giao an tuan 3 truong mam non của bé

24 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:06

- Gợi trẻ nói về tình cảm của cô với trẻ và tình cảm của trẻ với cô giáo dẫn dắt cho trẻ biểu diễn hát , đọc thơ tặng cô và các bạn. Củng cố - Giáo dục.[r] (1) TÊN CHỦ ĐỀ LỚN : TRƯỜNG MẦM NON ( Thời gian thực tuần ; Tên nchủ đề nhánh : Trường mầm non bé ( Thời gian thực hiện:1 tuần : Từ ngày 18/09 TỔ CHƯC CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU CHUẨN BỊ Đ Ó N T R T H D C S Á N G - Đón trẻ vào lớp - Trò chuyện với trẻ chủ đề “Trường mầm non Tràng Lương bé’’ - Trẻ vui vẻ vào lớp cô - Biết chào cô, chào bố mẹ bạn - Tạo mối quan hệ gần gũi cô trẻ, cô phụ huynh - Lớp học gọn gàng ,thoáng mát - Đồ dùng, đồ chơi - Trò chuyện với trẻ chủ đề “Trường mầm non Tràng Lương bé” - Trẻ biết tên, địa khu vực trường -Trẻ biết số đồ dùng, đồ chơi lớp - Tranh chủ đề - Câu hỏi đàm thoại - Tập động tác theo hát “Cháu vui đến trường” - Trẻ biết tập động tác - Rèn thể lực cho trẻ.rèn ý thức tập luyện - Tập đẹp - Sân tập - Đĩa nhạc hát động tác - Điểm danh - Trẻ biết tên mình,tên bạn,biết gọi tên - Biết lớp hơm có bạn nghỉ - Sổ theo dõi trẻ (2)Từ ngày06/09’ đến 22 /09 năm 2017) Số tuần thực hiện: 03 đến ngày 22 /09/2017 HOẠT ĐỘNG HUỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ - Cô đón trẻ ân cần niềm nở từ tay phụ huynh - Trao đổi ngắn với phụ huynh tình hình trẻ - Nhắc trẻ chào cơ,chào bố mẹ bạn - Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi đồ chơi trẻ thích - Trẻ chào cô chào bạn - Trẻ cát đồ nơi quy định chơi - Cô cho trẻ quan sát tranh chủ đề đặt câu hỏi đàm thoại chủ đề “trường mầm non Tràng Lương bé.” - Cô nhận xét động viên trẻ,giáo dục chủ đề cho trẻ - Trẻ quan sát tranh đàm thoại cô nội dung chủ đề - Trẻ lắng nghe * Khởi động:cho trẻ khởi động “một đoàn tàu” * Trọng động: Tập động tác theo “ Cháu di mẫu giáo”:Cô mở nhạc tập trẻ - “Bé lên ba khóc nhè’’ - “Khơng khóc trái” - “Bố vào cấy cày” -“Là la la la la” * Hồi tĩnh :Cho trẻ lại nhẹ nhàng 2-3 vòng sân - Trẻ xếp hàng vịng trịn làm đồn tàu kết hợp kiểu chân - Hai tay thay đưa thẳng lên cao - Đứng đưa chân trước - Đứng cúi người phía trước tay chạm ngón chân - Bất tách khép chân. - Trẻ lại nhẹ nhàng - Cô gọi tên trẻ theo danh sách - Dạ cô gọi tên TỔ CHƯC CÁC (3)H O T Đ N G G Ĩ C - Góc phân vai: Chơi đóng vai : Cơ giáo -Góc xây dựng :Xây trường mầm non - Góc học tập + Vẽ hoa tặng bạn,vẽ đường tới trường + Tô màu tranh,vẽ ông mặt trời + Làm sách trường mầm non,tô màu trường mầm non - Thiên nhiên :Quan sát,trò chuyện khu vực trường - Trẻ biết tên góc chơi,biết cách nhập vai chơi bạn - Trẻ biết chồng xếp khối để xây trường - Biết chơi đoàn kết với bạn - Rèn cho trẻ khéo léo - Trẻ biết cách cầm bút,biết cách tô mầu - Biết cách vẽ hoa vẽ đường tới trường - Trẻ biết cách làm sách - Trẻ nắm khu vực trường - Đồ của góc - Gạch,khối hình vng,hình chữ nhật - Bút chì,bút mầu,giấy,tranh vẽ - Câu hỏi đàm thoại HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ (4) + Hát vận động “ Bé học” + Trò chuyện với trẻ trường mầm non - Cho trẻ quan sát góc chơi - Cơ giới thiệu góc chơi:Hỏi trẻ có biết lớp có góc chơi góc chơi nào? 2 Thỏa thuận chơi. - Cô giới thiệu nội dung góc chơi: + Góc phân vai:Một bạn đóng vai giáo bạn cịn lại học sinh + Góc xây dựng: Xây trường mầm non,các dùng gạch dể xây trường nhé! + Góc học tập:Các vẽ đường đến trường dùng bút màu tơ tranh,các bạn cịn lại làm sách trường mầm non + Góc thiên nhiên:quan sát đàm thoại trường Cho trẻ tự chọn góc chơi trẻ thích - Cho trẻ chọn góc chơi,nhận vai chơi + cho trẻ góc chơi 3 Q trình chơi. - Cơ quan sát , động viên giúp đỡ trẻ chơi trẻ cần - Đổi góc chơi cho trẻ,liên kết góc chơi - Cho trẻ quan sát góc chơi 4 Kết thúc: - Cho trẻ thu dọn đồ chơi vào giá để. cô - Trẻ trả lời Trẻ tự chọn góc chơi cho - Trẻ lắng nghe Trẻ chọn -Trẻ nhận góc chơi trẻ thích,nhận vai chơi góc chơi - Trẻ chơi - Trẻ đổi góc chơi vơi bạn - Trẻ quan sát tự nhận xét Lắng nghe cô nhận xét -Trẻ cất đồ chơi TỔ CHỨC CÁC (5)H O T Đ N G N G O À I T R I - Dạo quanh sân trường: Quan sát thời tiết, thiên nhiên xung quanh trường - Vẽ tự sân - TCVĐ : Tai tinh,tìm bạn thân -Chơi tự với đồ chơi trời - Trẻ biết khu vực trường - Trẻ quan sát thời tiết ngày thiên nhiên xung quanh trường - Trẻ biết vẽ theo ý thích - Tạo cho trẻ hứng thú thoải mái học - Trẻ biết tên trò chơi biết cách chơi trò chơi - Tạo hứng thú cho trẻ học -Chơi cẩn thận, đoàn kết - Đồ dùng cá nhân cho trẻ - Địa điểm quan sát Phấn, địa điểm - Trò chơi, khăn -Đồ chơi HOẠT ĐỘNG (6)1.Ổn định lớp - Cho trẻ vừa hát “Cháu vui đến trường” 2.Giới thiệu nội dung: - Hôm cô quan sát khu vực trường 3.Hướng dẫn thực hiện * Hoạt động 1:Quan sát - Đặt câu hỏi đàm thoại hướng dẫn trẻ quan sát khu vực trường - Cô hỏi trẻ thời tiết :Nắng hay mưa?lạnh hay nóng? - Cơ củng cố nhận xét ,khen ngợi giáo dục trẻ * Hoạt động 2:Trị chơi vận động - Cơ giới thiệu tên trò chơi, cách chơi - Cho 1hoặc trẻ chơi mẫu - Tổ chức cho trẻ chơi - Cô hướng dẫn động viên trẻ chơi - Nhận xét khen ngợi trẻ * Hoạt động 3:Chơi tự do - Cô hứơng dẫn trẻ cách cầm phấn để vẽ - Cô hướng dẫn trẻ cách vẽ theo ý thích - Cơ động viên khuyến khích trẻ thực 4.Củng cố - Giáo dục - Hỏi trẻ hơm chơi gì? - Các phải bảo vệ môi trướng không vất giác bừa bãi 5 Kết thúc: Nhận xét khen ngợi tuyên dương trẻ. - Trẻ vừa vừa hát - Vâng - Trẻ đàm thoại quan sát cô - Trẻ trả lời cô - Trẻ lắng nghe - Trẻ lắng nghe quan sát - Trẻ chơi - Lắng nghe - Trẻ lắng nghe - Trẻ vẽ theo ý thích - Lắng nghe -Trẻ trả lời -Lắng nghe -Lắng nghe TỔ CHỨC CÁC H O (7)Đ N G Ă N - Đ Ó N T R T H D C S Á N G * Vệ sinh: * Ăn trưa: Trẻ biết rửa tay rửa mặt trước sau ăn Trẻ biết ăn hết xuất, biết giữ gìn vệ sinh ăn trẻ biết giữ thói quen văn minh lịch ăn trẻ biết lấy cất bát nơi quy định - Cô chuẩn bị khăn ướt cho trẻ lau tay, lau miệng, nước uống cho trẻ - Bát , thìa, khăn ăn , đĩa H O T Đ N G N G * Ngủ trưa Trẻ biết vệ sinh trước ngủ, nằm vị trí - Trẻ ngủ giờ, ngủ sâu giấc - Nhằm hình thành số nề nếp, thói quen sinh (8)hoạt trẻ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ - Cô cho trẻ vệ sinh nơi quy định, - Rửa tay xà phòng thơm, - Cô hướng dẫn trẻ cách rửa tay theo yêu cầu - Cô chia cơm cho trẻ theo phần ăn vào bát trẻ, - Nhắc trẻ đọc thơ "Giờ ăn cơm" mời cô mời bạn ăn cơm, - Cơ giới thiệu ăn cho trẻ biết ăn ngày, - Nhắc trẻ xúc cơm ăn gọn gàng sẽ, - Không làm cơm rơi vãi bàn, giữ vệ sinh ăn, bao quát, động viên trẻ ăn hết xuất cơm mình, khuyến khích trẻ ăn thêm cơm - Trẻ ăn xong cất bát, cất ghế vào nơi quy định, lấy khăn lau tay, lau miệng sẽ, vệ sinh - Trẻ vệ sinh - Cùng rửa tay - Trẻ ngồi vào bàn ăn - Trẻ đọc thơ "Giờ ăn cơm" - Cùng mời cô bạn ăn cơm - Trẻ tự xúc ăn gọn gàng, ăn hết xuất - Trẻ cất bát rịi lau tay, lau miệng - Cô cho trẻ lên giường ngủ - Nhắc trẻ đọc thơ "Giờ ngủ" cho trẻ nằm ngủ - Cô bao quát trẻ ngủ trưa để trẻ vào giấc ngủ ngon Đảm bảo không gian yên tĩnh cho trẻ ngủ - Đáp ứng nhu cầu sinh lí trẻ, tạo cho trẻ trạng thái thoải mái vui vẻ (9)TỔ CHƯC CÁC (10)H O T Đ N G C H IỀ U - Vận động nhẹ, ăn quà chiều - Hoạt động theo ý thích: hát, đọc thơ, kể chuyện chủ đề - Ôn cũ, LQV sách: + Thứ chơi TC + Thứ Văn học + Thứ ATGT + Thứ LQVTốn - Thứ Tạo hình âm nhạc - Chơi tự theo ý thích góc - Nêu gương cuối ngày, cuối tuần - Vệ sinh trả trẻ - Giúp trẻ thấy thoải mái sau ngủ dậy - Đảm bảo sức khoẻ cho trẻ - Trẻ tập vận động - Trẻ hát,đọc kể chủ đề -Trẻ làm quen với cách mở sách, cầm bút, di màu -Phát triẻn tư cho trẻ - Trẻ biết cách chơi góc - Trẻ biết tự nhận xét nhận bạn - Giúp trẻ trước - Quà chiều -Bài vận động -Các hát, thơ, chuyện chủ đề Scahs vở, bút màu - Đồ chơi góc - Cờ đỏ, phiếu bé ngoan - Khăn ,chậu, đồ dùng cá nhân HOẠT ĐỘNG (11)- Cho trẻ vận động “Đu quay” - Chia quà chiêù cho trẻ - Cho trẻ ôn hát,bài thơ,câu chuyện chủ đề học - Cho trẻ làm quen với sách ơn cũ, chơi trị chơi - Ôn cũ, LQV sách: + Thứ chơi TC + Thứ Văn học + Thứ ATGT + Thứ LQVTốn - Thứ Tạo hình âm nhạc - Giới thiệu góc chơi ,hướng dẫn trẻ chơi góc - Cơ bao quát giúp đỡ trẻ cần - Tổ chức hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần: +Cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan + Cho trẻ tự nhận xét bạn,nêu hành vi ngoan,chưa ngoan,nêu bạn đạt tiêu chuẩn va bạn cịn mắc nỗi - Cơ nhận xét chung cho trẻ cắm cờ(cuối ngày tặng phiếu bé ngoan(cuối tuần) - Trẻ vận động cô - Trẻ ăn quà chiều - Trẻ biểu diễn hát,đọc kể thơ.câu chuyện chủ đề - Trẻ thực theo cô yêu cầu hướng dẫn - Trẻ biết ngồi tư ý làm - Trẻ chọn góc chơi thích góc chơi - Trẻ chơi -Trẻ nêu gương - Trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan - Trẻ tự nhận xét - Lắng nghe cắm cờ,nhận phiếu bé ngoan Thứ ngày 18 tháng 09 năm 2017 TÊN HOẠT ĐỘNG : Thể dục : Vận động : (12)Hoạt động bổ trợ: + Tung bắt bóng( VĐ củng cố dạng trị chơi vận động) I.MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Dạy trẻ theo hiệu lệnh cô, thực trẻ biết ý lắng nghe hiệu lệnh cô 2 Kỹ năng: - Phát triển khả định hướng không gian, rèn luyện ý, nhanh - Khả phối hợp phân thể trẻ 3 Giáo dục: - Trẻ cẩn thận, tự tin khéo léo. II, CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng, đồ chơi: - Trống lắc, chướng ngai vật. 2 Địa điểm: - Sân tập TD. III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1.Ổn định lớp : - Cho trẻ hát: “Trường chúng cháu trường mầm non” * Cô hỏi trẻ: + Trong hát nói đến trường gi? + Đó có phải trường không? + Ở trường học gi? - Các có yêu giáo khơng? Có thích đến trường học không? - Giáo dục trẻ biết yêu trường, lớp, giáo 2.Giới thiệu bài: - Hơm cô con"Chạy nhanh chạy chậm theo người dẫn đầu" 3 Hướng dẫn thực hiện * Hoạt động 1: Khởi động: - Đội hình vịng trịn, kết hợp kiểu chân: thường, mũi chân, gót chân, chạy nhanh, chạy chậm, thường - Trẻ hát - Trường mầm non - Có - Trẻ lắng nghe - Có - Vâng - Trẻ tập với cô bạn (13) - Cho trẻ hàng dọc, điểm số 1- chyển thành hàng quay ngang * Hoạt động 2:Trọng động: * BTPTC: - Tập động tác: + Tay: tay đưa trước, lên cao + Chân: ngồi xuống, đứng lên + Lườn: Đứng quay người sang bên + Bật: Bật chỗ * Vận động bản: Đi chạy theo người dẫn đầu - Hôm cô xem bạn "Đi theo hiệu lệnh cô giỏi" - Khi thực ý nhìn lắng nghe lắc trống thay đổi - Cho trẻ đứng vịng trịn, ngược chiều với trẻ, - Cho trẻ vừa vừa hát + vỗ tay - Trẻ đi, cô lệnh "Đưa tay lên cao' "Đưa tay ngang", "Tay chống hông" chạy chậm theo cô * Yêu cầu 2: - Bây cô không hiệu lệnh mà ý tiếng vỗ tay cô, sau lần đổi động tác cô vỗ (cô vỗ cháu làm) - Trẻ tự do, cô vỗ vỗ tay đầu, vỗ tay lên vai, để tay lên đầu, theo kiểu bác gấu * Yêu cầu 3: - Hơm qua bạn búp bê nói với mời lớp đến dự sinh nhật, đến nhà bạn búp bê (trẻ sau lưng cơ), vừa - chạy - có nhiều suối nhỏ quá, bật qua suối đi, tới nhà bạn búp bê * Trò chơi vận động: Tung bắt bóng. - Cơ giới thiệu trị chơi, gợi ý cho trẻ cách chơi, luật chơi - Trẻ quan sát lắng nghe - Trẻ tập - Trẻ hứng thú thực Trẻ làm theo cô - Trẻ hát chơi - Trẻ nhẹ nhàng -Cùng thực (14)- Phát bóng cho trẻ động viên trẻ đập bắt bóng chuẩn cho bóng khơng bị rơi xuống đất Cơ cho trẻ theo vịng trịn.Vừa vừa hát “ Quả bóng” -Khi có hiệu lênh u cầu cháu làm theo ( đập bóng xuống đất) - Trẻ chơi 2,4 lần Cô bao quát sửa sai cho trẻ Sau lần chơi cô nhận xét khen ngợi trẻ * Hoạt động3:Hồi tĩnh: Cho trẻ nhẹ nhàng 1,2 vòng 4.Nhận xét – củng cố. - Động viên khuyến khích khen ngợi trẻ - Cô củng cố nội dung học nhận xét, khen ngơị giáo dục trẻ, 5.Kết thúc: Cô nhận xét HĐ trẻ - Cô cho trẻ sân trường, vừa vừa hát: "Trường chúng cháu trường mầm non" - Trẻ hát - Trẻ thực Đi nhẹ nhàng Chú ý nghe trả lời cô Lắng nghe - Đánh giá trẻ ngày(Đánh giá vấn đề bật tình trạng sức khỏe, trạng thái cảm xúc thái độ hành vi trẻ Kiến thức, kỹ trẻ) Thứ ngày 19 tháng 09 năm 2017 TÊN HOẠT ĐỘNG: Văn học : Thơ “Bạn mới” (15)1/ Kiến thức: -Trẻ hiểu nội dung thơ, biết thực theo yêu cầu 2/ Kỹ năng: -Trẻ biết đọc thơ theo cô nhịp nhàng, đọc rõ lời, mạnh dạn, tự tin tham gia đọc thơ 3/ Thái độ: -Trẻ yêu quý trường ,biêt giữ gìn vệ sinh trừơng lớp -Giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè II.Chuẩn bị: 1- Đồ dùng cho giáo viên trẻ: tranh minh hoạ thơ,,câu hỏi đàm thoại 2.Địa điểm tổ chức: Tại lớp học III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức : - Trò chuyện chủ đề “Trường mầm non Tràng Lương bé” 2 Giới thiệu bài: - Mỗi ngày đến trường ngày vui trường có thày cô bạn bè chơi hôm cô học thơ “Bạn mới”các có thích khơng? 3 Hướng dẫn thực : Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc thơ: - Cơ thấy lớp biết tên nhiều bạn, có bạn cũ có nhiều bạn đến lớp nên cịn nhút nhát Chú Nhược Thủy có thơ gửi tặng con, ý nghe xem thơ nói - Cô đọc diễn cảm lần kết hợp cử điệu - Cô giới thiệu tên thơ, tên tác giả - Cho trẻ nhắc lại - Hỏi trẻ: + Bài thơ nói ai? + Bạn đến trường làm sao? - Cô đọc diễn cảm lần hai kết hợp dùng tranh -Cả lớp tham gia trò chuyện cô - Trẻ ý nghe cô giới thiệu - Trẻ ý nghe cô đọc thơ - Cùng lắng nghe - Trẻ nhắc tên thơ, tên tác giả - Nói bạn - Hãy nhút nhát (16)minh họa - Cơ đọc thơ khuyến khích trẻ đọc theo cô - Luyện tập cho đọc theo nhóm, cá nhân Hoạt động 2: Đàm thoại nội dung thơ: - Theo con, bạn đến lớp nhút nhát, làm để giúp bạn? - Các biết thương bạn khen nào? - Cho trẻ đọc cá nhân vài lần Hoạt động 3: Trị chơi “Tìm bạn”: - Cơ cho trẻ chơi quanh lớp, vừa vừa hát “Tìm bạn thân”, hiệu lệnh, trẻ tìm bạn theo yêu cầu cô nắm tay bạn lại 4.Củng cố - Giáo dục. - Cô củng cố lại học, giáo dục trẻ 5.Kết thúc : - Nhận xét khen ngợi trẻ - Cơ động viên khuyến khích trẻ học tập - Cô cho trẻ chuyển hoạt động tiếp nối xem tranh - Cả lớp đọc thơ theo cô - Trẻ đọc theo nhóm, cá nhân - Trẻ nói theo suy nghĩ trẻ - Cơ khen đồn kết - Trẻ luyện tập Cả lớp tham gia chơi - Lắng nghe - Đàm thoại cô ghi nhớ - Lắng nghe - Trẻ lắng nghe - Trẻ thực - Đánh giá trẻ ngày(Đánh giá vấn đề bật tình trạng sức khỏe, trạng thái cảm xúc thái độ hành vi trẻ Kiến thức, kỹ trẻ) Thứ ngày 20 tháng năm 2017 (17) I-MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU : Kiến thức: - Trẻ nhận biết giống khác kích thước đối tượng Kỹ năng: - Rèn kỹ quan sát, so sánh, phân tích - Phát triển tư cho trẻ 3 Giáo dục: - Giáo dục trẻ nề nếp học tập II.CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng cho giáo viên học sinh: Mỗi trẻ que tính, que tính đỏ dài nhất, que tính xanh ngắn hơn, que tính vàng ngắn - Mỗi trẻ có băng giấy : Băng giấy đỏ dài , băng giấy xanh ngắn Địa điểm:- Trong lớp III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1.Ổn định tổ chức - Cho trẻ đọc thơ “bé yêu trăng” - Trò chuyện theo chủ điểm + Ngày tết trung thu làm gì? + Mâm ngũ có ? +Ngồi mâm ngũ cịn ăn gì? 2 Giới thiệu. - Hơm lớp có học tốn “so sánh kích thước đối tượng dài ngắn” 3 Hướng dẫn thực hiện: * Dạy trẻ so sánh kích thước dài ngắn 2 đối tượng. - Trò chơi “ Thi tinh” - “Trời tối”Cô gắn băng giấy xanh, đỏ lên bảng - “Trời sáng”, Cho trẻ quan sát - Cho trẻ phát xem băng giấy dài -Cô hướng dẫn trẻ cách nhận xét băng giấy -Trẻ đọc - Trò chuyện cô - Trẻ nghe trả lời câu hỏi - Trẻ lắng nghe (18)dài - Khen trẻ cho trẻ chơi lại “Trời tối” cô treo băng giấy xanh ,đỏ - Trời sáng: Băng giấy dài - Cơ che đầu hỏi trẻ, Bỏ bìa biết băng giấy dài ( Giấy đỏ ) - Cơ gắn bìa băng giấy xanh trắng lên bảng - Băng giấy dài - Cơ bỏ bìa xem băng giấy dài - Cô gọi trẻ lên xếp lại cho cô xem để biết băng giấy dài - Là băng giấy dài - Cho lớp trả lời *Cho trẻ luyện tập - Tìm rổ tìm rổ - Cho trẻ so sánh que tính vàng que tính đỏ que tính ngắn - Cho trẻ xếp que tính vàng que tính xanh - So sánh que tính vàng que tính xanh - Que tính ngắn - Các cháu nói nhanh: +Cơ nói màu, trẻ nói dài ngắn ngược lại - Màu đỏ - Màu xanh - Màu vàng + Ngược lại: Dài nhất- Ngắn - Ngắn *Cho trẻ chơi trò chơi: “Thi bật xa” - Cho trẻ lên nhóm xem bật xa - Cho trẻ chơi tuỳ hứng thú trẻ 4 Củng cố - giáo dục. - Cơ hỏi trẻ vừa làm quen với gì? - Giáo dục: Trẻ biết chơi đoàn kết với bạn biết cất đồ dùng chỗ - Trẻ trả lời - Trẻ nhắm mắt - Giấy đỏ - Trẻ mở mắt trả lời - Trẻ quan sát - Trẻ so sánh - Băng giấy đỏ - Trẻ lên xếp - Băng giấy đỏ - Tìm đâu tìm đâu - Trẻ xếp so sánh - Que tính vàng - Trẻ quan sát trả lời - Trẻ quan sát trả lời - Trẻ chơi -Từng nhóm trẻ lên bật (19)5 Kết thúc: - Nhận xét - Chuyển hoạt động tiếp nối - Trẻ thực - Đánh giá trẻ ngày(Đánh giá vấn đề bật tình trạng sức khỏe, trạng thái cảm xúc thái độ hành vi trẻ Kiến thức, kỹ trẻ) Thứ ngày 21 tháng năm 2017 TÊN HOẠT ĐỘNG : KPKH: (20)I-MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU 1/ kiến thức: - Trẻ Biết tên gọi, địa khu vực trường, Trẻ hiểu hoạt động trường - Biết công việc người trường : Cô hiệu trưởng, cô giáo, cô cấp dưỡng, bác bảo vệ 2/ Kỹ năng: - Rèn kỹ quan sát, ghi nhớ có chủ định - Rèn kỹ phân biệt so sánh - Rèn luyện khả diễn đạt ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc 3 Giáo dục: - Giáo dục trẻ yêu trường, yêu lớp quý trọng bạn bè - Lễ phép với cô, bác trường Bảo vệ đồ dùng đồ chơi II.CHUẨN BỊ: 1- Đồ dùng cho giáo viên trẻ: - Một số tranh ảnh trường, lớp - Bút màu trẻ 2 Địa điểm: - Trong lớp III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦATRẺ I Ổn định tổ chức - Cô cho trẻ hát “ Trường chúng cháu trường mầm non” - Các vùa hát hát nói ? - Trường mầm non trường gì? - Ở trưịng làm ? 2 Giới thiệu bài. - Hơm tìm hiểu trường mầm non công việc cô bác trường -Hát vận động“Trường chúng cháu trường mầm non” - Trị chuyện (21)3 Hướng dẫn thực hiện. * Cho trẻ quan sát tranh trường mầm non - Trong tranh có ai? - Cơ giáo làm gì? - Các bạn làm gì? - Trường cháu tên gì? - Tên lớp cuả lớp nào? - Địa trường đâu? - Trong trường có ai? - Cơng việc người trường ? - Còn hàng ngày làm gì? - Tại phải đến trường ? Cho trẻ xem tranh, ảnh số hoạt động nhà trường 2/ Quan sát bạn lớp nhận xét - Cô cho trẻ nói tên bạn lớp trẻ - Hình dáng trang phục bạn - Nói sở thích * Quan sát sân trường, lớp học công việc của cô bác trường mầm non. - Hỏi trẻ tên đồ dùng, đồ chơi ngồi trời - Trong lớp học có đồ dùng, đồ chơi gì? - Lớp có góc chơi? góc nào? - Gợi trẻ nói đồ dùng, đồ chơi góc - Hát đọc thơ trường mầm non - Gợi trẻ nói tình cảm với trẻ tình cảm trẻ với giáo dẫn dắt cho trẻ biểu diễn hát , đọc thơ tặng cô bạn 4 Củng cố - Giáo dục. -Hỏi trẻ học gì? - Cơ củng cố lại học - Quan sát tranh đàm thoại - Cơ giáo bạn - Đón học sinh - Đến trường - Trường mầm non Tràng Lương- Lớp tuổi C2 - Nói theo ý hiểu - Trẻ kể -Con đến trường - Vì phải học -Xem tranh ảnh - Nói tên bạn lớp - Nói sở thích Quan sát đàm thoại -Trẻ kể chơ bạn nghe Trẻ nói theo hiểu biết trẻ -Trẻ nói - Hát “ ngày vui bé”; “Cháu mẫu giáo- đọc thơ “ mẹ cô” (22)- GD trẻ u q cơ, bạn, giữ gìn trường lớp 5 Kết thúc. - Cơ nhận xét chung lớp, tổ,cá nhân - Cô trẻ thu dọn đồ dùng cất vào nơi quy định - Cho trẻ chuyển hoạt động tiếp nối - Lắng nghe - Chú ý lắng nghe - Trẻ thực cô - Trẻ chuyển hoạt động - Đánh giá trẻ ngày(Đánh giá vấn đề bật tình trạng sức khỏe, trạng thái cảm xúc thái độ hành vi trẻ Kiến thức, kỹ trẻ) Thứ ngày 22 tháng năm 2017 TÊN HOẠT ĐỘNG: Tạo hình : Tơ màu tranh trường mầm non bé (23)I MỤC TIÊU- YÊU CẦU : 1/ kiến thức: - Trẻ biết tranh vẽ trường mầm non, khu vực trường - Biết sử dụng màu sắc tô màu cho tranh thêm sinh động - Sử dụng thành thạo màu 2/ Kỹ năng: - Rèn kỹ quan sát, ghi nhớ có chủ định - Rèn kỹ đàm thoại - Kỹ ngồi, cách cầm but, kỹ tô màu 3/ Giáo dục thái độ: - Giáo dục trẻ yêu trường, yêu lớp, quý trọng bạn bè - Lễ phép với cô, bác trường II.CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng cho giáo viên trẻ - Một số tranh ảnh trường, lớp - Tranh mẫu cô, Tranh trẻ , bút sáp màu cho cô trẻ Địa điểm tổ chức: Trong lớp học III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ I Ổn định tổ chức - Cho trẻ hát “Ngày vui bé” - Trò chuyện với trẻ trường mầm non bé + Trường có tên trường ? + Ai đưa đến trường? 3 Hướng dẫn thực hiện: a Quan sát trực Tranh: - Cho trẻ quan sát tranh đàm thoại - Cơ có tranh vẽ ngơi trường mẫu giáo thân yêu xem trường có nào? - Cơ đặt câu hỏi gợi mở giúp trẻ nói lên nội -Hát vận động“Ngày vui bé” - Trị chuyện -Trẻ quan sát đàm thoại -Lắng nghe (24)dung tranh màu sắc tranh b Hướng dẫn trẻ tô màu - Cô hướng dẫn trẻ cách tô màu, cách sử dụng màu tô cho nội dung cho phù hợp - Nhắc trẻ cần biết phối hợp màu sắc cho sinh động, đẹp mắt - Hỏi vài trẻ ý định tô trẻ - Nhắc trẻ cách tô màu cho mịn, đẹp, không tô chườm nét vẽ c Trẻ thực hiện - Cô bàn quan sát trẻ vẽ, nhắc trẻ cách ngồi,tư ngồi, cách cầm bút - Cô đặt câu hỏi gợi mở giúp trẻ tô - Trước 3- phút nhắc trẻ hết d Đánh giá sản phẩm - Cô mời trẻ treo tranh - Cô động viên khen chung - Cho trẻ quan sát tranh nói lên nhận xét + Con thấy thích tranh nào? thích? - Cơ chọn tơ đẹp, gọn gàng nhận xét tuyên dương 4 Củng cố – Giáo dục. - Củng cố nội dung - Giáo dục trẻ yêu trường, yêu lớp Yêu quý cô giáo bạn 5 Kết thúc: - Cô nhận xét chung lớp, tổ, cá nhân - Động viên khích lệ trẻ kịp thời - Cho trẻ múa hát, đọc thơ có nội - Quan sát đàm thoại - Lắng nghe - Một số trẻ nói ý định - Trẻ tơ màu -Cùng thực -Trẻ hoàn thiện - Trẻ treo tranh - Quan sát tranh nêu lên cảm nhận - Trẻ nói nên nhận xét - Quan sát lắng nghe - Trẻ lắng nghe cô nhận xét - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe (25)dung trường mầm non - Đánh giá trẻ ngày(Đánh giá vấn đề bật tình trạng sức khỏe, trạng thái cảm xúc thái độ hành vi trẻ Kiến thức, kỹ trẻ)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tuan 3 truong mam non của bé, giao an tuan 3 truong mam non của bé