Giáo án lớp 1A- tuần 21

14 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:50

- Các tổ trưởng nhận xét về tình hình học tập của các bạn trong nhóm mình. - Nêu đánh giá, xếp loại các thành viên trong nhóm[r] (1)TUẦN 21 Ngày soạn: 18/ 01/ 2021 Ngày giảng: Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2021 TIẾNG VIỆT Bài 21A: NHỮNG ÂM THANH DIỆU KÌ (Tiết 1+2) (SGV trang 236-237) I MỤC TIÊU (SGV) II CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG (SGV) III CÁC HOẠT ĐỘNG (SGV) TIẾT 1 I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (SGV) Nghe- nói (SGV) (7’) II HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ (SGV) Đọc (SGV) a Đọc đoạn nhóm ( SGV) ( 28’) - Nghe đọc: (SGV) - Đọc Trơn: - HS nêu từ ngữ khó đọc - HS đọc từ, phân tích, đánh vần HS khác đọc lại - Lớp đọc đồng từ ngữ khó, - HS đọc thầm tìm câu Hs nêu câu - Đọc nối tiếp câu - GV giới thiệu có đọạn - HS đọc nối tiếp đoạn Thi đọc TIẾT 2 Đọc (20’) b Kể tên vật hịa theo giọng hót sơn ca (SGV) c Chọn ý trả lời đúng: Vì sơn ca có giọng hót hay? (SGV) Nghe-nói: (SGV) (10’) V CỦNG CỐ - DẶN DÒ: (5’) Toán Bài 43 CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (từ 21 đến 40) I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Đếm, đọc, viết số từ 21 đến 40 - Thực hành vận dụng giải tình thực tế - Phát triển NL toán học: NL mơ hình hố tốn học, NL giao tiếp tốn học, NL giải vấn đề toán học II CHUẨN BỊ - Tranh khởi động - Các (mỗi gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) khối lập phương rời thẻ chục que tính que tính rời để đếm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC (2)A Hoạt động khởi động: (3’) - Cho HS thực hoạt động sau: - Quan sát tranh khởi động, đếm số lượng đồ chơi có tranh nói, chẳng hạn: “Có 23 búp bê”, - Chia sẻ nhóm học tập - Đại diện HS nói kết trước lớp, nói cách đếm để bạn nhận xét - GV đặt câu hỏi đế HS nói cách đếm: Có thể đếm từ đến 23 đếm sau: mười, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba Có hai mươi ba búp bê B Hoạt động hình thành kiến thức: (10’) * Hình thành số từ 21 đến 40 a) GV hướng dẫn HS thao tác mẫu: - GV lấy 23 khối lập phương rời, HS đếm nói: “Có 23 khối lập phương”, GV thao tác 10 khối lập phương xếp thành “thanh mười” Đem mười khối lập phương rời: mười, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba Có tất hai mươi ba khối lập phương; hai mươi ba viết “23” - Theo dõi - Tương tự thực với số 21, 32, 37 b) - Cho HS thao tác, đếm đọc viết số từ 21 đến 40 - HS thao tác, đếm đọc viết số - Cho HS thực theo nhóm bàn Tương tự như trên, HS đếm số khối lập phương, đọc số viết số GV phân cơng nhiệm vụ cho nhóm cho nhóm thực với số Cả lớp thực đủ số từ 21 đến 40 Chẳng hạn, đếm số khối lập phương sau, đọc viết số thích hợp C Thực hành: (13’) - HS thực theo nhóm bàn Bài HS thực thao tác: - Đếm số lượng khôi lập phương, đặt thẻ sô tương ứng vào ô? - Đọc cho bạn nghe số vừa đặt Bài - Viết số vào Đọc số vừa viết - Đổi để kiểm tra, tìm lỗi sai sửa lại có - HS thực thao tác: Bài - Cho HS đếm, tìm số cịn thiếu tổ ong nói cho bạn nghe kết - Cho HS đọc số từ đến 40 GV đánh dấu số số từ đến 40, yêu cầu HS đếm từ đến số từ số (3)đến số - GV che vài số yêu cầu HS đọc số bị che, chẳng hạn: che số 10, 20, 30, 40 11,21, 31 5, 10, 15, 20,25, 30, 35,40 4,14,24, 34 Từ đó, nhắc HS ý cách đọc “mười” hay “mươi”; “một” hay “mốt”, “năm” hay “lăm”; “bốn” hay “tư” D Hoạt động vận dụng: (6’) Bài - Cho HS quan sát tranh, đếm nói cho bạn nghe sân có cầu thủ, đội bóng có cầu thủ - HS quan sát tranh, đếm nói cho bạn nghe Chia sẻ trước lớp - HS lắng nghe nhận xét cách đếm bạn - GV khuyến khích HS quan sát tranh, kể chuyện theo tình tranh E Củng cố, dặn dò: (3’) - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? Những điều giúp ích cho em sống ngày? - Để đếm xác em nhắn bạn điều gì? - Về nhà, em quan sát xem sống số học sử dụng tình Luyện tập Tiếng Việt I MỤC TIÊU: - Giúp học sinh phát triển lời nói hỏi – đáp, đọc đọc trơn đoạn Trả lời câu hỏi đọc hiểu đoạn văn - Góp phần hình thành phát triển lực giao tiếp hợp tác, lực ngôn ngữ thông qua việc đọc đọc hiểu nội dung đoạn - Phẩm chất: + Yêu nước: thông qua việc yêu quê hương + Nhân ái: u thương người sống xung quanh II CHUẨN BỊ - Phiếu luyện đọc III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1 Hoạt động khởi động HĐ1: Nghe – nói (7p) - Yêu cầu học sinh làm việc nhóm 4, trao đổi với bạn nhóm điều em thích ngày đầu đến trường 2 Hoạt động khám phá (25p) HĐ2: Đọc (4)Nghe đọc - Yêu cầu học sinh quan sát tranh minh họa đoán nội dung học - Giới thiệu học - Đọc mẫu rõ ràng, ngắt nghỉ đúng, dừng lâu sau đoạn Đọc trơn a) Để thực yêu cầu - Cho học sinh đọc số từ dễ phát âm sai - Yêu cầu học sinh luyện đọc theo nhóm bàn - Nhận xét, sửa sai cho học sinh 3 Củng cố, dặn dò: (3p) - Nhắc học sinh đọc lại - Quan sát tranh đưa ý kiến - Lắng nghe - Theo dõi lắng nghe giáo viên đọc - Cả lớp đọc đồng ghé sát, nói chuyện - Học sinh luyện đọc theo nhóm - 2-3 cặp thi đọc trước lớp, nhóm khác nhận xét bình chọn nhóm đọc tốt _ Ngày soạn: 18/ 01/ 2021 Ngày giảng: Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2021 TIẾNG VIỆT Bài 21A: NHỮNG ÂM THANH DIỆU KÌ (SGV trang 237) I MỤC TIÊU (SGV) II CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG (SGV) III CÁC HOẠT ĐỘNG (SGV) TIẾT 3 Viết: (SGV) (30’) V CỦNG CỐ - DẶN DÒ: (5’) TIẾNG VIỆT Bài 21B: NƯỚC CÓ Ở ĐÂU? (SGV trang 238) I MỤC TIÊU (SGV) II CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG (SGV) III CÁC HOẠT ĐỘNG (SGV) TIẾT 1 I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (SGV) Nghe- nói (SGV) (7’) II HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ (SGV) Đọc (SGV) a Đọc đoạn nhóm ( SGV) (20’) - Nghe đọc: (SGV) - Đọc trơn: - HS nêu từ ngữ khó đọc - HS đọc từ, phân tích, đánh vần HS khác đọc lại - Lớp đọc đồng từ ngữ khó (5)- GVHD cách ngắt nghỉ đọc - Đọc nối tiếp câu - HS nêu đoạn bài: Có đọạn - HS đọc nối tiếp đoạn - Thi đọc b Nước có đâu? (SGV) (6’) II CỦNG CỐ - DẶN DÒ: (2’) Bồi d ưỡng Học sinh ÔN TẬP I MỤC TIÊU: - Giúp học sinh viết chữ trình bày đẹp - Góp phần hình thành phát triển lực giao tiếp hợp tác, lực ngôn ngữ thông qua việc đọc đọc hiểu nội dung đoạn - Phẩm chất: + Yêu nước: thông qua việc yêu quê hương + Nhân ái: u thương người sống xung quanh II CHUẨN BỊ - Phiếu luyện đọc, loa nhạc III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Khởi động (5p) - Chơi trò chơi giải cứu đại dương; Hs tìm tiếng viết đáp án 3 Hoạt động luyện tập HĐ3: Viết ( 25p) - Tập chép đoạn Ngỗng vịt - Gọi học sinh đọc đoạn cần chép - Hướng dẫn học sinh chép vào - Đọc lại đoạn văn cho học sinh soát lỗi - Nhận xét số bạn HĐ4: Viết từ ngữ có tiếng mở đầu bằng c k - Giáo viên hướng dẫn cách viết để luyện viết từ có âm đầu viết c, k - Mỗi nhóm đội Nhóm trưởng chơi đầu tiên, điền c k vào chỗ trống sâu truyền phiếu cho bạn bên cạnh Lần lượt bạn điền từ đến hết Đội điền nhanh đội thắng - HS chơi - học sinh đọc to đoạn cần chép - Học sinh chép theo hướng dẫn giáo viên - Lắng nghe soát lỗi - Học sinh sửa lỗi theo hướng dẫn giáo viên - Lắng nghe (6)- Nhận xét nhóm chơi chọn đội thắng 3 Củng cố, dặn dò: (5p) - Nhắc học sinh làm tập VBT Toán Bài 44 CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (từ 41 đến 70) I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Đếm, đọc, viết số từ 41 đến 70 - Thực hành vận dụng giải tình thực tế - Phát triển NL toán học : NL giao tiếp toán học, NL giải vấn đề toán học II CHUẨN BỊ - Các (mỗi gồm 10 khối lập phương ghép lại) khối lập phương rời thẻ chục que tính que tính rời để đếm - Các thẻ số thẻ chữ từ 41 đến 70 thẻ chữ: bốn mươi mốt, bốn mươi hai, , bảy mươi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A Hoạt động khởi động: (5’) 1 HS chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” sau: - Chia lớp thành nhiều nhóm 4-6 HS, rõ: “Nhóm dùng khối lập phương”, “Nhóm dùng ngón tay”, “Nhóm viết số” - GV đọc số từ đến 40 chữ số để viết số đọc - Nhóm dùng khối lập phương giơ số khối lập phương tương ứng với số GV đọc Nhóm dùng ngón tayphải giơ đủ số ngón tay tương ứng với số GV đọc Nhóm viết số dùng Sau lần chơi nhiệm vụ lại đổi luân phiên nhóm 2 Cho HS quan sát tranh, đếm số lượng khối lập phương có tranh nói: “Có 46 khối lập phương”, Chia sẻ trước lớp kết nói cách đếm - HS quan sát tranh, đếm số lượng Chia sẻ trước lớp kết nói cách đếm B Hoạt động hình thành kiến thức: (12’) 1.Hình thành số từ 41 đến 70 a.GV hướng dẫn HS thao tác mẫu: - GV lấy khối lập phương rời, HS đếm nói: “Có 46 khối lập phương, bốn mươi sáu viết 46.” (7)b.HS thao tác đếm, đọc, viết số từ 41 đến 70 HS thực theo nhóm theo nhóm bàn Tương tự trên, HS đếm số khối lập phương, đọc số, viết số GV phân công nhiệm vụ cho nhóm cho nhóm thực với số Cả lớp thực đủ số từ 41 đến 70 Chẳng hạn, đếm số khối lập phương sau, đọc viết số thích hợp: b) GV nhắc HS cách đọc số ý biến âm “mốt”, “tư”, “lăm” Chẳng hạn: - HS báo cáo kết theo nhóm Cả lớp đọc số từ 41 đến 70 + GV gắn thẻ số 11, 21, 31, 41, 51, 61 HS đọc + GV gắn thẻ số 14, 24, 34, 44, 54, 64 HS đọc + GV gắn thẻ số 15,25, 35, 45, 55, 65 HS đọc 2 Trò chơi “Lấy đủ số lượng” - Cho HS lấy đủ số khối lập phương, số que tính, theo yêu cầu GV bạn Chẳng hạn: Lấy đủ 45 que tính, lấy thẻ số 45 đặt cạnh que tính vừa lấy - HS thực C Hoạt động thực hành, luyện tập: (12’) Bài - Viết số vào Đọc số vừa viết - Đổi kiểm tra, tìm lỗi sai sửa lại - HS thực thao tác: Bài - Đếm, tìm số cịn thiếu tổ ong nói cho bạn nghe kết - HS thực thao tác: - Đọc số từ 41 đến 70 GV đánh dấu một số số từ 41 đến 70 yêu cầu HS đếm từ đến số từ số đến số (8)ý cách đọc “mười” hay “mươi”; “một” hay “mốt”, “năm” hay “lăm”; “bốn” hay “tư” Che số 39, 40; 49, 50; 59, 60; 69, 70 yêu cầu HS đọc D Hoạt động vận dụng: (3’) Bài a) Cho HS quan sát tranh, đếm nói cho bạn nghe: Có dâu tây? b) Cho HS quan sát tranh, đếm nói cho bạn nghe cơng chúa có viên ngọc trai - HS thực Chia sẻ trước lớp - HS lắng nghe nhận xét cách đếm bạn E Củng cố, dặn dị: (3’) - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? Những điều giúp ích cho em sống hàng ngày? - Hs trả lời - Để đếm xác em nhắn bạn điều gì? - Về nhà, em quan sát xem sống số học sử dụng tình _ Ngày soạn: 19/ 01/ 2021 Ngày giảng: Thứ tư ngày 27 tháng 01 năm 2021 TIẾNG VIỆT Bài 21B: NƯỚC CÓ Ở ĐÂU? (SGV trang 238-239) I MỤC TIÊU (SGV) II CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG (SGV) III CÁC HOẠT ĐỘNG (SGV) TIẾT 2 Đọc (15’) c Đọc hiểu (SGV) Viết (SGV) TIẾT 3 I HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (SGV) Nghe – nói (30’) II CỦNG CỐ - DẶN DÒ: (5’) Ngày soạn: 19/ 01/ 2021 Ngày giảng: Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2021 TIẾNG VIỆT Bài 21C: TRẺ THƠ VÀ TRĂNG (SGV trang 240-241) I MỤC TIÊU (SGV) (9)III CÁC HOẠT ĐỘNG (SGV) TIẾT 1 I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (SGV) Nghe- nói (SGV) (7’) II HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ (SGV) Đọc (SGV) a Đọc đoạn nhóm (SGV) (28’) - Nghe đọc: (SGV) - Đọc Trơn: - HS nêu từ ngữ khó đọc - HS đọc từ, phân tích, đánh vần HS khác đọc lại - Lớp đọc đồng từ ngữ khó, - HS đọc thầm Hs nêu câu - GVHD cách ngắt nghỉ đọc - Đọc nối tiếp câu - HS nêu đoạn bài: Có khổ thơ - HS đọc nối tiếp khổ thơ - Thi đọc TIẾT 2 Đọc (18’) b, c Đọc hiểu (SGV) Nghe-nói (SGV) (15’) III CỦNG CỐ - DẶN DÒ: (2’) Toán Bài 45 CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (từ 71 đến 99) I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Đếm, đọc, viết số từ 71 đến 99 - Thực hành vận dụng giải tình thực tế - Phát triển NL toán học: NL mơ hình hố tốn học, NL giao tiếp tốn học, NL giải vấn đề toán học II CHUẨN BỊ - Các (mỗi gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) khối lập phương rời thẻ chục que tính que tính rời để đếm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A Hoạt động khởi động: (5’) 1 Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” sau: - Chia lớp thành nhiều nhóm 4-6 HS, rõ: “Nhóm dùng khối lập phương”, “Nhóm dùng hìnhvẽ”, “Nhóm viết số” - HS chơi trò chơi - GV đọc số từ 41 đến 70 Nhóm dùng khối lập phương giơ số khối lập phương tương ứng với (10)số GV đọc Nhóm dùng hình vẽ, vẽ đủ số hình tương ứng với số GV đọc Nhóm viết số dùng chữ số để viết số GV đọc nhóm Cho HS quan sát tranh, đếm số lượng khối lập phương có tranh nói: “Có 73 khối lập phương”, - HS quan sát tranh Chia sẻ trước lớp kết nói cách đếm B Hoạt động hình thành kiến thức: (12’) Hình thành số từ 71 đến 99 - Cho HS thực theo nhóm theo nhóm bàn Tương tự trước, HS đếm số khối lập phương, đọc số, viết số GV phân công nhiệm vụ cho nhóm cho nhóm thực với số - Cả lớp thực đủ số từ 71 đến 99 - HS báo cáo kết theo nhóm - Cả lớp đọc số từ 71 đến 99 - GV nhắc HS cách đọc số ý biến âm “mốt”, “tư”, “lăm” - HS báo cáo kết theo nhóm - Chẳng hạn: + GV gắn thẻ số 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81,91 - HS đọc + GV gắn thẻ số 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 + GV gắn thẻ số 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 - HS đọc - HS đọc Trò chơi: “Lấy đủ số lượng” - Cho HS lấy đủ số khối lập phương, số que tính, theo yêu cầu GV bạn Chẳng hạn: Lấy đủ 75 que tính, lấy thẻ số 75 đặt cạnh que tính vừa lấy - HS thực C Hoạt động thực hành, luyện tập: (12’) Bài HS thực thao tác: - Viết số vào - Đối kiểm tra, tìm lồi sai sửa lại Bài - Đếm, tìm số cịn thiếu tổ ong nói cho bạn nghe kết - HS thực thao tác - Đọc số từ 71 đến 99 GV đánh dấu số số từ 71 đến 99, yêu cầu HS đếm từ số đến số đó, đếm tiếp, đếm lùi, đếm thêm từ số - GV che vài số yêu cầu HS đọc số bị che, chẳng hạn: che số 71,81, 91 74, 84, 94 69, 70; 79, 80; 89, 90; D Hoạt động vận dụng: (4’) (11)- Cho HS quan sát tranh, đếm nói cho bạn nghe số chanh, số ấm - HS quan sát tranh, đếm nói cho bạn nghe HS lắng nghe nhận xét cách đếm bạn E Củng cố, dặn dò: (2’) - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì? Những điều giúp ích cho em sống ngày? - Về nhà, em quan sát xem sống số học sử dụng tình Hoạt động Trải nghiệm Chủ đề 6: TẬP LÀM VIỆC NHÀ, VIỆC TRƯỜNG (Tiết 2) I Mục tiêu: - HS biết lựa chọn công cụ lao động đơn giản - HS biết cách sử dụng số dụng cụ gia đình cách an tồn - GD HS u thích làm cơng việc nhà, tự hào thân - Chủ đề góp phần hình thành phát triển cho học sinh: + Năng lực giải vấn đề: + Phẩm chất: Nhân ái: thể qua việc yêu quý, giúp đỡ người Chăm chỉ: tích cực tham gia vào hoạt động khác nhà, trường Trách nhiệm: Tham gia cơng việc gia đình vừa sức II Chuẩn bị - GV: tranh ảnh nhiệm vụ SGk trang 56 – 57 + Chậu thau, khăn mặt, quần áo, khăn, chăn mỏng - HS: SGK, Khăn lau bàn, chổi quét, hình ảnh, video ghi lại cơng việc giúp bố mẹ III Các hoạt động dạy học Hoạt động Gv Hoạt động HS 1 Khởi động - Gv cho HS hát 2 Rèn luyện kỹ vận dụng mở rộng Hoạt động 1: Tìm hiểu cách lau bàn ghế *Mục tiêu: HS biết cách lựa chọn thực thao tác cách an tồn với cơng cụ lao động đơn giản HS hình thành lực giải vấn đề, cảm thấy tự hào thân *Cách tiến hành: - GV: HS quan sát tranh TLCH: + Khi lau bàn ghế em cần chuẩn bị gì? + Nêu bước lau bàn ghế? - HS hát - HS quan sát tranh TLCH: + Chậu, khăn lau, nước + bước: (12)- Gv nhận xét tuyên dương HS Hoạt động 2: Thực hành - Gv hướng dẫn làm mẫu theo bước lau bàn ghế - GV gọi HS lên bảng thực hành bước lau bàn ghế + Gv quan sát, hướng dẫn hỗ trợ HS +GV nhắc nhở HS lau bàn ghế ý giữ vệ sinh an toàn thực hành - GV hướng dẫn HS trao đổi theo cặp đánh giá mức độ gọn gàng, theo tiêu chí: + Sạch ( bàn ghế khô ráo, mặt sàn bên không bị ngấm nước) + Gọn gàng (bàn ghế xếp ngắn, dụng cụ cất vị trí? - Gv nhận xét, trao đổi: + Bạn tự nhận thấy bàn ghế gọn gàng, sẽ? + Bạn nhận thấy bàn ghế chưa gọn gàng? + Bạn nhận thấy bàn ghế gọn gàng chưa sẽ? - Gv tổng kết, tuyên dương HS 3 Tổng kết - GV dặn HS nhà thực hành nhà phụ giúp bố mẹ số công việc vừa sức Bước 3: Lau bàn trước, lau ghế sau Bước 4: Giặt lại giẻ lau cho sạch, vắt khô tiếp tục lau đến bàn, ghế - HS quan sát - HS thực hành lau bàn ghế theo hướng dẫn Gv - HS thực theo cặp đánh giá mức độ gọn gàng - HS nhà thực hành TIẾNG VIỆT Bài 21C: TRẺ THƠ VÀ TRĂNG (SGV trang 241) I MỤC TIÊU (SGV) II CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG (SGV) III CÁC HOẠT ĐỘNG (SGV) TIẾT 3 III HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (SGV) Viết: (SGV) (30’) IV CỦNG CỐ - DẶN DÒ: (5’) Ngày soạn: 20/ 01/ 2021 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 29 tháng 01 năm 2021 TIẾNG VIỆT (13)(SGV trang 242-243) I MỤC TIÊU (SGV) II CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG (SGV) III CÁC HOẠT ĐỘNG (SGV) TIẾT 1 I HOẠT ĐỘNG NGHE NĨI (SGV) 1 Nghe- nói (SGV) (7’) II HOẠT ĐỘNG VIẾT (SGV) Viết (SGV) a Viết 1-2 câu loài chim mà em biết (SGV) (28’) TIẾT 2 II HOẠT ĐỘNG VIẾT (SGV) Viết (SGV) b Nghe – viết khổ thơ thơ Trăng bé) (20’) c Tìm tên viết cho hình (1) (SGV) (10’) TIẾT 3 II HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (SGV) Đọc (SGV) a Tìm đọc câu chuyện thơ thiên nhiên (SGV) (10’) b Gợi ý đọc mở rộng (SGV) (20’) II CỦNG CỐ - DẶN DÒ: (5’) SINH HOẠT LỚP - TUẦN 21 Chủ đề: MỪNG ĐẢNG QUANG VINH A Sinh hoạt: I Mục tiêu: - Giúp học sinh thấy ưu, nhược điểm nề nếp lớp tuần qua - Đánh giá ý thức học sinh - HS có thói quen phê tự phê - Giáo dục HS ý thức chấp hành nội quy trường lớp II NỘI DUNG: 1 Giáo viên nhận xét hoạt động tuần qua: a Về nề nếp học tập: - Các tổ trưởng nhận xét tình hình học tập bạn nhóm - Nêu đánh giá, xếp loại thành viên nhóm - Giáo viên nhận xét tình hình học tập lớp tuần qua b Về nề nếp quy định nhà trường: + Các em thực tương đối tốt nội quy lớp, trường - Tồn tại: + Nề nếp xếp hàng vào lớp chưa nhanh 2 Phương hướng tuần sau: - Nhanh ổn định nề nếp trường, lớp - Khắc phục dần khuyết điểm mắc (14)I Mục tiêu: - Học sinh biết tham gia trò dân gian giữ an toàn chơi - Giáo dục cho học sinh lịng biết ơn Đảng tình u q hương đất nước - Tự hào, yêu mến quê hương II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Tranh ảnh, video - Sách hoạt động trải nghiệm III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Các hoạt động gv Các hoạt động hs 1 HĐ khởi động: 3p - Gv cho hs hát hát: Sắp đến Tết 2 HĐ khám phá: 5p a Hái hoa dân chủ: Tìm hiểu truyền thống văn hóa q hương. - Giáo viên phổ biến luật chơi - Tổ chức cho hs chơi + Loài hoa đặc trưng vào ngày Tết miền Bắc miền Nam nước ta? + Kể tên vài trò chơi dân gian dịp Tết? + Kể Tên vài ăn truyền thống dịp Tết? - Gv nhận xét hoạt động b Học sinh tham gia chơi trò chơi dân gian. - Giáo viên tổ chức cho hs chơi theo tổ, trò chơi: kéo co, cướp cờ - Gv nhận xét hoạt động 3 Củng cố, dặn dò: 2p - Nhận xét tiết học - Dặn hs nhà xem lại chuẩn bì sau - Cả lớp vừa hát vừa vận động - Hs tham gia chơi - Hs lắng nghe - Hs tham gia chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1A- tuần 21, Giáo án lớp 1A- tuần 21