tài liệu – page 3 – tâm lý học vb2k04

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:50

[r] (1)Theo Bs Viginia Satr, gia đinh thưc hi n tôt chưc đêu sư ê dụng quyên tư do: - Tư thây, nghe (nh n biêt), gi diên la â gi đã, sẽ va nên diên - Tư suy nghĩ về gi suy nghĩ la gi nên suy nghĩ - Tư cam nh n về gi cam nh n la gi â â nên cam nh n.â - Tư yêu cầu gi mịnh muốn la chờ đợi sư được phép - Tư chịu trach nhi m về hanh vi cua minh thay vi chon sư an ê toan va hanh đ ng đê được an toan.ô
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu – page 3 – tâm lý học vb2k04, tài liệu – page 3 – tâm lý học vb2k04