GIÁO ÁN TUẦN 30 CĐ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN (LỚP 5TA2) NĂM 2018

23 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:06

- Cô tập chung sự chú ý của trẻ bằng các câu hỏi như: + Thời tiết hôm nay như thế nào.. + Vì sao con biết.[r] (1)Tuần thứ::30 CHỦ ĐỀ LỚN: Thời gian thực hiện: tuần Chủ đề nhánh 3: Thời gian thực : tuần- từ ngày: 09/04 A.TỔ CHỨC CÁC ĐÓN TRẺ NỘI DUNG HOẠTĐỘNG MỤC ĐÍCH -U CẦU CHUẨN BỊ - Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân ,trò chuyện với phụ huynh dặc điểm tâm sinh lí, thói quen trẻ nhà - Trò chuyện làm quen dần với trẻ, giúp trẻ quen dần với cô giáo bạn Nhắc trẻ cất đồ dung cá nhân nơi quy định - Giới thiệu với trẻ chủ đề Chủ đề “ Hiện tượng tự nhiên” - Đàm thoại với trẻ tượng tự nhiên - Cho trẻ chơi tự theo ý thích -Trẻ đến lớp ngoan, có nề nếp - Trẻ thích học - Biết chơi bảo vệ đồ chơi trường - Biết chào hỏi, kính trọng giáo, cô bác trường - Biết yêu q bảo vệ mơi trường - Phịng nhóm sẽ, thoáng mát - Tranh ảnh chủ đề tượng tự nhiên THỂ DỤC SÁNG - Thể dục sáng: Điểm danh - Trẻ tập động tác - Trẻ có thói quen tập thể dục buổi sáng,biết phối hợp nhịp nhàng vận động - Rèn phát triển quan vận động - Phát trẻ nghỉ học để báo ăn - Trẻ bết vắng mặt có mặt bạn - Sân tập - Kiểm tra sức khỏe trẻ (2)NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN Từ ngày 26/03/2018 đến ngày 13/04/2018) Một số tượng thời tiết mùa hè đến ngày 13/04/2018) HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ *Đón trẻ - Giáo viên vui vẻ đón trẻ vào lớp Nhắc trẻ biết cất đồ dùng gọn gàng Khoanh tay chào cô, chào bố mẹ vào lớp - Giáo viên trao đổi phụ huynh vấn đề có liên quan đến trẻ - Cung cấp cho trẻ thông tin chủ đề như: xem tranh ảnh, trò chuyện + Giới thiệu tên chủ đề - Trị chuyện với trẻ thời tiết “hơm qua”, “hơm nay” mùa hè, ích lợi tác hại thời tiết mang lại - Giáo dục trẻ giữ gìn sức khỏe thời tiết thay đổi - Tổ chức cho trẻ chơi tự do, theo ý thích - Trẻ vào lớp - Trẻ trị chuyện - Trẻ trị chuyện - Trẻ chơi tự * TD sáng:a, Khởi động: : Cho trẻ khởi động vòng tròn kết hợp làm động tác tay chân nhanh chậm thường sau đứng thành hàng ngang theo tổ dãn cách + Hô hấp 5: Máy bay ù ù + ĐT tay: Tay đưa phía trước, lên cao + ĐT chân: đứng, đưa chân trước lên cao + ĐT bụng: Đứng đưa tay sau lưng, gập người trước + ĐT bật: Bật chân sáo b, Trọng động: Cô giới thiệu tập thể dục, cô tập cho trẻ tập theo cô C, Hồi tĩnh.: Thả lỏng, điều hoà * Điểm danh - Giáo viên gọi tên trẻ theo sổ theo dõi trẻ, goi đến tên bạn bạn dứng dậy khoanh tay - Cô chấm cơm báo ăn - Trẻ tập theo cô - Trẻ cô (3)HOAT ĐỘNG GÓC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH -U CẦU CHUẨN BỊ * Góc đóng vai: + Chơi bán hàng + Chơi gia đình * Góc chơi xây dựng: Chơi với cát nước * Góc tạo hình + Tơ màu, vẽ xé, dán cảnh mùa hè + Vẽ phấn khơ - phấn ướt *Góc sách + Xem tranh ảnh, trò chuyện thời tiết mùa hè, hoạt động người mùa hè + Xé, cắt, dán, vẽ làm sách tranh hoạt động người cảnh mùa hè - Trẻ tập thể vai Trẻ tập sử dụng số đồ dùng cách chế biến số ăn đơn giản trường mầm non - Trẻ biết phân cơng phối hợp với để hồn thành nhiệm vụ - Trẻ biết sử dụng số nguyên vật liệu gạch, xanh, hoa, để tạo thành mơ hình trường mầm non - Trẻ biết cách cầm bút di màu, tô màu tranh, dán hình ảnh trường Mầm non - Rèn luyện khéo léo bàn tay - Trẻ biết cách giở sách, truyện biết xem tập kể chuyện theo tranh vẽ Biết làm sách trường mầm non - Trang phục , đồ dùng, đồ chơi phù hợp - Đồ chơi, đồ chơi lắp ghép hàng rào, xanh -Bút màu, giấy màu, hồ dán - Sách, truyện, báo (4)HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Trò chuyện chủ đề - Hỏi trẻ tuần lớp học chủ đề gì? - Cho trẻ hát “Cho làm mưa với” - Trò chuyện với trẻ nội dung hát 2 Cơ giới thiệu nội dung chơi góc. - Cơ giới thiệu nội dung góc chơi - Cơ hỏi trẻ: + Con thích chơi góc chơi nào? Vì sao? + Con rủ bạn vào chơi với con? + Ai thích chơi góc xây dựng ( đóng vai, tạo hình, góc sách ) - Cho trẻ tự nhận góc chơi - Những góc chơi trẻ khơng chọn hướng trẻ vào chơi cô - Giáo dục trẻ chơi phải chơi nhau, không tranh giành đồ chơi, lấy cất đồ chơi gọn gàng 3.Qúa trình chơi - Cơ cho trẻ góc chơi trị chơi tàu bến Trẻ tự thỏa thuận chơi - Khi trẻ góc mà chưa thỏa thuận vai chơi, cô đến giúp trẻ thỏa thuận chơi - Góc chơi trẻ cịn lúng túng, chơi trẻ giúp trẻ hoạt động tích cực - Trong chơi ý góc chơi có sản phẩm ( góc xây dựng, học tập, tạo hình ) khuyến khích trẻ tạo sản phẩm nhanh đẹp 4 Nhận xét chơi: - Cô nhận xét trẻ q trình chơi - Cơ nhận xét tất góc chơi - Cho trẻ tham quan nhận xét góc xây dựng góc tạo hình - Cô nhận xét chung - Hỏi trẻ hôm chơi góc nào? - Cuối chơi, cô bật nhạc cho trẻ cất đồ chơi gọn gàng vào nơi quy định - Khen động viên trẻ Hỏi ý kiến trẻ chơi lần sau - Trẻ hát - Trẻ trị chuyện - Trẻ nghe - Trẻ trả lời - Trẻ giơ ta - Trẻ góc chơi - Trẻ chơi - Lắng nghe - Trẻ tham quan góc chơi nhận xét - Trẻ trả lời - Trẻ thu dọn đồ chơi cô (5)Hoạt động ngoài trời NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU CHUẨN BỊ * Hoạt động có chủ đích: - Quan sát bầu trời tượng nắng, gió, mây,… hoạt động người - Trẻ biết tên khu trường Biết hoạt động lớp.Tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên - Địa điểm quan sát - Trang phục phù hợp * Trò chơi vận động: Chơi thổi bong bóng xà phịng - Trẻ chơi thành thạo trò chơi Trẻ chơi hứng thú có nề nếp - Trẻ chơi thoải mái chơi với trò chơi trẻ thích - Trẻ thuộc lời đồng dao - Các trò chơi * Chơi tự - Chơi thả thuyền - Chơi với cát, nước: vẽ hình cát, vật nổi, vật chìm… - Biết chơi, bảo vệ đồ chơi - - Trẻ vẽ theo ý thích, thể ý tưởng, sáng tạo - Giáo dục trẻ chơi an tồn, khơng xô đẩy - Thuyền giấy, nước cho trẻ chơi - Cát, nước (6)Hoạt động cô Hoạt động trẻ 1 Ổn định tổ chức: - Cho trẻ đứng thành vòng cung quanh cô 2 Giới thiệu bài: - Cô đọc câu đố mưa cho trẻ đoán - Cơ thấy đốn giỏi Cơ khen 3 Hướng dẫn thực hiện: Hoạt động 1: HĐCCĐ: Quan sát bầu trời. - Cô giới thiệu nội dung buổi hoạt động - Kiểm tra sức khỏe, trang phục cho trẻ trước cho trẻ sân - Cho trẻ thành hàng dọc vừa vừa hát "Trời nắng, trời mưa' - Quan sát bầu trời tượng nắng, gió, mây,… hoạt động người - Cô tập chung ý trẻ câu hỏi như: + Thời tiết hôm nào? + Vì biết? + Bầu trời sao? bầu trời có gì? + Vì biết hơm trời có gió? Giáo dục trẻ phải bảo vệ giữ gìn sức khỏe thời tiết thay đổi * Hoạt động 2: - Cơ giới thiệu tên trị chơi - Cho trẻ chọn trò chơi mà trẻ thích, tổ chức cho trẻ chơi Ai tinh, Ai biến - Cơ giới thiệu tên trị chơi, cách chơi, luật chơi - Cơ quan sát, động viên khích lệ trẻ chơi - Tổ chức cho trẻ chơi số trò chơi dân gian - Dạy trẻ đọc thuộc lời đồng dao, - Tổ chức cho trẻ chơi - Cô quan sát động viên trẻ chơi Hoạt động 3: Chơi tự do - Cơ hướng trẻ chơi với cát, nước: Vẽ hình cát, vật nổi, vật chìm.( Gợi ý cho trẻ nêu ý tượng mình) - Cơ giới thiệu với trẻ số đồ chơi ngồi trời như: xích đu, cầu trượt, đu quay - Cho trẻ chơi.( Bao quát trẻ) - Giáo dục trẻ chơi vui đoàn kết 4 Củng cố - Các cất đồ nơi quy định cho cô chưa? 5 Kết thúc: Nhận xét tuyên dương trẻ - Trẻ đứng quanh - Có Hạt mưa - Trẻ chơi cô - Trẻ nghe - Trẻ sân cô, quan sát sân trường - Trẻ hát - Trẻ quan sát - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ nghe - Nhờ nước - Giữ nguồn nước - Lắng nghe - Lắng nghe - Trẻ chơi trị chơi bạn - Có - Trẻ chơi trò chơi bạn - Trẻ kể tên nội dung chơi (7)HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG ĂN - Cho trẻ thực rửa tay theo bước - Ngồi vào bàn ăn ngắn không đùa nghịch ăn - Cô dạy trẻ mời cô mời bạn trước ăn - Chú ý quan sát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuát - Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh ăn, biết nhặt cơm rơi vào đĩa - Sau ăn xong lau mặt cho cho trẻ vệ sinh - Trẻ có thói quen rửa tay - Trẻ biết mời cô mời bạn trước ăn - Trẻ ăn gọn gàng khơng nói chuyện - Hình thành thói quen cho trẻ ăn - Nhằm cung cấp đủ lượng chất dinh dưỡng cần thiết chất đạm, béo, tinh bột, vitamin, muối khống - Xà phịng, khăn mặt, nước ấm, khăn lau tay - Bàn ghế, khăn lau, bát, thìa, đĩa đựng cơm rơi vãi, đĩa dựng khăn lau tay - Các ăn theo thực đơn nhà bếp HOẠT ĐỘNG NGỦ - Cho trẻ ngủ sạp, đảm bảo vệ sinh sức khỏe cho trẻ - Cô xếp trẻ nằm ngắn thẳng hàng, ý quan sát trẻ ngủ - Trẻ có thói quen ngủ giờ, ngủ ngon ngủ sâu - Rèn kỹ ngủ tư - Phịng ngủ đảm bảo thống mát, yên tĩnh - Sạp, chiếu, gối HOẠT ĐỘNG (8)- Cô cho trẻ rửa tay trước ăn + Cô hỏi trẻ thao tác rửa tay + Thao tác rửa mặt - Hướng dẫn trẻ kê, xếp bàn ghế, cho trẻ ngồi bàn - Cô đặt khăn ăn, đĩa nhặt cơm rơi vãi đủ cho số lượng trẻ - Cô chia thức ăn cơm vào bát Chia đến tùng trẻ - Giới thiệu ăn, chất dinh dưỡng ( Trẻ ăn thức ăn nóng, không để trẻ đợi nâu) - Cô mời trẻ ăn Cho trẻ ăn - Quan sát, động viên, khuyến khích trẻ ăn Trong ăn cần ý đề phịng trẻ bị hóc, sặc - Giáo dục trẻ: Thói quen vệ sinh ăn uống Khơng nói truyện ăn Ăn hết xuất ( Đối với trẻ ăn chậm cô giáo giúp đỡ trẻ để trẻ ăn nhanh hơn) - Trẻ ăn xong hướng dẫn trẻ xếp bát thìa, ghế vào nơi quy định, uống nước lau miệng lau tay sau ăn - Trẻ trả lời bước rửa tay - Trẻ chọn khăn kí hiệu Thực thao tác rửa mặt - Trẻ nghe - Trẻ mời cô bạn ăn - Trẻ xếp bát thìa, ghế vào nơi quy định, uống nước lau miệng lau tay - Trước trẻ ngủ, nhắc nhở trẻ vệ sinh - Cho trẻ nằm phản, nằm chố - Cho trẻ đọc thơ “ Giờ ngủ” yêu cầu trẻ ruỗi chân, tay đưa lên bụng, mắt nhắm lại - Khi trẻ ngủ cô bao quát trẻ ngủ - Khi trẻ dậy đánh thức trẻ từ từ, cho trẻ ngồi 1-2 phút cho tỉnh - Cô chỉnh quần áo, đầu tóc, vận động nhẹ nhàng cho trẻ vệ sinh - Trẻ vệ sinh - Trẻ ngủ - Trẻ vận động nhẹ nhàng (9)Chơi, hoạt động theo ý thích - Ăn chiều - Ôn lại hoạt động học buổi sáng - Cho trẻ học vở: trò chơi với chữ ( Thứ 2) - Cho trẻ học vở: GBLQVT qua số ( Thứ 5) - Cho trẻ học kitmat ( thứ 3) - Hoạt động góc Biểu diễn văn - Cho trẻ nhận xét thành viên tổ - Nêu gương cuối ngày, cuối tuần - Cho trẻ lên cắm cờ vào có kí hiệu - Vệ sinh – trả trẻ - Trao đổi phụ huynh học tập sức khoẻ trẻ hoạt động trẻ ngày - Trẻ nhớ lại kiến thức học, giúp trẻ nhớ lâu - Trẻ mạnh dạn tự tin - Trẻ có ý thức rèn luyện thân, biết làm theo việc làm đúng, tốt, biết phê bình chưa tốt - Trẻ bíêt tiêu chuẩn cắm cờ - Phát huy tính tự giác, tích cực trẻ - Phụ huynh biết tình hình đến lớp trẻ - Qùa chiều - Nội dung học vở: GBLQVT phòng học kitmat - Đồ chơi góc chơi - Bảng bé ngan, cờ HOẠT ĐỘNG (10)- Cô cho trẻ vận động theo nhạc bài: Đu quay! - Cho trẻ ngồi vào bàn, cô chia quà chiều cho trẻ, động viên, giúp trẻ ăn hết phần - Cô cho trẻ đọc thơ, hát, nghe kể chuyện thơ, hát, câu chuyện chủ đề - Thực tiếp nhiệm vụ buổi sáng - Cho trẻ tự vào góc chơi, chơi đồ chơi góc - Chú ý nhắc nhở trẻ chơi phải ntn? - Phải chơi với nhau, không tranh giành, không quăng ném đồ chơi - Cho trẻ chơi - Cô bao quát trẻ chơi, cô chơi trẻ - Trẻ tự lấy rổ xếp đồ chơi vào rổ gọn gàng vào góc - Cho trẻ xếp đồ chơi gọn gàng - Cho trẻ biểu diễn văn nghệ - Cho trẻ nêu chuẩn bé ngoan - Cho trẻ nhận xét chéo tổ nhau, cá nhân - Cô nhận xét chung - Cho trẻ cắm cờ tổ - Cô phát phiếu bé ngoan vào cuối tuần - Cô rửa mặt, chải đầu, chỉnh lại quần áo cho trẻ sẽ, gọn gàng - Trả trẻ tận tay phụ huynh với thái độ niềm nở, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép - Trao đổi ngắn với phụ huynh tình hình trẻ lớp - Trẻ hát, đọc thơ, kể truyện tuần - Chơi góc - Xếp đồ chơi - Biểu diễn số hát chủ đề - Trẻ hát - Trẻ hát \ - Trẻ nêu - Trẻ nhận xét - Có B.HOẠT ĐỘNG HỌC (11) VĐCB: Bật qua vật cản15-20cm Hoạt động bổ trợ: T/c đuổi bắt I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ biết bật qua vật cản - Biết chơi trò chơi đuổi bắt 2 Kỹ năng: - Giúp trẻ hình thành kĩ bật qua vật cản xác - Phát triển tố chất vận động, sức mạnh, khéo léo, thăng thể 3 Giáo dục: - Giáo dục trẻ biết nghe hiệu lệnh cơ.có ý thức học II.CHUẨN BỊ: 1.Đồ dùng - đồ chơi: - Thanh nẹp cây,thảm cỏ,bạt rộng 20cm dài 2m, cá ,cua,tôm - Sân tập an toàn 2 Địa điểm: - Ngoài sân II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sức khoẻ trẻ cho trẻ bỏ giày, dép cao ra, chỉnh lại trang phục cho gọn gàng - Trò chuyện với trẻ thời tiết ngày + Thời tiết hôm nào? + Trời hơm có gió khơng? + Vì biết trời hơm có gió? + Với thời tiết hôm phải mặc quần áo nào? Trẻ hát - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời -Trẻ trả lời 2 Giới thiệu : Hôm cô tập vận động “Bật qua mương nước, ném trúng đích nằm ngang” - Lắng nghe 3 Hướng dẫn: *Hoạt động 1: Khởi động: - Cô trẻ theo vòng tròn theo nhạc kết hợp kiểu , gót chân, mũi bàn chân , bình thường cho trẻ nhanh , chậm, chạy chuyển thành hàng dọc chuyển thành hàng ngang để tập tập phát triển chung * Hoạt động 2: Trọng động: * Bài tập phát triển chung (12)+ ĐT tay: Tay đưa phía trước, lên cao + ĐT chân: đứng, đưa chân trước lên cao + ĐT bụng: Đứng đưa tay sau lưng, gập người trước + ĐT bật: Bật chân sáo * Vận động Bật qua vật cản 15-20cm - Cô giới thiệu tập: Bật qua vật cản + Trời nắng thỏ cánh đồng chơi, có bãi cỏ đẹp muốn qua phải nhảy qua mương nước Chúng làm thỏ nhảy qua mương nước - Cô làm mẫu lần toàn động tác - Làm mẫu lần giải thích.TTCB đứng thẳng chân trước vạch kẻ ngang ( bờ mương nước ) tay thả xi có hiệu lệnh "1" tay đưa trước ngang vai khụy gối "2" tay đưa sau “ 3” nhún chân bật mạnh qua vũng nước đồng thời tay vung tự nhiên để giữ thăng - Cho trẻ lên tập thử - Nếu trẻ chưa tập làm mẫu giải thích lại, trẻ tập cô cho trẻ lên tập - Cô ý sửa sai cho trẻ * Trò chơi vận động: Đuổi bắt - Cơ giới thiệu tên trị cách chơi, luật chơi: - Trẻ chơi cô quan sát nhận xét sau lần chơi .* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: - Cho trẻ lại nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập lần nhịp - Tập lần nhịp Lắng nghe - Quan sát - Trẻ lên tập - Trẻ lên tập - Trẻ tập Trẻ chơi - Trẻ thực 4 Củng cố: - Cô cho trẻ nhắc lại tên tập - Nhắc lại kĩ thuật tập -Trẻ nhắc lại tên tập, kĩ thuật tập 5 Kết thúc tiết học - Cô cho trẻ tự nhận xét bạn - Cô nhận xét chung lớp - Nhận xét riêng cá nhân trẻ: Tuyên dương bạn có ý thức tập luyện tốt Khuyến khích bạn tập chưa tốt -Trẻ tự nhận xét bạn - Lắng nghe Thứ ngày 10 tháng năm 2018 TÊN HOẠT ĐỘNG: Văn học: (13)I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1.Kiến thức: - Trẻ nhớ tên truyện: Sơn Tinh - Thuỷ Tinh -Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, nhớ nhân vật 2.Kỹ năng: -Trẻ biết trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, nói đủ câu, nội dung câu truyện -Trẻ biết lắng nghe ghi nhớ nội dung câu truyện -Trẻ hiểu số lời thoại nhân vật 3.Giáo dục thái độ: - Trẻ thêm hiểu truyền thuyết đất nước II :CHẨN BỊ 1 Đồ dùng cô trẻ: - Tranh minh hoạ truyện - Sa bàn, que chỉ, bàn, giá để truyện giáo án điện tử - Hệ thống máy tính kết nối PHTM Máy tính bảng Địa điểm tổ chức: Tổ chức hoạt động nhà II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức: -Tổ chức cho trẻ xem băng hình cảnh mưa bão, lũ lụt - Cô hỏi trẻ: + Đó cảnh thời tiết ? + Thường xảy vào mùa ? + Khi có bão bầu trời cảnh vật nào? - Xem băng hình - Mưa gió, lũ lụt - Mùa mưa, tháng - Bầu trời tối đen, cối nghiêng ngả 2 Giới thiệu : - Cô giới thiệu: Hàng năm vào tháng âm lịch trời thường có bão gây lũ lụt, ơng cha ta có giải thích hai vị thần đánh nhau, câu chuyện nào? tìm hiểu Câu chuyện có tên “Sơn Tinh Thủy Tinh” -Trẻ lắng nghe 3 Hướng dần: * Hoạt động: Cô kể chuyện - Cô kể diễn cảm lần kết hợp điệu cử - Kể xong hỏi trẻ: + Trong câu chuyện cô vừa kể có hai vị thần bạn - Trẻ lắng nghe (14)còn nhớ tên hai vị thần + Sơn tinh, Thủy tinh tên hai vị thần, tên câu truyện cô vừa kể - Cô kể lần kết hợp tranh minh hoạ - Kể xong cô hỏi trẻ: + Tên câu truyện gì? - Lần 3: xem video ( Quảng bá hình ảnh) * Hoạt động 2: Đàm thoại giúp trẻ hiểu tác phẩm: + Câu chuyện tên gì? + Trong câu truyện có nhân vật nào? + Khi nhà vua mở hội kén rể đến tham dự ? + Sơn Tinh ai? có tài nào? + Thuỷ Tinh ai, có tài gì? + Nhà vua địi lễ vật để cưới cơng chúa? + Ai mang lễ vật đến trước? + Không đón cơng chúa Thuỷ Tinh cư xử nào? + Sơn Tinh làm để chống lại Thuỷ Tinh ? + Hằng năm đến dịp Thuỷ Tinh lại dâng nước để đánh Sơn Tinh? vào dịp người thường làm để chống lại mưa bão? * Hoạt động 3: Dạy trẻ kể lại chuyện: - Cô đóng người dẫn chuyện gợi ý để lớp kể - lần theo tranh minh họa - Cho trẻ đóng vai để kể chuyện, cô dẫn truyện - Mời cá nhân trẻ kể đoạn truyện theo tranh - Vua Hùng, Sơn tinh, Thủy tinh, công chúa - Trẻ lắng nghe - Sơn tinh, Thủy tinh - Vua Hùng, Sơn tinh, Thủy tinh - Nhận video quan sát - Sơn tinh, Thủy tinh - Vua Hùng, Sơn tinh, Thủy tinh, công chúa - Chúa miền non cao, vẫy tay phía mọc lên dãy núi đồi - Chúa miền biển cả, hơ mưa gọi gió - Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao - Sơn Tinh - Giận giữ, hơ mưa gọi gió dâng nước sông đánh Sơn Tinh - Làm thành dãy núi đồi ngăn dòng nước - Tháng 7, đắp đê ngăn lũ - Trẻ tập kể chuyện 4 Củng cố: - Cô hỏi trẻ tên vừa học - Giáo dục trẻ khơng nên đem lịng thù hận giống Thủy Tinh (15)5 Kết thúc tiết học - Cô cho trẻ tự nhận xét bạn - Cô nhận xét chung lớp - Nhận xét riêng cá nhân trẻ: Tuyên dương bạn có ý thức học tập luyện tốt, hăng hái phát biểu xây dựng Khuyến khích bạn tập chưa tốt -Trẻ nhận xét -Trẻ nghe cô nhận xét Thứ ngày 11 tháng năm 2018 TÊN HOẠT ĐỘNG: Toán Tách nhóm có đối tượng thành nhóm cách so sánh số lượng nhóm Hoạt động bổ trợ: Trị chơi “ Ai nhanh hơn” I MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ biết chia nhóm có số lượng thành phần cách khác nhau: 7; 6; 5; - Trẻ nắm kết cách chia 2 Kỹ năng: - Rèn kỹ chia nhóm có số lượng thành phần đặt thẻ số tương ứng - Rèn kỹ đếm, thêm bớt phạm vi 3 Thái độ: - Giáo dục trẻ tính tập thể, tính kiên nhẫn học tập - Trẻ tích cực tham gia hoạt động II CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng cơ: - Mơ hình chuồng trại chăn ni có gà trống, thỏ, cá - bảng gắn nhám dính chim bồ câu, thẻ số từ 1-8 - Nhạc chơi trò chơi 2 Đồ dùng trẻ: - Mỗi trẻ chim bò câu, thẻ số từ 1-8 Bảng sếp, tranh gà trống - Bảng chia - thẻ đeo từ 1-8 3.Địa điểm: - phòng học thoáng mát, đầy đủ ánh sáng III TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CUA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1.Ổn định. Cho trẻ hát, vận động theo “ Chú vịt con” (16)2 Giới thiệu bài. Hôm cô chia nhóm có đối tượng thành nhóm cách khác 3 Nội dung Hoạt động 1: Đếm đến 8, Ôn cách tạo nhóm đối tượng. + Trang trại có vật gì? + Có thỏ? + Con đếm xem có gà trống? + Cơ muốn có gà trống phải làm nào? Cho trẻ thêm đếm + Có cá? + Cơ muốn có gà trống phải làm nào? Cho trẻ bớt đếm * Hoạt động 2: Chia số lượng thành phần * Chia theo ý thích. Chia trẻ làm nhóm: Các chia vật chuồng nói cách chia nhóm * Chia theo yêu cầu: - Cho trẻ xếp tất chim bồ câu thành hàng ngang từ trái sang phải kết hợp đếm, đặt thẻ số + Cô cho trẻ chia số lượng thành phần theo yêu cầu cô: Chia nhóm Chia nhóm Chia nhóm Chia nhóm Cơ hệ thống lại cách chia thành phần có cách - Con gà trống, thỏ, cá - 1-2-3-4-5-6-7-8 thỏ - 1-2-3-4-5-6-7 gà trống - Thêm - 1-2-3-4-5-6-7-8con gà trống - 1-2-3-4-5-6-7-8-9 cá - Bớt - 1-2-3-4-5-6-7-8 cá - Trẻ chia vật làm nhóm nói cách chia nhóm ( Con chia gà mái thành nhóm: nhóm con, nhóm con) - Trẻ ngồi hình chữ u trẻ xếp cá thành hàng ngang, đặt số - Trẻ chia theo yêu cầu Chia nhóm Chia nhóm Chia nhóm Chia nhóm (17)chia - Cho trẻ chia nhóm gà thành nhóm theo ý thích cách khoanh trịn nhóm viết số tương ứng * Hoạt động 3:Trị chơi ơn luyện + Trị chơi 1: “ Ai nhanh hơn” - Cách chơi: Cô chia trẻ thành nhóm: - Luật chơi: Đội cắt dán nhanh đội thắng - Cô tổ chức cho trẻ chơi, Cô trẻ kiểm tra kết + Trò chơi 2: Thả gà vào chuồng - Cách chơi: Cô chia trẻ thành đội Mỗi đội có gà để chia vào hai chuồng Đội 1: Chia chuồng chuồng Đội 2: Chia chuồng chuồng Đội 3: Chia chuồng chuồng Đội 4: Chia chuồng là4 chuồng - Luật chơi: Mỗi lượt chạy lên trẻ thả vào chuồng chạy để bạn chạy lên thả Số lượng gà thả vào chuồng phải số thẻ số cô gắn Cơ tổ chức cho trẻ chơi trị chơi.Cơ trẻ kiểm tra kết 4: Củng cố. + Hơm học cách chia nhóm có vật, có cách chia vật thành nhóm ? + Đó cách chia nào? 5 Kết thúc - chuyển hoạt động - Nhận xét tuyên dương Chuyển hoạt động góc thỏ: 1chuồng con, chuồng + Nhóm 2: cắt dán mèo: 1chuồng con, chuồng + Nhóm 3: 2-6 + Nhóm 4: 4-4 - Trẻ chơi trị chơi -Trẻ chơi trò chơi - vật - Có cách chia - Trẻ nói cách chia - Trẻ lắng nghe góc đăng ký Thứ ngày 12 tháng năm 2018 TÊN HOẠT ĐỘNG: KPXH: Một số tượng thời tiết theo mùa thứ tự mùa Sự thay đổi trong sinh hoạt người theo mùa. (18)- Trẻ biết tượng thời tiết nắng, mưa, gió, bão, tuyết - Biết ích lợi tác hại tượng thời tiết môi trường sống - Biết mùa năm thời tiết đặc trưng mùa 2 Kỹ năng: - Rèn kĩ quan sát, ý ghi nhớ - Củng cố kĩ phán đoán 3 Giáo dục thái độ: - Giáo dục trẻ thay đổi tượng thời tiết giữ gìn sức khỏe thân II CHẨN BỊ 1 Đồ dùng cô trẻ: - Tranh ảnh mùa - Lô tô tượng thời tiết, hoạt động trang phục phù hợp mùa - Giáo án PP Địa điểm tổ chức: Tổ chức hoạt động nhà III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HĐ CỦA TRẺ 1. Ổn định gây hứng thú - Các thỏ trời tối ngủ Ị ó o trời sáng hôm trời đẹp thỏ với thỏ mẹ sân vận động - Cô mở nhạc “Trời nắng trời mưa” cho trẻ vận động thỏ mẹ mời thỏ đứng lên - Trẻ hát 2 Giới thiệu bài Các thỏ hát hay vận động tài lắng nghe - Lắng nghe 3.Hướng dẫn: 3.1 Hoạt động 1: Tìm hiểu tượng thời tiết. * Tìm hiểu trời mưa - Các thỏ có nghe thấy tiếng khơng nhỉ? + À Chúng vừa nghe thấy tiếng mưa ngồi trời mưa Các thỏ nhanh vào nhà kẻo trời mưa ướt hết - Bây cô ngồi nhà nhìn qua hình camera xem ngồi trời mưa nhé, nhìn lên - Cho trẻ nhận xét trời mưa - Hỏi trẻ ích lợi tác hại mưa nào? - Mưa làm cho cối tươi tốt, vạn vật có nước uống nhiên mưa to bị lũ lụt * Tìm hiểu trời nắng - Bây có tranh đố biết tượng tự nhiên gì? - Vì biết trời nắng? - Thế có biết trời nắng có tác dụng đối - Tiếng mưa - Trả lời - Trời mưa có nước rơi xuống (19)Thứ ngày 13 tháng năm 2018 TÊN HOẠT ĐỘNG: Tạo hình: Xé dán cảnh vật mùa hè Hoạt động bổ trợ: I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Trẻ biết cách xé dán cảnh vật mùa hè - Trẻ biết phối hợp nét vẽ để tạo nên cảnh đẹp mùa hè tơ màu khơng chờm ngồi 2 Kỹ năng: - Rèn kĩ quan sát, ghi nhớ, kĩ tạo hình cho trẻ 3 Giáo dục: - Biết yêu thích cảnh đẹp mùa hè, biết bảo vệ sức khỏe thân mùa hè II/ CHUẨN BỊ: 1.Đồ dùng - đồ chơi: - 2-3 tranh xé dán cảnh vật mùa hè - Giấy mà, keo dán 2.Địa điểm: - Trong lớp học III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức- Trò chuyện - Cho trẻ hát “Cho làm mưa với” + Hỏi trẻ vừa hát hát gì? + Bài hát nói gì? + Các thấy trời mưa chưa? Vậy trời mưa nào? + Đi ngồi trời mưa phải mang theo gì? + Đúng ngồi mưa phải mặc quần áo mưa, có che trời mưa to nhà khơng ngồi nguy hiểm - Bây cô mời lớp quan sát xem có gì? - Trẻ hát - Cho làm mưa với - Trẻ trả lời -Mặc áo mưa che ô 2 Giới thiệu bài: - Hôm cô tổ chức thi làm tranh cảnh vật mùa hè Lắng nghe 3 Hướng dẫn: * Hoạt động 1: Quan sát tranh. - Cô giới thiệu: + Trên bảng có nhiều tranh cảnh vật mùa hè đấy, xem tranh với + Tranh cảnh mùa hè nào? Vì biết? + Mọi người làm gì? (20)+ Trên bầu trời nào? Cảnh vật mùa hè sao? - Chúng có muốn làm tranh cảnh vật mùa hè đẹp không? * Hoạt động 2: Trao đổi ý tưởng - Cô hỏi trẻ: + Con thích cảnh mùa hè nào? + Cảnh tắm biển vẽ nào? - Cô gợi ý cách vẽ cảnh tắm biển: vẽ đường kẻ ngang làm mặt biển, phía đường kẻ vẽ người ngồi chơi, phía đường kẻ vẽ biển có người tắm Chú ý vẽ bố cục tranh cho cân đối, sau vẽ dừa, ghế đá, ông mặt trời, mây + Bạn thích tranh hoa phượng? + Con làm tranh hoa phượng nào? + Bạn thích xé dán tranh cảnh mùa hè? + Con vẽ tranh mùa hè nào? - Cô nhắc trẻ dù làm tranh cảnh vật phải bố cục tranh cho cân đối, phối màu phù hợp * Hoạt động 3: Trẻ thực hiện: - Cô phát đồ dùng cho trẻ để trẻ thực - - Cô quan sát hướng dẫn cá nhân trẻ thực ý tưởng xếp bố cục tranh cho hợp lý - Gần hết thời gian cô thông báo để trẻ hoàn thiện tranh * Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm. - Cho trẻ treo tranh lên giá - Cô cho trẻ tự quan sát tranh bạn lớp khoảng 2-3 phút - Cơ hỏi trẻ: + Con thích tranh nào? + Vì thích tranh đó? + Tranh làm cảnh vậy? - Cơ chọn sản phẩm hồn chỉnh nhận xét tranh chưa đẹp để bổ sung hoàn chỉnh - Khen động viên trẻ -Trẻ trả lời có ơng mặt trời -Trẻ trả lời -Trẻ trả lời -Trẻ nói ý tưởng -Trẻ thực -Trẻ treo tranh quan sát -Trẻ trả lời -Trẻ quan sát lắng nghe 4 Củng cố: - Hỏi trẻ hơm lớp vừa tổ chức gì? - Giáo dục trẻ yêu quý trường mầm non, lời cô giáo - Thi làm tranh cảnh vật mùa hè 5 Kết thúc tiết học. - Cô nhận xét học - Tuyên dương bạn có tinh thần học tập tốt, khuyến khích bạn chưa ý hoạt động (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TUẦN 30 CĐ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN (LỚP 5TA2) NĂM 2018, GIÁO ÁN TUẦN 30 CĐ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN (LỚP 5TA2) NĂM 2018

Từ khóa liên quan