giáo án tuần 16 ngày thành lập QĐNDVN

23 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:58

- Trẻ biết được một số hoạt động của ngày thành lập QĐNDVN và nhận biết được một số công việc của chú bộ đội theo hướng dẫn của cô.. - Trẻ biết vận động bài hát theo hướng dẫn của cô.[r] (1)TUÂN 16: CHỦ ĐỀ : BÉ CÓ THỂ ĐI Thời gian thực tuần :Từ ngày 30/11 đến Chủ đề nhánh 3: Thời gian thực tuần:Từ ngày21/12 đến TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NƠI DUNG MỤC ĐÍCH -U CẦU CHUẨN BỊ ĐÓN TRẺ -THỂ DỤC SÁNG 1.ĐĨN TRẺ - Cơ tạo thân thiết với trẻ tạo tin tưởng phụ huynh - Trẻ biết chào hỏi cô giáo bố mẹ, biết để đồ dùng cá nhân nơi quy định - Cơ đến sớm thơng thống phịng học, trường lớp 2 TRÒ CHUYỆN - Trẻ biết ngày 22-12 ngày thành lập quan đội nhân dân vệt nam.và ý nghĩa ngày 22 -12 - Rèn kỹ NB cho trẻ - Phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ.- GD trẻ chấp hành LLATGT - Một số tranh,ảnh vê hoạt động 22/12 - Câu hỏi đàm thoại 3.THỂ DỤC SÁNG - Phát triển vận động cho trẻ. - Rèn luyện kỹ vận động nhẹ nhàng cho trẻ - Trẻ có thói quen thể dục sáng - Tập thở sâu phát triển hô hấp - Sân tập an toàn 4 ĐIỂM DANH - DỰ BÁO THỜI TIẾT - Trẻ biết tên minh tên bạn - Biết cô cô gọi tên - Biết học đều, - Trẻ biết thời tiết ngày - Sổ điểm danh, bút - Bảng biểu tượng thời tiết (2)Ngày thành lập QĐNDVN đến ngày 25/12/2020 HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦCTRẺ 1.Đón trẻ: Cơ đón trẻ tận tay phụ huynh, thái độ ân cần niêm nở,Nhắc trẻ chào co chào bố mẹ Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân nơi quy định - Trẻ chào cô chào bố mẹ - Trẻ cất đồ dùng nơi quy định Trò chuyện: Cho trẻ nghe hát“Cháu thương đội” - Hỏi trẻ vừa nghe hát ? - Bài hát nói vế ? - Cơ trị chuyện với trẻ chủ đề qua hát - Giáo dục trẻ biết yêu quý đội - Lắng nghe trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe kể - Có - Trẻ lắng nghe cô gd * Thể dục sáng - Kiểm tra sức khỏe trẻ a, Khởi động: Cô cho trẻ khởi động chân tay b, Trọng động : BTPTC - Cô hướng dẫn trẻ tập động tác TD - ĐT1: Tay giơ cao trước ngực làm tiếng máy bay - ĐT2: Đưa đưa sang ngang vẫy vẫy - ĐT3: Máy bay bay nghiêng người sang hai bên - ĐT4 : Máy bay hạ cánh đứng lên ngồi xuống 3-4 l - Mỗi động tác tập - lần c, Hồi tĩnh: - Cô cho trẻ nhẹ nhàng 1- vòng - Khởi động - Trẻ tập tập buổi sáng theo hướng dẫn - Trẻ 1- vịng 4.Điểm danh:Cô gọi tên trẻ theo danh sách - Dự báo thời tiết - Giáo dục trẻ vệ sinh mặt mũi chân tay trước đến lớp vứt rác vào nơi quy định - Trẻ cô - Trẻ biết trời mưa,nắng - Trẻ lắng nghe cô giáo dục (3)HOẠT ĐỘNG NÔI DUNG MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG CHƠI -TẬP THEO Ý THÍCH CỦA TRẺ * Hoạt động trời 1 * Chơi thao tác vai : - Chú hải quân, doanh trại đội, tham quan du lịch, bán hàng - Tùy vào ngày - Trẻ biết thể hiên vai chơi của - Mở rộng vốn hiểu biết trẻ - Tùy vào thời tiết - Đồ dùng,đồ chơi phục vụ cho nhóm chơi 2* Chơi với Đồ vật: Xếp doanh trại đội. - Trẻ biết xếp chồng khối với để tạo thành doanh trại đội - Rèn khéo léo đôi tay - GD trẻ giữ vs sau chơi - Bộ xếp hình,bộ lắp ghép 3 * Chơi : Vẽ, tô màu đội - Hát,đọc thơ, câu đố đội - Trẻ biết vẽ, Tô mầu đội - Biết hát ,đọc thơ ,câu đố đội - Rèn kỹ khéo léo cho trẻ - Tranh mẫu chưa tô mầu,Bút sáp mấu - Bài hát,bài thơ,câu đố đội 4 *Chơi xem sách truyện : Xem tranh, ảnh đội - Chơi theo ý thích. - Trẻ biết xem có sách tranh chủ đề - Rè kỹ vận động ngón tay - Trẻ chơi tự - Sách,tranh chủ đề - Đồ chơi loại HOẠT ĐỘNG (4)1.Tạo hứng thú cho trẻ vào hoạt động chơi : - Cho trẻ nghe hát“Cháu thương đội” - Trò chuyện với trẻ chủ đề qua hát - Hỏi trẻ lớp có nhóm chơi nào? - Cơ cho trẻ kể tên nhóm chơi - Cơ giới thiệu hoạt động cho trẻ chơi nhóm chơi - Cơ cho trẻ tự chọn nhóm chơi - Cô điều chỉnh số lượng trẻ vào chơi nhóm cho hợp lý - Cơ cho trẻ nhóm chơi, thỏa thuận phân vai chơi - Nhóm chơi cịn lúng túng giúp trẻ phân vai - Tiếp tục nêu yêu cầu chơi nhiệm vụ chơi cho trẻ nhóm khác - Nhóm thao tác vai cho trẻ phân vai chơi, nhóm hoạt động với đồ vật cho trẻ bầu nhóm trưởng 2 Bao quát trẻ chơi;\- Cô nhóm trẻ quan sát trẻ chơi, đặt câu hỏi gợi mở giúp trẻ chơi - Động viên khuyến khích trẻ chơi hợp tác - Trong nhóm chơi hoà đồng, dễ nhập cuộc, chơi vui vẻ thoải mái - Cơ nhận xét trẻ q trình chơi - Cho trẻ tham quan nhóm chơi có sản phẩm - Cơ cho trẻ nhận xét nhóm chơi 3 Kết thúc - Cơ nhận xét nhóm chơi, động viên tuyên dương trẻ - Trẻ lắng nghe - Trẻ nghe hát - Trò chuyện CĐ cô - Trẻ trả lời - Trẻ kể tên nhóm chơi - Trẻ lắng nghe - Trẻ tự chọn nhóm chơi - Trẻ nhóm chơi - Trẻ tiến hành phân vai chơi - Trẻ lắng nghe - Trẻ lắng nghe - Trẻ lắng nghe cô nhận xét - Trẻ quan sát - Trẻ quan sát nhận xét nhóm chơi - Trẻ lắng nghe nhận xét TỔ CHỨC CÁC (5)ĐỘNG VS, ĂN TRƯA * Vệ sinh - Ăn trưa - Hình thành thói quen vệ sinh cho trẻ - Rèn cho trẻ ăn không rơi vãi, ăn hết xuất - Trẻ sinh hoạt bữa ăn - Trẻ nghỉ ngơi - Nước sạch, khăn mặt, bàn ăn, bát thìa VS, NGỦ TRƯA * Ngủ trưa - Trẻ biết vệ sinh trước ngủ,Trẻ nằm vị trí - Trẻ ngủ giờ, ngủ sâu giấc - Chuẩn bị tốt chỗ ngủ cho trẻ, cho trẻ nằm thoải mái - Đóng cửa, tắt điện, giảm ánh sáng phòng - Phòng ngủ đảm bảo mát mùa hè ,ấm mùa đông VS, ĂN PHỤ * Vệ sinh - Ăn phụ - Cô tổ chức cho trẻ vệ sinh - Cô phát quà ăn phụ cho trẻ - Trẻ vệ sinh - Trẻ nhận quà ăn phụ VS, ĂN CHÍNH * Vệ sinh - Ăn - Hình thành thói quen vệ sinh cho trẻ - Rèn cho trẻ ăn không rơi vãi, ăn hết xuất - Trẻ sinh hoạt bữa ăn - Trẻ nghỉ ngơi - Nước sạch, khăn mặt, bàn ăn, bát thìa HOẠT ĐỘNG (6)- Cô nhắc trẻ vệ sinh, rửa tay trước ăn - Cô chia cơm thức ăn cho trẻ - GD dinh dưỡng cho trẻ câu hỏi: Hôn ăn cơm với gì? Thức ăn có nhiều chất gì? - Giáo dục văn hóa vệ sinh ăn: Trứơc ăn mời cô bạn, ăn khơng nói chuyện, không làm rơi vãi thức ăn bàn, ăn hết xuất cơm - Ăn xong, trẻ tự thu dọn bát đĩa, lau miệng, lau tay, lấy nước xúc miệng, chơi nhẹ nhàng - Đi vệ sinh, rửa tay - Trước ăn mời cô, mời bạn - Thu dọn bát, xúc miệng - Đến ngủ, cô nhắc trẻ vệ sinh, sau lấy gối vị trí nằm Cơ đóng cửa phịng ngủ - u cầu trẻ giữ n lặng để ngủ Cơ bật nhạc nhẹ cho trẻ ngủ - Trong trẻ ngủ,cơ ln có mặt phịng, khơng làm việc riêng,quan sát xử lý tình trẻ đái dầm,mơ ngủ tỉnh dậy,cô thay đồ cho trẻ vỗ trẻ ngủ tiếp - Chưa hết ngủ, trẻ dậy sớm đưa trẻ sang phịng khác chơi - Trẻ dậy Cô cho trẻ dậy từ từ Cô mở dần cửa Trẻ cất gối vệ sinh - Vệ sinh, lấy gối vào phòng ngủ - Trẻ lặng n khơng chuyện - Trẻ dậy từ từ - Trẻ dậy hết, cô cho trẻ vệ sinh, tổ chức trò chơi nhẹ giúp trẻ tỉnh ngủ - Tổ chức cho trẻ ăn phụ - Trẻ ăn bữa phụ - Cô nhắc trẻ vệ sinh, rửa tay trước ăn - Cô chia cơm thức ăn cho trẻ - Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ câu hỏi: Hơm ăn cơm với gì? Thức ăn có nhiều chất gì? Nó giúp cho thể chúng ta? - Giáo dục văn hóa vệ sinh ăn:Trứơc ăn mời cô bạn, ăn khơng nói chuyện, khơng để rơi vãi thức ăn, ăn hết xuất cơm - Ăn xong lấy nước xúc miệng, chơi nhẹ nhàng - Đi vệ sinh, rửa tay - Trẻ nhận cơm từ cô - Trẻ lắng nghe trả lời - Trước ăn mời cô, mời bạn - Thu dọn bát, xúc miệng (7) TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NƠI DUNG MỤC ĐÍCH -U CẦU CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP - Hoạt động chơi tập : - Ôn học buổi sang - Chơi trò chơi vận động Trò chơi dân gian - Đọc thơ,Đồng dao,ca giao chủ đề - Củng cố khắc sâu kiến thức cung cấp cho trẻ buổi sáng - câu hỏi đàm thoại - Các thơ ,Đồng dao,Ca dao chủ đề - VS - Ăn - Cơ cho trẻ rửa tay vs trước sau ăn - Tổ chức cho trẻ ăn - Trẻ vệ sinh, rửa tay trước sau ăn - Trẻ ngồi vào bàn ăn - Chậu nước ,khăn, bàn ghế ,bát thìa - Nhận xét, nêu gương cuối ngày,cuối tuần. - Trẻ biết nhận xét đánh giá việc làm đúng, sai mình, bạn, có ý thức thi đua - Cờ đỏ, phiếu bé ngoan - Vệ sinh - Trả trẻ - Trẻ gọn gàng - Khăn mặt, chậu, đồ dùng cá nhân (8)HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ * Ổn định tổ chức, trị chuyện chủ đề - Cơ đặt câu hỏi đàm thoại nội dung học - Cô cho trẻ ôn lại học - Trẻ trị chun - Trẻ trả lời - Trẻ chơi với đồ chơi * Trị chơi; VĐ,DG: - Cơ giới thiệu tên số trò chơi phổ biến cách chơi luật chơi - Cô tổ chức cho trẻ chơi,cô chơi trẻ - Cơ cổ vũ khuyến khích trẻ chơi động viên trẻ - Cơ nhận xét trẻ tích cực hđ chơi - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi cô - Trẻ lắng nghe - Trẻ lắng nghe *Ăn chính: Cơ chia cho trẻ theo phần ăn vào bát trẻ, Nhắc trẻ đọc thơ "Giờ ăn " mời cô mời bạn ăn, - Cơ giới thiệu ăn cho trẻ biết , Nhắc trẻ xúc ăn gọn gàng sẽ, - Không làm rơi vãi bàn, giữ vệ sinh ăn, bao quát, động viên trẻ ăn hết xuất mình, khuyến khích trẻ ăn thêm - Trẻ ăn xong cất bát, cất ghế vào nơi quy định, lấy khăn lau tay, lau miệng sẽ, vệ sinh - Trẻ ngồi vào bàn ăn - Trẻ đọc thơ "Giờ ăn " - Cùng mời bạn ăn -Trẻ biết ăn,tự xúc ăn gọn gàng,sạch - Trẻ ăn sẽ,ăn hết xuất ăn - Trẻ cất bát lau tay, lau miệng * Luyện tập rửa tay cách * Biểu diễn văn nghệ - Cô cho trẻ lên biêu diễn văn nghệ - Nhận xét nêu gương cuối tuần - Cô cho trẻ ngận xét mình,nhận xét bạn - Cơ phát bé ngoan cho trẻ * Trả trẻ: - Chuận bị đồ dùng cá nhân cho trẻ - Trả trẻ phụ huynh - Trẻ rửa tay - Trẻ lên biểu diễn văn nghệ - Trẻ nhận xét - Trẻ nhận bé ngoan - Trẻ nhận đồ dùng cá nhân - Trẻ chào cô HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (9)TÊN HOẠT ĐỘNG: VĐCB;“Chạy theo hướng thẳng” Hoạt động bổ trợ: TC “Thi xem nhanh hơn” I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1 Kiến thức : - Trẻ nhớ tên tập,trẻ tập đươc tập phát triển chung, vận động theo hướng hẫn - Trẻ biết chơi trị chơi theo hướng dẫn cô 2 Kỹ năng: - Rèn kỹ vận động linh hoạt cho trẻ - Phát triển tay, Chân cho trẻ 3 Thái độ: - Giáo dục trẻ yêu thích mơn học, có ý thức rèn luyện sức khỏe II CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng cho giáo viên trẻ: - Sân tập phẳng 2 Địa điểm: - Ngài sân: III TÔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦATRẺ 1: Ổn định, Gây hứng thú cho trẻ - Cô trẻ hát hát “Tập thể dục buổi sáng” - Hỏi trẻ cô vừa hát hát gì? - Thế muốn cho thể khỏe mạnh phải làm gì? - Thế bay cô tập thể dục có đồng ý khơng nào? - Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ - Hôm cô tập thể dục Chạy theo hướng thẳng 2 Cung cấp biểu tượng mới * Hoạt động 1: Khởi động : - Trẻ hát - Trẻ trả lời - Phải tập thể dục - Có (10)- Cơ cho trẻ khởi động chân tay * Hoạt Động 2: Trọng động: a BTPCT: - Cô hướng dẫn trẻ tập động tác thể dục - ĐT1: Động tác 1: Hô hấp: - ĐT 2: Tayđưa ngang vẫy vẫy - ĐT 3: Tay chống hông quay người bên - ĐT4 : Đứng lên ngồi xuống b VĐCB : “Chạy theo hướng thẳng ” - Cô cho trẻ đứng thành hai hàng - Hôm hướng dẫn lớp tập thể dục chạy theo hướng thẳng - Để chạy theo hướng thẳng quan sát làm mẫu chước - Cô làm mẫu lần hồn chỉnh - Cơ làm mẫu lần 2: Phân tích: Các ý Q/S nhé: - TTCB:Đứng tự nhiên mắt nhìn phía trước, 321 bắt đầu chạy nhanh theo hướng thẳng cô quy định ,khi chạy phải ngửng cao đầu, không cúi đầu nhớ trưa? Khi chạy đến hết đoạn đường quy định dừng lại cuối hàng đứng để bạn lên chạy,xem bạn chạy nhanh đích chước - Cơ làm mẫu lần 3: Mời trẻ lên làm mẫu cô quan sát trẻ làm mẫu sửa sai cho trẻ - Cô cho trẻ lên thực - Cô cho trẻ thực theo tổ, nhóm - Trẻ thực hiên ý q/s bao quát trẻ hướng dẫn sửa sai cho trẻ - Trẻ khởi động theo cô - Lắng nghe cô hướng dẫn - Trẻ tập theo cô động tác BTPCT - Trẻ tâp VĐCB - Đứng thành hai hàng - Lắng nghe trả lời - Trẻ lắng nghe trả lời - Quan sát cô tập mẫu - Lắng nghe cô phân tích động tác (11)- Cơ động viên khuyến khích trẻ để trẻ tập c TC VĐ “Thi xem nhanh hơn” - Cô giới thiệu tên trị chơi - Cơ hướng dẫn trẻ cách chơi - Cô chơi mẫu cho trẻ quan sát - Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi - lần -Trẻ chơi cô ý quan sát bao quát động viên trẻ để trẻ chơi * Hoạt động 3:Hồi tĩnh: - Cô cho trẻ nhẹ nháng quanh sân tập 1-2 vòng 3 Củng cố, giáo dục: - Cô củng cố lại hoạt động - Cô cho trẻ nhắc lại tên vừa học - Giaó dục trẻ chăm tập thể dục ,thể thao 4 Kết thúc: - Cô nhận xét – tuyên dương trẻ - Cô cho trẻ chuyển hoạt đông khác - Lắng nghe cô - Lắng nghe cô giớ thiệu - Nghe cô hướng dẫn - Q/S cô chơi mẫu - Trẻ chơi trò chơi - Trẻ lắng nghe - Trẻ nhẹ nhàng1-2 vòng - Trẻ lắng nghe - Trẻ nhắc lại tên - Lắng nghe cô giáo dục - Lắng nghe cô nhận xét - Trẻ chuyển hoạt động *Đánh giá trẻ ngày (Đánh giá vấn đề bật tình hình sức khỏe, trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi trẻ ,Kiến thức kỹ trẻ) ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… (12)Thứ ngày 22 tháng 12 năm 2020 TÊN HOẠT ĐỘNG:NB: Ngày thành lập QĐND VN Hoạt động bổ trợ: VĐTNBH: “ Em thích làm đội” I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1 Kiến thức - Trẻ biết số hoạt động ngày thành lập QĐNDVN nhận biết số công việc đội theo hướng dẫn cô - Trẻ biết vận động hát theo hướng dẫn cô 2 Kỹ năng - Rèn kỹ quan sát ,nhận biết,gọi tên ,ghi nhớ có chủ định - Phát triển ngôn ngữ làm giàu vốn từ cho trẻ 3 Thái độ: - Giáo dục trẻ yêu quý đội II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng cho giáo viên trẻ: - Cho trẻ tham quan mơ hình doanh trại đội - Tranh ảnh độ , tranh ảnh hoạt động chào mừng ngày 22/12 - Nhạc hát “ Em thích làm đội” Địa điểm: - Trong lớp III TÔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ * Hoạt động 1:Tạo hứng thú cho trẻ: - Cô cho trẻ nghe hát bài“Chú đội” - Hỏi trẻ vừa nghe hát gì? - Bài hát nói ai? - Cơ trị chun chủ đề qua hát - Hôm cô nhận biết Ngày thành lập QĐND VN 22/12 công việc đội - Trẻ nghe hát - Trẻ trả lời (13)* Hoạt động 2; Cung cấp biểu tượng đối tượng nhận thức * Quan sát đàm thoại + Cô cho trẻ q/s số tranh ngày 22/12 - Hỏi trẻ có con? - Trong tranh vẽ gì? - Các chú đội làm đây? - À bang duyệt binh để chuẩn bị cho ngày lễ 22/12 + Còn tranh vẽ đây? - À tranh đội - Cô cho trẻ đọc 2-3 lần - Cô cho tổ đọc, nhóm đọc - Chú đội mặc quần áo ? - À mặc quần áo có mầu xanh - Trẻ đọc mầu xanh 2-3 lần - Đầu đội mũ ? - À đâù đội mũ cối có gắn - Các nhìn xem cịn có tranh vẽ đội đây? - À cịn có tranh vẽ đội hải quân - Cô cho trẻ đọc theo cô từ đội hải quân - Thế đội hải quân mặc đồ nào? - À đội hải quân mặc trang phục có mầu trắng cổ áo có viền xanh - Bây giỏi nói cho cô bạn nghe xem đội làm cơng việc nào? - Muốn canh gác bảo vệ đất nước đội phải làm nào? - Q/S đàm thoại cô - Trẻ trả lời có tranh - Các đội - Trẻ trả lời theo ý trẻ - Trẻ lắng nghe - Chú đội - Trẻ đọc theo cô - Trẻ đọc 2-3 lần - Tổ đọc,nhóm đọc - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ đọc mầu xanh - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nhe - Trẻ q/s - Trẻ lắng nghe - Trẻ đọc theo cô - Quần áo trắng,cổ áo xanh - Trẻ lắng nghe (14)- À rồi, muốn canh giữ bảo vệ đất nước cần có lịng dũng cảm gan Các ngày đêm canh giữ bảo vệ đất nước hồ bình phải biết kính trọng yêu mến - Để đền đáp công ơn đội, phải học ngoan, biết lời ba mẹ, cô để mai sau lớn lên giống đội - Ở nhà có đội khơng? - Bạn lớn lên muốn làm đội nào? - Bây cô làm đội hành quân nha * Hoạt động 3: Tổ chức luyện tập củng cố VĐTNBH: “ Em thích làm đội” - Giới thiệu tên vận động. - Cô hướng dẫn trẻ cách vận động - Cô vận động mẫu cho trẻ quan sát - Cô cho trẻ vận động theo nhạc hát cô 2-3 lần - Trẻ vận động cô ý q/s động viên khích lệ trẻ Hoạt động Động viên khuyến khích trẻ liên hệ thực tế: - Cô củng cố lại hoạt động - Cô cho cho trẻ nhăc lại tên vừa học - Giáo dục trẻ yêu quý đội.ngoan ngoãn lời người lớn - Nhận xét - tuyên dương trẻ - Trẻ lắng nghe nói - Trẻ lắng nghe trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Vâng - Lắng nghe cô giới thiệu - Lắng nghe cô hướng dẫn - Quan sát cô - Trẻ vận động theo cô - Trẻ lắng nghe - Lắng nghe cô củng cố - Trẻ nhắc lại tên - Lắng nghe cô gd - Trẻ lắng nghe *Đánh giá trẻ ngày (Đánh giá vấn đề bật tình hình sức khỏe, trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi trẻ ,Kiến thức kỹ trẻ) (15)Thứ ngày 23 tháng 12 năm 2020 TÊN HOẠT ĐỘNG: Vận độngChú đội Hoạt động bổ trợ: TC : Nghe hát: “Màu áo đội” I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1 Kiến thức. - Trẻ nhớ tên hát hát hát theo hướng dẫn cô - Trẻ biết chơi trò theo hướng dẫn cô 2 Kỹ năng - Rèn kỹ ca hát ,kỹ diễn đạt mạch lạc ,kỹ nghe nhạc cho trẻ 3 Thái độ: - Giáo dục trẻ biết yêu âm nhạc, II CHUẨN BỊ : 1 Đồ dùng giáo viên trẻ - Đàn,đài đĩa, dụng cụ âm nhạc 2 Địa điểm: - Trong lớp III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÈN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức, Trò chuyện gây hứng thú. - Cô cho trẻ nghe “ Em thích làm đội” - Cơ trị chuyện chu đề qua hát - Hỏi trẻ vừ nghe hát nói ai? - Sau lới lên có muốn chở thành cô, đội không ? - Hôm cô vận động theo nhạc Chú đội ! 2 Cung cấp biểu tượng *Hoạt động 1: Ôn hát Chú đội. - Cô trẻ hát hát 2-3 lần - Cô cho trẻ hát trẻ hát cô ý lắng nghe sửa sai - Cô động viên khuyến khích trẻ - Trẻ ngồi ngoan - Lắng nghe hát - Trị chuyện - Về đội - Trẻ lắng nghe trả lời có - Vâng - Trẻ hát hát 2-3 lần - Trẻ sửa sai (16)* Hoạt động 2: Dạy trẻ VĐTNBH“Chú đội ” - Cô hướng dẫn trẻ cách vận động: - Cô vận động mẫu cho trẻ q/s - Cô mở nhạc cho trẻ vận động cô - Cô cho trẻ vận động theo cô 3- lần - Trẻ vđ cô ý q/s sửa sai cho trẻ , - Cô cho trẻ vận động tổ, nhóm ,cá nhân - Cơ động viên khích lệ trẻ để trẻ vận động - Cô cho lớp vận động lại lần * Hoạt động 3: nghe hát: Màu áo đội - Giới thiệu tên hát : Màu áo đội - Giới thiệu tên tác giả hát cho trẻ - Cô hát cho trẻ nghe lần1 nhạc, giai điệu hát - Cô hát lần 2; Giảng nội dung hát - Lần :Cô mở đĩa nhạc cho trẻ nghe cho trẻ vận động theo nhạc hát cô - Trẻ vận động ý q/s động viên khích lệ trẻ 3.Củng cố - Giáo dục. - Cô củng cố lại bài. - Cô cho cho trẻ nhăc lại tên vừa học - Giáo dục trẻ biết tuân thủ luật lệ giao thông ngồi PTGT 4.Kết thúc: - Nhận xét- Tuyên dương - Trẻ nghe cô hướng dẫn - Quan sát cô vận động mâu - Trẻ vận động theo cô - Trẻ vận động 3-4 lần - Trẻ sửa sai - Trẻ vận động tổ, nhóm, cá nhân - Trẻ lắng nghe - Cả lớp vận động - Nghe cô giới thiệu - Nghe cô giới thiệu - Nghe cô hát - Nghe cô giảng nội dung - Nghe vận động cô - Trẻ lắng nghe - Nghe cô củng cố - Trẻ nhắc tên - Nghe cô giáo dục (17)*Đánh giá trẻ ngày (Đánh giá vấn đề bật tình hình sức khỏe ,trạng thái cảm xúc ,thái độ hành vi trẻ ,Kiến thức kỹ trẻ ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … (18) Thứ ngày 24 tháng 12 năm 2020 TÊN HOẠT ĐỘNG: Thơ “ Em đội ” Hoạt động bổ trợ: VĐTBH :“ Chú đội ” I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1 Kiến thức: - Trẻ đọc theo cô lời thơ, nhớ tên thơ, hiểu nội dung thơ - Trẻ biết vận đông theo nhịp hát Chú đội 2 Kỹ năng: - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ Rèn kỹ đọc rõ ràng ,kỹ ghi nhớ có chủ định 3 Thái độ : - Giao dục trẻ trẻ biết tuân thủ luật lệ giao thông ngồi PTGT II CHUẨN BỊ: - Tranh minh họa thơ - Bài hát ; Đồn tầu nhỏ xìu 2.Địa điểm : - Trong lớp III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÈN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1.Ôn định, gây hứng thú cho trẻ - Cô cho trẻ hát hát “chú đội” - Trò chuyện với trẻ chủ đề qua hát - Cơ có thơ nói đội lắng nghe cô đọc thơ 2 Cung cấp biểu tượng mới * Hoạt động1 Cô đọc thơ diễn cảm - Trẻ hát hát - Trẻ trị chuyện - Trẻ lắng nghe cô (19)- Cô đọc lần 1: Cơ đọc chậm rãi, tình cảm - Cơ đọc mẫu lần 2: Kết hợp giảng nội dung thơ: thơ nói bạn nhỏ tập làm đội, bạn bước bước, bạn làm động tác vác súng vai giống đội - Cô đọc lần 3.diễn cảm - Cho trẻ đọc tên thơ: Em làm đội (2-3 lần) * Hoạt động2: Đàm thoại - Cô vừa đọc cho nghe thơ gì? - Bài thơ nói đến ai? - Bạn bắt chước ai? - Chú đội làm động tác nào? - Con có thích làm đội giống bạn khơng? * Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ - Cô dạy trẻ đọc thơ cô câu 3-4 lần - Cô cho lớp đọc thơ 2-3 lần - Cô mời tổ trẻ đọc thơ - Đọc thơ làm động tác giống đội - Nhóm trẻ đọc thơ - Cá nhân trẻ đọc thơ - Khi trẻ đọc thơ cô ý sửa sai cho trẻ - Cơ động viên khích lệ trẻ 3 Củng cố, giáo dục - Cô cho trẻ nhắc lại tên vừa học - Giáo dục trẻ biết tuân thủ luật lệ giao thông ngồi PTGT 4 Kết thúc - Nhận xét - tuyên dương - Trẻ ý lắng nghe cô giảng nội dung - Trẻ đàm thoại cô - Em lfm đội - Nói đến bạn nhỏ - Bạn bắt chước đội - Đi một, hai, vác súng vai - Không - Trẻ đọc thơ theo cô - Cả lớp đọc 2-3 lần - Từng tổ trẻ đọc thơ - Nhóm Trẻ đọc thơ - Các nhân trẻ đọc thơ - Trẻ sửa sai - Trẻ lăng nghe - Trẻ nhắc lại tên - Lăng nghe cô giáo dục (20)*Đánh giá trẻ ngày (Đánh giá vấn đề bật tình hình sức khỏe ,trạng thái cảm xúc ,thái độ hành vi trẻ ,Kiến thức kỹ trẻ Thứ ngày 25 tháng 12 năm 2020 TÊN HOẠT ĐỘNG: HĐVĐV:Tô màu mũ Hoạt động bổ trợ : I MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU 1 Kiến thức: - Biết số hoạt động ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam - Biết tô màu mũ 2 Kỹ năng - Rèn khéo léo đôi tay cho trẻ - Rèn khả ghi nhớ, quan sát 3 Thái độ: - Giáo dục trẻ biết chân trọng sản phẩm II CHUẨN BỊ: 1 Đồ dùng giáo viên trẻ - Tranh mẫu,Bút sáp màu Tranh mũ mẫu chưa tô màu 2 Địa điểm tổ chức : - Trong lớp III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1 Ổn định tổ chức gây hứng thú cho trẻ - Cô trẻ hát hát “ Chú đội ” - Cơ trị chuyện chủ đề qua nội dung hát - Ngày 22/12 ngày TLQĐNDVN, nước ta nhớ đến công lao đội chiến đấu đế bảo vệ Tổ Quốc hịa bình - Vậy có muồn làm q để tặng đội khơng ? - Trẻ hát hát cô - Trị chuyện CĐ - Lắng nghe nói trả lời (21)- Hơm cô tô màu mũ để tặng cho đội 2 Cung cấp biểu tượng mới * Hoạt động 1: Quan sát - Đàm thoại - Cô cho trẻ sát tranh mũ cối - Các nhìn xem bảng có ? - Bức tranh vẽ mũ màu ? - À mũ cối Các thấy mũ đẹp chưa? -Vậy muốn cho mũ đẹp tơ màu cho mũ - Để tơ ngồi ngoan q/s cô tô mẫu chước - Cô tô mẫu cho trẻ q/s vừa tô cô vừa hướng dẫn cách ngồi,Cách cầm bút,Cách tô *Hoạt động 2: Trẻ thực hiện - Cô phát bút phát tranh vẽ mẫu cho trẻ để trẻ tô - Cô nhắc lại cách ngồi, Cách cầm bút cho trẻ - Cô cho trẻ thực tô, trẻ tô cô bao quát giúp đỡ trẻ để trẻ thực - Cô bật nhạc nhẹ nhàng cho trẻ trẻ thực hiện. - Cô nhắc trẻ tô thật khéo léo khơng để màu trờm ngồi - Cơ động viên khuyến khích trẻ để trẻ tô * Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm - Các thực xong chưa? - Cơ mời họa sĩ nhí lên trưng bày sản phẩm - Trẻ trưng bày sản phẩm, Cô trưng bày giúp trẻ - Lắng nghe trả lời - Trẻ quan sát - Có tranh mũ - xanh - Trẻ lắng nghe chưa - Lắng nghe trả lời - Vâng - Lắng nghe q/s cô tô - Trẻ nhận tranh,bút từ cô - Lắng nghe - Trẻ thực tô màu - Trẻ lắng nghe - Trẻ lắng nghe - Trẻ song (22)- Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm ,của bạn - Cô nhận xét trung -Củng cố - giáo dục - Cô củng cố lại vừa học - Cô cho trẻ nhắc lại tên vừa học - Giáo dục trẻ yêu quý đội, 5 Kết thúc: - Nhân xét - tuyên dương. - Cô nhận xét tuyên dương trẻ - Cô cho trẻ cất sản phẩm vào túi đựng sản phẩm - Nhận xét sản phẩm - Lắng nghe cô nhận xét - Lắng nghe cô củng cố - Trẻ nhắc lại tên - Lắng nghe cô giáo dục - Lắng nghe cô nhận xét - Trẻ cất sản phẩm *Đánh giá trẻ ngày (Đánh giá vấn đề bật tình hình sức khỏe ,trạng thái cảm xúc ,thái độ hành vi trẻ ,Kiến thức kỹ trẻ ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … ……… ……… ……… ……… ……….
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tuần 16 ngày thành lập QĐNDVN, giáo án tuần 16 ngày thành lập QĐNDVN