Giáo án buổi 2 tuần 22

8 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:34

- KT: Rèn kĩ năng nghe viết chính. - KN: HS nhanh nhẹn, tích cực học tập. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:.. 1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp. Ánh sao [r] (1)TUẦN 22 Ngày soạn: Ngày tháng năm 2018 Ngày giảng: Thứ 2, ngày tháng năm 2018 LUYỆN ĐỌC TIẾT 41 LUYỆN TẬP I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - KT: Đọc sách giáo khoa - KN: HS nhận diện mặt chữ đọc nhanh - TĐ: Yêu thích mơn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách TV III C C HO T Á Ạ ĐỘNG D Y V H CẠ À Ọ 1 Giới thiệu bài 2 Luyện đọc - Đọc sách giáo khoa - GV ghi phiếu đọc từ trang 86 đến trang 101 - Yêu cầu HS lên bắt thăm đọc - Đánh vần - Đọc trơn 3 Củng cố, dặn dò - GV hướng dẫn cách học nhà - GV nhận xét tiết học - GV giới thiệu trực tiếp - HS đánh vần, đọc trơn - HS đọc cá nhân - Hs đọc theo nhóm - HS đọc theo tổ - Đọc đồng - HS tìm gạch chân -toán TIT 76: toán có lời văn I MC TIấU: + Kin thc: - Giúp hs bước đầu nhận biết toán có lời văngồm số( điều biết) Và câu hỏi (điều cần tìm) Điền số, câu hỏi tốn theo hình vẽ + kỹ năng: - Rèn cho hs kỹ tính tốn nhanh, thành thạo + Thái độ : (2)II CHUẨN BỊ GV : BĐ DT, mô hình, phơng chiếu HS: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1, Ổn định tổ chức lớp: ( 1’) 2 Nội dung ôn tập :( 35’) Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có tốn. - Bài tốn thiếu thông tin nào? - Để viết thông tin biết cần làm gì? - Yêu cầu HS làm nêu toán, gv chữa Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có tốn - BT2 thiếu thơng tin tốn? - Muốn điền số thông tin biết dựa vào đâu? - Yêu cầu HS nêu toán , gv chữa Bài Viết tiếp câu hỏi để có toán: - HS đọc yêu cầu tập - Bài tốn thiếu thơng tin nào? - Để có thơng tin cần làm gì? - Yêu cầu HS nêu toán , gv chữa - Khi viết câu hỏi ý điều gì? 3 Củng cố : ( 3’) - Bài hơm cần nắm kiến thức gì? - Bài tốn lời văn gồm thơng tin? - Về nhà xem lại tập, chuẩn bị sau + Bài Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có tốn - Thiếu số thông tin biết - Con phải quan sát tranh Bài tốn: Có bạn, có thêm bạn chạy tới Hỏi có tất bạn? - HS đọc yêu cầu tập - Thiếu số thông tin biết - Quan sát tranh vẽ - Thiếu thơng tin cần tìm - Con phải đọc nhẩm toán quan sát tranh - Ghi dấu hỏi cuối câu - Bài tốn có lời văn - Gồm thông tin.( Thông tin biết, thơng tin cần tìm -Ngày soạn: -Ngày tháng năm 2018 (3)LUYỆN VIẾT TIẾT 41 LUYỆN TẬP I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - KT: Rèn kĩ nghe viết - KN: HS nhanh nhẹn, tích cực học tập - TĐ: u thích mơn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1 Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp. 2 Nội dung: - GV hướng dẫn HS viết chữ viết hoa L, vần im, ip, om, op, trái tim, nhộn nhịp, làng xóm, họp nhóm chữ nhỏ - Yêu cầu HS viết bảng, viết - Quan sát, nhận xét - Đọc cho HS viết đoạn: Khi có dịp quê, Liên lại sân, lặng im ngắm nhìn đêm lấp lánh Ánh nhấp nháy hệt đàn đom đóm họp chợ - GV đọc chữ - GV nhận xét 3 Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Nhắc HS đọc, viết cho âm đầu dễ lẫn - HS quan sát - HS viết bảng - HS viết - Chữa lỗi sai (nếu có) -VĂN HĨA GIAO THƠNG TIẾT NẾU EM VÔ Ý LÀM BẠN NGà I MỤC TIÊU: - Hs biết văn minh, lịch làm bạn ngã, thực văn minh, lịch sự khi làm bạn ngã Biết phê phán hành động không làm bạn ngã II.CHUẨN BỊ : Tranh SGK , phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS (4)2 Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động bản: - GV kể cho HS nghe câu chuyện theo tranh " Có phải chim" - Gọi HS trả lời câu hỏi : + Tại xe Nam đụng bạn Hòa ngã? + Khi Hòa ngã, Nam làm gì? + Nam cư xử có khơng? + Nếu em lỡ làm bạn ngã, em làm gì? - GV nhận xét - Hướng dẫn học sinh đọc câu kết luận Hoạt động thực hành : * HS thảo luận nhóm đơi : Em bạn xếp lại hình sau theo trình tự câu chuyện kể lại câu chuyện theo tranh? - Gọi HS nhóm trả lời - GV NX,tuyên dương Hoạt động ứng dụng : 1 Em ứng xử trường hợp sau: a) Em bạn chơi đuổi bắt, chạy nhanh nên va phải bạn lớp khác, làm bạn bị ngã Em phải làm gì? b) Em vừa vỉa hè vừa đọc truyện tranhmowi mua Vô ý em đụng phải bạn phía trước, bạn khơng ngã làm đổ lon nước mà bạn uống dở Em phải làm gì? 2 Học sinh lớp thay đóng vai theo nội dung câu chuyện Củng cố - dặn dò : - HS nêu lại nội dung học - Dặn dò: - Nhận xét học - HS lắng nghe - HS trả lời, nhận xét, bổ sung - HSTL, đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhân xét bổ sung - HS trả lời, nhận xét - HS đóng vai theo nội dung câu chuyện - HS nhắc nội dung -Ngày soạn: -Ngày tháng năm 2018 Ngày giảng: Thứ 5, ngày tháng năm 2018 (5)TIẾT 42: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Sau học học sinh: 1 Kiến thức: - Củng cố cách giải tốn có lời văn Kĩ năng: - Biết giải tốn có lời văn trình bày giải Thái độ: - Tạo khơng khí vui vẻ lớp Bồi dưỡng lịng u thích mơn học II ĐỒ DÙNG: - Bảng phụ, SGK, tranh vẽ - Bộ đồ dùng toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định: (1’) 2 Luyện tập : ( 35 ') Bài 1: - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm Tóm tắt: Có : Thêm : Có tất : cây? Bài 2: - Gọi nêu yêu cầu bài: - Cho học sinh hoạt động nhóm để nêu tóm tắt tốn, viết vào chỗ chấm thích hợp Tóm tắt: Có : tranh Thêm : tranh Có tất cả: tranh? Bài 3: - Gọi nêu yêu cầu bài: - Cho học sinh hoạt động CN để nêu tóm tắt tốn, viết vào chỗ chấm thích hợp Tóm tắt: Có : hình vng Có : hình trịn Có tất cả: hình vng hình trịn? 3 Củng cố, dặn dò: (2’) - Hỏi tên - Nhận xét tiết học, dặn dò tiết sau - Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh đọc đề tốn, quan sát tranh vẽ nêu tóm tắt đề tốn Bài giải: Có tất số hoa là: 12 + = 15 (cây) Đáp số: 15 hoa - Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh thảo luận nhóm nêu (viết) tóm tắt trình bày giải theo nhóm (thi đua nhóm) Bài giải: Có tất số tranh là: 14 + = 16 (bức) Đáp số: 16 tranh - Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh đọc đề toán, quan sát tranh vẽ nêu tóm tắt đề tốn Bài giải: Có tất số hình vng hình trịn là: + = (hình) Đáp số: hình - Lắng nghe -LUN §äC (6)I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - KT: Đọc sách giáo khoa trang 106, 107 tập - KN: HS nhận diện mặt chữ đọc nhanh - TĐ: u thích mơn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách TV III C C HO T Á Ạ ĐỘNG D Y V H CẠ À Ọ 1 Giới thiệu bài 2 Luyện đọc - Đọc sách giáo khoa ôm ôp ơm ơp xôm xốp rôm rả chôm chôm thơm hộp thư cửa chớp thơm thảo nơm nớp - Cho HS đọc " Trí khơn" từ đầu đến hết - Đánh vần - Đọc trơn - Yêu cầu HS tìm tiếng có vần ơm, ơp, ơm, ơp - u cầu HS đọc lại 3 Củng cố, dặn dò - GV giới thiệu trực tiếp - GV đọc mẫu, hướng dẫn học sinh cách đọc - HS đánh vần, đọc trơn - HS đọc cá nhân - Hs đọc theo nhóm - HS đọc theo tổ - Đọc đồng - HS tìm, gạch chân - GV hướng dẫn cách học nhà - GV nhận xét tiết học -Ngày soạn: -Ngày tháng năm 2018 Ngày giảng: Thứ 6, ngày tháng năm 2018 LUYỆN VIẾT TIẾT 42 LUYỆN TẬP I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - KT: Rèn kĩ nghe viết - KN: HS nhanh nhẹn, tích cực học tập - TĐ: u thích mơn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: (7)- GV hướng dẫn HS viết chữ viết hoa N, vần um, up, uôm, uôp, trùm khăn, chụp ảnh, cánh buồm chữ nhỏ - Yêu cầu HS viết bảng, viết - Quan sát, nhận xét - Đọc cho HS viết đoạn: Nhà Nam quê có vườn trái um tùm Đàn lợn, đàn trâu bò múp míp Khi đêm về, ếch nhái m m - GV đọc chữ - GV nhận xét 3 Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Nhắc HS đọc, viết cho âm đầu dễ lẫn - HS quan sát - HS viết bảng - HS viết - Chữa lỗi sai (nếu có) -TỐN TIẾT 78: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Sau học học sinh: 1 Kiến thức: - Củng cố giải tốn trình bày giải Kĩ năng: - Biết giải tốn trình bày giải - Biết thực cộng trừ số đo độ dài Thái độ: - Tạo không khí vui vẻ lớp Bồi dưỡng lịng u thích môn học II ĐỒ DÙNG: - Bảng phụ, SGK, tranh vẽ - Bộ đồ dùng toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định: (1’) 2 Luyện tập : ( 35 ') Bài 1: - Học sinh nêu yêu cầu bài. - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm Tóm tắt: Mỹ hái: hoa Linh hái: hoa Hái tất hoa? - Nhận xét, chữa Bài 2: - Học sinh đọc đề tốn, quan sát tóm tắt đề tốn ghi số thích hợp vào chỗ trống giải Giải: Tất số hoa hái là: 10 + = 15 (bông) (8)- Gọi nêu yêu cầu bài: - Giáo viên gợi ý để học sinh viết tóm tắt tốn giải Tóm tắt: Có: tổ ong Thêm: tổ ong Có tất tổ ong? - Tuyên dương nhóm làm nhanh - Nhận xét, chữa Bài 3: - Gọi nêu yêu cầu bài: - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm tương tự - Nhận xét, chữa 3 Củng cố, dặn dò: (2’) - Hỏi tên - Nhận xét tiết học, dặn dò tiết sau - Học sinh thảo luận nhóm nêu (viết) tóm tắt trình bày giải theo nhóm (thi đua nhóm) Giải: Có tất số tổ ong là: 12 + = 16 (tổ) Đáp số: 16 tổ ong - Học sinh tự giải vào VBT nêu miệng kết cho lớp nghe - Học sinh đọc đề tốn, quan sát tóm tắt đề tốn ghi số thích hợp vào chỗ trống giải Giải: Có tất số bạn là: 10 + = 18 (bạn) Đáp số: 18 bạn - Học sinh làm VBT nêu kết - Học sinh nêu nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án buổi 2 tuần 22, Giáo án buổi 2 tuần 22