Đề kiểm tra Vật Lí 9

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:32

Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 50 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây sẽ tăng hay giảm?. bao nhiêu [r] (1)Trường THCS Hưng Thành Kiểm tra Lớp: 9 Mơn: Vật lí 9 Họ tên:……… ……. Điểm Lời phê giáo viên Đề Câu 1. Khi tia sáng từ không khí tới mặt phân cách khơng khí nước thì có tượng xảy ra? Câu 2. Máy phát điện xoay chiều biến đổi lượng từ dạng sang dạng nào? Câu Vì máy biến không dùng với hiệu điện chiều? Câu 4. Trên mặt dụng cụ có ghi (A~) Dụng cụ dùng để đo đại lượng nào? Câu Vì cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều? Câu Một bóng đèn có ghi 6V-3W Lần lượt mắc vào mạch điện chiều vào mạch điện xoay chiều có hiệu điện 6V Trong trường hợp đèn sáng hơn? Tại sao? Câu 7. Người ta sử dụng cách để làm giảm hao phí điện đường dây tải điện? Vì sao? Câu Trên đường dây tải điện, dùng máy biến để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 50 lần cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây tăng hay giảm? lần? Câu Cuộn sơ cấp máy biến có 500 vịng, cuộn thứ cấp có 1000 vịng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều 220V a Đây máy tăng hay hạ thế? b Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp? Bài làm (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Vật Lí 9, Đề kiểm tra Vật Lí 9