em chơi đu âm nhạc 1 tạ xuân thuỷ thư viện tư liệu giáo dục

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:06

Đây là thấu kính phân kì vì choảnh cùng chiều và nhỏ hơn vật.[r] (1)TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HKII Lớp: 9 Môn: Vật Lý H tên: ………ọ Th i gian: 45 phútờ Điểm Lời phê I. Phần Trắc nghiệm : ( 2,0 điểm ) Học sinh khoanh tròn vào phương án mà em cho nhất. Câu : Số vòng dây cuộn sơ cấp 120V hệ số biến áp 0,25 : a Máy biến máy : A Tăng B Giảm Thế C Ổn áp D Cả A,B,C b Hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp : A 120V B 240V C 360V D 480V Câu : Thấu kính hội tụ : a Khi sờ tay vào thấy : A Phần rìa dày phần C Phần rìa phần B Phần rìa mỏng phần D Cả A,B,C sai b Chiếu chùm tia sáng song song đến thấu kính cho chùm tia ló khỏi thấu kính: A Loe rộng hai bên C Lại gần trục B Càng xa trục D Có phương giao điểm II Phần Tự Luận : ( 8,0 điểm ) Câu 1: Để giảm hao phí điện đường dây tải điện ta làm ? Câu 2: Nêu hai tia đặc biệt thấu kính tụ ? Vẽ hình minh họa ? Câu 3: Vật AB có dạng đoạn thẳng đặt vng góc với trục chính, có A nằm trục chính, thấu kính có tiêu cự 7,5cm, qua thấu kính thu ảnh chiều cao 13 lần vật a Đây thấu kính ? Vì ? b Vẽ hình tỉ lệ ? c Tính khoảng cách từ vật đến ảnh ? BÀI LÀM (2)ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I Phần Trắc nghiệm : ( 2,0 điểm ) Câu : a A ( 0,5 điểm ) b D ( 0,5 điểm ) Câu : a B ( 0,5 điểm ) b C ( 0,5 điểm ) II Phần Tự Luận : ( 8,0 điểm ) Câu : ( 1,0 điểm ) Để giảm hao phí điện đường dây tải điện : - Giảm điện trở đường dây ( 0,5 điểm ) - Tăng hiệu điện hai đầu đường dây tải điện ( 0,5 điểm ) Câu : ( 2,0 điểm ) Hai tia đặc biệt thấu kính hội tụ : - Tia tới qua quang tâm cho tia ló truyền thẳng theo phương tia tới ( ,5 điểm ) - Tia tới qua tiêu điểm có phương qua tiêu điểm cho tia ló song Song với trục ( 0,5 điểm ) ( 1,0 điểm ) Câu :(5,0 điểm ) a Đây thấu kính phân kì choảnh chiều nhỏ vật ( 0,5 điểm ) b Hình vẽ : ( 1,0 điểm ) Xét ∆ : ∆ F'A'B' ~ ∆ OF'OI F ' A ' F ' O = A ' B ' OI ( 0,5 điểm ) Mà : F'A' = F'O - A'O OI = AB Hay : F ' O− A ' OF ' O =A ' B' AB ( 0,5 điểm ) 7,5− A ' O 7,5 = 3 ( 0,5 điểm ) A'O = 5cm ( 0,5 điểm ) Xét ∆ : ∆ OAB ~ ∆ OA'B' F F O B B ’ ’ I F ’ (3)A ' O AO = A ' B ' AB A ' O AO = 3AO=3A ' O (1) ( 0,5 điểm ) => AO = 5.3 = 15 cm ( 0,5 điểm ) Vậy khoảng cách từ ảnh đến vật :
- Xem thêm -

Xem thêm: em chơi đu âm nhạc 1 tạ xuân thuỷ thư viện tư liệu giáo dục, em chơi đu âm nhạc 1 tạ xuân thuỷ thư viện tư liệu giáo dục