đi tới trường âm nhạc 1 lê thị ngọc bích thư viện tư liệu giáo dục

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:11

2) Có tri thức: Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật và công nghệ đã trở thành động lực để thúc đẩy xã hội phát triển thì con người cần phải có tri thức. Tri thúc là những kiến[r] (1)(2)Họ tên: Trần Thị Quyền Chức vụ : Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Đức Tài BÀI DỰ THI " TÌM HIỂU 80 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI LHPN VIỆT NAM HỘI LHPN TỈNH BÌNH THUẬN" Câu Hãy cho biết Hội LHPN Việt Nam có tên gọi qua thời kì cách mạng ? Thời gian tổ chức lần đại hội Hội LHPN Việt Nam ? Ai người bầu làm Chủ tịch Hội ? Trả lời: - Qua thời kì cách mạng Hội LHPN Việt Nam có tên gọi là: Hội phụ nữ giải phóng, Hội phụ nữ dân chủ, Hội phụ nữ phản đế, Đoàn phụ nữ cứu quốc đến ngày 20/10/1946 tổ chức tiền thân thống thành Hội LHPN Việt Nam - Thời gian tổ chức lần đại hội: + Đại hội lần thứ nhất: Tại chiến khu Việt Bắc từ ngày 14 đến ngày 19/4/1950 + Đại hội lần thứ hai: Tại Hà Nội từ ngày 26 đến ngày 31/5/1956 + Đại hội lần thứ ba: Tại Hà Nội từ ngày đến ngày 13/3/1961 + Đại hội lần thứ tư: Tại Hà Nội từ ngày đến ngày 7/3/1974 + Đại hội lần thứ năm: Tại Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 20/5/1982 + Đại hội lần thứ sáu: Tại Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 20/5/1987 + Đại hội lần thứ bảy: Tại Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 20/5/1992 + Đại hội lần thứ tám: Tại Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 20/5/1997 + Đại hội lần thứ chín : Tại Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 23/2/2002 + Đại hội lần thứ mười: Tại Hà Nội từ ngày 01 đến ngày 04/10/2007 - Chủ tịch Hội là: Đồng chí: Lê Thị Xuyến Câu Hãy cho biết Hội PN tỉnh Bình Thuận đổi tên thành Hội LHPN Việt Nam tỉnh Bình Thuận Đại hội lần thứ mấy? Năm ? Ở đâu ? Và đại hội bầu làm hội trưởng ? Trả lời: Hội PN tỉnh Bình Thuận đổi tên thành Hội LHPN Việt Nam tỉnh Bình Thuận Đại hội lần thứ hai, năm 1951, Triền ( Căn Lê Hồng Phong) ? Và Đại hội bầu chị Võ Thị Khánh Lan làm hội trưởng Câu Mẹ Phạm Thị Ngư Phong Nẫm ( Phan Thiết) Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý nào? Mẹ có người liệt sĩ ? CƠNG ĐỒN GIÁO DỤC HUYỆN ĐỨC LINH CƠNG ĐỒN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TÀI 4 … …… Người thực : Trần Thị Quyền Chức vụ : Giáo viên BÀI DỰ THI " TÌM HIỂU 80 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HLHPN VIỆT NAM. (3)Trả lời: Mẹ Phạm Thị Ngư Phong Nẫm ( Phan Thiết) Đảng Nhà nước phoh tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mẹ có người liệt sĩ Câu Hãy cho biết có tiêu chí người phụ nữ Việt Nam thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước ? Nội dung cụ thể tiêu chí đó? Trả lời: - Có tiêu chí người phụ nữ Việt Nam thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Nội dung cụ thể tiêu chí: 1) Yêu nước: Người phụ nữ Việt Nam yêu nước trước hết phải người tin tưởng chấp hành tốt đường lối, chủ trương, pháp luật, sách Đảng, Nhà nước Trong tình hình nay, yêu nước thể rõ ý thức nâng cao cảnh giác cách mạng âm mưu diễn biến hịa bình lực thù địch chống phá cách mạng nhân dân ta Yêu nước thể yêu làng xóm, quê hương, cộng đồng mình, u cơng việc mà làm ln trăn trở để tìm cách thức thể cơng việc đạt hiệu quả, để có đóng góp xứng đáng vào cơng đổi đất nước Yêu nước yêu chế độ xã hội chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội đường tất yếu nước ta, đường mà Đảng, Bác Hồ chọn nhằm thực mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" 2) Có tri thức: Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật công nghệ trở thành động lực để thúc đẩy xã hội phát triển người cần phải có tri thức Tri thúc kiến thức, trình độ học vấn kỹ nghề ngiệp người, trí tuệ trở thành yếu tố sản xuất chủ yếu, lực lượng sản xuất trực tiếp để tạo sở vật chất, làm cho sống người ngày văn minh, đại, đất nước ngày giàu mạnh Do muốn có tri thức, ngườu phụ nữ cần phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kiến thức mặt để nắm bắt biết vận dụng khoa học công nghệ vào sống Người phụ nữ thời đại – thời đại kinh tế tri thức phải biết vượt lên để có hội học tập, nâng cao kiến thức, lực cho thân để với nhân dân nước đóng góp cho nghiệp phát triển đất nước 3) Có sức khỏe: Là người phụ nữ thực tốt trách nhiệm người công dân xã hội, đảm tốt vai trị người vợ, người mẹ gia đình Có sức khỏe tồt để tiếp cận với phong trào lao động cơng nghiệp, có khả tập trung cao độ sức lực, trí tuệ để đạt suất, chất lượng hiệu cao công việc Sức khỏe vốn q người, người phụ nữ phải biết giữ gìn sức khỏe cho thân, có kiến thức chăm sóc sức khỏe, thực kế hoạch hóa gia đình, ni dạy tốt Sức khỏe người phụ nữ điều kiện giữ gìn hạnh phúc gia đình (4)5) Sáng tạo: Là người ln có suy nghĩ, say mê, tìm tịi áp dụng cơng việc xã hội cơng việc gia đìng nhằm đáp ứng yêu cầu sống Trong thời kì phát triển vũ bảo khoa học cơng nghệ, sáng tạo giúp người phụ nữ làm chủ trước cơng việc địi hỏi kỷ thuật cao, có sáng kiến, cải tiến, áp dụng mới, tiến khoa học công nghệ để nâng cao suất, chất lượng, hiệu cơng việc 6) Có lối sơng văn hóa: Được thể quan hệ ứng xử, lối sống công việc hàng ngày Trong giao tiếp lịch sự, nhẹ nhàng, dùng lờihay, ý đẹp, đoàn kết anh em, bạn bè, láng giềng, đồng chí đồng nghiệp, với tinh thần tương thân, tương ái, ăn mặc lịch sự, lành mạnh phù hợp với cơng việc, hồn cảnh, mơi trường sống; biết cách tổ chức, xếp ngăn nắp, gọn gàng trì ổn định sống gia đình; biết phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp người phụ nữ, kết hợp hài hòa, cũ, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Trong cơng việc, lối sống văn hóa thể tư thế, tác phong làm việc, giấc, kỷ luật lao động, quan hệ với đồng nghiệp chân tình, có ý thúc giúp tiến 7) Có lịng nhân hậu: Thể tình thương yêu sâu sắc người, giàu lòng nhân ái, thủy chung, sẳn sàng giúp đỡ cảm thơng với người có hồn cảnh đặc biệt, khó khăn, với tinh thần tương thân, tương ái, " lành đùm rách" Có lịng độ lượng, vị tha, biết chia sẻ vui buồn với người, không mặc cảm xa lánh người mắc lỗi lầm, tạo hội cho họ tái hòa nhập cộng đồng, trở với sống đời thường 8) Quan tâm tới lợi ích xã hội cộng đồng: Là người ln biết đặt lợi ích chung người lên lợi ích cá nhân, sống tập thể cộng đồng, khơng cá nhân, vụ lợi, vun vén cho riêng Biết xây dựng mối đoàn kết, đùm bọc thương yêu, nhường nhịn lẫn người với người Sẳn sàng tham gia công tác xã hội với tinh thần tự nguyện, xây dựng cộng đồng bền vững, xã hội lành mạnh, người có ý thức quan tâm đến người khác với phương châm " người, người mình" Câu Anh, chị viết cảm nghĩ nội dung câu nói bác Hồ thư gởi Phụ nữ Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/1952: " Non sông gấm vóc Việt Nam phụ nữ ta – trẻ già, sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp rực rỡ" ( không 1500 từ) Câu Anh, chị cho biết điều tâm huyết muốn góp ý với hoạt động Hội phụ nữ cấp giai đoạn Trả lời: (5)rỡ" Đó lời khen ngợi lời nhắn nhủ Người gởi đến toàn thể phụ nữ Việt Nam Suốt đời mình, Bác để lại cho đời nhiều thứ quý giá, có suối nguồn tình cảm sâu nặng nghĩa tình, nâng niu quý trọng mà Bác dành cho nhiều hệ phụ nữ Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, phụ nữ Việt Nam có đóng góp to lớn cho nghiệp đấu tranh giải phóng dân tơc xây dựng đất nước Từ ngày đầu khởi nghĩa, đến kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lịch sử ghi nhận hàng vạn mẹ, chị không tiếc xương máu để chiến đấu, cống hiến cho độc lập dân tộc Phụ nữ Việt Nam vốn sinh đất nước anh hùng, lần bị kẻ thù xâm lược, đời sống cịn khó khăn gian khổ, song người phụ nữ Việt Nam ln có sắc phong cách riêng, chiến sĩ chống ngoại xâm dũng cảm, người nghệ sĩ giữ gìn, phát triển sắc tinh hoa văn hóa dân tộc, người phụ nữ đảm đang, trung hậu, người sản sinh hệ anh hùng dân tộc, người cần cù, thông minh, sáng tạo, khơng ngại gian khó vượt lên đói nghèo Chủ Tịch Hồ Chí Minh phong tặng cho phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng" Anh hùng, buất khuất, trung hậu, đảm đang" Đây không khích lệ động viên, mà cịn khẳng định vai trò người phụ nữ Việt Nam Chủ Tịch Hồ Chí Minh đánh giá vị trí, vai trị đóng góp người phụ nữ trình phát triển lịch sử dân tộc Việt Nam: "Non sơng gấm vóc Việt Nam phụ nữ ta trẻ già sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp rực rỡ" " Nhân dân ta anh hùng nhờ có bà mẹ Việt Nam anh hùng" "Dân tộc ta Đảng ta đời đời biết ơn Bà mẹ Việt Nam sinh cống hiến người ưu tú chiến đấu anh dũng tuyệt vời bảo vệ non sông gấm vóc tổ tiên ta để lại" Trong q trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ coi trọng công tác vận động phụ nữ, Xác định phụ nữ có vai trò lớn việc tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng Vì phụ nữ nhân loại, không huy động phụ nữ tham gia cách mạng khơng thể thắng lợi Phát huy truyền thống Câu Anh, chị cho biết điều tâm huyết muốn góp ý với hoạt động Hội phụ nữ cấp giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: đi tới trường âm nhạc 1 lê thị ngọc bích thư viện tư liệu giáo dục, đi tới trường âm nhạc 1 lê thị ngọc bích thư viện tư liệu giáo dục