Giáo án Tin học 7-Tuần 6

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:34

- Kiến thức: Củng cố kiến thức về cách sử dụng công thức, công thức chứa địa chỉ ô trên trang tính; sao chép công thức chứa địa chỉ ô; sự khác nhau giữa sao chép và di chuyển công thức[r] (1)Tuần 6 Ngày soạn: 30/09/2020 Tiết 11 Chủ đề 3: TÍNH TỐN TRÊN TRANG TÍNH (tiết 2) I Mục tiêu: 1 Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: + Biết cách sử dụng địa ô công thức + Biết cách chép công thức chứa địa ô - Kỹ năng: + Thực tính tốn với địa + Thực chép cơng thức trang tính - Thái độ: tự giác, tích cực, chủ động học tập 2 Phẩm chất, lực cần hình thành và phát triển cho học sinh: -Năng lực tự học: Học sinh tự nghiên cứu Sgk - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh tự giải vấn đề nảy sinh - Năng lực giao tiếp: Phát triển khả giao tiếp với thầy, cô giáo, bạn nhóm - Năng lực hợp tác: Học sinh hợp tác làm việc theo nhóm để giải vấn đề II Chuẩn bị:  Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy  Học sinh: SGK, xem trước nhà III Tổ chức hoạt động dạy học: 1 Ổn định lớp (1’) 2 Kiểm tra bài cũ 3 Nội dung bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINHHOẠT ĐỘNG NỘI DUNG KIẾN THỨC  Hoạt động 1: Khởi động (5') Mục đích: Đặt vấn đề vào Nội dung: Tính tốn với giá trị trang tính GV: Cho HS quan sát bảng liệu GV: Em thực tính trung HS: Quan sát (2)bình cộng ô A5 như nào? GV: Khi giá trị ô A1 và B1 thay đổi sau? GV: Giới thiệu nội dung HS trả lời HS lắng nghe  Hoạt động 2: Tìm tịi, tiếp nhận kiến thức  Kiến thức 2: Sử dụng địa ô thế nào? (15’) Mục đích: Biết sử dụng địa tính cơng thức Nội dung: Sử dụng địa ô GV: Để kết công thức tự động cập nhật em nên sử dụng giá trị địa ô? GV: Nhận xét GV: Các bước nhập công thức chứa địa có khác với nhập cơng thức thơng thường? GV: Nhận xét HS trả lời HS lắng gnhe, ghi nhớ HS trả lời HS lắng gnhe, ghi nhớ 2 Sử dụng địa ô thế nào? Có thể thực tính tốn địa cơng thức, liệu trang tính thay đổi cơng thức tự động cập nhật tính kết Chọn ô cần nhập công thức - Gõ dấu = - Nhập công thức chứa địa - Nhẫn phím Enter  Kiến thức 3: Sao chép cơng thức (10’) Mục đích: Biết cách chép cơng thưc lợi ích việc chép công thức Nội dung: Sao chép công thức GV: Cho HS quan sát hình Hình 1: Hình 2: GV: Ở hình kết việc chép ô chứa công thức là địa ô Em cho biết kết quả tính tốn ơ: E4, E5, E6 có hay khơng? GV: Vậy việc chép cơng thức có đặc biệt? GV: Nhận xét GV: Giới thiệu di chuyển HS quan sát HS trả lời HS trả lời HS lắng gnhe, ghi 3.Sao chép công thức (3)công thức chứa địa ô cho HS biết nhớ  Hoạt động 3: Vận dụng  Trải nghiệm 2: Sửa lổi sai (7’) Mục tiêu: Biết nhập cơng thức vào tính Nội dung: Sửa lổi sai GV: Cho HS quan sát hình GV: Em cho biết lổi sai trên? GV: Em sửa lại cho đúng. GV: Nhận xét HS quan sát HS: trả lời HS: lắng nghe Trải nghiệm 2: Sửa lổi sai =8/9 =A2*2 =A3/B3 =(A2*(B4/A4)) 4 Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối: (2’) a) Mục đích hoạt động: hướng dẫn HS chuẩn bị cũ - Học bài: Sử dụng địa ô công thức; Sao chép cơng thức chứa địa - Xem trước Tình 1 BTTH 2 b) Cách thức tổ chức: - HS: lắng nghe yêu cầu giáo viên - GV: giao nhiệm vụ cho HS c) Sản phẩm hoạt động học sinh: - Nêu bước: Sử dụng địa ô công thức; Sao chép công thức chứa địa ô - Xem trước Tình 1 BTTH 2 d) Kết luận giáo viên: - GV nhận xét học IV Kiểm tra đánh giá chủ đề/bài học: (5’) - Lợi ích việc sử dụng địa cơng thức gì? - Khi nhập công thức chứa địa ô em nhập nào? V Rút kinh nghiệm: ……… ……… ……… Tuần 6 Ngày soạn: 30/09/2020 Tiết 12 Bài thực hành 2: TÍNH TỐN TRÊN TRANG TÍNH (tiết 1) I Mục tiêu: 1 Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ: (4)- Kỹ năng: + Thực tính tốn trang tính + Thực chép cơng thức chứa địa ô + Phân biệt chép di chuyên công thức chứa địa - Thái độ: tự giác, tích cực, chủ động học tập 2 Phẩm chất, lực cần hình thành và phát triển cho học sinh: -Năng lực tự học: Học sinh tự nghiên cứu Sgk - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh tự giải vấn đề nảy sinh - Năng lực giao tiếp: Phát triển khả giao tiếp với thầy, giáo, bạn nhóm - Năng lực hợp tác: Học sinh hợp tác làm việc theo nhóm để giải vấn đề II Chuẩn bị:  Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy  Học sinh: SGK, xem trước nhà III Tổ chức hoạt động dạy học: 1 Ổn định lớp (1’) 2 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút (15’) 3 N i dung bai m iô HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG KIẾN THỨC  Hoạt động 1: Khởi động (5') Mục đích: Đặt vấn đề vào Nội dung: Sao chép công thức GV: Em cho biết bước sao chép công thức? HS: trả lời  Hoạt động 2: Luyện tập  Tình 1: Tình – trang 41(17’) Mục đích: Tính tốn trang tính Nội dung: Tình (SGK-trang 41) GV: Y/c HS đọc nội dung Tình huống trang 41 Câu 1 GV: Hướng dẫn HS mở bảng tính BDCaNhan.xlsx GV: Hướng dẫn HS mở trang tính BDCaNhan1.xlsx GV: Hướng dẫn HS chép trang tính HS đọc HS: quan sát HS: quan sát HS: quan sát Tình (trang 41) Mở bảng tính BDCaNhan.xlsx BTTH1 Câu 1: Mở trang tính BDCaNhan1 1.1 Sao chép liệu sang Sheet2 đặt tên trang tính BDCaNhan2 1.2 Thêm cột Tổng điểm, ĐTB Môn (5)GV: Hướng dẫn HS đổi tên trang tính (Sheet2 thành BDCaNhan2) GV: Hướng dẫn HS xóa cột, thêm hàng GV: Hướng dẫn HS nhập công thức GV: Hướng dẫn HS lưu đóng bảng tính GV: Y/c HS hoàn thành Câu HS quan sát HS: quan sát HS: quan sát HS quan sát HS: Thực hành 1.3 Tính điểm trung bình Biết: - Tổng điểm: =KTHK×3+Viết×2+15’+Miệng - ĐTB Mơn: =Tổng điểm/7 - ĐTB: =(ĐTB Mơn Tốn×2 + ĐTB Mơn Văn×2+ Tổng ĐTB Mơn mơn cịn lại)/12 1.4 Lưu kết mới, đóng bảng tính 4 Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối: (2’) a) Mục đích hoạt động: hướng dẫn HS chuẩn bị cũ Nội dung: Ôn lại kiến thức học xem trước Tình BTTH2 - Các bước nhập công thức - Các bước chép công thức b) Cách thức tổ chức: - HS: lắng nghe yêu cầu giáo viên - GV: giao nhiệm vụ cho HS c) Sản phẩm hoạt động học sinh: Ôn lại kiến thức học xem trước Tình BTTH2 - Các bước nhập công thức - Các bước chép công thức d) Kết luận giáo viên: - GV nhận xét học IV Kiểm tra đánh giá chủ đề/bài học: (5’) - Để nhập cơng thức vào tính em thức nào? - Để chép công thức em thực nào? V Rút kinh nghiệm: ……… ……… ……… Trình ký – Tuần 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học 7-Tuần 6, Giáo án Tin học 7-Tuần 6