bài giảng tuần 18

22 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:35

Hs nêu tên các bài học thuộc lòng. Hs bắt thăm đọc bài về chỗ chuẩn bị -Đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi Gọi hs đọc yêu cầu :. 2hs đọc chuyện Hs tự làm bài[r] (1)TUẦN 18 Ngày soạn: 1/1/2019 Ngày giảng: Thứ hai 07/1/2019 Tốn TIẾT 86: CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT I) MỤC TIÊU a) Kiến thức: - Nắm quy tắc tính chu vi HCN - Biết vận dụng quy tắc để tính chu vi HCN biết chiều dài, chiều rộng b) Kĩ năng: - Rèn kỹ giải tốn có nội dung hình học (liên quan đến chu vi HCN ) c) Thái độ: - GD tính cẩn thận, ham học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Hình chữ nhật,bảng phụ III) CÁC H D Y H C CH Y UĐ Ạ Ọ Ủ Ế Hoạt động gv 1, Hoạt động 1: KTBC - Nêu yếu tố cạnh góc HCN - Nhận xét 2,Hoạt động 2: Xây dựng quy tắc tính chu vi HCN - Gv vẽ hình tứ giác ABCD có kích thước hình vẽ - Tính chu vi hình tứ giác ? - Muốn tính CV hình tứ giác ta làm ? - HCN : ABCD chiều dài dm, chiều rộng dm Tính chu vi HCN + Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn? 3, HĐ 3: Thực hành *Bài 1: Tính chu vi HCN… - Gọi H nêu y/c + Yêu cầu học sinh làm bảng - Nhận xét *Bài 2: Giải toán. Bài giải Chu vi ruộng hình chữ nhật là: (140 + 60) x = 400 (m) Đáp số: 400m + Bài tốn cho biết ? hỏi ? + Muốn tính chu vi HCN ta làm tn ? - Yêu cầu H/s lên bảng - Nx, củng cố *Bài 3: Giải toán - HD H quan sát đơn vị đo số đo độ dài cạnh Hoạt động hs + Lấy số đo cạnh cộng với + Vận dụng cách tính chu vi tứ giác để tính + + + = 14 (cm) hoặc (4 + 3) x = 14 (cm) + H/s nêu quy tắc Bài 1: Tính chu vi HCN + H/s nêu yêu cầu - H làm cá nhân a) (17 + 11) x = 56 (cm) b) (15 + 10) x = 50 (cm) *Bài 2: Giải toán (2)của HCN, sau tính chu vi *Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu TL đúng. - Gọi H nêu y/c - T/c cho H thi tìm nhanh tổ, y/c H giải thích lựa chọn 4, Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò - Nêu quy tắc tính chu vi HCN ? - VN chuẩn bị sau - H nêu y/c - Đại diện tổ tham gia *Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu TL Đ/án: A Chu vi HCN MNP bằng chu vi HCN EGHI ––––––––––––––––––––––––––––––– Tập đọc ÔN TẬP CUỐI KÌ I (tiết + 2) I) MỤC TIÊU a) Kiến thức: - Kiểm tra tập đọc theo hình thức bốc thăm đọc trả lời câu hỏi nội dung bài, đoạn vừa đọc b) Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ viết tả qua tả nghe viết : Rừng nắng c) Thái độ: - Giáo dục tính tích cực, hứng thú học tập II) ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu ghi tên tập đọc học. III) CÁC HĐ DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động gv *Tiết 1: 2, Kiểm tra tập đọc (1/4 số H/s ) - GV yêu cầu học sinh lên bốc phiếu đọc - Nhận xét 3, Bài 2: - GV đọc : Rừng nắng - Gv giải thích: uy nghi, tráng lệ, vươn thẳng * Gv đọc cho H/s viết * Chấm chữa *Tiết 2: Hoạt động vủa hs - H/s đọc sau trả lời câu hỏi nội dung đoạn, vừa đọc - 1- H/s đọc lại 3, Bài 2: + H/s viết 2, Kiểm tra tập đọc: (1/ lớp) - GV gọi H/s bốc phiếu đọc - GV nhận xét 3, Bài tập * Bài a) Những thân tràm vươn thẳng lên trời nến khổng lồ b) Đước mọc san sát, thẳng đuột hà sa số dù xanh cắm bãi - GV gọi H đọc câu nêu vật nhắc đến câu - Gọi em lên bảng gạch chân hình ảnh so sánh - Lần lượt em lên đọc trả lời câu hỏi nội dung vừa đọc * Bài - H đọc y/c, đọc câu - H/s làm VBT TV (3)- Nx, củng cố * Bài 3 + Từ biển câu: Từ biển xanh rờn có ý nghĩa gì? * Bài 3 - H đọc y/c (từ biển biển xanh rờn ) khơng có nghĩa một vùng nước mặn mênh mông mà tập hợp nhiều vật 3, Củng cố - Dăn dò : - Nhận xét học ––––––––––––––––––––––––––––––– Ngày soạn: 2/1/2019 Ngày giảng: Thứ ba 08/ 1/ 2019 Toán TIẾT 87: CHU VI HÌNH VNG I) MỤC TIÊU a) Kiến thức: - Biết cách tính chu vi hình vng (lấy độ dài cạnh nhân với 4) b) Kĩ năng: - Rèn kỹ vận dụng quy tắc để tính chu vi số hình có dạng HV c) Thái độ: - Giáo dục tính ham học học sinh III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động gv 1, Hoạt động 1: KTBC + Gọi H/s lên bảng tính: Tính chu vi HCN có cạnh dài 3cm, rộng 3cm - Nhận xét 2, Hoạt động 2: Giới thiệu cách tính chu vi HV Dựa vào cách tính chu vi tứ giác Hãy tính chu vi HV có cạnh cm? - Chuyển phép cộng số hạng thành phép nhân? + Muốn tính chu vi HV ntn ? 3, Hoạt động 3:Thực hành. *Bài 1: Viết vào ô trống (theo mẫu) GV treo bảng phụ, y/c H làm sau chữa + Muốn tính chu vi hình vng làm ntn? + u cầu H/s lên bảng điền kq Cạnh hình vng Chu vi hình vng 5cm x = 20 (cm) 16cm 8m 24dm 30mm Hoạt động hs + H/s nêu quy tắc tính: ( + 3) x 2= 12 (cm) + 3+ + = 12 cm x = 12 cm + H/s nêu quy tắc *Bài 1: Viết vào ô trống (theo mẫu) H/s lên bảng làm Cạnh hình vng Chu vi hình vng 5cm x = 20 (cm) 16cm 16 x = 64 (cm) (4) *Bài 2: Giải tốn - Gọi H đọc tốn, nêu tóm tắt + Bài tốn cho biết ? hỏi ? + Muốn tính độ dài đoạn dây làm ta ltn? - Gọi H/s lên bảng làm - Nx *Bài 3: - Gọi H đọc y/c sau làm cá nhân - Gọi H lên bảng làm - Nx, củng cố Bài 4/b: - Gọi H đọc toán, nêu tóm tắt + Bài tốn cho biết ? hỏi ? + Muốn tính chu vi HCN ghép viên gạch hoa ta phải biết ? Làm ntn? + Tính chu vi HCN? - Gọi H chữa - Nx 4, Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò - Bài 4/a + Nêu quy tắc tính chu vi hình vng *Bài 2: Giải toán + H/s nêu yêu cầu + H/s nêu + lớp làm nháp Bài 3: +H/s đọc toán Bài giải Độ dài đoạn dây là: 15 x = 60 (cm) Đáp số: 60cm *Bài 4/b: - H làm bài, chữa + H/s đọc y/c, làm bài, chữa Đ/án: a) cạnh HV 4cm. b) Chu vi HV : x = 16 (cm) Bài 4/a - H đọc + Tính chiều dài HCN ghép viên gạch hoa, lấy 20 x - H làm cá nhân, H lên bảng làm ––––––––––––––––––––––––––––––– Tiếng việt (tập đọc ) ƠN TẬP CUỐI KÌ I (tiết 3) I) MỤC TIÊU a) Kiến thức: - Kiểm tra TĐ theo hình thức: bốc phiếu trả lời câu hỏi - Điền vào nội dung vào giấy mời thầy(cô) hiệu trưởng đến dự liên hoan với lớp chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 b) Kĩ năng: - Rèn kỹ đọc đọc hiểu cho học sinh c) Thái độ: - Giáo dục tính tích cực, hứng thú học tập * TH: Quyền tham gia (t/c liên hoan chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11, viết giấy mời cô (thầy) Hiệu trưởng) II) ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phiếu viết tên tập đọc học - VBTTV III) CÁC H D Y H C CH Y U Đ Ạ Ọ Ủ Ế (5)a, Kiểm tra tập đọc - GV gọi H/s lên bốc phiếu đọc - GV nhận xét 3, Bài tập : - GV treo bảng phụ ghi mẫu in sẵn + Gọi H/s nêu miệng nội dung điền vào giấy + Gọi H/s lên bảng điền + Gọi số em đọc giấy mời - Nhận xét - bổ sung - TH: Quyền tham gia… 4, Củng cố - Dặn dò : - Nhận xét học - H/s đọc 3, Bài tập : + H/s nêu yêu cầu + Gọi H/s đọc mẫu in sẵn +H/s làm VBT ––––––––––––––––––––––––––––––––– Ngày soạn: 3/1/2019 Ngày giảng: Thứ tư 9/1/2019 Toán TIẾT 88: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU a) Kiến thức: - Củng cố cách tính chu vi HCN tính chu vi HV - Giải tốn có nội dung hình học b) Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ tính chu vi HCN tính chu vi HV - H/s làm thành thạo phép tính c) Thái độ: - GD tính cẩn thận, ham học II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ, bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động gv 1, Hoạt động 1(1): KTBC - Gọi H/s nêu quy tắc tính chu vi HV? 2, Hoạt động 2(30) Luyện tập Bài 1 + H/s nêu quy tắc tính chu vi HCN ? + Yêu cầu H/s làm bảng - H/s chữa Bài 2 + Yêu cầu H/s quan sát tranh + Nêu quy tắc tính chu vi Hv? + Muốn tính chu vi HV cạnh 50 cm làm ntn? Yêu cầu H/s làm nháp – H/s chữa bảng Bài + H/s nêu đề toán Hoạt động hs + H/s nêu yêu cầu + H/s nêu + Đáp số: 100 m 46 cm + H/s nêu yêu cầu Bài 2 + H/s nêu + 50 x = 200( cm ) Bài (6)+ Bài toán cho biết ? + Bài tốn hỏi ? + HV cạnh ntn? +Tính cạnh HV làm ntn ? + Yêu cầu H/s làm – H/s chữa Bài 4 + Bài toán cho biết ? + Bài tốn hỏi ? + Tìm chiều dài làm ntn? + Yêu cầu H/s làm – H/s chữa 4, Hoạt động (3) Củng cố – Dặn dò - Nêu quy tắc tính chu vi HV tính chu vi HCN ? + CV: 24 cm + Cạnh? + Bằng + 24 : = (cm ) Bài 4 + H/s nêu yêu cầu + 60 - 20 = 40 ( m) ––––––––––––––––––––––––––––––––– Chính tả ƠN TẬP CUỐI KÌ I (tiết4 ) I) MỤC TIÊU a) Kiến thức: - Kiểm tra HTL trả lời câu hỏi - Luyện đọc thêm bài: Một trường tiểu học vùng cao - Luyện tập viết đơn( gửi thư viện trường xin cấp thẻ đọc sách) b) Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc thuộc lòng đọc hiểu c) Thái độ: - Giáo dục tính tích cực, hứng thú học tập * QTE: Bạn nam hay nữ có quyền học tập, vui chơi, lao động, quyền tham gia ( nói lời mời, nhờ, đề nghị) II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phiếu ghi tên HTL - VBTTV III HOẠT ĐỘNG DẠY HOC CHỦ YẾU Hoạt động gv 1, Giới thiệu :(1’) Nêu yêu cầu 2, Kiểm tra tập đọc:(10’)1/3 H/s - GV cho H/s lên bốc thăm HTL lên đọc, trả lời câu hỏi - GV nhận xét 3 Luyện đọc (7’) Một trường tiểu học vùng cao - Gv theo dõi, nhận xét 4, Bài tập (13’) + Lá đơn so với đơn cấp thẻ đọc sách trước ntn ? + Gọi 1-2 em nêu miệng + Yêu cầu làm VBTTV Hoạt động học sinh 3 Luyện đọc (7’) Một trường tiểu học vùng cao HS đọc câu, đoạn, 4, Bài tập (13’) + H/s nêu yêu cầu (7)- GV gọi số em trình bày - GV + H/s nhận xét bổ sung 5, Củng cố - Dặn dò :(3’) - Nêu ghi nhớ mẫu đơn - Chuẩn bị sau lại thẻ đọc sách –––––––––––––––––––––––––––––––––– Luyện Từ câu ƠN TẬP CUỐI KÌ I (tiết 5) I) MỤC TIÊU a) Kiến thức: - Tiếp tục kiểm tra tập đọc, H/s bốc phiếu đọc trả lời câu hỏi - Luyện đọc bài: Vàm Cỏ Đơng - Ơn luyện dấu chấm, dấu phẩy b) Kĩ năng: - Đọc rành mạch đoạn văn văn, điền dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống đoạn văn( BT2) c) Thái độ: - Giáo dục tính tích cực, hứng thú học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phiếu ghi tên tập đọc - Bảng ghi tập ( cột ) III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1, Giới thiệu (1’): GV nêu MĐ yêu cầu 2, Kiểm tra tập đọc: (10’) - GV gọi H/s lên bốc tập đọc , lên đọc trả lời câu hỏi - GV nhận xét 3 Luyện đọc bài:(7) Vàm Cỏ Đông - Gv theo dõi, nhận xét 4, Bài tập :(15) + Yêu cầu 1-2 H/s đọc đoạn văn + Bài yêu cầu làm ? + Yêu cầu H/s làm VBT + Yêu cầu H/s lên bảng thi đánh dấu phẩy vào đoạn văn => Lớp nhận xét bình chọn 5, Củng cố - Dặn dò :(3’) - VN đọc đoạn văn - Ôn TĐ + HTL +H/s nêu yêu cầu - HS đọc câu thơ, khổ, +H/s làm VBT +Lớp cổ vũ + Mùa nắng , đất, chim , –––––––––––––––––––––––––––––– Ngày soạn: 3/1/2019 Ngày giảng: Thứ năm 9/1/2019 (8)TIẾT 89: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU a) Kiến thức: - Củng cố nhân chia trong, ngồi bảng, tính giá trị BT, tính chu vi HCN tính chu vi HV, giải tốn b) Kĩ năng: - Rèn kỹ làm thành thạo tập c) Thái độ:- Giáo dục tính tích cực, hứng thú học tập III HOẠT Đ NG D Y H CỘ Ạ Ọ Hoạt động gv 1, Hoạt động 1: KTB C - Nêu quy tắc tính chu vi HV , HCN ? - Nhận xét 2, Hoạt động 2: Luyện tập. *Bài 1: Đặt tính tính (theo mẫu) a) 38 x 105 x 172 x 96 x 38 105 172 96 228 525 516 576 b) 874 : 940 : 847 : 390 : 874 940 847 390 437 188 121 130 07 44 14 09 40 14 14 40 07 00 14 40 - Y/cầu H làm cá nhân, gọi 4H/phần lên bảng làm - Nx, củng cố cách nhân, chia *Bài 2: Giải toán - Gọi H đọc tốn, nêu tóm tắt +Bài tốn cho biết gì? hỏi gì? +Tính cv Hình chữ nhật làm nào? - Gọi h/s chữa - Nx *Bài 3: Giải toán. - Gọi H đọc tốn, tóm tắt - GV vẽ sơ đồ minh hoạ - YC tự giải vào - Muốn tìm phần số ta ltn? *Bài :Tính giá trị biểu thức +Y/c H/s làm -2 H/s chữa Chốt : BTcó x,: + ,- ta thực ? 3, HĐ3:Củng cố -dặn dị. +Nêu quy tắc tính chu vi HCN? Hoạt động hs + H/s nêu *Bài 1: Đặt tính tính (theo mẫu) + H/s nêu Y/c + h/s nêu miệng kết + H/s nêuY/c + H/s làm bảng + H/s nêu *Bài 2: Giải toán + H/s nêu đề toán + H/s làm + Đ/s: 320 m *Bài 3: Giải tốn + Nêu Y/c - Lấy số chia cho số phần *Bài :Tính giá trị biểu thức + Nêu cách tính tính kq (9)Tập viết ÔN TẬP CUỐI KÌ I (tiết 6) I MỤC TIÊU a) Kiến thức: kiểm tra tập đọc - Luyện tập viết thư thăm hỏi người thân b) Kĩ năng: - Rèn kĩ viết thư c) Thái độ: - Có tình cảm với người nhận thư * TH: Quyền tham gia (viết thư thăm người thân người mà em quý mến) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - VBTTV III) HOẠT Đ NG D Y H CỘ Ạ Ọ Hoạt động gv HĐ 1: Bài tập 1 - Gọi H nêu lại tên tập đọc học thuộc chủ điểm Thành thị nơng thơn - Y/c H nêu lại ND TĐ HĐ 2, Bài tập 2 + Đối tượng viết thư cho ? + Nội dung viết ? - GV yêu cầu H/s nêu nội dung thư - Gọi số em đọc thư - TH: Quyền tham gia… 4, Củng cố - Dặn dò : - Nhận xét tiết học Hoạt động hs - H nối tiếp nêu Bài tập 1 - H nêu ND Bài tập 2 + H/s nêu yêu cầu + Cho người thân … + Thăm hỏi sức khoẻ … H/s viết vào VBT –––––––––––––––––––––––––––––––– TNXH BÀI 36: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG I.MỤC TIÊU a) Kiến thức: - Biết ô nhiễm rác thải sức khoẻ người Nêu tác hại rác thải sức khoẻ người - Thực hành vi để tránh ô nhiễm rác thải gây môi trường sống b) Kĩ : - Rèn kĩ thực giữ gìn vệ sinh mơi trường c) Thái độ: - HS có ý thức giữ gìn bảo vệ mơi trường sống (10)- Kĩ quan sát, tìm kiếm xử lý thông tin để biết tác hại rác ảnh hưởng sinh vật sống rác tới sức khỏe người - Kĩ quan sát, tìm kiếm xử lí thông thông tin để biết tác hại phân và nước tiểu ảnh hưởng đến sức khỏe người * BVMT: Biết rác, phân, nước thải nơi chứa mầm bệnh làm hại sức khỏe con người động vật - Biết phân, rác thải, khơng xử lí hợp vệ sinh nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường - Biết vài biện phấp xử lí phân, rác thải, nước thải hợp vệ sinh - Có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường * TKNL: GDHS biết phân loại xử lí rác hợp VS, số rác rau, củ, quả… có thể làm phân bón, số rác chế tái thành sản phẩm khác, giảm thiểu lãng phí dùng vật liệu, góp phần tiết kiệm lượng sử dụng NL có hiệu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Giáo viên: tranh ảnh sưu tầm rác thải, cảnh thu gom xử lí rác thải, hình SGK trang 68, 69 - Học sinh: Xem trước nhà IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1) Khởi động: 1’ (Hát) 2) Kiểm tra cũ: 4’ (3 HS) - Kể tên số quan thể? - Hãy kể số sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, thông tin liên lạc - Kể tên quan, công sở chức nó? 3) Bài mới: 27’ a) Giới thiệu bài: Dựa vào mục tiêu giới thiệu Vệ sinh môi trường b) Các hoạt động Hoạt động 1: Tác hại rác thải Mục tiêu: HS biết ô nhiễm tác hại rác thải sức khoẻ người Tiến hành: - Giáo viên chia lớp thành nhóm, u cầu nhóm quan sát hình 1, trang 68 SGK trả lời câu hỏi theo gợi ý : + Hãy nói cảm giác bạn qua đống rác Rác có hại ? + Những sinh vật thường sống đống rác, chúng có hại sức khoẻ người ? - Tổ chức cho nhóm trình bày - Học sinh quan sát, thảo luận nhóm ghi kết giấy + Mùi thối bốc lên gây khó chịu, nín thở,… (11)Kết luận: Trong loại rác, có những loại rác dễ bị thối rữa chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh Chuột, gián, ruồi, … thường sống nơi có rác Chúng vật trung gian truyền bệnh cho người Hoạt động 2: Việc làm đúng, việc làm sai Mục tiêu: HS nói việc làm đúng việc làm sai việc thu gom rác thải Tiến hành: - Yêu cầu cặp học sinh quan sát hình SGK trang 69 tranh ảnh sưu tầm được, trả lời câu hỏi: + Chỉ nói việc làm ( sai) + Cần làm để giữ vs nơi công cộng ? + Em làm để giữ vs nơi cơng cộng ? + Hãy nêu cách xử lí rác địa phương em - u cầu đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm u cầu HS liên hệ đến môi trường nơi em sống : đường phố, ngõ xóm, làng … 4) Củng cố: 2’ - Những sinh vật thường sống đống rác, chúng có hại sức khoẻ người ? - Tại không nên vứt rác nơi công cộng? - Ở địa phương em rác xử lý nào? Những sinh vật thường sống đống rác, chúng có hại sức khoẻ người ? - Tại không nên vứt rác nơi công cộng?- Ở địa phương em rác xử lý nào? - Thảo luận nhóm đơi - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận Các nhóm khác nghe bổ sung - Nhiều cá nhân liên hệ … Điền câu trả lời học sinh vào bảng, sau giới thiệu cách xử lí rác hợp vệ sinh Tên xã (huyện) Chôn Đốt Ủ Tái chế (12)Đạo đức THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ I I:- MỤC TIÊU a.Kiến thức - Củng cố cho h/s học từ đầu kì đến H/s hiểu cần đồn kết với thiếu nhi quốc tế, tơn trọng khách nước ngồi b.Kĩ - H/s biết cư xử gặp gỡ khách nước ngồi Tơn trọng đám tang II) Đồ dùng dạy học : - Tranh ảnh , VBT Đạo Đức III) Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động : KTBC - Nêu tên đạo đức học từ kỳ II 2, Hoạt động 2: Thực hành Bài : Đoàn kết với thiếu nhi QT. *MT: Kể việc làm để đoàn kết với thiếu nhi QT *Cách tiến hành: -H/s trao đổi cặp trả lời câu hỏi -em kể vài việc làm để tỏ lịng đồn kết với thiếu nhi QT? Bài: Cư xử với khách nước * Mục tiêu : H/s Nêu số hành vi lịch với khách nước * Cách tiến hành : a, GV yêu cầu cặp H/s trao đổi với - Em kể hành vi lịch với khách nước mà em biết (qua đài báo, ti vi …) - Em có nhận xét hành vi Bài: Cư xử với khách nước * Mục tiêu : H/s Nêu số hành vi lịch với khách nước * Cách tiến hành : a, GV yêu cầu cặp H/s trao đổi với - Em kể hành vi lịch với khách nước mà em biết (qua đài báo, ti vi …) - Em có nhận xét hành vi Bài: Tơn trọng đám tang * Mục tiêu :H/s nhận biết cách ứng xử gặp đám tang Hs nêu tên đạo đức học -H/s thảo luận cặp -Gọi số cặp lên trình bày -Lớp nhận xét bổ sung b, Từng cặp H/s trao đổi với c, số h/s trình bày trước lớp, bạn khác bổ sung, cho ý kiến (13)* Cách tiến hành : - GV chia nhóm yêu cầu nhóm thảo luận : tình (VBT trang 38) - Lớp nhận xét bổ sung => KL : 5,Củng cố - Dặn dò : Thực theo mẫu hành vi đạo đức tốt - H/s thảo luận nhóm , nhóm tình - Đại diện nhóm lên trình bày Ngày soạn: 4/ 1/ 2019 Ngày giảng: Thứ sáu 11/1/ 2019 Chính tả ƠN TẬP CUỐI KÌ I (tiết 7) I MỤC TIÊU a) Kiến thức: Kiểm tra học thuộc lịng ơn luyện dấu chấm dấu hỏi dấu phẩy Luyện kĩ đọc thầm người nhát trả lời câu hỏi b) Kĩ năng: Đọc thành thạo trả lời câu hỏi c) Thái độ: - Giáo dục tính tích cực, hứng thú học tập II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Phiếu ghi tên thuộc lịng từ tuần 1-17 Bảng phụ ghi b tập III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU KTBC :3hs (5) Bài (30) Kiểm tra học thuộc lòng Gọi hs nêu tên học thuộc lòng Gọi hs gắp thăm đọc Hs trả lời câu hỏi 2.Luyện dấu chấm dấu phẩy Gọi hs đọc chuyện vui Người nhát Yêu cầu hs tự làm Hỏi bà có phải người nhát khơng ? Vì ? Câu chuyện đáng cười điểm ? Luyện đọc thầm đường vào Yêu cầu hs trả lời câu hỏi Gv nhận xét 4 Củng có dặn dị (5) Ơn luyện kiểm tra học kì Nhận xét học 3hs trả lời Hs nêu tên học thuộc lòng Hs bắt thăm đọc chỗ chuẩn bị -Đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi Gọi hs đọc yêu cầu : 2hs đọc chuyện Hs tự làm -Bà nhút nhát mà bà lo cho cậu bé ngang qua đường đông xe cộ -Câu chuyện đáng cười điểm Cậu bé không hiểu bà lo cho lại nghĩ bà nhát (14)Tiếng việt (Tập làm văn ) ƠN TẬP CUỐI KÌ I.kIỂM TRA ĐỌC HIỂU LUYỆN TỪ VÀ CÂU (tiết 8) I MỤC TIÊU a) Kiến thức: Kiểm tra học thuộc lịng ơn luyện dấu chấm dấu hỏi Luyện kĩ đọc thầm đường vào trả lời câu hỏi b) Kĩ năng: Đọc thành thạo trả lời câu hỏi c) Thái độ: - Giáo dục tính tích cực, hứng thú học tập II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Phiếu ghi tên thuộc lịng từ tuần 1-17 Bảng phụ ghi b tập III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU KTBC :3hs (5) Bài (30) Kiểm tra học thuộc lòng Gọi hs nêu tên học thuộc lòng Gọi hs gắp thăm đọc Hs trả lời câu hỏi 2.Luyện dấu chấm dấu phẩy Gọi hs đọc đường vào Yêu cầu hs tự làm Khoanh tròn ý 3 Luyện đọc thầm đường vào Yêu cầu hs trả lời câu hỏi Gv nhận xét 4 Củng có dặn dị (5) Ơn luyện kiểm tra học kì Nhận xét học 3hs trả lời Hs nêu tên học thuộc lòng Hs bắt thăm đọc chỗ chuẩn bị -Đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi Gọi hs đọc yêu cầu : 2hs đọc chuyện Hs tự làm Hs đọc trả lời câu hỏi khoanh tròn ý _ SINH HOẠT LỚP KIỂM ĐIỂM TUẦN 18 –PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 19 I MỤC TIÊU ……… ……… ……… II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC (15)1 Ưu điểm: ……… ……… ……… 2 Nhược điểm: ……… ……… ……… Tuyên dương: ……… ……… Phê bình: ……… ……… B Phương hướng tuần tới - Tiếp tục trì tốt HĐ, nề nếp lớp tuần 18 - Thực chương trình học kì II, kiểm tra lại tồn sách VBT tập mơn Tốn Tiếng việt, Tiếng Anh - Tiếp tục HTL bảng nhân, chia học Tiến hành luyện viết chữ khổ giấy A4 theo dòng kẻ ngang + Cần thực tốt quy định an tồn giao thơng, H học xe máy phải đội mũ bảo hiểm + Tuyệt đối không ăn quà vặt trường ……… ……… Văn hóa giao thơng BÀI GIỮ VỆ SINH KHI ĐI TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG I.MỤC TIÊU a.kiến thức :Hs biết giữ vệ sinh phương tiện giao thông công cộng Thể nếp sống văn minh giữ gìn mơi trường xanh đẹp b.Kĩ :Biết giữ vệ sinh tham gia phương tiện giao thông công cộng c.Thái độ Hs có ý thứ thực tốt nhắc nhở bạn bè người thân tham giacacs phương tiện giao thơng II.CHUẨN BỊ Sách văn hóa giao thơng III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HĐ 1.Kể tên phương tiện giao thông Khi pT giao thông,ăn bánh kẹo v v phải làm ? HĐ Giữ vệ sinh chung phương tiện công cộng xây dựng môi trường xanh đẹp GV kể chuyện : GIỮ VỆ SINH CHUNG Hs nêu pt GT xe ô tô, Xe gắn máy, xe khách Hs nêu (16)HĐ Yêu cầu hs thảo luận GV nhận xét GV chốt,Giữ vệ sinh chung thể nếp sống văn minh HĐ thực hành HS xác định hành vi , sai HS thảo luận nhốm đôi GV nhận xét HĐ ứng dụng Hs trả lời câu hỏi Nếu nhìn thấy hành động khơng có ý thức GVSC làm ? Gv nhận xét –chốt ý V.CỦNG CỐ -DẶN DÒ Thực tốt nd GVSC vận đông người tham gia Hs thảo luận Hs thảo luận trả lời câu hỏi Nhắc nhở Cùng làm BUỔI CHIỀU Ngày soạn: 1/1/2019 Ngày giảng: Thứ hai 07/1/2019 Tự nhiên- Xã hội BÀI 35: ÔN TẬP I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Nêu tên vị trí phận quan hơ hấp, tuần hồn, tiết nước tiểu, thần kinh 2 Kĩ năng: Rèn kĩ nhận xét xử lí thơng tin 3 Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác. II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Tranh vẽ phận quan hơ hấp tuần hồn ,bài tiết nước nước tiểu vv Câu hỏi III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU KTBC Hoạt động gv Hướng dẫn hs Ôn tập Hs thảo luận theo câu hỏi Gv chốt ý : .1 Cơ quan thực việc trao đổi khí giữa thể mơi trường bên ngồi được gọi gì? a Cơ quan hơ hấp b Hoạt động thở c Trao đổi khí 2 Vì khơng nên thở miệng mà nên thở băng mũi? Hoạt đông hs Hs thảo luận nhóm Các nhóm trình bày 1 Cơ quan thực việc trao đổi khí giữa thể mơi trường bên ngồi được gọi gì? a Cơ quan hô hấp b Hoạt động thở c Trao đổi khí d Cả hai ý b c (17)a Lông mũi giúp cản bớt bụi, làm khơng khí vào phổi b Các mạch máu nhỏ li ti có mũi giúp sưởi ấm khơng khí vào phổi c Các chất nhầy mũi giúp cản bụi, diệt khuẩn làm ảm khơng khí vào phổi 3 Hằng ngày nên làm để giữ mũi, họng? a Cần lau mũi nước ấm b Súc miệng nước muối loãng nước sát trùng khác c Cả hai ý 4 Chúng ta cần phải làm để phịng bệnh viên đường hơ hấp? a Giữ ấm thể, giữ vệ sinh mũi, họng b Giữ nơi đủ ấm, tránh gió lùa c Ăn uống đủ chất, tập thể dục thường xuyên 5 Người mắc bệnh lao thường có biểu hiện gì? a Người mệt mỏi b Ăn không ngon, gầy c Sốt nhẹ vào buổi chiều d Tất ý 6 Cơ quan tuần hoàn gồm bộ phận nào? a Các mạch máu b Tim c Tất ý 7 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a Động mạch đưa máu từ tim khắp quan thể b Tĩnh mạch đưa máu từ tim đến quan thể c Mao mạch nối động mạch với tĩnh mạch 8 Theo em hoạt động dưới đây có lợi cho tim mạch? a Làm việc sức b Mặc quần áo giày chật c Vui chơi vừa sức d Tất ý 9 Nguyên nhân gây ra mà nên thở băng mũi? a Lông mũi giúp cản bớt bụi, làm khơng khí vào phổi b Các mạch máu nhỏ li ti có mũi giúp sưởi ấm khơng khí vào phổi c Các chất nhầy mũi giúp cản bụi, diệt khuẩn làm ảm khơng khí vào phổi d Tất ý d Hằng ngày nên làm để giữ mũi, họng? a Cần lau mũi nước ấm b Súc miệng nước muối loãng nước sát trùng khác c Cả hai ý 4 Chúng ta cần phải làm để phịng bệnh viên đường hô hấp? a Giữ ấm thể, giữ vệ sinh mũi, họng b Giữ nơi đủ ấm, tránh gió lùa c Ăn uống đủ chất, tập thể dục thường xuyên d Tất ý 5 Người mắc bệnh lao thường có biểu hiện gì? a Người mệt mỏi b Ăn không ngon, gầy c Sốt nhẹ vào buổi chiều d Tất ý 6 Cơ quan tuần hoàn gồm bộ phận nào? a Các mạch máu b Tim c Tất ý 7 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a Động mạch đưa máu từ tim khắp quan thể b Tĩnh mạch đưa máu từ tim đến quan thể c Mao mạch nối động mạch với tĩnh mạch 8 Theo em hoạt động dưới đây có lợi cho tim mạch? a Làm việc sức (18)bệnh thấp tim? a Do bị viên họng b Bị viên a-mi-đan kéo dài c Do bị thấp khớp cấp d Tất ý 10 Cơ quan tiết nước tiểu gồm những phận nào? a Hai thận b Hai ống nước tiểu c Bóng đái ống đái d Tất ý c Vui chơi vừa sức d Tất ý 9 Nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim? a Do bị viên họng b Bị viên a-mi-đan kéo dài c Do bị thấp khớp cấp d Tất ý 10 Cơ quan tiết nước tiểu gồm những phận nào? a Hai thận b Hai ống nước tiểu c Bóng đái ống đái d Tất ý Thực hành tiếng việt ƠN TẬP CUỐI KÌ I (tiết 1) I.MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Củng cố so sánh (so sánh âm thanh); phân biệt g/gh, uc/uyu, oay/oai; cách dùng dấu câu b) Kĩ năng: - Rèn kĩ dùng từ đặt câu c) Thái độ: - Giáo dục thái độ tích cực học tập II ĐD DẠY HỌC: Bảng phụ ghi ND 1, 3. III.CÁC HĐ DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.KTBC(5’)Gọi H viết tiếng có vần uc, uych - H lên bảng, lớp viết vào nháp 2 HD H LT:30’ *Bài 1: Gạch chân từ ngữ âm so sánh với câu văn Viết kết vào bảng a) Ti ng cánh di u r i xu ng ru ng khoai lang êm, nhế ề ố ộ ẹ nh ti ng gió tho ng.ư ế ả ÂM THANH ĐẶC ĐIỂM TỪ SO SÁNH ÂM THANH a) Tiếng cánh diều êm, nhẹ tiếng gió thoảng b) Tiếng sấm khan, gầm y tiếng những con rồng c) Tiếng hót chim chiền chiện trong sáng diệu kì, thơ thới, thanh như (19)thản - Gọi H nêu y/c đọc câu văn, nêu hình ảnh so sánh với câu - T/c cho H làm theo nhóm 6, gọi H treo kết - Nx, củng cố, tuyên dương T/c cho hs đặt câu có hình ảnh so sánh âm *Bài 2: Chọn từ viết tả. Đ/án: gập ghềnh – khúc khuỷu – loay hoay – boong tàu - Gọi H nêu đề bài, y/c H làm cá nhân, gọi H lên bảng làm - Nx *Bài 3: Điền dấu chấm hỏi, dấu chấm than dấu phẩy Đ/án: , - , - - ! - ! - - Y/c H làm cá nhân, gọi H lên bảng làm - Nx, chốt KQ 3.Củng cố, dặn dò:2’ - Nx tiết học, HDVN - H nêu y/c - H đọc câu văn - H nối tiếp nêu h/ảnh sau làm theo nhóm - H nx, bổ sung Bài 2: - H làm bài, chữa Bài 3: - H làm cá nhân, chữa - H đọc lại mẩu truyện _ Ngày soạn: 2/1/2019 Ngày giảng: Thứtư 09/1/2019 Thực hành Toán LT PHÉP NHÂN, CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ I.MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Củng cố phép nhân, chia số có chữ số; tính giá trị biểu thức b) Kĩ năng: - Rèn kĩ phép nhân, chia số có chữ số; tính giá trị biểu thức c) Thái độ: - Gd tính ham học, nhanh nhạy II.CÁC HĐ DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.KTBC (5)’ Gọi H nêu lại cách tính giá trị biểu thức. 2.HD H LT:30’ *Bài 1: Đặt tính tính 25 124 412 x x x _ 100 372 824 H nêu Bài 1: 3 (20) Gọi H nêu y/c sau t/c cho H làm cá nhân - Nx *Bài 2: Tính giá trị biểu thức. a) 18 + 15 : = 18 + b) 160 – (60 – 50) = 160 – 10 = 23 = 150 - Gọi H lên bảng làm sau nêu lại cách làm - Nx *Bài 3: Giải toán. Bài giải Chiều rộng HCN ABC là: 18 : = (cm) Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (18 + 6) x = 48 (cm) Đáp số: 48cm - Gọi H đọc tốn - HD H phân tích toán - Gọi H lên bảng làm – Nx 3.Củng cố, dặn dò:2’ - Nx tiết học, HDVN *Bài 2: Tính giá trị biểu thức - H nêu y/c H làm - H lên bảng làm *Bài 3: Giải toán - H làm bài, chữa - H đọc toán - Làm cá nhân - H lên bảng làm –––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ngày soạn: 1/12/2019 Ngày giảng: Thứ năm 05/1/2019 HĐNG NGÀY TẾT QUÊ EM NGAØY XN VÀ NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG I.MỤC TIÊU a.kiến thức Hs hiểu phong tục tập quán truyền thống văn hóa tốt đẹp quê hương dân tộc ngày xuân ngày tết b.Kĩ : Biết giữ gìn phát huy nét đẹp truyền thống quê hương Biết giữ gìn phát huy nét đẹp truyền thống quê hương c Thái độ :Tự hào quê hương, phong tục truyền thống tốt đẹp II.CHUẨN BỊ Cử tổ chuẩn bị văn nghệ III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Mở đầu Hát tập thể Hđộng :Trình bày giới thiệu kết sưu tầm tư liệu : Tranh phong tục tết dân tộc Tranh trò chơi ngày tết,các lễ hội NIỀM VUI KHI EM CÓ ĐẢNG (21)câu đố hát ca dao ,tranh ảnh báo … Trưng bày giới thiệu Các tổ trưng bày giới thiệu KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG GV nhận xét sản phẩm tầm, tìm hiểu tổ Thực hành Tiếng việt ƠN TẬP CUỐI KÌ I (tiết 2) I.MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - Củng cố so sánh (so sánh từ HĐ); ôn tập mẫu câu Ai làm gì? Ai nào?; cách dùng dấu câu b) Kĩ năng: - Rèn kĩ đạt câu theo mẫu câu Ai làm gì? Ai nào? c) Thái độ: - Giáo dục ý thức tích cực học tập cho học sinh II ĐD DẠY HỌC: Bảng phụ ghi ND 1, 3. III.CÁC HĐ DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.KTBC (5’) Gọi H nêu câu có hình ảnh so sánh âm thanh - H đọc 2 HD H LT:30’ 1.KTBC (5’) Gọi H nêu câu có hình ảnh so sánh âm - H đọc 2 HD H LT:30’ *Bài 1: Gạch chân từ ngữ HĐ so sánh với câu văn, câu thơ sau Viết kết vào bảng a) Bướm vàng sẫm, ven cánh có cưa, lượn lờ đờ trôi nắng ĐẶC ĐIỂM TỪ SO SÁNH a) lượn lờ đờ trơi b) nhả khói (ơng) hút thuốc c) xòe trải - Gọi H nêu y/c đọc câu văn, câu thơ nêu hình ảnh so sánh với câu - T/c cho H làm theo nhóm 6, gọi H treo kết - Nx, củng cố, tun dương T/c cho đặt câu có hình ảnh so sánh HĐ *Bài 2: Nối A với B để tạo thành câu Ai làm gì?, câu Bài 1 - H nêu y/c - H đọc câu văn - H nối tiếp nêu h/ảnh sau làm theo nhóm - H nx, bổ sung (22)Ai nào? a) Con chim nhỏ 1) tươi trẻ với ba trăm năm tuổi b) Thành phố Sài Gòn 2) hoang sơ, với bãi cát trắng mịn c) Bài biển Sơn Trà Đà Nẵng sà xuống trĩu trịt chín mọng - Gọi H nêu đề bài, t/c cho H thi nối nhanh, - Nx, củng cố, tuyên dương *Bài 3: Điền dấu chấm hỏi, dấu chấm than dấu phẩy Đ/án: ! - , - ! - ? - ! - , - Y/c H làm cá nhân, gọi H lên bảng làm - Nx, chốt KQ 3.Củng cố, dặn dò:2’ - Nx tiết học, HDVN - 1H nêu y/c sau tổ cử đại diện bạn tham gia thi - H làm cá nhân, chữa - H đọc lại mẩu truyện *Bài 3: 1 H lên bảng làm B
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng tuần 18, bài giảng tuần 18