HS Múa dân vũ ( Vui vui)

26 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:49

- Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi Trạng Quỳnh thông minh, vừa biết cách làm chúa ăn ngon miệng, vừa khéo giúp chúa thấy được một bài học về ăn uống.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK)[r] (1)TUẦN 34 Ngày soạn: 7/5/2010 Ngày giảng: Thứ 2, 10/5/2010 Tiết 1: CHÀO CỜ -Tiết 2: Tốn: ƠN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (TIẾP) I Mục tiêu: -HS chuyển đổi đơn vị đo diện tích -Thực phép tính với số đo diện tích - Rèn kĩ chuyển đổi đơn vị đo diện tích giải tốn có liên quan. -Phát huy tư sáng tạo cho HS *Ghi chú: BT cần làm BT1, BT2, BT4 II Các hoạt động dạy học : Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài cũ : - Gọi HS nêu cách làm BT5 nhà - Nhận xét ghi điểm học sinh 2.Bài a) Giới thiệu bài: b) Thực hành : *Bài : -Yêu cầu học sinh nêu đề - Yêu cầu HS tự suy nghĩ thực vào - Yêu cầu HS lên bảng thực - GV giúp đỡ HS gặp khó khăn -Nhận xét làm học sinh * Bài : -Y/cHS nhắc lại mối quan hệ đơn vị đo diện tích bảng - Yêu cầu HS tự suy nghĩ tìm cách tính vào - GV gọi HS lên bảng tính -Nhận xét ghi điểm học sinh * Bài : -Yêu cầu học sinh nêu đề - Y/c HS tự suy nghĩ tìm cách tính vào - GV gọi HS lên bảng tính -Nhận xét ghi điểm học sinh * Bài : -Yêu cầu học sinh nêu đề HS lên bảng khoanh vào kết - Khoảng thời gian dài số khoảng thời gian 600 giây + Lắng nghe - HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm - HS lớp làm vào - HS làm bảng : 1m2 = 10dm2 1km2 = 1000000m2 1m2 = 10000 cm2 1dm = 100cm2 - HS đọc nhắc lại - HS thực vào , 2HS lên bảng thực a) 15 m2 = 150 000 cm2 10 m2 = 10 dm2 103m2 = 103 00 dm2 10 1 dm2 = 10 cm2 + Nhận xét bạn - HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm - HS thực vào -2HS lên bảng thực (2)- GV hỏi HS dự kiện yêu cầu đề - Yêu cầu HS tự suy nghĩ thực tính vào - GV gọi HS lên bảng tính kết + Nhận xét ghi điểm HS 3) Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn nhà học làm - HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm - Tiếp nối phát biểu - HS lên bảng tính HS làm mục Giải : Diện tích ruộng hình chữ nhật : 64 x 25 = 1600 ( m2) Số tạ thóc ruộng thu : 1600x = 800 (kg) 800 kg = tạ Đáp số: tạ -Về nhà học làm tập lại -Tiết 3: Tập đọc: TIẾNG CƯỜI LÀ LIỀU THUỐC BỔ I Mục tiêu: -Bước đầu biết đọc văn phổ biến khoa học với giọng rành rẽ, dứt khoát -Hiểu nội dung: Tiếng cười mang đến niềm vui cho sống , làm cho người sống hạnh phúc, sống lâu -HS đọc tiếng, từ khó: duy nhất, thư giản, sảng khối, chữa bệnh, hài hước… II.Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ ghi nội dung đoạn 1. III Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.KTBC:-Gọi 2HS lên bảng đọc TLbài: Con chim chiền chiện TLCH nội dung -Nhận xét cho điểm HS 2.Bài mới: a Giới thiệu bài: b.Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài. * Luyện đọc: -2 HS đọc toàn -Gọi3 HS nối tiếp đọc đoạn (3 lượt HS đọc).GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS, hướng dẫn HS luyện đọc từ khó đọc, giải nghĩa số từ khó - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS đọc lại -2HS lên bảng đọc trả lời nội dung -Lớp lắng nghe - 2HS đọc -3 HS nối tiếp đọc theo trình tự +Đ 1: Từ đầu đến…mỗi ngày cười 400 lần. +Đ.2:Tiếp theo đến …làm hẹp mạch máu. +Đ.3:Còn lại - Luyện đọc theo cặp (3)-GV đọc mẫu * Tìm hiểu bài: -HS đọc thầm đoạn1, suy nghĩ trả lời câu hỏi: Vì nói tiếng cười liều thuốc bổ? -1HS đọc đoạn 2, lớp suy nghĩ TLCH: Người ta tìm cách tạo tiếng cườii cho bệnh nhân để làm gì? -HS đọc thầm đoạn trao đổi theo cặp: Em rút điều qua này? Hãy chọn ra ý nhất? -HS nêu nội dung *Luyện đọc diễn cảm: Y/c 3HS tiếp nối đọc đoạn - HS lớp theo dõi để tìm cách đọc -Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc -GV đọc mẫu -Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp -HS thi đọc -Nhận xét giọng đọc cho điểm HS 3 Củng cố – dặn dò: -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị bài: Ăn “mầm đá” -HS đọc thầm đoạn 1,suy nghĩ trả lời: Vì cười…có cảm giác sảng khối, thoả mãn -1HS đọc, lớp theo dõi, suy nghĩ TLCH: Để rút ngắn thời gian diều trị bệnh nhân , tiết kiệm tiền cho nhà nước -HS đọc thầm trao đổi TLCH: Ý ý b: Cần biết sống cách vui vẻ -HS: Tiếng cười mang đến niềm vui cho sống , làm cho người sống hạnh phúc, sống lâu -3 HS tiếp nối đọc đoạn -HS luyện đọc theo cặp -3 HS thi đọc - HS lớp -Tiết 4: Kĩ thuật: (Cô Nhi dạy) -Tiết 5: Chính tả (nghe-viết): NÓI NGƯỢC I Mục tiêu: -Nghe- viết tả; biết trình bày vè dân gian theo thể lục bát -HS làm BT (phân biệt âm đầu, dễ lẫn) -Bồi dưỡng ý thức rèn chữ viết đẹp, mãu chữ cho HS II.Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ viết sẵn "Khuất phục tên cướp biển " để HS đối chiếu soát lỗi III Hoạt động lớp: (4)1 KTBC: -Gọi HS lên bảng đọc cho HS viết bảng lớp Cả lớp viết vào nháp:kể chuyện, đọc truyện, ngả đường , ngã ba , đổ , xe đỗ , xôi đỗ , -Nhận xét chữ viết bảng 2 Bài mới: a Giới thiệu bài: b Hướng dẫn HS viết tả: -2HS đọc tả: Nói ngược -Hỏi: Bài vè có đáng cười? -GV hướng dẫn HS nhận xét cách trình bày tả -u cầu HS tìm từ khó, đễ lẫn viết tả luyện viết vào bảng -GV đọc toàn viết -GV đọc cho HS viết câu ngắn cụm từ -GV đọc toàn viết cho HS soát lại. c.Chấm - chữa bài: -GV chấm 1số HS GV nhận xét + Treo bảng phụ đoạn văn đọc lại để HS soát lỗi tự bắt lỗi d Hướng dẫn làm tập tả: -1HS đọc yêu cầu BT -Y/c HS làm việc cặp đơi -Y/c lớp đọc thầm sau dùng bút chì gạch từ khơng thích hợp - Yêu cầu HS nhận xét bổ sung bạn - GV nhận xét , chốt ý , tuyên dương HS làm ghi điểm HS 3 Củng cố – dặn dò: -Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà viết lại từ vừa tìm chuẩn bị sau -HS thực theo yêu cầu -Lắng nghe -2HS đọc bài, lớp theo dõi +Bài vè có nhiều chi tiết đáng cười: ếch cắn cổ rắn, hùm nằm cho lợn liếm lông, … -HS nêu nhận xét -Các từ: ếch, xôi nuốt đứa trẻ, thóc giống, diều hâu… -HS viết vào -HS theo dõi soát + Nghe viết vào -HS tự chữa lỗi + Từng cặp soát lỗi cho ghi số lỗi lề tập -1 HS đọc thành tiếng -Trao đổi, thảo luận, làm vào phiếu -1HS làm bảng phụ +giải đáp – tham gia – dùng – theo dõi – kết – não – - HS lớp Ngày soạn: 8/5/5/2010 Ngày giảng: Thứ 3/11/5/2010 (5)I Mục tiêu: -HS nhận biết hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vng góc -Tính diện tích hình vng, hình chữ nhật -Củng cố kĩ vẽ có kích thước cho trước tính diện tích hình vng, hình chữ nhật *Ghi chú: BT cần làm BT1, BT3, BT4 II Hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động trị 1.Khơng kiểm tra. 2.Bài mới: a.Giới thiệu bài: b).Hướng dẫn ôn tập Bài 1: -Y/c HS đọc tên hình cạnh song song với nhau, cạnh vng góc với hình vẽ Bài 2: -HS nêu y/c BT. -Yêu cầu HS nêu cách vẽ hình vng ABCD có cạnh dài cm -u cầu HS vẽ hình, sau tính chu vi diện tích hình vng Bài 3: -u cầu HS quan sát HV, HCN, sau tính chu vi diện tích hai hình nhận xét xem câu câu đúng, câu sai -Yêu cầu HS chữa trước lớp -GV nhận xét cho điểm HS Bài -Gọi HS đọc đề toán trước lớp -u cầu HS tóm tắt tốn +Bài tốn hỏi ? +Để tính số viên gạch cần để lát phòng học phải biết ? -Yêu cầu HS làm -HS lắng nghe -HS làm bài: Hình thang ABCD có: Cạnh AB cạnh DC song song với nhau.Cạnh BA cạnh AD vng góc với -Một HS nêu trước lớp, HS lớp theo dõi nhận xét cách vẽ:  Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài cm  Vẽ đường thẳng vng góc với AB A vng góc với AB B Trên đường thẳng vng góc lấy đoạn thẳng AD=3 cm;BC=3cm  Nối C với D ta hình vng ABCD có cạnh cm cần vẽ -HS làm vào VBT, sau đổi chéo để kiểm tra -HS làm nêu kết Vậy: a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng -1 HS đọc thành tiếng trước lớp, HS lớp đọc thầm SGK -HS tóm tắt -HS làm vào Bài giải Diện tích viên gạch là: 20  20 = 400 (cm2) (6)3.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét học -Dặn HS ôn lại cách tính dt hình thoi, hình bình hành 40 m2 = 400000 cm2 Số viên gạch cần để lát lớp học là: 400000 : 400 = 1000 (viên gạch) Đáp số: 1000 viên gạch -HS lớp -Tiết 2: Luyện từ câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ : LẠC QUAN – YÊU ĐỜI I Mục tiêu: - Biết thêm số từ phức chứa tiếng vui phân loại chúng theo nhóm nghĩa (BT1) ; biết đặt câu với từ ngữ nói chủ điểm lạc quan , yêu đời (BT2, BT3) - HS , giỏi : tìm từ tả tiếng cười đặt câu với từ (BT3) - HS có tinh thần lạc quan sống II.Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ kẻ bảng phân loại (Bài tập 1) -Phiếu học tập có nội dung tập III Ho t đ ng d y h c:ạ ộ ọ Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.KT BC: Thêm trạng ngữ mục đích cho câu - HS đặt câu có dùng trạng ngữ mục đích - GV nhận xét 2 Bài mới: a)Giới thiệu :Mở rộng vốn từ : Lạc quan - Yêu đời b) Hướng dẫn HS làm BT. Bài tập 1.HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách thử để biết từ phức cho hoạt động, cảm giác hay tính tình + Từ họat động trả lời câu hỏi gì? +Từ cảm giác trả lời câu hỏi nào? +Từ tính tình trả lời câu hỏi nào? +Từ vừa cảm giác, vừa tính tình trả lời câu hỏi nào? - GV yêu cầu HS làm việc theo cặp - HS xếp từ cho vào bảng phân loại - HS lên bảng làm, em viết cột - Cả lớp & GV nhận xét - HS nhìn bảng đọc kết - HS thực yêu cầu - HS đọc yêu cầu tập-Cả lớp đọc thầm - HS trả lời + Từ họat động trả lời câu hỏi Làm gì? +Từ cảm giác trả lời câu hỏi Cảm thấy thế nào? + Từ tính tình trả lời câu hỏi Là người thế nào? +Từ vừa cảm giác, vừa tính tình trả lời câu hỏi Cảm thấy nào? Là người nào? -HS làm a Từ hoạt động: Vui chơi, mua vui, góp vui (7)Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài tập 2: HS đọc yêu cầu bài. - HS đặt câu – GV nhận xét Bài tập 3: HS đọc yêu cầu -GV nhắc HS : tìm từ miêu tả tiếng cười-tả âm -GV nhận xét, chốt lại câu hợp lý 3.Củng cố – Dặn dò: -Thế lạc quan-yêu đời ? - Về làm tập vào vở, chuẩn bị: Thêm trạng ngữ phương tiện cho câu. -Nhận xét tiết học c Từ tính tình: vui tính, vui nhộn, vui tươi d Từ vừa tính tình, vừa cảm giác: vui vẻ -HS đọc yêu cầu -,HS đặt câu Ví dụ : + Cảm ơn bạn đến góp vui với bọn + Ngày ngày, cụ già vui thú với luống hoa vườn - HS đọc yêu cầu HS trao đổi làm bài.Nêu kết Ví dụ: Cười hả: Anh cười ha hả, đầy vẻ khối chí Cười hì hì : Cu cậu gãi đầu cười hì hì, vẻ xoa dịu Cười hi hí : Mấy bạn nữ cười hi hí lớp học -HS lớp -Tiết 3: Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I-Mục tiêu: -HS chọn chi tiết nói người vui tính Biết kể lại rõ ràng việc minh hoạ cho tính cách nhân vật (kể không thành chuyện), kể việc để lại ấn tượng sâu sắc nhân vật (kể thành chuyện) - Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Giáo dục qua ý nghĩa câu chuyện ? II Đồ dùng dạy học: -Viết sẵn gợi ý 3(dàn ý cho cách kể) III Hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1 KT cũ : 1 hs kể lai câu chuyện nghe , đă đọc nói tinh thần lạc quan, yêu đời 2 Bài Giới thiệu bài: (8)Hoạt động thầy Hoạt động trò a.Hướng dẫn hs kể chuyện: *Hoạt động 1:Hướng dẫn hs hiểu yêu cầu đề bài -Yêu cầu hs đọc đề gạch từ quan trọng -Yêu cầu hs nối tiếp đọc gợi ý +Nhân vật câu chuyện em người vui tính mà em biết sống hàng ngày +Có thể kể theo hai hướng: *Giới thiệu người vui tính, nêu việc minh hoạ cho đặc điểm tính cách đó( kể khơng thành chuyện) Khi nhân vật người thật, quen nê kể theo hướng *Kể việc để lại ấn tượng sâu sắc vể người vui tính( kể thành chuyện) Nên kể hướng nhân vật người em biết không nhiều -Yêu cầu hs nói giới thiệu nhân vật muốn kể *Hoạt động 2: Hs thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện -Cho hs kể chuyện theo cặp trao đổi ý nghĩa câu chuyện -Cho hs thi kể trước lớp -Cho hs bình chọn bạn kể tốt nêu ý nghĩa câu chuyện 3.Củng cố, dặn dò: - Những câu chuyện em vừ kể có chung nội dung ? -Yêu cầu nhà kể lại truyện cho người thân, chuẩn bị sau Ôn tập CKII -HS đọc đề -3 HS đọc gợi ý -Giới thiệu nhân vật muốn kể -Kể theo cặp trao đổi ý nghĩa câu chuyện -Hs thi kể lớp nghe, đặt câu hỏi cho bạn trả lời -HS lớp -Tiết 4: Âm nhạc (Thầy Lực dạy) -Tiết 5: Thể dục (Thầy Khê dạy) (9) ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC ( tt ) I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố - Nhận biết hai đường thẳng song song , hai đường thẳng vng góc - Tính diện tích hình bình hành ; tập cần làm (bài ; ; (chỉ u cầu tính diện tích hình bình hành ABCD) - Ham mê học toán II Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.KT cũ : a Tính chu vi, diện tích hình vng biết cạnh 4cm b Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài 4cm, chiều rộng 3m -GV nhận xét cho điểm 2 Bài mới :- Giới thiệu : Ơn tập hình học *Hướng dẫn ơn tập Bài 1:HS nêu yêu cầu BT -GV vẽ hình lên bảng, yêu cầu HS quan sát, sau đặt câu hỏi cho HS trả lời: +Đoạn thẳng song song với đoạn thẳng AB ? +Đoạn thẳng vng góc với đoạn thẳng BC ? -GV nhận xét câu trả lời HS Bài 2: HS nêu yêu cầu BT -GV yêu cầu HS quan sát hình đọc đề tốn -GV hướng dẫn: + Để biết số đo chiều dài hình chữ nhật phải biết ? + Làm để tính diện tích hình chữ nhật? -GV u cầu HS thực tính để tìm chiều dài hình chữ nhật -Vậy chọn đáp án nào? Bài 4: GV gọi HS đọc đề toán trước lớp -GV yêu cầu HS quan sát hình H hỏi: Diện -2 HS lên bảng thực yêu cầu, HS lớp làm vào nháp nhận xét làm bạn -Quan sát hình trả lời câu hỏi GV a Đoạn thẳng DE song song với đoạn thẳng AB b Đoạn thẳng CD vng góc với đoạn thẳng BC 1 HS đọc đề toán trước lớp + Biết diện tích hình chữ nhật, sau lấy diện tích chia cho chiều rộng để tìm chiều dài + Diện tích hình chữ nhật diện tích hình vng nên ta tính diện tích hình vng, sau suy diện tích hình chữ nhật -1HS lên bảng giải, lớp làm vào : Bài giải Diện tích hình vng hay hình chữ nhật là: x = 64 (cm2) Chiều dài hình chữ nhật là: 64 : = 16 (cm) -Chọn đáp án c -HS đọc trước lớp (10)tích hình H tổng diện tích hình nào? -GV : Vậy ta tính diện tích hình H nào? -GV yêu cầu HS nêu cách tính diện tích hình bình hành -GV yêu cầu HS làm -GV yêu cầu HS chữa trước lớp 3 Củng cố – Dặn dò : - Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật, hình bình hành ? -Về nhà làm tập vào chuẩn bị sau Ôn tập tìm số trung bình cộng - Nhận xét tiết học hành ABCD -HS nêu: * Tính diện tích hình bình hành ABCD -1 HS nêu trước lớp -HS làm vào tập.1HS lên bảng giải Bài giải Diện tích hình bình hành ABCD x = 12 ( cm2) Đáp số : 12 (cm2 ) -HS lớp -Tiết 2: Tập đọc: ĂN “ MẦM ĐÁ” I.Mục tiêu: - Đọc lưu lốt trơi chảy tồn ; bước đầu biết đọc diễn cảm văn với giọng kể vui, hóm hỉnh Đọc phân biệt lời nhân vật người dẫn câu chuyện - Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi Trạng Quỳnh thông minh, vừa biết cách làm chúa ăn ngon miệng, vừa khéo giúp chúa thấy học ăn uống.(Trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục học sinh biết vận dụng thực tế II Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ ghi nội dung đoạn 1. III Hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.KTBC: Gọi2HS lên bảng đọc Tiếng cười liều thuốc bổ và TLCH nội dung -Nhận xét cho điểm HS 2.Bài mới: a Giới thiệu bài: b.Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài. * Luyện đọc: -2 HS đọc toàn -Gọi3 HS nối tiếp đọc đoạn (3 lượt HS đọc).GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS, hướng dẫn HS luyện đọc từ khó đọc, giải nghĩa số từ -2HS lên bảng đọc trả lời nội dung -Lớp lắng nghe - 2HS đọc -3 HS nối tiếp đọc theo trình tự +Đ 1: Ba dịng đầu +Đ.2:Tiếp theo.…ngồi đề hai chữ “đại phong” +Đ.3:Cịn lại (11)khó - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS đọc lại -GV đọc mẫu * Tìm hiểu bài: -HS đọc thầm toàn bài, suy nghĩ trả lời CH:Vì chúa Trịnh muốn ăn “mầm đá”? Cuối chúa có ăn “mầm đá” khơng? Vì sao? -1HS đọc đoạn 2,3 lớp suy nghĩ TLCH: Vì chúa ăn tương thấy ngon miệng? +Em có nhận xét nhân vật Trạng Quỳnh? *Luyện đọc diễn cảm: Y/c 3HS tiếp nối đọc đoạn - HS lớp theo dõi để tìm cách đọc -Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc -GV đọc mẫu -Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp -HS thi đọc -Nhận xét giọng đọc cho điểm HS 3 Củng cố – dặn dò: -HS nêu nội dung -Nhận xét tiết học -Ôn lại tập đọc, HTL học - HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm - Lắng nghe -HS đọc thầm,suy nghĩ trả lời: +Vì chúa ăn khơng ngon miệng, thấy “mầm đá” lạ muốn ăn +Chúa khơng ăn “mầm đá” thật khơng có -1HS đọc, lớp theo dõi, suy nghĩ TLCH: Vì đói ăn thấy ngon -HS tiếp nối phát biểu -3 HS tiep nối đọc đoạn -HS luyện đọc theo cặp -3 HS thi đọc -HS: Ca ngợi Trạng Quỳnh thông minh, vừa biết cách làm cho chúa ăn ngon miệng, vừa khéo giúp chúa thấy học ăn uống - HS lớp -Tiết 3: Mĩ thuật (Cô Hương dạy) -Tiết 4: Tập làm văn: TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT I.Mục tiêu: -Giúp HS: Nhận thức lỗi văn miêu tả vật bạn giáo rõ (12) -Nhận thức hay thầy , cô khen II Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ ghi sẵn số lỗi tả, cách dùng từ, cách diễn đạt, ngữ pháp, cần chữa chung cho lớp III Hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Nhận xét chung làm HS: - GV viết đề kiểm tra lên bảng *Nhận xét kết làm - Những ưu điểm : +Đa số em xác định yêu cầu đề , kiểu , bố cục chặt chẽ, ý, diễn đạt trơi chảy Có nhiều văn sáng tạo, giàu hình ảnh, có liên kết chặt phần: mở bài, thân hay Cụ thể bài: Thanh Tâm, Ngọc Khánh, + Những thiếu sót hạn chế : Cịn số HS viết văn chưa có bố cục rõ ràng, viết câu cịn cụt, dùng số từ không rõ nghĩa, sai nhiều lỗi tả Ví dụ như: nó, ngồi đa có màu xanh, “Chính ơng em chăm sóc cho Nên lớn nhanh, quấn quýt bên em”. - Thông báo điểm cụ thể - Trả cho HS 2.Hướng dẫn chữa bài: -Yêu cầu HS tự chữa cách trao đổi với bạn bên cạnh -GV giúp đỡ cặp HS yếu 3.Học tập đoạn văn hay, viết tốt. -GV đọc đoạn văn, văn hay HS lớp: Huyền, Khánh; đoạn văn em Tường, em Quỳnh - Hướng dẫn HS trao đổi tìm hay ,cái đáng học tập đoạn văn , văn từ rút kinh nghiệm cho - Yêu cầu HS chọn đoạn viết lại -HS đọc lại đoạn văn viết lại 4.Củng cố – dặn dò: -Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà viết lại đoạn văn chưa hoàn thành -2 HS đọc lại đề + Lắng nghe GV +2HS ngồi bàn trao đổi để chữa - Lắng nghe + Trao đổi nhóm để tìm hay nên học tập + Chọn đoạn viết lại cho thật hay -5-6 HS đọc lại đoạn văn viết lại (13)I Mục tiêu: -Qua học, giúp HS biết người thương binh, liệt sĩ người hi sinh mát phần thể hi sinh nghiệp đấu tranh, bảo vệ xây dựng Tổ quốc -Giáo dục HS ý thức tơn trọng, biết giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ Gia đình có cơng với cách mạng II.Đồ dùng dạy học: -Phiếu điều tra III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Kiểm tra cũ: -GV KT phần chuẩn bị phiếu điều tra HS 2.Bài mới: a.Giới thiệu bài: b Các hoạt động cụ thể: *Hoạt động 1: Hoạt động lớp: -GV y/c lớp dựa vào kết điều tra để thảo luận câu hỏi sau: +Kể tên người thương binh, liệt sĩ, gia đình có cơng với cách mạng địa phương em? *Hoạt động lớp: Thảo luận theo cặp. GV cho lớp thảo luận theo nhóm đơi nội dung sau: Nêu việc làm cụ thể thân gia đìng thương binh, liệt sĩ, gia đình có cơng với cách mạng -GV nhận xét khuyến khích việc làm tốt *Hoạt động 3: Xử lí tình huống. -GV nêu tình huống: 2HS học gặp thương binh hỏi đường, lúc em làm gì? -GV chốt lại 3.Củng cố, dặn dị: -GV nhận xét học Dặn HS ơn lại đạo đức học -HS thực -HS lắng nghe -HS theo dõi -HS tiếp nối nêu trước lớp -HS thảo luận theo cặp -Đại diện nhóm trình bày: +Thường xun thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ thơn xóm +Tham gia chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã +Giúp đỡ cô thương binh cơ, gặp khó khăn -Lớp thảo luận theo nhóm 3HS để nêu cách gải tình -Đại diện nhóm trình bày -Các nhóm khác bổ sung, nhận xét -HS lớp (14) Ngày soạn: 10/5/2010 Ngày giảng: Thứ 5, 13/5 2010 Tiết 1: Tốn: ƠN TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG I Mục tiêu: Giúp HS ơn tập về: - Giải toán tìm số trung bình cộng - Bài tập cần làm (Bài ; ; 3) - Giáo dục tính cẩn thận, xác II Hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Không kiểm tra. 2.Bài mới: a)Giới thiệu bài: b)Hướng dẫn ôn tập Bài 1: -Yêu cầu HS nêu cách tính số trung bình cộng số -Yêu cầu HS tự làm -Yêu cầu HS nhận xét làm bạn Bài 2: -Gọi HS đọc đề trước lớp -u cầu HS tóm tắt tốn, sau hỏi: +Để tính năm trung bình số dân tăng năm phải tính ? +Sau làm tiếp ? -Yêu cầu HS làm -Gọi HS chữa trước lớp Bài -Gọi HS đọc đề tốn. +Bài tốn hỏi ? +Để tính trung bình tổ góp đươc vở, ta phải tính ? +Để tính tổng số tổ phải tính trước ? -u cầu HS làm -Gọi HS chữa bài, sau nhận xét cho -HS lắng nghe -1 HS nêu trước lớp, HS lớp theo dõi nhận xét -1 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào VBT a) (137 +248 + 395) : = 260 b) (348 + 219 + 560 + 275) : = 463 -1 HS đọc thành tiếng, HS lớp đọc thầm -HS tóm tắt tốn, sau trả lời câu hỏi: -HS làm vào Bài giải Số người tăng năm là: 158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635 (người) Số người tăng trung bình năm là: 635 : = 127 (người) Đáp số: 127 người -1 HS đọc đề trước lớp, HS lớp đọc thầm +Bài tốn hỏi trung bình tổ góp +Phải tính tổng số ba tổ +Tính số tổ Hai, tổ Ba góp -HS làm vào VBT Bài giải Số to Hai góp là: 36 + = 38 (quyển) (15)điểm HS Bài -Gọi HS đọc đề toán -Yêu cầu HS làm -GV nhận xét chốt lời giải 3.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét học -Dặn HS làm tập lại (36 + 38 + 40) : = 38 (quyển) Đáp số: 38 -1 HS đọc trước lớp -HS giải tốn theo cặp -Các nhóm trình bày cách giải -HS lớp -Tiết 2: Luyện từ câu: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ PHƯƠNG TIỆN CHO CÂU I Mục tiêu: - Hiểu tác dụng đặc điểm trạng ngữ phương tiện câu (trả lời câu hỏi Bằng ? Với ? – ND ghi nhớ) - Nhận diện trạng ngữ phương tiện câu (BT1 , mục III); bước đầu viết đoạn văn ngắn tả vật u thích , có câu dùng trạng ngữ phương tiện (BT2) - Biết vận dụng vào nói, viết II.Đồ dùng dạy học: -Tranh ảnh minh hoạ vật III Hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1 KTBC: -Gọi 2HS đặt câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân Lớp đặt câu vào nháp hận xét đánh giá ghi điểm HS 2 Bài mới: a Giới thiệu bài: b Hướng dẫn nhận xét : Bài 1, ,: -Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - GV treo tờ phiếu lớn viết sẵn BT lên bảng - GV nhắc HS trước hết em cần xác định chủ ngữ vị ngữ sau tìm thành phần trạng ngữ - Yêu cầu HS suy nghĩ tự làm vào - Gọi HS phát biểu c Ghi nhớ : - Gọi -3 HS đọc nội dung ghi nhớ, SGK - Yêu cầu HS học thuộc lòng phần ghi nhớ d Hướng dẫn luyện tập : Bài 1: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS suy nghĩ tự làm vào - Gọi HS phát biểu ý kiến -2HS đặt câu - Nhận xét câu trả lời bạn -Lắng nghe -3 HS tiếp nối đọc thành tiếng - Quan sát lắng nghe GV hướng dẫn -Hoạt động cá nhân -HS phát biểu ý kiến: +Ý 1:Các TN TLCH Bằng gì?, Với cái gì? +Ý 2:Cả TN bổ sung ý nghĩa phương tiện cho câu - HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm - Thi đua đọc thuộc lòng phần ghi nhớ SGK -1 HS đọc thành tiếng -Hoạt động cá nhân tìm phận trạng ngữ câu (16)-Gọi HS khác nhận xét bổ sung -Nhận xét, kết luận ý Bài 2:-Gọi HS đọc yêu cầu. -GV cho HS q/s hình ảnh minh họa SGK (lợn, gà, chim) ảnh vật khác, viết đoạn văn tả vật, câu có TN phương tiện -HS viết đoạn văn vào + Nhận xét tuyên dương ghi điểm HS có đoạn văn hay câu trả lời đoạn văn viết tốt 3 Củng cố – dặn dò: -Nhận xét tiết học -Dặn HS: On trạng ngữ học * Câu a: Bằng giọng thân tình, * Câu b: Với óc quan sát tinh tế đôi bàn tay khéo léo, - HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm -HS quan sát - Lắng nghe giáo viên hướng dẫn -HS viết vào -HS tiếp nối đọc đoạn văn nói rõ câu văn đoạn có TN phương tiện -HS lớp -Tiết 3: Khoa học: ÔN TẬP: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT I.Mục tiêu- Ôn tập : + Vẽ trình bày sơ đồ (bằng chữ) mối quan hệ thúc ăn nhóm sinh vật + Phân tích vai trị người với tư cách mắt xích chuỗi thức ăn tự nhiên - Học sinh thích khám phá tự nhiên II.Đồ dùng dạy học: -Giấy A0 ,bút vẽ đủ dùng cho nhóm III.Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò *Hoạt động 1: Thực hành vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn. Bước : Làm viêc lớp GV hướng dẫn HS tìm hiểu hình trang 134 , 135 SGK thơng qua câu hỏi :Mối quan hệ thức ăn sinh vật sinh vật ? Bước 2: Làm việc theo nhóm GV chia nhóm ,phát giấy bút vẽ cho nhóm HS làm việc theo nhóm ,các em tham gia vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn nhóm vật ni ,cây trồng ĐV sống hoang dã chữ Nhóm trưởng điều khiển bạn giải thích sơ đồ nhóm Bước 3: Các nhóm treo sản phẩm cử đại diện trình bày trước lớp Kết luận : Sơ đồ mối quan hệ thức ăn nhóm vật ni ,cây trồng động vật sống hoang dã HS thực HS hoạt động theo nhóm (17)*Hoạt động 2: Xác định vai trò người chuỗi thức ăn tự nhiên. GV y/c HS q/s hình trang 136,137 SGK Làm việc theo cặp +Kể tên vẽ sơ đồ? + Dựa váo hình , em nói chuỗi thức ăn , có người GV Tuy nhiên số người ăn thịt thú rừng sử dụng chúng vào việc khác +Hiện tượng săn bắt thú rừng, phá rừng dẫn đến tình trạng gì? +Điều xảy mắt xích chuỗi thức ăn bị đứt? + Chuỗi thức ăn gì? + Nêu vai trị thực vật sống trái đất Kết luận Con người thành phần tự nhiên.Vì c/ta phải có nghĩa vụ bảo vệ cân tự nhiên * Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học Chuẩn bị ôn tập cuối năm -Trên thực tế thức ăn người phong phú Để đảm bảo đủ thức ăn cung cấp cho , người tăng gia sản xuất , trồng trọt chăn nuôi -Hs lắng nghe -HS lớp -Tiết 4: Lịch sử: ƠN TẬP HỌC KÌ II I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Hệ thống kiện lịch sử tiêu biểu từ thời Hậu Lê – thời Nguyễn - Tự hào truyền thống dựng nước giữ nước dân tộc II.Đồ dùng dạy học : -PHT HS -Băng thời gian biểu thị thời kì LS SGK phóng to III.Hoạt động lớp : Hoạt động thầy Hoạt động trị 1.Khơng kiểm tra. 2.Bài : .Giới thiệu bài: *Hoạt động cá nhân: -GV đưa băng thời gian, giải thích băng thời gian (được bịt kín phần nội dung) -GV đặt câu hỏi ,Ví dụ : +Giai đoạn học lịch sử nước nhà giai đoạn nào? +Giai đoạn kéo dài đến ? -HS trả lời câu hỏi -HS khác nhận xét -HS dựa vào kiến thức học ,làm theo yêu cầu GV (18)+Giai đoạn triều đại trị đất nước ta ? +Nội dung giai đoạn lịch sử ? -GV nhận xét ,kết luận *Hoạt động nhóm; GV phát PHT có ghi danh sách nhân vật LS : + Hùng Vương; An Dương Vương; Hai Bà Trưng; Ngô Quyền; Đinh Bộ Lĩnh; Lê Hoàn; Lý Thái Tổ Lý Thường Kiệt; Trần Hưng Đạo; Lê Thánh Tông; Nguyễn Trãi; Nguyễn Huệ …… -GV yêu cầu nhóm thảo luận ghi tóm tắt cơng lao nhân vật LS -GV cho đại diện HS lên trình bày phần tóm tắt nhóm GV nhận xét ,kết luận * Hoạt động lớp: -GV đưa số địa danh ,di tích LS ,văn hóa có đề cập SGK : +Lăng Hùng Vương; Thành Cổ Loa; Sông Bạch Đằng; Động Hoa Lư; Thành Thăng Long,… -GV yêu cầu số HS điền thêm thời gian kiện LS gắn liền với địa danh ,di tích LS ,văn hóa .GV nhận xét, kết luận 3.Củng cố : -Gọi HS trình bày tiến trình lịch sử vào sơ đồ. -GV khái quát số nét lịch sử Việt Nam từ thời Văn Lang đến nhà Nguyễn -GV nhận xét học -HS nhận xét ,bổ sung -HS nhóm thảo luận ghi tóm tắt vào PHT -HS đại diện nhóm trình bày kết làm việc -Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung -HS lên điền -HS khác nhận xét ,bổ sung -HS thực -HS lớp -Tiết 5: Thể dục (Thầy Khê dạy) Ngày soạn: 11/5/2010 Ngày giảng: Thứ 6, 14/5/2010 Tốn: ƠN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ I Mục tiêu: Giúp HS ơn tập về: - Giải tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Bài tập cần làm (bài ; ; 3) - Ham mê học toán II Hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động trò (19) GV nhận xét cho điểm HS 2.Bài mới: a)Giới thiệu bài: b).Hướng dẫn ôn tập Bài1: -1HS đọc tốn + Bài cho biết yêu cầu làm ? -Yêu cầu HS nêu cách tìm hai số biết tổng hiệu hai số -Yêu cầu HS tìm số điền vào trống bảng Bài -Bài toán thuộc dạng tốn ? Vì em biết ? -Yêu cầu HS làm -GV nhận xét cho điểm HS Bài -Gọi HS đọc đề bài. -Nửa chu vi hình chữ nhật ? -GV chữa trước lớp Ta có sơ đồ: ? m Đội II: 47 m 265 m Đội I: ? m Bài 4: -Gọi HS đọc đề sau yêu cầu em tự làm -GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu -Gọi HS chữa ttrước lớp, sau nhận xét cho điểm HS 3.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét học. -Dặn dò HS nhà làm BT theo dõi để nhận xét bạn -HS lắng nghe -HS thực Bài toán cho biết tổng, hiệu hai số yêu cầu ta tìm hai số 1 HS nêu trước lớp, lớp theo dõi nhận xét:  Số bé = (Tổng – Hiệu) :  Số lớn = (Tổng + Hiệu) : -1HS lên bảng làm bài, lớp làm vào -1 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm -Tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó, HS lớp làm vào VBT -HS làm -1 HS đọc đề toán -Nửa chu vi hình chữ nhật tổng chiều rộng chiều dài hình chữ nhật -HS lắng nghe, tự làm Bài giải Nửa chu vi ruộng hình chữ nhật là: 530 : = 265 (m) Chiều rộng ruộng là: (265 – 47) : = 109 (m) Chiều dài ruộng là: 109 + 47 = 156 (m) Diện tích ruộng là: 109  156 = 17004 (m2) Đáp số: 17004 m2 -HS tự làm vào -1 HS chữa miệng trước lớp, HS lớp theo dõi chữa bạn tự kiểm tra -HS lớp -Tiết 2: Tập làm văn: (20) -Hiểu yêu cầu Điệnchuyển tiền , Gíấy đặt mua báo chí nước ; biết điền nội dung cần thiết vào điện chuyển tiền giấy đặt mua báo chí - Biết vận dụng vào sống II Đồ dùng dạy học: -1Bản phô tô cỡ to “Điện chuyển tiền đi” III Hoạt động lớp: Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra cũ -Y/c - HS đọc đoạn văn miêu tả ngoại hình mèo chó viết tập -Ghi điểm học sinh 2/ Bài : a Giới thiệu : b Hướng dẫn làm tập : Bài 1 : - Yêu cầu HS đọc đề - Gọi HS đọc nội dung phiếu + GV treo bảng phiếu phơ tơ phóng to lên bảng giải thích từ ngữ viết tắt - Hướng dẫn học sinh thực yêu cầu - Phát phiếu phô tô sẵn cho học sinh - Yêu cầu HS tự điền vào phiếu in sẵn - GV giúp HS HS gặp khó khăn - Mời HS đọc phiếu sau điền + Treo bảng Bản phô tô " Điện chuyển tiền " cỡ to , gọi HS đọc lại sau nhận xét , sửa lỗi cho điểm học sinh Bài 2 : - HS đọc y/c BT nội dung Giấy đặt mua báo chí nước. -GV giúp HS giải thích từ viết ttắt, từ ngữ khó (BCVT, báo chí, độc giả, kế tốn trưởng) -HS điền vào Giấy đặt mua báo chí nước. -GV lưu ý HS: +Tên báo chọn đặt cho mình, cho ơng bà, bố mẹ, anh chị +Thời gian đặt mua báo (3 tháng, tháng,12 tháng) 3 Củng cố – dặn dò: -Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà viết lại cho hoàn thành Giấy - HS đọc - Lắng nghe - HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm - HS đọc - Quan sát + Lắng nghe GV hướng dẫn mẫu -HS điền vào phiếu -HS phát biểu + HS ngồi bàn trao đổi sửa cho - Nhận xét phiếu bạn + HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm +HS thực theo y/c GV (21)đặt mua báo chí nước -Dặn HS ơn lại dạng văn miêu tả học -HS lớp Tiết KHOA HỌC ÔN TẬP : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT(tt) I.Mục tiêu: + Vẽ trình bày sơ đồ (bằng chữ) mối quan hệ thúc ăn nhóm sinh vật + Phân tích vai trò người với tư cách mắt xích chuỗi thức ăn tự nhiên - Học sinh thích khám phá tự nhiên II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 134 , 135 , 136 , 137 SGK - Giấy A0 , bút vẽ III.Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY Khởi động : Hát Bài cũ : Chuỗi thức ăn tự nhiên Bài : Ôn tập : Thực vật Động vật a) Giới thiệu : - Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt tiết học b) Các hoạt động : Hoạt động : Xác định vai trò người chuỗi thức ăn tự nhiên MT : Giúp HS phân tích vai trị người với tư cách mắt xích chuỗi thức ăn tự nhiên - Kiểm tra , giúp đỡ nhóm - Giảng : Trên thực tế , thức ăn người phong phú Để đảm bảo đủ thức ăn cung cấp cho , người tăng gia , sản xuất , trồng trọt chăn nuôi Tuy nhiên , số người ăn thịt thú rừng sử dụng chúng vào việc khác - Hỏi : + Hiện tượng săn bắt thú rừng , phá rừng dẫn đến tình trạng ? + Điều xảy mắt xích chuỗi thức ăn bị đứt ? + Chuỗi thức ăn ? + Nêu vai trò thực vật sống Trái Đất - Kết luận : HOẠT ĐỘNG HỌC - Nêu lại ghi nhớ học trước Hoạt động lớp , nhóm đơi - Quan sát hình SGK để : + Kể tên vẽ sơ đồ + Dựa vào hình , nói chuỗi thức ăn , có người (22)+ Con người thành phần tự nhiên Vì , phải có nghĩa vụ bảo vệ cân tự nhiên + Thực vật đóng vai trị cầu nối yếu tố vơ sinh hữu sinh tự nhiên Sự sống Trái Đất thực vật Bởi , cần phải bảo vệ môi trường nước , khơng khí ; bảo vệ thực vật , đặc biệt rừng Củng cố Dặn dị : - Giáo dục HS u thích tìm hiểu khoa học - Nhận xét tiết học - Nêu lại kiến thức vừa ôn Tiết Đ ịa lí ƠN TẬP HỌC KÌ II I Mục tiêu :Học xong này, HS biết: - Chỉ đồ địa lí tự nhiên VN: vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi- păng; ĐB Bắc Bộ, ĐB Nam Bộ, ĐB duyên hải miền Trung; cao nguyên Tây Nguyên, số thành phố lớn, biển đơng đảo quần đảo - Hệ thống số đặc điểm tiêu biểu thành phố nước ta: Hà Nội, TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng - Hệ thống tên số dân tộc ở: Hoàng Liên Sơn, ĐB Bắc Bộ , ĐB Nam Bộ, đồng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên - Hệ thống số hoạt động sản xuất vùng: núi, cao nguyên, đồng bằng, biển, đảo - Gd HS ham thích tìm hiểu địa lí đất nước II.Đồ dùng dạy học : GV: Bản đồ địa lí tự nhiên VN Bản đồ hành VN Phiếu học tập có in sẵn đồ trống VN Các hệ thống cho HS điền HS: SGK, bút, III.Hoạt động dạy- học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Kiểm tra cũ : - Nêu dẫn chứng cho biết nước ta phong phú biển - Nêu số nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ - GV nhận xét, ghi điểm - HS trả lời (23)2.Bài : a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển : *Hoạt động lớp: Cho HS đồ địa lí tự nhiên VN: - Dãy núi Hồng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, ĐB Bắc Bộ, Nam Bộ ĐB duyên hải miền Trung; Các Cao Nguyên Tây Nguyên - Các TP lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP HCM, Cần Thơ - Biển đơng, quần đảo Hồng Sa, Trường Sa, đảo Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc - GV nhận xét, bổ sung *Hoạt động nhóm: - GV phát cho nhóm bảng hệ thống TP sau: Tên TP Đặc điểm tiêu biểu Hà Nội Hải Phòng Huế Đà Nẵng Đà Lạt TP HCM Cần Thơ - GV cho HS nhóm thảo luận hoàn thiện bảng hệ thống Cho HS lên TP đồ 3.Củng cố - Dặn dò:: GV hỏi lại kiến thức vừa ôn tập - Nhận xét, tuyên dương - Chuẩn bị tiết sau ôn tập - Lắng nghe - HS lên BĐ - HS lớp nhận xét - HS thảo luận điền vào bảng hệ thống - HS trả lời - Cả lớp Tiết 5: SINH HOẠT ĐỘI I Mục tiêu - Đánh giá hoạt động tuần 34 phổ biến hoạt động tuần 35. (24)II Chuẩn bị : +Giáo viên : Những hoạt động kế hoạch tuần 34 +Học sinh : Các báo cáo hoạt động tuần vừa qua III Lên lớp : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1 Ổn định tổ chức: Lớp hát. 2.Đánh giá hoạt động tuần qua -Giáo viên yêu cầu chi đội trưởng chủ trì tiết sinh hoạt -GV ghi chép công việc thực tốt chưa hoàn thành -Đề biện pháp khắc phục tồn mắc phải -GV nhận xét: +Đa số em tích cực ơn tập +HS tham gia thi cuối học kì II nghiêm túc 2.Phổ biến kế hoạch tuần 35 -Giáo viên phổ biến kế hoạch hoạt động cho tuần tới : +Tiếp tục trì sĩ số lớp học +Bình chọn bạn tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ -Về lao động: Vệ sinh trường lớp -Hoàn thành khoản thu nộp theo quy định -Lớp hát -Chi đội trưởng yêu cầu phân đội lên báo cáo -Các lớp phó :phụ trách học tập , phụ trách lao động , chi đội trưởng báo cáo hoạt động đội tuần qua -Chi đội trưởng báo cáo chung hoạt động lớp tuần qua (25) Chiều thứ 2, Đ/c Hoàng Thị Q dạy Kĩ thuật: LẮP GHÉP MƠ HÌNH TỰ CHỌN I Yêu cầu: - Chọn chi tiết để lắp ghép mơ hình tự chọn ; lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp tương đối chắn sử dụng - Với HS khéo tay : Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp chắn , sử dụng - Rèn luyện tính cẩn thận , khéo léo thực thao tác lắp , tháo chi tiết mơ hình tự chọn II.Đồ dùng dạy- học: -Bộ lắp ghép mơ hình kỹ thuật. III.Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.KTBC: Kiểm tra dụng cụ học tập 2.Dạy mới: *Giới thiệu bài: *Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu quay gió lắp sẵn -Hướng dẫn HS qs phận hỏi: +Con quay gió có phận chính? *Hoạt động 2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật a.HS chọn chi tiết -GV kiểm tra giúp đỡ HS chọn đủ chi tiết để lắp quay gió b.Lắp phận: -Trước HS thực hành, GV yêu cầu em đọc lại ghi nhớ nhắc nhở em phải quan sát kỹ hình SGK nội dung bước lắp -Trong trình lắp phận, GV nhắc nhở HS -Chuẩn bị đồ dùng học tập -HS quan sát vật mẫu -3 phận: cánh quạt, giá đỡ trục, hệ thống bánh đai đai truyền -HS chọn chi tiết (26)cần lưu ý điểm sau : +Lắp thẳng làm giá đỡ phải vị trí lỗ lớn +Lắp bánh đai vào trục +Bánh đai phải lắp loại trục +Các trục bánh đai phải vị trí giá đỡ +Trước lắp trục phải lắp đai truyền -GV qs theo dõi, nhóm để uốn nắn chỉnh sửa c.Lắp ráp quay gió -GV cho HS quan sát H.5 SGK để lắp phận lại -GV theo dõi uốn nắn kịp thời HS, nhóm cịn lúng túng 3.Nhận xét- dặn dò: -GV nhận xét học -HS chuẩn bị dụng cụ học tiết sau -Lỗ thứ từ hai đầu lớn -Lỗ thứ từ lên -HS vừa lắp trả lời -HS lắp -HS hoàn thành sản phẩm quay gió
- Xem thêm -

Xem thêm: HS Múa dân vũ ( Vui vui), HS Múa dân vũ ( Vui vui)