Chủ đề :Giao thông

20 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:32

*.Quan sát, trò chuyện xem tranh các loại phương tiện giao thông đường sắt đường hàng không, tìm hiểu luật lệ giao thông sắt, đường hàng không.. Cô cho trẻ hát bài: Đoàn tàu nhỏ xíu3[r] (1)Tuần 18 TÊN CHỦ ĐỀ LỚN: (Thời gian thực hiện: tuân Tên chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng không Thời gian thực Từ ngày 06/01 TỔ CHỨC CÁC Đ Ó N T R -T H D C S Á N G NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CHUẨN BỊ 1 Đón trẻ. 2.Trị chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng không 3.Thể dục sáng: 4 Điểm danh - Tạo cho trẻ thích đến lớp, đến trường - Giáo dục trẻ lễ phép chào hỏi - Trẻ chơi vui vẻ biết quan sát tranh - Trẻ hứng thú tập theo cô động tác nhịp nhàng động tác thể dục, phát triển bắp thể lực cho trẻ - Trẻ biết tên tên bạn - Biết gọi đến tên - Phịng học - Đồ chơi - Nhạc tập - Sân tập - Sổ điểm danh (2)từ ngày 23/12/2019 đến ngày 10/01/ 2020) Số tuần thực tuần đến ngày 10/01/2020 HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Đón trẻ - Cơ đến sớm mở cửa, vệ sinh thơng thống phịng học, qt dọn lớp - Cô niềm nở với trẻ với phụ huynh trẻ đón trẻ vào lớp - Nhắc trẻ chào cô giáo bố mẹ bạn, cô trao đổi với phụ huynh trẻ - Cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân nơi quy định 2 Trò chuyện * Quan sát tranh đoàn tàu - Các quan sát xem hình có tranh đây? - Đồn tàu có toa con? - Đồn tàu phương tiện giao thơng đường gì? - Cơ khái quát lại * Quan sát tranh máy bay - Các xem lại có tranh đây? - Máy bay có cánh? - Máy bay phương tiện giao thông đường gi? - Cô khái quát lại 3 Thể dục sáng: Cô kiểm tra sức khỏe trẻ + Khởi động: Trẻ sân khởi động -Cho trẻ Khởi động: “Đồn tàu nhỏ xíu” theo đội hình vịng trịn kiểu gót chân + Trọng động: + Hơ hấp: Hít vào thở từ từ + ĐT tay2: Đưa hai tay lên cao,ra phía trước,sang hai bên(NM) + ĐT Bụng 1: Quay sang trái sang phải + ĐT bụng: Ngồi xổm đứng lên + ĐT bật: Bật chỗ + Hồi tĩnh: Trẻ nhẹ nhàng 1-2 vòng 4 Điểm danh: - Cô lấy sổ điểm danh trẻ tới lớp - Cô báo xuất ăn cho cô nuôi - Trẻ chào cô giáo bố mẹ, bạn - Trẻ cất đồ dùng - Trẻ xem tranh -Tranh đoàn tàu - Nhiều - Đường sắt -Tranh máy bay -Có cánh -Đường hàng không - Trẻ khởi động - Trẻ tập theo cô 3Lx8N 2Lx4N 2Lx4N 2Lx4N - Trẻ nhẹ nhàng - Dạ cô (3)H O T Đ N G G Ó C NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH U CẦU CHUẨN BỊ 1.Góc đóng vai: - Chơi đóng vai cảnh sát giao thơng,bác lái xe, hành khách tàu 2.Góc xây dựng: - Lắp ghép đường tàu 3 Góc nghệ tḥt: Tơ màu,vẽ nặn cắt dán số biển báo giao thông 4 Góc sách- học tập - Xem sách, tranh truyện chủ đề số phương tiện giao thơng đường sắt, đường hàng khơng 5 Góc thiên nhiên - Tưới chăm sóc - Trẻ biết chơi theo nhóm - Biết thể vai chơi, hành động vai chơi - Biết sử dụng nguyên vật liệu để xếp PTGT đường sắt - Rèn khả khéo léo đôi tay cho trẻ, thể sáng tạo để tạo sản phẩm đẹp - Trẻ biết làm sách - Trẻ biết cách giở sách xem tranh ảnh - Trẻ chăm sóc -> Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ loại - Đồ chơi gia đình - Lắp ghép chơi xây dựng - Giấy bút sáp màu đất nặn tranh ảnh hoa - Sách, tranh - Các loại Xô tưới nước (4)HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1.Ổn định, trị chuyện chủ đề - Cơ cho trẻ hát bài:Tàu lửa + Các vừa hát hát nhắc đến phương tiện giao thơng gì? + Các có nhiều phương tiện giao thông đường sắt nhớ ngồi tàu lửa khơng thị đầu hay tay ngồi - Hỏi trẻ: học chủ đề gì? - Các đến với góc chơi ngày hơm *Giới thiệu góc chơi Cơ giới thiệu góc chơi phân vai, góc xây dựng, góc nghệ thuật, góc học tập, góc thiên nhiên, chuẩn bị đồ dùng góc chơi… *Thỏa thuận trước chơi - Cho trẻ nhận góc chơi, vai chơi - Con chơi góc nào? Con đóng vai gì? - Cịn thích góc chơi nào?- Góc xây dựng làm gì?- Cần nguyên vật liệu để lắp ghép đường tàu, - Cịn chơi góc chơi nào?- Góc nghệ thuật làm gì? Tơ màu giao thơng đường nhỉ? - Góc sách xem tranh ảnh chủ đề số phương tiện giao thông đường sắt 2 Qúa trình chơi- Cơ bao qt trẻ chơi, nắm bắt khả chơi trẻ - Góc trẻ chưa biết chơi hay cịn lúng túng Cô chơi trẻ, giúp trẻ - Cô hướng dẫn trẻ gợi mở, hướng trẻ chơi góc, bổ xung xếp đồ dùng đồ chơi cho trẻ - Giúp trẻ liên kết góc chơi, vai chơi.+ Con làm vậy? 3.Kết thúc chơi - Cô cho trẻ tự nhận xét bạn nhóm - Cơ nhận xét chung- Cô cho trẻ cất đồ chơi vào nơi quy định - Trẻ hát - Tàu lửa -Vâng - Lắng nghe -Nhận vai chơi - Trẻ trả lời - Trẻ nhận xét T CH C CÁC Ổ Ứ (5)H O T Đ N G N G O À I T R I 1 Hoạt động có chủ đích: - Dạo chơi quan sát vườn rau xung quanh trường - Quan sát, trò chuyện xem tranh loại phương tiện giao thơng đường sắt đường hàng khơng, tìm hiểu luật lệ giao thơng sắt, đường hàng khơng 2 Trị chơi vận động - TC: “Về bến ” - “Ơ tơ chim sẻ” 3.Hoạt động tự do - Chơi đồ chơi trời - Vẽ phấn sân - Trẻ biết quan sát thời tiết - Biết tên phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng khơng - Trẻ biết đồn kết chơi - Hứng thú tham gia hoạt động, biết chơi trò chơi vận động - Trẻ thoải mái chơi - Giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết - Địa điểm quan sát - Xe máy, xe đạp - Vòng thể dục - Phấn HOẠT ĐỘNG (6)1 Hoạt động có mục đích - Cơ giới thiệu nội dung buổi hoạt động - Kiểm tra sức khỏe, trang phục cho trẻ trước sân *.Dạo chơi quan sát vườn rau xung quanh trường - Các quan sát xem vườn rau trường nào? - Các kể tên xem vườn rau trường có nhiều loại rau không? - Để vườn rau đẹp cần phải làm gì? -> Giáo dục trẻ ăn nhiều rau biết chăm sóc bảo vệ *.Quan sát, trò chuyện xem tranh loại phương tiện giao thơng đường sắt đường hàng khơng, tìm hiểu luật lệ giao thông sắt, đường hàng không Cô cho trẻ hát bài: Đồn tàu nhỏ xíu - Các vừa hát nói PTGT gì? - À quan sát xem đồn tàu gồm phận nhé? - Tàu hỏa dùng để làm gì? - Khi tàu hỏa có thị đầu, thị tay ngồi khơng? - Các xem có tranh đây? - Tranh vẽ phương tiện giao thơng đường nhỉ? - Các tham gia giao thơng phải chấp hành luật giao thơng nhé! 2 Hoạt động 2: Trị chơi vận động: * Trị chơi: Ơ tơ chim sẻ. - Cách chơi: Cơ vẽ vịng trịn làm vịm cây, đường kẻ làm đường tơ, cho trẻ làm ô tô xoay trịn tay giả làm người lái tơ, trẻ cịn lại làm chim sẻ xuống đường mổ thóc Khi có tiếng “bim bim” chim sẻ phải chạy nhanh lên vỉa hè chạy vào vòng tròn để trú - Luật chơi: Khi nghe thấy tiếng còi kêu “bim bim” trẻ phải nhảy tránh sang bên đường Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- lần * Trị chơi: Ơ tơ bến - Cách chơi Cô cho trẻ chơi lái ô tô chở hàng bến đỗ - Cô tổ chức cho trẻ chơi - lần - Cô động viên khuyến khích trẻ chơi 3 Hoạt động 3: Chơi tự - Cho trẻ chơi với đồ chơi thiết bị ngồi trời quan sát trẻ chơi,vẽ phấn sân, giáo dục trẻ chơi đồn kết với Ra sân - Trời lạnh - Trả lời theo ý hiểu - Trẻ quan sát - Hoa hồng, - Màu đỏ - Màu xanh - Hoa đồng tiền - Màu xanh - Vâng - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi - Trẻ chơi - Trẻ chơi - Trẻ vẽ A TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG (7)HOẠT ĐỘNG ĂN 1 Trước ăn - Trẻ rửa tay rửa mặt trước ăn 2.Trong ăn: - Tổ chức cho trẻ ăn trưa Sau ăn: - Trẻ biết thao tác rửa tay, mặt - Trẻ ăn hết phần ăn - Trẻ có nề nếp xếp bàn ghế gọn gàng - Nước, khăn - Bát, thìa, đĩa, khăn lau HOẠT ĐỘNG NGỦ 1 Trước ngủ 2 Trong ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ Sau ngủ dậy - Tạo điều kiện tốt cho trẻ ngủ ngon giấc - Trẻ nằm tư để ngủ - Ngủ sâu giấc - Tạo cho trẻ có tinh thần tốt sau giấc mơ - Chăn, gối, đĩa hát ru - Phịng ngủ thống mát, - Giường, gối đầu - Khăn, số động tác vận động HOẠT ĐỘNG CHƠI THEO Ý THÍCH 1 Ơn nội dung học buổi sáng - Ôn lại thơ hát câu chuyện học - Cho trẻ làm quen với tốn, ATGT, tạo hình Chơi theo ý thích bé - Xếp đồ chơi gọn gàng 3.Biểu diễn văn nghệ theo chủ đề chủ đề Thực vật - Nhận xét nêu gương tiêu chuẩn bé ngoan - Thưởng cờ cuối ngày - Biết xem tranh truyện chủ đề - Ôn học - Tạo cảm giác thoải mái cho trẻ trẻ tự chọn đồ dùng đồ chơi - Trẻ thuộc hát, biểu diễn tự nhiên - Nhận biết ưu khuyết điểm cá nhân trẻ bạn lớp - Những hát, thơ, truyện thuộc chủ đề Thực vật - Đồ chơi góc Các hát chủ đề chủ đề Thực vật - Cờ, bé ngoan TRẢ TRẺ - Vệ sinh cá nhân trẻ trước - Trẻ lấy đồ dùng nơi quy định - Biết lễ phép chào cô - Trẻ trước - Trẻ có thói quen lấy đồ dùng nơi quy định chào cô bạn với bố mẹ - Khăn mặt - Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ (8)- Cô hướng dẫn trẻ thao tác rửa tay, rửa mặt.Làm vệ sinh 2.Trong ăn: - Cô hỏi trẻ thực đơn ăn ngày hơm nay,và thực đơn thuộc nhóm gì? Cơ giới thiệu ăn chất dinh dưỡng.- Cô động viên trẻ ăn hết xuất ăn Sau ăn: - Cơ nhắc trẻ cất gọn ghế ngồi, rửa tay, rửa mặt - Trẻ rửa tay, mặt - Mời cô, mời bạn trước ăn - Trẻ thực 1 Trước ngủ - Cô dọn sẽ, thơng thống phịng ngủ - Cơ chuẩn bị đủ chăn, gối 2 Trong ngủ - Cô cho trẻ nghe hát dân ca để trẻ ngủ - Trẻ ngủ cô bao quát trẻ 3 Sau ngủ dậy - Cô cho trẻ vệ sinh sau ngủ dậy, chải tóc cho trẻ.-Hướng dẫn trẻ thu dọn phòng ngủ gọn gàng - Cho trẻ vận động nhẹ nhàng - Trẻ chuẩn bị vào phòng ngủ - Ngủ - Trẻ vệ sinh - Trẻ vận động Ôn nội dung học buổi sáng - Cô gợi ý hướng dẫn cho trẻ xem tranh truyện chủ đề Giao thơng- Cho trẻ ơn lại thơ “ Tiếng cịi tàu” - Cho trẻ làm quen với toán, ATGT, tạo hình Cơ cho trẻ chơi theo ý thích - Hướng dẫn trẻ chơi đồ chơi góc theo ý thích, xếp ngăn nắp gọn gàng 3 Nêu gương: Bước 1: Ổn định: Hát đọc thơ , kể chuyện chủ đề giao thông Bước 2: Biểu diễn văn nghệ- Cho trẻ biểu diền văn nghệ hát thuộc chủ đề Bước 3: Nhận xét nêu gương + Cô hỏi trẻ tiêu chuẩn bé ngoan + Cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan + Cho trẻ tự nhận xét mình, bạn Bước 4: Tuyên dương thưởng cờ -> Cô nhận xét trẻ cho trẻ cắm cờ - Trẻ đọc thơ, kể chuyện, hát - Trẻ chơi -Trẻ hát, đọc thơ - Trẻ biểu diễn theo nhạc - Nêu tiêu chuẩn bé ngoan - Trẻ tự nhận xét - Cắm cờ * Trả trẻ - Cô cho trẻ vệ sinh trước - Cho trẻ lấy đồ dùng nơi quy định, chào bố mẹ - Rửa tay chân - Chào cô, bố, mẹ, bạn B HOẠT ĐỘNG HỌC (9)Tên hoạt động: VĐCB: Đi khuỵu gối. Trò Chơi: Thi nhanh Hoạt động bổ trợ: Đọc thơ: Tiếng cịi tàu I Mục đích- u cầu 1 Kiến thức - Trẻ biết cách khuỵu gối - Trẻ biết tập BTPTC đẹp Trẻ biết làm theo hiệu lệnh cô - Trẻ biết chơi trò chơi hứng thú chơi trò chơi 2 Kỹ năng: - Rèn kỹ nhanh nhẹn hoạt bát chơi trò chơi - Rèn khả phối hợp nhịp nhàng tay chân 3 Thái độ: - Giáo dục trẻ ý thức tập thể dục tập luyện hàng ngày để thể khỏe mạnh - u thích mơn học II Chuẩn bị 1 Đồ dùng – đồ chơi cho giáo viên trẻ: - Vòng thể dục 2 Địa điểm tổ chức: - Ngoài sân III Tổ chức hoạt động Hướng dẫn giáo viên Hoạt động trẻ 1 Ổn định - Cho trẻ đọc + Bài hát nói PTGT nào? + Tàu hỏa phương tiện giao thơng đường gì? + Giáo dục trẻ tàu khơng thị đầu, tay ngồi nguy hiểm, khơng chơi gần đường sắt không ném đất đá lên tàu tàu chạy 2 Giới thiệu bài Đến lớp đến trường khơng học mà cịn phải tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ, hôm cô dạy tập thể dục “đi khụy gối” nhé! - Cô kiểm tra sức khỏe trẻ 3 Hướng dẫn a.Hoạt động 1: Khởi động - Cho trẻ kiểu chân, nhanh chậm, khom, kiễng gót, vẫy tay, xếp đội hình hàng ngang quay mặt lên phía b.Hoạt động 2: Trọng động * Tập tập phát triển chung - ĐT Tay: Hai tay đưa lên cao, phía trước,sang hai bên - ĐT Bụng: Quay người sang trái sang phải - ĐT Chân: Ngồi xổm đứng lên ( MN) - Trẻ đọc - Một đoàn tàu - PT giao thông đường sắt - Lắng nghe - Vâng - Khởi động theo hiệu lệnh cô - Xếp đội hình hàng ngang - Tập tập PTC - 2Lx 8N (10)- ĐT Bật: Bật chỗ Cô tập trẻ : - Mỗi động tác tập 2x nhịp.ĐTNM tập 3x nhịp *Vận động bản: Đi khụyu gối + Cô tập mẫu lần Không phân tích + Cơ tập mẫu lần 2:Phân tích: Cơ đứng trước vạch xuất phát hai tay chống hông có hiệu lệnh khụy hai đầu gối thẳng phía trước đến hết vạch qui định cuối hàng đứng + Gọi trẻ lên tập mẫu + Lần 1: Cho trẻ thực trẻ + Lần 2: Cho tổ thi đua với xem đội nhanh khéo + Lần 3: cho đội thi đua theo nhạc Kết thúc nhạc đội nhanh chiến thắng - Trò chơi:Thi nhanh - Cách chơi: Cơ có chiêc vịng thể dục bến đỗ xe ga tàu, bạn làm đoàn tàu vừa vừa hát “Một đồn tàu”khi có tiếng sác xơ nhanh chân chạy bến ga tàu mà cô chuẩn bị trước - Luật chơi: Mỗi bến đỗ tàu, tàu chưa tìm bến đỗ tàu thua nhảy lị cị - Cô tổ chức cho trẻ chơi bao quát nhận xét trẻ sau lượt chơi c Hoạt động 3: Hồi tĩnh - Cho trẻ nhẹ nhàng 1-2 vòng 4 Củng cố giáo dục - Hỏi trẻ hơm thực vận động gì? - Chơi trị chơi gì? - Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục 5 Kết thúc- Cho trẻ sân chơi - Quan sát cô hướng dẫn - Quan sát lắng nghe - Xung phong lên tập - Lần lượt trẻ thực -Trẻ thi đua - Nghe cô phổ biến cách chơi luật chơi - Chơi trò chơi - Đi lại nhẹ nhàng - Đi khụy gối - Thi nhanh - Lắng nghe - Ra chơi * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): Thứ ngày tháng năm 2020 (11) Tìm hiểu số phương tiện giao thơng đường Sắt, đường hàng không Hoạt động bổ trợ: Hát “đồn tàu nhỏ xíu” I Mục đích- Yêu cầu 1 Kiến thức - Trẻ biết tên gọi đặc điểm, cấu tạo loại PTGT đường sắt, đường hàng không - Trẻ biết luật số biển báo giao thông đường sắt, đường hàng không 2.Kỹ năng - Phát triển kỹ quan sát, rèn luyện kỹ so sánh ghi nhớ - Phát triển ngôn ngữ, biểu đạt kỹ chơi theo nhóm - Rèn kĩ ghi nhớ có chủ đích 3.Thái độ - Giáo dục trẻ biết tuân thủ luật giao thông đường sắt, hàng không II Chuẩn bị 1.Đồ dùng cho giáo viên trẻ - Tranh ảnh tàu máy bay chở khách, chở hàng - Que lô tô loại PTGT đường sắt, hàng không 2.Địa điểm tổ chức - Trong lớp III Tổ chức hoạt động Hướng dẫn giáo viên Hoạt động cùa trẻ 1.Ổn định tổ chức - Cô cho trẻ hát “Đồn tàu nhỏ xíu” + Bài hát có nhắc đến PTGT đường nào?? + Khi ngồi tàu xe có chạy nhảy khơng? - Giáo dục trẻ tham gia giao thông phải chấp hành luật lệ giao thông, không nô đùa chạy nhảy xe, phải ý lắng nghe người lớn 2.Giới thiệu bài - Hôm cô tìm hiểu PTGT đường sắt phương tiện giao thông đường hàng không 3.Hướng dẫn. a Hoạt động 1: Quan sát tranh * Tàu hỏa - Cơ cho trẻ quan sát hình ảnh tàu hỏa - Hỏi trẻ hình ảnh vừa quan sát ? - Tàu hỏa gồm phận nào? - Tàu hỏa phương tiện giao thơng đường ? - Hát - Đường sắt - Trẻ kể … - Lắng nghe - Vâng - Quan sát - tàu hỏa (12)- Đầu tàu để làm ? - Các toa tàu dùng để làm ? - Bạn tàu kể cho biết tàu có ai? - Người tàu gọi ? - Khi muốn lên tàu để người tàu phải làm ? - Khi tàu chạy PTGT khác có chạy qua khơng? => Đúng tàu hỏa có nhiều toa, nhiều bánh chở nhiều hàng hành khách nên chạy tàu hỏa phải chạy đường sắt tàu chạy khơng xe chạy qua * Máy bay - Đây tranh vẽ phương tiện giao thông con? - Máy bay phương tiện giao thơng đường gì? - Máy bay có cánh? - Máy bay dùng để làm gì? - Người lái máy bay gọi gì? => Giao dục trẻ ngồi tàu, máy bay khơng cho tay, thị đầu ngồi cửa sổ, tàu, máy bay đỗ hẳn xuống b.Hoạt động 2: So sánh tàu hỏa máy bay - Giống nhau: Đều phương tiện giao thông, dùng để trở trở khách - Khác nhau: Tàu phương tiện giao thông đường sắt chay đường ray, máy bay phương tiện giao thông đường hàng không bay cao, khơng gian b.Hoạt động 3:Trị chơi thi xem chọn * Cách chơi : Cô chia nhóm chơi - Nhóm 1:Tim tranh PTGT đường thủy - Nhóm 2: Tìm tranh PTGT đường - Nhóm 3: Tìm tranh PTGT đường sắt - Nhóm 4: Tìm tranh PTGT đường hàng khơng - Để người lái tàu ngồi - Để trở hành khách hàng hóa - Người lái tàu,nhân viên phục vụ tàu - Hành khách - Phải mua vé - Không - Máy bay - Hàng không - Hai cánh - Trở người, hàng hóa - Phi cơng - Vâng - Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời - Nghe cô phổ biến cách chơi (13)- Nhiệm vụ nhóm phải bật qua vịng thể dục lên lấy tranh đội - Luật chơi: Thời gian tính theo nhạc nhạc kết thúc trị chơi kết thúc Nhóm tìm đươc nhiều PTGT nhóm thắng - Cơ tổ chức cho trẻ chơi 4 Củng cố : - Hôn học ? - Được chơi trị chơi ? 5 Kết thúc : - Giáo duc trẻ đường phải bên phải đường không bên trái đường, ngồi tàu xe khơng thị đầu tay ngồi nguy hiểm - Trẻ chơi trị chơi - Tìm hiểu PTGT đường sắt, dường hàng không -Thi xem chọn - Lắng nghe * Đánh giá trẻ hàng ngày ( Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): Thứ ngày tháng năm 2020 Tên hoạt động: VĂN HỌC Thơ: Tiếng Còi Tàu Hoạt động bổ trợ: Trị chuyện chủ đề phương tiện giao thơng đương sắt I Mục đích- Yêu cầu 1.Kiến thức - Trẻ biết tên thơ, tên tác giả, hiểu nội dung, ý nghĩa thơ - Trẻ biết số biển báo luật giao thông đường sắt 2.Kỹ năng - Rèn kỹ nghe đọc diễn cảm - Rèn khả phát triển ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc 3 Thái độ - Giáo dục trẻ tham gia giao thông phải chấp hành luật lệ lệ giao thông không nô đùa chạy nhảy xe II Chuẩn bị 1.Đồ đồ dùng cho giáo viên trẻ -Tranh minh họa nội dung thơ - Que (14)III Tổ chức hoạt động Hướng dẫn giáo viên Hoạt động trẻ 1 Ổn định tổ chức - Trò chuyện với trẻ chủ đề - Bạn cho cô biết chủ đề tuần chủ đề gì? - Phương tiện giao thơng đường sắt có phương tiện nào? - Tầu hỏa có toa tàu? - Các tàu chưa? - Giáo dục trẻ tàu phải nghe lời người lớn, khơng thị đầu cửa sổ, chạy nhảy tàu 2 Giới thiệu bài -Hơm có thơ hay nói đồn tầu có muốn biết thơ khơng, thơ “ tiếng còi tàu” nhà thơ Hồng Vi 3 Hướng dẫn a Hoạt động 1: Đọc thơ diễn cảm - Cô đọc lần 1: Diễn cảm - Cô vừa đọc cho nghe thơ gì? Của nhà thơ sáng tác? - Cô kể lần + Tranh minh họa - Giảng nội dung: Bài thơ tiếng còi tàu muốn nhắc nhở người có tàu đến khơng cổng chắn chơi, hay vượt qua đường tàu tàu xịch đến - Cô đọc lần 3: cô đọc kết hợp với powerpont b.Hoạt động 2: Đàm thoại + Các vừa nghe cô đọc thơ gì? + Tiếng cịi tàu kêu nào? + Trong thơ nhắc nhở người điều gì? + Có vượt qua đường tàu tàu xịch đến không? + Qua thơ rút học cho thân? - Giáo dục trẻ phải ý quan sát loại phương tiện giao thông, qua đường phải có người lớn dắt c.Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ - Cô cho trẻ đọc thơ theo nhiều hình thức cho trẻ thuộc thơ ( Truyền khẩu, đọc theo tín hiệu tay cô) - Cho trẻ đọc thi đua theo tổ - Cho trẻ đọc theo nhóm cá nhân trẻ - Cô nghe sửa sai sửa ngọng giúp cho trẻ đọc - Nhận xét tuyên dương trẻ đọc to rõ ràng 4 Củng cố. - Hôm học thơ gì? - Qua thơ học điều gì? - Giáo dục trẻ đường nhớ vỉa hè, đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy không chơi chạy nhảy lòng đường - Trẻ hát - Em bé - Tập lái ô ô tô - Lắng nghe - Vâng - Lắng nghe - Quan sát tranh - Tiếng còi tàu - xình xịch xình xịch - Đừng cổng chắn - Không - Trẻ trả lời - Lắng nghe - Trẻ đọc - Thi đua theo tổ - Tiếng còi tàu - Trả lời (15)5 Kết thúc. - Cô nhận xét tuyên dương trẻ * Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): Thứ ngày tháng năm 2020 Tên hoạt động: Toán So sánh số lượng phạm vi 4 Hoạt động bổ trợ: Đọc thơ “ Đèn giao thơng” I Mục đích- u cầu 1 Kiến thức: -Trẻ biết so sánh số lượng phạm vi - Trẻ nhận biết nhóm có số lượng 2 Kỹ năng: - Rèn kỹ so sánh quan sát, kĩ thực hành - Rèn khả phát triển nhận thức khả ghi nhớ cho trẻ 3 Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia vào tiết học - Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn II Chuẩn bị 1.Đồ dùng giáo viên trẻ: - Nhạc : “Em qua ngã tư đường phố” - Mơ hình cửa hàng bán tơ, xe máy, xe đạp - Mỗi trẻ hình tơ, hình xe máy, xe đạp - Máy tính, que chỉ, giáo án - Thẻ số 2, 3, 4, bảng con, nhà 2 Địa điểm tổ chức: - Trong lớp học III T ch c ho t ổ ứ động: Hướng dẫn giáo viên Hoạt động cuả trẻ 1: Ổn định: - Cho trẻ đọc thơ “ Đèn giao thông” - Các vừa đọc thơ gì? - Trong thơ nhắc đến loại đèn nào? - Giáo dục trẻ: Biết tuân thủ luật lệ giao thông tham gia giao thông - Trẻ đọc - Đèn giao thông - Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng (16)2 Giới thiệu bài: - Hôm cô dạy so sánh số lượng phạm vi nhé! 3 Hướng dẫn. a Hoạt động 1:Ôn luyện - Các cô thăm quan cửa hàng bán đồ chơi phương tiện giao thông nào? - Các xem có xe ? - Các đếm xem có xe máy, xe đạo xe ô tô? - Các tìm thẻ số để gắn tương úng vơi ô tô, xe máy ,xe đạp nhỉ? - Đúng cửa hàng có ô tô, xe đạp xe máy - Bây chỗ nào! b Hoạt động 2: So sánh số lượng phạm vi 4 - Cô phát cho trẻ rổ đồ dùng - Các xem rổ có nào? - Bây cô xếp xe máy bảng nhé! (Cho trẻ vừa đếm vừa xếp) + Có xe máy vừa xếp ra? - Cho trẻ đếm - Bây lại lấy xe đạp xếp phía nhé! + Các đếm xem có xe đạp? - Cho trẻ đếm + Các thấy Chiếc xe đạp xe máy với nhau? + Số xe đạp xe máy mấy? + Vậy gắn thẻ số cho xe đạp xe máy? cho trẻ gắn thẻ số tương ứng - Bây cô cất xe đạp ( Cô trẻ làm, cô quan sát sửa sai cho trẻ) + Bây số xe đạp xe máy con? + Số xe đạp xe máy số nhiều hơn? + Nhiều mấy? - Vâng - Vâng - Xe máy, xe đạp, xe ô tô - xe ô tô, xe đap, xe máy - Thẻ số - Trẻ chỗ ngồi - Trẻ lấy rổ đồ dùng - Có lơ tơ xe đạp xe máy - Trẻ thực - Có - Trẻ đếm 1,2,3,4 - Trẻ thực - Có (17)- Bây cô lại cất xe máy( Trẻ làm) + Các xem số xe đạp xe máy nào? + Bằng mấy? - Cho trẻ đếm + Tìm thẻ số tương ứng với số xe đạp xe máy nhỉ? (Cô trẻ gắn thẻ tương ứng) - Bây cất giúp cô xe đạp xe máy vào rổ ( Vừa cất vừa đếm) c Hoạt đông 3: Luyện tập củng cố. * Trị chơi : Tìm số nhà - Cách chơi: Cơ có ngơi nhà số 2, 3, cô phát cho trẻ thẻ số 2, số Cho trẻ vừa vừa hát theo nhạc “Em qua ngã tư đường phố” Khi có hiệu lệnh (Tiếng săc xơ) tìm số nhà tương ứng với số thẻ tay trẻ - Luật chơi: Trẻ tìm sai nhà, chưa tìm nhà nhảy lị cị hát hát - Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần - Nhận xét, khen trẻ 4.Củng cố giáo dục: - Hôm học gì? - Cơ giáo dục, nhắc nhở trẻ cần ý học 5.Kết thúc: - Cô nhận xét- tuyên dương trẻ - Cho trẻ chơi - Trẻ thực - Bằng - Là - Trẻ đếm 1,2,3 - Số - Trẻ đếm - Trẻ nghe - Trẻ chơi - So sánh số lượng phạm vi -Trẻ lắng nghe * Đánh giá trẻ hàng ngày (Đánh giá vấn đề bật về: tình trạng sức khỏe; trạng thái cảm xúc; thái độ hành vi trẻ; kiến thức; kĩ trẻ): Thứ ngày 10 tháng năm 2020 Tên hoạt động: Dạy hát: Em qua ngã tư đường phố (18) Trị chơi: Ai đốn giỏi I Mục đích - yêu cầu 1Kiến thức: - Trẻ hát thuộc lời hát, nhớ tên hát, tên tác giả - Biết cách chơi trò chơi 2 Kỹ năng: - Rèn kĩ hát giai điệu hát, thể tình cảm biểu diễn - Rèn kĩ chơi trị chơi, nghe nhạc đốn tên hát - Rèn kỹ cảm thụ âm nhạc cho trẻ 3 Thái độ: - Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi u q giáo đoàn kết với bạn bè - Giáo dục trẻ chấp hành luật lệ giao thông II Chuẩn bị 1.Đồ dung cô trẻ - Dụng cụ âm nhạc, thơ “Tiếng còi tàu” - Nhạc hát 2 Địa điểm tổ chức: - Trong lớp III Tổ chức hoạt động Hướng dẫn giáo viên Hoạt động trẻ 1 Ổn định tổ chức - Cho trẻ đọc thơ: Tiếng cịi tàu - Các có biết tàu hỏa thuộc nhóm PTGT đường khơng? - Ngồi PTGT đường sắt cịn biết PTGT đường nữa? 2 Giới thiệu bài - Hôm có hát nói luật lệ giao thơng có muốn biết hát khơng? Đó hát “em qua ngã tư đường phố” 3 Hướng dẫn a Hoạt động 1:Dạy hát “Em qua ngã tư đường phố” - Cô hát lần 1: Không nhạc + Giới thiệu tên hát, tên tác giả - Cơ vừa hát cho nghe hát “Em qua ngã tư đường phố” nhạc sĩ Hồng Văn Yến sáng tác - Cơ hát lần Kết hợp nhạc + Giảng giải nội dung : Bài hát nói bạn nhỏ chơi trị chơi tham gia giao thơng ngã tư đương phố bạn nhớ luật lệ giao thông tham gia giỏi *Dạy trẻ hát - Cô dạy trẻ hát câu hết + Cô dạy trẻ học thuộc hát nhiều hình thức - Trẻ đọc - Đường sắt - Trẻ kể - Vâng - Nghe cô hát - Nghe cô giảng nội dung (19)như: hát cô, hát nối, hát theo tay cô… - Các vừa hát hát gi? - Bài hát sáng tác? + Khi trẻ học thuộc hát cho trẻ hát theo tổ + Nhóm nam nữ, hát + Cá nhân hát - Cô ý sửa sai cho trẻ, ý dạy trẻ hát nhạc Nếu trẻ chưa hát cô hát lại rõ ràng cho trẻ hát lại - Động viên khuyến khích trẻ hát b Hoạt động 2: Nghe hát: Cô dạy em học giao thông - Cô hát lần Giới thiệu tên hát - Các vừa nghe hát ‘’ Cô dạy em học giao thông nhạc sĩ Lâm Trọng Tường - Giảng nội dung: Bài hát nói luật lệ giao thơng phải bên phải đường khơng bên trái đường - Lần : Cho trẻ nghe đĩa - Động viên trẻ hưởng ứng cô c Hoạt động 3:Trò chơi âm nhạc : Ai đốn giỏi - Cách chơi: Cơ cho trẻ nghe đoạn giai điệu hát, nhiệm vụ đoán tên hát, hát hát phần q tặng - Luật chơi: Bạn đoán sai làm theo yêu cầu cô - Tổ chức cho trẻ chơi - Cơ quan sát khuyến khích trẻ chơi 4 Củng cố. - Các vừa hát gì? - Chơi trị chơi gì? 5 Kết thúc hoạt động - Nhận xét tuyên dương giáo dục trẻ - Bài hát: Em qua ngã tư đường phố - Nhạc sỹ Hoàng Văn Yến - Các tổ hát - Nhóm hát - Cá nhân hát - Nghe cô hát - Hưởng ứng cô - Lắng nghe - Chơi trò chơi - Bài hát: Em qua ngã tư đường phố - TC: Ai đoán giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề :Giao thông, Chủ đề :Giao thông