GIÁO ÁN TUẦN 35 LỚP 3

13 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:33

- Lớp lắng nghe và theo dõi bạn đọc - Những em đọc chưa đạt yêu cầu về nhà luyện đọc nhiều lần tiết sau kiểm tra lại.. - Nhìn bảng lớp viên chép sẵn để đọc yêu cầu bài tập 2.[r] (1)TUẦN 35 NS: 18/5/2017 NG: Thứ /22/ /2017 Tập đọc Tiết 103: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (tiết 1) I Mục tiêu: 1.KT: Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/ phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc, thuộc 2 - đoạn (bài) thơ học HKII 2.KN: Biết viết thông báo ngắn buổi liên hoan văn nghệ liên đội (BT2) 3.TĐ: Biết lắng nghe nhận xét làm bạn II Đồ dùng dạy - học: Gv: - Phiếu viết tên tập đọc từ sách tiếng việt tập II - Giấy rời khổ A4 , bút màu để viết trang trí thơng báo - Bảng phụ viết mẫu thông báo Hs: sgk, vbt III Các hoạt động dạy - học: 1.Kiểm tra cũ: (4') - Kiểm tra tiết trước - Nhận xét, tuyên dương - Gv nhận xét chung 3 Bài mới: - Giới thiệu tiết ơn tập học kì II ghi tựa bài lên bảng 1 Kiểm tra tập đọc: (20') - Kiểm tra 1/4 số học sinh lớp - Yêu cầu em lên bốc thăm để chọn đọc - Yêu cầu đọc đoạn hay theo định phiếu học tập - Nêu câu hỏi nội dung đoạn học sinh vừa đọc - Theo dõi ghi điểm theo thang điểm qui định Vụ giáo dục tiểu học - Yêu cầu em đọc chưa đạt yêu cầu nhà luyện đọc để tiết sau kiểm tra lại 2 Bài tập 2: (10') - Mời em đọc yêu cầu đề - Yêu cầu học sinh trao đổi trả lời câu hỏi : - Ta cần ý điểm viết thơng báo ? - u cầu em đóng vai ngươì tổ chức buổi liên hoan để viết thông báo - u cầu lớp viết thơng báo trang trí thông báo - Làm theo yêu cầu - Nhận xét câu trả lời bạn - Vài em nhắc lại tựa - Lớp theo dõi lắng nghe giáo viên để nắm yêu cầu tiết học - Lần lượt em nghe gọi tên lên bốc thăm chọn chuẩn bị kiểm tra - Lên bảng đọc trả lời câu hỏi theo định phiếu - Lớp lắng nghe theo dõi bạn đọc - Những em đọc chưa đạt yêu cầu nhà luyện đọc nhiều lần tiết sau kiểm tra lại - Đọc yêu cầu tập - Lớp trao đổi để trả lời câu hỏi - Vần viết theo kiểu quảng cáo phải đầy đủ thông tin, lời văn phải ngắn gọn, trình bày trang trí hấp dẫn - Thực hành viết thông báo vào tờ giấy A4 trang trí cho thật đẹp (2)- Gọi học sinh nối tiếp lên dán thông báo lên bảng đọc nội dung thông báo - Theo dõi nhận xét đánh giá ghi điểm - Nhận xét thơng báo hs 4 Củng cố- dặn dị: (2') - Về nhà tiếp tục đọc lại tập đọc học từ đầu học kì II đến nhiều lần tiết sau tiếp tục kiểm tra - Dặn dò học sinh nhà học - Nhận xét, đánh giá tiết học lớp đọc lại nội dung thông báo - Lớp nhận xét bình chọn bạn viết hay - Về nhà tập đọc lại tập đọc nhiều lần - Học xem trước -Kể chuyện Tiết 104: ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (tiết 2) I Mục tiêu: 1.KT: Mức độ, yêu cầu kĩ đọc tiết 1. 2.KN: Tìm số từ ngữ chủ điểm Bảo vệ Tổ quốc, Sáng tạo, Nghệ thuật (BT2). 3.TĐ: Có ý thức tự giác làm II Đồ dùng dạy - học: Gv: - Phiếu viết tên tập đọc học suốt học kì II - Một số tờ giấy khổ lớn kẻ sẵn nội dung tập số Hs: sgk, vbt III Các hoạt động dạy - học: 1 Ổn định: (1')- Hát 2 Kiểm tra cũ: (3') - KT tiết trước - Nhận xét, tuyên dương 3 Bài mới: - Giới thiệu tiết ơn tập kì II ghi tựa lên bảng 1 Kiểm tra tập đọc: (15') -Kiểm tra ¼ số học sinh lớp (lượt gọi thứ 2) - Hình thức tiết 2 Bài tập 2: (20') - Yêu cầu em đọc nội dung BT2 - Yêu cầu lớp trao đổi theo nhóm - Phát phiếu bút cho nhóm - Gọi đại diện nhóm lên dán nhóm bảng lớp đọc kết qủa - Yêu cầu lớp làm tập vào vơ.û - Cùng lớp bình chọn lời giải - Yêu cầu chữa tập - Làm theo yêu cầu - Vài học sinh nhắc lại tựa - Lớp lắng nghe để nắm yêu cầu tiết học - em đọc yêu cầu tập lớp đọc thầm - Chia thành nhóm để thảo luận - Các nhóm thực hành làm vào tờ phiếu - Bảo vệ tổ quốc: Cùng nghĩa với tổ quốc : đất nước, non sông, nước nhà,… Cùng nghĩa với bảo vệ tổ quốc : canh gác, tuần tra, chiến đấu, giữ gìn … * Sáng tạo : -Trí thức : kĩ sư , bác sĩ , giáo sư , luật sư …Hoạt động : nghiên cứu , thí nghiệm , giảng dạy … (3)4 Củng cố- dặn dò: (3') - HS nêu lại từ Tổ quốc, sáng tạo, nghệ thuật - Dặn dò học sinh nhà học - Nhận xét, đánh giá tiết học văn , ca sĩ ,…Hoạt động : ca hát , biểu diễn, quay phim, làm thơ, viết văn ,… - Lớp thực làm vào - Về tiếp tục ôn để tiết sau thi -Toán Tiết 171: ƠN TẬP VỀ GIẢI TỐN (tiếp theo) I Mục tiêu: 1.KT: Biết giải tốn hai phép tính tốn liên quan đến rút đơn vị 2.KN: Biết tính giá trị biểu thức 3.TĐ: u thích mơn tốn, tự giác làm II Đồ dùng dạy - học: III Các hoạt động dạy - học: 1 Ổn định: (1')- Hát 2 Kiểm tra cũ: (3') - Gọi em lên bảng sửa BT nhà - Chấm hai bàn tổ - Nhận xét, đánh giá phần kiểm tra 3 Bài mới: (30') - Hôm tiếp tục ôn tập giải toán Hoạt động Luyện tập: Bài 1: - Gọi em nêu đề SGK - Hướng dẫn học sinh giải theo hai bước - Mời em lên bảng giải - Gọi em khác nhận xét bạn - Nhận xét, đánh giá Bài 2: - Gọi học sinh nêu tập sách - Mời em lên bảng giải - Yêu cầu lớp thực vào - Gọi em khác nhận xét bạn - Nhận xét, đánh gia.ù Bài 3: - Gọi học sinh nêu tập sách - Ghi tóm tắt tốn lên bảng - Một em lên bảng chữa tập số nhà - Lớp theo dõi nhận xét bạn - Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu - Vài em nhắc lại tựa - Một em đọc đề sách giáo khoa - Cả lớp làm vào tập - Một em lên bảng giải Bài giải - Độ dài đoạn dây thứ là: 9135 : = 1305 (cm) - Độ dài đoạn dây thứ hai là: 9135 – 1305 = 7830 (cm) Đ/S: 7835 cm - Một em đọc đề sách giáo khoa - Một em lên bảng tính Bài giải - Mỗi xe tải chở là: 15700 : = 3140(kg) - Số muối chuyển đợt đầu là: 3140 x = 6280 ( kg) Đ/S: 6280 kg - Em khác nhận xét bạn - Một em nêu đề tập sách - Một em giải bảng Giải (4)- Yêu cầu học sinh lớp làm vào - Mời em lên bảng giải - Nhận xét làm học sinh Củng cố- dặn dò: (2') - Chia đội thi tính nhanh - Dặn nhà học làm tập - Nhận xét, đánh giá tiết học 42 : = (cốc) - Số hộp để đựng 4572 cốc là: 4572 : = 762 (hộp ) Đ/S: 762 hộp - Hai em khác nhận xét bạn - Về nhà học làm tập lại - Xem trước -NS: 18/5/2017 NG: Thứ /23/ /2017 Đạo đức Tiết 35: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II (Kiểm tra theo đề nhà trường) -Toán Tiết 172: LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu: 1.KT: Biết đọc, viết số có năm chữ số 2.KN: Biết thực phép tính cộng, trừ, nhân , chia; tính giá trị biểu thức - Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị - Biết xem đồng hồ (chính xác đến phút) - Tính tốn xác, nhanh nhẹn, thành thạo 3.TĐ: u thích mơn tốn, tự giác làm II Đồ dùng dạy - học: III Các hoạt động dạy - học: 1 Ổn định: (1')- Hát 2 Kiểm tra cũ: (2') - Gọi em lên bảng sửa tập nhà - Chấm hai bàn tổ - Nhận xét, đánh giá phần kiểm tra - Hôm tiếp tục luyện tập cách giải toán 3 Luyện tập:(30') Bài 1: - Gọi em nêu đề SGK - Đọc số yêu cầu viết số vào - Mời em lên bảng viết - Yêu cầu lớp đổi chéo để kiểm tra - Nhận xét làm học sinh Bài 2: - Gọi học sinh nêu tập sách - Mời em lên bảng đặt tính tính - Yêu cầu lớp thực vào - Gọi em khác nhận xét bạn - Nhận xét, đánh giá Bài 3: - Một em lên bảng chữa tập số nhà - Lớp theo dõi nhận xét bạn - Lớp theo dõi giới thiệu - Vài em nhắc lại tựa - Một em đọc đề sách giáo khoa - Lớp làm vào tập - Một em lên bảng giải a/ 76 245 b/ 51807 c/ 90 900 d/ 22 002 - Một em khác nhận xét bạn - Lớp đổi chéo để chữa - Một em đọc đề sách giáo khoa - Một em lên bảng đặt tính tính kết quả, lớp thực vào (5)- Gọi học sinh nêu tập sách - Cho xem đồng hồ trả lời câu hỏi - Nhận xét ý kiến học sinh Bài 4: - Gọi học sinh nêu tập sách - Ghi tóm tắt tốn lên bảng - Yêu cầu học sinh lớp làm vào - Mời em lên bảng giải - Nhận xét làm học sinh Củng cố- dặn dò: (2') - Cho hs thi tính đội - Dặn nhà học làm tập - Nhận xét, đánh giá tiết học - Một em nêu đề tập sách - Quan sát trả lời: Đồng hồ A 10 18phút Đồng hồ B 50 phút Đồng hồ C 34 phút - Một em nêu yêu cầu đề Bài giải - Giá tiền đôi dép là: 92500 : = 18500 (đ) - Số tiền mua đôi dép là: 18500 x = 55 500 (đ ) Đ/S: 55 500 đồng - Hai em khác nhận xét bạn - Làm theo yêu cầu - Về nhà học làm tập lại - Xem trước -Chính tả Tiết 69: ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (tiết 3) I Mục tiêu: 1.KT: Mức độ, yêu cầu kĩ đọc tiết 2.KN: Nghe - viết Nghệ nhân Bát Tràng (tốc độ viết khoảng 70 chữ/ 15 phút); không mắc lỗi bài; biết trình bày thơ theo thể lục bát 3.TĐ: Có ý thức rèn chữ, giữ II Đồ dùng dạy - học: Gv: Phiếu viết tên tập đọc học kì II Hs: sgk, vbt III Các hoạt động dạy - học: 1 Ổn định: (1')- Hát 2 Kiểm tra cũ: (3') - KT tiết trước - 2hs trả lời câu hỏi - Nhận xét, tuyên dương 3 Bài mới: - Giới thiệu tiết ơn tập kì II ghi tựa lên bảng 1 Kiểm tra tập đọc: (15') - Kiểm tra 1/4 số học sinh lớp - Yêu cầu Như tiết 2 Bài tập 2: (20') - Đọc mẫu mẫu lần tả (Nghệ nhân bát Tràng) - Yêu cầu hai em đọc lại , lớp theo dõi sách giáo khoa - Mời em đọc giải - Dưới ngòi bút nghệ nhân Bát Tràng - Làm theo yêu cầu - Vài em nhắc lại tựa - Lớp theo dõi lắng nghe giáo viên để nắm yêu cầu tiết học (6)cảnh đẹp ? - Đọc cho học sinh viết - Thu học sinh để chấm chữa 4 Củng cố- dặn dò: (2') - Cho hs viết lại từ sai nhiều - Dặn dò học sinh nhà học - Nhận xét, đánh giá tiết học nước Tây Hồ lăn tăn … - Thực viết thơ vào - Nộp lên giáo viên chấm điểm - Về nhà tập đọc lại tập đọc nhiều lần - Học xem trước -NS: 19/5/2017 NG: Thứ /24/ /2017 Toán Tiết 173: LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu: 1.KT:Tìm số liền trước số; số lớn (số bé nhất) nhóm số 2.KN:Biết thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia giải tốn hai phép tính - Đọc biết phân tích số liệu bảng thống kê đơn giản 3.TĐ: u thích mơn tốn, tự giác làm II Đồ dùng dạy - học: GV – HS : sgk, vbt III Các hoạt động dạy - học: 1 Ổn định: (1')- Hát 2 Kiểm tra cũ: (3') - Gọi em lên bảng sửa tập nhà - Chấm hai bàn tổ - Nhận xét, đánh giá phần kiểm tra 3 Luyện tập(30') - Hôm tiếp tục luyện tập cách giải toán Bài 1: - Gọi em nêu đề SGK - Đọc số yêu cầu nêu số liền trước số đo.ù - Mời em lên bảng viết số liền trước -Yêu cầu lớp đổi chéo để kiểm tra - Nhận xét làm học sinh Bài 2: - Gọi học sinh nêu tập sách -Mời em lên bảng đặt tính tính - Yêu cầu lớp thực vào - Gọi em khác nhận xét bạn - Nhận xét, đánh gia.ù Bài 3: - Gọi học sinh nêu tập sách - Ghi tóm tắt toán lên bảng - Yêu cầu học sinh lớp làm vào - Một em lên bảng chữa tập số nhà - Lớp theo dõi nhận xét bạn -Lớp theo dõi giới thiệu - Vài em nhắc lại tựa - Một em đọc đề sách giáo khoa - Lớp làm vào tập - Một em lên bảng giải a/ Số liền trước số 8270 số 8269 b/ Số liền trước số 10 000 số 999 - Một em khác nhận xét bạn - Lớp đổi chéo để chữa - Một em đọc đề sách giáo khoa - Một em lên bảng đặt tính tính kết (7)- Mời em lên bảng giải 4 Củng cố- dặn dò: - Nhận xét làm học sinh - Gọi 2hs làm tập - Dặn nhà học làm tập -Nhận xét, đánh giá tiết học - Một em nêu đề tập sách Bài giải - Số bút chì bán là: 840 : = 105 (cái) - Số bút chì cửa hàng lại là: 840 – 105 = 735 (cái) Đ/S: 735 bút chì - Hai em khác nhận xét bạn - Về nhà học làm tập lại - Xem trước -Tập đọc Tiết 105: ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (tiết 4) I Mục tiêu: 1.KT: Mức độ, yêu cầu kĩ đọc tiết 2.KN: Nhận biết từ ngữ thể nhân hóa, cách nhân hóa (BT2) 3.TĐ:Biết đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa II Đồ dùng dạy - học: Gv: Phiếu viết tên tập đọc từ đầu học kì II đến Tranh minh họa thơ : Cua thổi xôi tờ phiếu kẻ bảng để học sinh làm tập Hs: sgk, vbt III Các hoạt động dạy - học: 1 Ổn định: (1')- Hát 2 Kiểm tra cũ: (2') - Kiểm tra tiết trước - Nhận xét, tuyên dương 3 Bài mới: -Giới thiệu tiết ơn tập kì II 1 Kiểm tra tập đọc: (15') - Kiểm tra số hs lại (Như tiết 1) 2 Hướng dẫn nghe viết: (20') - Yêu cầu em đọc tập - Cho lớp quan sát tranh minh họa thơ - Yêu cầu đọc thầm thơ - Tìm tên vật nhắc đến trong bài thơ ? - Yêu cầu lớp làm việc cá nhân vào tờ phiếu - Những vật nhân hóa từ ngữ ? - Yêu cầu số em làm xong mang lên dán bảng - Cùng lớp nhận xét, đánh giá - Làm theo yêu cầu - Vài em nhắc lại tựa - Lớp lắng nghe giáo viên để nắm yêu cầu tiết học - Lắng nghe bạn đọc xác định yêu cầu đề - Quan sát tranh minh họa loài vật - Lớp đọc thầm sách giáo khoa Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Dã Tràng - Thực làm cá nhân vào phiếu - Cua Càng: Thổi xôi, hội, cõng nồi - Cái Tép: Đỏ mắt, nhóm lửa, chép miệng - Cậu Ốc: Vặn mình, pha tra.ø (8)4 Củng cố- dặn dò: (1') - cho hs xác định biện pháp nhân hóa câu viết sẵn - Dặn dò học sinh nhà học -Nhận xét, đánh giá tiết học - Bà Sam : Dựng nhà - Ơng Dã Tràng: Móm mém, rụng hai - Làm theo yêu cầu -Về nhà tập đọc lại tập đọc nhiều lần - Học xem trước -Tập viết Tiết 35: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (tiết 6) I Mục tiêu: 1.KT: Mức độ, yêu cầu kĩ đọc tiết 2.KN: Nghe - viết đúng, trình bày sẽ, quy định Sao Mai (BT2) 3.TĐ: Có ý thức rèn chữ, giữ II Đồ dùng dạy - học: Gv: - 14 Phiếu viết tên thơ văn mức độ yêu cầu thuộc lòng từ đầu học kì II đến - Một số tờ phiếu phô tô ô chữ Hs: sgk, vbt III Các hoạt động dạy - học: 1 Ổn định: (1')- Hát. 2 Kiểm tra cũ: (2') - KT tiết trước - Nhận xét, tuyên dương 3 Bài mới: (30') - Giới thiệu tiết ơn tập kì II ghi tựa lên bảng 1.Kiểm tra tập đọc: - Kiểm tra 1/3 số học sinh lớp (lượt gọi thứ 1) - Yêu cầu em lên bốc thăm để chọn đọc - Hướng dẫn luyện đọc lại phiếu khoảng phút để chuẩn bị kiểm tra - Yêu cầu đọc đoạn hay theo định phiếu học tập - Nêu câu hỏi nội dung đoạn vừa đọc - Theo dõi ghi điểm theo thang điểm qui định Vụ giáo dục tiểu học - Yêu cầu em đọc chưa đạt yêu cầu nhà luyện đọc để tiết sau kiểm tra lại 4 Củng cố-dặn dò: (2') - Nhận xét kĩ đọc sau kiểm tra - Dặn dò học sinh nhà học - Nhận xét, đánh giá tiết học - 2hs trả lời câu hỏi - Vài em nhắc lại tựa - Lần lượt em nghe gọi tên lên bốc thăm chọn chuẩn bị kiểm tra - Về chỗ mở sách giáo khoa đọc lại vòng phút gấp sách giáo khoa lại - Lên bảng đọc trả lời câu hỏi theo định phiếu - Lớp lắng nghe theo dõi bạn đọc - Những em đọc chưa đạt yêu cầu nhà luyện đọc nhiều lần tiết sau kiểm tra lại - Về nhà tập đọc lại thơ, đoạn văn hay văn nhiều lần (9) -Tự nhiên - Xã hội Tiết 69: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II I Mục tiêu: 1.KT: Khắc sâu kiến thức học chủ đề tự nhiên 2.KN: Kể tên số cây, vật địa phương - Nhận biết nơi em sống thuộc dạng địa hình nào: đồng bằng, miền núi hay nông thôn, thành thị … - Kể Mặt Trời, Trái Đất, ngày, tháng, mùa… 3.TĐ: Biết bảo vệ môi trường sống II Đồ dùng dạy - học: Gv: Tranh ảnh phong cảnh thiên nhiên, sông núi, cối, ao hồ … Hs: sgk, vbt III Các hoạt động dạy - học: 1 Ổn định: (1')- Hát 2 Kiểm tra cũ: (3') - Kiểm tra kiến thức : “Bề mặt lục điạ” - Gọi em trả lời nội dung - Nhận xét, đánh giá chuẩn bị học sinh 3 Bài mới: - Hôm em Ơn tập học kì II. Hoạt động 1: (10') Quan sát lớp *Bước1: Hướng dẫn quan sát tranh ảnh thiên nhiên cối, vật, quê hương Hoạt động 2: (10')Vẽ tranh theo nhóm -u cầu học sinh nêu quan sát từ thực tế qua tranh ảnh - Bước 2: Yêu cầu vẽ tranh tô màu theo gợi ý Hoạt động 3: (10')Làm việc lớp - Yêu cầu kẻ vào bảng sách giáo khoa trang 113 – Yêu cầu đổi để kiểm tra chéo - Gọi số em trả lời trước lớp Lắng nghe nhận xét bổ sung để hoàn thiện câu trả lời Củng cố- dặn dò: (1') - Cho hs nêu lại nội dung học - Liên hệ với sống hàng ngày - Xem trước - Nhận xét tiết học - Trả lời nội dung học bài:“Bề mặt lục địa” học tiết trước - Lớp theo dõi vài em nhắc lại tựa - Lớp quan sát hình ảnh thiên nhiên đồng ruộng, đồi cây, sông nước, biển … - Các nhóm quan sát mơ tả vẽ lại phong cảnh quê hương, thiên nhiên - Tô màu vào tranh theo mảng đồng bằng, núi, biển … - Làm việc cá nhân - Bằng vốn hiểu biết em hoàn thành tập bảng -Lần lượt số em trình bày trước lớp - Các em khác lắng nghe nhận xét ý kiến bạn - Hai em nêu lại nội dung học -Về nhà học xem trước NS: 19/5/2017 (10)Toán Tiết 173: LUYỆN TẬP CHUNG (tiếp theo) I Mục tiêu: 1.KT:Biết tìm số liền sau số; biết so sánh số; biết xếp nhóm số; biết cộng, trừ, nhân, chia với số có đến chữ số 2.KN:Biết tháng có 31 ngày - Biết giải tốn có nội dung hình học hai phép tính 3.TĐ:Tự giác làm bài, tính tốn xác, nhanh nhẹn , thành thạo II Đồ dùng dạy - học: Gv – hs : sgk, vbt III Các hoạt động dạy - học: 1 Ổn định: (1')- Hát 2 Kiểm tra cũ: (2') - Gọi em lên bảng sửa tập nhà - Chấm hai bàn tổ - Nhận xét, đánh giá phần kiểm tra 3 Luyện tập:(30') - Hôm tiếp tục luyện tập cách giải toán Bài 1: - Gọi em nêu đề SGK - Đọc số yêu cầu nêu số liền trước số liền sau số - Mời em lên viết số liền trước liền sau b/ Yêu cầu xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn -Yêu cầu lớp đổi chéo để kiểm tra - Nhận xét làm học sinh Bài 2: - Gọi học sinh nêu tập sách - Mời em lên bảng đặt tính tính - Yêu cầu lớp thực vào - Gọi em khác nhận xét bạn - Nhận xét, đánh gia.ù Bài 3: - Gọi học sinh nêu tập sách - Yêu cầu lớp tự làm vào sửa - Nhận xét làm học sinh Bài 4: - Gọi học sinh nêu tập sách - Ghi tóm tắt tốn lên bảng - Yêu cầu học sinh lớp làm vào - Mời em lên bảng giải - Nhận xét làm học sinh 4 Củng cố- dặn dò:(2') - Một em lên bảng chữa tập số nhà - Lớp theo dõi nhận xét bạn - Lớp theo dõi giới thiệu - Vài em nhắc lại tựa - Một em đọc đề sách giáo khoa - Lớp làm vào tập - Một em lên bảng giải a/ Số liền trước số 92458 số 92457 Số liền sau số 92458 số 92459 69 134 ; 69 314 ; 78 507 ; 83 507 - Một em khác nhận xét bạn - Lớp đổi chéo để chữa - Một em đọc đề sách giáo khoa - Một em lên bảng đặt tính tính kết - Cả lớp thực vào - Em khác nhận xét bạn - Một em nêu đề tập sách - Lớp thực làm vào - Một em lên bảng làm: Các tháng có 31 ngày: Một, Ba, Năm, Bảy, Tám, Mười, Mười Hai - Một em nêu dự kiện yêu cầu đề - Lớp làm vào vở, em lên giải Bài giải (11)- 2hs làm tập - Dặn nhà học làm tập -Nhận xét, đánh giá tiết học - Diện tích hình chữ nhật là: 18 x = 162 (cm2) Đ/S: 162cm2 - Hai em khác nhận xét bạn - Thực theo yêu cầu - Về nhà học làm tập lại - Xem trước -Luyện từ câu Tiết 35: ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (tiết 5) I Mục tiêu: 1.KT: Mức độ, yêu cầu kĩ đọc tiết 1. 2.KN: Nghe - kể lại câu chuyện Bốn cẳng sáu cẳng (BT2) 3.TĐ: Biết lắng nghe nhận xét lời bạn kể II Đồ dùng dạy - học: Gv: - 14 Phiếu viết tên thơ mức độ u cầu thuộc lịng từ đầu học kì II đến - Tranh minh họa câu chuyện “Bốn cẳng sáu cẳng” Hs: sgk, vbt III Các hoạt động dạy - học: 1 Ổn định(1')- Hát 2 Kiểm tra cũ: (3') - KT tiết trước - Nhận xét, tuyên dương 3 Bài mới: - Giới thiệu tiết ơn tập kì II ghi tựa lên bảng 1 Kiểm tra tập đọc: (15') - Kiểm tra 1/3 số học sinh lớp (lượt gọi thứ 1) -Yêu cầu em lên bốc thăm để chọn đọc - Hướng dẫn luyện đọc lại phiếu khoảng phút để chuẩn bị kiểm tra - Yêu cầu đọc đoạn hay theo định phiếu học tập - Nêu câu hỏi nội dung đoạn vừa đọc - Theo dõi ghi điểm theo thang điểm qui định Vụ giáo dục tiểu học - Yêu cầu em đọc chưa đạt yêu cầu nhà luyện đọc để tiết sau kiểm tra lại 2.Bài tập 2: (20') - Yêu cầu nhìn bảng đọc yêu cầu tập 2 - Yêu cầu lớp theo dõi tranh minh họa - Kể mẫu câu chuyện vui lần - Chú lính cấp ngựa làm ? - Chú sử dụng ngựa ? - Thực theo yêu cầu - Vài em nhắc lại tựa - Lần lượt em nghe gọi tên lên bốc thăm chọn chuẩn bị kiểm tra - Về chỗ mở sách giáo khoa đọc lại vòng phút gấp sách giáo khoa lại - Lên bảng đọc trả lời câu hỏi theo định phiếu - Lớp lắng nghe theo dõi bạn đọc - Những em đọc chưa đạt yêu cầu nhà luyện đọc nhiều lần tiết sau kiểm tra lại - Nhìn bảng lớp viên chép sẵn để đọc yêu cầu tập - Ở lớp đọc thầm quan sát tranh minh họa - Lớp lắng nghe kể chuyện - Để làm công việc khẩn cấp (12)- Vì cho chạy nhanh hơn cưỡi ngựa ? - Kể mẫu lại câu chuyện lần - Mời em giỏi kể lại - Yêu cầu cặp học sinh tập kể - Yêu cầu nhìn bảng gợi ý thi kể lại nội dung câu chuyện - Cùng lớp bình chọn bạn kể hay 4 Củng cố- dặn dò: (2') - Qua câu chuyện em rút học ? - Dặn dị học sinh nhà học - Nhận xét, đánh giá tiết học - Vì cho ngựa có cẳng thêm cẳng cẳng chạy nhanh - Một em kể lại câu chuyện - Nhìn bảng gợi ý thi kể lại câu chuyện - Lớp nhận xét chọn báo cáo đầy đủ tốt - Về nhà tập đọc lại thơ, đoạn văn hay văn nhiều lần - Học xem trước - Làm theo yêu cầu -Tự nhiên - Xã hội Tiết 70: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKII (Kiểm tra theo đề nhà trường) -NS: 19/5/2017 NG: Thứ /26/ /2017 Chính tả Tiết 70: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKII (Kiểm tra theo đề nhà trường) -Tập làm văn Tiết 35: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKII (Kiểm tra theo đề nhà trường) -Toán (13)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TUẦN 35 LỚP 3, GIÁO ÁN TUẦN 35 LỚP 3