bridge toán học 2 nguyễn thị hồng vân thư viện tư liệu giáo dục

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:24

[r] (1)Ngày 22/9/2005 Tiết 16: A) Mục tiêu: - HS nắm đa thức chia hết cho đơn thức - Nắm vững quy tắc chia đa thức cho đơn thức - Vận dụng tốt vào giải toán B) Chuẩn bị : Bảng phụ C) Tiến trình dạy: I) Kiểm tra: - HS1: Khi đơn thức A chia hết cho đơn thức B Phát biểu quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B( trường hợp chia hết) Làm tính chia -24x5y6: 4x3y3 - HS2: Làm tính chia 3 5 3 : 4 25 : x y x y a b c a b        II) Bài mới: Hoạt động thầy trò - GV: Yêu cầu hs làm ?1 Cho đơn thức 3xy2 Hãy viết đa thức có hạng tử chia hết cho 3xy2 (15x2y3 +5xy4-10xy5) - GV: Chia hạng tử đa thức cho 3xy2 ( 15x2y3: 3xy2+5xy4:3xy2-10xy5:3xy2) - GV: Cộng tích lại với ( 5xy+ 3y2 -10 y3) - GV: Ta vừa thực phép chia đa thức cho đơn thức Thương phép chia đa thức 5xy+ 5 3y2 -10 y3 - GV: Vậy muốn chia đa thức cho đơn thức ta làm nào? ( Muốn chia đa thức cho đơn thức ta chia hạng tử đa thức cho đơn thức cộng kết lại) - GV: Một đa thức muốn chia hết cho đơn thức ta cần điều kiện ? Ghi bảng I) Quy tắc: 1) Quy tắc: (SGK) 2) Ví dụ: (30x4y3-25x2y3-3x4y4) : 5x2y3 Giải: (30x4y3-25x2y3-3x4y4) : 5x2y3 =(30x4y3:5x2y3)+(-25x2y3:5x2y3)+ (-3x4y4:5x2y3) = 6x2 -5-3 5x2y (2)( Một đa thức muốn chia hết cho đơn thức tất hạng tử đa thức phải chia hết cho đơn thức) - GV: Yêu cầu hs làm 63 tr27 ( Đơn thức A chia hết cho đơn thức B) - GV: Yêu cầu làm vd sgk ( (30x4y3-25x2y3-3x4y4) : 5x2y3 =(30x4y3:5x2y3)+(-25x2y3:5x2y3)+ (-3x4y4:5x2y3) = 6x2 -5-3 5x2y) - GV: Yêu cầu hs làm ?2 (Dùng bảng phụ) ( Bạn Hoa giải đúng) - GV: Để chia đa thức cho đơn thức ngồi cách áp dụng quy tắc ta cịn làm nào? ( Ta cịn phân tích đa thức bị chia thành nhân tử mà có chứa nhân tử đơn thức thực chia tích cho một số) Chú ý: (SGK) II) Áp dụng: ?2 a) ( 4x4-8x2y2+12x5y):(-4x2) = -x2+ 2y2 -3x3y b) (20x4y-25x2y2-3x2y) : 5x2y = ( 20x4y: 5x2y)+( -25x2y2:5x2y) + (-3x2y:5x2y) = 4x2 -5y-3 III) Củng cố: 1/ Làm tập 64 tr28 SGK - HS: a) (-2x5+3x2- 4x3) : 2x2 = -x3+ 2-2x b) ( x3 -2x2y+3xy2) : (-1 2x) = -2x2 +4xy-6y2 c ) ( 3x2y2+6x2y3-12xy) : 3xy = xy+2xy2-4 2) Làm tập 65 tr28 SGK - HS: [3(x-y)4+2(x-y)3-5(x-y)2 ]:(y-x)2 - GV: Em có nhận xét luỹ = [3(x-y)4+2(x-y)3-5(x-y)2 ]:(x-y)2 thừa phép tính? =3(x-y)2+2(x-y)-5 (Các luỹ thừa có số(x-y) và (y-x) đối nhau)
- Xem thêm -

Xem thêm: bridge toán học 2 nguyễn thị hồng vân thư viện tư liệu giáo dục, bridge toán học 2 nguyễn thị hồng vân thư viện tư liệu giáo dục