Khoảnh khắc đáng yêu

3 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:03

Giới thiệu : Trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong quá trình học tập của học sinh thường nảy sinh nhiều vấn đề buộc các em phải suy nghĩ và đưa ra những ý kiến của mình để cùng với[r] (1)Tiết 29 Làm văn PHÁT BIỂU THEO CHỦ ĐỀ A MỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp HS: - Hiểu yêu cầu, cách thức phát biểu theo chủ đề - Trình bày ý kiến trước tập thể phù hợp với chủ đề thảo luận tình giao tiếp - Qua đó, học sinh biết vận dụng vào việc trình bày tập miệng, thảo luận, tranh luận vấn đề trình học tập sống B PHƯƠNG PHÁP – PHƯƠNG TIỆN: I Phương tiện: Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án II Phương pháp: : GV hướng dẫn, gợi ý cho học sinh lựa chọn nội dung, chuẩn bị đề cương phát biểu ý kiến theo chủ đề , sau cho HS nhận xét, thảo luận rút cách phát biểu theo chủ đề C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/ Ổn định lớp / Kiểm tra cũ - Hãy trình bày ngắn gọn hồn cảnh đời thơ Việt Bắc? - Nêu đặc sắc nghệ thuật thơ Việt Bắc? 3 / Bài Giới thiệu: Trong sống ngày trình học tập học sinh thường nảy sinh nhiều vấn đề buộc em phải suy nghĩ đưa ra những ý kiến để với người tìm điểm chung, cách giải thoả đáng Để có phát biểu phù hợp với chủ đề đưa ra thuyết phục người nghe, hôm vào tìm hiểu học Phát biểu theo chủ đề. HĐ GV NỘI DUNG CẦN ĐẠT HĐ1: HD HS nắm bước chuẩn bị phát biểu - Cho HS đọc lại chủ đề phát biểu SGK hướng dẫn học sinh thực bước: - Em xác định chủ đề phát biểu, các nội dung cần phát biểu theo chủ đề đó? I/ Các bước chuẩn bị phát biểu 1 Xác định nội dung cần phát biểu. * Đọc kỹ chủ đề hội thảo * Xác định nội dung cụ thể chủ đề * Chọn nội dung tiêu biểu để phát biểu HĐ2:HD HS xác định phần đề cương, lập đề cương: ?Dự kiến đề cương gồm phần? 2.Dự kiến đề cương phát biểu. *Chọn nội dung phát biểu phù hợp * Lập đề cương theo nội dung chọn: Khắc phục tình trạng ẩu, nguyên nhân chủ yếu TNGT (2)?Hãy lập đề cương với nội dung: “Khắc phục tình trạng ẩu, nguyên nhân chủ yếu TNGT” ? GV lưu ý HS: Ngoài việc chuẩn bị đề cương, cịn phải làm để phát biểu theo chủ đề cách chủ động hiệu quả?! TNGT hậu nghiêm trọng nó.Trong ẩu nguyên nhân gây TNGT - Nội dung: + Thế ẩu + Những biểu ẩu + Những TNGT ẩu + Các biện pháp chống hành vi ẩu - Kết luận: + Đi ẩu nguyên nhân gây nhiều vụ TNGT + Kêu gọi người chấp hành luật GT, chấm dứt hành vi phóng nhanh vượt ẩu nhằm bảo đảm ATGT * Lưu ý: Ngoài người phát biểu cịn phải: - Tìm hiểu thêm đối tượng tham gia hội thảo - Lắng nghe học tập phong cách người phát biểu trước - Dự kiến giọng điệu, cử phát biểu - Hình dung trước số tình để chủ động giải HĐ3: Yêu cầu HS trình bày phát biểu trước lớp - Phát vấn để lớp nhận xét, bổ sung ? Hãy rút cách phát biểu theo chủ đề (Phần ghi nhớ SGK) 3 Phát biểu ý kiến. - Giới thiệu khái quát nội dung phát biểu, - Trình bày nội dung theo đề cương dự kiến - Kết thúc nói lời cảm ơn GHI NHỚ: sgk HĐ3 : Hướng dẫn HS luyện tập Bài tập 1: GV gợi ý cho HS thực nhà Bài 2: GV hướng dẫn HS lập đề cương trình bày ý kiến trước lớp II/ Luyện tập 1 Bài 1: HS xác định ý kiến theo chủ đề, ý kiến chưa phù hợp nêu ý kiến phản bác Nếu tán đồng với ý kiến phân tích sâu sắc ý kiến đồng thời trình bày quan niệm riêng hạnh phúc Bài 2: - Vào đại học ước mơ, nguyện vọng đáng HS, niên (3)lực, sở trường - Điều đáng nói xã hội ngày nay, người luôn học tập suốt đời.Vì học sinh, niên có nhiều hội tiếp tục học tập để nâng cao trình độ, em có ý chí, nghị lực, biết vươn lên sống III/Củng cố, dặn dò - Muốn có phát biểu theo chủ đề đạt hiệu thuyết phục người phát biểu cần chuẩn bị kĩ từ khâu lựa chọn nội dung, dự kiến đề cương chi tiết đến cử chỉ, thái độ, phong cách trình bày phù hợp với chủ đề - Làm tập soạn Đất nước Nguyễn Khoa Điềm Xác nhận tổ chuyên môn Tổ trưởng Lê Thị Sâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoảnh khắc đáng yêu, Khoảnh khắc đáng yêu