Củng cố - giáo dục: - Để tỏ lòng yêu mến kính trọng Bác, hơm lớp có chương trình văn nghệ đặc biệt để dâng lên Bác Hồ Kính yêu mừng ngày sinh nhật bác, lớp thấy nào? Cô người giới thiệu chương trình : Cho cháu hát múa kết hợp với nhạc + Bài hát: Em mơ gặp Bác Hồ - Nhạc lời: Xuân Giao + Bài hát: Nhớ ơn - nhạc lời: Phan Huỳnh Điểu 4 Củng cố-Giáo dục: - Hỏi trẻ vừa trị chuyện gì? -> Giáo dục trẻ biết ơn, yêu quý, kính trọng Bác Hồ 5 Kết thúc - Nhận xét tuyên dương - Trẻ ý quan sát lắng nghe - Trò chuyện xem tranh ảnh Bác Hồ * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): Thứ ngày tháng năm 2018 Tên hoạt động : VĂN HỌC Thơ: Bác Hồ em Hoạt động bổ trợ: Hát bài: Em u thủ đơ I- MỤC ĐÍCH U CẦU: 1- Kiến thức: - Trẻ nhớ tên thơ, thuộc thơ - Trẻ hiểu nội dung thơ cảm nhận thơ 2- Kỹ năng: (16)- Yêu quý, kính trọng Bác Hồ II- CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng cho giáo viên trẻ: - Tranh minh hoạ thơ - Xắc xô, que 2 Địa điểm: - Trong lớp III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức - Cho trẻ hát : Em yêu thủ đô - Đàm thoại nội dung hát - Bài hát nói gì? - Thủ Hà Nội có gì? => Giáo dục trẻ biết ơn, yêu quý, kính trọng Bác Hồ 2 Giới thiệu bài - Bác Hồ khơng cịn có nhiều thơ câu chuyện kể Bác Các lắng nghe co đọc thơ Bác Hồ em sáng tác nhà thơ Phan Thị Bích Nhàn 3 Hướng dẫn a Hoạt động 1: Cô đọc diễn cảm - Cô đoc lần 1: đọc diễn cảm - Cô giới thiệu tên thơ “Bác Hồ em” nhà thơ Phan Thị Bích Nhàn sáng tác + Cho lớp đọc to tên thơ (2 – lần) * Giảng giải nội dung: Bài thơ nói tình cảm em bé Bác Hồ Khi em đời Bác Hồ khơng cịn hình ảnh Bác cịn mãi - Cơ đọc lần 2: Tranh minh hoạ + Cô hỏi trẻ vừa đọc cho nghe thơ gì? - Cơ đọc lần + Tranh có chữ b Hoạt động 2: Đàm thoại: - Cô vừa đọc cho nghe thơ gì? - Trong thơ nói ai? - Do sáng tác? - Khi sinh Bác Hồ sống khơng? - Tình cảm Bác nào? c Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ: - Trẻ hát - Bài hát nói Hà Nội - Có Lăng bác, Hồ Gươm, tháp rùa - Lắng nghe - Lắng nghe - Vâng - Chú ý nghe - Trẻ đọc tên thơ - Bác Hồ em - Về Bác Hồ - Phan Thị Bích Nhàn - Không (17)- Cho trẻ đọc cô từ đầu đến cuối thơ 2-3 lần - Cho tổ đọc - Mời nhóm bạn nam đọc - Mời nhóm bạn nữ đọc - Mời cá nhân trẻ đọc - Cho lớp đọc - Khuyến khích khen ngợi trẻ, nhắc trẻ đọc diễn cảm, sửa sai, ngọng cho trẻ 4 Củng cố-giáo dục: - Cô vừa đọc thơ gì? - Ai sáng tác? => Giáo dục trẻ biết ơn, yêu quý, kính trọng Bác Hồ 5 Kết thúc - Nhận xét – tuyên dương - Đọc theo cô 2-3 lần - Thực - Trẻ đọc - Bác Hồ em - Phan Thị Thanh Nhàn * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): Thứ ngày 10 tháng năm 2018 Tên hoạt động : TOÁN: Nhận biết khối vuông khối chữ nhật Hoạt động bổ trợ: Nghe hát: Em mơ gặp Bác Hồ I Mục đích - yêu cầu: 1 Kiến thức: - Trẻ nhận biết khối vuông khối chữ nhật - Trẻ biết khối vng khối chữ nhật có góc vuông, không lăn 2 Kỹ năng: - Rèn kỹ so sánh, khả quan sát cho trẻ - Phát triển tư duy, khả ghi nhớ có chủ định 3 Thái độ: -Trẻ hứng thú tham gia vào tiết học II Chuẩn bị: 1.Đồ dùng giáo viên trẻ: - Đồ chơi lớp học (sách hộp đồ chơi, có khối vuông khối chữ nhật (18)HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1: Ổn định: - Cho trẻ hát bài: Em mơ gặp Bác Hồ - Cô vừa bắt nhịp cho hát gì? - Trong hát nhắc đến ai? - Bác Hồ người nào? - Các có u q Bác Hồ khơng? =>Giáo dục: Trẻ biết ơn, yêu quý, kính trọng Bác Hồ 2 Giới thiệu bài - Hôm học mơn tốn “ Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật” Hướng dẫn * Hoạt động 1: Ơn nhận biết hình vng, hình chữ nhật - Các hơm bạn búp bê đến thăm lớp mang q đến tặng có muốn xem không ? - Các xem hộp quà có hình ? - Hộp q có màu gì? - Hộp q có hình ? - Các quan sát xem xung quanh lớp cịn có đồ chơi có hình chữ nhật hình vng nào? *Hoạt động 2: Dạy trẻ nhận biết khối vuông, khối chữ nhật. * Cô phát cho trẻ rổ đồ chơi - Các xem rổ có gì? - Đúng dấy rổ khối vuông khối chữ nhật khám phá - Bây bạn lấy khối hình giống xếp - Cơ có khối hình ? - Chúng sờ xem hình vng có đặc điểm nào? - Khối vng có góc nhau, mặt bao phẳng - Chúng xem có lăn khơng ? - Cô cho trẻ đọc to “Khối vuông” - Cô cho trẻ xếp khối vuông bàn - Cô cho trẻ lấy khối chữ nhật - Chúng biết khối hình khơng ? - Hát - Em mơ gặp Bác Hồ - Bác Hồ - Trả lời - Có - Vâng - Hình vng - Màu hồng - Hình chữ nhật - Trẻ tìm - Các khối hình - Khối hình - Trẻ thực - Khối hình vng - Trẻ quan sát - Khơng - Trẻ đọc - Trẻ thực (19)- Khối chữ nhật có đặc điểm ? - Khối chữ nhật có góc vng dài góc vng ngắn không lăn - Cô cho trẻ đọc to “ Khối chữ nhật” * So sánh giống khác khối - Bạn giỏi cho cô biết khối vuông khối chữ nhật có giống - Cơ khái khốt lại khối vng khối chữ nhật giống có góc vng khơng lăn - Điểm khác khối vng có góc vng nhau, khối chữ nhật có cạnh góc vng dài cạnh góc vuông ngắn * Hoạt động : Luyện tập + Trò chơi: Thi xem nhanh - Cách chơi: Cô phát cho trẻ rổ đồ chơi có hình nói tên hình trẻ phải chọn hình dơ lên nói to tên hình - Luật chơi bạn chọn khơng hình phải nhảy lị cị - Cơ tổ chức trẻ chơi - Cô nhận xét tuyên dương trẻ chơi 4.Củng cố giáo dục: - Hôm học gì? -> Giáo dục trẻ ý học 5.Kết thúc: - Cô nhận xét – tuyên dương trẻ - Cho trẻ sân dạo chơi sân trường - Có góc vng - Trẻ đọc - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ nghe - Trẻ chơi - Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): Thứ ngày 11 tháng năm 2018 Tên hoạt động : TẠO HÌNH (20) - Bác Hồ với cháu thiếu nhi Hoạt động bổ trợ: - Đọc thơ: Bác Hồ em I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ biết tô màu tranh Bác Hồ với cháu thiếu nhi 2 Kỹ năng: - Phát triển khả quan sát Rèn kĩ ngồi đúng, cầm bút - Luyện kỹ tô màu đẹp ,không làm nhoèn màu 3 Giáo dục thái độ: - Biết giữ gìn sản phẩm làm ra,biết yêu quý kính trọng Bác Hồ II CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng cô - Tranh vẽ tô màu cảnh Bác Hồ với cháu thiếu nhi 2 Đồ dùng trẻ: - Vở tạo hình, bút chì, bút màu 3 Địa điểm tổ chức: - Trong lớp III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức - Cô trẻ đọc thơ: Bác Hồ em - Cô vừa đọc thơ gì? - Trong thơ nhắc đến ai? - Bác Hồ vị lãnh tụ nước ta danh nhân giới - Các có biết ngày sinh nhật Bác ngày không? => Giáo dục trẻ biết ơn, yêu quý, kính trọng Bác Hồ: 2 Giới thiệu bài - Hôm cô hướng dẫn tô màu tranh Bác Hồ với cháu thiếu nhi 3 Hướng dẫn. * Hoạt động 1: Quan sát tranh mẫu vẽ Bác Hồ với các cháu thiếu nhi - Các vừa quan sát tranh vẽ gì? - Tranh vẽ Bác Hồ nào? - Áo Bác có màu gì? - Cịn áo bạn thiếu nhi? - Khăn quàng bạn thiếu nhi có màu gì? - Các thấy tranh nào? - Các có muốn tô màu tranh cảnh Bác Hồ với - Trẻ đọc - Bác Hồ em - Bác Hồ - Trả lời theo ý hiểu - Không - Trẻ quan sát tranh - Bác Hồ bạn nhỏ - Bác đeo khăn quàng cho bạn nhỏ (21)cháu thiếu nhi thật đẹp không? * Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ vẽ - Cô cầm bút tay phải cầm đầu ngón tay,ngón ngón trỏ ngón giữa, tơ màu cảnh Hồ gươm mầu sắc khác nhau,cô dùng màu vàng tô áo bạn thiếu nhi, màu tô áo bác, màu đỏ tô khăn quàng *Hoạt động 3: Trẻ vẽ - Muốn tô đẹp phải ngồi nào? Cầm bút nào? - Bây cô mời lớp cầm bút lên tô màu tranh Bác Hồ với cháu thiếu nhi - Cô quan sát, hướng dẫn trẻ tô.,khuyến khích động viên trẻ tơ *Hoạt động : Trưng bày sản phẩm - Cô cho vài trẻ tự nhận xét - Cơ nhận xét 4 Củng cố-giáo dục : - Hôm tô màu tranh ? => Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm làm ra,biết u q kính trọng Bác Hồ 5 Kết thúc - Nhận xét tuyên dương - Có - Trẻ quan sát - Trả lời - Trẻ thực - Trẻ trưng bày sản phẩm - Bác Hồ với cháu thiếu nhi * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ):
- Xem thêm -

Xem thêm: chu de: que huong- dat nuoc - Bác Ho, chu de: que huong- dat nuoc - Bác Ho