hoa - Tự nhiên và xã hội 2 - Nguyễn Bích Luyện - Thư viện Tư liệu giáo dục

4 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:27

Muøa ñoâng, maây, hoa caûi höông, con suoái, doøng, nhöõng chuù nheän, laøng Daï, haøng cau, caây cau.. Taäp hôïp naøo döôùi ñaây ñaày ñuû caùc töø ngöõ chæ maøu saéc cuûa caûnh vaät tro[r] (1)ĐỀ LUYỆN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Môn : TIẾNG VIỆT – ĐỀ 1 Họ tên học sinh :……… Lớp : ……… I ĐỌC HIỂU – LUYỆN TỪ VAØ CÂU (30 phút ) : A ĐỌC THẦM : LÀNG DẠ MÙA ĐƠNG Mùa đông thực Mây từ cao theo sườn núi trườn xuống, lại gieo đợt mưa bụi mái chít bạc trắng Hoa cải hương vàng hoe vạt dài ẩn sương bên sườn đồi Con suối lớn ồn ào, quanh co thu lại, phô dải sỏi cuội nhẵn nhụi Khơng cịn phải lội qua suối nữa, dù bước chân Nơi thơng dịng, cẩn thận đặt phiến đá lớn cách bước đi, nơi sâu hơn, vầu qy trịn ơm đá thành trục cầu đón thân cau già, dẻo dai vững Trên mặt nước lại nhện chân dài gọng vó bận rộn vui vẻ cơng việc thi ngược dịng vượt lên Làng Dạ nằm sát chân núi, xanh biếc bóng tre non lạ chưa, bóng cau cao vút, lô xô, thân mảnh dẻ đơn sơ nét thẳng xịe tàu xanh bóng Mùa đông chết lên tới hàng cơi bên suối Trên cơi già nua cổ thụ, vàng cịn sót lại cuối khua lao xao trước giã từ thân mẹ đơn sơ Nhưng hàng cau làng Dạ bất chấp tất sức mạnh tàn bạo mùa đông, chúng y nguyên tàu vắt vẻo mềm mại én Trên đất rắn lại giá lạnh, đọt non xòe, vàng nhạt cau duyên dáng, đu đưa thân mình, tưởng chúng sinh cịn để trang điểm cho thôn làng Dạ thêm vẻ tú, nhẹ nhàng Ma Văn Kháng B DỰA THEO NỘI DUNG BAØI ĐỌC, HÃY CHỌN NHỮNG CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG :  Đọc hiểu: Cảnh làng Dạ miêu tả đọc vùng miền ? Chi tiết cho em biết điều ? a Ở miền núi Chi tiết cho biết cảnh miền núi : ……… ……… b Ở đồng Chi tiết cho biết cảnh đồng bằng: ……… ……… c Ở miền biển Chi tiết cho biết cảnh miền biển: ……… ……… d Ở làng quê xa xôi Chi tiết cho biết cảnh làng quê : ….……… ……… Tập hợp đầy đủ vật tác giả chọn tả ? a Mây, mưa bụi, sườn núi, suối, nhện, bóng cau b Mây, hoa cải hương, suối lớn, nhện, bóng cau, hàng cau c Mây, hoa cải hương, suối lớn, hàng cau, hàng cơi, đất, mùa đông d Mùa đông, mây, hoa cải hương, suối, dòng, nhện, làng Dạ, hàng cau, cau Tập hợp đầy đủ từ ngữ màu sắc cảnh vật ? a Bạc trắng, vàng hoe, xanh biếc, vàng b Vàng, vàng hoe, vàng nhạt, xanh biếc (2) c Bạc trắng, vàng hoe, xanh biếc, vàng nhạt, vàng, xanh bóng d Vàng, vàng hoe, vàng nhạt, xanh biếc, xanh non, bạc trắng, xanh bóng 4 Bóng tre non xanh biếc hàng cau làng Dạ với màu xanh bóng mùa đơng cho biết điều ? a Làng Dạ đẹp trù phú, đầy sức sống b Làng Dạ giàu có, nhiều xanh c Làng Dạ có nhiều cau cơi d Làng Dạ đón chào mùa đơng đến Ý nghĩa đọc ? a Miêu tả cảnh vật làng Dạ vào mùa ñoâng b Miêu tả vẻ đẹp sinh động, đầy sức sống cảnh vật làng Dạ vào mùa đông c Miêu tả vẻ đẹp sinh động , đầy sức sống người cảnh vật làng Dạ vào mùa đông d Miêu tả thay đổi cảnh vật làng Dạ vào mùa đông  Luyện từ câu : 1 Trong câu đây, từ trườn dùng với nghĩa gốc ? a Những rắn trườn theo bờ bụi qua đường nhỏ bên bờ suối b Mây từ cao theo sườn núi trườn xuống, lại gieo đợt mưa bụi mái chít bạc trắng c Nước trườn qua khe núi, tràn xuống đường Cẩn thận có nghĩa ? a Có ý thức tránh sơ suất, sai sót, tránh điều khơng hay xảy b Thực thời gian lâu bình thường c Thực nghiêm ngặt, khơng để lộ ra, không sơ hở Trong bài, nhện nhân hóa cách ? a Dùng động từ hoạt động người để nói nhện b Dùng từ đặc điểm người để nói nhện c Dùng từ đặc điểm, tính tình đại từ người để nói nhện Từ cổ kính thuộc từ loại ? a Danh từ b Động từ c Tính từ d Đại từ 5 Dòng gồm từ trái nghĩa với từ bận rộn ? a Nhàn, nhàn hạ, thảnh thơi, thong dong b Ung dung, nhàn hạ, lấn bấn, rộn ràng c Thảnh thơi, lật đật, vội vàng, thong dong 6 Trong câu : “Nơi nơng dịng, cẩn thận đặt phiến đá lớn cách bước đi, nơi sâu hơn, vầu qy trịn ơm đá thành trục cần đón thân cau già, dẻo dai chắn.” , từ phận trạng ngữ ? a Nơi nông dòng (3)A Chính tả : (10 phút) Nghe – viết tựa đoạn từ : « Nhưng hàng cau làng Dạ ………….vẻ tú, nhẹ nhàng ». ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… B Tập làm văn (30 phút): Đề : Tả hình dáng, tính tình người mẹ u q em Bài làm (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: hoa - Tự nhiên và xã hội 2 - Nguyễn Bích Luyện - Thư viện Tư liệu giáo dục, hoa - Tự nhiên và xã hội 2 - Nguyễn Bích Luyện - Thư viện Tư liệu giáo dục