công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc (khảo thí )năm học 2013 -2014.

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:56

Các phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đánh giá ngoài 100% số trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia theo cấp học; cấp trung học phổ thông, GDTX đánh giá ngoài [r] (1)UBND TỈNH HÀ GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /SGD-KT&QLCLGD V/v Hướng dẫn thực nhiệm vụ khảo thí quản lí CLGD năm học 2013-2014 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Giang, ngày tháng năm 2013 DỰ THẢO Kính gửi: - Các phòng Giáo dục Đào tạo - Các trường THPT, cấp 2,3 tỉnh - Các trung tâm Giáo dục thường xuyên Căn Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 Bộ GD&ĐT Về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên Căn Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 UBND tỉnh Hà Giang v/v ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên Căn công văn số /BGDĐT- KTKĐCLGD ngày / /2013 Bộ GD&ĐT V/v Hướng dẫn thực nhiệm vụ khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013-2014 Sở GD&ĐT Hà Giang hướng dẫn thực nhiệm vụ khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013-2014 sau: I Các nhiệm vụ trọng tâm 1 Tăng cường hoạt động phịng Khảo thí Quản lí chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT Nâng cao chất lượng lĩnh vực khảo thí quản lí chất lượng giáo dục phòng GD&ĐT 2 Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm cơng tác khảo thí quản lí chất lượng giáo dục 3 Tăng cường tập huấn nghiệp vụ thi, kiểm tra, đánh giá cho cán quản lí giáo dục, giáo viên nhằm đảm bảo tính xác, nghiêm minh, cơng khách quan thi cử, kiểm tra, đánh giá 4 Thực đổi kì thi đồng với việc thực đổi công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kì, bước nâng cao chất lượng dạy học Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi năm học 2013-2014 Chủ động xây dựng thực phương án tổ chức coi thi, chấm thi phù hợp với điều kiện lực tổ chức đơn vị 5 Đẩy mạnh công tác tự đánh giá trường phổ thông, trung tâm GDTX trường mầm non làm sở để đăng ký thực đánh giá 6 Triển khai đánh giá ngồi cho trường phổ thơng, trung tâm GDTX trường mầm non hoàn thành báo cáo tự đánh giá để tiến tới kiểm định, công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục II Nhiệm vụ cụ thể 1 Công tác khảo thí 1.1 Kiểm tra, đánh giá giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên (2)năng lực vận dụng kiến thức, rèn luyện phương pháp tự học học sinh, phù hợp với nội dung chương trình, thời gian quy định, bảo đảm đạt chuẩn kiến thức, kĩ quy định lớp, cấp học Đảm bảo đề kiểm tra theo ma trận: Các câu hỏi ghi nhớ nên chiếm 40% tổng số điểm (Thang điểm 10), Câu hỏi kiểm tra kỹ chiếm 40% tổng số điểm câu hỏi phát triển tư duy, vận dụng kiến thức chiếm 20% tổng số điểm Số lượt điểm tối thiểu môn phải thực theo quy định chương trình cấp học - Đề kiểm tra đáp ứng yêu cầu phối hợp có hiệu hình thức kiểm tra vấn đáp, tự luận trắc nghiệm khách quan theo hướng đề PISA để đánh giá chất lượng thực tế, đồng thời phát huy tính tích cực, sáng tạo chủ thể học sinh Đối với cấp tiểu học, thực theo đạo Phòng GD Tiểu học; cấp THCS THPT, đề kiểm tra định kỳ cần bố trí sở cấu trúc 20 % trắc nghiệm khách quan, 80% tự luận - Trong trình tổ chức kiểm tra đánh giá, lãnh đạo sở giáo dục cần thực theo hướng kiểm tra viết thường xuyên định kỳ giáo viên trực tiếp giảng dạy đề kiểm tra cho loại bài, lãnh đạo sở giáo dục lựa chọn đề tổ chức cho giáo viên không trực tiếp dạy lớp coi, chấm Nhà trường quản lí điểm kiểm tra cho giáo viên trực tiếp giảng dạy vào điểm loại sổ Bài kiểm tra lưu giữ năm học sau công bố cho học sinh - Tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi, tập kiểm tra cấp học phổ thông Sở GD&ĐT tổ chức, triển khai - Đối với kiểm tra học kì: Cấp Tiểu học THCS, phòng Giáo dục Đào tạo đề kiểm tra địa bàn quản lí lớp (Toán, Tiếng Việt) lớp 6, 7, 8, (Tốn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí Tiếng Anh ) địa bàn quản lý( trường cấp 2,3 có lớp THCS kiểm tra theo đề phòng GD&ĐT); lớp 10, 11, 12 GDTrH GDTX, đơn vị đề kiểm tra mơn Tốn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí Tiếng nước ngồi Nội dung, hình thức đề kiểm tra học kỳ đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ môn, riêng môn Ngữ Văn, Lịch sử Địa lý phải đáp ứng thêm yêu cầu nội dung giáo dục địa phương Thời điểm thực kiểm tra theo lịch sở GD&ĐT - Đánh giá xếp loại học sinh theo qui định cấp học, ngành học 1.2 Chỉ đạo, kiểm tra việc thực chương trình, kế hoạch dạy học sở giáo dục, kế hoạch dạy học buổi/ngày sở giáo dục Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học (Báo cáo kết khảo sát kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh phòng KT&QLCLGD), giải pháp ôn tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh từ tháng 09/2013, đặc biệt ý đối tượng có học lực yếu, đối tượng chưa công nhận tốt nghiệp năm trước; khắc phục tình trạng học sinh “ngồi sai lớp"; kiên khơng để học sinh chưa đủ trình độ lớp 12, khơng hồn thành chương trình giáo dục THPT dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 1.3 Tập huấn nghiệp vụ thi cho cán quản lí, cán bộ, giáo viên để đảm bảo nắm vững Qui chế, qui định thực trung thực, nghiêm minh, công bằng, khách quan thi cử, kiểm tra, đánh giá; tăng cường phối hợp cấp, ngành với ngành GD&ĐT khâu tổ chức thi (3)chế thi văn hướng dẫn Bộ GD&ĐT ( Ngày thi 02, 03, 04/6/2014) đồng thời đơn vị tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh có nhu cầu; xét cơng nhận hồn thành chương trình Tiểu học, cơng nhận tốt nghiệp THCS thực theo văn hành Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT ( hoàn thành trước ngày 15/06/2014); tuyển sinh vào lớp đầu cấp: Tiểu học, THCS thực theo phương thức xét tuyển, THPT theo hai phương thức, xét tuyển vùng cao, thi tuyển kết hợp với xét tuyển thi tuyển vùng thấp ( hoàn thành trước 31/07/2014); - Công tác tuyển sinh bổ sung vào trường THPT chuyên thực theo thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 Bộ GD&ĐT V/v ban hành quy chế tổ chức hoạt động trường THPT chuyên Dự kiến tổ chức tuyển bổ sung vào đầu năm học lớp 11 kết thúc học kỳ lớp 10, lớp 11 - Công tác tuyển sinh bổ sung vào trường PTDT Nội trú cấp THPT tuyển đối tượng tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 PTDT nội trú có đề nghị trường PTDT nội trú để đảm bảo thực tiêu kế hoạch Nhà nước giao Chú ý triển khai công tác tuyển sinh bổ sung phải đảm bảo cân đối số học sinh theo khối lớp trường 1.5 Đối với kì thi chọn học sinh giỏi: - Tổ chức nghiêm túc kì thi chọn học sinh giỏi theo qui chế thi, nâng cao chất lượng kỳ thi chọn học sinh giỏi; năm học 2013-2014, tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp cấp Tỉnh theo vòng ngày 12/03/2014; lớp 12 cấp tỉnh ngày 27/11/2013, chọn đội tuyển tham gia kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia tháng 12/2013, thi học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12 vào ngày 02, 03, 04/01/2014 - Tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, thành phố lớp lớp Các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức phù hợp để học sinh lớp tham gia kì thi cấp Tỉnh - Tổ chức giao lưu thi học sinh giỏi lớp cấp tỉnh vào ngày 17, 18/03/2014 - Các phòng GD&ĐT đạo tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường lớp 3, 4, 6, 7, để tạo nguồn cho kì thi học sinh giỏi cấp huyện Các trường Tiểu học, THCS, PTCS chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực - Đối với trường THPT chuyên, sở thiết bị trang cấp năm 2012 cho kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia, chuẩn bị sở vật chất, thiết bị thực hành mơn Vật lý, Hố học, Sinh học Tiếng Anh để tổ chức kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia đạt hiệu 1.6 Đối với Giáo dục mầm non: Chỉ đạo phòng GD&ĐT thực nghiêm thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 BGD&ĐT thơng tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non 1.7 Đối với công tác đánh giá chất lượng học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2014 với mục tiêu: Giúp học sinh xác định lực thực chất cá nhân để lựa chọn trường dự thi đạt kết theo nguyện vọng, nhằm nâng cao tỷ lệ thi đỗ đại học cao đẳng học sinh khối 12 toàn tỉnh, sở giáo dục vào điều kiện cụ thể đơn vị thực theo hướng tổ chức thi thử cho học sinh 2 Công tác kiểm định chất lượng giáo dục (4)giáo dục; đảm bảo kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông đáp ứng được đồng thời mục đích: Kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia, trường học thân thiện – học sinh tích cực tra tồn diện trường phổ thơng; đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Thông qua phương tiện truyền thông, phổ biến kiến thức kết đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đạt được, để tạo điều kiện cho xã hội biết tham gia giám sát chất lượng giáo dục 2.2 Xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông theo qui định hành Trong năm học 2013-2014, tất trường mầm non, tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông trung tâm GDTX triển khai công tác tự đánh giá nhằm cải tiến để nâng cao chất lượng giáo dục Các trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá tiến hành đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục triển khai công việc quy định Các trường đánh giá ngoài, tự đánh giá chưa đánh giá triển khai thực kế hoạch cải tiến để nâng cao chất lượng giáo dục Các phòng Giáo dục Đào tạo triển khai đánh giá 100% số trường mầm non, tiểu học, trung học sở đạt chuẩn quốc gia theo cấp học; cấp trung học phổ thông, GDTX đánh giá trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá đề nghị đánh giá theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành nhằm xác định thực trạng chung sở giáo dục; việc đánh giá ngồi cơng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cần thực nghiêm túc, có trọng điểm bảo đảm chất lượng, tránh chạy theo thành tích Sau hồn thành báo cáo tự đánh giá có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 quy định quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 trường mầm non nhà trường đăng ký đánh giá ngồi đăng ký cơng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Nếu chưa đủ điều kiện nhà trường phải có văn cam kết với quan quản lý trực tiếp việc phấn đấu nâng cao chất lượng để đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thời hạn định quan quản lý trực tiếp chấp thuận 2.3 Thực phân cấp quản lý công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Cơ quan quản lý trực tiếp sở giáo dục có trách nhiệm đạo, đơn đốc trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, cấp 2,3, PTDT nội trú, GDTX thành lập Hội đồng tự đánh giá để triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục, tiếp nhận báo cáo tự đánh giá, nghiên cứu có ý kiến phản hồi cho sở giáo dục; giám sát, kiểm tra việc triển khai thực giải pháp cải tiến chất lượng đề báo cáo tự đánh giá trường Các đơn vị sở giáo dục hoàn thành việc tự đánh giá chất lượng sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, mầm non trước sau thực giải pháp cải tiến chất lượng đề trước ngày 20/10/2013 - Đối với trường mầm non tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 Bộ GD&ĐT - Đối với trường Tiểu học tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011 Bộ GD&ĐT - Đối với trường THCS, THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 Bộ GD&ĐT (5)15/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2012 Bộ GD&ĐT - Kinh phí tổ chức thực cơng tác tự đánh giá: theo thông tư số 58/2011/BTC-HCSN ngày 11/5/2011 Bộ Tài hướng dẫn quản lý, sử dụng tốn kinh phí thực điều tra thống kê 2.4 Chỉ đạo, hướng dẫn trường phổ thơng, mầm non sau hồn thành báo cáo tự đánh giá đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục triển khai công việc qui định Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 quy định quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 trường mầm non 2.5 Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm III Tổ chức thực hiện Trên nội dung công tác khảo thí quản lí chất lượng giáo dục năm học 2013-2014 Sở GD&ĐT Hà Giang yêu cầu phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực Trong trình thực nhiệm vụ năm học 2013-2014 cơng tác khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục, có vướng mắc cần báo cáo Phịng KT&QLCLGD-Sở GD&ĐT Hà Giang ( Điện thoại 02196.250.139 02193.862.400 02192.211.254;E-mail info@123doc.org info@123doc.org) để phối hợp giải kịp thời Nơi nhận: - Lãnh đạo Sở; - Như Kính gửi; - Các phịng chức Sở; - Website sở GD&ĐT - Lưu: VT, KT&QLCLGD
- Xem thêm -

Xem thêm: công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc (khảo thí )năm học 2013 -2014., công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm hoc (khảo thí )năm học 2013 -2014.