Từ điển địa danh Châu Âu trong Địa lý 7.

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:32

Trong chương trình địa lý lớp 7 học sinh được học về thiên nhiên và con người ở 5 châu lục với rất nhiều mục tiêu về kiến thức và kỹ năng cũng như thái độ và hành vi; trong đó kiến thức [r] (1)I.Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng - Tên sáng kiến: Từ điển địa danh Châu Âu Địa lý 7. - Lĩnh vực áp dụng: Lĩnh vực giáo dục II Nội dung sáng kiến 1 Giải pháp cũ thường làm Trong chương trình địa lý lớp học sinh học thiên nhiên người châu lục với nhiều mục tiêu kiến thức kỹ thái độ hành vi; kiến thức địa danh nói chung khơng phải kiến thức trọng tâm học việc có hiểu biết định địa danh phương tiện quan trọng để em nắm vững kiến thức học, đồng thời việc tìm hiểu, ghi nhớ địa danh cịn gây hứng thú học địa lý Tuy nhiên địa danh chương trình địa lý lớp hồn tồn xa lạ với em địa danh thuộc Châu lục giới, địa danh quen thuộc địa phương hay nước Việt Nam Trong học có nội dung đề cập địa danh giáo viên thường tiến hành bước sau: - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát số hình ảnh địa danh sách giáo khoa - Kết hợp hiểu biết cá nhân với kênh chữ sách giáo khoa để nêu hiểu biết địa danh (vị trí địa lý, văn hố, lịch sử, tên gọi, danh nhân, kiện…) Ưu điểm phương pháp là: - Phát huy khả quan sát, lực sử dụng tranh ảnh học sinh - Nêu số nhận xét sơ lược đặc điểm bên địa danh Tuy nhiên phương pháp có nhiều hạn chế: - Sau quan sát hình ảnh sách giáo khoa học sinh trình bày đặc điểm bên ngồi địa danh mà quan sát kiến thức mà em đọc sách giáo khoa - Hầu hết học sinh khơng thể nêu vị trí địa lý, lịch sử hình thành phát triển, giá trị kinh tế văn hóa địa danh - Giáo viên sưu tầm cung cấp thêm kiến thức cho em phương pháp giới thiệu địa danh học sinh chưa tìm hiểu trước, chưa có hiểu biết bản, tiếp thu cách thụ động nên không tạo hứng thú cho em, em nắm khơng chắc, nhớ không sâu đặc điểm bật địa danh (2)quanh, khơng phát huy tính chủ động lực tự học học sinh 2.Giải pháp cải tiến Trong sống ngày, người giáo viên địa lý người thường xuyên phải tiếp nhận câu hỏi từ anh em, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh thành phố đâu ? Trụ sở quan nằm đâu ? Tại sơng lại có nhiều tên gọi khác Điều đòi hỏi người giáo viên địa lý phải có hiểu biết định địa danh giới Và kiến thức địa danh kiến thức trọng tâm học người giáo viên phải có trách nhiệm trang bị cho học sinh kiến thức địa danh giới Trong xu Việt Nam mở cửa hội nhập với giới, việc trang bị hiểu biết địa danh châu lục không cần thiết giáo viên địa lý, mà cần thiết học sinh Hiện nay, nước ta có số tài liệu địa danh giới nhà khoa học chuyên ngành biên soạn có giá trị tài liệu chưa đến với giáo viên học sinh, đặc biệt vùng nông thôn Tâm lý phụ huynh học sinh chưa coi trọng việc học môn Địa lý, coi môn phụ nên không đầu tư thời gian, tài cho việc mua sắm bổ xung tài liệu cho mơn học này, tài liệu học tập sách giáo khoa Át lat địa lý Việt Nam Các em độ tuổi nhỏ, hiểu biết giới xung quanh hạn chế đặc biệt địa danh lãnh thổ Việt Nam Sự phát triển Internet khiến cho việc tìm kiếm, tra cứu thông tin dễ dàng hơn, kể thông tin địa danh giới Nhưng điều kiện kinh tế em vùng nông thôn cịn nghèo nên em trang bị máy tính, mạng Intenet để tìm kiếm, tra cứu thơng tin (3)học phần địa lý châu lục Tính mới, sáng tính sáng tạo giải pháp là: Các địa danh lựa chọn để xây dựng, trước hết địa danh đề cập đến sách giáo khoa, bao gồm đối tượng địa lý tự nhiên: núi, sông, hồ, vịnh, biển, bán đảo, đảo…và địa danh đơn vị hành chính: quốc gia, thành phố, vùng cơng nghiệp…Ngồi ra, tơi cịn bổ sung số địa danh khơng có chương trình sách giáo khoa thường gặp sống, phổ biến thi kiến thức…Điều cần thiết làm tăng sức hấp dẫn môn học, làm cho tất địa lý ln mẻ, kích thích say mê tìm tịi học sinh thêm yêu môn địa lý Trong địa danh đưa ra, lựa chọn thông tin đặc trưng địa lý, văn hoá, lịch sử, tên gọi, danh nhân, kiện…Đặc biệt, số địa danh cịn bổ sung thêm sơ đồ, hình ảnh…Tất nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học sinh sử dụng Về trật tự xếp trình bày, tơi xếp địa danh theo thứ tự chữ A,B,C…Với tên gọi có nhiều địa danh, tơi trình bày thông tin lựa chọn theo địa danh để làm rõ địa danh Những địa danh châu Âu mà sưu tầm, lựa chọn tập hợp in ấn Từ điển địa danh Châu Âu địa lý 7”, cung cấp cho học sinh làm tư liệu (4)Ban-tích Béc-lin Béc-nơ Bê-la-rut Bỉ Biển Bắc Biển đen Biển trắng Booc- đô Bôx-ni-a hec-xê-gô-vi-na Bồ Đào Nha Bra-ti-xla-va Brê-men Bret Bruc- xen Bun-ga-ri Hung- ga-ri Thụy sĩ (5)Trong trình giảng dạy chương X - Châu Âu, sau tiết học giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị mới, có u cầu học sinh tìm hiểu địa danh học dựa vào kiến thức sách giáo khoa kết hợp với từ điển để tra cứu Khi giáo viên yêu cầu học sinh trình bày kiến thức địa danh, tìm hiểu trước nên học sinh có hiểu biết địa danh, nhiệm vụ giáo viên bổ xung thông tin III Hiệu đạt được 1.Hiệu kinh tế. - So với từ điển địa danh giới nhà khoa học chuyên ngành biên soạn có lượng thơng tin lớn thường có giá thành cao, nên phụ huynh đầu tư cho em mua sách - Cuốn từ điển có giá thành rẻ, nên học sinh trang bị Sau học xong cấp THCS, học sinh cịn cho, tặng từ điển cho em lớp để sử dụng lâu dài 2.Hiệu xã hội - Từ điển tra cứu địa danh tập hợp nhũng kiến thức, kĩ dạy học phần châu Âu Nó trợ giúp cho giáo viên học sinh dạy học, lượng thơng tin chứa đựng khơng phải sáng tạo hay mẻ đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm tính thực tiễn dạy học bậc Trung học sở Nó góp phần nâng cao hiểu biết thực tiễn chưa có điều kiện để tham quan thực tế Qua vừa rèn luyện cho giáo viên khả nghiên cứu khoa học với phương châm biết mười để dạy vừa tập cho học sinh kỹ tập hợp, thu thập xử lý thông tin với mục tiêu học biết mười (6)- Khi học sinh tìm hiểu trước nhà, có kiến thức địa danh nên giáo viên yêu cầu trình bày, học sinh tự tin hơn, phát huy lực giao tiếp hứng thú học - Học sinh ghi nhớ kiến thức địa danh sâu hơn, nhớ lâu hơn, - Kết thúc chương trình THCS, nhiều em học sinh khơng có điều kiện học lên mà phải tham gia vào sống lao động sản xuất, có em xuất lao động nước ngồi Vì vậy, trang bị kiến thức địa danh giới nên tham gia vào hoạt động xã hội, xuất lao động nước ngồi em khơng bị chống ngợp, mơ hồ nơi mà đến IV Điều kiện khả áp dụng - Trước dạy chương X-Châu Âu chương trình địa lý lớp 7, giáo viên in ấn từ điển cho học sinh - Khi có từ điển, giáo viên phải yêu cầu học sinh tìm hiểu địa danh có học hơm sau - Học sinh tra từ điển, kết hợp kênh chữ, kênh hình sách giáo khoa, hiểu biết thân tìm hiểu thêm nguồn tư liệu Intenet để ghi nhớ kiến thức cần thiết, trọng yếu địa danh - Trình bày kiến thức chủ động tiếp nhận trước lớp theo yêu cầu giáo viên - Giáo viên phải có nhận xét, đánh giá, khen thưởng, biểu dương phê bình việc chuẩn bị học sinh để khích lệ em vươn lên học tập chủ động việc tiếp thu kiến thức - Ngoài cịn khuyến khích em tìm hiểu thêm nguồn thông tin địa danh sách báo, thông tin đại chúng, Intenet, phát huy lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông Đồng thời giáo viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức để bổ xung trình giảng dạy (7)Dù cố gắng nhiều chắn khơng tránh khỏi thiếu sót định, mong đóng góp ý kiến đồng nghiệp để nội dung hoàn thiện Hi vọng Từ điển địa danh Châu Âu chương trình địa lý 7” góp phần phần nhỏ vào ứng dụng dạy học nhà trường H¬i níc bèc lªn tõ
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ điển địa danh Châu Âu trong Địa lý 7., Từ điển địa danh Châu Âu trong Địa lý 7.