Giáo án Tin học 6-Tuần 16

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:29

4.. - Học bài: Quy trình làm rõ yêu cầu tìm kiếm; Lựa chọn công cụ tìm kiếm; Diễn đạt câu lệnh tìm kiếm; Đánh giá kết quả tìm kiếm... - Xem trước Bài tập thực hành 2. b) Cách thức tổ chứ[r] (1)Tuần 16 Ngày soạn: 28/11/2020 Tiết 31 Chủ đề 8: TÌM KIẾM VÀ CHỌN LỌC THÔNG TIN TRÊN INTERNET (tiết 3) I Mục tiêu: 1 Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: + Biết quy trình làm rõ u cầu tìm kiếm + Biết lựa chọn cơng cụ tìm kiếm + Biết diễn đạt câu lệnh tìm kiếm + Biết đánh giá kết tìm kiếm - Kỹ năng: + Tìm kiếm thơng tin theo quy trình + Lựa chọn cơng cụ tìm kiếm phù hợp + Diễn đạt câu lệnh tìm kiếm xác + Đánh giá kết tìm kiếm - Thái độ: tự giác, tích cực, chủ động học tập. 2 Phẩm chất, lực cần hình thành và phát triển cho học sinh: - Năng lực tự học: Học sinh tự nghiên cứu Sgk. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh tự giải vấn đề nảy sinh - Năng lực giao tiếp: Phát triển khả giao tiếp với thầy, giáo, bạn nhóm - Năng lực hợp tác: Học sinh hợp tác làm việc theo nhóm để giải các vấn đề II Chuẩn bị:  Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy.  Học sinh: SGK, xem trước nhà. III Tổ chức hoạt động dạy học: 1 Ổn định lớp (1’) 2 Kiểm tra bài cũ (5’) + Thế kết tìm kiếm phù hợp? + Em cho biết bước tìm kiếm thơng tin hiệu quả? N i dung bai m iô HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG KIẾN THỨC  Hoạt động 1: Khởi động (5') (2)Nội dung: Tình Khởi động. GV em đọc nội dung chiến lược tìm kiếm thơng tin Lan HS đọc nội dung  Hoạt động 2: Vận dụng  Vận dụng 1: Kỹ thuật tìm kiếm và chọn lọc thông tin Internet (tiếp theo) (20’) Mục đích: Biết kỹ thuật tìm kiếm chọn lọc thơng tin. Nội dung: Kỹ thuật tìm kiếm chọn lọc thông tin Internet. GV: Em cho biết chiến lược tìm kiếm thơng tin Lan gồm bước? GV: Bước làm rõ u cầu cần tìm Lan có quy trình như nào? GV em thảo luận làm rõ y/c tìm kiếm cho tình khởi động GV gọi HS trình bày GV: Em sử dụng cơng cụ tìm kiếm để tìm kiếm thơng tin cảu Lan? GV: Em diễn đạt thành hai câu lệnh tìm kiếm cho thông tin Lan ghi lại kết GV: Thơng tin Internet có phải lúc xác khơng? Tại sao? GV nhận xét HS: bốn bước HS: đặt câu hỏi, chia nhỏ vấn đề, lập bảng kê từ đồng nghĩa HS thảo luận nhóm HS trình bày HS: đa mục tiêu HS: thực với máy tính ghi lại kết vào sách HS: khơng xác hầu hết khơng qua thầm định HS lắng nghe 2 Kỹ thuật tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet (tiếp theo) Chiến lược tìm kiếm thơng tin Lan - Bước 1: Làm rõ yêu cầu tìm kiếm Đặt câu hỏi, chia nhỏ vấn đề, lập bảng kê từ đồng nghĩa - Bước : Chọn công cụ tìm kiếm phù hợp Đa mục tiêu, hình ảnh, video, tin tức - Bước 3: Diễn đạt câu lệnh tìm kiếm Khơng phân biệt chữ hoa hay chữ thường, không quan tâm ngữ pháp, hoạt động dựa tren từ khóa - Bước 4: Đánh giá kết Dựa độ tin cậy trang web : chủ sở hữu, tác giả, mục đích, tính xác tính cập nhật  Vận dụng 2: Thang điểm đánh giá (7’) Mục đích: Biết tiêu chuẩn đánh giá nguồn thông tin từ Internet. Nội dung: Thang điểm đánh giá. GV: Sử dụng bảng tiêu chí đánh giá bảng (trang 57) em kiểm tra kết tìm kiếm bước có phải nguồn tài liệu tốt hay không HS thực Thang điểm đánh giá 4 Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối: (2’) (3)- Học bài: Quy trình làm rõ yêu cầu tìm kiếm; Lựa chọn cơng cụ tìm kiếm; Diễn đạt câu lệnh tìm kiếm; Đánh giá kết tìm kiếm - Xem trước Bài tập thực hành b) Cách thức tổ chức: - HS: lắng nghe yêu cầu giáo viên - GV: giao nhiệm vụ cho HS c) Sản phẩm hoạt động học sinh: - Nêu được: Quy trình làm rõ yêu cầu tìm kiếm; Lựa chọn cơng cụ tìm kiếm; Diễn đạt câu lệnh tìm kiếm; Đánh giá kết tìm kiếm - Xem trước Bài tập thực hành d) Kết luận giáo viên: - GV nhận xét học IV Kiểm tra đánh giá chủ đề/bài học: (5’) + Có cơng cụ tìm kiếm thông tin Internet? + Tiêu chuẩn đánh giá thơng tin Internet dựa vào gì? V Rút kinh nghiệm: ……… ……… ……… Tuần 16 Ngày soạn: 28/11/2020 Tiết 32 Bài tập thực hành 2: TÌM KIẾM THƠNG TIN TRÊN INTERNET (tiết 1) I Mục tiêu: 1 Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: + Biết sử dụng cơng cụ Google để tìm kiếm thơng tin + Biết đánh dấu trang web + Biết lưu hình ảnh từ trang web - Kỹ năng: + Sử dụng Google để tìm kiếm thơng tin + Đánh dấu trang web + Lưu ảnh từ trang web máy tính - Thái độ: tự giác, tích cực, chủ động học tập. 2 Phẩm chất, lực cần hình thành và phát triển cho học sinh: - Năng lực tự học: Học sinh tự nghiên cứu Sgk. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh tự giải vấn đề nảy sinh (4)- Năng lực hợp tác: Học sinh hợp tác làm việc theo nhóm để giải các vấn đề - Năng lực thực hành: Sử dụng trình duyệt web tìm kiếm thống tin với Google. II Chuẩn bị:  Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy.  Học sinh: SGK, xem trước nhà. III Tổ chức hoạt động dạy học: 1 Ổn định lớp (1’) 2 Kiểm tra bài cũ (5’) - Có cơng cụ tìm kiếm thơng tin Internet? - Tiêu chuẩn đánh giá thông tin Internet dựa vào gì? N i dung bai m iô HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG KIẾN THỨC  Hoạt động 1: Khởi động (5') Mục đích: Đặt vấn đề vào mới. Nội dung: Giáo viên nêu tính mở bài. GV: Chúng ta sử dụng Internet để tìm địa một nơi hay khơng? HS: Có, nơi có đăng ký địa Google Map có địa website riêng  Hoạt động 2: Luyện tập  Luyện tập 1: Câu 1-Tìm địa và lộ trình (12’) Mục đích: Sử dụng Google để tìm kiếm thơng tin Internet. Nội dung: Câu 1. GV cho HS tìm địa : - Cơ sở Đại học Sử Phạm TP.HCM - Công viên Đầm Sen GV nhận xét HS: thực hành với máy tính Internet Ghi lại địa tìm hồn thành y/c HS lắng nghe, ghi nhớ Câu 1: An cần di chuyển xe buýt từ Cơ sở Đại học Sử Phạm TP.HCM đến công viên Đầm Sen  Luyện tập 2: Câu 2-Tình (15’) Mục đích: Tìm kiếm thơng tin đánh dấu website. Nội dung: Câu 2. GV y/c HS đọc Tình yêu cầu GV cho HS thực hành với máy tính HS đọc HS thực hành Câu 2: - Tìm địa trang web Scratch (5)đánh dấu - Sử dụng mục đánh dấu để truy cập lại trang Scratch 4 Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối: (2’) a) Mục đích hoạt động: hướng dẫn HS học cũ tiếp theo. - Học bài: Sử dụng công cụ Google; Đánh dấu trang web. - Xem trước câu 3,4 BTTH2. b) Cách thức tổ chức: - HS: lắng nghe yêu cầu giáo viên - GV: giao nhiệm vụ cho HS c) Sản phẩm hoạt động học sinh: - Thực được: Sử dụng công cụ Google; Đánh dấu trang web. - Xem trước câu 3,4 BTTH2. d) Kết luận giáo viên: - GV nhận xét học IV Kiểm tra đánh giá chủ đề/bài học: (5’) - Cơng cụ Google có địa truy cập gì? - Bookmark bar gì? V Rút kinh nghiệm: ……… ……… ………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học 6-Tuần 16, Giáo án Tin học 6-Tuần 16