Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử lớp 8, phần lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917).

12 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:33

Dạy học nêu vấn đề để phát huy tính tích cực của học sinh theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học lịch sử thế giới cận đại không phải là một phương pháp riêng, mà là một kiểu d[r] (1)I Tên sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học lịch sử lớp 8, phần lịch sử giới cận đại (từ kỉ XVI đến năm 1917) II Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 1 Giải pháp cũ thường làm Thực tế giảng dạy, đa số giáo viên cố gắng thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực học sinh phương pháp sử dùng đồ dùng trực quan, đàm thoại, nhiên phương pháp chủ đạo phương pháp tường thuật miêu tả, thuyết trình,… sử dụng phương pháp nêu vấn đề tình có vấn đề Cách dạy học mang tính thơng báo kiến thức định sẵn, độc thoại đọc chép tồn Ưu điểm giải pháp thông báo hết kiện sách giáo khoa giới thiệu, học sinh cần ghi chép học thuộc mà giáo viên cung cấp Nhược điểm giáo viên người có sứ mạng truyền thụ kiến thức cho học sinh, trung tâm học, cịn học sinh đóng vai trị thụ động, phải ghi nhiều, học sinh chưa thực chủ động nghiên cứu kiến thức, chưa độc lập làm việc với sách giáo khoa, kiến thức cung cấp cho học sinh nặng nề gây tâm lý khơng thích học mơn dài trừu tượng Do việc đổi phương pháp nhằm gây hứng thú cho học sinh học tập cách say mê, chủ động chiếm lĩnh kiến thức thông qua định hướng người thầy cần thiết * Nguyên nhân + Về phía giáo viên - Một số giáo viên dạy lịch sử chưa thực khắc phục khó khăn, cải tiến phương pháp, chưa thực nỗ lực vượt qua dạy học theo lối mịn, chưa tích cực hố hoạt động học sinh tạo điều kiện cho em suy nghĩ, chiếm lĩnh nắm vững kiến thức sử dụng phương pháp dạy học “ thầy đọc, trị chép” Do nhiều học sinh chưa nắm vững kiến thức mà học thuộc cách máy móc, trả lời câu hỏi nhìn vào sách giáo khoa hồn tồn - Cũng cịn giáo viên chưa nêu tình có vấn đề học, điều làm giảm bớt ý học học sinh từ hoạt động - Bên cạnh cịn có giáo viên ý đến đối tượng giỏi lớp, chưa có câu hỏi giành cho đối tượng học sinh yếu Cho nên đối tượng học sinh yếu ý khơng tham gia hoạt động, điều làm cho em thêm tự ti lực em cảm thấy chán nản mơn học (2)- Học sinh chưa có độc lập tư duy, nhiều em đọc y nguyên sách giáo khoa để trả lời câu hỏi mà chưa biết chắt lọc chi tiết, kiện để trả lời trúng vào nội dung giáo u cầu Nhiều em cịn lười học chưa có say mê mơn học, số phận học sinh không chuẩn bị nhà, khơng làm tập đầy đủ, chưa có đầu tư tìm hiểu thơng tin mạng, lớp em thiếu tập trung suy nghĩ Cho nên việc ghi nhớ kiện, tượng, nhân vật lịch sử, yếu - Học sinh có trả lời câu hỏi dễ, đơn giản (như trình bày), cịn số câu hỏi tổng hợp, phân tích, giải thích, so sánh, học sinh lúng túng trả lời trả lời mang tính chất chung chung * Điều tra cụ thể : - Bản thân giảng dạy mơn lịch sử lớp 8A, 8B Trong q trình giảng dạy ,vừa tiến hành rút kinh nghiệm qua tiết dạy, thông qua hỏi đáp với câu hỏi phát triển tư học sinh lớp, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút Kết điều tra nhận thấy đa số học sinh trả lời câu hỏi mang tính chất trình bày, cịn câu hỏi giải thích sao, so sánh, đánh giá nhận thức em cịn lúng túng trả lời Do kết điều tra không cao C th :ụ ể Lớp Sĩ số Giỏi Khá T.bình Yếu Số bài % Số bài % Số bài % Số bài % 8A 35 10 28,6 13 37,1 12 34,3 8B 34 10 29,4 13 38,2 11 32,4 2 Giải pháp cải tiến (3)sở trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập sáng tạo, tư Đồng thời sử dụng phương pháp nêu vấn đề giúp học sinh tự nhận xét, đánh giá rút học lịch sử từ kiện, tượng, nhân vật lịch sử, biết vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử học để giải vấn đề thực tiễn đặt ra, từ thể kiến vấn đề lịch sử Như vậy, dạy học nêu vấn đề để phát huy tính tích cực theo định hướng phát triển lực học sinh nhằm phát triển lực tư duy, khả nhận biết giải vấn đề cách tổ chức dạy học gồm yếu tố sau: * Bước thứ nhất: Dựa vào học tạo tình có vấn đề Tính có vấn đề trạng thái tâm lý khó khăn trí tuệ địi hỏi phải giải khơng thể giải thích kiện lý luận có, khơng thể thực hành động biết cách thức có trước phải tìm cách thức hành động Như vậy, tình có vấn đề nhận thức mâu thuẫn khách quan chủ quan, phụ thuộc vào vốn kinh nghiệm trình độ hiểu biết chủ quan Chúng ta biểu diễn mối quan hệ vấn đề tính có vấn đề sau: Thực tiễn → Vấn đề → Chủ quan nhận thức → Tình có vấn đề Tính có vấn đề trung tâm, điểm khởi đầu để hình thành kiểu dạy học nêu vấn đề Theo V.Okon : “Nét chất dạy học nêu vấn đề việc đặt câu hỏi mà tạo tình có vấn đề’’ Như tính có vấn đề cốt lõi dạy học nêu vấn đề, khơng có tình có vấn đề khơng có dạy học nêu vấn đề Từ diễn tả tình có vấn đề học tập lịch sử: Trước hết xuất mâu thuẫn đặt học sinh trước cần thiết phải tìm mới, chưa biết cần phải biết Về phương pháp: Học sinh chưa biết cách lập luận, chưa tạo “ đường”, cấu trúc tư để từ biết sang chưa biết phải biết Tuy nhiên học áp đặt kiểu dạy học nêu vấn đề, mà phải vào học, tạo tình có vấn đề áp dụng phương pháp Để có tình có vấn đề phải lưu ý điều kiện để tạo tình có vấn đề: Thứ : Phải tạo học sinh trạng thái tâm lý đặc biệt, theo học sinh xuất nhu cầu nhận thức chưa biết cần phải biết tình có vấn đề Đây điều kiện bên tư nhân tố có ý nghĩa quan trọng mang tính chất định q trình nhận thức (4)phải kiện lẻ tẻ rời rạc Thứ ba: Là điều kiện mặt sư phạm tính vừa sức, vấn đề tình có vấn đề khơng q dễ khơng q phức tạp trình độ học sinh Ở điều chưa biết cần phải biết mức độ khó định so với vốn kiến thức có sẵn học sinh Mặt khác tình có vấn đề phải chứa đựng yếu tố làm điểm xuất phát cho suy nghĩ tìm tịi sáng tạo học sinh mức độ khó phải nâng cao dần trình nhận thức * Bước thứ hai: Biểu đạt tình có vấn đề để phát huy tính tích cực của học sinh giảng giáo viên Dạy học nêu vấn đề để phát huy tính tích cực học sinh đặt yêu cầu cao giáo viên Khi xuất tình có vấn đề, giáo viên phải tìm cách biểu đạt để phát huy tính tích cực học sinh trình dạy học phương pháp nêu vấn đề diễn có hiệu Trước hết trình bày giáo viên phải đặt học sinh vào trạng thái tâm lý đặc biệt - điều kiện để tạo tình có vấn đề Lúc học sinh xuất thắc mắc, hồi nghi mâu thuẫn nhận thức Vì học sinh tò mò nhu cầu nhận thức chưa biết xuất Điều quan trọng giáo viên phải khéo léo đặt vấn đề gợi hứng thú nhận thức học sinh Học sinh hứng thú nghe giáo viên giảng học cung cấp kiến thức mới, giáo viên giảng sinh động lơi kích thích học sinh tìm tịi học hỏi thêm điều lĩnh hội lớp Thứ hai qua trình bày, giáo viên phải nêu “vấn đề” tình có vấn đề, tức kiến thức có tính trừu tượng, khái quát định Những vấn đề học sinh chưa biết yêu cầu nhận thức, bắt buộc học sinh phải biết song phải đảm bảo tính vừa sức Thứ ba dạy học nêu vấn đề, giáo viên đặt tình có vấn đề tình phụ trợ để giải tình có vấn đề Thứ tư trình bày giáo viên gợi tình có vấn đề phải tạo bầu khơng khí sáng tạo, sinh động lớp học Từ em hứng thú say mê học tập tìm tịi lĩnh hội kiến thức Qua giảng giáo viên thấy tình có vấn đề tạo nên từ sở từ thân nội dung giảng, từ cách giáo viên trình bày giảng hướng dẫn học sinh tìm cách lập luận cho vấn đề đặt * Bước thứ ba: Tổ chức, hướng dẫn học sinh tích cực, chủ động giải quyết vấn đề tình có vấn đề (5)những mối liên hệ điều chưa biết với điều biết Vì vậy, để giúp học sinh giải tình có vấn đề, giáo viên nêu kiến thức (vấn đề) phức tạp để nâng dần lực tự giải vấn đề cho học sinh Thực chất giáo viên giúp tìm đường đến nhận thức điều chưa biết dựa điều biết Điều đáng lưu ý dạy học nêu vấn đề giáo viên từ vai trị người truyền đạt kiến thức có sẵn trở thành người hướng dẫn tổ chức, điều khiển, điều chỉnh đường học sinh hoạt động tích cực để tìm đến tri thức việc giải tình có vấn đề Dạy học nêu vấn đề theo định hướng phát triển lực học sinh đặt loạt yêu cầu giáo viên không mặt kiến thức mà kỹ sư phạm Giáo viên kết hợp đan xen nhiều phương pháp trình giảng dạy cách khéo léo để dẫn dắt học sinh giải vấn đề Sau đặt vấn đề thấy học sinh gặp khó khăn, giáo viên phải biết cách chia nhỏ vấn đề tổ chức cho học sinh thảo luận, tranh luận với để bổ sung khẳng định kết nhận thức Sau giáo viên người đưa kết luận làm sở cho học sinh tự hoàn thiện điều em vừa nhận thức Như vậy, trình tổ chức hướng dẫn điều khiển học sinh giải tình có vấn đề, bên cạnh kỹ linh hoạt đưa cho học sinh tình có vấn đề thu nhận liên hệ ngược, giáo viên phải dựa vào đối tượng biết cách xác định trình độ nhận thức học sinh, từ đưa tình có vấn đề mà em giải Qua thực tế giảng dạy trực tiếp thấy dạy học nêu vấn đề thường tiến hành dạng: Nêu câu hỏi đặt vấn đề với câu hỏi “Vì sao”, hay “Tại sao”, hai phương pháp cụ thể áp dụng dạy học nêu vấn đề theo định hướng phát triển lực học sinh sau: a Phương pháp trao đổi, đàm thoại nêu vấn đề Trước tiên giáo viên nêu vấn đề định hướng nhận thức cho học sinh kích thích ý em cần tìm tịi giải nội dung học, học sinh thơng qua “tự làm việc” với sử liệu, sách giáo khoa trao đổi nhóm với nhau, dựa cách tổ chức gợi ý thày, đạo thày, sau em trình bày kết nhận thức vấn đề đó, cuối giáo viên người kết luận, giải thích làm sáng tỏ vấn đề qua đạt mục đích dạy học nêu vấn đề Việc trao đổi đàm thoại dạy học lịch sử tiến hành dạng sau: + Nêu vấn đề để tìm tịi, phát kiến thức hoạt động tạo tình huống học tập * Đối với giáo viên (6)hướng dẫn học sinh tìm hiểu vấn đề xuyên suốt tiết học Những câu hỏi vấn đề học mà học sinh phải nắm Khi nêu vấn đề tức giáo viên gieo vào học sinh tập trung suy nghĩ, đòi hỏi em tự tìm tịi muốn đựơc khám phá Tuy nhiên vấn đề cô giáo đưa không yêu cầu em trả lời mà phải thơng qua tìm hiểu loạt kiện tiết học em trình bày hiểu sâu sắc Trong trình hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung cụ thể giáo viên sử dụng kết hợp với phưong pháp khác có mối liên hệ chặt chẽ với dạy học nêu vấn đề như: Phương pháp thông tin tái lịch sử (Tường thuật, miêu tả, giải thích, nêu đặc điểm, sử dụng đồ dùng trực quan, sử dụng loại tài liệu), phương pháp nhận thức lịch sử (gồm thao tác sư phạm sử dụng sách giáo khoa, tài liệu trao đổi, phân tích khái quát rút kết luận học lịch sử) * Đối với học sinh Câu hỏi loại thường câu hỏi có tính chất tập muốn trả lời phải huy động kiến thức tồn Chính học sinh phải chuẩn bị trả lời trước câu hỏi cuối mục nhà, ý, tập trung cao độ theo dõi giảng, chọn lọc kiện trình bày lớp - Khi dạy 1: “ Những cách mạng tư sản đầu tiên”( Sgk lịch sử trang 3), giáo viên cho học sinh xem đoạn clip đất nước hà Lan sau hỏi: Em biết tình hình Hà Lan kỉ XVI? Sau câu hỏi: Các em nghe đến cụm từ ‘‘cách mạng cách mạng tư sản’’ em hiểu cách mạng? Đặc điểm cách mạng tư sản gì? cách mạng tư sản cách tư sản đầu tiên? Qua trình nghiên cứu bài, em chủ động nêu ý hiểu mình: “Cách mạng biến đổi xã hội- trị lớn bản, thực việc lật đổ chế độ xã hội lỗi thời, lập nên chế độ xã hội mới, tiến bộ” và từ hướng dẫn giáo viên bước đầu học sinh hiểu cách mạng sở kết hợp câu hỏi thứ hai, ba để giới thiệu Từ cách đặt vấn đề học sinh thấy học hấp dẫn mong muốn tìm hiểu để biết cách mạng tư sản đặc điểm cách mạng tư sản (7)- Khi dạy 5.“Công xã Pa ri 1871”(Sgk lịch sử trang 35), giáo viên nêu câu hỏi đầu tiết học: Vì nói “Cơng xã Pa ri hình ảnh thu nhỏ nhà nước kiểu – nhà nước dân, dân, dân” Câu hỏi kích thích trí tị mị học sinh, từ lơi em say mê, tìm hiểu học hướng dẫn cô giáo để cuối em trả lời câu hỏi mà cô giáo nêu - Tương tự vậy, giáo viên nêu vấn đề hoạt động khởi động 13: “Chiến tranh giới thứ (1914-1918)”(Sgk lịch sử trang 70), giáo viên kích thích nhận thức, ham hiểu biết học sinh cách cho học sinh xem đoạn clip chiến tranh gới, sau hỏi: Đoạn clip nói kiên lịch sử nào? Em hiểu kiện lịch sử đó? Như vậy, số học áp dụng phương pháp nêu vấn đề để tìm tòi phát kiến thức đầu học giáo viên góp phần giúp em hình thành phẩm chất tự lập, tự tin, tự chủ, tinh thần vượt khó lực tự học để khám phá, tìm tịi kiến thức mới, lực sáng tạo gợi hứng thú, tự suy nghĩ, chủ động nêu ý kiến, khơng q lo lắng tính sai ý kiến Từ kích thích tị mị, lịng khát khao mong muốn tìm hiểu điều chưa biết hoạt động hình thành kiến thức học + Nêu vấn đề để tìm tịi phát kiến thức phân tích kiến thức ở hoạt động hình thành kiến thức Trong trường hợp sử câu hỏi nêu vấn đề phát sinh kiện, tượng lịch sử mà thường hỏi nguyên nhân, điều kiện, bối cảnh hay hoàn cảnh lịch sử kiện, tượng lịch sử thường áp dụng cho đối tượng học sinh yếu Ví dụ: - Khi dạy mục I “Cách mạng công nghiệp”(Sgk lịch sử lớp trang 18), giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh nêu câu hỏi:Tại cách mạng công nghiệp lại diễn Anh trước tiên? Vì kinh tế Anh, nửa đầu kỷ XIX lại phát triển vậy? Với dạng câu hỏi nêu vấn đề mức độ yêu cầu không cao song địi hỏi làm việc tích cực học sinh với sách tư tích cực em Cách mạng công nghiệp diễn Anh trước tiên nước Anh sớm có đủ tiền đề cho cách mạng công nghiệp như: Sớm làm cách mạng tư sản, tích luỹ nguồn vốn lớn, nhân công đông đảo, cải tiến kỹ thuật (8)động từ 12 lên đến 14 chí 16 họ nhận đồng lương chết đói, bị cúp phạt cắt xén, bên cạnh họ cịn bị đánh đập, bị sa thải lúc nào, phụ nữ trẻ em phải chấp nhận đồng lương ỏi điều kiện lao động vơ tồi tàn, họ khơng coi trọng tính mạng q trình lao động, Giai cấp công nhân ý thức cần phải đấu tranh để địi lại cơng bằng, họ thấy rõ chất giai cấp tư sản, ngun nhân dẫn đến giai cấp cơng nhân từ đời đấu tranh chống lại giai cấp tư sản Với dạng câu hỏi nêu vấn đề mức độ gợi mở trên, đòi hỏi làm việc tư tích cực em, hút em vào học từ tiếp tục rèn luyện cho em phẩm chất lực cần thiết tự học, phân tích, giải tình huống, sáng tạo việc giải câu hỏi trả lời câu hỏi, có liên hệ lịch sử giới lịch sử Việt Nam + Nêu vấn đề để củng cố nâng cao kiến thức hoạt động luyện tập Trường hợp vấn đề nêu đòi hỏi tư cao em Từ việc hiểu nắm kiện tượng lịch sử, em phải biết xâu chuỗi huy động kiến thức học với kiến thức vừa tiếp nhận có hệ thống rút nhận xét đánh giá kiện nhân vật lịch sử, có so sánh tìm thấy điểm giống nét độc đáo lịch sử, từ rút chất kiện tượng.Ví dụ: - Khi dạy xong 2: “Cách mạng tư sản Pháp”( Sgk lịch sử trang 10), giáo viên đặt câu hỏi để học sinh thảo luận nhóm: Cách mạng tư sản nước châu âu diễn hình thức nào? Tại mạng tư sản diễn nhiều hình thức khác cách mạng tư sản? Giáo viên gợi mở:Tuy giai cấp lãnh dạo cách mạng tư sản nước khác có mục đích lật đổ chế độ phong kiến quét chướng ngại, cản trở kìm hãm cách mạng mở đưịng cho nước chuyển sang chế độ tư chủ nghĩa Tuy nhiên mức độ thành công nước có khác - Khi dạy xong 6: “Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối kỉ XIX- đầu Thế kỉ XX”( SGK lịch sử trang 39), giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận: Tại gọi Anh “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”, Pháp “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”, Đức “Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến”, Mĩ “xứ sở ông vua ô tô”? Đây đặc điểm bật đế quốc, nhìn vào người ta thấy đặc điểm rõ nêu chất đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ (9)b Phương pháp quan sát nêu vấn đề Đây dạng nêu vấn đề thông qua phương pháp sử dụng đồ dùng trục quan Phương pháp yêu cầu tương đối cao học sinh, em tự tìm hiểu tranh ảnh, lược đồ thơng qua kênh chữ ỏi để suy xét phán đoán chất kiện ý nghĩa sâu xa tranh ô chữ có liên quan đến học Vấn đề dành cho đối tượng học sinh cho phép em tự tư duy, liên tưởng, tưởng tượng điều khiển người thày Ví dụ: - Khi dạy 2: “Cách mạng tư sản Pháp”(Sgk lịch sử trang 10), giáo viên nêu vấn đề: Em quan sát tranh hình cho biết tình hình kinh tế xã hội Pháp trước cách mạng nào? Giáo viên gợi mở để học sinh thấy ý nghĩa sâu xa tranh, cuối hướng cho em rút ý nghĩa phản ánh tranh: Hình ảnh ‘‘người nông dân Pháp cõng lưng đại diện quý tộc tăng lữ’’ phản ánh xã hội Pháp trước cách mạng có phân hố đẳng cấp sâu sắc, đặc biệt người nông dân vô lầm than bị nhiều đối tượng bóc lột nhũng nhiễu: tăng lữ, quý tộc động vật chim chuột Bên canh hình ảnh cuốc mà người nơng dân cầm tranh phản ánh trình độ sản xuất nơng nghiệp nước Pháp thấp kém, lạc hậu người trực tiếp chịu hậu nơng nghiệp lạc hậu nơng dân Đây lý khiến nơng dân Pháp tích cực tham gia vào cách mạng đẩy cách mạng lên không ngừng, họ lực lượng đông đảo cách mạng, người trung thành với cách mạng (10)vấn đề Là tức giáo viên tạo mối liên hệ bên học sinh học sinh với giáo viên Trong sách giáo khoa, thường sau mục, có từ đến câu hỏi, câu hỏi sở để giáo viên xác định kiến thức sách, đồng thời bổ sung để xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề học Vấn đề đưa phải có chuẩn bị từ sọan giáo án, phải có dự kiến nêu lúc Rõ ràng việc sử dụng dạy học nêu vấn đề nghệ thuật Những vấn đề đặt bắt buộc học sinh phải suy nghĩ, phải kích thích lịng ham hiểu biết, trí thơng minh, sáng tạo học sinh Đặc biệt giúp học sinh yếu tích cực hoạt động hình thành kiến thức cho em qua em có hứng thú học tập Bên cạnh đó, đồ dùng trực quan cịn phát triển khả quan sát, trí tưởng tượng, tư ngôn ngữ học sinh Mỗi quan sát vào loại đồ dùng trực quan nào, học sinh thích nhận xét, phán đốn, hình dung xem q khứ lịch sử phản ánh, minh họa nào? Từ em suy nghĩ tìm cách diễn đạt lời nói xác, có hình ảnh rõ ràng, cụ thể tranh xã hội qua Với tất ý nghĩa giáo dưỡng, giáo dục phát triển nêu trên, đồ dùng trực quan góp phần to lớn nâng cao chất lượng dạy học lịch sử, gây hứng thú học tập cho học sinh, giúp học sinh nhớ kỹ, hiểu sâu hình ảnh, kiện, kiến thức lịch sử Nó “cầu nối” thực với khứ, khách quan với đời sống qua giáo viên đạt mục đích rèn ruyện cho em phẩm chất lực cần thiết lực thực hành với đồ dùng trực quan, lực tự học, lực giao tiếp, lực sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt điều suy nghĩ đồ dùng trực quan… III Hiệu dự kiến đạt được (11)trò người tổ chức hướng dẫn học sinh tự tìm đến kiến thức, tích cực hoá việc nhận thức lịch sử Như vậy, “dạy học nêu vấn đề” với ưu điểm mình, tơi thấy kinh nghiệm có ý nghĩa, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng môn việc phát triển lực nhận thức vấn đề lịch sử học sinh, phát huy tính tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức lịch sử Tiến hành dạy tiết lịch sử có ứng dụng “Phương pháp dạy học nêu vấn đề để theo định hướng phát triển lực học sinh dạy học lịch sử ” Bài 5: Công xã Pa ri 1871 - Địa điểm: lớp 8A trường THCS Ninh An– Huyện Hoa Lư- Ninh Bình - Kết thúc học giáo viên tiến hành kiểm tra nhận thức học sinh tại lớp 8A 8B Trong đó, lớp 8B khơng ứng dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề, lớp 8A lớp giáo viên sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề Kết cụ thể sau Lớp (Sĩ số) Số bàiLoại giỏiTỉ lệ % Số bàiLoại kháTỉ lệ % Số bàiLoại T.bìnhTỉ lệ% 8B (34) (Đối chứng) 11 32,4 13 38,2 10 29,4 8A (35) (Thực nghiệm) 15 42,8 12 34,3 8 22,9 Nhận xét sau thực nghiệm Bằng kết thực nghiệm sư phạm cho thấy, kết lĩnh hội kiến thức học sinh lớp thực nghiệm cao hẳn lớp đối chứng Vì thân nhận thấy dạy học nêu vấn đề phù hợp với chương trình sách giáo khoa với tiết dạy theo hướng đổi Học sinh có hứng thú học tập hơn, tích cực chủ động sáng tạo để mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời linh hoạt việc thực nhiệm vụ lĩnh hội kiến thức phát triển kĩ Không khí học tập sơi nổi, nhẹ nhàng học sinh u thích mơn học Tơi hi vọng với việc áp dụng kinh nghiệm này, học sinh có cách lĩnh hội kiến thức mẻ tiếp thu kiến thức lịch sử cách sâu sắc đặc biệt u thích mơn học IV Điều kiện khả áp dụng Phương pháp dạy học nêu vấn đề áp dụng vào tất dạy lịch sử từ khối đến khối 9, tuỳ theo học áp dụng nhiều tình mức độ khác Với thời gian thực nghiệm chưa nhiều, tâm đắc phương pháp dạy học nêu vấn đề tính hiệu nó, tơi mạnh dạn trình bày quan điểm sáng kiến kinh nghiệm nho nhỏ với mong muốn góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học nơi công tác (12)phục hấp dẫn có đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học giáo dục nước nhà Tôi thiết nghĩ thân tơi cịn phải trau dồi kiến thức nghiệp vụ học hỏi đồng nghiệp nhiều để theo kịp yêu cầu chung xã hội Tôi mong đón nhận ý kiên đóng góp bậc thày, đồng nghiệp người yêu nghề sư phạm để sáng kiến kinh nghiệm tơi hồn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn !
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử lớp 8, phần lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)., Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử lớp 8, phần lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917).