Bài 2: Khám phá máy tính...

9 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:18

- Biết các khái niệm ban đầu về tệp, thư mục và vai trò của chúng trong việc tổ chức thông tin trên máy tính. - Thực hiện được các thao tác để khám phá các tệp và thư mục trên máy tính[r] (1) Tiết 3 Ngày soạn: 8/09/2017 Ngày dạy: 11/09/2017(4B,4C) 14/09/2017(4A) BÀI 2: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh có ý niệm ban đầu phát triển máy tính - Biết phận quan trọng máy tính - Biết phong phú hình dạng chức máy tính Kỹ năng: - Nhận biết máy tính có khả thực tự động chương trình - Nhận biết mơ hình hoạt động máy tính: nhận thơng tin, xử lí thông tin xuất thông tin 3.Thái độ: - Hào hứng việc học môn học II CHUẨN BỊ: - Gv: sách gk, giáo án - Hs: sách gk, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HĐ GV HĐ HS 1 Bài cũ: (5p) Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2 Bài mới: (35p) Chúng ta học máy tính, có biết lịch sử đời máy tính cải tiến không? Bài học hôm giúp biết điều - ổn định (2)Hoạt động 1:Máy tính xưa nay: (20p) Mục tiêu: - Học sinh có ý niệm ban đầu phát triển máy tính - Máy tính điện tử đời năm 1945, có tên ENIAC, nặng gần 27 tấn, chiếm diện tích gần 167m2 (H2- trang 5) - Máy tính ngày nặng khoảng 15kg, chiếm diện tích 0.5 m2. - Máy tính ngày nhỏ gọn hơn, tiêu tốn điện hơn, rẻ hơn… Hỏi: Các em biết nhiều máy tính em có biết nhiệm vụ phận máy tính khơng? Hoạt động 2: Các phận của máy tính (10p) Mục tiêu: Biết phận quan trọng máy tính Nhắc lại câu hỏi: Các phận máy tính làm nhiệm vụ gì? Hỏi: Bộ phận máy tính quan trọng nhất? 2.2 Kết luận (5p) - Khái quát phát triển máy tính, nhiệm vụ phận máy tính - Về nhà học lại - Quan sát, ghi - Lắng nghe câu hỏi - Thảo luận – trả lời + Bàn phím, chuột: đưa thơng tin vào để máy tính xử lí + Phần thân máy: Thực trình xử lí + Màn hình: Đưa thơng tin sau xử lí - Nghe rút kinh nghiệm – ghi - Trả lời câu hỏi + Phần thân máy (3)Tiết 4 Ngày soạn: 8/09/2017 Ngày dạy: 11/09/2017(4B,4C) 14/09/2017(4A) BÀI 2: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH (TIẾP) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh có ý niệm ban đầu phát triển máy tính - Biết phận quan trọng máy tính - Biết phong phú hình dạng chức máy tính Kỹ năng: - Nhận biết máy tính có khả thực tự động chương trình - Nhận biết mơ hình hoạt động máy tính: nhận thơng tin, xử lí thơng tin xuất thơng tin 3.Thái độ: - Hào hứng việc học môn học II CHUẨN BỊ: - Gv: sách gk, giáo án - Hs: sách gk, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HĐ GV HĐ HS 1 Bài cũ: (5p) Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: - Kiểm tra cũ 2 Bài mới: (35p) Chúng ta học máy tính, có biết lịch sử đời máy tính cải tiến khơng? Bài học hôm giúp - ổn định (4) 2.1 Các hoạt động: Hoạt động 3: Thực hành (30p) Mục tiêu: Giúp HS nắm vững kiến thức * Bài tập Gọi học sinh lên bảng tính: - Tính xem máy tính xưa nặng gấp lần máy tính - Tính xem máy tính xưa chiếm diện tích phịng rộng 20 m2. - Tính tổng 15, 21 thơng tin vào gì, thơng tin gì? - Tính hiệu 200 177; thơng tin vào gì, thơng tin gì? 2.2 Kết luận (5p) - Khái quát phát triển máy tính, nhiệm vụ phận máy tính - Về nhà học lại - Thực hành làm tập - Thực hành tính tốn - Lấy 27 đổi kg (= 27.000 kg) Sau lấy 27.000 kg chia cho 15 kg 27.000 : 15 = 1800 lần - Thực hành tính tốn - Lấy 167 m2 chia cho 20 m2. 167 : 20 = 8.35 phòng - Trả lời câu hỏi + Thông tin vào là: 15, 21, dấu (+) + Thông tin là: kết phép tính (=36) + Thơng tin vào là: 200, 177, dấu (-) + Thông tin là: kết phép tính (=23) - Lắng nghe (5)Tiết 3 Ngày soạn: 10/09/2017 Ngày dạy: 13/09/2017(5B,5A) 15/09/2017(5C,5D) BÀI 2: THƠNG TIN ĐƯỢC LƯU TRONG MÁY TÍNH NHƯ THẾ NÀO? I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh biết vai trò quan trọng việc tổ chức thông tin máy tính - Biết khái niệm ban đầu tệp, thư mục vai trò chúng việc tổ chức thơng tin máy tính Kỹ năng: - Nhận biết biểu tượng ổ đĩa, tệp, thư mục - Thực thao tác để khám phá tệp thư mục máy tính Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo q trình học tập II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh, phịng máy, máy tính - Học sinh: Đọc trước nội dung học, bút ghi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS 1 Bài cũ: (5p) -Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số: 2 Bài mới: (35p) - Đặt vấn đề Các em biết thiết bị lưu trữ máy tính đĩa cứng Vậy thông tin lưu đĩa cứng nào? cách tổ chức thông tin sao? cách xem thông tin lưu? Bài học hôm cô giúp em trả lời câu hỏi (6) 2.1 Các hoạt động Hoạt động 1:Tệp thư mục (10p) Mục tiêu: HS Biết Thư mục, tệp -Trong máy tính thơng tin lưu tệp Vd: tệp văn bản, tệp chương trình, tệp hình vẽ, -Các tệp xếp thư mục -Một thư mục chứa thư mục Vd: Trong thư mục KHỐI có thư mục 5/1, 5/2,5/3, 5/4, 5/5 - Gọi hs cho vài ví dụ thư mục thư mục - GV giảng tập tin cho ví dụ - GV cho ví dụ phân biệt thư mục tệp rút khái niệm KL: GV phân biệt thư mục tệp Hoạt động 2: Xem thư mục tệp (25p) Mục tiêu: Học sinh Hình dung liên tưởng tệp thư mục - Để xem tệp thư mục có máy tính, em nháy đúp biểu tượng My Computer Khi cửa sổ ra, nháy nút Folders, cửa sổ gồm hai ngăn nhìn thấy đĩa ổ đĩa có máy tính Lắng nghe Cho ví dụ Lắng nghe - Chú ý lắng nghe (7)- Một cách khác để khám phá máy tính: Nháy nút phải chuột biểu tượng My Computer nháy Explore (khám phá) danh sách sau Chú ý: Biểu tượng thiết bị nhớ Flash xuất cắm vào máy tính - Thực hành làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành KL: GV nhắc lại bước vào xem thư mục tập tin. - Lên làm thực hành Tiết 4 Ngày soạn: 10/09/2017 (8)NÀO? I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh biết vai trò quan trọng việc tổ chức thơng tin máy tính - Biết khái niệm ban đầu tệp, thư mục vai trị chúng việc tổ chức thơng tin máy tính Kỹ năng: - Nhận biết biểu tượng ổ đĩa, tệp, thư mục - Thực thao tác để khám phá tệp thư mục máy tính Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo trình học tập II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh, phịng máy, máy tính - Học sinh: Đọc trước nội dung học, bút ghi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS 1 Bài cũ: (5p) -Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số: 2 Bài mới: - Đặt vấn đề Các em biết thiết bị lưu trữ máy tính đĩa cứng Vậy thơng tin lưu đĩa cứng nào? cách tổ chức thông tin sao? cách xem thông tin lưu? Bài học hôm Cô giúp em trả lời câu hỏi 2.1 Các hoạt động: (9)Hoạt động 3: Thực hành (30p) Mục tiêu: Học sinh nắm kiến thức tệp thư mục - Yêu cầu HS đọc yêu cầu Thực hành 1, 2, 3, SGK - Cho HS thảo luận - Hướng dẫn cho HS phần thực hành 2.2 Kết luận (5p) - Nhắc lại tệp thư mục, cách xem tệp thư mục - Phân biệt tệp thư mục - Nhận xét tiết học - Về nhà thực hành, học làm tập - Xem trước phần học - Đọc yêu cầu thực hành - Thảo luận - Thực hành theo yêu cầu GV - Lắng nghe _
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2: Khám phá máy tính..., Bài 2: Khám phá máy tính...